Hâl Değişimleri Soruları

zgi saf katı bir maddeyi 20 dakika boyunca ısıtmış ve bu süre boyunca maddenin fiziksel hâlini gözle
leyerek aşağıdaki tabloya kaydetmiştir.
Zaman (dk)
Fiziksel Hål
0
Kati
L
0 5 10 15 20
Zaman (dk)
5
SIVI
Zaman (dk)
10
SIVI
Buna göre Ezgi'nin deneyindeki saf maddenin sıcaklığının zamana bağlı değişimini gösteren gra
fik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Sıcaklık (°C)
B) Scaklık (°C)
L
0 5 10 15
Sıcaklık (°C)
D) Sıcaklık (°C)
L L
0 5 10 15 20
0 5 10 15 20
15
SIVI
Zaman (dk)
20
Zaman (dk)
Gaz
7.
Bilgi: İlk sıcaklıkları aynı olan saf bir sivi maddenin farklı milaterat
Marını eşitlemek için kütlesi büyük olana daha fazla s velimes ge
Ahmet yukarıdaki bilginin doğruluğunu test etmek ion dates behee
g su koyuyor.
beherglaslara bir tane termometre daldinliyor ve behe
sonra da termometrelerden elde ettiği değerler ile sulam sala
Daha sonra
ziyor.
Sıcaklık (°C)
60
20
MAKSIMUM
(a) 3
A) I - a
11-C
Ahmet deneyi doğru yaptığına göre I ve Il numara
hangileri olabilir?
200 g su
1
Termometre
Sıcaklık C
40
20
Zaman (dk)
(b) 3
400 g
- a
11-d
Zaman
Ortaokul Fen Bilgisi
Hâl Değişimleri
zgi saf katı bir maddeyi 20 dakika boyunca ısıtmış ve bu süre boyunca maddenin fiziksel hâlini gözle leyerek aşağıdaki tabloya kaydetmiştir. Zaman (dk) Fiziksel Hål 0 Kati L 0 5 10 15 20 Zaman (dk) 5 SIVI Zaman (dk) 10 SIVI Buna göre Ezgi'nin deneyindeki saf maddenin sıcaklığının zamana bağlı değişimini gösteren gra fik aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Sıcaklık (°C) B) Scaklık (°C) L 0 5 10 15 Sıcaklık (°C) D) Sıcaklık (°C) L L 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 15 SIVI Zaman (dk) 20 Zaman (dk) Gaz 7. Bilgi: İlk sıcaklıkları aynı olan saf bir sivi maddenin farklı milaterat Marını eşitlemek için kütlesi büyük olana daha fazla s velimes ge Ahmet yukarıdaki bilginin doğruluğunu test etmek ion dates behee g su koyuyor. beherglaslara bir tane termometre daldinliyor ve behe sonra da termometrelerden elde ettiği değerler ile sulam sala Daha sonra ziyor. Sıcaklık (°C) 60 20 MAKSIMUM (a) 3 A) I - a 11-C Ahmet deneyi doğru yaptığına göre I ve Il numara hangileri olabilir? 200 g su 1 Termometre Sıcaklık C 40 20 Zaman (dk) (b) 3 400 g - a 11-d Zaman
6.
80
60
5 Katı hâldeki X maddesi Isıca yalıtılmış bir kapta bulunan sivi håldeki Y maddesinin içine bırakılıp bir s
bekleniyor.
Bu süre sonunda iki maddenin de fiziksel hâli aynı olduğuna göre X ve Y maddelerinin sıcaklıklan
nın zamana bağlı değişimlerini gösteren grafikler aşağıdakilerden hangileri olabilir?
Sıcaklık
A) X→ I
Y→II
Sıcaklık (°C)
FEN BİLİM
Zaman
Sıcaklık
11
B) X→I
Y→N
Zaman
Sıcaklık
III
(XIII
Y→N
Sıcaklık (°C)
Zaman
Sıcaklık
IV
DX→ III
Y→ IV
Zaman
1.
8.
Demir
Alüminyum
A) Sıcaklıkları eşit
verir.
Kurşun
ME
386
miktarda değiş
B) Sıcaklıkları eşit miktarda deği
verir.
C) Sıcaklıkları eşit miktarda değ
verir.
D) Sıcaklıkları eşit miktarda değ
Ortaokul Fen Bilgisi
Hâl Değişimleri
6. 80 60 5 Katı hâldeki X maddesi Isıca yalıtılmış bir kapta bulunan sivi håldeki Y maddesinin içine bırakılıp bir s bekleniyor. Bu süre sonunda iki maddenin de fiziksel hâli aynı olduğuna göre X ve Y maddelerinin sıcaklıklan nın zamana bağlı değişimlerini gösteren grafikler aşağıdakilerden hangileri olabilir? Sıcaklık A) X→ I Y→II Sıcaklık (°C) FEN BİLİM Zaman Sıcaklık 11 B) X→I Y→N Zaman Sıcaklık III (XIII Y→N Sıcaklık (°C) Zaman Sıcaklık IV DX→ III Y→ IV Zaman 1. 8. Demir Alüminyum A) Sıcaklıkları eşit verir. Kurşun ME 386 miktarda değiş B) Sıcaklıkları eşit miktarda deği verir. C) Sıcaklıkları eşit miktarda değ verir. D) Sıcaklıkları eşit miktarda değ
TEST 1
HOCA KA
3. Bilgi: Fiziksel değişim maddelerin sadece görünüşünde meydana gelirken, kimyasal değişim maddelerin hem iç yapiting
hem de dış görünüşünde meydana gelir.
Aşağıda K, L ve M deney düzenekleri ve bu düzeneklerde meydana gelen bazı gözlem sonuçları verilmiştir.
M Deney Düzeneği
K Deney Düzeneği
Su
Sofra tuzu Kaşık
Gözlem
Tuz suyun içine atılarak karıştırıldığında
suyun içinde dağılıyor.
L Deney Düzeneği
→ Asit çözetisi
→ Balon
A Acañida bazı maddelerde meydana gelen değişimler verilmiştir.
Metal parçaları
Gözlem
Metal parçalarının üzerine asit çözeltisi
damlatıldığında balon şişti. Kap ısındı.
Balon
→Su
5
Ispirto ocağ
Gözlem
Su Isıtılmaya başlanınca balon şişi
Kap ısındı.
Periyod
Aşağıd
Buna göre, deney düzeneklerinde meydana gelen değişimler ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Asit çözeltisi metal parçalarını kimyasal değişime uğratmıştır.
B) Tuz ve su karıştığında oluşan çözelti hem tuz hem de suyun özelliklerini gösterir.
C) K ve M düzeneklerinde fiziksel değişim meydana gelmiştir.
D) Bir deneyde gaz çıkışı ve ısınma varsa kimyasal tepkime meydana gelmiştir.
Bu
A)
B
6.
D
Ortaokul Fen Bilgisi
Hâl Değişimleri
TEST 1 HOCA KA 3. Bilgi: Fiziksel değişim maddelerin sadece görünüşünde meydana gelirken, kimyasal değişim maddelerin hem iç yapiting hem de dış görünüşünde meydana gelir. Aşağıda K, L ve M deney düzenekleri ve bu düzeneklerde meydana gelen bazı gözlem sonuçları verilmiştir. M Deney Düzeneği K Deney Düzeneği Su Sofra tuzu Kaşık Gözlem Tuz suyun içine atılarak karıştırıldığında suyun içinde dağılıyor. L Deney Düzeneği → Asit çözetisi → Balon A Acañida bazı maddelerde meydana gelen değişimler verilmiştir. Metal parçaları Gözlem Metal parçalarının üzerine asit çözeltisi damlatıldığında balon şişti. Kap ısındı. Balon →Su 5 Ispirto ocağ Gözlem Su Isıtılmaya başlanınca balon şişi Kap ısındı. Periyod Aşağıd Buna göre, deney düzeneklerinde meydana gelen değişimler ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Asit çözeltisi metal parçalarını kimyasal değişime uğratmıştır. B) Tuz ve su karıştığında oluşan çözelti hem tuz hem de suyun özelliklerini gösterir. C) K ve M düzeneklerinde fiziksel değişim meydana gelmiştir. D) Bir deneyde gaz çıkışı ve ısınma varsa kimyasal tepkime meydana gelmiştir. Bu A) B 6. D
8.
?
K ve L cisimlerinin yoğunlukları, suyun yoğunluğundan büyük olup
kütleleri sırasıyla 25 g ve 60 g olarak ölçülmektedir. İçerisinde 40
cm³ su bulunan şekildeki dereceli silindire K cismi atıldığında suyun
hacmi 45 cm³ olmaktadır. K cismi kabın içindeyken L cismi kaba
atıldığında ise suyun hacmi 65 cm³ olarak ölçülmektedir.
A)
B)
C)
vin
Buna göre K ve L cisimlerinin yoğunlukları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
dk (g/cm³)
d (g/cm³)
3
5
5
3
5
3
D)
Su
5553
3
40 cm K
25 g
L
60 g
Ortaokul Fen Bilgisi
Hâl Değişimleri
8. ? K ve L cisimlerinin yoğunlukları, suyun yoğunluğundan büyük olup kütleleri sırasıyla 25 g ve 60 g olarak ölçülmektedir. İçerisinde 40 cm³ su bulunan şekildeki dereceli silindire K cismi atıldığında suyun hacmi 45 cm³ olmaktadır. K cismi kabın içindeyken L cismi kaba atıldığında ise suyun hacmi 65 cm³ olarak ölçülmektedir. A) B) C) vin Buna göre K ve L cisimlerinin yoğunlukları hangi seçenekte doğru verilmiştir? dk (g/cm³) d (g/cm³) 3 5 5 3 5 3 D) Su 5553 3 40 cm K 25 g L 60 g
25
Bir öğrenci hal değişimlerini incelemek amacıyla iki ayrı deney yapıyor.
1. Deney:
Amadde kizártimes patates de benzer değişim geçirmişti
B) 2 ve 3. maddede gerçekleşen değişim türü aynidir. X
C). 3-madda degisim sonucu başka bir maddeye dönüşmüştür
Dymadde solunum olayında gerçekleşen değişim de ayns türde değişim geçirmiştir
Öğrenci Beherglasın içine buz parçalarını koyuyor. Termometre
ile buzların ilk sıcaklığını ölçerek aşağıdaki tabloya kaydediyor.
Daha sonra beherglası ısıtıcının üzerine koyuyor ve 1 dakika ara-
lıklarla sıcaklık değişimini tabloya kaydediyor. Buzun tamamı eri-
dikten sonra suyu ısıtmaya devam ediyor. Su kaynadıktan sonra
bir süre daha bekleyip son sıcaklığı kaydediyor. Elde ettiği veriler-
le ısınma grafiğini çiziyor.
3 4 5 6 7
8 9 10
Sure (dk) 0 1 2
-5 00 20 40 60 80 100 100 100 120
Sıcaklık
(C)
2. Deney:
Öğrenci beherglasın içine bir miktar su koyuyor. Termometreyi suyun
içine yerleştirerek ilk sıcaklığını ölçüyor. Daha sonra beherglası buz-
luğa koyuyor. 3 dakika aralıklarla sıcaklık değerini aşağıdaki tabloya
kaydediyor. Elde ettiği verilerde suyun soğuma grafiğini çiziyor.
Süre (dk) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Sıcaklık
(C)
25 20 15 10
5 -10 -15
5 0 0 0
120
100-
CY 2. deneyde madde bir kez hal değiştirmiştir.
D) 1. deneyde
0
-5
25
O
-15+
Sıcaklık (C)
2
Isınma grafiği
Sıcaklık (°C)
15
7 9.10
A 1. deneyde 1- 2. dakika zaman aralığında madde buz su karışımı halindedir.
2. deneyde 15-21. dakikalar arasında madde tamamen katı haldedir.
Soğuma grafiği
21
su 7 - 9. dakikalar arasında madde ısı almaya devam etmiştir.
30
Buna göre Selim'in yaptığı deneyler ve hazırladığı grafiklerle ilgili yapılan aşağıdaki çıkarımlardan han-
gisine ulaşılamaz?
Zaman (dk)
Zaman (dk)
Ortaokul Fen Bilgisi
Hâl Değişimleri
25 Bir öğrenci hal değişimlerini incelemek amacıyla iki ayrı deney yapıyor. 1. Deney: Amadde kizártimes patates de benzer değişim geçirmişti B) 2 ve 3. maddede gerçekleşen değişim türü aynidir. X C). 3-madda degisim sonucu başka bir maddeye dönüşmüştür Dymadde solunum olayında gerçekleşen değişim de ayns türde değişim geçirmiştir Öğrenci Beherglasın içine buz parçalarını koyuyor. Termometre ile buzların ilk sıcaklığını ölçerek aşağıdaki tabloya kaydediyor. Daha sonra beherglası ısıtıcının üzerine koyuyor ve 1 dakika ara- lıklarla sıcaklık değişimini tabloya kaydediyor. Buzun tamamı eri- dikten sonra suyu ısıtmaya devam ediyor. Su kaynadıktan sonra bir süre daha bekleyip son sıcaklığı kaydediyor. Elde ettiği veriler- le ısınma grafiğini çiziyor. 3 4 5 6 7 8 9 10 Sure (dk) 0 1 2 -5 00 20 40 60 80 100 100 100 120 Sıcaklık (C) 2. Deney: Öğrenci beherglasın içine bir miktar su koyuyor. Termometreyi suyun içine yerleştirerek ilk sıcaklığını ölçüyor. Daha sonra beherglası buz- luğa koyuyor. 3 dakika aralıklarla sıcaklık değerini aşağıdaki tabloya kaydediyor. Elde ettiği verilerde suyun soğuma grafiğini çiziyor. Süre (dk) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 Sıcaklık (C) 25 20 15 10 5 -10 -15 5 0 0 0 120 100- CY 2. deneyde madde bir kez hal değiştirmiştir. D) 1. deneyde 0 -5 25 O -15+ Sıcaklık (C) 2 Isınma grafiği Sıcaklık (°C) 15 7 9.10 A 1. deneyde 1- 2. dakika zaman aralığında madde buz su karışımı halindedir. 2. deneyde 15-21. dakikalar arasında madde tamamen katı haldedir. Soğuma grafiği 21 su 7 - 9. dakikalar arasında madde ısı almaya devam etmiştir. 30 Buna göre Selim'in yaptığı deneyler ve hazırladığı grafiklerle ilgili yapılan aşağıdaki çıkarımlardan han- gisine ulaşılamaz? Zaman (dk) Zaman (dk)
det
0-
15
16.
60
0
-10
Sıçaklık (°C)
50
30
Sıçaklık (°C)
0
5
10
2
30
10 30
K maddesi
Zaman
L maddesi
Zaman
Yukarıda özdeş ısıtıcılar ile ısı verilen eşit kütleli K ve
L maddelerinin sıcaklık-zaman grafikleri verilmiştir.
Buna göre;
1.
K ve L'nin farklı maddeler olduğu erime ve kay-
nama noktalarına bakılarak anlaşılabilir.
II.
K Sıvısının Öz ISISI L SIVISının öz ısısından kü-
çüktür.
III. K katısını eritmek için verilmesi gereken ısı mik-
tarı L katısını eritmek için verilmesi gereken isi
miktarından azdır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) II ve III
B) I ve III
D) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Hâl Değişimleri
det 0- 15 16. 60 0 -10 Sıçaklık (°C) 50 30 Sıçaklık (°C) 0 5 10 2 30 10 30 K maddesi Zaman L maddesi Zaman Yukarıda özdeş ısıtıcılar ile ısı verilen eşit kütleli K ve L maddelerinin sıcaklık-zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre; 1. K ve L'nin farklı maddeler olduğu erime ve kay- nama noktalarına bakılarak anlaşılabilir. II. K Sıvısının Öz ISISI L SIVISının öz ısısından kü- çüktür. III. K katısını eritmek için verilmesi gereken ısı mik- tarı L katısını eritmek için verilmesi gereken isi miktarından azdır. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) I ve II C) II ve III B) I ve III D) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
8.
O
Sıcaklık (°C)
22
10
-5
- Isi (cal)
PESA-P
Yukarıdaki grafikte saf X maddesinin sıcaklık-ısı gra-
fiği verilmiştir.
Grafikteki bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılar-
dan hangisine varılabilir?
A) 22°C'de X maddesi katıdır.
B) 10°C'de hal değişimi olmamıştır.
C) -5°C'de X katıdır.
D) Hal değişimi sırasında sıcaklık değişmiştir.
10
Ortaokul Fen Bilgisi
Hâl Değişimleri
8. O Sıcaklık (°C) 22 10 -5 - Isi (cal) PESA-P Yukarıdaki grafikte saf X maddesinin sıcaklık-ısı gra- fiği verilmiştir. Grafikteki bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılar- dan hangisine varılabilir? A) 22°C'de X maddesi katıdır. B) 10°C'de hal değişimi olmamıştır. C) -5°C'de X katıdır. D) Hal değişimi sırasında sıcaklık değişmiştir. 10
9. Saman - yemek tuzu - alkol - şu içeren bir karışımı
bileşenlerine ayırmak için:
1. Buharlaştırma
II. Ayrımsal damıtma
III. Süzme
Yukarıda verilen yöntemlerin kullanılma sırası
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
AXI, II, III
C) II, I, III
B) I, II, II
D) III, II, I
Ortaokul Fen Bilgisi
Hâl Değişimleri
9. Saman - yemek tuzu - alkol - şu içeren bir karışımı bileşenlerine ayırmak için: 1. Buharlaştırma II. Ayrımsal damıtma III. Süzme Yukarıda verilen yöntemlerin kullanılma sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? AXI, II, III C) II, I, III B) I, II, II D) III, II, I
2. Bir öğrenci, bir kabın içine bir miktar X sivisi koyup, kabı düz-
gün isi aktaran bir isitici ile isitiyor. Kabin içine daldırdığı ter-
mometre ile sıvının sıcaklık değişimini takip ediyor. Elde etti-
ği değerler ile sıcaklık-zaman grafiğini aşağıdaki gibi çiziyor.
Termometre
C)
X SIVISI
Isıtıcı
K
Azalır
Artar
X
Buna göre, öğrenci deneyinde ilk sıcaklığı ve kütlesi X
SIVISI ile aynı olan farklı tür bir sıvı kullanmış olsaydı,
grafikteki K ve L değerleri ile ilgili aşağıdakilerin hangi-
si gerçekleşebilirdi?
Değişmez
Değişmez
50
Sıcaklık (C)
0
→ Zaman (dk.)
L
Azalır
Değişmez
Değişmez
Artar
Ortaokul Fen Bilgisi
Hâl Değişimleri
2. Bir öğrenci, bir kabın içine bir miktar X sivisi koyup, kabı düz- gün isi aktaran bir isitici ile isitiyor. Kabin içine daldırdığı ter- mometre ile sıvının sıcaklık değişimini takip ediyor. Elde etti- ği değerler ile sıcaklık-zaman grafiğini aşağıdaki gibi çiziyor. Termometre C) X SIVISI Isıtıcı K Azalır Artar X Buna göre, öğrenci deneyinde ilk sıcaklığı ve kütlesi X SIVISI ile aynı olan farklı tür bir sıvı kullanmış olsaydı, grafikteki K ve L değerleri ile ilgili aşağıdakilerin hangi- si gerçekleşebilirdi? Değişmez Değişmez 50 Sıcaklık (C) 0 → Zaman (dk.) L Azalır Değişmez Değişmez Artar
ALL STAR
Aşağıda katı hâldeki K, L ve M maddelerinin özdeş ısıtıcılar kullanılarak ısıtılması sonucu oluşturulmuş sıcaklık zaman
grafiği verilmiştir.
10
-5
-20
-25
Sıcaklık (°C)
L
M
Maddenin Isı İle Etkileşimi
-K
Zaman
1. Kap
Donma sıcaklığında bulunan K, L ve M sıvılarıyla aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.
I. 1. kapta: Eşit miktarda alınan K ve L sıvıları karıştırılıyor.
II. 2. kapta: Eşit miktarda alınan K ve M sıvıları karıştırılıyor.
III. 3. kapta: Eşit miktarda alına L ve M sıvıları karıştırılıyor.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
2. Kap
A) 1. kapta K SIVISının bir kısmı donar.
B) 2. kapta M SIVIsı donmaya başlarken K sıvısının sıcaklığı değişmez.
C) Sivilar ortam sıcaklığı 0°C olan bir ortama bırakılırsa sadece L kabındaki sıvı donar.
D) M SIVISI her iki kapta da donmaya başlar.
3. Kap
B-
Ortaokul Fen Bilgisi
Hâl Değişimleri
ALL STAR Aşağıda katı hâldeki K, L ve M maddelerinin özdeş ısıtıcılar kullanılarak ısıtılması sonucu oluşturulmuş sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. 10 -5 -20 -25 Sıcaklık (°C) L M Maddenin Isı İle Etkileşimi -K Zaman 1. Kap Donma sıcaklığında bulunan K, L ve M sıvılarıyla aşağıdaki işlemler yapılmaktadır. I. 1. kapta: Eşit miktarda alınan K ve L sıvıları karıştırılıyor. II. 2. kapta: Eşit miktarda alınan K ve M sıvıları karıştırılıyor. III. 3. kapta: Eşit miktarda alına L ve M sıvıları karıştırılıyor. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 2. Kap A) 1. kapta K SIVISının bir kısmı donar. B) 2. kapta M SIVIsı donmaya başlarken K sıvısının sıcaklığı değişmez. C) Sivilar ortam sıcaklığı 0°C olan bir ortama bırakılırsa sadece L kabındaki sıvı donar. D) M SIVISI her iki kapta da donmaya başlar. 3. Kap B-
a-
61-
final
10.
IV. (8-10) dk arasında maddenin hareket enerjisi
artmaktadır.
verilen ifadelerden kaç tanesi doğru olabilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
50
30
0
Sıcaklık (°C)
200 400 800
Verilen isi (J)
20 g kütleli saf sıvının sıcaklık-ısı grafiği şekildeki
gibidir.
Buna göre,
I. Isı arttıkça daima sıcaklık artar.
II. Buharlaşma ısısı 10 J/g dir.
III. Maddenin tamamının buharlaşması için 200 J
Isı verilmiştir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III
20gr 200 su
gr öz ist dein
B SA GC
SA 9C 10B
CUPLE
Ortaokul Fen Bilgisi
Hâl Değişimleri
a- 61- final 10. IV. (8-10) dk arasında maddenin hareket enerjisi artmaktadır. verilen ifadelerden kaç tanesi doğru olabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 50 30 0 Sıcaklık (°C) 200 400 800 Verilen isi (J) 20 g kütleli saf sıvının sıcaklık-ısı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre, I. Isı arttıkça daima sıcaklık artar. II. Buharlaşma ısısı 10 J/g dir. III. Maddenin tamamının buharlaşması için 200 J Isı verilmiştir. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III 20gr 200 su gr öz ist dein B SA GC SA 9C 10B CUPLE
2
D
13
R
8.SINIF LGS-21 SAYISAL
6. Aşağıda K ve L saf maddelerinin sıcaklık-zaman grafikleri verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
65
0
-15
5 10 14 18
K maddesi
Zaman
(dakika)
110
85
0
-25
Sıcaklık (°C)
L maddesi
5
15 20
22
Bu grafiklere göre yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) K maddesinin erime sıcaklığı 0 °C, L maddesinin erime sıcaklığı -25 °C'tır.
B) K maddesinin yoğuşma sıcaklığı 65 °C, L maddesinin yoğuşma sıcaklığı 85 °C'tır.
C) K maddesinin donma sıcaklığı -15 °C, L maddesinin donma sıcaklığı -25 °C'tır.
D) K maddesinin erime süresi 5 dakika, L maddesinin donma süresi 8 dakikadır.
30
Zaman
(dakika)
Ortaokul Fen Bilgisi
Hâl Değişimleri
2 D 13 R 8.SINIF LGS-21 SAYISAL 6. Aşağıda K ve L saf maddelerinin sıcaklık-zaman grafikleri verilmiştir. Sıcaklık (°C) 65 0 -15 5 10 14 18 K maddesi Zaman (dakika) 110 85 0 -25 Sıcaklık (°C) L maddesi 5 15 20 22 Bu grafiklere göre yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A) K maddesinin erime sıcaklığı 0 °C, L maddesinin erime sıcaklığı -25 °C'tır. B) K maddesinin yoğuşma sıcaklığı 65 °C, L maddesinin yoğuşma sıcaklığı 85 °C'tır. C) K maddesinin donma sıcaklığı -15 °C, L maddesinin donma sıcaklığı -25 °C'tır. D) K maddesinin erime süresi 5 dakika, L maddesinin donma süresi 8 dakikadır. 30 Zaman (dakika)
veril-
Isı
cal)
4. ÜNİTE
2.
Bir öğrenci, saf hâldeki katı bir maddeyi ısıtıyor ve mad-
denin sıcaklığındaki değişimi aşağıdaki tabloya kayde-
diyor.
A) Sıcaklık (°C)
A
100
60
40
0
Zaman (dk.)
Sıcaklık (°C)
-20
40
0
OXO
C) Sıcaklık (°C)
100
60
-20
Buna göre bu maddenin sıcaklık-zaman grafiği aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
DAS
ZAPA
SBFEN-068
0 2 4
-20 0
2 4 6 8 10 12 (dk.)
2 4 6 8 10 12
6
8
40 60 60
Zaman
B) Sıcaklık (°C)
100
60
40
0
-20
Zaman
(dk.)
D) Sıcaklık (°C)
100
60
40
0
10 12
60 100
-20
Zaman
4 6 8 10 12 (dk.)
Zaman
/2 4 6 8 10 12 (dk.)
Ortaokul Fen Bilgisi
Hâl Değişimleri
veril- Isı cal) 4. ÜNİTE 2. Bir öğrenci, saf hâldeki katı bir maddeyi ısıtıyor ve mad- denin sıcaklığındaki değişimi aşağıdaki tabloya kayde- diyor. A) Sıcaklık (°C) A 100 60 40 0 Zaman (dk.) Sıcaklık (°C) -20 40 0 OXO C) Sıcaklık (°C) 100 60 -20 Buna göre bu maddenin sıcaklık-zaman grafiği aşa- ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? DAS ZAPA SBFEN-068 0 2 4 -20 0 2 4 6 8 10 12 (dk.) 2 4 6 8 10 12 6 8 40 60 60 Zaman B) Sıcaklık (°C) 100 60 40 0 -20 Zaman (dk.) D) Sıcaklık (°C) 100 60 40 0 10 12 60 100 -20 Zaman 4 6 8 10 12 (dk.) Zaman /2 4 6 8 10 12 (dk.)
1. Aşağıda bir deneye ait bazı aşamalar verilmiştir.
Su
Bir süre isitilan kabin
ağzı metal kapakla
kapatılıyor.
A) Yalnız I
Kapak
I, Leup kağıdına işaretleyiniz.
Su
B) I ve II
Buz parçaları
Suyun üzerinde buhar gözleniyor.
Isıtma işlemi sona erdirilip kapağın
üzerine buz parçaları konuluyor.
Su
Bu deney, hava olayları ile ilişkilendirilirse,
1. Yeryüzündeki deniz, göl gibi yüzey sularının buharlaşması havadaki nemin artmasına neden olur.
II. Havadaki nem soğuk hava kütlesi ile karşılaştığında yoğuşarak yağış şeklinde yeryüzüne düşer.
III. Havadaki su buharının yoğuştuğu şartlara bağlı olarak yağmur, kar ve dolu gibi farklı hava olayları meydana gelir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
C) II ve III
Su
damlaları
Kapağın altında su
damlalarının oluştuğu
gözlemleniyor.
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Hâl Değişimleri
1. Aşağıda bir deneye ait bazı aşamalar verilmiştir. Su Bir süre isitilan kabin ağzı metal kapakla kapatılıyor. A) Yalnız I Kapak I, Leup kağıdına işaretleyiniz. Su B) I ve II Buz parçaları Suyun üzerinde buhar gözleniyor. Isıtma işlemi sona erdirilip kapağın üzerine buz parçaları konuluyor. Su Bu deney, hava olayları ile ilişkilendirilirse, 1. Yeryüzündeki deniz, göl gibi yüzey sularının buharlaşması havadaki nemin artmasına neden olur. II. Havadaki nem soğuk hava kütlesi ile karşılaştığında yoğuşarak yağış şeklinde yeryüzüne düşer. III. Havadaki su buharının yoğuştuğu şartlara bağlı olarak yağmur, kar ve dolu gibi farklı hava olayları meydana gelir. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? C) II ve III Su damlaları Kapağın altında su damlalarının oluştuğu gözlemleniyor. D) I, II ve III
9.
Fatma, boşaltımda görevli olan organları tablodaki gibi sıralayarak, bu organın vücuttan uzaklaştırdığı atık
maddeleri (+) işareti koyarak belirtmiştir.
Atıklar
Organ
Böbrek
Deri
3
Akciğer
4 Kalın bağırsak
2
Karbondioksit
+
Üre
Su
+ + +
Tuz
+
Besin atıkları
Bengü Öğretmen, Fatma'nın hazırladığı tabloyu inceleyerek tablonun bir bölümünde değişiklik yapılması
gerektiğini belirtmiştir.
A: Deri ile böbreğin yerini değiştirip, akciğer satırında karbondioksiti de işaretlerse
8) Akciğer ile derinin yerini değiştirip, böbrek satırında üreyi de işaretlerse
CBöbrek satırında üreyi de işaretleyip, deri satırında karbondioksitteki işareti silerse
D) Deri satırında tuzu da işaretleyip, kalın bağırsak ile böbreğin yerini değiştirirse
Fatma, hazırladığı tabloda aşağıdaki değişikliklerden hangisini yaparsa, hatasız bir tablo hazırlamış
olur?
Ortaokul Fen Bilgisi
Hâl Değişimleri
9. Fatma, boşaltımda görevli olan organları tablodaki gibi sıralayarak, bu organın vücuttan uzaklaştırdığı atık maddeleri (+) işareti koyarak belirtmiştir. Atıklar Organ Böbrek Deri 3 Akciğer 4 Kalın bağırsak 2 Karbondioksit + Üre Su + + + Tuz + Besin atıkları Bengü Öğretmen, Fatma'nın hazırladığı tabloyu inceleyerek tablonun bir bölümünde değişiklik yapılması gerektiğini belirtmiştir. A: Deri ile böbreğin yerini değiştirip, akciğer satırında karbondioksiti de işaretlerse 8) Akciğer ile derinin yerini değiştirip, böbrek satırında üreyi de işaretlerse CBöbrek satırında üreyi de işaretleyip, deri satırında karbondioksitteki işareti silerse D) Deri satırında tuzu da işaretleyip, kalın bağırsak ile böbreğin yerini değiştirirse Fatma, hazırladığı tabloda aşağıdaki değişikliklerden hangisini yaparsa, hatasız bir tablo hazırlamış olur?
Yoğunlukları farklı olan ve birbirine karışmayan K ve L sıvılarından eşit miktarlarda alınarak şe
kildeki kaplara konmuştur. Isıca yalıtılmış bir ortamda yoğunluğu büyük olan K sIVISının üzerine,
yoğunluğu küçük olan L sıvısı dökülüyor ve ısı alışverişi bitinceye kadar bekleniyor.
Yapılan işlemler sonucu L maddesinin sıcaklığı değişmezken K maddesinin sıcaklığı arttığına göre aşağıdaki ifadeler-
den hangisi kesinlikle doğrudur?
A) L, donma noktasında bir sıvıdır.
B)
C) K, L'ye isi vererek L'nin hâl değiştirmesine sebep olmuştur. D)
L, K maddesine Isı vermemiştir.
L, K'ye isi vererek K'nin hâl değiştirmesine sebep olmuştur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Hâl Değişimleri
Yoğunlukları farklı olan ve birbirine karışmayan K ve L sıvılarından eşit miktarlarda alınarak şe kildeki kaplara konmuştur. Isıca yalıtılmış bir ortamda yoğunluğu büyük olan K sIVISının üzerine, yoğunluğu küçük olan L sıvısı dökülüyor ve ısı alışverişi bitinceye kadar bekleniyor. Yapılan işlemler sonucu L maddesinin sıcaklığı değişmezken K maddesinin sıcaklığı arttığına göre aşağıdaki ifadeler- den hangisi kesinlikle doğrudur? A) L, donma noktasında bir sıvıdır. B) C) K, L'ye isi vererek L'nin hâl değiştirmesine sebep olmuştur. D) L, K maddesine Isı vermemiştir. L, K'ye isi vererek K'nin hâl değiştirmesine sebep olmuştur.