Hücre Soruları

16. Aşağıdaki numaralandırılmış kutuların üzerinde bazı organellerin adları yazılıdır.
Gökhan
1 numaralı organel, tüm canlı
hücrelerde bulunur.
Ribozom
Yukarıdaki tabloda yazan organellerle ilgili bazı öğrencilerin yorumları aşağıda verilmiştir.
Canan
2 numaralı organel. bitki hücrelerinde
büyük ve az sayıda iken, hayvan hüc-
relerinde küçük ve çok sayıdadır.
Koful
Sentrozom
Mitokondri
"0.
Sıfır Hata Kitabı
B)
1
Lizozom
3
Sentrozom
Tüm öğrencilerin yaptığı yorumlar doğru olduğuna göre, tabloda hangi organellerin isimleri yazı
lıdır?
A)
2
Mitokondri
4
Koful
Kemal
C)
3 numaralı organel, hücrenin gerek duyduğu
enerjiyi oksijenli solunumla üretir.
Mine
Hücre Ve Bölünmele
4 numaralı organel, hücre bölünmesinde
görev alır.
Ribozom
Koful
Mitokondri
Sentrozom
Sentrozom
Mitokondri
18. Aşağıda hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresi verilmiştir.
Koful
Kloroplast
A)
B)
Buna göre verilen evreden önce ve sonra gerçekleşen evre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğr
Once
D)
Kardeş 4
kromozomlar
J
"0.
Sıfır Hata Kitabı
M
Sonra
Hücre Ve
bal
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
16. Aşağıdaki numaralandırılmış kutuların üzerinde bazı organellerin adları yazılıdır. Gökhan 1 numaralı organel, tüm canlı hücrelerde bulunur. Ribozom Yukarıdaki tabloda yazan organellerle ilgili bazı öğrencilerin yorumları aşağıda verilmiştir. Canan 2 numaralı organel. bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda iken, hayvan hüc- relerinde küçük ve çok sayıdadır. Koful Sentrozom Mitokondri "0. Sıfır Hata Kitabı B) 1 Lizozom 3 Sentrozom Tüm öğrencilerin yaptığı yorumlar doğru olduğuna göre, tabloda hangi organellerin isimleri yazı lıdır? A) 2 Mitokondri 4 Koful Kemal C) 3 numaralı organel, hücrenin gerek duyduğu enerjiyi oksijenli solunumla üretir. Mine Hücre Ve Bölünmele 4 numaralı organel, hücre bölünmesinde görev alır. Ribozom Koful Mitokondri Sentrozom Sentrozom Mitokondri 18. Aşağıda hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresi verilmiştir. Koful Kloroplast A) B) Buna göre verilen evreden önce ve sonra gerçekleşen evre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğr Once D) Kardeş 4 kromozomlar J "0. Sıfır Hata Kitabı M Sonra Hücre Ve bal
2.
de Imagen
ax
Kromatin ipliğin kısalıp
kalınlaşmasıyla
oluşur.
Mutasyon
Hücrenin
yönetici
molekülüdür.
Kromozom
A) 1.
Sitoplazma
1. çıkış 2. çıkış
hoold
no niğiblabla
translo
DNA
B) 2.
ab AMO abn
bhat ev
DNA'nın
görev
birimidir.
Nükleotit
usish
3. çıkış
(A
Verilen etkinlikte ifadelere karşılık gelen kavramın
olduğu ok yönünde ilerlenerek çıkışa ulaşılacaktır.
C) 3.
Buna göre Ali, yukarıda verilen etkinlikte tam
puan aldığına göre kaçıncı çıkışa ulaşmıştır?
Gen
4. çıkış
D) 4.
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
2. de Imagen ax Kromatin ipliğin kısalıp kalınlaşmasıyla oluşur. Mutasyon Hücrenin yönetici molekülüdür. Kromozom A) 1. Sitoplazma 1. çıkış 2. çıkış hoold no niğiblabla translo DNA B) 2. ab AMO abn bhat ev DNA'nın görev birimidir. Nükleotit usish 3. çıkış (A Verilen etkinlikte ifadelere karşılık gelen kavramın olduğu ok yönünde ilerlenerek çıkışa ulaşılacaktır. C) 3. Buna göre Ali, yukarıda verilen etkinlikte tam puan aldığına göre kaçıncı çıkışa ulaşmıştır? Gen 4. çıkış D) 4.
15. Hücrenin tarihsel gelişimi ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?
S
A) Hücreyi ilk keşfeden kişi Robert Hoke'tur.
B) Anton Von Leeuwenhock havuz suyunu ince-
lerken küçük canlılar görmüştür.
C) Einstein, bitki hücresinin çekirdeğini buldu.
D) Rudolf Virchow hücre teorisine son şeklini
vermiştir.
5
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
15. Hücrenin tarihsel gelişimi ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? S A) Hücreyi ilk keşfeden kişi Robert Hoke'tur. B) Anton Von Leeuwenhock havuz suyunu ince- lerken küçük canlılar görmüştür. C) Einstein, bitki hücresinin çekirdeğini buldu. D) Rudolf Virchow hücre teorisine son şeklini vermiştir. 5
2.
veya Baska bir uzay aracından kopan parcas carparak Dünya'y duşebil
1 santimetreden küçük olan parçaların sayısı diğer um parçaların toplamindan daha fazladır
yorumlarından hangileri yapılabilir?)
A) Yalnız I
B) Ive t
Bir binayı oluşturan temel yapılar aşağıdaki gibi verilmiştir.
TUGLA
DUVAR
ODA
FEN BİLİMLERİ
C) II ve III
DAIRE
Canlilari oluşturan temel yapılar ile yukarıdaki yapıları eşleştirmek isteyen Buket'in yaptığı yorum-
lardan hangisi yanlıştır?
A) Binayı oluşturan en temel yapı olan tuğla, canlıların yapısındaki hücreye benzer.
B) Duvarların bir araya gelmesiyle oluşan odalar, canlıların yapısındaki organlara benzer.
C) Tüm yapıların bir araya gelerek oluşturduğu bina, organizmaya benzer.
D) Binayı oluşturan daireler, canlıların yapısındaki dokulara benzer.
BINA
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
2. veya Baska bir uzay aracından kopan parcas carparak Dünya'y duşebil 1 santimetreden küçük olan parçaların sayısı diğer um parçaların toplamindan daha fazladır yorumlarından hangileri yapılabilir?) A) Yalnız I B) Ive t Bir binayı oluşturan temel yapılar aşağıdaki gibi verilmiştir. TUGLA DUVAR ODA FEN BİLİMLERİ C) II ve III DAIRE Canlilari oluşturan temel yapılar ile yukarıdaki yapıları eşleştirmek isteyen Buket'in yaptığı yorum- lardan hangisi yanlıştır? A) Binayı oluşturan en temel yapı olan tuğla, canlıların yapısındaki hücreye benzer. B) Duvarların bir araya gelmesiyle oluşan odalar, canlıların yapısındaki organlara benzer. C) Tüm yapıların bir araya gelerek oluşturduğu bina, organizmaya benzer. D) Binayı oluşturan daireler, canlıların yapısındaki dokulara benzer. BINA
39.
Yumurta Hücresi
Sperm Hücresi
öy H
Yumurta Ana Hücresi
Yukarıda çiçek sembolleriyle verilen hücre çe-
şitlerinden hangileri mayoz bölünme ile oluşur?
A)
B)
quia eolio &
C)
mlo
olm
$(18
(D)
enlip 8 (0
40. "Bir hücre
Aslı Öğretm
toş ve Tuğb
-lid uvolemsbr
os
H
Fatoş
E
Tuğba
Buna göre
renciler de
A) Cem
C) Cem v
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
39. Yumurta Hücresi Sperm Hücresi öy H Yumurta Ana Hücresi Yukarıda çiçek sembolleriyle verilen hücre çe- şitlerinden hangileri mayoz bölünme ile oluşur? A) B) quia eolio & C) mlo olm $(18 (D) enlip 8 (0 40. "Bir hücre Aslı Öğretm toş ve Tuğb -lid uvolemsbr os H Fatoş E Tuğba Buna göre renciler de A) Cem C) Cem v
Uzay görevinin an
C) Yörüngedeki çekim kuvvetinden kurtulmaya çalışan roketin biten yakıt tankı
D) Görev süresini tamamlamış ama dolanımı devam eden pasif Giove-A konumlama uydusu
3
4
0000000
Mitoz bölünmenin canlılar için önemine ait yukarıda verilen görsellerinden yola çıkılarak;
1. Olayların tamamı mitoz bölünmenin çok hücreli canlılar için önemini açıklamada kullanılabilir.
II. 4 Numaralı görselde genetik yapıları birbirinden tamamen farklı canlılar meydana gelmiştir.
III. 1, 2 ve 3 numaralı olaylarda mitozun çok hücreli canlılardaki onarım özelliğine örnek verilebilir.
yapılan yorumlardan hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
2
5. Nisan 2019 tarihinde, bilim insanları uzayın en gizemli nesne-
{
$
D) I, II ve III
Bu
A)
7.
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
Uzay görevinin an C) Yörüngedeki çekim kuvvetinden kurtulmaya çalışan roketin biten yakıt tankı D) Görev süresini tamamlamış ama dolanımı devam eden pasif Giove-A konumlama uydusu 3 4 0000000 Mitoz bölünmenin canlılar için önemine ait yukarıda verilen görsellerinden yola çıkılarak; 1. Olayların tamamı mitoz bölünmenin çok hücreli canlılar için önemini açıklamada kullanılabilir. II. 4 Numaralı görselde genetik yapıları birbirinden tamamen farklı canlılar meydana gelmiştir. III. 1, 2 ve 3 numaralı olaylarda mitozun çok hücreli canlılardaki onarım özelliğine örnek verilebilir. yapılan yorumlardan hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 2 5. Nisan 2019 tarihinde, bilim insanları uzayın en gizemli nesne- { $ D) I, II ve III Bu A) 7.
16. Ağzı kapalı petri kabında uygun besin ortamı sağ-
lanarak oksijensiz solunum yapan bir hücrenin üre-
mesi sağlanmıştır.
-18
-
Hücre sayısı (256'ya ulaştığında petri kabındaki
hücre yoğunluğundan dolayı hücre bölünmesi du-
ruyor.
A) 16 hücre 2
C) 64 hücre
3
00
-Buna göre, bölünmenin tamamlanması için ge-
çen sürenin yarısında kapta kaç hücre bulunur?
dakikada bir bölünme olmaktadır.)
A
2
G
B) 32 hücre
D) 128 hücre
X
256
2
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
16. Ağzı kapalı petri kabında uygun besin ortamı sağ- lanarak oksijensiz solunum yapan bir hücrenin üre- mesi sağlanmıştır. -18 - Hücre sayısı (256'ya ulaştığında petri kabındaki hücre yoğunluğundan dolayı hücre bölünmesi du- ruyor. A) 16 hücre 2 C) 64 hücre 3 00 -Buna göre, bölünmenin tamamlanması için ge- çen sürenin yarısında kapta kaç hücre bulunur? dakikada bir bölünme olmaktadır.) A 2 G B) 32 hücre D) 128 hücre X 256 2
13. Drosophila, küçük bir sinek cinsidir. Üyeleri genelde "meyve sineği" olarak
adlandırılır. Ayrıca sirke sineği, şarap sineği, posa sineği ve üzüm sineği olarak
da adlandırılır. Sirke sineklerinde sperm hücresi oluşumuna sebep olan bölün-
menin evreleri incelenmiştir.
Sperm hücresi oluşumu sırasında aşağıdaki evrelerden hangisi gözlemle-
nemez? (Sirke sineğinin yücut hücresi 2n=8 kromozoma sahiptir.)
A)
C)
AA
VV
BY
nn.
D)
V V V V
^^^^
>
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
13. Drosophila, küçük bir sinek cinsidir. Üyeleri genelde "meyve sineği" olarak adlandırılır. Ayrıca sirke sineği, şarap sineği, posa sineği ve üzüm sineği olarak da adlandırılır. Sirke sineklerinde sperm hücresi oluşumuna sebep olan bölün- menin evreleri incelenmiştir. Sperm hücresi oluşumu sırasında aşağıdaki evrelerden hangisi gözlemle- nemez? (Sirke sineğinin yücut hücresi 2n=8 kromozoma sahiptir.) A) C) AA VV BY nn. D) V V V V ^^^^ >
a
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
80
11.
Mayoz bölünmenin
canlılar için önemi
nedir? Örnek veriniz.
Ali
Can
Eda
Ahmet
Mayoz bölünme canlılar arasında
çeşitliliği sağlar ve tür içinde
Yukarıda fen bilimleri öğretmeninin Alper'e sordu-
ğu soru ve Alper'in cevabı verilmiştir. Öğretmen
sınıftaki diğer öğrencilerden Alper'in tanımını ve
örneğini değerlendirmelerini istemiştir.
kromozom sayısının sabit
kalmasında etkilidir. Örneğin tek
yumurta ikizleri hariç hiçbir insan
genetik olarak birbirinin aynısı
değildir. Ancak sağlıklı bütün
insanların kromozom sayısı aynıdır.
A) Ali
C) Eda
Değerlendirme
Açıklaması ve örneği doğrudur.
Açıklaması doğru, örneği yanlıştır.
Açıklaması yanlış, örneği doğrudur.
Açıklaması ve örneği yanlıştır.
Buna göre, Alper'in cevabıyla ilgili hangi öğ-
rencinin değerlendirmesi doğrudur?
B) Can
D) Ahmet
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
a BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 80 11. Mayoz bölünmenin canlılar için önemi nedir? Örnek veriniz. Ali Can Eda Ahmet Mayoz bölünme canlılar arasında çeşitliliği sağlar ve tür içinde Yukarıda fen bilimleri öğretmeninin Alper'e sordu- ğu soru ve Alper'in cevabı verilmiştir. Öğretmen sınıftaki diğer öğrencilerden Alper'in tanımını ve örneğini değerlendirmelerini istemiştir. kromozom sayısının sabit kalmasında etkilidir. Örneğin tek yumurta ikizleri hariç hiçbir insan genetik olarak birbirinin aynısı değildir. Ancak sağlıklı bütün insanların kromozom sayısı aynıdır. A) Ali C) Eda Değerlendirme Açıklaması ve örneği doğrudur. Açıklaması doğru, örneği yanlıştır. Açıklaması yanlış, örneği doğrudur. Açıklaması ve örneği yanlıştır. Buna göre, Alper'in cevabıyla ilgili hangi öğ- rencinin değerlendirmesi doğrudur? B) Can D) Ahmet
14.
n
n
2n
15.
n
n
TEST
2
Yukarıda bir hücre bölünmesi şematize edilmiştir.
Bu hücre bölünmesi ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bölünme sonunda kromozom sayısı yarıya
iner.
B) Bölünmede kalıtsal çeşitlilik gözlenmez.
C) Bölünmede parça değişimi gözlenebilir.
D) Bölünme sonucunda dört yeni hücre oluşur.
Hücre bölünmesinin tek amacı yeni hücreler
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
14. n n 2n 15. n n TEST 2 Yukarıda bir hücre bölünmesi şematize edilmiştir. Bu hücre bölünmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bölünme sonunda kromozom sayısı yarıya iner. B) Bölünmede kalıtsal çeşitlilik gözlenmez. C) Bölünmede parça değişimi gözlenebilir. D) Bölünme sonucunda dört yeni hücre oluşur. Hücre bölünmesinin tek amacı yeni hücreler
Bahcesehir
Koleji
16. Aşağıdaki şemada eşeyli üreyen bir canlının olu-
şum basamakları gösterilmiştir.
Yumurta
ana
hücresi
1
Sperm 11
ana
hücresi
Yumurta
A) I ve Il
C) I, II ve III
Sperm
IV
Zigot Embriyo Bebek
Buna göre, numaralanmış olayların hangile-
rinde mitoz bölünme gerçekleşir?
B) IV ve V
D) III, IV ve V
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
Bahcesehir Koleji 16. Aşağıdaki şemada eşeyli üreyen bir canlının olu- şum basamakları gösterilmiştir. Yumurta ana hücresi 1 Sperm 11 ana hücresi Yumurta A) I ve Il C) I, II ve III Sperm IV Zigot Embriyo Bebek Buna göre, numaralanmış olayların hangile- rinde mitoz bölünme gerçekleşir? B) IV ve V D) III, IV ve V BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
eçmiştir.
Melikehi
nleri Kafas
15. Hücreden organizmaya kadar olan yapılar görseldeki ortası
delik ahşap dairelerle modellenmiştir. Fatma Öğretmen, öğren-
cilerine bu ahşap daireleri temsil ettikleri yapılara göre basitten
karmaşığa doğru
görseldeki çubuğa dizmelerini
söylemiştir.OOOOO
Bahar, dizilimini yandaki gibi yapmış ve Fatma Öğretmen,
Bahar'a dizilimin hatalı olduğunu söylemiştir.
Buna göre, Bahar diziliminde hangi yapıları temsil eden dairelerin yerini değiştirirse hatas
düzeltmiş olur?
A) Hücre ve doku
7. Sinif Fen Bilimleri Kafası
B) Doku ve organ
C) Organ ve sistem
D) Sistem ve organizma
Kal
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
eçmiştir. Melikehi nleri Kafas 15. Hücreden organizmaya kadar olan yapılar görseldeki ortası delik ahşap dairelerle modellenmiştir. Fatma Öğretmen, öğren- cilerine bu ahşap daireleri temsil ettikleri yapılara göre basitten karmaşığa doğru görseldeki çubuğa dizmelerini söylemiştir.OOOOO Bahar, dizilimini yandaki gibi yapmış ve Fatma Öğretmen, Bahar'a dizilimin hatalı olduğunu söylemiştir. Buna göre, Bahar diziliminde hangi yapıları temsil eden dairelerin yerini değiştirirse hatas düzeltmiş olur? A) Hücre ve doku 7. Sinif Fen Bilimleri Kafası B) Doku ve organ C) Organ ve sistem D) Sistem ve organizma Kal
13. Melike ve Elif renkli kartonlar kullanarak gelişmiş bitki hücresi ve hayvan hücresi modeli yapacak
Bu etkinlikte K ve L harfleri ile belirtilen hücre şekillerine numaralandırılmış organellerin mode
yapıştıracaklardır.
K
L
KafeDengil
1. Kloroplast
2. Büyük koful
3. Küçük koful
4. Golgi cisimciği
5. Mitokondri
Melike gelişmiş hayvan hücresi modeli yapmaya, Elif ise gelişmiş bitki hücresi modeli yapmaya
verip hazırladıkları modellerden kullandıkları aşağıdaki gibidir.
6. Ribozom
7. Endoplazmik retikulum
8. Cekirdek
9. Sentriyol
10. Lizozom
Melike
K-2-4-5-6-7-8-9 L-1-2-4-5-6-8-9-10
Buna göre, Melike ve Elif'in hazırladıkları hücre modelleriyle ilgili,
1. Melike bir adet eksik organel ve küçük koful seçmesi gerekirken büyük koful seçmiştir.
II. Elif bir adet eksik organel ve hücresinde bulunmaması gereken iki adet yanlış organel seçmişt
III. Melike ve Elif'in modelleri tam ve hatasız hâle getirildiğinde, Elif'in modelinin organel sayısı Mele
modelinin organel sayısından fazla olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II.
B) I ve II.
C) II ve III.
Elif
D) I, II ve III.
7. Sınıf / Fen Bilimleri Kas
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
13. Melike ve Elif renkli kartonlar kullanarak gelişmiş bitki hücresi ve hayvan hücresi modeli yapacak Bu etkinlikte K ve L harfleri ile belirtilen hücre şekillerine numaralandırılmış organellerin mode yapıştıracaklardır. K L KafeDengil 1. Kloroplast 2. Büyük koful 3. Küçük koful 4. Golgi cisimciği 5. Mitokondri Melike gelişmiş hayvan hücresi modeli yapmaya, Elif ise gelişmiş bitki hücresi modeli yapmaya verip hazırladıkları modellerden kullandıkları aşağıdaki gibidir. 6. Ribozom 7. Endoplazmik retikulum 8. Cekirdek 9. Sentriyol 10. Lizozom Melike K-2-4-5-6-7-8-9 L-1-2-4-5-6-8-9-10 Buna göre, Melike ve Elif'in hazırladıkları hücre modelleriyle ilgili, 1. Melike bir adet eksik organel ve küçük koful seçmesi gerekirken büyük koful seçmiştir. II. Elif bir adet eksik organel ve hücresinde bulunmaması gereken iki adet yanlış organel seçmişt III. Melike ve Elif'in modelleri tam ve hatasız hâle getirildiğinde, Elif'in modelinin organel sayısı Mele modelinin organel sayısından fazla olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II. B) I ve II. C) II ve III. Elif D) I, II ve III. 7. Sınıf / Fen Bilimleri Kas
19. Görselde iki farklı hücrenin şekli verilmiştir.
Buna göre;
1. Besin ve oksijen kullanarak enerji üretme
DILIMLLII
AIL Atik maddeleri depolama,
il. lipliklerini oluşturma
olaylarından hangileri her iki hücrede de gerçekleşebilir?
A) Yalnız
B) ve Ill
C) I ve III
Đ) I, If ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
19. Görselde iki farklı hücrenin şekli verilmiştir. Buna göre; 1. Besin ve oksijen kullanarak enerji üretme DILIMLLII AIL Atik maddeleri depolama, il. lipliklerini oluşturma olaylarından hangileri her iki hücrede de gerçekleşebilir? A) Yalnız B) ve Ill C) I ve III Đ) I, If ve III
www
C
papie
ye
Gen
N
www
wa Kituo vorgen
SES
16
wan
lah, aglama, gen sktarm, klonism
omekleri üzerinde durulur
unt
27-24 Online Soru Çözüm
Turkiye Geneli 40 Deneme
DOğrenciye Özel Soru Bankası
Video Cozumlü Binlerce Soru
Hibrit Egitim
Ders Anlatim Videolan
Detaylı Simav Analizleri
Buna göre K yapısı ile ilgili,
1. Bitki hücrelerinde bulunmaz.
SAA
SOLUNUM -2
Yeni Nesil İçerikler
Hızlı Okuma ve Anlama Eğitimi
1. Her hücre, hayatta kalabilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Bu yüzden hücreler, solunum süreci ile enerji açığa çıka
ran özel yapılar içerir. Hücresel solunum olayı gelişmiş yapılı canlılarda mitokondride tamamlanırken, basit yapılı
canlılarda hücre zarının özel kıvrımlı bölgelerinde gerçekleşir.
Aşağıdaki şekilde bir hayvan hücresine ait K yapısı gösterilmiştir.
OMAIN
K
II. Hücre zarının kıvrımlı bölgelerini temsil etmektedir.
III. Oksijenli solunum yaparak su, karbondioksit ve enerji oluşturur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
3 mikrometre
200
TEST
C) I ve II
Ü REHBERLİK
SE
D) I ve Ill
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
www C papie ye Gen N www wa Kituo vorgen SES 16 wan lah, aglama, gen sktarm, klonism omekleri üzerinde durulur unt 27-24 Online Soru Çözüm Turkiye Geneli 40 Deneme DOğrenciye Özel Soru Bankası Video Cozumlü Binlerce Soru Hibrit Egitim Ders Anlatim Videolan Detaylı Simav Analizleri Buna göre K yapısı ile ilgili, 1. Bitki hücrelerinde bulunmaz. SAA SOLUNUM -2 Yeni Nesil İçerikler Hızlı Okuma ve Anlama Eğitimi 1. Her hücre, hayatta kalabilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Bu yüzden hücreler, solunum süreci ile enerji açığa çıka ran özel yapılar içerir. Hücresel solunum olayı gelişmiş yapılı canlılarda mitokondride tamamlanırken, basit yapılı canlılarda hücre zarının özel kıvrımlı bölgelerinde gerçekleşir. Aşağıdaki şekilde bir hayvan hücresine ait K yapısı gösterilmiştir. OMAIN K II. Hücre zarının kıvrımlı bölgelerini temsil etmektedir. III. Oksijenli solunum yaparak su, karbondioksit ve enerji oluşturur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III 3 mikrometre 200 TEST C) I ve II Ü REHBERLİK SE D) I ve Ill
31-
Aşağıdakilerden
hangisinin meydana gel-
mesi sırasında mayoz bölünme olayı görü-
lebilir?
A) Deniz yıldızından kopan parçadan yeni bir
deniz yıldızının oluşması
B) Tohumdan kök ve yaprakların oluşması
C) Amipin bölünerek üremesi
D) Polen ana hücresinden polenlerin oluş-
masi
Ortaokul Fen Bilgisi
Hücre
31- Aşağıdakilerden hangisinin meydana gel- mesi sırasında mayoz bölünme olayı görü- lebilir? A) Deniz yıldızından kopan parçadan yeni bir deniz yıldızının oluşması B) Tohumdan kök ve yaprakların oluşması C) Amipin bölünerek üremesi D) Polen ana hücresinden polenlerin oluş- masi