İklim ve Hava Hareketleri Soruları

runmas
Havaya CO₂ salı-
nımının artması
SOLLIS
Sanayileşmenin
artması ile oluşan
atıkların çevreyi
kirletmesi
●
A) Toplu taşıma araçlarını kullanma
Bisiklet kullanımını arttırma
Elektrikle çalışan araçlar üretme
Ormanlık alanların arttırılması
Ormanların tahrip
edilmesi
Arabalardan
çıkan egzoz
gazları
•
Tarım arazilerine meyve ağacı dikilmesi
Aşırı otlatmanın engellenmesi
C)
.
Fen bilimleri öğretmeni, sınıfa küresel iklim değişikliği-
ne sebep olan etkenlerin yazılı olduğu kartonlar getirip
öğrencilerinden küresel iklim değişikliğini engelleyen
çözüm yolları bulmalarını istiyor.
CO, salınımının azaltılması için fosil yakıtların kullanımını azaltma
●
CO₂ tutucu maddeler geliştirme
.
Bitki seraları ile CO,'yi tutup hayvan yemi üretme
.
Öğrencilerin bulduğu çözümlerden hangileri iklim
değişikliğini engelleyebilecek etkinliklerden olamaz?
Sanayi atıklarını geri dönüşüme yollama
Toprak kirliliğini engellemek için kirlilik kaynaklarını yok etme
Geri dönüşümü olmayan maddeleri toprağa gömme
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
runmas Havaya CO₂ salı- nımının artması SOLLIS Sanayileşmenin artması ile oluşan atıkların çevreyi kirletmesi ● A) Toplu taşıma araçlarını kullanma Bisiklet kullanımını arttırma Elektrikle çalışan araçlar üretme Ormanlık alanların arttırılması Ormanların tahrip edilmesi Arabalardan çıkan egzoz gazları • Tarım arazilerine meyve ağacı dikilmesi Aşırı otlatmanın engellenmesi C) . Fen bilimleri öğretmeni, sınıfa küresel iklim değişikliği- ne sebep olan etkenlerin yazılı olduğu kartonlar getirip öğrencilerinden küresel iklim değişikliğini engelleyen çözüm yolları bulmalarını istiyor. CO, salınımının azaltılması için fosil yakıtların kullanımını azaltma ● CO₂ tutucu maddeler geliştirme . Bitki seraları ile CO,'yi tutup hayvan yemi üretme . Öğrencilerin bulduğu çözümlerden hangileri iklim değişikliğini engelleyebilecek etkinliklerden olamaz? Sanayi atıklarını geri dönüşüme yollama Toprak kirliliğini engellemek için kirlilik kaynaklarını yok etme Geri dönüşümü olmayan maddeleri toprağa gömme
Arif; çiftçi olan dedesinin gençliğinden beri
her gün tuttuğu, hava olaylarını da anlatan
günlüğünü okumaya başlıyor. Günlükte ilk
birkaç yıldan sonra hava olaylarının aynı
tarihlerde genellikle benzerlik gösterdiği-
ni çok az değişimler olduğunu fark ediyor.
Örneğin; dedesinin genelde Nisan'ın 18'ine
doğru bir anda havanın soğuduğunu, şid-
detli yağış ve fırtınalar olduğunu okuyor.
Buna göre Arif, dedesinin günlüğünü
kullanarak aşağıdaki çıkarımlardan han-
gisine ulaşamaz?
A) Yaşadığı bölgenin iklimiyle ilgili bilgi sa-
hibi olabilir.
B) Mevsim normallerinin dışında ani olu-
şan olaylara karşı önlem alabilir.
C) Bu günlüğe bakarak işiyle ilgili planlar
yapabilir.
R
Gelecekte bu bölgenin ikliminde hiçbir
değişimin olmayacağını söyleyebilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
Arif; çiftçi olan dedesinin gençliğinden beri her gün tuttuğu, hava olaylarını da anlatan günlüğünü okumaya başlıyor. Günlükte ilk birkaç yıldan sonra hava olaylarının aynı tarihlerde genellikle benzerlik gösterdiği- ni çok az değişimler olduğunu fark ediyor. Örneğin; dedesinin genelde Nisan'ın 18'ine doğru bir anda havanın soğuduğunu, şid- detli yağış ve fırtınalar olduğunu okuyor. Buna göre Arif, dedesinin günlüğünü kullanarak aşağıdaki çıkarımlardan han- gisine ulaşamaz? A) Yaşadığı bölgenin iklimiyle ilgili bilgi sa- hibi olabilir. B) Mevsim normallerinin dışında ani olu- şan olaylara karşı önlem alabilir. C) Bu günlüğe bakarak işiyle ilgili planlar yapabilir. R Gelecekte bu bölgenin ikliminde hiçbir değişimin olmayacağını söyleyebilir.
4. Bir bölgede görülen iklim, o bölgeyle il-
gili verilen
1. Enlem
II. Yükseklik
III. Yer şekilleri
IV. Denize uzaklık
gibi özelliklerden hangilerine bağlıdır?
A) I ve II
C) II, III ve IV
B) III ve IV
1, II, III ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
4. Bir bölgede görülen iklim, o bölgeyle il- gili verilen 1. Enlem II. Yükseklik III. Yer şekilleri IV. Denize uzaklık gibi özelliklerden hangilerine bağlıdır? A) I ve II C) II, III ve IV B) III ve IV 1, II, III ve IV
A
5. Bir meteorolog Sivas ilinin haftalik ortalama hava sıcaklığındaki değişimi aşağıdaki grafikte göstermiştir.
Sivas in için Haftalk Hava Durumu
Sal Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi
13:00
13:00
13.00
13:00
13:00
Gün
Zaman
B)
24
8 20
17
Sivas ili için aynı zaman diliminde çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur?
A)
Gün
Zaman
Hava
basinci
Gün
Zaman
Nem
orani
Gün
Zaman
Bulut
oluşma
olasılığı
Gün
Zaman
Pazartesi
13:00
Hava
yoğunluğu
Pazartesi
13:00
Pazartesi
13:00
Pazartesi
13:00
FEN BİLİMLERİ
Pazartesi
13:00
Sal Çarşamba Perşembe Cuma
13:00
13:00
13:00
13:00
Sal Çarşamba Perşembe Cuma
13:00
13:00
13:00
13:00
Sal Çarşamba Perşembe Cuma
13:00
13:00
13:00
13:00
Sali Çarşamba Perşembe Cuma
13:00
13:00
13:00
13:00
Cumartesi
13:00
A
Cumartesi
13:00
Pazar
13:00
Pazar
13:00
Cumartesi Pazar
13:00
13:00
Pazar
13:00
Cumartesi Pazar
13:00
13:00
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
A 5. Bir meteorolog Sivas ilinin haftalik ortalama hava sıcaklığındaki değişimi aşağıdaki grafikte göstermiştir. Sivas in için Haftalk Hava Durumu Sal Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi 13:00 13:00 13.00 13:00 13:00 Gün Zaman B) 24 8 20 17 Sivas ili için aynı zaman diliminde çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur? A) Gün Zaman Hava basinci Gün Zaman Nem orani Gün Zaman Bulut oluşma olasılığı Gün Zaman Pazartesi 13:00 Hava yoğunluğu Pazartesi 13:00 Pazartesi 13:00 Pazartesi 13:00 FEN BİLİMLERİ Pazartesi 13:00 Sal Çarşamba Perşembe Cuma 13:00 13:00 13:00 13:00 Sal Çarşamba Perşembe Cuma 13:00 13:00 13:00 13:00 Sal Çarşamba Perşembe Cuma 13:00 13:00 13:00 13:00 Sali Çarşamba Perşembe Cuma 13:00 13:00 13:00 13:00 Cumartesi 13:00 A Cumartesi 13:00 Pazar 13:00 Pazar 13:00 Cumartesi Pazar 13:00 13:00 Pazar 13:00 Cumartesi Pazar 13:00 13:00
4. Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim
değişikliğini azaltmak ve sera etkisi
oluşturan gazların salınımlarını düşür.
mek için 178 ülke tarafından imzalanmış
bir anlaşmadır?
A) Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Ko-
runması Sözleşmesi
B) Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi
C) Kyoto Protokolü
Ozon Tabakasının korunmasına Dair
Sözleşme (Viyana Sözleşmesi)
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
4. Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişikliğini azaltmak ve sera etkisi oluşturan gazların salınımlarını düşür. mek için 178 ülke tarafından imzalanmış bir anlaşmadır? A) Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Ko- runması Sözleşmesi B) Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi C) Kyoto Protokolü Ozon Tabakasının korunmasına Dair Sözleşme (Viyana Sözleşmesi)
3.
1.
11.
III.
Eskiden
Kerpiç evler
Çok kar yağışı
Fall
Günümüz
Coşkun akan tes Zayıf akan
ırmaklar
ırmaklar
A) Yalnız I
Yalıtımlı
yüksek binalar
Yukarıda verilen olaylardan hangileri ik-
limlerde değişimler olduğuna örnek ola-
rak verilemez?
C) II ve III
Az yağan kar
B) I ve Il
Il ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
3. 1. 11. III. Eskiden Kerpiç evler Çok kar yağışı Fall Günümüz Coşkun akan tes Zayıf akan ırmaklar ırmaklar A) Yalnız I Yalıtımlı yüksek binalar Yukarıda verilen olaylardan hangileri ik- limlerde değişimler olduğuna örnek ola- rak verilemez? C) II ve III Az yağan kar B) I ve Il Il ve III
9. Küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan
küresel iklim değişikliklerini meydana
getiren birincil neden aşağıdakilerden
hangisidir?
İnsan faaliyetleri
B) Tatlı su kaynaklarının azalması
C) Buzulların eriyerek azalması
D) Bitki ve hayvan türlerindeki habitat deği-
şiklikleri
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
9. Küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan küresel iklim değişikliklerini meydana getiren birincil neden aşağıdakilerden hangisidir? İnsan faaliyetleri B) Tatlı su kaynaklarının azalması C) Buzulların eriyerek azalması D) Bitki ve hayvan türlerindeki habitat deği- şiklikleri
5.
Ordu'da yağışı çok.
seven fındık ve çay
yetiştiriciliği yapılır.
Kutuplarda kalın
giyinmek gerekir.
Çöllerde insan
nüfusu azdır.
Antalya'da çoğu
evde kalorifer
yoktur.
Yukarıda bazı resimler ve açıklamalar veril-
miştir.
Buna göre, iklimin insanlar üzerine etki-
sinden hangisine yer verilmemiştir?
A) Yeryüzüne dağılış B) Isınma tipi
Kültürel faaliyet m) Giyinme
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
5. Ordu'da yağışı çok. seven fındık ve çay yetiştiriciliği yapılır. Kutuplarda kalın giyinmek gerekir. Çöllerde insan nüfusu azdır. Antalya'da çoğu evde kalorifer yoktur. Yukarıda bazı resimler ve açıklamalar veril- miştir. Buna göre, iklimin insanlar üzerine etki- sinden hangisine yer verilmemiştir? A) Yeryüzüne dağılış B) Isınma tipi Kültürel faaliyet m) Giyinme
1.
Görselde, bir evin ön cephesindeki 2 numaralı pencere ve yan cephesindeki 1 numaralı pencere gösterilmiştir. Evin
ön cephesinin güneş ışınlarını aldığı anda, yan cephesi gölgede kalmaktadır. O sırada evin önünde geçen Arya 1 ve
2 numaralı pencerelerin açık olduğunu fakat 2 numaralı pencerede bulunan perdenin rüzgâr nedeniyle evin dışından
sarktığını fark etmiştir.
Gölge
Yan
cephe
cephe
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumu açıklayabilir?
A) Ön cephe yüksek basınç alanı, yan cephe alçak basınç alanı oluştuğu için yan cepheden ön cepheye doğru rüzgar
oluşumu gözlemlenmiştir.
B) Işınlar ön cephede sıcaklığı artırıp alçak basınç oluşturmuş, gölgede kalan yan cephede yüksek basınç oluşmuş-
tur.
C) Rüzgar yönü ön cepheden yan cepheye doğrudur.
D) 1 numaralı pencerenin bulunduğu yan cephede havanın yoğunluğu ön cepheye göre daha azdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
1. Görselde, bir evin ön cephesindeki 2 numaralı pencere ve yan cephesindeki 1 numaralı pencere gösterilmiştir. Evin ön cephesinin güneş ışınlarını aldığı anda, yan cephesi gölgede kalmaktadır. O sırada evin önünde geçen Arya 1 ve 2 numaralı pencerelerin açık olduğunu fakat 2 numaralı pencerede bulunan perdenin rüzgâr nedeniyle evin dışından sarktığını fark etmiştir. Gölge Yan cephe cephe Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumu açıklayabilir? A) Ön cephe yüksek basınç alanı, yan cephe alçak basınç alanı oluştuğu için yan cepheden ön cepheye doğru rüzgar oluşumu gözlemlenmiştir. B) Işınlar ön cephede sıcaklığı artırıp alçak basınç oluşturmuş, gölgede kalan yan cephede yüksek basınç oluşmuş- tur. C) Rüzgar yönü ön cepheden yan cepheye doğrudur. D) 1 numaralı pencerenin bulunduğu yan cephede havanın yoğunluğu ön cepheye göre daha azdır.
SERAP OLAYI
Özellikle sıcak havalarda yere yakın olan hava, yüksek-
teki havadan daha sıcak olduğu için genleşerek hava ta-
necikleri arasındaki boşluk artar ve havanın ışığı kırıcılığı
azalır. Kırıcılığı fazla olan havadan gelen ışınlar, geldiği
ortama geri dönerek tam yansımaya uğrar
Yansıyan bu ışınlar şekilde gösterildiği gibi gözümüze
geldiğinde orada olmayan cismi varmış gibi görürüz.
Yukarıda verilen bilgiyi okuyan bir kişi aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz?
A) Soğuk hava sıcak havadan daha yoğun bir ortamdır.
B) Yoğunluğu azalan havanın ışığı kırıcılığı azalır.
C) Serap olayı, sıcak ve soğuk havadaki yoğunluk farkından kaynaklanır.
D) Yükseklerde havanın yoğunluğu daha fazla
fazlady.
d
7.
rikleri arasındaki çekim kuvveti artacağı için s
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
SERAP OLAYI Özellikle sıcak havalarda yere yakın olan hava, yüksek- teki havadan daha sıcak olduğu için genleşerek hava ta- necikleri arasındaki boşluk artar ve havanın ışığı kırıcılığı azalır. Kırıcılığı fazla olan havadan gelen ışınlar, geldiği ortama geri dönerek tam yansımaya uğrar Yansıyan bu ışınlar şekilde gösterildiği gibi gözümüze geldiğinde orada olmayan cismi varmış gibi görürüz. Yukarıda verilen bilgiyi okuyan bir kişi aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz? A) Soğuk hava sıcak havadan daha yoğun bir ortamdır. B) Yoğunluğu azalan havanın ışığı kırıcılığı azalır. C) Serap olayı, sıcak ve soğuk havadaki yoğunluk farkından kaynaklanır. D) Yükseklerde havanın yoğunluğu daha fazla fazlady. d 7. rikleri arasındaki çekim kuvveti artacağı için s
Baglam
Hadisenin Şiddeti: Kuvvetli Yağış
Oluşması Muhtemel Riskler: Ani Sel - Su Baskini - Yıldırım - Ulaga
Alınabilir Tedbirler: Sellerden Korunma Yöntemleri - Yıldırımdan
Yalnızca bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A) Etkili sağanak yağış kısa bir süre sonra tüm Türkiye'yi etkisi altın
B) Sağanak yağış yaklaşık 24 saat etkili olacaktır.
C) Bu bölgedeki insanların günlük yaşamı olumsuz etkilenecektir.
D) Muhtemel risklere karşı tedbirler alınmalıdır.
VYK
7. 13 Temmuz tarihinde ülkemizdeki bazı yerleşim
yerlerinin tahmini en yüksek sıcaklık değerleri ve
hava durumu bilgileri, 12 Temmuz öğlen saati bir
haber bülteninde aşağıdaki gibi verilmiştir.
11
Açık
25 °C
İzmir
Bulutlu
25 °C
Ankara
Yağmurlu
23 °C
Erzurum
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Ülkemizde yaz mevsimi yaşanmaktadır.
B) Benzer hava şartları ülkemizin başka illerin-
de de beklenebilir.
C) Bu iller için beklenen hava sıcaklık değerle-
rinin birbirine yakın olması, bu illerin iklim-
lerinin aynı olmasından kaynaklanmaktadır.
D) Bültendeki hava durumu bilgileri sonraki bül-
tenlerde değiştirilebilir.
8. Bir ä
göz
bak
r
DENEME-1
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
Baglam Hadisenin Şiddeti: Kuvvetli Yağış Oluşması Muhtemel Riskler: Ani Sel - Su Baskini - Yıldırım - Ulaga Alınabilir Tedbirler: Sellerden Korunma Yöntemleri - Yıldırımdan Yalnızca bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez A) Etkili sağanak yağış kısa bir süre sonra tüm Türkiye'yi etkisi altın B) Sağanak yağış yaklaşık 24 saat etkili olacaktır. C) Bu bölgedeki insanların günlük yaşamı olumsuz etkilenecektir. D) Muhtemel risklere karşı tedbirler alınmalıdır. VYK 7. 13 Temmuz tarihinde ülkemizdeki bazı yerleşim yerlerinin tahmini en yüksek sıcaklık değerleri ve hava durumu bilgileri, 12 Temmuz öğlen saati bir haber bülteninde aşağıdaki gibi verilmiştir. 11 Açık 25 °C İzmir Bulutlu 25 °C Ankara Yağmurlu 23 °C Erzurum Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ülkemizde yaz mevsimi yaşanmaktadır. B) Benzer hava şartları ülkemizin başka illerin- de de beklenebilir. C) Bu iller için beklenen hava sıcaklık değerle- rinin birbirine yakın olması, bu illerin iklim- lerinin aynı olmasından kaynaklanmaktadır. D) Bültendeki hava durumu bilgileri sonraki bül- tenlerde değiştirilebilir. 8. Bir ä göz bak r DENEME-1
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ
Soru Sayısı : 20
1.
Doğru Sayısı:
Yanlış Sayısı:
Yükselen
hava
Isinan hava yükselir,
hava yükselirken yüzeye
uygulanan basınç azalır.
TEST-5
Boş Sayısı:
Alçalan
hava
Soğuyan hava ağırlaşır ve
aşağı iner. Hava alçalırken yüzeye
uygulanan basınç artar.
Süre
30 dakika
C) Hava, daima basıncın yüksek olduğu yerden, basıncın düşük olduğu yere doğru hareket eder.
D) Dikey yönlü yer değiştiren hava hareketlerine "rüzgâr" denir.
Net Sayısı:
Alçak basınç ve yüksek basınç alanları için verilen görseller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Alçak basınç alanında, yükseltici hava hareketleri görülür.
B) Yüksek basınç alanında yağış görülme ihtimali, alçak basınç alanına göre daha azdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ Soru Sayısı : 20 1. Doğru Sayısı: Yanlış Sayısı: Yükselen hava Isinan hava yükselir, hava yükselirken yüzeye uygulanan basınç azalır. TEST-5 Boş Sayısı: Alçalan hava Soğuyan hava ağırlaşır ve aşağı iner. Hava alçalırken yüzeye uygulanan basınç artar. Süre 30 dakika C) Hava, daima basıncın yüksek olduğu yerden, basıncın düşük olduğu yere doğru hareket eder. D) Dikey yönlü yer değiştiren hava hareketlerine "rüzgâr" denir. Net Sayısı: Alçak basınç ve yüksek basınç alanları için verilen görseller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Alçak basınç alanında, yükseltici hava hareketleri görülür. B) Yüksek basınç alanında yağış görülme ihtimali, alçak basınç alanına göre daha azdır.
I ve II.
7. Il ve III.
lan Mine, Arian-
de ara tatile gir-
olduğunu söyle-
n da bir resmini
n'de havaların
azarak, plajda
fini da mail ile
lunduğu ye-
$
4
15. Dünya üzerindeki hava olaylarının oluşumunda
basınç farkı, nem miktarındaki değişim gibi farklı
etkenler rol oynamaktadır. Bu etkenler sonucun-
da hem yağmur, kar ve dolu gibi çeşitli yağış tur-
leri hem de rüzgår, firtina ve kasırga gibi farklı
hava hareketleri gerçekleşir
Yukarıda verilen bilgiye göre hava olayları-
nın oluşumunda rol oynayan etkenlerin en
önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Güneş
Dr Ay
CyYer üstü sulan
Gezegenler
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
I ve II. 7. Il ve III. lan Mine, Arian- de ara tatile gir- olduğunu söyle- n da bir resmini n'de havaların azarak, plajda fini da mail ile lunduğu ye- $ 4 15. Dünya üzerindeki hava olaylarının oluşumunda basınç farkı, nem miktarındaki değişim gibi farklı etkenler rol oynamaktadır. Bu etkenler sonucun- da hem yağmur, kar ve dolu gibi çeşitli yağış tur- leri hem de rüzgår, firtina ve kasırga gibi farklı hava hareketleri gerçekleşir Yukarıda verilen bilgiye göre hava olayları- nın oluşumunda rol oynayan etkenlerin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Güneş Dr Ay CyYer üstü sulan Gezegenler
8. SINIF
FEN BİLİM
11. Hava olayı ile iklim, birbirleriyle bağlantılı olsa
da aslında farklı kavramlardır.
İklim ve hava olayı ile ilgili aşağıdaki bilgiler-
den hangisi yanlıştır?
A) Dar bir alanda kısa süre içinde etkili olan
hava koşullarına hava olayı adı verilir.
B) Hava olayları, bazı durumlarda iklim özellik-
lerine ters düşebilir.
C) Günün farklı saatlerinde yapılan çeşitli göz-
lemler sonucunda elde edilen verilere bağlı
olarak hava durumu tahminleri yapılır.
iklim, uzun yıllar boyunca etkili olan hava
olaylarının ortalamasıdır ve bölgelerin iklim-
leri değişmez.
13
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
8. SINIF FEN BİLİM 11. Hava olayı ile iklim, birbirleriyle bağlantılı olsa da aslında farklı kavramlardır. İklim ve hava olayı ile ilgili aşağıdaki bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Dar bir alanda kısa süre içinde etkili olan hava koşullarına hava olayı adı verilir. B) Hava olayları, bazı durumlarda iklim özellik- lerine ters düşebilir. C) Günün farklı saatlerinde yapılan çeşitli göz- lemler sonucunda elde edilen verilere bağlı olarak hava durumu tahminleri yapılır. iklim, uzun yıllar boyunca etkili olan hava olaylarının ortalamasıdır ve bölgelerin iklim- leri değişmez. 13
=)
İklim bir bölgedeki uzun yıllar gözlemlenen
hava olaylarını ortalamasıdır. İklimi kısa sü-
reli değişimler etkilemezken, uzun süreli de-
ğişimler etkilemektedir.
X ülkesi (Mayıs ayı boyunca kurak bir iklime
sahip iken, Y ülkesi ise tam tersi alarak bol
yağış alarak Mayıs ayını geçirmektedir.
X ülkesi:
2000
Y ülkesi
2010
2030
2000
AV
2010
2030
2040
Yukarıdaki tabloda X ve Y ülkesinin 2000 ile
2040 yılları arası Mayıs ayındaki ortalama
hava koşullan verilmiştir.
X ÜLKESI
Buna göre hangi ülkenin iklim bu hava
durumlarından etkilenir veya etkilenmez
Etkilenmez
2040
Etkilenir
Etkilenmez
2020
Etkilenir
2020
Y ÜLKESI
Etkilenir
Etkilenmez
Etkilenmez
Etkilenir
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
=) İklim bir bölgedeki uzun yıllar gözlemlenen hava olaylarını ortalamasıdır. İklimi kısa sü- reli değişimler etkilemezken, uzun süreli de- ğişimler etkilemektedir. X ülkesi (Mayıs ayı boyunca kurak bir iklime sahip iken, Y ülkesi ise tam tersi alarak bol yağış alarak Mayıs ayını geçirmektedir. X ülkesi: 2000 Y ülkesi 2010 2030 2000 AV 2010 2030 2040 Yukarıdaki tabloda X ve Y ülkesinin 2000 ile 2040 yılları arası Mayıs ayındaki ortalama hava koşullan verilmiştir. X ÜLKESI Buna göre hangi ülkenin iklim bu hava durumlarından etkilenir veya etkilenmez Etkilenmez 2040 Etkilenir Etkilenmez 2020 Etkilenir 2020 Y ÜLKESI Etkilenir Etkilenmez Etkilenmez Etkilenir
Bu testte 20 soru vardır.
Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan bölümüne işaretleyiniz.
FEN BİLİMLERİ
SAYISAL BÖLÜM
1. Ülkemizde Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim olmak üzere üç çeşit iklim görülmektedir.
Akdeniz İklimi: Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ilık ve yağışlıdır. Bitki örtüsü kısa bodur ağaçlar ve çalılardır. Kar yağışı ve don gi-
bi olaylar çok az görülür.
Karadeniz İklimi: Her mevsim yağışlıdır. Kış ve yaz ayları arasındaki sıcaklık farkı fazla değildir. Bitki örtüsü ormanlardır. Yağış
genellikle yağmur şeklinde görülür.
Karasal İklim: Ülkemizin deniz etkisinden uzak olan iç kısımlarında görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. Bit-
ki örtüsü bozkırdır. Kar yağışı ve don gibi olaylar çok fazla görülür. Kış ve yaz ayları arasındaki sıcaklık farkı fazladır.
Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) Ülkemizde farklı iklim özelikleri görülmektedir.
B) Farklı iklimlerde yağış miktarı ve çeşidi farklılık gösterebilir.
C) İklim özelliği, yaşandığı bölgenin bitki örtüsünü de etkilemektedir.
D) Bir bölgenin iklimi, yetiştirilen tarım ürünlerinden inşa edilen binaların yapısına kadar birçok alanda etkili olmaktadır.
Ortaokul Fen Bilgisi
İklim ve Hava Hareketleri
Bu testte 20 soru vardır. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan bölümüne işaretleyiniz. FEN BİLİMLERİ SAYISAL BÖLÜM 1. Ülkemizde Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim olmak üzere üç çeşit iklim görülmektedir. Akdeniz İklimi: Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ilık ve yağışlıdır. Bitki örtüsü kısa bodur ağaçlar ve çalılardır. Kar yağışı ve don gi- bi olaylar çok az görülür. Karadeniz İklimi: Her mevsim yağışlıdır. Kış ve yaz ayları arasındaki sıcaklık farkı fazla değildir. Bitki örtüsü ormanlardır. Yağış genellikle yağmur şeklinde görülür. Karasal İklim: Ülkemizin deniz etkisinden uzak olan iç kısımlarında görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. Bit- ki örtüsü bozkırdır. Kar yağışı ve don gibi olaylar çok fazla görülür. Kış ve yaz ayları arasındaki sıcaklık farkı fazladır. Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A) Ülkemizde farklı iklim özelikleri görülmektedir. B) Farklı iklimlerde yağış miktarı ve çeşidi farklılık gösterebilir. C) İklim özelliği, yaşandığı bölgenin bitki örtüsünü de etkilemektedir. D) Bir bölgenin iklimi, yetiştirilen tarım ürünlerinden inşa edilen binaların yapısına kadar birçok alanda etkili olmaktadır.