İletken ve Yalıtkan Maddeler Soruları

6. . X çözeltisi içine Mg metali atıldığında gaz çıkışı
gözleniyor.
X ve Y çözeltisi karıştırılınca tuz ve su oluşuyor.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?
A) X çözeltisi asidiktir.
B) Y çözeltisi baziktir.
C) X çözeltisinde pH <7'dir.
D) X ve Y çözeltisinin karışımı elektrik akımını ilet-
mez.
O
Ortaokul Fen Bilgisi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
6. . X çözeltisi içine Mg metali atıldığında gaz çıkışı gözleniyor. X ve Y çözeltisi karıştırılınca tuz ve su oluşuyor. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış- tır? A) X çözeltisi asidiktir. B) Y çözeltisi baziktir. C) X çözeltisinde pH <7'dir. D) X ve Y çözeltisinin karışımı elektrik akımını ilet- mez. O
8.
Birbirinden farklı olan X, Y ve Z elementleri hak-
kında bilgiler veren bir ödev hazırlanmıştır.
Element Kimlik Kartları
X Elementi: Periyodik tablonun en solundadır.
Y Elementi: Ametaldir. 1A grubunda yer alır.
Z Elementi: Erime ve kaynama noktası çok
düşüktür.
Verilen bilgilere göre X, Y ve Z elementleri
hakkında aşağıdakilerden hangisinin doğru-
luğu kesindir?
A) X metaldir.
B) Z'nin periyot numarası en büyüktür.
C) Y ve Z aynı gruptadırlar.
D) X, Y'nin hemen altında yer alır.
Ortaokul Fen Bilgisi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
8. Birbirinden farklı olan X, Y ve Z elementleri hak- kında bilgiler veren bir ödev hazırlanmıştır. Element Kimlik Kartları X Elementi: Periyodik tablonun en solundadır. Y Elementi: Ametaldir. 1A grubunda yer alır. Z Elementi: Erime ve kaynama noktası çok düşüktür. Verilen bilgilere göre X, Y ve Z elementleri hakkında aşağıdakilerden hangisinin doğru- luğu kesindir? A) X metaldir. B) Z'nin periyot numarası en büyüktür. C) Y ve Z aynı gruptadırlar. D) X, Y'nin hemen altında yer alır.
ran
6. L. Bilgi: Havanın sıcaklığı arttıkça havadaki nem miktan
II. Bilgi: Nemli hava gökyüzüne yakın yerde yoğuşursa ya-
diş oluşur
III. Bilgi: Nemli hava yeryüzüne yakın yerde oluşursa sis.
çix kırağı oluşur.
Yukarıda verilen bilgilerde havadaki nemin yağış şekillerine.
sis, çiy ve kırağı gibi hava olaylarına nasıl sebebiyet verdiği
açıklanmıştır.
C)
Bu bilgilere göre aşağıdaki hava olayları ve bilgi eşleş-
melerinden hangisi yanlıştır?
A)
*
B)
D)
|||
|||
Ortaokul Fen Bilgisi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
ran 6. L. Bilgi: Havanın sıcaklığı arttıkça havadaki nem miktan II. Bilgi: Nemli hava gökyüzüne yakın yerde yoğuşursa ya- diş oluşur III. Bilgi: Nemli hava yeryüzüne yakın yerde oluşursa sis. çix kırağı oluşur. Yukarıda verilen bilgilerde havadaki nemin yağış şekillerine. sis, çiy ve kırağı gibi hava olaylarına nasıl sebebiyet verdiği açıklanmıştır. C) Bu bilgilere göre aşağıdaki hava olayları ve bilgi eşleş- melerinden hangisi yanlıştır? A) * B) D) ||| |||
girerek
10
11
12
13
9
14
8
7
6
5
UYGULAMALA
Adida verilen ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1
3
bazlara
0-7
maviye
elektrik
akımını
Bazlanın pH değeri
Asitlerin pH değeri
Bazlar fenolftalein ile
Asitler turnusol kâğıdının rengini
Sirke, gazoz gibi maddeler
pembe
asitlere
Bazlar
asitler
Diş macunu, çamaşır suyu gibi maddeler
SU
Asitler ve bazlar tepkimeye girerek.
metalleri aşındırır.
Fosil yakıtların kullanımının artması.
Asitler ve bazların sulu çözeltileri..
ele kayganlık hissi verir.
arasındadır.
tadı ekşidir.
tadı acıdır.
arasındadır.
renk verir.
tepkimeye girmez.
7-14
çevirir.
113
asitlerin
bazlar
örnek verilebilir.
ve
kırmızıya
örnek verilebilir.
iletir.
bazların
tuz
asit
yağmurlanna
metallerle
oluşturur.
neden olur.
Ortaokul Fen Bilgisi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
girerek 10 11 12 13 9 14 8 7 6 5 UYGULAMALA Adida verilen ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. 1 3 bazlara 0-7 maviye elektrik akımını Bazlanın pH değeri Asitlerin pH değeri Bazlar fenolftalein ile Asitler turnusol kâğıdının rengini Sirke, gazoz gibi maddeler pembe asitlere Bazlar asitler Diş macunu, çamaşır suyu gibi maddeler SU Asitler ve bazlar tepkimeye girerek. metalleri aşındırır. Fosil yakıtların kullanımının artması. Asitler ve bazların sulu çözeltileri.. ele kayganlık hissi verir. arasındadır. tadı ekşidir. tadı acıdır. arasındadır. renk verir. tepkimeye girmez. 7-14 çevirir. 113 asitlerin bazlar örnek verilebilir. ve kırmızıya örnek verilebilir. iletir. bazların tuz asit yağmurlanna metallerle oluşturur. neden olur.
7. Aşağıdaki tabloda çeşitli madde örnekleri verilmiştir.
1
A)
B)
4
Ayran
Karbondioksit
2
5
Amonyak
Kolonya
3
6
Bileşik
Buna göre, verilen madde örneklerinden hangileri ka
şıma, hangileri bileşiğe aittir?
Karışım
1-2-3
2-3-4
4-5-6
1-5-6
Şeker
4-5-6
1-5-6
1-2-3
2-3-4
Sis
Ortaokul Fen Bilgisi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
7. Aşağıdaki tabloda çeşitli madde örnekleri verilmiştir. 1 A) B) 4 Ayran Karbondioksit 2 5 Amonyak Kolonya 3 6 Bileşik Buna göre, verilen madde örneklerinden hangileri ka şıma, hangileri bileşiğe aittir? Karışım 1-2-3 2-3-4 4-5-6 1-5-6 Şeker 4-5-6 1-5-6 1-2-3 2-3-4 Sis
4.
Beden eğitimi öğretmeni Nevzat Bey; son 10 maçta okul takımının görmüş olduğu kırmızı kart sayılarını ince-
lemek, maçlara göre sayıları karşılaştırmak istiyor. Nevzat Bey, takımın en çok hangi maçta kırmızı kart gördü-
ğünü, artışları, düşüşleri incelemek istiyor. Bu nedenle Nevzat Bey elindeki verileri en uygun olan ....
gösteriyor.
Yukarıdaki metinde; eksik cümleyi doğru tamamlamak için noktalı yere, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yazılmalıdır?
A) daire grafiğinde
C) sütun grafiğinde
BY çizgi grafiğinde
D) Siklik tablosunda
Ortaokul Fen Bilgisi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
4. Beden eğitimi öğretmeni Nevzat Bey; son 10 maçta okul takımının görmüş olduğu kırmızı kart sayılarını ince- lemek, maçlara göre sayıları karşılaştırmak istiyor. Nevzat Bey, takımın en çok hangi maçta kırmızı kart gördü- ğünü, artışları, düşüşleri incelemek istiyor. Bu nedenle Nevzat Bey elindeki verileri en uygun olan .... gösteriyor. Yukarıdaki metinde; eksik cümleyi doğru tamamlamak için noktalı yere, aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır? A) daire grafiğinde C) sütun grafiğinde BY çizgi grafiğinde D) Siklik tablosunda
3x =12x -40
e
2₁x²² 12x +9+x² +14x +49)
(x
12X+9
_x²_14x-49
9.
(2x - 3)²-(x + 7)² -X
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) 2x2 - 10
C) 3x + 4
B) 3x - 4
D) x + 10
-3x²=-26x-40
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
(3x+4) (x+10)
106
12. Aşağ
ifade
A) 2
Ortaokul Fen Bilgisi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
3x =12x -40 e 2₁x²² 12x +9+x² +14x +49) (x 12X+9 _x²_14x-49 9. (2x - 3)²-(x + 7)² -X ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakiler- den hangisidir? A) 2x2 - 10 C) 3x + 4 B) 3x - 4 D) x + 10 -3x²=-26x-40 FEN BİLİMLERİ YAYINLARI (3x+4) (x+10) 106 12. Aşağ ifade A) 2
MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
1. Şişirilmiş bir balon yün kumaşa sürtüldükten sonra kağıt parçalarına yaklaştırıldığında kağıt parçalarını
çeker.
Bu deneye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Atomlar herhangi bir araç kullanılmadan gözle görülebilir.
B) Farklı maddelerin yapısında bulunan atomlar farklıdır.
C) Atomlar daha küçük birimlerden oluşmaktadır.
D Birbirine sürtünen cisimler arasında atom alış verişi gerçekleşir.
Ortaokul Fen Bilgisi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
MADDENİN TANECİKLİ YAPISI 1. Şişirilmiş bir balon yün kumaşa sürtüldükten sonra kağıt parçalarına yaklaştırıldığında kağıt parçalarını çeker. Bu deneye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Atomlar herhangi bir araç kullanılmadan gözle görülebilir. B) Farklı maddelerin yapısında bulunan atomlar farklıdır. C) Atomlar daha küçük birimlerden oluşmaktadır. D Birbirine sürtünen cisimler arasında atom alış verişi gerçekleşir.
?
18.
K
L
2S
2S
L
M
S S
Şekildeki homojen katı cisimlerin zemine yaptıkları
basınçlar PK, PL ve PM'dir.
A) Yalnız PK
mia C) Pk ve PL
3S
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
Cisimlerin taralı kısımları kesilip atılırsa PK, PL
ve PM basınçlarından hangisi ya da hangileri de-
ğişir?
B) Yalnız PM
D) PK, PL ve PM
20.
7
107
ta
ip
21.
E
Ortaokul Fen Bilgisi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
? 18. K L 2S 2S L M S S Şekildeki homojen katı cisimlerin zemine yaptıkları basınçlar PK, PL ve PM'dir. A) Yalnız PK mia C) Pk ve PL 3S BAHÇEŞEHİR KOLEJİ Cisimlerin taralı kısımları kesilip atılırsa PK, PL ve PM basınçlarından hangisi ya da hangileri de- ğişir? B) Yalnız PM D) PK, PL ve PM 20. 7 107 ta ip 21. E
dir.
9.
SN
S
Birbirlerinin etki mesafesinde bulunan
mıknatıslarla ilgili;
1 ve 2 kutbu N kutbudur.
2 ve 3 kutbu zıt kutuptur.
1 ve 3 kutbu aynı cins kutuptur.
hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
DI ve II
B) Yalnız II
VS
C) Yalnız III
E) Il ve IN
Kap
nati:
şekl
Ortaokul Fen Bilgisi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
dir. 9. SN S Birbirlerinin etki mesafesinde bulunan mıknatıslarla ilgili; 1 ve 2 kutbu N kutbudur. 2 ve 3 kutbu zıt kutuptur. 1 ve 3 kutbu aynı cins kutuptur. hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I DI ve II B) Yalnız II VS C) Yalnız III E) Il ve IN Kap nati: şekl
4. Paratoner yıldırım düşmesi sonucu oluşabilecek tehlikelerden insanlan koruyan bir sistemdir. Binanin en üst katina
yerleştirilir. Uç kısmında elektrik akımını kendine çeken sivri bir kisim bulunur. Elektrik akımı bu uçtan direnci düş
maddeler ile toprağa aktarılır.
Verilen bilgilere göre bir binaya kurulacak en uygun paratoner tesisatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Metal
-Metal
B)
-Plastik
-Metal
C)
5. Aşağıda elektrik konusu ile ilgili hazırlanmış bir diyagram verilmiştir.
Kulla
Plastik
D)
-Plastik
Ortaokul Fen Bilgisi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
4. Paratoner yıldırım düşmesi sonucu oluşabilecek tehlikelerden insanlan koruyan bir sistemdir. Binanin en üst katina yerleştirilir. Uç kısmında elektrik akımını kendine çeken sivri bir kisim bulunur. Elektrik akımı bu uçtan direnci düş maddeler ile toprağa aktarılır. Verilen bilgilere göre bir binaya kurulacak en uygun paratoner tesisatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Metal -Metal B) -Plastik -Metal C) 5. Aşağıda elektrik konusu ile ilgili hazırlanmış bir diyagram verilmiştir. Kulla Plastik D) -Plastik
bir
un
4.
Cisim üzerindeki fazla negatif yüklerin bir iletken yar-
dımıyla toprağa ya da topraktaki negatif yüklerin üze-
topraklama denir. Böylece cisim nötr hâle gelir. Top-
rinde pozitif yük fazlalığı olan cisme aktarılmasına
raklamanın cisimleri nötr hâle getirme özelliğinden
günlük yaşamda birçok alanda yararlanılır. Elektrik
üretimi, iletimi ve dağıtımı bunlardan bazılarıdır.
Elektrik tesisatlarında, topraklama yapmak için geri-
lim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının uygun
iletkenlerle toprak içine yerleştirilmiş bir iletken cis-
me bağlanması gerekir. Böylece elektrikli araçları kul-
lananların can güvenliği sağlanır ve cihazların zarar
görmesi önlenir. Bu nedenle bütün elektrikli araçların
gövdeleri, boruların madeni kısımları, tablo ve ben-
zerlerinin metal kısımları topraklanmalıdır.
Yukarıda verilen ifadeye göre aşağıdaki yorumlar-
dan hangilerine ulaşılabilir?
1. Elektrik tesisatlarının düzenlemesi yapılırken
3.
TEST-1
topraklamadan yararlanılır.
2. Topraklama yapmak elektrikli araçların güvenli
kullanılmasını sağlar.
3. Topraklama, nötr cisimlerin pozitif ya da negatif
elektrik yükü ile yüklenmesine yardımcı olur.
A) 1 ve 2
C) 2 ve 3
B) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3
Elekt
Ortaokul Fen Bilgisi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
bir un 4. Cisim üzerindeki fazla negatif yüklerin bir iletken yar- dımıyla toprağa ya da topraktaki negatif yüklerin üze- topraklama denir. Böylece cisim nötr hâle gelir. Top- rinde pozitif yük fazlalığı olan cisme aktarılmasına raklamanın cisimleri nötr hâle getirme özelliğinden günlük yaşamda birçok alanda yararlanılır. Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı bunlardan bazılarıdır. Elektrik tesisatlarında, topraklama yapmak için geri- lim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının uygun iletkenlerle toprak içine yerleştirilmiş bir iletken cis- me bağlanması gerekir. Böylece elektrikli araçları kul- lananların can güvenliği sağlanır ve cihazların zarar görmesi önlenir. Bu nedenle bütün elektrikli araçların gövdeleri, boruların madeni kısımları, tablo ve ben- zerlerinin metal kısımları topraklanmalıdır. Yukarıda verilen ifadeye göre aşağıdaki yorumlar- dan hangilerine ulaşılabilir? 1. Elektrik tesisatlarının düzenlemesi yapılırken 3. TEST-1 topraklamadan yararlanılır. 2. Topraklama yapmak elektrikli araçların güvenli kullanılmasını sağlar. 3. Topraklama, nötr cisimlerin pozitif ya da negatif elektrik yükü ile yüklenmesine yardımcı olur. A) 1 ve 2 C) 2 ve 3 B) 1 ve 3 D) 1, 2 ve 3 Elekt
4. Dünya'daki konumları bilinmeyen A ve B şehirleri
ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir.
A ve B şehirlerinde aynı anda farklı mevsimler
görülmektedir.
Güneş ışınları A şehrine yılda 2 kez B şehrine
yılda 1 kez dik açı ile düşmektedir.
A 23 Nisan tarihinde B şehrinde ölçülen gündüz
süresi A şehrinde ölçülen gündüz süresinden
daha uzundur.
Buna göre A ve B şehirleri ile ilgili;
1. B şehri Kuzey Yarım Kürededir. +
II. A şehri ekvator çizgisi üzerindedir. +
III. B şehrinde kış yaşanırken A şehrinde yaz yaşan-
maktadır.
çıkarımlarından hangileri kesinlikle doğrudur?
BY ve III
Al ve ll
D, II ve III
if ve III
gaf ve
Ortaokul Fen Bilgisi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
4. Dünya'daki konumları bilinmeyen A ve B şehirleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. A ve B şehirlerinde aynı anda farklı mevsimler görülmektedir. Güneş ışınları A şehrine yılda 2 kez B şehrine yılda 1 kez dik açı ile düşmektedir. A 23 Nisan tarihinde B şehrinde ölçülen gündüz süresi A şehrinde ölçülen gündüz süresinden daha uzundur. Buna göre A ve B şehirleri ile ilgili; 1. B şehri Kuzey Yarım Kürededir. + II. A şehri ekvator çizgisi üzerindedir. + III. B şehrinde kış yaşanırken A şehrinde yaz yaşan- maktadır. çıkarımlarından hangileri kesinlikle doğrudur? BY ve III Al ve ll D, II ve III if ve III gaf ve
Cisimlerin birbirine sürtülerek elektriklenmesi ile ilgili yapı-
lan bir etkinlikte aşağıdaki aşamalar gerçekleştiriliyor.
Plastik bir çubuk, yünlü kumaşa sürtülüyor.
Plastik çubuk, küçük kâğıt parçalarına yaklaştırıldığın-
da kâğıt parçalarını çekiyor.
●
Plastik çubuğun yün kumaşa sürtülmeyen tarafı kâğıt
parçalarına yaklaştırıldığında plastik çubuk, kâğıt par-
çalarını çekmiyor.
Metal bir çubukla aynı işlemler tekrarlandığında metal
çubuk kâğıt parçalarını çekmiyor.
Yapılan bu etkinlikle ilgili,
1. Plastik çubukta, bölgesel elektriklenme oluşmuştur.
II. Metal çubuk, kâğıt parçaları ile aynı cins elektrik yükü-
ne sahiptir.
III. Metal çubukta yük akışı meydana gelmiştir.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 11
B) I ve II
D) Il ve Il
C) I ve III
E) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
Cisimlerin birbirine sürtülerek elektriklenmesi ile ilgili yapı- lan bir etkinlikte aşağıdaki aşamalar gerçekleştiriliyor. Plastik bir çubuk, yünlü kumaşa sürtülüyor. Plastik çubuk, küçük kâğıt parçalarına yaklaştırıldığın- da kâğıt parçalarını çekiyor. ● Plastik çubuğun yün kumaşa sürtülmeyen tarafı kâğıt parçalarına yaklaştırıldığında plastik çubuk, kâğıt par- çalarını çekmiyor. Metal bir çubukla aynı işlemler tekrarlandığında metal çubuk kâğıt parçalarını çekmiyor. Yapılan bu etkinlikle ilgili, 1. Plastik çubukta, bölgesel elektriklenme oluşmuştur. II. Metal çubuk, kâğıt parçaları ile aynı cins elektrik yükü- ne sahiptir. III. Metal çubukta yük akışı meydana gelmiştir. açıklamalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 11 B) I ve II D) Il ve Il C) I ve III E) I, II ve III
12. Aydınlatma araçlarının gereksiz ve yanlış kullanımı kirliliğe
neden olur. Işık kirliliği, çevre kirliliklerinin küresel ve en hızlı
büyüyen türlerinden biridir.
2
Aşağıdakilerden hangisi 1 numaralı aydınlatmanın yarattığı
etkilerden biridir?
A) Işığı boşa harcamasi
B) Gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırması
C) Hayvanların biyolojik saatini olumlu etkilemesi
D) Göçmen kuşların doğru yönü bulmalarını sağlaması
14.
Moc
şeki
Gör
şişe
bas
am
Bu
ha
Ortaokul Fen Bilgisi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
12. Aydınlatma araçlarının gereksiz ve yanlış kullanımı kirliliğe neden olur. Işık kirliliği, çevre kirliliklerinin küresel ve en hızlı büyüyen türlerinden biridir. 2 Aşağıdakilerden hangisi 1 numaralı aydınlatmanın yarattığı etkilerden biridir? A) Işığı boşa harcamasi B) Gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırması C) Hayvanların biyolojik saatini olumlu etkilemesi D) Göçmen kuşların doğru yönü bulmalarını sağlaması 14. Moc şeki Gör şişe bas am Bu ha
3.
yalıtkan
sap
+M+
+
yalıtkan
ayak
K
2012.01
D) K
L
D
iletken tel
yatay yer
Yüksüz iletken K ve L levhaları yalıtkan ayak üzerinde,
birbirine değmeden L levhası topraklanmış olarak paralel
duruyorken, (+) yüklü iletken M küresi yalıtkan sapından
tutularak K levhasına şekildeki gibi yaklaştırılıyor.
ubpon
Manasid
they nelen
nhidhid
la on on
Önce toprak bağlantısı kesilip son M küresi uzaklaş-
tınlırsa, levhalardaki yük dağılımı nasıl olur?
A) K
B) K
C) K
+
dan
ven
20 000
Ortaokul Fen Bilgisi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
3. yalıtkan sap +M+ + yalıtkan ayak K 2012.01 D) K L D iletken tel yatay yer Yüksüz iletken K ve L levhaları yalıtkan ayak üzerinde, birbirine değmeden L levhası topraklanmış olarak paralel duruyorken, (+) yüklü iletken M küresi yalıtkan sapından tutularak K levhasına şekildeki gibi yaklaştırılıyor. ubpon Manasid they nelen nhidhid la on on Önce toprak bağlantısı kesilip son M küresi uzaklaş- tınlırsa, levhalardaki yük dağılımı nasıl olur? A) K B) K C) K + dan ven 20 000