İnsan ve Çevre İlişkisi Soruları

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili fiilin
aldığı kip eki yanlış gösterilmiştir?
A) Hafta sonu hep beraber "Bandırma Füze Kulübü”
filmini izlemeye gidelim. (Şart kipi)
B) Bilgi yarışması bugün okulun konferans salonun-
da yapılacak. (Gelecek zaman kipi)
X
Son indirimlerden yararlanmak isteyen herkes
elini çabuk tutsun. (Emir kipi)
D) Gitar çalmaya başladığımdan beri kendimi hu-
zurlu hissediyorum. (Şimdiki zaman kipi)
Deneme Sınavı 3
3
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsan ve Çevre İlişkisi
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili fiilin aldığı kip eki yanlış gösterilmiştir? A) Hafta sonu hep beraber "Bandırma Füze Kulübü” filmini izlemeye gidelim. (Şart kipi) B) Bilgi yarışması bugün okulun konferans salonun- da yapılacak. (Gelecek zaman kipi) X Son indirimlerden yararlanmak isteyen herkes elini çabuk tutsun. (Emir kipi) D) Gitar çalmaya başladığımdan beri kendimi hu- zurlu hissediyorum. (Şimdiki zaman kipi) Deneme Sınavı 3 3
ha gelerek dürbünk
gemi
da dolaşmak isterks 38. Aşağıda Mehmet Rauf'un "Eylül" adlı romanının iki farklı baskısından aynı bölümün alıntısına yer verilmiştir.
ya çıkarken bizim
cir.
kenli yolda buldum
bağlarından
ğlarından
Oldum
nesi
sandır
sesi
ge
ndir
1901'de yayımlanan ilk baskıdan:
Salondan, bahçedekilerin kahkahaları işitilebiliyordu.
Süreyya, canı sıkılanlara mahsus bir tahammülsüzlükle
"Çılgın Kız!" diye söylendi. Balkona açılan büyük kapıdan
parmaklığa dayanmış, dışarıya baktığı görülen zevcesi
dönüp "Lakin bugün hava ne güzel!" dedi. Bu nisan gü-
nünün saat on birde başlayan yağmuru, yarım saat sonra
dinmiş, nemnâk bir hudaretin fevkinde şimdi zerrin in-
cileriyle lacivert bir sema titriyordu; topraktan, ağaçtan
intişar eden râtib nefehâtta müessir bir nüfuz vardı.
Buna göre 2012 yılı baskısında kitabın daha iyi anlaşılabilmesi için,
1. Fiilimsilerle oluşturulmuş uzun cümlelerin birden fazla cümleye bölünmesi
II. Yabancı dilden alınan sözcüklerin yerine Türkçelerinin kullanılması
kullanılması
III. Söz sanatlarının ortadan kaldırılması
uygulamalarından hangilerinin yapıldığı söylenebilir?
B) Yalnız II.
C) II ve III.
ve
ve II.
2012'de yayımlanan baskıdan:
Salonda, bahçedekilerin kahkahaları işitiliyordu. Sürey-
ya, canı sıkılanlara özgü bir sabırsızlıkla "Çılgın kız!" diye
söylendi. Balkona açılan büyük kapıdan, parmaklığa
dayanmış, dışarıya baktığı görülen eşi dönüp "Ama bu
gece hava ne güzel!" dedi. Bu nisan gününün saat on
birde başlayan yağmuru yarım saat sonra dinmiş, rutu-
betli yapraklardaki yeşil renklerin üzerinde şimdi altından
incileriyle lâcivert bir sema titriyordu. Topraktan, ağaçlar-
dan yayılan rutubetli havada etkileyici bir içe işleyiş vardı.
21
b) I ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsan ve Çevre İlişkisi
ha gelerek dürbünk gemi da dolaşmak isterks 38. Aşağıda Mehmet Rauf'un "Eylül" adlı romanının iki farklı baskısından aynı bölümün alıntısına yer verilmiştir. ya çıkarken bizim cir. kenli yolda buldum bağlarından ğlarından Oldum nesi sandır sesi ge ndir 1901'de yayımlanan ilk baskıdan: Salondan, bahçedekilerin kahkahaları işitilebiliyordu. Süreyya, canı sıkılanlara mahsus bir tahammülsüzlükle "Çılgın Kız!" diye söylendi. Balkona açılan büyük kapıdan parmaklığa dayanmış, dışarıya baktığı görülen zevcesi dönüp "Lakin bugün hava ne güzel!" dedi. Bu nisan gü- nünün saat on birde başlayan yağmuru, yarım saat sonra dinmiş, nemnâk bir hudaretin fevkinde şimdi zerrin in- cileriyle lacivert bir sema titriyordu; topraktan, ağaçtan intişar eden râtib nefehâtta müessir bir nüfuz vardı. Buna göre 2012 yılı baskısında kitabın daha iyi anlaşılabilmesi için, 1. Fiilimsilerle oluşturulmuş uzun cümlelerin birden fazla cümleye bölünmesi II. Yabancı dilden alınan sözcüklerin yerine Türkçelerinin kullanılması kullanılması III. Söz sanatlarının ortadan kaldırılması uygulamalarından hangilerinin yapıldığı söylenebilir? B) Yalnız II. C) II ve III. ve ve II. 2012'de yayımlanan baskıdan: Salonda, bahçedekilerin kahkahaları işitiliyordu. Sürey- ya, canı sıkılanlara özgü bir sabırsızlıkla "Çılgın kız!" diye söylendi. Balkona açılan büyük kapıdan, parmaklığa dayanmış, dışarıya baktığı görülen eşi dönüp "Ama bu gece hava ne güzel!" dedi. Bu nisan gününün saat on birde başlayan yağmuru yarım saat sonra dinmiş, rutu- betli yapraklardaki yeşil renklerin üzerinde şimdi altından incileriyle lâcivert bir sema titriyordu. Topraktan, ağaçlar- dan yayılan rutubetli havada etkileyici bir içe işleyiş vardı. 21 b) I ve III.
16
Deneme »
1. Aşağıda K, L ve M ile harflendirilen bazı yakıtlar hakkında bilgiler verilmiştir.
Yakıt
K
Bilgi
Günümüzde en yaygın kullanılan katı fosil yakıttır.
Petrolün özel işlemlerden geçirilerek işlenmesi sonucu elde edilen sivi fosil ya-
kıttır.
Çevreyi en az kirleten fosil yakıttır.
Buna göre harflendirilen yakıtlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
L
M
K
Kömür
Kömür
Odun
Kömür
L
Fuel - oil
Gaz yağı
Mazot
Hava gazı
M
Gaz yağı
Doğal gaz
LPG
Doğal gaz
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsan ve Çevre İlişkisi
16 Deneme » 1. Aşağıda K, L ve M ile harflendirilen bazı yakıtlar hakkında bilgiler verilmiştir. Yakıt K Bilgi Günümüzde en yaygın kullanılan katı fosil yakıttır. Petrolün özel işlemlerden geçirilerek işlenmesi sonucu elde edilen sivi fosil ya- kıttır. Çevreyi en az kirleten fosil yakıttır. Buna göre harflendirilen yakıtlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B) C) D) L M K Kömür Kömür Odun Kömür L Fuel - oil Gaz yağı Mazot Hava gazı M Gaz yağı Doğal gaz LPG Doğal gaz
7.
Asitler ve Bazlar
Fasiküllü Haftalık Kazanım Denemesi 16
YAYINLARI
Allstar Haber
Kuzey Irak'ta bulunan bir terör örgütü Musul çevresinde yaktığı kükürtten yükselen dumanlar,
Türkiye'ye doğru ilerliyor. NASA'nın uydudan görüntülediği duman bulutu, bu akşam rüzgarın
yükselip güneye dönmesiyle Türkiye'ye taşınacak.
Milliyet'e konuşan NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur, "Bu akşam rüzgar güneye dönecek,
yüksek rüzgar sistemleri de etkili olacak. Böylece, SO₂ ve diğer partiküller Türkiye'ye doğru
taşınacak. Aynı zamanda Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yanın yağmur bekleniyor. Abur un
verdiği bilgiye göre, bölgeyi etkileyecek yüksek nemle birlikte Türkiye topraklarında asit yagmur-
I lanı görülebilir. Abur, "SO₂ havadaki nem oranının artmasıyla Sülfirik asite (H₂SO4) dönüşecek, halk dilinde bilinen ismiyle zaç yağı
I ifadesini kullandı.
1
1
1
I
1
I
1
Yukarıdaki habere göre yaşanabilecek bir felâketin etkilerini aza indirmek için en kısa sürede yapılması gereken
aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Evlerimize çıkmayıp kapı ve pencerelerimizi kapatmamız gerekir.
B) Arabalarımızı korumak üzerini koruyucu branda ile kapatmalıyız.
C) Dışarıya çıkmak zorunda olan kişiler yağmurluk ya da koruyucu kıyafet giymelidir.
D) Açık hava müzelerinin üstünü branda ile kapatmalıyız.
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsan ve Çevre İlişkisi
7. Asitler ve Bazlar Fasiküllü Haftalık Kazanım Denemesi 16 YAYINLARI Allstar Haber Kuzey Irak'ta bulunan bir terör örgütü Musul çevresinde yaktığı kükürtten yükselen dumanlar, Türkiye'ye doğru ilerliyor. NASA'nın uydudan görüntülediği duman bulutu, bu akşam rüzgarın yükselip güneye dönmesiyle Türkiye'ye taşınacak. Milliyet'e konuşan NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur, "Bu akşam rüzgar güneye dönecek, yüksek rüzgar sistemleri de etkili olacak. Böylece, SO₂ ve diğer partiküller Türkiye'ye doğru taşınacak. Aynı zamanda Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yanın yağmur bekleniyor. Abur un verdiği bilgiye göre, bölgeyi etkileyecek yüksek nemle birlikte Türkiye topraklarında asit yagmur- I lanı görülebilir. Abur, "SO₂ havadaki nem oranının artmasıyla Sülfirik asite (H₂SO4) dönüşecek, halk dilinde bilinen ismiyle zaç yağı I ifadesini kullandı. 1 1 1 I 1 I 1 Yukarıdaki habere göre yaşanabilecek bir felâketin etkilerini aza indirmek için en kısa sürede yapılması gereken aşağıdakilerden hangisi değildir? A) Evlerimize çıkmayıp kapı ve pencerelerimizi kapatmamız gerekir. B) Arabalarımızı korumak üzerini koruyucu branda ile kapatmalıyız. C) Dışarıya çıkmak zorunda olan kişiler yağmurluk ya da koruyucu kıyafet giymelidir. D) Açık hava müzelerinin üstünü branda ile kapatmalıyız.
TEST
9
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
HABERLER
PET Şise ile Kart Dolumu Başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan yeni
bir uygulamayla vatandaşlar, PET şişelen çöpe atmak yerine
metro istasyonlarına konulan akıllı otomatiara attıklarında toplu
taşıma kartlarına yükleme yapabilecekler. Bunun için 0,33 litre-
lik PET şişe atıldığında 2 kuruş, 0,50 litrelik PET şişeye 3 kuruş.
1 litrelik PET şişe için 6 kuruş ve 1,5 litrelik PET şişe karşılığında
9 kuruş ödenecek.
Birçok noktaya konulan PET şişe otomatlarına uygulamanın
başlamasıyla vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Bu duruma en
çok sevinenler ise öğrenciler oldu.
Verilen haber metnine göre, aşağıdakilerden hangisi hizmete alınan yeni uygulamanın sağlayacağı avan-
tajlardan biri olamaz?
A) Şişelerin geri dönüşümü ile üretim yapılması sonucunda, materyallere fiziksel ve kimyasal işlem uygulanma
sayısı, normal üretim yapılırken uygulanan işlemlere oranla daha az olduğundan enerji tasarrufu sağlanacaktır.
B) Atık şişelerin üretimde hammadde kaynağı olarak kullanılması, ana malzemenin sıfırdan kullanılmasını
engelleyecek ve doğal kaynakların korunmasını sağlayacaktır.
C) Şişelerin geri dönüşümüyle çöpe daha fazla atık gitmesine neden olması, çöpün daha fazla yer kaplamasına
da neden olacağından, çöplerin bir yerden başka bir yere taşınmasını ve korunmasını zorlaştıracaktır.
D) Şişelerin geri kazandırılması ekonomiye hammadde girdisi sağlayacak ve geri dönüşüme sokulan malzeme-
lerin daha ekonomik olması nedeniyle hane ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.
8. Sinif Fen Bilimleri Soru Bankas
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsan ve Çevre İlişkisi
TEST 9 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HABERLER PET Şise ile Kart Dolumu Başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan yeni bir uygulamayla vatandaşlar, PET şişelen çöpe atmak yerine metro istasyonlarına konulan akıllı otomatiara attıklarında toplu taşıma kartlarına yükleme yapabilecekler. Bunun için 0,33 litre- lik PET şişe atıldığında 2 kuruş, 0,50 litrelik PET şişeye 3 kuruş. 1 litrelik PET şişe için 6 kuruş ve 1,5 litrelik PET şişe karşılığında 9 kuruş ödenecek. Birçok noktaya konulan PET şişe otomatlarına uygulamanın başlamasıyla vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Bu duruma en çok sevinenler ise öğrenciler oldu. Verilen haber metnine göre, aşağıdakilerden hangisi hizmete alınan yeni uygulamanın sağlayacağı avan- tajlardan biri olamaz? A) Şişelerin geri dönüşümü ile üretim yapılması sonucunda, materyallere fiziksel ve kimyasal işlem uygulanma sayısı, normal üretim yapılırken uygulanan işlemlere oranla daha az olduğundan enerji tasarrufu sağlanacaktır. B) Atık şişelerin üretimde hammadde kaynağı olarak kullanılması, ana malzemenin sıfırdan kullanılmasını engelleyecek ve doğal kaynakların korunmasını sağlayacaktır. C) Şişelerin geri dönüşümüyle çöpe daha fazla atık gitmesine neden olması, çöpün daha fazla yer kaplamasına da neden olacağından, çöplerin bir yerden başka bir yere taşınmasını ve korunmasını zorlaştıracaktır. D) Şişelerin geri kazandırılması ekonomiye hammadde girdisi sağlayacak ve geri dönüşüme sokulan malzeme- lerin daha ekonomik olması nedeniyle hane ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 8. Sinif Fen Bilimleri Soru Bankas
TEST
9
1. Alüminyumun en önemli kullanma alanlarından biri içecek kutularıdır. Içecek kutularında geri dönüşüm hızı çok
yüksektir. Bir kutunun raftan tekrar rafa gidişi (satıldı-içildi- boş kutu toplandı-işlendi-yeni kutuya dönüştü-içecek
kondu-rafa geldi) ortalama 60 gündür.
Alüminyum kutuların raftan tekrar rafa gelene kadar geçirdiği aşamalar şekilde verilmiştir.
Satın alınır.
24.
Tüketici
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
Dolum tesisinde
doldurulur
Alüminyum fabrikasında
yeni bir kutuya dönüşür.
B) Yalnız III
8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası
Alüminyum toplama
kumbarasına atılır.
C) I ve II
Hammadde işleme
tesisinde
Buna göre,
1. Üretilen yeni kutuların üzerine
işareti konulmalıdır.
II. Yapılan işlem ile alüminyum hammaddesine olan ihtiyaç azalır.
III. İşlem yaklaşık 60 günde tamamlandığından enerji maliyeti ilk üretime göre daha yüksektir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
toplanır.
İşlenir.
D) II ve III
YENİ TARZ
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsan ve Çevre İlişkisi
TEST 9 1. Alüminyumun en önemli kullanma alanlarından biri içecek kutularıdır. Içecek kutularında geri dönüşüm hızı çok yüksektir. Bir kutunun raftan tekrar rafa gidişi (satıldı-içildi- boş kutu toplandı-işlendi-yeni kutuya dönüştü-içecek kondu-rafa geldi) ortalama 60 gündür. Alüminyum kutuların raftan tekrar rafa gelene kadar geçirdiği aşamalar şekilde verilmiştir. Satın alınır. 24. Tüketici SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Dolum tesisinde doldurulur Alüminyum fabrikasında yeni bir kutuya dönüşür. B) Yalnız III 8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası Alüminyum toplama kumbarasına atılır. C) I ve II Hammadde işleme tesisinde Buna göre, 1. Üretilen yeni kutuların üzerine işareti konulmalıdır. II. Yapılan işlem ile alüminyum hammaddesine olan ihtiyaç azalır. III. İşlem yaklaşık 60 günde tamamlandığından enerji maliyeti ilk üretime göre daha yüksektir. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I toplanır. İşlenir. D) II ve III YENİ TARZ
22.
MADDE DONGÜLERİ VE ÇEVRE SORUNLARI-2
Can yaşam için büyük önem taşıyan su, karbon, oksijen, azot, fosfor gibi maddeler canli ve cansiz çevre
de dolaşim halindedir. Su, döngüye büyük oranda okyanus ve denizlerden katilir. Azot, canli yapısı için
nem elementlerden bindir ve durgun sularda da bulunur. Karbon daha çok fosil yakıtlarda, fosfor ise canli
ve cansiz sistemlerde fosfat olarak bulunur.
i TARZ
Chokasyon, gol gibi herhangi bir büyük su ekosisteminde, başta karalardan gelenler olmak üzere, çeşitli
nedenlerle bazı maddelerinin büyük oranda artması sonucu alg varlığının aşın şekilde çoğalmasıdır. Bu
durum sudaki işik geçirgenliğini azaltarak uzun vadede su ekosisteminin oksijen varlığını azaltır.
Ontario Gölü, Kanada ve ABD sinininda bulunan
birbirine bağlı beş tatli su gölünden biridir ve Erie
Golü ile bağlantilidir. Kanada'da bulunan tatlı su
araştırma merkezlerinden biri de Ontario Go-
10'nün kuzeybatısında yer almaktadır. Göl üzerin-
de bulunan araştırma merkezi uzun bir zamandan
beri doğal laboratuvar olarak kullanılmaktadır.
Dünya'nın birçok yerinden araştırmacılar buraya
gelerek göl ve akarsu havzalarındaki çeşitli kirle-
ticilerin canlılar üzerindeki etkisine dair çalışmalar
yapmaktadır.
TEST
8
Ontario Gö10
1960'ların başında bölgede yaşanan ötrofikas-
yon, Ontario Gölü'nün de su kalitesinin ve balık-
çilik faaliyetlerinin bozulmasına neden olmuştur.
Araştırmacılar bu durumun nedenini tespit için
madde döngülerini azaltıcı tedbirler alarak gölle-
ri izole etmiş ve iki göl arasına plastik bir perde
gererek göller arasındaki bağlantıyı geçici olarak
kesmiştir. Ardından Ontario Gölü'ne karbon ve fosfor; Erie Gölü'ne ise karbon, azot ve fosfor verilmiştir. Fotoğ-
raftaki göller arasındaki renk farkının nedeni, Erie Gölü'nde ötrofikasyona bağlı yetişen alglerdir.
B) Azot
Buna göre göllerde ötrofikasyona neden olan maddenin tespiti için araştırma merkezi tarafından yapılan
deneyin bağımsız değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karbon
C) Fosfor
Erie Gölü
fer
D) Oksijen
8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsan ve Çevre İlişkisi
22. MADDE DONGÜLERİ VE ÇEVRE SORUNLARI-2 Can yaşam için büyük önem taşıyan su, karbon, oksijen, azot, fosfor gibi maddeler canli ve cansiz çevre de dolaşim halindedir. Su, döngüye büyük oranda okyanus ve denizlerden katilir. Azot, canli yapısı için nem elementlerden bindir ve durgun sularda da bulunur. Karbon daha çok fosil yakıtlarda, fosfor ise canli ve cansiz sistemlerde fosfat olarak bulunur. i TARZ Chokasyon, gol gibi herhangi bir büyük su ekosisteminde, başta karalardan gelenler olmak üzere, çeşitli nedenlerle bazı maddelerinin büyük oranda artması sonucu alg varlığının aşın şekilde çoğalmasıdır. Bu durum sudaki işik geçirgenliğini azaltarak uzun vadede su ekosisteminin oksijen varlığını azaltır. Ontario Gölü, Kanada ve ABD sinininda bulunan birbirine bağlı beş tatli su gölünden biridir ve Erie Golü ile bağlantilidir. Kanada'da bulunan tatlı su araştırma merkezlerinden biri de Ontario Go- 10'nün kuzeybatısında yer almaktadır. Göl üzerin- de bulunan araştırma merkezi uzun bir zamandan beri doğal laboratuvar olarak kullanılmaktadır. Dünya'nın birçok yerinden araştırmacılar buraya gelerek göl ve akarsu havzalarındaki çeşitli kirle- ticilerin canlılar üzerindeki etkisine dair çalışmalar yapmaktadır. TEST 8 Ontario Gö10 1960'ların başında bölgede yaşanan ötrofikas- yon, Ontario Gölü'nün de su kalitesinin ve balık- çilik faaliyetlerinin bozulmasına neden olmuştur. Araştırmacılar bu durumun nedenini tespit için madde döngülerini azaltıcı tedbirler alarak gölle- ri izole etmiş ve iki göl arasına plastik bir perde gererek göller arasındaki bağlantıyı geçici olarak kesmiştir. Ardından Ontario Gölü'ne karbon ve fosfor; Erie Gölü'ne ise karbon, azot ve fosfor verilmiştir. Fotoğ- raftaki göller arasındaki renk farkının nedeni, Erie Gölü'nde ötrofikasyona bağlı yetişen alglerdir. B) Azot Buna göre göllerde ötrofikasyona neden olan maddenin tespiti için araştırma merkezi tarafından yapılan deneyin bağımsız değişkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Karbon C) Fosfor Erie Gölü fer D) Oksijen 8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası
DENEME
1
08
TEST
8
-
MADDE DÖNGÜLERİ VE ÇEVRE SORUNLARI-2
1. Aşağıdaki grafiklerde ülkemizde sektörlere göre 2012 yılında gerçekleşen ve 2023 yılında beklenen su tüketing
miktarları ve yüzdeleri verilmiştir.
Sulama
İçme Suyu
Sanayi
Toplam
Etkiler
Azalan yüzey suları
Sulama
73%
Awes
2012 Yılı
Sanayi
11%
Sel
Türlerin yaşamak için başka alanlara
göç etmesi
lome Suyu
16%
:32 milyar m (%73)
: 7 milyar m³ (%16)
: 5 milyar m³ (%11)
44 milyar mª
Sulama
lçme Suyu
Sanayi
Toplam
Etkilenebilecek Bölgeler
Batı Anadolu Bölgesi
Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu
Bölgeleri
Akdeniz Bölgesi
2023 Yılı
Sulama
64%
8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası
Türkiye'nin kullanıma uygun durumdaki yüzey ve yeraltı
potansiyeli yıllık toplamı olan 112 milyar ma'lük suyun
tamamı 2023 yılında kullanılabilir durumda olmak zorundadır. Ancak iklim değişikliği etkisiyle ülkemiz genelinde
azalan yağışlar, tüketilebilir su potansiyelinde de önemli azalmalara neden olmaktadır. Küresel iklim değişiklik-
lerinin ülkemizdeki etkileri ve bunun devam etmesi hâlinde olumsuz etkilenebilecek bölgeler ile sektörler tabloda
verilmiştir.
BOZAR
Sanayi
20%
Içme Suyu
16%
72 milyar m³ (%64)
18 milyar m³ (%16)
:22 milyar m³ (20)
: 112 milyar m³
Etkilenebilecek Sektörler
Tarım, su dağıtım şebeke altyapısı
Tarım çiftçisi
Turizm, tarım, gıda güvencesi
Verilen bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) İklim değişiklikleri farklı bölgeler üzerinde farklı etkiler oluşturabilir.
B) Bir bölgede iklim değişikliğinin neden olduğu bir etki, bölgedeki farklı sektörleri etkileyebilir.
C) 2023 yılında sulamaya ayrılacak su oranı, 2012 yılına göre azalmasına rağmen miktar olarak artmıştır.
D) 2023 yılında içme suyu olarak kullanılacak su oranının, 2012 yılındaki ile aynı olması bu yıllar arasında nüfu-
sun değişmeyeceğini gösterir.
YENİ TARZ
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsan ve Çevre İlişkisi
DENEME 1 08 TEST 8 - MADDE DÖNGÜLERİ VE ÇEVRE SORUNLARI-2 1. Aşağıdaki grafiklerde ülkemizde sektörlere göre 2012 yılında gerçekleşen ve 2023 yılında beklenen su tüketing miktarları ve yüzdeleri verilmiştir. Sulama İçme Suyu Sanayi Toplam Etkiler Azalan yüzey suları Sulama 73% Awes 2012 Yılı Sanayi 11% Sel Türlerin yaşamak için başka alanlara göç etmesi lome Suyu 16% :32 milyar m (%73) : 7 milyar m³ (%16) : 5 milyar m³ (%11) 44 milyar mª Sulama lçme Suyu Sanayi Toplam Etkilenebilecek Bölgeler Batı Anadolu Bölgesi Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri Akdeniz Bölgesi 2023 Yılı Sulama 64% 8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası Türkiye'nin kullanıma uygun durumdaki yüzey ve yeraltı potansiyeli yıllık toplamı olan 112 milyar ma'lük suyun tamamı 2023 yılında kullanılabilir durumda olmak zorundadır. Ancak iklim değişikliği etkisiyle ülkemiz genelinde azalan yağışlar, tüketilebilir su potansiyelinde de önemli azalmalara neden olmaktadır. Küresel iklim değişiklik- lerinin ülkemizdeki etkileri ve bunun devam etmesi hâlinde olumsuz etkilenebilecek bölgeler ile sektörler tabloda verilmiştir. BOZAR Sanayi 20% Içme Suyu 16% 72 milyar m³ (%64) 18 milyar m³ (%16) :22 milyar m³ (20) : 112 milyar m³ Etkilenebilecek Sektörler Tarım, su dağıtım şebeke altyapısı Tarım çiftçisi Turizm, tarım, gıda güvencesi Verilen bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A) İklim değişiklikleri farklı bölgeler üzerinde farklı etkiler oluşturabilir. B) Bir bölgede iklim değişikliğinin neden olduğu bir etki, bölgedeki farklı sektörleri etkileyebilir. C) 2023 yılında sulamaya ayrılacak su oranı, 2012 yılına göre azalmasına rağmen miktar olarak artmıştır. D) 2023 yılında içme suyu olarak kullanılacak su oranının, 2012 yılındaki ile aynı olması bu yıllar arasında nüfu- sun değişmeyeceğini gösterir. YENİ TARZ
TEST
MADDE DONGÜLERI VE ÇEVRE SORUNLARI-1
4. Karbon ayak izi; küresel ammanm baphica sorumlusu olarak gösterien, sera etkisine yol açan gazlanın oluşumu
na neden olan ve fosil yakıtlanın kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit (CO) saliniminin bireyin ve şirket-
le doğrudan veya kullandığı ürünlerin Oretimi açısından enerji kullanımıyla Donya'ya bıraktıklan zarar anlamına
gelmektedir. Karbon ayak izi, ekolojik ayak izinin Onemli bir bileşenidir.
33.5%
Brezilyal 4
Karbon ayak izi
Yenilebilir Kaynaklarından Elde Edilen Enerjinin Ülke Tüketimindeki Orani
9.9%
Çin 2.8
ABD 11.5
5.4%
5.9% -
Rusya 6.8
11:70-90
8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası
Almanya 6.0
9.3% -
Dünya 3.6
A
Şekilde ülkelere göre kişi başı ölçülen karbon ayak izi miktarı ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin
ülkedeki toplam enerji tüketimindeki oranı verilmiştir.
Sadece bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılır? (Ülke nüfusları bilinmemektedir.)
A) ABD'nin atmosfere saldığı CO, miktarı Çin'den daha fazladır.
B) Brezilya'nın yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği enerji Almanya'dan daha fazladır.
C) Rusya'da kişi başına düşen karbon ayak izi, Almanya'da kişi başına düşen karbon ayak izinden büyüktür.
D) Brezilya'da yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin tüketimdeki oranı, dünya ortalamasının
altındadır.
YENİ T
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsan ve Çevre İlişkisi
TEST MADDE DONGÜLERI VE ÇEVRE SORUNLARI-1 4. Karbon ayak izi; küresel ammanm baphica sorumlusu olarak gösterien, sera etkisine yol açan gazlanın oluşumu na neden olan ve fosil yakıtlanın kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit (CO) saliniminin bireyin ve şirket- le doğrudan veya kullandığı ürünlerin Oretimi açısından enerji kullanımıyla Donya'ya bıraktıklan zarar anlamına gelmektedir. Karbon ayak izi, ekolojik ayak izinin Onemli bir bileşenidir. 33.5% Brezilyal 4 Karbon ayak izi Yenilebilir Kaynaklarından Elde Edilen Enerjinin Ülke Tüketimindeki Orani 9.9% Çin 2.8 ABD 11.5 5.4% 5.9% - Rusya 6.8 11:70-90 8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası Almanya 6.0 9.3% - Dünya 3.6 A Şekilde ülkelere göre kişi başı ölçülen karbon ayak izi miktarı ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin ülkedeki toplam enerji tüketimindeki oranı verilmiştir. Sadece bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılır? (Ülke nüfusları bilinmemektedir.) A) ABD'nin atmosfere saldığı CO, miktarı Çin'den daha fazladır. B) Brezilya'nın yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği enerji Almanya'dan daha fazladır. C) Rusya'da kişi başına düşen karbon ayak izi, Almanya'da kişi başına düşen karbon ayak izinden büyüktür. D) Brezilya'da yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin tüketimdeki oranı, dünya ortalamasının altındadır. YENİ T
D)
Farklı
Ayni
Ayn
Farklı
Kömür: Yer altında bulunan sertleşmiş bitki fosillerinin
oluşturduğu kolayca yanabilen siyahımsı bir maddedir.
Ülkemizde en çok bulunan kömür türü linyit olup yaygın
şekilde kullanılmaktadır. Taş kömürü ise Zonguldak,
Ereğli ve Amasra bölgelerindeki kömür yataklarından
çıkartılır. Buradaki madenlerde çıkartılan taş kömürleri
yüksek kalori vermeleri ve pahalı olmaları nedeniyle
daha çok demir-çelik sanayilerinde kullanılmaktadır.
Yukarıdaki verilen metine göre aşağıdaki
yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kömür bitki fosillerinin zamanla sertleşmesi
sonucunda oluşan siyahımsı bir maddedir.
56. Karbonm
tatsız, ko
B) Taşkömürü yüksek kalorili olduğu için daha çok
sanayide kullanılmaktadır.
C) Ülkemizde en çok bulunan kömür çeşidi linyittir.
D) Kömür kolay yanabildiği için insanlara ve doğaya en
fazla zarar veren katı yakıtlardan birdir.
me Değerlendirme Merkezi
E
Bu
Ön
ya
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsan ve Çevre İlişkisi
D) Farklı Ayni Ayn Farklı Kömür: Yer altında bulunan sertleşmiş bitki fosillerinin oluşturduğu kolayca yanabilen siyahımsı bir maddedir. Ülkemizde en çok bulunan kömür türü linyit olup yaygın şekilde kullanılmaktadır. Taş kömürü ise Zonguldak, Ereğli ve Amasra bölgelerindeki kömür yataklarından çıkartılır. Buradaki madenlerde çıkartılan taş kömürleri yüksek kalori vermeleri ve pahalı olmaları nedeniyle daha çok demir-çelik sanayilerinde kullanılmaktadır. Yukarıdaki verilen metine göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? A) Kömür bitki fosillerinin zamanla sertleşmesi sonucunda oluşan siyahımsı bir maddedir. 56. Karbonm tatsız, ko B) Taşkömürü yüksek kalorili olduğu için daha çok sanayide kullanılmaktadır. C) Ülkemizde en çok bulunan kömür çeşidi linyittir. D) Kömür kolay yanabildiği için insanlara ve doğaya en fazla zarar veren katı yakıtlardan birdir. me Değerlendirme Merkezi E Bu Ön ya
3. Havanın temel bileşenleri aşağıdaki gibidir.
- %78 Azot gazı
%21 Oksijen gazı
- %1 Diğer gazlar (su buharı, ozon, karbondioksit
vb.)
Buna göre;
▲ Hava bir karışımdır.
Su buharı ve karbondioksit havada her zaman bu-
lunur ve oranları madde döngüleri ile değişebilir.
● Havada bulunan ozon gazı, ultraviyole ışınlarını eme-
rek yeryüzündeki yaşam uzerinde olumlu bir etki
yapar.
yargılarından hangileri doğrudur?
ve
ve
ve
Ave.
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsan ve Çevre İlişkisi
3. Havanın temel bileşenleri aşağıdaki gibidir. - %78 Azot gazı %21 Oksijen gazı - %1 Diğer gazlar (su buharı, ozon, karbondioksit vb.) Buna göre; ▲ Hava bir karışımdır. Su buharı ve karbondioksit havada her zaman bu- lunur ve oranları madde döngüleri ile değişebilir. ● Havada bulunan ozon gazı, ultraviyole ışınlarını eme- rek yeryüzündeki yaşam uzerinde olumlu bir etki yapar. yargılarından hangileri doğrudur? ve ve ve Ave.
10. ORNEK
Öğretmen bazı meslek insanlarının fotoğraflarını
öğrencilere göstermektedir.
11
III
IV
Hava olaylarından en az etkilenmek isteyen
Ceren'in hangi meslek grubunda çalışması
daha uygun olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
12.ORNEX
Iklim ile ilgili ç
matolog den
gerçekleşen
bölge ile ilgi
lerler.
Buna göre
matoloğun
olabilir?
A) Ebru: En
ve
MANAV
B) Yiğit: G
d
C) Ayşe: E
D) Sude:
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsan ve Çevre İlişkisi
10. ORNEK Öğretmen bazı meslek insanlarının fotoğraflarını öğrencilere göstermektedir. 11 III IV Hava olaylarından en az etkilenmek isteyen Ceren'in hangi meslek grubunda çalışması daha uygun olur? A) I B) II C) III D) IV 12.ORNEX Iklim ile ilgili ç matolog den gerçekleşen bölge ile ilgi lerler. Buna göre matoloğun olabilir? A) Ebru: En ve MANAV B) Yiğit: G d C) Ayşe: E D) Sude:
3. DENEME
Uluslararası Uzay istasyonu Dünya'nın yörüngesinde dolaşan ve kullanılmayan çöplerle çarpışmamak için yılda en az iki
e kapinma eylemi yapmak zorunda kalıyor. Yani çöplerden kaçıyor. 1996 yılında, bir Fransız uydusu, on yıl önce patlamas
olan bir Fransız roketinden gelen parçalardan etkilenmiş ve hasar görmüştür. 10 Şubat 2009'da, kullanım dışı kalan bir Rus
uydusu, aktif bir ABD iridyum ticari uydusu ile çarpışmiş ve onu yok etmiştir. Bu çarpışma uzay çöplüğünün envanterine
2.000'den fazla enkaz eklemiştir. Tehlike gerçekten de ciddi!
Bir uzay çöpü yörüngesinden çıkıp atmosfere girse bile dayanıklı malzemeden yapıldıklanı için atmosferik basınç onlara
zarar veremez. Oldukları gibi Dünya yüzeyine düşer. Insan hayatı için bir tehdit oluşturur. Bu uzay çöpü ağı aynı zamanda
ekonomik bir konuyu da temsil eder. Günlük iletişim, ulaşım ve ticari faaliyetlerimiz için güvendiğimiz milyarlarca liralık
uydular kullanıyoruz. Herhangi bir günde, bir uzay çarpışmasının getirdiği bu tür bir donanımın başarısızlığı tüm teknolojik
işlemlerimizi durdurabilir. Uzay kirliliğinin ekonomi üzerindeki muhtemel parasal etkisi de hafife alınmamalıdır. O yüzden
zaman geçmeden uzay kirliliğini temizlemeye çalışmalıyız.
Yukanda verilen bilgilere göre;
1. Uzay kirliliğine neden olan birçok madde aslında geri dönüşümüm mümkün olan atıklardır.
II. Uzay kirliliğine neden olan atik maddeler ekonomik değerinin yanı sıra kullandığımız uzay araçlarına zarar vererek daha ciddi
sonuçlara neden olabilir.
III. Uzay kirliliği bir an önce çözülmesi gereken Dünyadaki yaşamı ciddi-tehdit eden bir sorundur.
Hadelerinden hangileri doğrudur?
A) | Q |
B) I ve III
C) II ve III
D) 1, Il ve Ill
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsan ve Çevre İlişkisi
3. DENEME Uluslararası Uzay istasyonu Dünya'nın yörüngesinde dolaşan ve kullanılmayan çöplerle çarpışmamak için yılda en az iki e kapinma eylemi yapmak zorunda kalıyor. Yani çöplerden kaçıyor. 1996 yılında, bir Fransız uydusu, on yıl önce patlamas olan bir Fransız roketinden gelen parçalardan etkilenmiş ve hasar görmüştür. 10 Şubat 2009'da, kullanım dışı kalan bir Rus uydusu, aktif bir ABD iridyum ticari uydusu ile çarpışmiş ve onu yok etmiştir. Bu çarpışma uzay çöplüğünün envanterine 2.000'den fazla enkaz eklemiştir. Tehlike gerçekten de ciddi! Bir uzay çöpü yörüngesinden çıkıp atmosfere girse bile dayanıklı malzemeden yapıldıklanı için atmosferik basınç onlara zarar veremez. Oldukları gibi Dünya yüzeyine düşer. Insan hayatı için bir tehdit oluşturur. Bu uzay çöpü ağı aynı zamanda ekonomik bir konuyu da temsil eder. Günlük iletişim, ulaşım ve ticari faaliyetlerimiz için güvendiğimiz milyarlarca liralık uydular kullanıyoruz. Herhangi bir günde, bir uzay çarpışmasının getirdiği bu tür bir donanımın başarısızlığı tüm teknolojik işlemlerimizi durdurabilir. Uzay kirliliğinin ekonomi üzerindeki muhtemel parasal etkisi de hafife alınmamalıdır. O yüzden zaman geçmeden uzay kirliliğini temizlemeye çalışmalıyız. Yukanda verilen bilgilere göre; 1. Uzay kirliliğine neden olan birçok madde aslında geri dönüşümüm mümkün olan atıklardır. II. Uzay kirliliğine neden olan atik maddeler ekonomik değerinin yanı sıra kullandığımız uzay araçlarına zarar vererek daha ciddi sonuçlara neden olabilir. III. Uzay kirliliği bir an önce çözülmesi gereken Dünyadaki yaşamı ciddi-tehdit eden bir sorundur. Hadelerinden hangileri doğrudur? A) | Q | B) I ve III C) II ve III D) 1, Il ve Ill
mlele
daha
ut andr)
maysaly
Femeites you
datin
=hgi
fab
mlek
TEST
1
BESİN ZİNCİRİ - 1
5. 1800'lerde Hawaii'de şeker kamışı üreticiliği yapan çiftçiler, ürettikleri şeker kamışına
ciddi zararlar veren siçanların sayısını kontrol altında tutabilmek için Hindistan'dan
firavun farelerini getirmiştir. Çiftçiler, firavun farelerinin sıçanlarla beslenerek sıçan
popülasyonunu azaltacağını düşünmüştür. Çünkü o dönemde sıçanlar, şeker kamışı
ile beslenerek çiftçileri ciddi zarara uğratmış, endişe verici şekilde çoğalmıştır. Ancak
zamanla çiftçiler sürecin bekledikleri gibi ilerlemediği görmüştür. Çünkü firavun fare-
leri sıçanlardan ziyade, bölgedeki yerli kuşların yumurtalarını yemiştir. Hatta bölgede
birkaç kuş türü de tamamen yok olmuştur. Çiftçiler sıçanlardan şikayetçi iken, firavun
fareleri daha büyük sorun hâlini almıştır. Bölgeye yabancı tür olarak sokulan firavun
farelerinin etkisi siçanlardan çok daha ağır ve olumsuz sonuçlar doğurmuştur.
Buna göre firavun farelerinin zamanla oluşturduğu olumsuz etkilerin öngörülememesi, onları bölgeye
getiren çiftçilerin hangi bilgiden yoksun olduklarının göstergesidir?
A) Bir canlı besin ağı içinde farklı zincirlerde ve farklı beslenme basamaklarında bulunabilir.
B) Besin zincirlerinde enerji, üreticilerden tüketici canlılara doğru beslenme yoluyla aktarılır.
C) Beslenme basamaklarına bağlı olarak canlıların vücutlarında biriken zehir miktarı farklıdır.
D) Canlılar bulundukları bir besin zincirinde otçul rol üstlenirken başka bir besin zincirinde etçil olabilir.
6. Düzenli bir şekilde enerji aktarabilen bir besin zincirinde yer alan canlı türleri K, L, M ve N harfleri ile isimlendin
miştir. Bu canlıların birey sayısı aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Birey Sayısı
500
400
300
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsan ve Çevre İlişkisi
mlele daha ut andr) maysaly Femeites you datin =hgi fab mlek TEST 1 BESİN ZİNCİRİ - 1 5. 1800'lerde Hawaii'de şeker kamışı üreticiliği yapan çiftçiler, ürettikleri şeker kamışına ciddi zararlar veren siçanların sayısını kontrol altında tutabilmek için Hindistan'dan firavun farelerini getirmiştir. Çiftçiler, firavun farelerinin sıçanlarla beslenerek sıçan popülasyonunu azaltacağını düşünmüştür. Çünkü o dönemde sıçanlar, şeker kamışı ile beslenerek çiftçileri ciddi zarara uğratmış, endişe verici şekilde çoğalmıştır. Ancak zamanla çiftçiler sürecin bekledikleri gibi ilerlemediği görmüştür. Çünkü firavun fare- leri sıçanlardan ziyade, bölgedeki yerli kuşların yumurtalarını yemiştir. Hatta bölgede birkaç kuş türü de tamamen yok olmuştur. Çiftçiler sıçanlardan şikayetçi iken, firavun fareleri daha büyük sorun hâlini almıştır. Bölgeye yabancı tür olarak sokulan firavun farelerinin etkisi siçanlardan çok daha ağır ve olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Buna göre firavun farelerinin zamanla oluşturduğu olumsuz etkilerin öngörülememesi, onları bölgeye getiren çiftçilerin hangi bilgiden yoksun olduklarının göstergesidir? A) Bir canlı besin ağı içinde farklı zincirlerde ve farklı beslenme basamaklarında bulunabilir. B) Besin zincirlerinde enerji, üreticilerden tüketici canlılara doğru beslenme yoluyla aktarılır. C) Beslenme basamaklarına bağlı olarak canlıların vücutlarında biriken zehir miktarı farklıdır. D) Canlılar bulundukları bir besin zincirinde otçul rol üstlenirken başka bir besin zincirinde etçil olabilir. 6. Düzenli bir şekilde enerji aktarabilen bir besin zincirinde yer alan canlı türleri K, L, M ve N harfleri ile isimlendin miştir. Bu canlıların birey sayısı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Birey Sayısı 500 400 300
3. Bir ekosistemde besin ve eneninin taşındiği organizmalar dizisine besin zinciri denir. Besin zincirleri ürebol cani
lar ile başlar. Üretici canlar Güneşten gelen enerjiyi diğer canhların kullanabileceği forma dönüştürerek sisteme
dahil eder. Bu enerji beslenme yolu ile sırasıyla birincil, ikinci, üçüncül tüketicilere doğru aktanir
Güneş
A)
Şekilde karasal ekosistemdeki bir besin zinciri verilmiştir. Bu besin zincirinde klorofil bulunduran ot Güneşten
gelen enerjiyi kullanarak kendi besinini üretir. Fare otla beslenirken tilki tarafından tüketilir.
DESİN ZİNCİRİ - 1
Fare
Besin zincirinde gösterilen bu canlıların bulunduğu ortama, tilkiye göre çevresel koşullara direnci daha yüksek
olan ve tilki ile beslenme konusunda rekabete giren bir canlının dahil olması, tilki sayısını sınırlar.
Buna göre rekabete girerek tilki üzerinde baskı oluşturabilecek canh aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Geyik
A) Yalnız I
B)
YENİ TARZ
Or
E
Tavşan
4. Bir besin zinciri harfler ve oklar kullanılarak şekildeki gibi şematize edilmiştir.
C)
B
B) Yalnız II
Baykuş
D
Okların yönü enerji aktarım yönünü gösterdiğine göre,
1B ve D canhlan aynı besin için rekabet halindedir.
IL C canlisi organik atıklardan inorganik maddeler sentezleyebilir.
ill. A canlısının vücudundaki biyolojik birikim D canlısından daha fazladır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
GUNAY
YAYINLARI
A
YEST
1
D)
C) I've !!!
8. Sinif Fen Bilimler Soru Bankası
Tiki
Güvercin
D) # ve
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsan ve Çevre İlişkisi
3. Bir ekosistemde besin ve eneninin taşındiği organizmalar dizisine besin zinciri denir. Besin zincirleri ürebol cani lar ile başlar. Üretici canlar Güneşten gelen enerjiyi diğer canhların kullanabileceği forma dönüştürerek sisteme dahil eder. Bu enerji beslenme yolu ile sırasıyla birincil, ikinci, üçüncül tüketicilere doğru aktanir Güneş A) Şekilde karasal ekosistemdeki bir besin zinciri verilmiştir. Bu besin zincirinde klorofil bulunduran ot Güneşten gelen enerjiyi kullanarak kendi besinini üretir. Fare otla beslenirken tilki tarafından tüketilir. DESİN ZİNCİRİ - 1 Fare Besin zincirinde gösterilen bu canlıların bulunduğu ortama, tilkiye göre çevresel koşullara direnci daha yüksek olan ve tilki ile beslenme konusunda rekabete giren bir canlının dahil olması, tilki sayısını sınırlar. Buna göre rekabete girerek tilki üzerinde baskı oluşturabilecek canh aşağıdakilerden hangisi olabilir? Geyik A) Yalnız I B) YENİ TARZ Or E Tavşan 4. Bir besin zinciri harfler ve oklar kullanılarak şekildeki gibi şematize edilmiştir. C) B B) Yalnız II Baykuş D Okların yönü enerji aktarım yönünü gösterdiğine göre, 1B ve D canhlan aynı besin için rekabet halindedir. IL C canlisi organik atıklardan inorganik maddeler sentezleyebilir. ill. A canlısının vücudundaki biyolojik birikim D canlısından daha fazladır. ifadelerinden hangileri doğrudur? GUNAY YAYINLARI A YEST 1 D) C) I've !!! 8. Sinif Fen Bilimler Soru Bankası Tiki Güvercin D) # ve
39. Aşağıdaki tabloda bazı acil durumlar verilmiştir. Bu acil durumlarda
hangi numaraları arayacağınızı tablodan belirleyerek boyayın.
Acil Durumlar
Bir arkadaşım kaybolduğunda ararım.
Trafik kazasında yaralanan bir kişi
gördüğümde ararım.
Markete hırsız girdiğini gördüğümde
ararım.
Bir yerde yangın çıktığında ararım.
Deprem olduğunda ararım.
Köy yolunda trafiği engelleyen terk
edilmiş bir kamyon görünce ararım.
Mahallemizde bakıma muhtaç, yaşlı
bir insan gördüğümde ararım.
Evimizdeki ısıtıcının alev aldığını
gördüğümde ararım.
110 112 122 155, 183 156
00
00
O
00
00
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsan ve Çevre İlişkisi
39. Aşağıdaki tabloda bazı acil durumlar verilmiştir. Bu acil durumlarda hangi numaraları arayacağınızı tablodan belirleyerek boyayın. Acil Durumlar Bir arkadaşım kaybolduğunda ararım. Trafik kazasında yaralanan bir kişi gördüğümde ararım. Markete hırsız girdiğini gördüğümde ararım. Bir yerde yangın çıktığında ararım. Deprem olduğunda ararım. Köy yolunda trafiği engelleyen terk edilmiş bir kamyon görünce ararım. Mahallemizde bakıma muhtaç, yaşlı bir insan gördüğümde ararım. Evimizdeki ısıtıcının alev aldığını gördüğümde ararım. 110 112 122 155, 183 156 00 00 O 00 00