İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Soruları

9.
/
Üremeye
katılmayan
yumurta
hücreleri
Üremeye
katılan
yumurta
hücresi
X
x
XX
(18)
Yukarıdaki görselden de yararlanılarak yumurta hücresi üretimi hakkında;
Dişi üreme sisteminde tüm yumurta hücreleri mayoz bölünme ile üretilir.
II. Üremeye katılmayan yumurta hücrelerinin kalıtsal yapıları birbiriyle aynı, üremeye katılan yumurta hücre-
sinden ise farklıdır.
Dişi Üreme
Sistemi
III. Eşeyli üreyen canlıların kromozom sayılarının nesiller boyunca sabit kalmasının sebebi üremeye katılma-
yan yumurta hücreleridir.
yorumlarından hangileri yapılamaz?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) II ve III
FENOMEN
D) I, II ve ttt
Hatalı olduğu
işlem A: I ve I
İşlem C: V ve
Tablonun tar
A) A ve B
12. Anne karn
Anne
bebeği
Gelis
geçe
Buna gö
1. 40 h
II. 40 b
III. Haf
yorum
A) Yal
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
9. / Üremeye katılmayan yumurta hücreleri Üremeye katılan yumurta hücresi X x XX (18) Yukarıdaki görselden de yararlanılarak yumurta hücresi üretimi hakkında; Dişi üreme sisteminde tüm yumurta hücreleri mayoz bölünme ile üretilir. II. Üremeye katılmayan yumurta hücrelerinin kalıtsal yapıları birbiriyle aynı, üremeye katılan yumurta hücre- sinden ise farklıdır. Dişi Üreme Sistemi III. Eşeyli üreyen canlıların kromozom sayılarının nesiller boyunca sabit kalmasının sebebi üremeye katılma- yan yumurta hücreleridir. yorumlarından hangileri yapılamaz? A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III FENOMEN D) I, II ve ttt Hatalı olduğu işlem A: I ve I İşlem C: V ve Tablonun tar A) A ve B 12. Anne karn Anne bebeği Gelis geçe Buna gö 1. 40 h II. 40 b III. Haf yorum A) Yal
eğik
3.
Şekildeki K ve L eğik düzlemlerinde özdeş yükler ge
rekli olan en küçük kuvvetle duvarın üst kısmına
çıkar.
tılmıştır.
1. eğik düzlem
A) Yalnız I
P
Yalnız III
2. eğik düzlem
P
Tahta
Tahta
Yükleri çeken kuvvetlerin büyüklüklerinin karşılaş-
tırabilmesi için eğik düzlemlere ait,
boyları
Il yükseklikleri
III. eğimleri
Duvar
özelliklerinden hangileri arasındaki ilişkinin bilin-
mesi yeterlidir?
Duvar
B) Yalnız II
D) ya da II
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
eğik 3. Şekildeki K ve L eğik düzlemlerinde özdeş yükler ge rekli olan en küçük kuvvetle duvarın üst kısmına çıkar. tılmıştır. 1. eğik düzlem A) Yalnız I P Yalnız III 2. eğik düzlem P Tahta Tahta Yükleri çeken kuvvetlerin büyüklüklerinin karşılaş- tırabilmesi için eğik düzlemlere ait, boyları Il yükseklikleri III. eğimleri Duvar özelliklerinden hangileri arasındaki ilişkinin bilin- mesi yeterlidir? Duvar B) Yalnız II D) ya da II
17.-
✰... sonucunda yumurta ve spermin çekir-
dekleri birleşir.
Mayoz bölünmedeki parça değişimi canlıda
... sağlar.
Embriyonun büyüme ve gelişmesinde .......
bölünme etkili olur.
*****
Verilen cümleler doğru şekilde tamamlandı-
ğında, ve sembollerinin olduğu yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) - Döllenme
-Çeşitlilik
- Mitoz
C) ✰ - Mitoz
- Mayoz
- Çeşitlilik
B) ✩ - Mitoz
-Çeşitlilik
- Mayoz
D) ✰- Döllenme
●-Çeşitlilik
■ - Mayoz
82
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
17.- ✰... sonucunda yumurta ve spermin çekir- dekleri birleşir. Mayoz bölünmedeki parça değişimi canlıda ... sağlar. Embriyonun büyüme ve gelişmesinde ....... bölünme etkili olur. ***** Verilen cümleler doğru şekilde tamamlandı- ğında, ve sembollerinin olduğu yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) - Döllenme -Çeşitlilik - Mitoz C) ✰ - Mitoz - Mayoz - Çeşitlilik B) ✩ - Mitoz -Çeşitlilik - Mayoz D) ✰- Döllenme ●-Çeşitlilik ■ - Mayoz 82
14.
0.00
Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak
yeni maddelerin oluşumu sürecine kimya-
sal tepkime denir.
ğişir?
55
Buna göre kimyasal tepkimelerde
1. maddelerin fiziksel hâli,
II. molekül sayısı,
III. maddelerin iç yapısı
V
belirlemelerinden hangileri kesinlikle de-
A) Yalnız !
G)+ve+l
B) Yalnız III
D) 1, 11 ve tit
andan sön
15.
Ali,
5
Göz
akta
Bu
ha
B
LGS HAZIRLIK K
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
14. 0.00 Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddelerin oluşumu sürecine kimya- sal tepkime denir. ğişir? 55 Buna göre kimyasal tepkimelerde 1. maddelerin fiziksel hâli, II. molekül sayısı, III. maddelerin iç yapısı V belirlemelerinden hangileri kesinlikle de- A) Yalnız ! G)+ve+l B) Yalnız III D) 1, 11 ve tit andan sön 15. Ali, 5 Göz akta Bu ha B LGS HAZIRLIK K
1. Mikroskobik canlılar, en küçük canlı grubudur ve
mikroskopla gözlemlenebilirler. Bakteri, amip,
öglena, paramesyum gibi canlilar en çok bilinen
örnekleridir.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin mikros-
kobik canlılarla ilgili ifadesi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
Ayşe
Yay 448
Kemal
7618
Nilsu
Kuve
on Yararlı bakteriler, sütten
yoğurt, üzümden sirkenin
yapılmasını sağlar.
Cengiz
(0
dis
Mikroskobik canlılar sadece
suda yaşarlar.
de
Mikroskobik canlıların en ba-
sit yapılı olanı bakterilerdir.
Zararlı bakteriler, insan
sağlığını olumsuz etkiler.
10x
b
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
1. Mikroskobik canlılar, en küçük canlı grubudur ve mikroskopla gözlemlenebilirler. Bakteri, amip, öglena, paramesyum gibi canlilar en çok bilinen örnekleridir. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin mikros- kobik canlılarla ilgili ifadesi yanlıştır? A) B) C) D) Ayşe Yay 448 Kemal 7618 Nilsu Kuve on Yararlı bakteriler, sütten yoğurt, üzümden sirkenin yapılmasını sağlar. Cengiz (0 dis Mikroskobik canlılar sadece suda yaşarlar. de Mikroskobik canlıların en ba- sit yapılı olanı bakterilerdir. Zararlı bakteriler, insan sağlığını olumsuz etkiler. 10x b
7.
1
2
3
Görevleri
Bitkilerin üreme organıdır.
Bitkinin gaz alışverişini
yaptığı kısımdır.
Bitkinin dik durmasını
sağlar.
Topraktaki su ve mineral-
leri alır.
A) 1: a
2: b
3: C
4: d
Yukarıda verilen bitki kısımları ve görevleri
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eş-
leştirilmiştir?
C) 1: d
2: c
3: b
loo
shopay sbua
also
4: a
ed ne nnalilne
sklen
Bitkinin Kısımlan
a. Kök
b. Gövde
igsy fie
c. Yaprak
d. Çiçek
B) 1: b
2: a
3: c
4: d
D) 1: c
2: d
3: a
4: b
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
7. 1 2 3 Görevleri Bitkilerin üreme organıdır. Bitkinin gaz alışverişini yaptığı kısımdır. Bitkinin dik durmasını sağlar. Topraktaki su ve mineral- leri alır. A) 1: a 2: b 3: C 4: d Yukarıda verilen bitki kısımları ve görevleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eş- leştirilmiştir? C) 1: d 2: c 3: b loo shopay sbua also 4: a ed ne nnalilne sklen Bitkinin Kısımlan a. Kök b. Gövde igsy fie c. Yaprak d. Çiçek B) 1: b 2: a 3: c 4: d D) 1: c 2: d 3: a 4: b
BUD
2.
Suda
HCI H + Cr
Suda
AI(OH)3A1³+ + 3OH
Suda
NaOH →Na + OH
Yukarıda bazı bileşiklerin suda çözündüklerinde oluşturduğu iyonlar verilmiştir. Buna göre bu bile-
şiklerin sulu çözeltileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) HCI: Elektrik akımını iletir
B) Al(OH): Fenolftalein damlatıldığında pembe renk alır.
C) NaOH: Metil oranj damlatıldığında kırmızı renk alır. X
D) H₂SO: Mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya dönüştürür.
11
Suda
2-
H₂SO2H+ + SO
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
BUD 2. Suda HCI H + Cr Suda AI(OH)3A1³+ + 3OH Suda NaOH →Na + OH Yukarıda bazı bileşiklerin suda çözündüklerinde oluşturduğu iyonlar verilmiştir. Buna göre bu bile- şiklerin sulu çözeltileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) HCI: Elektrik akımını iletir B) Al(OH): Fenolftalein damlatıldığında pembe renk alır. C) NaOH: Metil oranj damlatıldığında kırmızı renk alır. X D) H₂SO: Mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya dönüştürür. 11 Suda 2- H₂SO2H+ + SO
****
e Etkileşimi
-Mercekler
mal
Dewardedigtene pole gazeleyerek senim olan
en orange d
büyüktür.
8
D) I, II ve II
8. Test
dediği yola gözlemleyerek kintma olayının
www
de ikilendiri.
Test
Karanin 75.3.1
Işığın Madde İle Etkileşimi
Işığın Kırılması ve Mercekler
K ortamı
L ortamı
N
5. Unite
Yukarıdaki şekilde I ışık ışınının izleyebileceği yollar numaralandınlarak gösterilmiştir.
Buna göre,
1. Işık ışını, L ortamında daha hızlı hareket ediyorsa 1 numaralı yolu izler.
1. işik ışını, 2 numaralı yolu izledi ise; K ve L ortamlarının kırıcılıkları kesinlikle aynıdır.
II. Lişik işini, 3 numaralı yolu izledi ise; L ortamı su, K ortamı ise cam olabilir.
yorumlarından hangileri yapılabilir? (2 numaralı yol, I ışık ışınının uzantısıdır.)
A) Yalnız I
B) I ve Il
C) II ve III
D) I, II ve III
Schneider Job
Made in Germany
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
**** e Etkileşimi -Mercekler mal Dewardedigtene pole gazeleyerek senim olan en orange d büyüktür. 8 D) I, II ve II 8. Test dediği yola gözlemleyerek kintma olayının www de ikilendiri. Test Karanin 75.3.1 Işığın Madde İle Etkileşimi Işığın Kırılması ve Mercekler K ortamı L ortamı N 5. Unite Yukarıdaki şekilde I ışık ışınının izleyebileceği yollar numaralandınlarak gösterilmiştir. Buna göre, 1. Işık ışını, L ortamında daha hızlı hareket ediyorsa 1 numaralı yolu izler. 1. işik ışını, 2 numaralı yolu izledi ise; K ve L ortamlarının kırıcılıkları kesinlikle aynıdır. II. Lişik işini, 3 numaralı yolu izledi ise; L ortamı su, K ortamı ise cam olabilir. yorumlarından hangileri yapılabilir? (2 numaralı yol, I ışık ışınının uzantısıdır.) A) Yalnız I B) I ve Il C) II ve III D) I, II ve III Schneider Job Made in Germany
4.
8.
Test-4
Bir öğretmen eşey kromozomları ile ilgili aşağıdaki görseli sınıf tahtasına yansıtıyor ve şu açıklamayı yapıyor.
"Baba tarafından gönderilen milyonlarca spermden sadece biri yumurta ile birleşir ve bu birleşme sonunda bir
araya gelen eşey kromozomları çocuğun cinsiyetini belirler."
3.
Erkek
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I vel
B) I ve III
XY
veya
XX
Öğretmenin yaptığı açıklama ve görselde verilen bilgilere göre,
1. Çocuğun erkek olması babadan gelecek Y kromozomuna bağlıdır.
II. Annenin eşey kromozomları XX şeklindedir.
III. Yumurtadaki X kromozomu nedeniyle çocuğun kız olma ihtimali daha yüksektir.
KIZ
C) II ve III
D) I, II ve III
BINIS
Aşağıdaki grafiklerde K ve L şehirlerinde bulunan genetik bir hastalık olan fenilketonürinin kişilerdeki genotiplarini
sayıları gösterilmiştir,
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
4. 8. Test-4 Bir öğretmen eşey kromozomları ile ilgili aşağıdaki görseli sınıf tahtasına yansıtıyor ve şu açıklamayı yapıyor. "Baba tarafından gönderilen milyonlarca spermden sadece biri yumurta ile birleşir ve bu birleşme sonunda bir araya gelen eşey kromozomları çocuğun cinsiyetini belirler." 3. Erkek ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I vel B) I ve III XY veya XX Öğretmenin yaptığı açıklama ve görselde verilen bilgilere göre, 1. Çocuğun erkek olması babadan gelecek Y kromozomuna bağlıdır. II. Annenin eşey kromozomları XX şeklindedir. III. Yumurtadaki X kromozomu nedeniyle çocuğun kız olma ihtimali daha yüksektir. KIZ C) II ve III D) I, II ve III BINIS Aşağıdaki grafiklerde K ve L şehirlerinde bulunan genetik bir hastalık olan fenilketonürinin kişilerdeki genotiplarini sayıları gösterilmiştir,
15.
1 2 3 4
- Yay
Eklenen
şeker
ip
Plastik bardak
Buna göre, Özlem'in çizdiği grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? (Yayın esneklik sınırı aşılmamıştır.)
A) Yay uzunluk değişimi (cm) B) Yay uzunluk değişimi (cm)
C) Yay uzunluk değişimi (cm) D) Yay uzunluk değişimi (cm)
1234
Özlem; yay, ip ve plastik bardak kullanarak yandaki
düzeneği hazırlamıştır. Özlem, bardağın içine bir
küp şeker atmış ve her seferinde özdeş bir küp şe-
ker eklemiş, toplamda dört gözlem yapmıştır. Göz-
lemleri sırasında her bir şeker eklendikten sonra
yay uzunluğundaki değişimi ölçerek bir sütun gra-
fiği çizmiştir.
→ Eklenen
şeker
14
1 2 3 4
→ Eklenen
şeker
1 2 3
4
→→Eklenen
şeker
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
15. 1 2 3 4 - Yay Eklenen şeker ip Plastik bardak Buna göre, Özlem'in çizdiği grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? (Yayın esneklik sınırı aşılmamıştır.) A) Yay uzunluk değişimi (cm) B) Yay uzunluk değişimi (cm) C) Yay uzunluk değişimi (cm) D) Yay uzunluk değişimi (cm) 1234 Özlem; yay, ip ve plastik bardak kullanarak yandaki düzeneği hazırlamıştır. Özlem, bardağın içine bir küp şeker atmış ve her seferinde özdeş bir küp şe- ker eklemiş, toplamda dört gözlem yapmıştır. Göz- lemleri sırasında her bir şeker eklendikten sonra yay uzunluğundaki değişimi ölçerek bir sütun gra- fiği çizmiştir. → Eklenen şeker 14 1 2 3 4 → Eklenen şeker 1 2 3 4 →→Eklenen şeker
9
83
UYGULAMA 6
A. Aşağıdaki kutularda sürtünme kuvveti ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu kutulardan doğru bil
gi içerenleri kırmızı, yanlış bilgi içerenleri mavi renge boyayınız.
Cismin hareket yönüne
daima zıttır.
Pürüzlü yüzeylerde daha fazla,
pürüzsüz yüzeylerde daha azdır.
Cisimleri hareket ettirebilmek için
sürtünme kuvvetini yenmek gerekir
Cisimlerin hareket
etmesini kolaylaştırır.
Çantalara tekerlek takılması,
sürtünme kuvvetini azaltır.
83
Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
8
Hareket eden cisimleri
hızlandırır.
Sürtünen yüzeylerin taban
alanlarının büyüklüğüne
bağlıdır.
Yüzeyin cinsine
göre değişir.
Yüzeylerin birbiri ile
temas etmesi gerekir.
10
Yazı yazabilmek ve yürüyebile
sürtünme kuvvetinin olums
etkisidir.
Aşağıdaki resimlerde cisimlerin hareket yönünü ve cisme etki eden sürtünme kuvv
ü farklı renklerde kalemler kullanarak çiziniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
9 83 UYGULAMA 6 A. Aşağıdaki kutularda sürtünme kuvveti ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu kutulardan doğru bil gi içerenleri kırmızı, yanlış bilgi içerenleri mavi renge boyayınız. Cismin hareket yönüne daima zıttır. Pürüzlü yüzeylerde daha fazla, pürüzsüz yüzeylerde daha azdır. Cisimleri hareket ettirebilmek için sürtünme kuvvetini yenmek gerekir Cisimlerin hareket etmesini kolaylaştırır. Çantalara tekerlek takılması, sürtünme kuvvetini azaltır. 83 Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme 8 Hareket eden cisimleri hızlandırır. Sürtünen yüzeylerin taban alanlarının büyüklüğüne bağlıdır. Yüzeyin cinsine göre değişir. Yüzeylerin birbiri ile temas etmesi gerekir. 10 Yazı yazabilmek ve yürüyebile sürtünme kuvvetinin olums etkisidir. Aşağıdaki resimlerde cisimlerin hareket yönünü ve cisme etki eden sürtünme kuvv ü farklı renklerde kalemler kullanarak çiziniz.
avaya
ve
timin-
rünün
besin
netiği
Kisu-
grup-
azi
az
-
k
-
1
7
1
Türkiye'de gerçekleştirilen sığır klonlama işleminde
elde edilen klon sığırlar bir üniversitede hazırlanan
çiftliğe getiriliyor. Bir firmaya, çiftliğin girişine klonla-
mayı özetleyecek sade bir poster hazırlatılıyor.
Bu firma posteri şekildeki gibi hazırlıyor ancak yavru
yerine kullanacağı görselin hangi sığıra benzyeceği-
ne karar veremiyor.
1. sığır
?
II. sığır
III. sığır
Yavru
Buna göre posterde yavru olarak aşağıdaki gör-
sellerden hangisi kullanılmalıdır?
C
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
avaya ve timin- rünün besin netiği Kisu- grup- azi az - k - 1 7 1 Türkiye'de gerçekleştirilen sığır klonlama işleminde elde edilen klon sığırlar bir üniversitede hazırlanan çiftliğe getiriliyor. Bir firmaya, çiftliğin girişine klonla- mayı özetleyecek sade bir poster hazırlatılıyor. Bu firma posteri şekildeki gibi hazırlıyor ancak yavru yerine kullanacağı görselin hangi sığıra benzyeceği- ne karar veremiyor. 1. sığır ? II. sığır III. sığır Yavru Buna göre posterde yavru olarak aşağıdaki gör- sellerden hangisi kullanılmalıdır? C
SIVI bulunan
ni plastik
ldıkça U
ğlanıyor. Huni
A)
B)
C)
D)
EB TADINDA SORULAR-2
Su dalışı ile ilgilenenler dalış esnasındaki basınç değerlerini ve derinliklerini su altı dalış ekipmanları ile kont-
ğer derinlere dalış esnasında hızlı basınç artışı olursa sorun yaşanabilir.
rol ederler.
K
1300mbar
1400mbar
1500mbar
1100mbar
üni
M
Görselde verilen dalgıcın bulunduğu konumda basınç 1200 milibar(mbar) olduğuna göre belirtilen
seviyelere hareket esnasındaki basınç değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
L
1200mbar
1550mbar
1750mbar
1450mbar
M
1600mbar
1650mbar
1100mbar
1200mbar
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
SIVI bulunan ni plastik ldıkça U ğlanıyor. Huni A) B) C) D) EB TADINDA SORULAR-2 Su dalışı ile ilgilenenler dalış esnasındaki basınç değerlerini ve derinliklerini su altı dalış ekipmanları ile kont- ğer derinlere dalış esnasında hızlı basınç artışı olursa sorun yaşanabilir. rol ederler. K 1300mbar 1400mbar 1500mbar 1100mbar üni M Görselde verilen dalgıcın bulunduğu konumda basınç 1200 milibar(mbar) olduğuna göre belirtilen seviyelere hareket esnasındaki basınç değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? L 1200mbar 1550mbar 1750mbar 1450mbar M 1600mbar 1650mbar 1100mbar 1200mbar
19. İlk sıcaklıkları ve kütleleri eşit metal K, L, M küreleri özdeş ısıtıcılarla 10 dakika süreyle ısıtılıyor. Daha sonra bu metal küreler
buz kalıbının üzerine konuluyor.
Hütle
Küreleris
isilo hoblicinde
yorum yapmak
0 151
Sicokul değişim için
GR=L=M
K
M
MIKIL buze verdiği isito
(kareler
CM 7 (x > C₁
ÖZ 131 M buza daha fa
151 verir.
Metal kürelerle buz kalıbı arasındaki ısı alışverişi tamamlandıktan sonra kürelerin buz kalıbındaki ilerleme miktarı görselde
verilmiştir.
Buna göre yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Deney sonunda metal kürelerin buza verdiği ısı miktarları arasındaki ilişki L > K> M şeklindedir.
B) Isitma işlemi sonunda metal kürelerin sahip oldukları toplam isi enerjileri arasındaki ilişki K = L = M şeklindedir.
Metal kürelerin isitma işlemi sonunda sıcaklıkları arasındaki ilişki L> K> M şeklindedir. V
D) Metal kürelerin özısıları arasındaki ilişki L>K> M şeklindedir.
L'nin Öz ISIS en küçük
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
19. İlk sıcaklıkları ve kütleleri eşit metal K, L, M küreleri özdeş ısıtıcılarla 10 dakika süreyle ısıtılıyor. Daha sonra bu metal küreler buz kalıbının üzerine konuluyor. Hütle Küreleris isilo hoblicinde yorum yapmak 0 151 Sicokul değişim için GR=L=M K M MIKIL buze verdiği isito (kareler CM 7 (x > C₁ ÖZ 131 M buza daha fa 151 verir. Metal kürelerle buz kalıbı arasındaki ısı alışverişi tamamlandıktan sonra kürelerin buz kalıbındaki ilerleme miktarı görselde verilmiştir. Buna göre yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? A) Deney sonunda metal kürelerin buza verdiği ısı miktarları arasındaki ilişki L > K> M şeklindedir. B) Isitma işlemi sonunda metal kürelerin sahip oldukları toplam isi enerjileri arasındaki ilişki K = L = M şeklindedir. Metal kürelerin isitma işlemi sonunda sıcaklıkları arasındaki ilişki L> K> M şeklindedir. V D) Metal kürelerin özısıları arasındaki ilişki L>K> M şeklindedir. L'nin Öz ISIS en küçük
104.
Yukarıdaki periyodik tabloda boyalı olan elementin bulunduğu element sınıfının özellikleri arasında,
I. Isı ve elektriği iyi iletme
II. Parlak görünüme sahip olma
III. Tel ve levha håline getirilememe (İşlenememe)
hangileri bulunur?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
36
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
104. Yukarıdaki periyodik tabloda boyalı olan elementin bulunduğu element sınıfının özellikleri arasında, I. Isı ve elektriği iyi iletme II. Parlak görünüme sahip olma III. Tel ve levha håline getirilememe (İşlenememe) hangileri bulunur? A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III 36 D) I, II ve III
B)
C)
D)
2. grup
2. grup
2. grup
5. Aşağıda P, R ve S araçlarının yol-zaman grafiği
verilmiştir.
Yol (m)
32
40N
60N
Kamp'ı keşfet
Zaman (s)
Bu araçlar ile ilgili olarak verilen,
I. Araçlar sabit süratle hareket etmektedir.
II. P aracının aldığı yolu, S aracı daha kısa süre-
de alır.
III. Araçların süratleri arasında R> P > S ilişkisi
vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
6. Aşağıdaki
aldığı yolla
Alınan Y
Zaman
Buna g
ğıdakil
A) Süra
125
100
75
50
25
Fen Bilimleri
Ortaokul Fen Bilgisi
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
B) C) D) 2. grup 2. grup 2. grup 5. Aşağıda P, R ve S araçlarının yol-zaman grafiği verilmiştir. Yol (m) 32 40N 60N Kamp'ı keşfet Zaman (s) Bu araçlar ile ilgili olarak verilen, I. Araçlar sabit süratle hareket etmektedir. II. P aracının aldığı yolu, S aracı daha kısa süre- de alır. III. Araçların süratleri arasında R> P > S ilişkisi vardır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 6. Aşağıdaki aldığı yolla Alınan Y Zaman Buna g ğıdakil A) Süra 125 100 75 50 25 Fen Bilimleri