Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı Soruları

G.
25°C
100ml
25°C
200ml
25°C
50ml
X
y
Z
Kapların içinde miktarları ve sıcaklıkları veri-
len sıvılar aynı cinstir.
Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Kaplardaki suların son sıcaklıklarını 45°C yap-
mak için verilmesi gereken ısı miktarı arasında -
ki ilişkiyi küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Kaplardaki suların son sıcaklıklarını 40°C yap-
mak için özdeş ısıtıcılarla kapları ısıtma süre-
leri arasındaki ilişkiyi büyükten küçüğe doğru
sıralayınız.
ANT
Kaplar eşit süre ısıtıldığında son sıcaklıkları ara-
sındaki ilişkiyi küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Kaplardaki sıvıların kaynama sıcaklıkları arasın-
daki ilişki nasıldır?
Kaplardaki sıvıların kaynamaya başlaması için
geçen süreler arasındaki ilişkiyi büyükten kü-
çüğe doğru sıralayınız.
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
G. 25°C 100ml 25°C 200ml 25°C 50ml X y Z Kapların içinde miktarları ve sıcaklıkları veri- len sıvılar aynı cinstir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Kaplardaki suların son sıcaklıklarını 45°C yap- mak için verilmesi gereken ısı miktarı arasında - ki ilişkiyi küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Kaplardaki suların son sıcaklıklarını 40°C yap- mak için özdeş ısıtıcılarla kapları ısıtma süre- leri arasındaki ilişkiyi büyükten küçüğe doğru sıralayınız. ANT Kaplar eşit süre ısıtıldığında son sıcaklıkları ara- sındaki ilişkiyi küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Kaplardaki sıvıların kaynama sıcaklıkları arasın- daki ilişki nasıldır? Kaplardaki sıvıların kaynamaya başlaması için geçen süreler arasındaki ilişkiyi büyükten kü- çüğe doğru sıralayınız.
8.
Madde İletkenliği
1
||
Maddeler
M
İlk sıcaklıkları, boyları ve kalınlıkları eşit olan K - L - M maddeleri şekildeki gibi özdeş mumlarla isitiliyor.
Buzların erime süreleri arasındaki ilişki M>L>K olduğuna göre;
I. Madde iletkenliği en fazla olan M cismidir.
II. Grafikte II numara ile gösterilen K maddesidir.
III. Yemek yaparken elimizin yanmasını istemiyorsak M maddesinden yapılan kaşık kullanabiliriz.
IV. İletkenliği en az olan madde K maddesidir.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur? (Buzlar, mumlara eşit uzaklıktadır.)
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
8. Madde İletkenliği 1 || Maddeler M İlk sıcaklıkları, boyları ve kalınlıkları eşit olan K - L - M maddeleri şekildeki gibi özdeş mumlarla isitiliyor. Buzların erime süreleri arasındaki ilişki M>L>K olduğuna göre; I. Madde iletkenliği en fazla olan M cismidir. II. Grafikte II numara ile gösterilen K maddesidir. III. Yemek yaparken elimizin yanmasını istemiyorsak M maddesinden yapılan kaşık kullanabiliriz. IV. İletkenliği en az olan madde K maddesidir. verilen bilgilerden hangileri doğrudur? (Buzlar, mumlara eşit uzaklıktadır.) A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) II, III ve IV E) I, II ve III
FEN BİLGİSİ
21-22-23-24-25-26-27-28. SORULAR YERİN
Bir öğrenci farklı miktarda aynı cins sıvıları kullanarak bir deney tasarlıyor. Özdeş (sıtıcılarla isittiği ilk sıcaklık-
lanı aynı olan sıvılara farklı sürelerde isi verip sıcaklıklarının artmasını ve işlem sonunda son sıcaklıklanınında
eşit olmasını sağlıyor. Sıvaların son sıcaklıklarının ayni olması için geçen süreyi gösteren bir grafik çiziyor.
Geçen süre (dk)
21
Termometre
AL
B)
Sıcaklık
Isı miktarı
Sivi miktarı
Sivi miktarı
Termometre
23
100 ml
Termometre
750 ml
50 ml 100 mL 75 mL
Buna göre öğrencinin yaptığı bu deneyde bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?
Bağımlı Değişken
Bağımsız Değişken
Isi miktar
Sivi miktarı
Isı miktarı
10
Sıcaklık
8+
Sivilar
Kontrol Edilen Değişken
Sua miktan
Sivi cinsi
Sivi cinsi
Isı miktarı
Y Z ve T elementlen ile ilgili araştırma yapacaktır Bu elementlerin bazı özellikleri as
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
FEN BİLGİSİ 21-22-23-24-25-26-27-28. SORULAR YERİN Bir öğrenci farklı miktarda aynı cins sıvıları kullanarak bir deney tasarlıyor. Özdeş (sıtıcılarla isittiği ilk sıcaklık- lanı aynı olan sıvılara farklı sürelerde isi verip sıcaklıklarının artmasını ve işlem sonunda son sıcaklıklanınında eşit olmasını sağlıyor. Sıvaların son sıcaklıklarının ayni olması için geçen süreyi gösteren bir grafik çiziyor. Geçen süre (dk) 21 Termometre AL B) Sıcaklık Isı miktarı Sivi miktarı Sivi miktarı Termometre 23 100 ml Termometre 750 ml 50 ml 100 mL 75 mL Buna göre öğrencinin yaptığı bu deneyde bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler aşağıdakiler- den hangisinde doğru verilmiştir? Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken Isi miktar Sivi miktarı Isı miktarı 10 Sıcaklık 8+ Sivilar Kontrol Edilen Değişken Sua miktan Sivi cinsi Sivi cinsi Isı miktarı Y Z ve T elementlen ile ilgili araştırma yapacaktır Bu elementlerin bazı özellikleri as
Bir madde Isı aldığı zaman,
1. Taneciklerinin hızı artar.
Taneciklerinin
1.
titreşimi azalır.
1. Taneciklerinin enerjisi artar.
argılarından hangileri doğrudur?
I ve II
Il ve III
B) I ve III
D) I, II ve
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
Bir madde Isı aldığı zaman, 1. Taneciklerinin hızı artar. Taneciklerinin 1. titreşimi azalır. 1. Taneciklerinin enerjisi artar. argılarından hangileri doğrudur? I ve II Il ve III B) I ve III D) I, II ve
E.
Çivi
Yüzük
Tel
Em
1
Çivi u
Tahta
Kemal, Nermin'in önüne yukarıdaki düzeneği
ve bir mum ile çakmak bırakıyor. Nermin'den
yüzüğe dokunmadan telin ortasına doğru ha-
reket ettirmesini istiyor.
571W 18
Buna göre Nermin, elindeki malzemelerle
hangi işlemleri yapmalıdır? Sebepleri ile
birlikte yazınız.
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
E. Çivi Yüzük Tel Em 1 Çivi u Tahta Kemal, Nermin'in önüne yukarıdaki düzeneği ve bir mum ile çakmak bırakıyor. Nermin'den yüzüğe dokunmadan telin ortasına doğru ha- reket ettirmesini istiyor. 571W 18 Buna göre Nermin, elindeki malzemelerle hangi işlemleri yapmalıdır? Sebepleri ile birlikte yazınız.
MEB TADINDA SORULAR-5
Aşağıda saf K ve L maddelerine ait ısınma ve soğuma eğrileri verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
Sıcaklık (°C)
---
ünit
3
→→ Zaman (dk)
→ Zaman (dk)
K maddesi
L maddesi
Buna göre, saf K ve L maddeleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur?
AK ve L maddelerinin 1. zaman aralıklarındaki fiziksel hålleri farklıdır.
BK ve L maddelerinin 3. zaman aralıklarındaki fiziksel hâlleri aynıdır.
C ve L maddeleri 2. zaman aralıklarında hâl değiştirmiştir.
D) K ve L maddelerinin 2. zaman aralıklarındaki fiziksel hålleri farklıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
MEB TADINDA SORULAR-5 Aşağıda saf K ve L maddelerine ait ısınma ve soğuma eğrileri verilmiştir. Sıcaklık (°C) Sıcaklık (°C) --- ünit 3 →→ Zaman (dk) → Zaman (dk) K maddesi L maddesi Buna göre, saf K ve L maddeleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? AK ve L maddelerinin 1. zaman aralıklarındaki fiziksel hålleri farklıdır. BK ve L maddelerinin 3. zaman aralıklarındaki fiziksel hâlleri aynıdır. C ve L maddeleri 2. zaman aralıklarında hâl değiştirmiştir. D) K ve L maddelerinin 2. zaman aralıklarındaki fiziksel hålleri farklıdır.
1.
Isıtılmakta olan saf bir maddenin sıcaklığındaki artış
miktarı, aşağıdaki niceliklerden hangileri ile doğru
orantılıdır?
Q. Isı miktarı
L: Sıvının kütlesi
C: Sivinin öz ISISI
A) Yalnız Q
C) m ve Q
MA
B) Yalnız c
D) m ve c
4. Aşağıda ve
tarda buz
2. Birbirine temas ettirilen iki madde arasında ısı alışverişi
A
eb name
C)
Tebilsmiuuteuto ja jest n
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
1. Isıtılmakta olan saf bir maddenin sıcaklığındaki artış miktarı, aşağıdaki niceliklerden hangileri ile doğru orantılıdır? Q. Isı miktarı L: Sıvının kütlesi C: Sivinin öz ISISI A) Yalnız Q C) m ve Q MA B) Yalnız c D) m ve c 4. Aşağıda ve tarda buz 2. Birbirine temas ettirilen iki madde arasında ısı alışverişi A eb name C) Tebilsmiuuteuto ja jest n
80°C
1. kutu
Maddenin Isı ile Etkileşimi
B
80°C
A) Yalnız Uğur
C) Burcu ve Asya
II. kutu
80°C
80°C'deki aynı tür maddeden yapılmış özdeş metal kutuların içerisine 20°C'deki kütleleri arasında
ilişkisi bulunan cisimler yerleştiriliyor.
III. kutu
1
12
TEST
B) Burcu ve Uğur
D) Burcu, Uğur ve Asya
UPER 8
Burcu: Eğer ki cisimlerin öz ısıları arasında > CA > CC ilişkisi varsa metal kutuların son sıcaklıkları arasında
All >> II ilişkisi oluşur.
MA = MB = mc
Uğur: Eğer ki cisimlerin öz ısıları arasında CA = CB = Cc ilişkisi varsa cisimlerin son sıcaklıkları arasında A = B = C
ilişkisi oluşur.
CB > CA
Asya: Eğer ki cisimlerin son sıcaklıkları A > B> C şeklinde olursa cisimlerin öz ısıları arasındaki ilişki c
şeklindedir.
Buna göre hangi öğrencilerin yorumu doğrudur? (Metal kutular ile cisimler arasındaki ısı alışverişi denge
sıcaklığı oluşana kadar devam eder.)
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
80°C 1. kutu Maddenin Isı ile Etkileşimi B 80°C A) Yalnız Uğur C) Burcu ve Asya II. kutu 80°C 80°C'deki aynı tür maddeden yapılmış özdeş metal kutuların içerisine 20°C'deki kütleleri arasında ilişkisi bulunan cisimler yerleştiriliyor. III. kutu 1 12 TEST B) Burcu ve Uğur D) Burcu, Uğur ve Asya UPER 8 Burcu: Eğer ki cisimlerin öz ısıları arasında > CA > CC ilişkisi varsa metal kutuların son sıcaklıkları arasında All >> II ilişkisi oluşur. MA = MB = mc Uğur: Eğer ki cisimlerin öz ısıları arasında CA = CB = Cc ilişkisi varsa cisimlerin son sıcaklıkları arasında A = B = C ilişkisi oluşur. CB > CA Asya: Eğer ki cisimlerin son sıcaklıkları A > B> C şeklinde olursa cisimlerin öz ısıları arasındaki ilişki c şeklindedir. Buna göre hangi öğrencilerin yorumu doğrudur? (Metal kutular ile cisimler arasındaki ısı alışverişi denge sıcaklığı oluşana kadar devam eder.)
göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
100 g
SIVI
11
50 g
SIVI
HO
150 g
SIVI
1. Her bir düzenekteki sıvı kaynayıncaya kadar ısıtılıyor. 1. düzenekteki sıvı kaynarken termometrede 78°C gözlendiğine
göre, II ve III. düzenekteki sıvılar kaynarken termometrelerde gözlenecek değerlerle ilgili ne söylenebilir? Kısaca açıkla-
yınız.
2. Düzeneklerdeki sıvıların kaynamaya başlayıncaya kadar geçen süreleri fazladan aza doğru sıralayınız.
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 100 g SIVI 11 50 g SIVI HO 150 g SIVI 1. Her bir düzenekteki sıvı kaynayıncaya kadar ısıtılıyor. 1. düzenekteki sıvı kaynarken termometrede 78°C gözlendiğine göre, II ve III. düzenekteki sıvılar kaynarken termometrelerde gözlenecek değerlerle ilgili ne söylenebilir? Kısaca açıkla- yınız. 2. Düzeneklerdeki sıvıların kaynamaya başlayıncaya kadar geçen süreleri fazladan aza doğru sıralayınız.
da K ve
e kayna-
SIVISINA
nan tüp
Oluyor.
luyor.
i söy
(
kay-
kay-
K
100 °C
100 g Su
100 °C
200 g Su
W
8. Sınıf Kafadar Soru Bankası | Fen Bilimleri
Bal mumu
Yukarıdaki kaplarda belirtilen sıcaklık ve miktarda su bulunmaktadır. Bu kaplara aynı sıcaklıklarda özdeş K,
L ve M bilyeleri bırakılarak ısı alışverişi tamamlanana kadar bekleniyor. Isı alışverişi tamamlandıktan sonra
K, L ve M bilyeleri bir bal mumunun üzerine aynı anda bırakılıyor.
gur.
Belirli bir süre beklendikten sonra bilyelerin bal mumu üzerindeki görünümü aşağıdakilerden han-
gisindeki gibi olur?
A)
JU
Sintes
M
M
100 °C
300 g Su
119
B)
D
KO
Doğan
▲ Akademi
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
da K ve e kayna- SIVISINA nan tüp Oluyor. luyor. i söy ( kay- kay- K 100 °C 100 g Su 100 °C 200 g Su W 8. Sınıf Kafadar Soru Bankası | Fen Bilimleri Bal mumu Yukarıdaki kaplarda belirtilen sıcaklık ve miktarda su bulunmaktadır. Bu kaplara aynı sıcaklıklarda özdeş K, L ve M bilyeleri bırakılarak ısı alışverişi tamamlanana kadar bekleniyor. Isı alışverişi tamamlandıktan sonra K, L ve M bilyeleri bir bal mumunun üzerine aynı anda bırakılıyor. gur. Belirli bir süre beklendikten sonra bilyelerin bal mumu üzerindeki görünümü aşağıdakilerden han- gisindeki gibi olur? A) JU Sintes M M 100 °C 300 g Su 119 B) D KO Doğan ▲ Akademi
4. Fen bilimleri öğretmeni, tutma yeri tahtadan yapıl-
mış demir çubuğun ucuna mum yapıştırıyor. Sonra
demir çubuğun ortasını ateşe tutarak öğrencileriyle
deney yapıyor.
Buna göre, deneyle ilgili aşağıdaki öğrenciler-
den hangisinin ifadesi doğrudur?
A)
B)
O
D)
Demir çubuk Isı iletkenidir.
Deneyin sonunda öğretmenin
eli yanar.
Katılarda ısının konveksiyon
yoluyla yayıldığı gösterilmiştir.
Demir çubuk sadece ışıma yoluyla ısınır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
4. Fen bilimleri öğretmeni, tutma yeri tahtadan yapıl- mış demir çubuğun ucuna mum yapıştırıyor. Sonra demir çubuğun ortasını ateşe tutarak öğrencileriyle deney yapıyor. Buna göre, deneyle ilgili aşağıdaki öğrenciler- den hangisinin ifadesi doğrudur? A) B) O D) Demir çubuk Isı iletkenidir. Deneyin sonunda öğretmenin eli yanar. Katılarda ısının konveksiyon yoluyla yayıldığı gösterilmiştir. Demir çubuk sadece ışıma yoluyla ısınır.
SEHIR KOLEJİ
Irmak, sıcak su bulunan kaptaki tahta ve metal ka-
şıklara dokunur. Metal kaşığın tahta kaşıktan daha
sıcak olduğunu hisseder.
Metal kapk
Tatite kak
V
Buna göre, bu durumun sebebini aşağıdaki öğ
rencilerden hangisi açıklar?
A)
C)
Tahta kaşık, ISI
iletkenidir.
S
Burak
Metaller, ahşap
malzemelere gö-
re daha iyi ısı
iletkenleridir.
İsa
B)
D)
Metal kaşık, ISI
yalıtkanıdır.
Karolin
Metal kaşık, ısıyı
daha yavaş iletir.
Yasemin
lan
Z1
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
SEHIR KOLEJİ Irmak, sıcak su bulunan kaptaki tahta ve metal ka- şıklara dokunur. Metal kaşığın tahta kaşıktan daha sıcak olduğunu hisseder. Metal kapk Tatite kak V Buna göre, bu durumun sebebini aşağıdaki öğ rencilerden hangisi açıklar? A) C) Tahta kaşık, ISI iletkenidir. S Burak Metaller, ahşap malzemelere gö- re daha iyi ısı iletkenleridir. İsa B) D) Metal kaşık, ISI yalıtkanıdır. Karolin Metal kaşık, ısıyı daha yavaş iletir. Yasemin lan Z1
O
6
2.
Evine ısı yalıtımı yaptıran Ali Bey aşağıdakiler-
den hangisini söylerse doğru olur?
A)
60
C)
D)
Evim hem kışın hem de
yazın sıcak oluyor.
Evim hem kışın hem de
yazın soğuk oluyor.
Evim kışın çok soğuk,
yazın çok sıcak oluyor.
Evim kışın sıcak, yazın
serin oluyor.
BAHÇEŞEHİR H
213
Öz
•
Ta
Bum
gy
Aj
B)
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
O 6 2. Evine ısı yalıtımı yaptıran Ali Bey aşağıdakiler- den hangisini söylerse doğru olur? A) 60 C) D) Evim hem kışın hem de yazın sıcak oluyor. Evim hem kışın hem de yazın soğuk oluyor. Evim kışın çok soğuk, yazın çok sıcak oluyor. Evim kışın sıcak, yazın serin oluyor. BAHÇEŞEHİR H 213 Öz • Ta Bum gy Aj B) D)
7.
Demir çubuk şekildeki gibi ısıtılmaktadır.
Buna göre demir çubuğun K, L ve M noktaların-
daki taneciklerinin hareketlerini gösteren model
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
D)
O
K
liOnl
O
K
O
L
O
M
O
O
O
1.
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
7. Demir çubuk şekildeki gibi ısıtılmaktadır. Buna göre demir çubuğun K, L ve M noktaların- daki taneciklerinin hareketlerini gösteren model aşağıdakilerden hangisidir? A) B) D) O K liOnl O K O L O M O O O 1.
E TESTI
ri 4
3.
Sıcaklık farkından dolayı maddeler arasın-
da aktarılan enerjiye isi denir.
Isının akış yönü, soğuk olan maddeden
sıcak olan maddeye doğrudur.
Isı alışverişi, her iki madde aynı sıcaklığa
gelinceye kadar devam eder.
Birbiriyle temas eden maddeler aynı sıcak-
likta ise aralarında ısı alışverişi olmaz.
Yukarıdaki tablo; verilen ifadeler doğru ise
sembolü, yanlış ise
durulacaktır.
ⒸO
Buna göre, tablonun doğru doldurulmuş son
hâli aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A)
B)
C)
DAN
0297
E7ZL9
sembolü kullanılarak dol-
D)
Ⓒ
74
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
E TESTI ri 4 3. Sıcaklık farkından dolayı maddeler arasın- da aktarılan enerjiye isi denir. Isının akış yönü, soğuk olan maddeden sıcak olan maddeye doğrudur. Isı alışverişi, her iki madde aynı sıcaklığa gelinceye kadar devam eder. Birbiriyle temas eden maddeler aynı sıcak- likta ise aralarında ısı alışverişi olmaz. Yukarıdaki tablo; verilen ifadeler doğru ise sembolü, yanlış ise durulacaktır. ⒸO Buna göre, tablonun doğru doldurulmuş son hâli aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) B) C) DAN 0297 E7ZL9 sembolü kullanılarak dol- D) Ⓒ 74
oktaların-
en model
UNITE DEGERLENDİRME TESTIA
1. Aşağıdaki tişörtlerden hangisi ile güneşli bir
günde yürünürse sıcaktan en fazla etkilenilir?
A)
Mavi
Sarı
B)
Beyaz
Siyah
3.
Yukandaki ta
sembolü, yan
durulacaktır.
Buna göre
hali aşağıda
E
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı İletkenliği ve Isı Yalıtımı
oktaların- en model UNITE DEGERLENDİRME TESTIA 1. Aşağıdaki tişörtlerden hangisi ile güneşli bir günde yürünürse sıcaktan en fazla etkilenilir? A) Mavi Sarı B) Beyaz Siyah 3. Yukandaki ta sembolü, yan durulacaktır. Buna göre hali aşağıda E