Isı ve Sıcaklık Soruları

ATANAN SINAV: Isı ve Sıcaklık
Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden
hangisi doğrudur?
A
Sıcaklığı farklı olan sıvılar karıştırıldığında
aralarında sıcaklık alışverişi olur.
B
Bugün hava sıcaklığı 36 joule olarak ölçülmüştür.
C Saf su 0 °C'ta donar, 100 °C'ta kaynar.
Sıcaklık birimleri joule ve kaloridir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
ATANAN SINAV: Isı ve Sıcaklık Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A Sıcaklığı farklı olan sıvılar karıştırıldığında aralarında sıcaklık alışverişi olur. B Bugün hava sıcaklığı 36 joule olarak ölçülmüştür. C Saf su 0 °C'ta donar, 100 °C'ta kaynar. Sıcaklık birimleri joule ve kaloridir.
addenin Isıyla Etkileşimi
JSONU TESTI
3. İlk sıcaklıkları ve kütleleri aynı olan sıvılar ile özdeş
Isıtıcı ve kaplarla şekildeki düzenekler hazırlanıyor.
Su
Su
I. düzenek
Bu düzenekleri kullanarak;
Baran: Eşit kütleli farklı maddelerde aynı sıcaklık
değişimini elde etmek için özISISI büyük
olan maddeye daha fazla ısı verilir.
B)
Melis: Aynı maddenin eşit kütlelerine farklı mik-
tarlarda ısı verilirse daha çok ısı verilen
maddede sıcaklık değişimi daha fazla olur.
görüşlerini deneylerle desteklemek istiyorlar.
Baran
I ve III
Il ve III
I ve III
D) I ve II
II. düzenek III. düzenek
Buna göre Baran ve Melis'in tercih etmeleri ge-
reken düzenekler aşağıdakilerden hangisi gibi
olmalıdır?
Alkol
Melis
I ve II
I ve II
Il ve III
ve III
4. Isıtma işlemi esnasında hål değişimi olmayan öz-
deş kaplar ve ısıtıcılar ile bir deney yapılıyor. Bu
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
addenin Isıyla Etkileşimi JSONU TESTI 3. İlk sıcaklıkları ve kütleleri aynı olan sıvılar ile özdeş Isıtıcı ve kaplarla şekildeki düzenekler hazırlanıyor. Su Su I. düzenek Bu düzenekleri kullanarak; Baran: Eşit kütleli farklı maddelerde aynı sıcaklık değişimini elde etmek için özISISI büyük olan maddeye daha fazla ısı verilir. B) Melis: Aynı maddenin eşit kütlelerine farklı mik- tarlarda ısı verilirse daha çok ısı verilen maddede sıcaklık değişimi daha fazla olur. görüşlerini deneylerle desteklemek istiyorlar. Baran I ve III Il ve III I ve III D) I ve II II. düzenek III. düzenek Buna göre Baran ve Melis'in tercih etmeleri ge- reken düzenekler aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Alkol Melis I ve II I ve II Il ve III ve III 4. Isıtma işlemi esnasında hål değişimi olmayan öz- deş kaplar ve ısıtıcılar ile bir deney yapılıyor. Bu
aşındığı gözlemle
ış şişelerde sak.
<ime sonrasın-
OR
Periyodik sistemde yer alan elementler metaller, ametaller ve yarımetaller olmak üzere üç sınıfta incelenir.
Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerinden periyodik sistemde A gruplarında yer alan ilk 18 elementten aynı sınıftaki eleme
lerden ikişer tanesini boyamalarını istiyor.
Bazı öğrencilerin cevapları aşağıda verilmiştir.
1.
1A
1
1 H
2A
2 Li Be
3 Na Mg
1A
H
2A
2 Li Be
3 Na Mg
3A
B
Al
4A 5A 6A
C N
Si P
ALP
3A
B C
AI Si
NIL
4A 5A
SO
6A
N O
S
P
Değerlendirme
7A
F
CI
8A
He
Ne
Ar
8A
He
7A
F Ne
CI Ar
Buna göre bu öğrencilerden hangilerinin cevabı hatalıdır?
A) Yalnız Alp
B) Nil ve Ege
1
1A
BOS
2A
2 Li Be
3 Na Mg
1A
H
2 Li
Be
3 Na Mg
1
2A
3A 4A 5A 6A
B C N
O
Al Si P
C) Oya, Nil ve Ege
OYA
3A 4A 5A
B
C
N
Al Si
P
EGE
S
7A
F Ne
CI Ar
6A
O
8A
He
S
8A
He
7A
F Ne
CI
Ar
D) Alp, Oya ve Nil
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
aşındığı gözlemle ış şişelerde sak. <ime sonrasın- OR Periyodik sistemde yer alan elementler metaller, ametaller ve yarımetaller olmak üzere üç sınıfta incelenir. Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerinden periyodik sistemde A gruplarında yer alan ilk 18 elementten aynı sınıftaki eleme lerden ikişer tanesini boyamalarını istiyor. Bazı öğrencilerin cevapları aşağıda verilmiştir. 1. 1A 1 1 H 2A 2 Li Be 3 Na Mg 1A H 2A 2 Li Be 3 Na Mg 3A B Al 4A 5A 6A C N Si P ALP 3A B C AI Si NIL 4A 5A SO 6A N O S P Değerlendirme 7A F CI 8A He Ne Ar 8A He 7A F Ne CI Ar Buna göre bu öğrencilerden hangilerinin cevabı hatalıdır? A) Yalnız Alp B) Nil ve Ege 1 1A BOS 2A 2 Li Be 3 Na Mg 1A H 2 Li Be 3 Na Mg 1 2A 3A 4A 5A 6A B C N O Al Si P C) Oya, Nil ve Ege OYA 3A 4A 5A B C N Al Si P EGE S 7A F Ne CI Ar 6A O 8A He S 8A He 7A F Ne CI Ar D) Alp, Oya ve Nil
2.
K
1
A) 30°C
B) 30°C
C) 40°C
D) 45°C
20°C
L
2
30°C
35°C
45°C
25°C
20°C
1
Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı kaplarda eşit küt-
leli sulardan belirtilen sıcaklıklarda bulun-
maktadır. Kütleleri ve sıcaklıkları eşit olan K
ve L cisimlerinden; K cismi 1 numaralı kaba,
L cismi 2 numaralı kaba bırakılıyor. Cisimle-
rin öz ısıları arasındaki ilişki K> L olduğuna
göre, kaplardaki sıvıların son sıcaklıkları
hangi seçenekte belirtilenler olabilir?
2
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
2. K 1 A) 30°C B) 30°C C) 40°C D) 45°C 20°C L 2 30°C 35°C 45°C 25°C 20°C 1 Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı kaplarda eşit küt- leli sulardan belirtilen sıcaklıklarda bulun- maktadır. Kütleleri ve sıcaklıkları eşit olan K ve L cisimlerinden; K cismi 1 numaralı kaba, L cismi 2 numaralı kaba bırakılıyor. Cisimle- rin öz ısıları arasındaki ilişki K> L olduğuna göre, kaplardaki sıvıların son sıcaklıkları hangi seçenekte belirtilenler olabilir? 2
6.
CO
33
Yeni Nesil
Bir araştırmacı çözünme olayı ile ilgili bazı deneyler gerçekleştiriyor. Deneylerinde maddelerin ilgili sıvı içinde ne kadar
sürede çözündüklerini kronometre yardımıyla ölçerek not alıyor. Araştırmacının gerçekleştirdiği deneylere ait bazı bil-
giler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
HiperTest ÖDEV TESTI 3
EfsoTest
Deney no
1
2
3
4
5
Çözünen maddenin miktarı ve cinsi Çözücü maddenin sıcaklığı, hacmi ve cinsi
80 g pudra şeker
50°C'de 500 mL su
80 g toz şeker
50°C'de 500 mL su
80 g pudra şeker
25°C'de 500 mL su
40 g pudra şeker
50°C'de 500 mL su
40 g toz şeker
25°C'de 500 mL su
Tablo incelendiğinde araştırmacının yaptığı deneylerle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
(Tüm deneylerde aynı şekilde karıştırma işlemi yapılmıştır.)
A) 1 ve 3. deneyde elde ettiği bulguları değerlendirerek sıcaklığın çözünme hızına etkisi ile ilgili çıkarımda bulunur.
B) 3 ve 5. deneyde elde ettiği bulguları değerlendirerek temas yüzeyinin çözünme hızına etkisi ile ilgili çıkarımda bulu-
nur.
C) En kısa sürede gerçekleşen çözünme olayını 4. deneyde gözlemlemiştir.
D) 2 ve 4. deneyde elde ettiği bulguları değerlendirerek çözünme hızına etki eden faktörlerle ilgili uygun bir çıkarımda
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
6. CO 33 Yeni Nesil Bir araştırmacı çözünme olayı ile ilgili bazı deneyler gerçekleştiriyor. Deneylerinde maddelerin ilgili sıvı içinde ne kadar sürede çözündüklerini kronometre yardımıyla ölçerek not alıyor. Araştırmacının gerçekleştirdiği deneylere ait bazı bil- giler aşağıdaki tabloda verilmiştir. HiperTest ÖDEV TESTI 3 EfsoTest Deney no 1 2 3 4 5 Çözünen maddenin miktarı ve cinsi Çözücü maddenin sıcaklığı, hacmi ve cinsi 80 g pudra şeker 50°C'de 500 mL su 80 g toz şeker 50°C'de 500 mL su 80 g pudra şeker 25°C'de 500 mL su 40 g pudra şeker 50°C'de 500 mL su 40 g toz şeker 25°C'de 500 mL su Tablo incelendiğinde araştırmacının yaptığı deneylerle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? (Tüm deneylerde aynı şekilde karıştırma işlemi yapılmıştır.) A) 1 ve 3. deneyde elde ettiği bulguları değerlendirerek sıcaklığın çözünme hızına etkisi ile ilgili çıkarımda bulunur. B) 3 ve 5. deneyde elde ettiği bulguları değerlendirerek temas yüzeyinin çözünme hızına etkisi ile ilgili çıkarımda bulu- nur. C) En kısa sürede gerçekleşen çözünme olayını 4. deneyde gözlemlemiştir. D) 2 ve 4. deneyde elde ettiği bulguları değerlendirerek çözünme hızına etki eden faktörlerle ilgili uygun bir çıkarımda
15. Bir öğrenci ist ve sıcaklıkla ilgili tablodaki
numaralanmış bilgilerden doğru olduğunu
düşündüklerini ✔ işareti ile göstermiştir.
1
IV
Bilgiler
Alinip verilen enerjidir.
Sıcaklıkları farklı
maddeler arasındaki
aktarımdır.
III Birimi 'C'tur.
Termometre ile ölçülen
büyüklüktür.
Sıcaklık Isi
✓
C) III
✓
✓
Buna göre, öğrenci numaralanmış bilgi-
lerden hangisini yanlış işaretlemiştir?
A) I
B) II
D) IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
15. Bir öğrenci ist ve sıcaklıkla ilgili tablodaki numaralanmış bilgilerden doğru olduğunu düşündüklerini ✔ işareti ile göstermiştir. 1 IV Bilgiler Alinip verilen enerjidir. Sıcaklıkları farklı maddeler arasındaki aktarımdır. III Birimi 'C'tur. Termometre ile ölçülen büyüklüktür. Sıcaklık Isi ✓ C) III ✓ ✓ Buna göre, öğrenci numaralanmış bilgi- lerden hangisini yanlış işaretlemiştir? A) I B) II D) IV
ÖĞRENME TESTİ - 3
K
300 g su
L
200 g su
M
MADD
100 g su
K, L ve M kaplarındaki sular özdeş ısıtıcılarla eşit süre
ısıtılıyor.
Buna göre, kaplardaki sulara aktarılan ısı miktarları
arasındaki ilişki nasıldır? (Isı kaybı önemsenmiyor.)
A) K> L > M
B) M > L > K
C) L> M>K
D) K = L = M
3.
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
ÖĞRENME TESTİ - 3 K 300 g su L 200 g su M MADD 100 g su K, L ve M kaplarındaki sular özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Buna göre, kaplardaki sulara aktarılan ısı miktarları arasındaki ilişki nasıldır? (Isı kaybı önemsenmiyor.) A) K> L > M B) M > L > K C) L> M>K D) K = L = M 3.
aman
ait si-
fizik-
SIVI
Kaplar
Sivi Örnekleri
1. Kap
K SIVISından 100 g
2. Kap
L SIVISından 50 g
3. Kap
M SIVISından 100 g
4. Kap N SIVISından 50 g
Dört özdeş kaba aşağıdaki tabloda verilen sıvı örnekleri koyularak ısıtılıyor. Kaplardaki sıvıların sıcak-
lıkları başlangıçta ve 5 er dakika arayla ölçülerek tabloya yazılıyor.
5
Başlangıç (°C) 5 dakika (°C) 10 dakika (°C) 15 dakika (°C)
15
20
20
5
32
10
25
100 g
su
15
37
200 g
su
II ve III
30
25
42
35
D, II ve III
35
Buna göre;
S
1. K ve L aynı tür sıvılar ise 1. kaba eşit zaman aralığında 2. kaptan daha fazla ısı verilmiştir.
2 ve 4. kaplarda özdeş ısıtıcılar kullanılıyorsa L. ve N sıvıları aynı tür sıvılardır.
1 ve 3. kaplarda farklı ısıtıcılar kullanılıyorsa bu sıvılar kesinlikle aynı tür olamaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve Ill
47
> Buzun erime sıcaklığı 0 °C'dir.
> Suyun kaynama sıcaklığı 100
°C'dir.
> Madde erime ve kaynama si-
caklıkları arasında sıvı hâlde bu-
lunur.
155
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
aman ait si- fizik- SIVI Kaplar Sivi Örnekleri 1. Kap K SIVISından 100 g 2. Kap L SIVISından 50 g 3. Kap M SIVISından 100 g 4. Kap N SIVISından 50 g Dört özdeş kaba aşağıdaki tabloda verilen sıvı örnekleri koyularak ısıtılıyor. Kaplardaki sıvıların sıcak- lıkları başlangıçta ve 5 er dakika arayla ölçülerek tabloya yazılıyor. 5 Başlangıç (°C) 5 dakika (°C) 10 dakika (°C) 15 dakika (°C) 15 20 20 5 32 10 25 100 g su 15 37 200 g su II ve III 30 25 42 35 D, II ve III 35 Buna göre; S 1. K ve L aynı tür sıvılar ise 1. kaba eşit zaman aralığında 2. kaptan daha fazla ısı verilmiştir. 2 ve 4. kaplarda özdeş ısıtıcılar kullanılıyorsa L. ve N sıvıları aynı tür sıvılardır. 1 ve 3. kaplarda farklı ısıtıcılar kullanılıyorsa bu sıvılar kesinlikle aynı tür olamaz. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve Ill 47 > Buzun erime sıcaklığı 0 °C'dir. > Suyun kaynama sıcaklığı 100 °C'dir. > Madde erime ve kaynama si- caklıkları arasında sıvı hâlde bu- lunur. 155
12.
*******
30°℃
10 ml
*****
10 ml
1. kap
2. kap
Şekildeki deneyde içinde 10 ml ve 30°C sıcaklıkta su bu-
lunan kabın üzerine sıcaklığı bilinmeyen 10 ml su eklen-
mektedir. Isı alışverişi tamamlandığında kaptaki toplam su-
yun denge sıcaklığı 25°C olarak ölçülmektedir.
Buna göre 1. kabın üzerine eklenen 10 ml lik suyun ilk
sıcaklığı kaç °C olabilir?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
115
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
12. ******* 30°℃ 10 ml ***** 10 ml 1. kap 2. kap Şekildeki deneyde içinde 10 ml ve 30°C sıcaklıkta su bu- lunan kabın üzerine sıcaklığı bilinmeyen 10 ml su eklen- mektedir. Isı alışverişi tamamlandığında kaptaki toplam su- yun denge sıcaklığı 25°C olarak ölçülmektedir. Buna göre 1. kabın üzerine eklenen 10 ml lik suyun ilk sıcaklığı kaç °C olabilir? A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 115
Bu deneyde Meyra, aşağıda verilen araştırma sorularından hally
Svilar
Svilarda sıcaklık artışı sıvının cinsine bağlı mıdır?
8) Sivilarda sıcaklık artışı sıvının ilk sıcaklığına bağlı mıdır?
Sivilarda sıcaklık artışı sıvı miktarına bağlı mıdır?
- Sivilarda sıcaklık artışı ısıtma süresine bağlı mıdır?
2. Pınar, aynı sıcaklıkta farklı miktarlardaki K, L ve M sıvılarını özdeş kaplara Şekil l'deki gibi koyuyor. Bu kaplar özdeş
Isıtıcılarla eşit süre ısıtıldığında kaplarda gerçekleşen sıcaklık değişimleri Şekil Il'deki gibi oluyor.
K
2 kg
t°C
LU
4 kg
t°C
M
3 kg
t°C
HASY
3
K
2 kg
2t °C
4 kg
4t °C
Şekil 1
Buna göre; K, L ve M sıvılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) K ve L sıvıları aynı cinstir.
B) Üçü de aynı cins sıvıdır.
D) K ve M Siviları aynı cinstir.
(C) Uçü de farklı cins sıvıdır.
Şekil II
M
3 kg
3t °C
24
Sam
Mac
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
Bu deneyde Meyra, aşağıda verilen araştırma sorularından hally Svilar Svilarda sıcaklık artışı sıvının cinsine bağlı mıdır? 8) Sivilarda sıcaklık artışı sıvının ilk sıcaklığına bağlı mıdır? Sivilarda sıcaklık artışı sıvı miktarına bağlı mıdır? - Sivilarda sıcaklık artışı ısıtma süresine bağlı mıdır? 2. Pınar, aynı sıcaklıkta farklı miktarlardaki K, L ve M sıvılarını özdeş kaplara Şekil l'deki gibi koyuyor. Bu kaplar özdeş Isıtıcılarla eşit süre ısıtıldığında kaplarda gerçekleşen sıcaklık değişimleri Şekil Il'deki gibi oluyor. K 2 kg t°C LU 4 kg t°C M 3 kg t°C HASY 3 K 2 kg 2t °C 4 kg 4t °C Şekil 1 Buna göre; K, L ve M sıvılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) K ve L sıvıları aynı cinstir. B) Üçü de aynı cins sıvıdır. D) K ve M Siviları aynı cinstir. (C) Uçü de farklı cins sıvıdır. Şekil II M 3 kg 3t °C 24 Sam Mac
2. HNO3
HCI
Suda
Doğan
Akademi
Suda
H+ + NO₂
H+ + CH
Suda
Ca(OH)₂
Ca+2 + 2OH-
Yukarıda bazı maddelerin suda iyonlarına ayrıl-
ması gösterilmiştir.
Buna göre bu maddelerden hangileri asittir?
A) Ca(OH)₂
B) HCI- Ca(OH)₂!
C) HNO-HCI
D) HNO-Ca(OH)₂
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
2. HNO3 HCI Suda Doğan Akademi Suda H+ + NO₂ H+ + CH Suda Ca(OH)₂ Ca+2 + 2OH- Yukarıda bazı maddelerin suda iyonlarına ayrıl- ması gösterilmiştir. Buna göre bu maddelerden hangileri asittir? A) Ca(OH)₂ B) HCI- Ca(OH)₂! C) HNO-HCI D) HNO-Ca(OH)₂
A. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
Petrol yakıtlar ...............e. me. 2
1.
7.
8.
2. Dünyada elektrik üretiminde en çok kullanılan fosil yakıt
Fosil yakıtlar kömür.
3.
4.
5.
6.
Kömür ve petrolün
rür.
kölcdic
Petrol
10. Kok kömürü ve odun kömürü
Renksiz ve kokusuz gaz hâlinde olan fosil yakıt
Suyun hareketinden faydalanarak elde edilen enerji.............
Enerji kaynaklarının kullanılması sonucunda enerji kaynağının çeşidine göre farklı oranlarda
Crimbingan ...... gazı açığa çıkar.
yanması sonucu oluşan kükürtdioksit atmosferde, ....
enerji kaynağıdır.
ve
Karbondioksit gazı, atmosferde
seca
oluşturur.
Sel ve çiğ olaylarının artması, fırtına ve kasırgaların daha fazla oluşması ki
9.
sonuçlarıdır.
katı
yakıttır.
doğal 29.7.
E2C9B
karbondioksit gazın
hidroelektrik
dönüştü-
küresel 1.5.10m. olumsuz
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
A. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Petrol yakıtlar ...............e. me. 2 1. 7. 8. 2. Dünyada elektrik üretiminde en çok kullanılan fosil yakıt Fosil yakıtlar kömür. 3. 4. 5. 6. Kömür ve petrolün rür. kölcdic Petrol 10. Kok kömürü ve odun kömürü Renksiz ve kokusuz gaz hâlinde olan fosil yakıt Suyun hareketinden faydalanarak elde edilen enerji............. Enerji kaynaklarının kullanılması sonucunda enerji kaynağının çeşidine göre farklı oranlarda Crimbingan ...... gazı açığa çıkar. yanması sonucu oluşan kükürtdioksit atmosferde, .... enerji kaynağıdır. ve Karbondioksit gazı, atmosferde seca oluşturur. Sel ve çiğ olaylarının artması, fırtına ve kasırgaların daha fazla oluşması ki 9. sonuçlarıdır. katı yakıttır. doğal 29.7. E2C9B karbondioksit gazın hidroelektrik dönüştü- küresel 1.5.10m. olumsuz
2.
→ Zaman
Mustafa 78 gram potasyumu, 36 gram saf suyun içine bıraktığında görselde verilen ateş ve dumanın
çıktığı bir kimyasal tepkime gözlemliyor.
2KOH + H₂
Mustafa, kimyasal tepkimeye ve deney esnasındaki gözlemlerine bakarak,
1. Atom türü ve sayısı değişmemiştir.
2K + 2H₂O
→ Zaman
II. Toplam proton ve nötron sayısı değişmemiştir.
III. Toplam elektron sayısı değişmiştir.
IV. Potasyum, suya atıldığında ateş ve duman gözlemlenmesi kimyasal tepkime olduğunu gösterir.
sonuçlarından hangilerine ulaşabilir?
A) I've II.
B) II ve III.
C) I ve IV.
D) I, II, III ve IV.
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
2. → Zaman Mustafa 78 gram potasyumu, 36 gram saf suyun içine bıraktığında görselde verilen ateş ve dumanın çıktığı bir kimyasal tepkime gözlemliyor. 2KOH + H₂ Mustafa, kimyasal tepkimeye ve deney esnasındaki gözlemlerine bakarak, 1. Atom türü ve sayısı değişmemiştir. 2K + 2H₂O → Zaman II. Toplam proton ve nötron sayısı değişmemiştir. III. Toplam elektron sayısı değişmiştir. IV. Potasyum, suya atıldığında ateş ve duman gözlemlenmesi kimyasal tepkime olduğunu gösterir. sonuçlarından hangilerine ulaşabilir? A) I've II. B) II ve III. C) I ve IV. D) I, II, III ve IV.
10.
90
A)
40
4
5
10
Sıcaklık (°C)
X
Y
Zaman
ebrizeplőd 8 S
Yukarıdaki grafik 60 g X SIVISI ile 80 g SIVI-
sının karıştırılması sonucu oluşan sıcaklık za-
man grafiğidir.
B)
Verilen bilgilere göre X'in Özısısının, Y'nin
Özısısına oranı kactır?
inslaseed
2
3
abredu
C)
3
2
D)
2
5
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
10. 90 A) 40 4 5 10 Sıcaklık (°C) X Y Zaman ebrizeplőd 8 S Yukarıdaki grafik 60 g X SIVISI ile 80 g SIVI- sının karıştırılması sonucu oluşan sıcaklık za- man grafiğidir. B) Verilen bilgilere göre X'in Özısısının, Y'nin Özısısına oranı kactır? inslaseed 2 3 abredu C) 3 2 D) 2 5
1. Ayşenur, 0 °C sıcaklıktaki demir metali ile 30 °C sıcaklıktaki altın metalini aşağıdaki şekildeki gibi
bekletiyor. Daha sonra metalleri birbirinden ayırıyor.
Demir metali, altın metalinden isi
almıştır.
Ayşenur'un yukarıda yaptığı deneyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır?
Altın metalinin hacmi azalmıştır.
daki bilgiyi verdikten sonra öğretmen
erini istemiştir.
B)
Sa
Demir
0°C
Altın
30 °C
B, C,
Demir ve altının son sıcaklıkları fark
lıdır.
Demir metalinin sıcaklığı 30°C o
muştur.
ve sıcaklık birbirinden çok faklı kavramlar olsa da günlük hayatta hatalı olarak birbiri yerine kullaniin
yanlış
yanlışt
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
1. Ayşenur, 0 °C sıcaklıktaki demir metali ile 30 °C sıcaklıktaki altın metalini aşağıdaki şekildeki gibi bekletiyor. Daha sonra metalleri birbirinden ayırıyor. Demir metali, altın metalinden isi almıştır. Ayşenur'un yukarıda yaptığı deneyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır? Altın metalinin hacmi azalmıştır. daki bilgiyi verdikten sonra öğretmen erini istemiştir. B) Sa Demir 0°C Altın 30 °C B, C, Demir ve altının son sıcaklıkları fark lıdır. Demir metalinin sıcaklığı 30°C o muştur. ve sıcaklık birbirinden çok faklı kavramlar olsa da günlük hayatta hatalı olarak birbiri yerine kullaniin yanlış yanlışt
9.
Aşağıdaki katı haldeki X maddesinin sıcaklık-zaman
grafiği verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
35
15
0
-25
40X
3 6 8
10
17 20
→ Zaman (dk)
Grafiğe göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yan-
lıştır?
A) 15°C ta X maddesinin sıcaklığı sabit kalmıştır.
B) -25°C, X maddesinin erime noktası, 15°C ise
kaynama noktasıdır.
C) 30°C sıcaklıkta madde gaz haldedir.
D) Maddenin erirken aldığı ısı, kaynarken aldığı ısı-
dan fazladır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Isı ve Sıcaklık
9. Aşağıdaki katı haldeki X maddesinin sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir. Sıcaklık (°C) 35 15 0 -25 40X 3 6 8 10 17 20 → Zaman (dk) Grafiğe göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yan- lıştır? A) 15°C ta X maddesinin sıcaklığı sabit kalmıştır. B) -25°C, X maddesinin erime noktası, 15°C ise kaynama noktasıdır. C) 30°C sıcaklıkta madde gaz haldedir. D) Maddenin erirken aldığı ısı, kaynarken aldığı ısı- dan fazladır.