Işığın Maddeyle Karşılaşması Soruları

3
Deneme >>
1. Teleskoplarda kullanılan merceklerin mesafesi birbirine yaklaştıkça veya kullanılan mercek çapları arasındaki
oran büyüdükçe elde edilecek görüntü kalitesi artar, gök cisimleri daha net görülür.
İki öğrenci; farklı uzunlukta rulolar, yapıştırıcı, özdeş büyük çaplı mercekler ve özdeş küçük çaplı mercekleri kul-
lanarak aşağıdaki modelleri yapıyor. Öğrenciler, modellerde uzunlukları verilen küçük ve büyük ruloları ileri geri
hareket ettirerek aynı ortamda ve koşullarda gözlem yapıyorlar.
1. Öğrenci
Küçük
mercek
Küçük
rulo
20 cm
Büyük rulo
40 cm
Büyük Küçük
mercek mercek
Küçük
rulo
10 cm
2. Öğrenci
Büyük rulo
Öğrencilerin yaptığı modellemelere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı gök cismini her ikisi de aynı netlikte görebilir.
50 cm
Büyük
mercek
B) 1. öğrenci, küçük ruloyu büyük ruloya yaklaştırdığında aynı gök cismini daha net görür.
C) 1. öğrenci merceklerin çapını artırdığında aynı gök cismini 2. öğrenciden hep daha net görür.
D) Kullanılan büyük rulolar daha uzunları ile değiştirilirse aynı gök cismini her ikisi de aynı netlikte görebilir.
3
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Maddeyle Karşılaşması
3 Deneme >> 1. Teleskoplarda kullanılan merceklerin mesafesi birbirine yaklaştıkça veya kullanılan mercek çapları arasındaki oran büyüdükçe elde edilecek görüntü kalitesi artar, gök cisimleri daha net görülür. İki öğrenci; farklı uzunlukta rulolar, yapıştırıcı, özdeş büyük çaplı mercekler ve özdeş küçük çaplı mercekleri kul- lanarak aşağıdaki modelleri yapıyor. Öğrenciler, modellerde uzunlukları verilen küçük ve büyük ruloları ileri geri hareket ettirerek aynı ortamda ve koşullarda gözlem yapıyorlar. 1. Öğrenci Küçük mercek Küçük rulo 20 cm Büyük rulo 40 cm Büyük Küçük mercek mercek Küçük rulo 10 cm 2. Öğrenci Büyük rulo Öğrencilerin yaptığı modellemelere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Aynı gök cismini her ikisi de aynı netlikte görebilir. 50 cm Büyük mercek B) 1. öğrenci, küçük ruloyu büyük ruloya yaklaştırdığında aynı gök cismini daha net görür. C) 1. öğrenci merceklerin çapını artırdığında aynı gök cismini 2. öğrenciden hep daha net görür. D) Kullanılan büyük rulolar daha uzunları ile değiştirilirse aynı gök cismini her ikisi de aynı netlikte görebilir. 3
14. Ülkemizin kuzeybatısında bulunan Marmara Bölgesi'nde hava deniz etkisiyle genellikle nemlidir, havalar ısındıkça nem oranı
da genellikle artar. Bahar mevsimlerinde Balkanlar genellikle Türkiye'den daha soğuktur ancak hava sıcaklığı sıfırın altına
inmez. Bahar aylarında Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcak ve nemli olan hava birden soğuk
havayla karşılaşmış olur. Bu iki farklı havanın karşılaşmasıyla birçok hava olayı gözlemlenebilir.
Bulgaristan
00
İzmir
İstanbul
Ankara
Buna göre metinde anlatılan durumda aşağıda verilen hava olaylarından hangisiyle karşılaşılmaz?
Dolu
A) Sis
B) Yağmur
19
Xac
Çiy
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Maddeyle Karşılaşması
14. Ülkemizin kuzeybatısında bulunan Marmara Bölgesi'nde hava deniz etkisiyle genellikle nemlidir, havalar ısındıkça nem oranı da genellikle artar. Bahar mevsimlerinde Balkanlar genellikle Türkiye'den daha soğuktur ancak hava sıcaklığı sıfırın altına inmez. Bahar aylarında Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcak ve nemli olan hava birden soğuk havayla karşılaşmış olur. Bu iki farklı havanın karşılaşmasıyla birçok hava olayı gözlemlenebilir. Bulgaristan 00 İzmir İstanbul Ankara Buna göre metinde anlatılan durumda aşağıda verilen hava olaylarından hangisiyle karşılaşılmaz? Dolu A) Sis B) Yağmur 19 Xac Çiy
1