Işığın Soğurulması Soruları

Etrafı camla çevrili olan ve fitili
bulunan aydınlatma araa.
2. Geceleri, aydınlatma sayesinde
kültürel aktivitelerin yapıldığı bir
yer.
3. Bir ortamın ışık kaynağı ile gö-
rünür duruma getirilmesi olayı.
1
G
3AYDINLATMA
5
2
4FLORESAN
A
2
T
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
Etrafı camla çevrili olan ve fitili bulunan aydınlatma araa. 2. Geceleri, aydınlatma sayesinde kültürel aktivitelerin yapıldığı bir yer. 3. Bir ortamın ışık kaynağı ile gö- rünür duruma getirilmesi olayı. 1 G 3AYDINLATMA 5 2 4FLORESAN A 2 T
D) Metal dolap kapaklarında oluşan yag lekelerini çıkarmak için asioik
8. Aşağıdaki kaplarda bulunan erime sıcaklığındaki K, L ve M katılarının erime isilan (Le) arasındaki ilişki K>M>L'dir.
K
A) mk> m > ML
Özdeş ısıtıcılarla eşit süre isitilan K, L ve M katılarının tamamı aynı anda eridiğine göre kütleleri arasın-
daki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? (Buharlaşma olmadığı varsayılmaktadır.)
C) mM > MK > m₁
M
B) mk > m > MM
D) m₂ > m₁ > mk
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
D) Metal dolap kapaklarında oluşan yag lekelerini çıkarmak için asioik 8. Aşağıdaki kaplarda bulunan erime sıcaklığındaki K, L ve M katılarının erime isilan (Le) arasındaki ilişki K>M>L'dir. K A) mk> m > ML Özdeş ısıtıcılarla eşit süre isitilan K, L ve M katılarının tamamı aynı anda eridiğine göre kütleleri arasın- daki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? (Buharlaşma olmadığı varsayılmaktadır.) C) mM > MK > m₁ M B) mk > m > MM D) m₂ > m₁ > mk
1. Aşağıda bazı olaylarla değişim türleri eşleştirilmiştir.
Buna göre hangi eşleştirme doğru değildir?
Olay
A) Yediğimiz besinlerin
vücutta yakılması
B) Suyun buharlaşması
C) Demirin havada
paslanması
D) Ekmeğin küflenmesi
Değişim türü
Kimyasal
Fiziksel
Fiziksel
Kimyasal
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
1. Aşağıda bazı olaylarla değişim türleri eşleştirilmiştir. Buna göre hangi eşleştirme doğru değildir? Olay A) Yediğimiz besinlerin vücutta yakılması B) Suyun buharlaşması C) Demirin havada paslanması D) Ekmeğin küflenmesi Değişim türü Kimyasal Fiziksel Fiziksel Kimyasal
17. Aşağıdaki tabloda, izlediği yolun şekli bilinmeyen bir
oyuncak arabanın, yol boyunca sırasıyla A, B, C ve D
noktalarından geçerken gölgesinin düştüğü yerler veril-
miştir. Araba bu noktalardan geçerken ışık kaynağının
konumu değişmemiştir.
22
A)
C)
D
A
Arabanın
Bulunduğu
Nokta
C
A
B
A
B
C
D
On
Buna göre; ışık kaynağının yeri, arabanın izlediği
yol ve bulunduğu noktalar aşağıdaki seçeneklerden
hangisindeki gibi olabilir2.
Arka
D
B
Arabanın
Gölgesinin
Düştüğü Bölge
Sağ yan
Ön
C
Sağ yan
Arka
Sağ yan
B)
D)
A
B
(8
C
6. SINIF
A
C
B
18.
141
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
17. Aşağıdaki tabloda, izlediği yolun şekli bilinmeyen bir oyuncak arabanın, yol boyunca sırasıyla A, B, C ve D noktalarından geçerken gölgesinin düştüğü yerler veril- miştir. Araba bu noktalardan geçerken ışık kaynağının konumu değişmemiştir. 22 A) C) D A Arabanın Bulunduğu Nokta C A B A B C D On Buna göre; ışık kaynağının yeri, arabanın izlediği yol ve bulunduğu noktalar aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki gibi olabilir2. Arka D B Arabanın Gölgesinin Düştüğü Bölge Sağ yan Ön C Sağ yan Arka Sağ yan B) D) A B (8 C 6. SINIF A C B 18. 141
BASARI OLCHE TESTI-
ndi böyüdükderde düz veya ters bir şekilde gösterebilir. Baz
az aynalar da daha dar alan gösterir.
prestaeest
994
görmüştür.
kadar sayıları yazıp eline farklı türdeki K, L, M aynalarni alarak a
görüntülerini yukarıdaki gibi gözlemliyor.
Maynalan ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi dogte
pha büyük göstermiştir.
RASARI OLCME TESTI-II
Odak noktası
Odak noktas
10
Yeni açılan Nature Kolej'inde ilkokula başlayan öğrenciler göz kontrolünden geçirilmektedir. Bu durumun sebebi-
Bazı öğrencilerde miyop göz kusuru oluyor fakat veli bu durumun farkında olmuyor. Öğrenci okula başladığında
ni soran velilere okul müdürü şu açıklamayı yapıyor:
tahtada yazılanları görmekte güçlük çekiyor. Bir de öğrenci arka sıralarda oturuyorsa bu durum daha belirgin hâle
geliyor. Bu sorunun önüne geçebilmek ve öğrencilerimizin daha kaliteli bir eğitim alabilmesini sağlamak için bu
Buna göre okul müdürünün bahsettiği göz kusurunu düzeltecek gözlük camının özelliği ile ilgili aşağıda-
uygulamayı başlattık."
kilerden hangisi doğrudur?
A) Belirli mesafelerden bakıldığında cisimleri büyük ve ters gösterebilir.
B Her zaman cisimleri küçük ve düz gösterir.
Odak uzaklığına bağlı olarak cisimleri küçük ve ters gösterebilir.
Her zaman cisimleri büyük ve düz gösterir.
ERJİ KAYNAKLARI
iyle fosil yakıtların alternatifi olabilecek
gün geçtikçe artıyor. Gü-
yüze-
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
BASARI OLCHE TESTI- ndi böyüdükderde düz veya ters bir şekilde gösterebilir. Baz az aynalar da daha dar alan gösterir. prestaeest 994 görmüştür. kadar sayıları yazıp eline farklı türdeki K, L, M aynalarni alarak a görüntülerini yukarıdaki gibi gözlemliyor. Maynalan ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi dogte pha büyük göstermiştir. RASARI OLCME TESTI-II Odak noktası Odak noktas 10 Yeni açılan Nature Kolej'inde ilkokula başlayan öğrenciler göz kontrolünden geçirilmektedir. Bu durumun sebebi- Bazı öğrencilerde miyop göz kusuru oluyor fakat veli bu durumun farkında olmuyor. Öğrenci okula başladığında ni soran velilere okul müdürü şu açıklamayı yapıyor: tahtada yazılanları görmekte güçlük çekiyor. Bir de öğrenci arka sıralarda oturuyorsa bu durum daha belirgin hâle geliyor. Bu sorunun önüne geçebilmek ve öğrencilerimizin daha kaliteli bir eğitim alabilmesini sağlamak için bu Buna göre okul müdürünün bahsettiği göz kusurunu düzeltecek gözlük camının özelliği ile ilgili aşağıda- uygulamayı başlattık." kilerden hangisi doğrudur? A) Belirli mesafelerden bakıldığında cisimleri büyük ve ters gösterebilir. B Her zaman cisimleri küçük ve düz gösterir. Odak uzaklığına bağlı olarak cisimleri küçük ve ters gösterebilir. Her zaman cisimleri büyük ve düz gösterir. ERJİ KAYNAKLARI iyle fosil yakıtların alternatifi olabilecek gün geçtikçe artıyor. Gü- yüze-
1. Cisim
Okuldaki bir etkinlikte çeşitli renklerdeki cisimlere farklı renkte işıklarla bakıldığında hangi renk göründükleri aşağıda
verilmiştir.
3. Cisim
Kırmızı ışık
Siyah
Mavi ışık
Siyah
Mavi ışık
Mavi
Yeşil ışık
Siyah
Buna göre tabloda verilenlere göre,
11. cisim mavi renklidir.
12 cisim kırmızı renklidir.
3. cisim sarı renklidir.
N. 4. cisima yeşil renklidir.
pikanımlarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) I've l
B) Il ve IV
2. Cisim
4. Cisim
and acikUP.
C) I, II ve IV
Yeşil ışık
Siyah
+
Beyaz ışık
Yeşil
Beyaz ışık
Kırmızı
Kırmızı ışık
Siyah
D) II, III ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
1. Cisim Okuldaki bir etkinlikte çeşitli renklerdeki cisimlere farklı renkte işıklarla bakıldığında hangi renk göründükleri aşağıda verilmiştir. 3. Cisim Kırmızı ışık Siyah Mavi ışık Siyah Mavi ışık Mavi Yeşil ışık Siyah Buna göre tabloda verilenlere göre, 11. cisim mavi renklidir. 12 cisim kırmızı renklidir. 3. cisim sarı renklidir. N. 4. cisima yeşil renklidir. pikanımlarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) I've l B) Il ve IV 2. Cisim 4. Cisim and acikUP. C) I, II ve IV Yeşil ışık Siyah + Beyaz ışık Yeşil Beyaz ışık Kırmızı Kırmızı ışık Siyah D) II, III ve IV
tır.
şki
dır.
aci-
unu
ark
ifa-
Test 2
IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ - IŞIĞIN SOĞURULMASI
4.
Cam
fanus
BAY
Kırmız
zemin
Buz
Cam
fanus
|||
Siyah
zemin
Cam
fanus
Beyaz
zemin
Buz
Buz
Küp şeklindeki özdeş buz kalıpları yukarıdaki şe-
kildeki gibi zeminleri farklı renklerde olan cam fa-
nuslar içerisine konuluyor ve eşit süre Güneş ışığı
altında bekletiliyor.
Buna göre buz kalıplarının erime süreleri arasın-
daki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-
miştir?
A) III > | > ||
C) | > || > |||
B) II >> III
D) III > | > |
ISIC
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
tır. şki dır. aci- unu ark ifa- Test 2 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ - IŞIĞIN SOĞURULMASI 4. Cam fanus BAY Kırmız zemin Buz Cam fanus ||| Siyah zemin Cam fanus Beyaz zemin Buz Buz Küp şeklindeki özdeş buz kalıpları yukarıdaki şe- kildeki gibi zeminleri farklı renklerde olan cam fa- nuslar içerisine konuluyor ve eşit süre Güneş ışığı altında bekletiliyor. Buna göre buz kalıplarının erime süreleri arasın- daki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru veril- miştir? A) III > | > || C) | > || > ||| B) II >> III D) III > | > | ISIC
F
KL M
Buna göre,
1 Kaynasında oluşan görüntü terstir.
II. Laynası düz aynadır.
III. M aynası dişçi aynası olarak kullanılabilir.
çıkanımlarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız ill
C) I vel
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
F KL M Buna göre, 1 Kaynasında oluşan görüntü terstir. II. Laynası düz aynadır. III. M aynası dişçi aynası olarak kullanılabilir. çıkanımlarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız ill C) I vel
5. Erime sıcaklığında bulunan buz, kurşun ve demi-
rin erime ısıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Madde
Buz
Kurşun
Demir
A) ve II.
C) II ve III.
Erime Isısı (j/g)
334,40
22,57
117,04
Tablodaki verilere göre,
1. Maddelere eşit ısı verilirse en fazla kurşunda
erime gözlenir.
argarita
II. Eşit kütlelerini eritebilmek için en fazla isi buza
verilmelidir.
III. Buzun erime sıcaklığı en büyüktür.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
B) ve III.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
5. Erime sıcaklığında bulunan buz, kurşun ve demi- rin erime ısıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Madde Buz Kurşun Demir A) ve II. C) II ve III. Erime Isısı (j/g) 334,40 22,57 117,04 Tablodaki verilere göre, 1. Maddelere eşit ısı verilirse en fazla kurşunda erime gözlenir. argarita II. Eşit kütlelerini eritebilmek için en fazla isi buza verilmelidir. III. Buzun erime sıcaklığı en büyüktür. ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? B) ve III. D) I, II ve III.
15. Içinde farklı cins sivilar bulunan cam kaplar şekildeki gibi iç içe yerleştirildikten bir süre sonra 2 kaptaki
sıvının sıcaklığının 40 °C'de sabit kaldığı fark ediliyor.
1. kap -
2. kap--
60°C
Bir süre sonra
wo
40°C
Isı alışverişinin sadece sıvılar arasında gerçekleştiği kabul edildiğine ve sıvıların hâl değiştirme-
diği bilindiğine göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
kaptaki sıvı Isı almıştı
8 2. kaptaki sıvının ilk sıcaklığı 40 °C'den azdır.
G1sı akışı 1. kaptan 2. kaba doğru gerçekleşmiştir.
2. kaptaki sıvının sıcaklığı ilk duruma göre artmıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
15. Içinde farklı cins sivilar bulunan cam kaplar şekildeki gibi iç içe yerleştirildikten bir süre sonra 2 kaptaki sıvının sıcaklığının 40 °C'de sabit kaldığı fark ediliyor. 1. kap - 2. kap-- 60°C Bir süre sonra wo 40°C Isı alışverişinin sadece sıvılar arasında gerçekleştiği kabul edildiğine ve sıvıların hâl değiştirme- diği bilindiğine göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? kaptaki sıvı Isı almıştı 8 2. kaptaki sıvının ilk sıcaklığı 40 °C'den azdır. G1sı akışı 1. kaptan 2. kaba doğru gerçekleşmiştir. 2. kaptaki sıvının sıcaklığı ilk duruma göre artmıştır.
Aych, basit bir teleskop yapmak için kağma yazil olan malzemeleri temin ediyor. Sonrasında işlem basamaklann
tek tek uygulayarak teleskobu yapabiliyor.
Gereld
Malzemeler
-Bir gift lens birinin ortas
kalım diğerinin ise incel
- Mukavva karton
<<-Makas
işlem Basamaklan
1. Bir diğerinin içinden geçebilen iki mukavva
boru yapın.
B) Yalnız II
2. Iki lensi bir arada kullanarak objeyi netleştirin.
3. Obje netleşince iki lens arasındaki mesafeyi
diçün.
4. Bu mesafeyi ki ile çarpin. (ki karton borunun
uzunluğu bu ölçüde olacak)
5. Geniş olan lensi geniş borunun sonuna
yapıştının.
6. Küçük olan lensi ince borunun giriş kısmına
yapıştırın. (Bu kısım gözünüze denk gelecek)
7. İki boruyu bir araya getirin. (Lensler birbirine
paralel olarak duracak)
Ayça'nın yapmış olduğu teleskopta;
1. Küçük olan lens ince kenarli mercek görevi görür.
II.
Mukavva borular, optik tüp kısmını oluşturur.
III. Gök cisimlerinden gelen ışık ışınlanı, ilk olarak geniş olan lenste kinimaya uğrar.
yorumlarından hangileri
doğrudur?
A) I ve Il
C) Yalnız III
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
Aych, basit bir teleskop yapmak için kağma yazil olan malzemeleri temin ediyor. Sonrasında işlem basamaklann tek tek uygulayarak teleskobu yapabiliyor. Gereld Malzemeler -Bir gift lens birinin ortas kalım diğerinin ise incel - Mukavva karton <<-Makas işlem Basamaklan 1. Bir diğerinin içinden geçebilen iki mukavva boru yapın. B) Yalnız II 2. Iki lensi bir arada kullanarak objeyi netleştirin. 3. Obje netleşince iki lens arasındaki mesafeyi diçün. 4. Bu mesafeyi ki ile çarpin. (ki karton borunun uzunluğu bu ölçüde olacak) 5. Geniş olan lensi geniş borunun sonuna yapıştının. 6. Küçük olan lensi ince borunun giriş kısmına yapıştırın. (Bu kısım gözünüze denk gelecek) 7. İki boruyu bir araya getirin. (Lensler birbirine paralel olarak duracak) Ayça'nın yapmış olduğu teleskopta; 1. Küçük olan lens ince kenarli mercek görevi görür. II. Mukavva borular, optik tüp kısmını oluşturur. III. Gök cisimlerinden gelen ışık ışınlanı, ilk olarak geniş olan lenste kinimaya uğrar. yorumlarından hangileri doğrudur? A) I ve Il C) Yalnız III D) II ve III
7. Sınıf
Siyah kap
Işığın Soğurulması
3. Deney: Şekilde renkleri verilen kaplar içerisine eşit miktarda 0°C'de buz konuluyor. Bu kaplar aynı ortamda
güneş ışığı altında bekletildiğinde, kaplardaki buzların tamamen erimeleri için geçen sürelerin farklı olduğu
gözleniyor.
a. Bağımlı değişken
b. Bağımsız değişken
c. Sabit tutulan değişken
bug
Beyaz kap
Yapılan bu deneyin değişkenlerini aşağıda verilen boşluklara yazınız.
HIZ YAYINLARI
Kırmızı kap
renklerine ayrılması ile ilgili aşağıda verilen ifadeleri doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak de-
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
7. Sınıf Siyah kap Işığın Soğurulması 3. Deney: Şekilde renkleri verilen kaplar içerisine eşit miktarda 0°C'de buz konuluyor. Bu kaplar aynı ortamda güneş ışığı altında bekletildiğinde, kaplardaki buzların tamamen erimeleri için geçen sürelerin farklı olduğu gözleniyor. a. Bağımlı değişken b. Bağımsız değişken c. Sabit tutulan değişken bug Beyaz kap Yapılan bu deneyin değişkenlerini aşağıda verilen boşluklara yazınız. HIZ YAYINLARI Kırmızı kap renklerine ayrılması ile ilgili aşağıda verilen ifadeleri doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak de-
7. Sir
7.
Aşağıda verilen farklı renk levhaların el fenerlerinden çıkan farklı renk ışıklar ile aydınlatıldığında hangi
renk göründüğünü kutucuklara yazınız.
Işığın
rengi
Beyaz
Yeşil
Kırmızı
Mavi
Mor
Beyaz levha
Işığın Soğurulması
Kırmızı levha
Yeşil levha
Mavi levha
HIZ YAYINLARI
Mor levha
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
7. Sir 7. Aşağıda verilen farklı renk levhaların el fenerlerinden çıkan farklı renk ışıklar ile aydınlatıldığında hangi renk göründüğünü kutucuklara yazınız. Işığın rengi Beyaz Yeşil Kırmızı Mavi Mor Beyaz levha Işığın Soğurulması Kırmızı levha Yeşil levha Mavi levha HIZ YAYINLARI Mor levha
j.
1.
k.
4. Beyaz ışığın renklerine ayrılması ile ilgili aşağıda verilen ifadeleri doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak de-
ğerlendirerek uygun kutucuklara "✔" işareti koyunuz.
i.
h.
f.
g.
d.
e.
b.
a.
C.
You 4
İfade
Güneş ışığı beyaz ışıktır.
Beyaz ışık kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renk ışıkların birleşiminden oluş-
muştur.
Cisimler üzerine düşen işığın hangi rengini soğurur ise o renk görülür.
Siyah cisim üzerine düşen tüm ışık renklerini soğurur.
Beyaz cisim üzerine düşen tüm ışık renklerini yansıtır.
Mavi cisim üzerine düşen mavi ışığı soğurur.
Yeşil cisim üzerine düşen kırmızı ışığı yansıtır.
Kırmızı cisim üzerine düşen kırmızı ışığı yansıtır.
Beyaz cisimler hangi renk ışık ile aydınlatılıyorsa o renkte görünür.
Kırmızı ışık altında siyah görünen bir cisim beyaz ışık altında mavi görünebilir.
Kömürün siyah görünmesinin nedeni siyah ışığı yansıtmasıdır.
Mavi bir cisim üzerine düşen kırmızı ve yeşil ışığı soğurur.
Fun Madde ile Etkilesimi
drası
D
18888.6
00
143
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
j. 1. k. 4. Beyaz ışığın renklerine ayrılması ile ilgili aşağıda verilen ifadeleri doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak de- ğerlendirerek uygun kutucuklara "✔" işareti koyunuz. i. h. f. g. d. e. b. a. C. You 4 İfade Güneş ışığı beyaz ışıktır. Beyaz ışık kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renk ışıkların birleşiminden oluş- muştur. Cisimler üzerine düşen işığın hangi rengini soğurur ise o renk görülür. Siyah cisim üzerine düşen tüm ışık renklerini soğurur. Beyaz cisim üzerine düşen tüm ışık renklerini yansıtır. Mavi cisim üzerine düşen mavi ışığı soğurur. Yeşil cisim üzerine düşen kırmızı ışığı yansıtır. Kırmızı cisim üzerine düşen kırmızı ışığı yansıtır. Beyaz cisimler hangi renk ışık ile aydınlatılıyorsa o renkte görünür. Kırmızı ışık altında siyah görünen bir cisim beyaz ışık altında mavi görünebilir. Kömürün siyah görünmesinin nedeni siyah ışığı yansıtmasıdır. Mavi bir cisim üzerine düşen kırmızı ve yeşil ışığı soğurur. Fun Madde ile Etkilesimi drası D 18888.6 00 143
Mercekler
6 Fen bilimleri ogretmeni mercekler konusuna başlamadan önce aşağıdaki etkinliği yapıyor. Iki tandi mer
paralel gk isimlan göndererek, işınların izlediği yolları öğrencilerine gösteriyor.
Sule
1. mercek
Daha sonra öğretmen yaptıkları gözlem sonucunda öğrencilerinden çıkarımlarda bulunmalarını istiyor
Bazı öğrencilerin ifadeleri aşağıdaki gibidir.
Elf
1. merceğin kenarlan ortasina göre.
daha ince iken, 2. merceğin kenarları
ortasından kalindir.
2 mercekte kirilan işik ışınları, işık
kaynağının olduğu tarafta bir nokta-
dan saçılıyormuş gibi ilerlemiştir..
1. mercek, merceğe paralel gelen
işik işinlarının merceğin diğer
tarafındaki bir noktada kesişme-
sini sağlamıştır.
1. mercek işik şınlarını dağıtırken, 2.
mercek ışık ışınlarını toplamıştır.
Şule, Ahmet ve Emine
Şule, Mehmet, Elif ve Ahmet
2. mercek
Her iki mercekte de, merceğe
gelen işık ışınları kırılmaya uğra-
miştir.
Emine
Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı çıkarımlar doğrudur?
A) Şule ve Ahmet
B) Mehmet, EM ve Emine
130
Mehmet
Ahmet
Me
7.
8.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
Mercekler 6 Fen bilimleri ogretmeni mercekler konusuna başlamadan önce aşağıdaki etkinliği yapıyor. Iki tandi mer paralel gk isimlan göndererek, işınların izlediği yolları öğrencilerine gösteriyor. Sule 1. mercek Daha sonra öğretmen yaptıkları gözlem sonucunda öğrencilerinden çıkarımlarda bulunmalarını istiyor Bazı öğrencilerin ifadeleri aşağıdaki gibidir. Elf 1. merceğin kenarlan ortasina göre. daha ince iken, 2. merceğin kenarları ortasından kalindir. 2 mercekte kirilan işik ışınları, işık kaynağının olduğu tarafta bir nokta- dan saçılıyormuş gibi ilerlemiştir.. 1. mercek, merceğe paralel gelen işik işinlarının merceğin diğer tarafındaki bir noktada kesişme- sini sağlamıştır. 1. mercek işik şınlarını dağıtırken, 2. mercek ışık ışınlarını toplamıştır. Şule, Ahmet ve Emine Şule, Mehmet, Elif ve Ahmet 2. mercek Her iki mercekte de, merceğe gelen işık ışınları kırılmaya uğra- miştir. Emine Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı çıkarımlar doğrudur? A) Şule ve Ahmet B) Mehmet, EM ve Emine 130 Mehmet Ahmet Me 7. 8.
en az olur?
er belirtilen yüksek
inda hangi seçenekteks
A)
C)
en Avopuis peus en
Mercek
13- Gök cisimlerinin, içerisinde bulunan sistemler
sayesinde yakınlaştırarak net şekilde gözükmesini
sağlayan alete teleskop denir.
D
Buna göre bir teleskop yapmak isteyen
Ali, aşağıda verilenlerden hangi
malzemeleri kullanmamalıdır?
V
Yansıtıcı
cam
Mercek
2h
Mercek
B)
D)
Ayna
-6
Ayna
Buna göre yıldızlarla ilgili olarak;
Nebula adı verilen h
Ayna
14-Yıldızlar; isi ve ışık kaynağı olan, yanıp sönen,
itreşen ışık noktaları gibi gözüken sıcak gaz
ütleleridir.
har
bir k
İşığı
Soğurucu
madde
ri arasında farklı ola
aşağıdakilerin han
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Soğurulması
en az olur? er belirtilen yüksek inda hangi seçenekteks A) C) en Avopuis peus en Mercek 13- Gök cisimlerinin, içerisinde bulunan sistemler sayesinde yakınlaştırarak net şekilde gözükmesini sağlayan alete teleskop denir. D Buna göre bir teleskop yapmak isteyen Ali, aşağıda verilenlerden hangi malzemeleri kullanmamalıdır? V Yansıtıcı cam Mercek 2h Mercek B) D) Ayna -6 Ayna Buna göre yıldızlarla ilgili olarak; Nebula adı verilen h Ayna 14-Yıldızlar; isi ve ışık kaynağı olan, yanıp sönen, itreşen ışık noktaları gibi gözüken sıcak gaz ütleleridir. har bir k İşığı Soğurucu madde ri arasında farklı ola aşağıdakilerin han