Işığın Yansıması Soruları

3.
D. Aşağıdaki iletişim araçlarını inceleyelim. Geçm
lanarak sıralayalım. Aşağıdaki soruları cevapla
2.
5
1. l- meşale
III- mum
121
Il- el feneri
IV- gaz lambası
Yukarıdakilerden hangisi diğerlerine
göre daha sonra keşfedilmiştir?
A.I
B. II
C. III
1- Gaz lambasının ışığının az olması
II- Lambaya konulan gazın yaydığı ko-
kunun insanları rahatsız etmesi.
III-Kullanışlı olmaması
D. IV
A. Az yolcu taşıması
B.Yavaş olması
x
Yukarıdakilerden hangileri bilim adamla-
rının ampulü bulmasında etkili olmuştur?
A.)-11/
C. 11-111X
B. I-III X
D. I-II-III X
41
Uçakların gelişiminde aşağıdakilerden
hangisinin etkisi yoktur?
C. Rüzgâr esaslı çalışması
D. Bilimin ilerlemesi
4.
5.
6.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
3. D. Aşağıdaki iletişim araçlarını inceleyelim. Geçm lanarak sıralayalım. Aşağıdaki soruları cevapla 2. 5 1. l- meşale III- mum 121 Il- el feneri IV- gaz lambası Yukarıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha sonra keşfedilmiştir? A.I B. II C. III 1- Gaz lambasının ışığının az olması II- Lambaya konulan gazın yaydığı ko- kunun insanları rahatsız etmesi. III-Kullanışlı olmaması D. IV A. Az yolcu taşıması B.Yavaş olması x Yukarıdakilerden hangileri bilim adamla- rının ampulü bulmasında etkili olmuştur? A.)-11/ C. 11-111X B. I-III X D. I-II-III X 41 Uçakların gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? C. Rüzgâr esaslı çalışması D. Bilimin ilerlemesi 4. 5. 6.
m
J.
7. Sind
8. Aşağıda günlük hayatta kullandığımız bazı aynaların görselleri verilmiştir.
d.
Dikiz aynası
Mağazalarda güvenlik amaçlı
kullanılan ayna
Araba yan aynas:
Makyaj aynası
Düz ayna
b.
Işığın Madde ile Etkileşiml
Aynalar
k.
El fenerinde kullanilan ayna
Projeksiyon cihazında kullanılan
ayna
Boy aynasi
Dişçilerin kullandığı aletteki ayna
HIZ YAYINLARI
Çukur ayna
Periskopta kulanilan ayna
Alış-veriş yerlerinde araba altlarını
kontrol etmek için kullanılan ayna
Buna göre harflendirilerek belirtilen aynalanın hangi tür ayna olduğunu aşağıda verilen kutucuklara
yazınız.
Kavşaklarda kullanılan ayna
Banyolarda kullanılan ayna
Tümsek ayna
153
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
m J. 7. Sind 8. Aşağıda günlük hayatta kullandığımız bazı aynaların görselleri verilmiştir. d. Dikiz aynası Mağazalarda güvenlik amaçlı kullanılan ayna Araba yan aynas: Makyaj aynası Düz ayna b. Işığın Madde ile Etkileşiml Aynalar k. El fenerinde kullanilan ayna Projeksiyon cihazında kullanılan ayna Boy aynasi Dişçilerin kullandığı aletteki ayna HIZ YAYINLARI Çukur ayna Periskopta kulanilan ayna Alış-veriş yerlerinde araba altlarını kontrol etmek için kullanılan ayna Buna göre harflendirilerek belirtilen aynalanın hangi tür ayna olduğunu aşağıda verilen kutucuklara yazınız. Kavşaklarda kullanılan ayna Banyolarda kullanılan ayna Tümsek ayna 153
6. Aşağıda beyaz masa üzerinde bazı meyveler ve çanta verilmiştir.
144
Kırmızı elma
Yeşil erik
Beyaz masa
a. Bu masa beyaz ışık ile aydınlatılırsa masa,
meyveler ve çanta hangi renk görülür?
Masa :
Elma :
Erik :
Çanta:
c. Bu masa yeşil ışık ile aydınlatılırsa masa,
meyveler ve çanta hangi renk görülür?
Masa :
Elma :
Erik :
Çanta:
Mavi çanta
b. Bu masa kırmızı ışık ile aydınlatılırsa masa,
meyveler ve çanta hangi renk görülür?
Masa :
Elma :
Erik :
Çanta:
d. Bu masa mavi ışık ile aydınlatılırsa masa,
meyveler ve çanta hangi renk görülür?
Masa :
Elma :
Erik :
Çanta:
Işığın Madde ile Etkileşim
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
6. Aşağıda beyaz masa üzerinde bazı meyveler ve çanta verilmiştir. 144 Kırmızı elma Yeşil erik Beyaz masa a. Bu masa beyaz ışık ile aydınlatılırsa masa, meyveler ve çanta hangi renk görülür? Masa : Elma : Erik : Çanta: c. Bu masa yeşil ışık ile aydınlatılırsa masa, meyveler ve çanta hangi renk görülür? Masa : Elma : Erik : Çanta: Mavi çanta b. Bu masa kırmızı ışık ile aydınlatılırsa masa, meyveler ve çanta hangi renk görülür? Masa : Elma : Erik : Çanta: d. Bu masa mavi ışık ile aydınlatılırsa masa, meyveler ve çanta hangi renk görülür? Masa : Elma : Erik : Çanta: Işığın Madde ile Etkileşim
Işığın Soğurulması
5. Yazın öğle saatlerinde renkleri verilen aynı kumaştan yapılmış siyah, sarı, beyaz ve mavi renkteki ti-
şörtleri giyen kişilerin, kendini sıcaktan bunalmış hissedenden serin hissedene doğru sıralanmış hâlini
aşağıda verilen kutucuğa yazınız.
Siyah
Sarı
Beyaz
Mavi
HIZ YAYINLARI
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
Işığın Soğurulması 5. Yazın öğle saatlerinde renkleri verilen aynı kumaştan yapılmış siyah, sarı, beyaz ve mavi renkteki ti- şörtleri giyen kişilerin, kendini sıcaktan bunalmış hissedenden serin hissedene doğru sıralanmış hâlini aşağıda verilen kutucuğa yazınız. Siyah Sarı Beyaz Mavi HIZ YAYINLARI
2. Dünya'dan uzaktaki gök cisimlerini görmek için kullanılan alete "teleskop" denir. Uzaydan gelen ışınları mercek veya
ayna yardımıyla toplayarak uzayı keşfetmemize yarar. Mercekli teleskoplarda ışığı toplayan merceğin çapı ne kadar
büyük olursa o kadar çok ışık toplanır, yani sönük gök cisimleri gözlenebilir.
Aşağıda mercekli teleskopların çalışma şekli verilmiştir.
Teleskop açıklığından geçen işın, içinden
geçtiği ince kenarlı 1. mercek tarafından kı-
rılarak odak noktasında toplanır. Işığın top-
landığı noktada net görüntü elde edilir. Bu
görüntü 2. mercekle büyütüldükten sonra
gözümüze ulaşır.
Teleskop açıklığı
Gelen
ışın
1. mercek
A) Teleskop tüpünün uzunluğu artırılmalıdır. -
-
B) Teleskop açıklığı ve 1. merceğin çapı artırılmalıdır.
Gözlem noktasının çapı ve 2. merceğin çapı azaltılmalıdır..
D) Teleskop açıklığı artırılmalı, 1. merceğin çapı azaltılmalıdır.
24
Teleskop tüpü
-
Gözlem noktası
2. mercek
Odak noktası
Buna göre, mercekli teleskoplarda daha net görüntü elde etmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalı-
dır?
Göz
D) Güneş'i
si, mily:
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
2. Dünya'dan uzaktaki gök cisimlerini görmek için kullanılan alete "teleskop" denir. Uzaydan gelen ışınları mercek veya ayna yardımıyla toplayarak uzayı keşfetmemize yarar. Mercekli teleskoplarda ışığı toplayan merceğin çapı ne kadar büyük olursa o kadar çok ışık toplanır, yani sönük gök cisimleri gözlenebilir. Aşağıda mercekli teleskopların çalışma şekli verilmiştir. Teleskop açıklığından geçen işın, içinden geçtiği ince kenarlı 1. mercek tarafından kı- rılarak odak noktasında toplanır. Işığın top- landığı noktada net görüntü elde edilir. Bu görüntü 2. mercekle büyütüldükten sonra gözümüze ulaşır. Teleskop açıklığı Gelen ışın 1. mercek A) Teleskop tüpünün uzunluğu artırılmalıdır. - - B) Teleskop açıklığı ve 1. merceğin çapı artırılmalıdır. Gözlem noktasının çapı ve 2. merceğin çapı azaltılmalıdır.. D) Teleskop açıklığı artırılmalı, 1. merceğin çapı azaltılmalıdır. 24 Teleskop tüpü - Gözlem noktası 2. mercek Odak noktası Buna göre, mercekli teleskoplarda daha net görüntü elde etmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalı- dır? Göz D) Güneş'i si, mily:
erine şiğin yansı
rak çizilen çizgiye
ayla yaptığı
sidir?
izlem
yna
işin
SNIF
aan elindeki lazer din aynaki ayts noktaya karpki olarak aşağıda belirtilen açlarla
30
Lögrenci
N
an Yanamas
Lorencinin lazerinden çıkan işinin normal çizgisi ile yaptığı açi 60 ve 11. öğrencinin lazerinden
pkan ginin normal çizgisi ile yapbğı açı 17 de
Buna göre 1. ve II. öğrencinin lazerlerinden çıkan ışınların aynada yansırken aynayla yaptık
lan açıların toplamı kaç derecedir?
B) 60
D) 103"
N
N
Düzlem
ayna
dğrenci
Big: Yansıma kanunlanna göre gelme açısı yansıma açısına eşittir.
Yukarıda verilen bilgiye göre hangi seçenekteki işinin yansıma açısı daha büyüktür?
A)
B)
Düzlem
ayna
Düzlem ayna
C) 73°
D)
45
N
70%
N
Düzlem
ayna
Düzlem
ayna
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
erine şiğin yansı rak çizilen çizgiye ayla yaptığı sidir? izlem yna işin SNIF aan elindeki lazer din aynaki ayts noktaya karpki olarak aşağıda belirtilen açlarla 30 Lögrenci N an Yanamas Lorencinin lazerinden çıkan işinin normal çizgisi ile yaptığı açi 60 ve 11. öğrencinin lazerinden pkan ginin normal çizgisi ile yapbğı açı 17 de Buna göre 1. ve II. öğrencinin lazerlerinden çıkan ışınların aynada yansırken aynayla yaptık lan açıların toplamı kaç derecedir? B) 60 D) 103" N N Düzlem ayna dğrenci Big: Yansıma kanunlanna göre gelme açısı yansıma açısına eşittir. Yukarıda verilen bilgiye göre hangi seçenekteki işinin yansıma açısı daha büyüktür? A) B) Düzlem ayna Düzlem ayna C) 73° D) 45 N 70% N Düzlem ayna Düzlem ayna
5.
SINIF
TVT DENEMELERİMİZ
2. Be öğrenci eğin yansımas e gli apağıdaki deneyi yapyor.
3.
FEN BILIMLERİ TESTİ
Ayna
Lazerier
Buruşturulmuş
alüminyum folyo
Ayna
Şekil 1
Üç lazerin ışığını şekildeki gibi
aynaya yansıtıyor ve yansıyan
işınlar şekildeki yolu izleyerek
hareket ediyor.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Şekil 1'de lazer ışınlanı düzgün yansımaya uğramıştır.
B) Şekil 2'deki alüminyum folyoda net bir görüntü oluşmaz.
C) Şekil 2'deki lazer ışınları dağınık yansımaya uğramıştır.
D) Şekil 2'deki lazer ışınlarının gelme açıları, yansıma açılarından daha küçüktür.
Lazerler
Y çubuğu
Tahta
Şekil 2
Daha sonra aynanın üzerini buruşturulmuş
alüminyum folyo ile kaplayarak lazerleri açıyor.
Işıklar şekildeki gibi yansımaya uğruyorlar.
Gökhan, üç farklı maddeden yapılmış olan çubukları şekildeki gibi birbirine yapıştırıyor.
X çubuğu
Y çubuğu
Z çubuğu
Çubuğu yerleştirince Gökhan ismini yukarıdaki gibi okuyor.
Buna göre, X, Y ve Z çubukları hangi maddelerden yapılmış olabilir?
X çubuğu
B
Daha sonra yapmış olduğu çubuğu bir kağıdın üzerine yazmış olduğu isminin üzerine yerleştiriyor.
GÖKHAN
GÖ
X çubuğu
Z çubuğu
Cam
AN
Y çubuğu Z çubuğ
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yansıması
5. SINIF TVT DENEMELERİMİZ 2. Be öğrenci eğin yansımas e gli apağıdaki deneyi yapyor. 3. FEN BILIMLERİ TESTİ Ayna Lazerier Buruşturulmuş alüminyum folyo Ayna Şekil 1 Üç lazerin ışığını şekildeki gibi aynaya yansıtıyor ve yansıyan işınlar şekildeki yolu izleyerek hareket ediyor. Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Şekil 1'de lazer ışınlanı düzgün yansımaya uğramıştır. B) Şekil 2'deki alüminyum folyoda net bir görüntü oluşmaz. C) Şekil 2'deki lazer ışınları dağınık yansımaya uğramıştır. D) Şekil 2'deki lazer ışınlarının gelme açıları, yansıma açılarından daha küçüktür. Lazerler Y çubuğu Tahta Şekil 2 Daha sonra aynanın üzerini buruşturulmuş alüminyum folyo ile kaplayarak lazerleri açıyor. Işıklar şekildeki gibi yansımaya uğruyorlar. Gökhan, üç farklı maddeden yapılmış olan çubukları şekildeki gibi birbirine yapıştırıyor. X çubuğu Y çubuğu Z çubuğu Çubuğu yerleştirince Gökhan ismini yukarıdaki gibi okuyor. Buna göre, X, Y ve Z çubukları hangi maddelerden yapılmış olabilir? X çubuğu B Daha sonra yapmış olduğu çubuğu bir kağıdın üzerine yazmış olduğu isminin üzerine yerleştiriyor. GÖKHAN GÖ X çubuğu Z çubuğu Cam AN Y çubuğu Z çubuğ
1