Işığın Yayılması Soruları

SERAP OLAYI
Özellikle sıcak havalarda yere yakın olan hava, yüksek-
teki havadan daha sıcak olduğu için genleşerek hava ta-
necikleri arasındaki boşluk artar ve havanın ışığı kırıcılığı
azalır. Kırıcılığı fazla olan havadan gelen ışınlar, geldiği
ortama geri dönerek tam yansımaya uğrar
Yansıyan bu ışınlar şekilde gösterildiği gibi gözümüze
geldiğinde orada olmayan cismi varmış gibi görürüz.
Yukarıda verilen bilgiyi okuyan bir kişi aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz?
A) Soğuk hava sıcak havadan daha yoğun bir ortamdır.
B) Yoğunluğu azalan havanın ışığı kırıcılığı azalır.
C) Serap olayı, sıcak ve soğuk havadaki yoğunluk farkından kaynaklanır.
D) Yükseklerde havanın yoğunluğu daha
I
fazlady
fazladık.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
SERAP OLAYI Özellikle sıcak havalarda yere yakın olan hava, yüksek- teki havadan daha sıcak olduğu için genleşerek hava ta- necikleri arasındaki boşluk artar ve havanın ışığı kırıcılığı azalır. Kırıcılığı fazla olan havadan gelen ışınlar, geldiği ortama geri dönerek tam yansımaya uğrar Yansıyan bu ışınlar şekilde gösterildiği gibi gözümüze geldiğinde orada olmayan cismi varmış gibi görürüz. Yukarıda verilen bilgiyi okuyan bir kişi aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz? A) Soğuk hava sıcak havadan daha yoğun bir ortamdır. B) Yoğunluğu azalan havanın ışığı kırıcılığı azalır. C) Serap olayı, sıcak ve soğuk havadaki yoğunluk farkından kaynaklanır. D) Yükseklerde havanın yoğunluğu daha I fazlady fazladık.
FEN BİLİMLERİ
Görme Olayının Gerçekleşmesi
Cümlelerden doğru olanlara (D),
yanlış olanlara (Y) yazın.
Az veya çok fazla ışık, görme olayını
zorlaştırır.
Deniz fenerinden yayılan ışık gemilerin
kayalıklara çarpmasını ve karaya otur-
masını engeller.
Işık olmadığında varlıklar aydınlanmaz
ve görme olayı gerçekleşemez.
insanlar ışık olmadan yaşayamaz ama
bitki ve hayvanlar ışıksız da yaşayabilir.
Geceleyin araba kullanılabilmesi ara-
baların farlarından çıkan ışık ile müm-
kün olmaktadır.
Cümlelerdeki boşlukları uygun ke-
limelerle tamamlayınız.
Varlıkları görebilmemiz için varlıklar-
dan gözümüze k gelmesi ge-
rekir.
nağıdır.
Dünya'mızın ısı ve ışık kay-
oksijen üretmek
Bitkiler ve
için güneş ışığına ihtiyaç duyar.
olduğu ortamlarda
Işığın az
varlıkları net olarak göremeyiz.
Yeni Nesil Hafta Sonu ODEV AVCISI
Karanlıkta neden
göremeyiz?
Bu sorunun yanıtı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Eşyalar renkli olmadığı için
B) Gözümüze ışık ulaşmadığı için
C) Gözlerimiz küçüldüğü için
1. Işık bir enerji türüdür. )
II. Görebilmemiz için cisimlerden gö-
zümüze ışık gelmelidir.
III. Dünya'nın en büyük ışık kaynağı
Güneş'tir.
Yukarıda verilenlerden hangileri
doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III CH, II ve III
5. Işık ile görme arasındaki ilişki-
yi aşağıdakilerden hangisi en iyi
açıklar?
A) Yeterince aydınlatılmış ortamlarda
daha iyi görürüz.
B) Çok ışık olan ortamlarda etrafı iyi
görürüz.
C) Az ışıklı ortamlarda varlıkları hiç gö-
remeyiz.
6. "Işık; elektrik, ısı ve ses gibi bir
türüdür." cümlesindeki boşluğa
hangisi yazılmalıdır?
A) enerji
B) madde
C) cisim
3. Sınıf
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
FEN BİLİMLERİ Görme Olayının Gerçekleşmesi Cümlelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazın. Az veya çok fazla ışık, görme olayını zorlaştırır. Deniz fenerinden yayılan ışık gemilerin kayalıklara çarpmasını ve karaya otur- masını engeller. Işık olmadığında varlıklar aydınlanmaz ve görme olayı gerçekleşemez. insanlar ışık olmadan yaşayamaz ama bitki ve hayvanlar ışıksız da yaşayabilir. Geceleyin araba kullanılabilmesi ara- baların farlarından çıkan ışık ile müm- kün olmaktadır. Cümlelerdeki boşlukları uygun ke- limelerle tamamlayınız. Varlıkları görebilmemiz için varlıklar- dan gözümüze k gelmesi ge- rekir. nağıdır. Dünya'mızın ısı ve ışık kay- oksijen üretmek Bitkiler ve için güneş ışığına ihtiyaç duyar. olduğu ortamlarda Işığın az varlıkları net olarak göremeyiz. Yeni Nesil Hafta Sonu ODEV AVCISI Karanlıkta neden göremeyiz? Bu sorunun yanıtı aşağıdakilerden hangisidir? A) Eşyalar renkli olmadığı için B) Gözümüze ışık ulaşmadığı için C) Gözlerimiz küçüldüğü için 1. Işık bir enerji türüdür. ) II. Görebilmemiz için cisimlerden gö- zümüze ışık gelmelidir. III. Dünya'nın en büyük ışık kaynağı Güneş'tir. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III CH, II ve III 5. Işık ile görme arasındaki ilişki- yi aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? A) Yeterince aydınlatılmış ortamlarda daha iyi görürüz. B) Çok ışık olan ortamlarda etrafı iyi görürüz. C) Az ışıklı ortamlarda varlıkları hiç gö- remeyiz. 6. "Işık; elektrik, ısı ve ses gibi bir türüdür." cümlesindeki boşluğa hangisi yazılmalıdır? A) enerji B) madde C) cisim 3. Sınıf
TEST
Şekil-1
IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ
ISIGIN KIRILMASI
Şekil-2
Bir kitap ve bir tahta parçası ile oluşturduğumuz eğik düzlemden halıya dik doğrultu ile gönderdiğimiz oyuncak
araba, halıya gelince yavaşlayarak yönünü değiştirmeden hareketini devam ettirir. (Şekil-1) Arabayı tahta zerik
den halıya eğik bir açı ile gönderdiğimizde arabanın halıya ilk değen tekerlekten tarafa, doğrultu değiştirerek ve
hızını azaltarak yoluna devam ettiğini görürüz. (Şekil-2) Burada arabanın ilerlediği ortam değişmiştir.
Verilen bu deneyde oyuncak arabanın işığı, tahta ve halının da ortamları temsil ettiğini düşünürsek tekerlekli siste
min hareketindeki hız ve doğrultu değişimini, ışığın ortam değiştirirken hız ve doğrultu değiştirmesine benzeteb
riz. İşığın bu şekilde bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken yön değiştirmesine kırılma denir.
rılma günlük hayatta çok sık gözlemlediğimiz bir olaydır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kırılmaya örnek verilemez?
A) Bir su kuyusuna baktığımızda kuyunun dibini daha yakın görmemiz
B) Çay bardağındaki kaşığı kırık gibi görmemiz
C) Gökkuşağında ışığın renklere ayrıldığını görmemiz
D) Aynaya baktığımızda kendimizi görmemiz
A2
ISIGIN
ÇX A
CX
A2
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
TEST Şekil-1 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ ISIGIN KIRILMASI Şekil-2 Bir kitap ve bir tahta parçası ile oluşturduğumuz eğik düzlemden halıya dik doğrultu ile gönderdiğimiz oyuncak araba, halıya gelince yavaşlayarak yönünü değiştirmeden hareketini devam ettirir. (Şekil-1) Arabayı tahta zerik den halıya eğik bir açı ile gönderdiğimizde arabanın halıya ilk değen tekerlekten tarafa, doğrultu değiştirerek ve hızını azaltarak yoluna devam ettiğini görürüz. (Şekil-2) Burada arabanın ilerlediği ortam değişmiştir. Verilen bu deneyde oyuncak arabanın işığı, tahta ve halının da ortamları temsil ettiğini düşünürsek tekerlekli siste min hareketindeki hız ve doğrultu değişimini, ışığın ortam değiştirirken hız ve doğrultu değiştirmesine benzeteb riz. İşığın bu şekilde bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken yön değiştirmesine kırılma denir. rılma günlük hayatta çok sık gözlemlediğimiz bir olaydır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kırılmaya örnek verilemez? A) Bir su kuyusuna baktığımızda kuyunun dibini daha yakın görmemiz B) Çay bardağındaki kaşığı kırık gibi görmemiz C) Gökkuşağında ışığın renklere ayrıldığını görmemiz D) Aynaya baktığımızda kendimizi görmemiz A2 ISIGIN ÇX A CX A2
2.
3.
1- Gaz lambasının ışığının az olması
Il-Lambaya konulan gazın yaydığı ko-
kunun insanları rahatsız etmesi.
III-Kullanışlı olmaması
x
Yukarıdakilerden hangileri bilim adamla-
rının ampulü bulmasında etkili olmuştur?
A.I-II/
C. II-III X
B. I-III X
D. 1-11-111 X
5.
6.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
2. 3. 1- Gaz lambasının ışığının az olması Il-Lambaya konulan gazın yaydığı ko- kunun insanları rahatsız etmesi. III-Kullanışlı olmaması x Yukarıdakilerden hangileri bilim adamla- rının ampulü bulmasında etkili olmuştur? A.I-II/ C. II-III X B. I-III X D. 1-11-111 X 5. 6.
PERISTIREN
1.
Aynalar kullanım amaçlarına göre farklı şekil
ve büyüklüklerde olabilirler. Düz aynalarda
cisimle aynı boyda görüntü oluşurken, çukur
aynalarda cisimden daha büyük görüntüler
elde edilebilir. Çukur aynaların gelen ışınları
bir noktada toplama özelliği bulunur. Çukur
aynaların birçok kullanım alanları vardır.
A)
Buna göre aşağıda verilen araçların han-
gisinde çukur ayna kullanılmaz?
Dikiz aynası
Teleskop
Aynalar -
B)
Test.
60
Mikroskop
Araba fari
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
PERISTIREN 1. Aynalar kullanım amaçlarına göre farklı şekil ve büyüklüklerde olabilirler. Düz aynalarda cisimle aynı boyda görüntü oluşurken, çukur aynalarda cisimden daha büyük görüntüler elde edilebilir. Çukur aynaların gelen ışınları bir noktada toplama özelliği bulunur. Çukur aynaların birçok kullanım alanları vardır. A) Buna göre aşağıda verilen araçların han- gisinde çukur ayna kullanılmaz? Dikiz aynası Teleskop Aynalar - B) Test. 60 Mikroskop Araba fari
2.
1.
Çözüm için
Karekodu
Okutunuz.
Bu testte 20 soru bulun
Bir araştırmacı karanlık odada özdeş el fenerleri, beyaz karton ve dijital termometre kullanarak aşağıdaki deney düzeneklerini
hazırlıyor.
Beyaz karton
Deney 1:
Araştırmacı el fenerini zemine dik olacak şekilde sabitleyerek 20 dakika boyun-
ca ortamı aydınlatıyor. Daha sonra aydınlanma yüzeyinin alanını 2S, beyaz
kartonun sıcaklığını 23°C olarak ölçüyor.
Deney II:
El fenerini zemine eğik olacak bir şekilde konumlandırıp, 20 dakika boyunca ortamı
aydınlatıyor. Daha sonra aydınlanma yüzeyinin alanını 3S, beyaz kartonun sıcaklığı-
ni 15°C olarak ölçüyor.
Bilgi: 21 Haziran tarihinde
El fenerlerinin beyaz kartonlara eşit uzaklıkta olduğu bilindiğine göre,
1. Deney I'de, ışık ışınlarının zeminle yaptığı açı Deney Il'ye göre daha büyüktür.
II. Işık ışınlarının zeminle yaptığı açıların farklı olması, beyaz kartonlardaki sıcaklık farkının temel nedenidir.
III. Işık ışınlarının zeminle yaptığı açı arttıkça yüzeyin aydınlanma alanı genişler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
Mozaik Yayınları
mozak
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
2. 1. Çözüm için Karekodu Okutunuz. Bu testte 20 soru bulun Bir araştırmacı karanlık odada özdeş el fenerleri, beyaz karton ve dijital termometre kullanarak aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. Beyaz karton Deney 1: Araştırmacı el fenerini zemine dik olacak şekilde sabitleyerek 20 dakika boyun- ca ortamı aydınlatıyor. Daha sonra aydınlanma yüzeyinin alanını 2S, beyaz kartonun sıcaklığını 23°C olarak ölçüyor. Deney II: El fenerini zemine eğik olacak bir şekilde konumlandırıp, 20 dakika boyunca ortamı aydınlatıyor. Daha sonra aydınlanma yüzeyinin alanını 3S, beyaz kartonun sıcaklığı- ni 15°C olarak ölçüyor. Bilgi: 21 Haziran tarihinde El fenerlerinin beyaz kartonlara eşit uzaklıkta olduğu bilindiğine göre, 1. Deney I'de, ışık ışınlarının zeminle yaptığı açı Deney Il'ye göre daha büyüktür. II. Işık ışınlarının zeminle yaptığı açıların farklı olması, beyaz kartonlardaki sıcaklık farkının temel nedenidir. III. Işık ışınlarının zeminle yaptığı açı arttıkça yüzeyin aydınlanma alanı genişler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III Mozaik Yayınları mozak D) I, II ve III
Işığın hızı
7. Aşağıda ışığın X, Y, Z ve T ortamlarındaki hızlarına ait sütun grafiği verilmiştir.
AGELYA
GAIBUK
X Y Z T
a. Ortamların yoğunlukları arasındaki ilişkiyi aşağıdaki kutucuğa yazınız.
b. Işığın ortamlardaki kırılma durumunu çiziniz.
d.
a.
X
Y
Işığın Kırılması
X
T
N
b.
e.
NT
Z
N
N
Ortam
Y T
S
f.
N
HIZ YAYINLARI
N
X
NY
N
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
Işığın hızı 7. Aşağıda ışığın X, Y, Z ve T ortamlarındaki hızlarına ait sütun grafiği verilmiştir. AGELYA GAIBUK X Y Z T a. Ortamların yoğunlukları arasındaki ilişkiyi aşağıdaki kutucuğa yazınız. b. Işığın ortamlardaki kırılma durumunu çiziniz. d. a. X Y Işığın Kırılması X T N b. e. NT Z N N Ortam Y T S f. N HIZ YAYINLARI N X NY N
g.
h.
f.
e.
Aynalar
Etkinlik 20
1. Düz aynalarla ilgili aşağıda verilen ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olma durumuna göre uygun
kutucuğa "/" işareti koyunuz.
d.
C.
b.
a.
İfade
Üzerine gelen paralel ışık ışınlarını paralel olarak yansıtan aynalara düz ayna denir.
Düz aynaların yansıtıcı yüzeyleri küresel şekildedir.
Düz aynada oluşan görüntü cisme göre bazen düz bazen de ters olabilir.
Düz aynada oluşan görüntünün boyu daima cismin boyuna eşittir.
Düz aynada cismin aynaya olan uzaklığı ile görüntünün aynaya olan uzaklığı eşit de-
ğildir.
Düz aynada cisim aynaya yaklaştıkça, görüntü aynadan uzaklaşır.
Düz aynada cisim ve görüntü birbirine göre simetriktir.
HIZ YAYINLARI
Düz aynada cismin görüntüsü aynanın önünde oluşur.
D
Y
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
g. h. f. e. Aynalar Etkinlik 20 1. Düz aynalarla ilgili aşağıda verilen ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olma durumuna göre uygun kutucuğa "/" işareti koyunuz. d. C. b. a. İfade Üzerine gelen paralel ışık ışınlarını paralel olarak yansıtan aynalara düz ayna denir. Düz aynaların yansıtıcı yüzeyleri küresel şekildedir. Düz aynada oluşan görüntü cisme göre bazen düz bazen de ters olabilir. Düz aynada oluşan görüntünün boyu daima cismin boyuna eşittir. Düz aynada cismin aynaya olan uzaklığı ile görüntünün aynaya olan uzaklığı eşit de- ğildir. Düz aynada cisim aynaya yaklaştıkça, görüntü aynadan uzaklaşır. Düz aynada cisim ve görüntü birbirine göre simetriktir. HIZ YAYINLARI Düz aynada cismin görüntüsü aynanın önünde oluşur. D Y
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" harfi yazınız. 20
Güneş ışınlarını eğik bir açı ile alan bölgelerde kış mevsimi yaşanır.
Bir bölgenin iklimi kısa sürede değişkenlik gösterebilir.
Bir bölgenin hava olaylan eldeki verilere göre tahmin edilir.
Yağmur, kar ve dolu nemli havanın yeryüzüne yakın bölümlerde yoğuşması ile oluşur.
Bir bölgenin hava sıcaklığının düşmesi, o bölgedeki hava basıncının da düşmesine neden olur.
Bir DNA molekülündeki fosfat sayısı ile şeker sayısı birbirine eşittir.
Eşey hücrelerinde görülen mutasyonlar kalıtsaldır.
Bütün adaptasyonlar kalıtsaldır.
Aynı türe ait sağlıklı bireylerin kromozom sayıları aynıdır.
Kalıtımla ilgili en önemli çalışmalar Newton tarafından yapılmıştır.
şağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeleri yazarak tamamlayınız.
basing
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" harfi yazınız. 20 Güneş ışınlarını eğik bir açı ile alan bölgelerde kış mevsimi yaşanır. Bir bölgenin iklimi kısa sürede değişkenlik gösterebilir. Bir bölgenin hava olaylan eldeki verilere göre tahmin edilir. Yağmur, kar ve dolu nemli havanın yeryüzüne yakın bölümlerde yoğuşması ile oluşur. Bir bölgenin hava sıcaklığının düşmesi, o bölgedeki hava basıncının da düşmesine neden olur. Bir DNA molekülündeki fosfat sayısı ile şeker sayısı birbirine eşittir. Eşey hücrelerinde görülen mutasyonlar kalıtsaldır. Bütün adaptasyonlar kalıtsaldır. Aynı türe ait sağlıklı bireylerin kromozom sayıları aynıdır. Kalıtımla ilgili en önemli çalışmalar Newton tarafından yapılmıştır. şağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeleri yazarak tamamlayınız. basing
3. Güneş tutulmasının nedeni aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde belirtilmiştir?
A) Dünya ile Güneş arasına Ay'ın girmesiyle, Ay'ın
gölgesinin Dünya üzerine düşmesi
B) Ay ile Dünya arasına Güneş'in girmesi ile Güneş'in
gölgesinin Dünya üzerine düşmesi
C) Ay'ın dolunay evresinde olması ile Güneş'in değil,
Ay'ın görülmesi
D) Güneş ile Ay arasına Dünya'nın girmesi ile Dünya'nın
gölgesinin Ay üzerine düşmesi
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
3. Güneş tutulmasının nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir? A) Dünya ile Güneş arasına Ay'ın girmesiyle, Ay'ın gölgesinin Dünya üzerine düşmesi B) Ay ile Dünya arasına Güneş'in girmesi ile Güneş'in gölgesinin Dünya üzerine düşmesi C) Ay'ın dolunay evresinde olması ile Güneş'in değil, Ay'ın görülmesi D) Güneş ile Ay arasına Dünya'nın girmesi ile Dünya'nın gölgesinin Ay üzerine düşmesi
7.
D yıldızı
B)
D ve C yıldızları arasındaki uzaklığın 7 ışık yılı ol-
duğu tespit edilmiştir.
D)
Buna göre bu uzaklık ile ilgili olarak aşağıdaki
öğrencilerden hangisinin yaptığı açıklama doğ-
ru değildir?
Arda
Aziz
7 ışık yılı
Azra
Ayla
C yıldızı
oses
uzayda
yılda aldığı yola eşittir.
Sesin 7
yayılmaz
Işığın 7 saniyede aldığı yola eşittir.
Işığın bir yılda kat ettiği mesafedir.
Işığın bir yılda aldığı yolun 7 katıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
7. D yıldızı B) D ve C yıldızları arasındaki uzaklığın 7 ışık yılı ol- duğu tespit edilmiştir. D) Buna göre bu uzaklık ile ilgili olarak aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı açıklama doğ- ru değildir? Arda Aziz 7 ışık yılı Azra Ayla C yıldızı oses uzayda yılda aldığı yola eşittir. Sesin 7 yayılmaz Işığın 7 saniyede aldığı yola eşittir. Işığın bir yılda kat ettiği mesafedir. Işığın bir yılda aldığı yolun 7 katıdır.
TIRMALARI - I
3.
Sinifi:
D
D
İleride uzay araştırmalan
uzay kirliliğinden
olumsuz etkilenebilir.
A) A
Meteorlar
uzay kirliliğine
neden olur.
B)
Numarası:
Y
Ömrü tükenmiş
uydular, uzay
kirliliği oluşturur.
D
Y
Yukarıda birbiri ile bağlantılı cümleleri içeren
bir etkinlik verilmiştir. Bu etkinlikteki cümlele-
rin doğru ya da yanlış olduğuna karar verilerek
ilgili ok yönünde ilerlendiğinde, hangi sembo-
le ulaşılması gerekir?
C) ★
Y
D)
roketle-
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
TIRMALARI - I 3. Sinifi: D D İleride uzay araştırmalan uzay kirliliğinden olumsuz etkilenebilir. A) A Meteorlar uzay kirliliğine neden olur. B) Numarası: Y Ömrü tükenmiş uydular, uzay kirliliği oluşturur. D Y Yukarıda birbiri ile bağlantılı cümleleri içeren bir etkinlik verilmiştir. Bu etkinlikteki cümlele- rin doğru ya da yanlış olduğuna karar verilerek ilgili ok yönünde ilerlendiğinde, hangi sembo- le ulaşılması gerekir? C) ★ Y D) roketle-
11. X, Y ve Z olarak adlandırılan yıldızların yüzey sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir.
X>Z>Y
Buna göre; X, Y ve Z yıldızlarının renkleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) X yıldızı kırmızı renkteyse Z yıldızı mavi renkte olabilir.
B) Z yıldızı turuncu renkteyse Y yıldızı beyaz renkte olabilir.
C) X yıldızı beyaz renkteyse Y yıldızı turuncu renkte olabilir.
D) X, Y ve Z yıldızlarının renkleri sırasıyla kırmızı, mavi ve turuncu olabilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
11. X, Y ve Z olarak adlandırılan yıldızların yüzey sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir. X>Z>Y Buna göre; X, Y ve Z yıldızlarının renkleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) X yıldızı kırmızı renkteyse Z yıldızı mavi renkte olabilir. B) Z yıldızı turuncu renkteyse Y yıldızı beyaz renkte olabilir. C) X yıldızı beyaz renkteyse Y yıldızı turuncu renkte olabilir. D) X, Y ve Z yıldızlarının renkleri sırasıyla kırmızı, mavi ve turuncu olabilir.
Fina
Eir.
ni
X
9. Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki etkinlikte bilgi do
ise "D" oku, yanlış ise "Y" oku takip edilerek g
ulaşılacaktır.
Ay tutulması, yeni ay evresinde
gerçekleşir.
Her ay, Ay tutulması
olayı gerçekleşir.
Ooog
0.00
Ay tutulması sırasın-
da Ay, Dünya'dan
gözlenemez.
D
Etkinliği doğru bir şekilde tamamlayan öğrenci
hangi sembole ulaşır?
A) ●
B) A
C) ★
3 Aşağ
rala
C
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
Fina Eir. ni X 9. Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki etkinlikte bilgi do ise "D" oku, yanlış ise "Y" oku takip edilerek g ulaşılacaktır. Ay tutulması, yeni ay evresinde gerçekleşir. Her ay, Ay tutulması olayı gerçekleşir. Ooog 0.00 Ay tutulması sırasın- da Ay, Dünya'dan gözlenemez. D Etkinliği doğru bir şekilde tamamlayan öğrenci hangi sembole ulaşır? A) ● B) A C) ★ 3 Aşağ rala C D)
bir yol
göz-
eyin
FEN BILIMLERI TESTI
1. Aşağıdakilerden hangisi bir gik kay
neği değidir?
(A)
Gune
2. Bir öğrenci, karton ayakkabı kutusunun
üzerine kalem ile birçok delik açıyor.
Kutunun içine görseldeki gibi ışık kayna-
ğını yerleştirdikten sonra kapağını kapa-
tip kutuyu karanlık bir ortamda gözlemli-
yor.
Öğrenci tasarlamış olduğu bu düze-
nek ile ışığın hangi özelliğini kanıtla-
mayı amaçlamıştır?
A) Her yöne yayıldığını
B) Boşlukta yayıldığını
C) Her ortamda yayıldığını
D) Işıkla birlikte isının da yayıldığını
Her yöne yayte
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Aj Yatrox
4. Işık ışınlarının yayılma biçimi,
11.
III.
Bivell
Dyff ve i
şekillerinden hangilerinde doğru gös-
terilmiştir?
A) Yalnız II
C) I ve III
BlokTest 5. SINIF 2.DÖNEM FEN BİLİMLERİ KAZANIM PEKİŞTİRME SINAVI-1
B) I ve II
D) I, II ve III
3
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
bir yol göz- eyin FEN BILIMLERI TESTI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir gik kay neği değidir? (A) Gune 2. Bir öğrenci, karton ayakkabı kutusunun üzerine kalem ile birçok delik açıyor. Kutunun içine görseldeki gibi ışık kayna- ğını yerleştirdikten sonra kapağını kapa- tip kutuyu karanlık bir ortamda gözlemli- yor. Öğrenci tasarlamış olduğu bu düze- nek ile ışığın hangi özelliğini kanıtla- mayı amaçlamıştır? A) Her yöne yayıldığını B) Boşlukta yayıldığını C) Her ortamda yayıldığını D) Işıkla birlikte isının da yayıldığını Her yöne yayte ifadelerinden hangileri doğrudur? Aj Yatrox 4. Işık ışınlarının yayılma biçimi, 11. III. Bivell Dyff ve i şekillerinden hangilerinde doğru gös- terilmiştir? A) Yalnız II C) I ve III BlokTest 5. SINIF 2.DÖNEM FEN BİLİMLERİ KAZANIM PEKİŞTİRME SINAVI-1 B) I ve II D) I, II ve III 3
///////////////
Test-1 UNITE 1: Mevsimlerin Oluşumu/Birim Yüzeye Düşen Enerji
Kazanım Testleri
-bölge ve bu bölge
2 joule: Yüzeyin
tümüne gelen
ışın (enerji)
-im yüzey
birim2"
üşen enerji değe
udur?
i düşer.
k hesaplanır.
eğete, ışının
di
1. Şekildeki bankın bir bölümü güneş alırken diğer bölümü
binanın gölgesinde kalmaktadır.
Gölge
22 °C
Işığın doğrudan
29 °C düştüğü bölge
Bankın tahta yüzeylerinde sıcaklık farkının oluşması
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Işığın bir enerji çeşidi olması sıcaklık adına etkilidir.
B) Işık alan bölgeye ışınların dik düşmesi bu farkın tek
sebebidir
Enerjinin soğurulması bu durumda etkili olmuştur.
D) Gölgede kalan bölüme çevreden yansıyan ve saçılan
ışınlar düşebilmektedir.
4. Denizs
eşit uz
larda,
caklık
değerl
Buna
dir?
Is
5. As
di
Ortaokul Fen Bilgisi
Işığın Yayılması
/////////////// Test-1 UNITE 1: Mevsimlerin Oluşumu/Birim Yüzeye Düşen Enerji Kazanım Testleri -bölge ve bu bölge 2 joule: Yüzeyin tümüne gelen ışın (enerji) -im yüzey birim2" üşen enerji değe udur? i düşer. k hesaplanır. eğete, ışının di 1. Şekildeki bankın bir bölümü güneş alırken diğer bölümü binanın gölgesinde kalmaktadır. Gölge 22 °C Işığın doğrudan 29 °C düştüğü bölge Bankın tahta yüzeylerinde sıcaklık farkının oluşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Işığın bir enerji çeşidi olması sıcaklık adına etkilidir. B) Işık alan bölgeye ışınların dik düşmesi bu farkın tek sebebidir Enerjinin soğurulması bu durumda etkili olmuştur. D) Gölgede kalan bölüme çevreden yansıyan ve saçılan ışınlar düşebilmektedir. 4. Denizs eşit uz larda, caklık değerl Buna dir? Is 5. As di