Karışımlar Soruları

Test 9
Karışımlar
BTS
7. Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesi ile oluşan madde top-
luluğuna karışım denir. Elementler tek cins atomdan oluşan saf maddelerdir. Bileşikler en az iki farklı atomun birleşmesiyle
oluşan saf maddelerdir.
A)
B)
C)
D)
Hava
Tuz
Çorba
Demir
Şeker
Turşu suyu
Element
1
2
1
3
Tabloda verilen maddeler element, bileşik ve karışım oluşlarına göre ilgili bölüme (✔) işareti konularak sınıflandırıldı-
ğında hangi bölümde kaç işaret kullanılır?
Bileşik
2
3
1
Element
Karışım
3
1
4
2
Bileşik
Karışım
builde istenilen oronda bir araya getirilmesi ile olusan madde top-
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
Test 9 Karışımlar BTS 7. Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesi ile oluşan madde top- luluğuna karışım denir. Elementler tek cins atomdan oluşan saf maddelerdir. Bileşikler en az iki farklı atomun birleşmesiyle oluşan saf maddelerdir. A) B) C) D) Hava Tuz Çorba Demir Şeker Turşu suyu Element 1 2 1 3 Tabloda verilen maddeler element, bileşik ve karışım oluşlarına göre ilgili bölüme (✔) işareti konularak sınıflandırıldı- ğında hangi bölümde kaç işaret kullanılır? Bileşik 2 3 1 Element Karışım 3 1 4 2 Bileşik Karışım builde istenilen oronda bir araya getirilmesi ile olusan madde top-
Aşağıda şişelerin içerisinde bulunan alanın taneciklerinin modelleri verilmiştir.
H
Homoja
Y maddesi
Bu maddeler ile ilgili Hasan ve Hüseyin tablolardaki sınıflandırmalan yapmıştır.
Homojen
karışım olanlar
Y ve Z
X maddesi
gº
ba
CO
Hasan
Bileşik
olanlar
X ve Y
Yapısında üç farkl
türde bileşik olanlar
Yalnız Z
Homojen
karışım olanlar
X, Y ve Z
Heterogen
Z maddesi
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hasan sadece bileşik olanlar ile ilgili doğru bilgi vermiştir.
Hüseyin homojen karışımlarla ilgili doğru bilgi vermiştir.
Yapısında üç farklı türde bileşik olanlar ile ilgili Hasan doğru sınıflandırmayı yapmıştır.
Dy Bileşik olanlar ile ilgili Hüseyin doğru bilgilendirme yapmamıştır.
Hüseyin
Bileşik
olanlar
Yalnız Y
Yapısında üç farklı
türde bileşik olanlar
X ve Z
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
Aşağıda şişelerin içerisinde bulunan alanın taneciklerinin modelleri verilmiştir. H Homoja Y maddesi Bu maddeler ile ilgili Hasan ve Hüseyin tablolardaki sınıflandırmalan yapmıştır. Homojen karışım olanlar Y ve Z X maddesi gº ba CO Hasan Bileşik olanlar X ve Y Yapısında üç farkl türde bileşik olanlar Yalnız Z Homojen karışım olanlar X, Y ve Z Heterogen Z maddesi Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Hasan sadece bileşik olanlar ile ilgili doğru bilgi vermiştir. Hüseyin homojen karışımlarla ilgili doğru bilgi vermiştir. Yapısında üç farklı türde bileşik olanlar ile ilgili Hasan doğru sınıflandırmayı yapmıştır. Dy Bileşik olanlar ile ilgili Hüseyin doğru bilgilendirme yapmamıştır. Hüseyin Bileşik olanlar Yalnız Y Yapısında üç farklı türde bileşik olanlar X ve Z
7.
5
Etil Alkol
Su
2
Kahve
Demir
Şampuan
Kolonya
136
C) I ve II
Platin
Yukarıda verilen maddeler element, bileşik ve karışım olmalarına göre değerlendirildiğinde;
1. 1, 4, 5, 6 ve 8 numaralı maddeler saf maddelerdir.
11.2 ve 7 numaralı maddeler aynı cins taneciklerden oluşmuşlardır.
2 ve 3 numaralı maddeler birbiri içinde çözünen maddelerden oluşur.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir
A) Yalnız I
B) Yalnız III
Gümüş
-D) Il ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
7. 5 Etil Alkol Su 2 Kahve Demir Şampuan Kolonya 136 C) I ve II Platin Yukarıda verilen maddeler element, bileşik ve karışım olmalarına göre değerlendirildiğinde; 1. 1, 4, 5, 6 ve 8 numaralı maddeler saf maddelerdir. 11.2 ve 7 numaralı maddeler aynı cins taneciklerden oluşmuşlardır. 2 ve 3 numaralı maddeler birbiri içinde çözünen maddelerden oluşur. çıkarımlarından hangileri yapılabilir A) Yalnız I B) Yalnız III Gümüş -D) Il ve III
Birbiri içinde çözünmeyen katı-sıvı karışımları bu yolla ayrıştırılır.
Kum + su, talaş + su, naftalin + su karışımları bu yöntemle ayrıştırılabilir.
Cam çubuk
Funnel
Filtre kâğıdı
Sıvı karışımı ve
çözünmez katı
Filtreli toprak
kalıntı
Filtrelenmiş sıvı
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
Birbiri içinde çözünmeyen katı-sıvı karışımları bu yolla ayrıştırılır. Kum + su, talaş + su, naftalin + su karışımları bu yöntemle ayrıştırılabilir. Cam çubuk Funnel Filtre kâğıdı Sıvı karışımı ve çözünmez katı Filtreli toprak kalıntı Filtrelenmiş sıvı
→Birbiri içinde çözünmeyen katı-sıvı karışımları bu yolla ayrıştırılır.
>Kum + su, talaş + su, naftalin + su karışımları bu yöntemle ayrıştırılabilir.
Cam çubuk
Funnel
Filtre kâğıdı
Sıvı karışımı ve
çözünmez katı
Filtreli toprak
kalıntı
Filtrelenmiş sıvı
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
→Birbiri içinde çözünmeyen katı-sıvı karışımları bu yolla ayrıştırılır. >Kum + su, talaş + su, naftalin + su karışımları bu yöntemle ayrıştırılabilir. Cam çubuk Funnel Filtre kâğıdı Sıvı karışımı ve çözünmez katı Filtreli toprak kalıntı Filtrelenmiş sıvı
4.
Eleme; kati - katı heterojen karışımları bileşenlerine ayırmak için tanecik boyutu farkından yarar-
lanılarak yapılan ayırma işlemidir.
Buna göre,
Kum çakıl
-
Un-kepek
Erik- elma
karışımlarından hangilerinin eleme ile bileşenlerine ayrıştırılması uygun olur?
C) e III
A) Yalnız II
BI ve II
DT, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
4. Eleme; kati - katı heterojen karışımları bileşenlerine ayırmak için tanecik boyutu farkından yarar- lanılarak yapılan ayırma işlemidir. Buna göre, Kum çakıl - Un-kepek Erik- elma karışımlarından hangilerinin eleme ile bileşenlerine ayrıştırılması uygun olur? C) e III A) Yalnız II BI ve II DT, II ve III
9.
Bir kanışımdaki maddeleri birbirinden ayırmak için aşağıdaki işlemler sırayla uygulanıyor.
1.
3.
Eleme
2.1
Süzme
Suyla karıştırma
Bu karışımdaki maddeler aşağıdaki seçenekte verilenlerden hangisi olabilir?
A Sofra tuzu - Kum - Çakıl taşı
B) Op-Kum - Çakıl taşı
Kum-Talaş - Naftalin
DŞeker - Civa - Alkol
Buharlaştırma
SU
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
9. Bir kanışımdaki maddeleri birbirinden ayırmak için aşağıdaki işlemler sırayla uygulanıyor. 1. 3. Eleme 2.1 Süzme Suyla karıştırma Bu karışımdaki maddeler aşağıdaki seçenekte verilenlerden hangisi olabilir? A Sofra tuzu - Kum - Çakıl taşı B) Op-Kum - Çakıl taşı Kum-Talaş - Naftalin DŞeker - Civa - Alkol Buharlaştırma SU
4.
Eleme; kati - kati heterojen karışımları bileşenlerine ayırmak için tanecik boyutu farkından yarar-
lanılarak yapılan ayırma işlemidir.
Buna göre,
IIL
Kum - çakıl
Un-kepek
Erik-elma
karışımlarından hangilerinin eleme ile bileşenlerine ayrıştırılması uygun olur?
A Yalnız II
81 ve ll
C) e III
B, II ve II
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
4. Eleme; kati - kati heterojen karışımları bileşenlerine ayırmak için tanecik boyutu farkından yarar- lanılarak yapılan ayırma işlemidir. Buna göre, IIL Kum - çakıl Un-kepek Erik-elma karışımlarından hangilerinin eleme ile bileşenlerine ayrıştırılması uygun olur? A Yalnız II 81 ve ll C) e III B, II ve II
4.
Eleme; katı - katı heterojen karışımları bileşenlerine ayırmak için tanecik boyutu farkından yarar-
lanılarak yapılan ayırma işlemidir.
Buna göre,
Kum - çakıl
Un-kepek
Erik-elma
XO
karışımlarından hangilerinin eleme ile bileşenlerine ayrıştırılması uygun olur?
A) Yalnız II
BI ve II
C) ke III
D)T, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
4. Eleme; katı - katı heterojen karışımları bileşenlerine ayırmak için tanecik boyutu farkından yarar- lanılarak yapılan ayırma işlemidir. Buna göre, Kum - çakıl Un-kepek Erik-elma XO karışımlarından hangilerinin eleme ile bileşenlerine ayrıştırılması uygun olur? A) Yalnız II BI ve II C) ke III D)T, II ve III
vodafone TR
e verilen bileşik hangi numara ile
Civa
C)
inko
002
ler ve sembolleri verilmiştir.
IN
ELEMENTIN
ADI
AZOT
BAKIR
N
D) N
ralandırılmış yerlere aşağıdakiler-
ılmalıdır?
III. B IV. Silisyum
III. Ba
IV. Sodyum
ALKEV ÖZEL OKULLARI
C
D
13:04
H₂O. N.He
Ca. N, He
NaCl, C₂H₂O-Ca
NaCl, C₂H₂O-H₂O
14. Aşağıda verilen tanecik modellerinden hangisi ho-
mojen karışıma ait olabilir?
B)
O
o
%2104
ATOM S
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
vodafone TR e verilen bileşik hangi numara ile Civa C) inko 002 ler ve sembolleri verilmiştir. IN ELEMENTIN ADI AZOT BAKIR N D) N ralandırılmış yerlere aşağıdakiler- ılmalıdır? III. B IV. Silisyum III. Ba IV. Sodyum ALKEV ÖZEL OKULLARI C D 13:04 H₂O. N.He Ca. N, He NaCl, C₂H₂O-Ca NaCl, C₂H₂O-H₂O 14. Aşağıda verilen tanecik modellerinden hangisi ho- mojen karışıma ait olabilir? B) O o %2104 ATOM S
2. Aşağıdaki tabloda K, L ve M çözeltilerini oluş-
turan maddelerin fiziksel hålleri belirtilmiştir.
Çözeltiler SIVI-SIVI Sivi-Gaz Kati-Katı
B)
K
Do
Buna göre K, L ve M çozeltileri aşağıdaki-
lerden hangisinde verilenler olabilir?
(C)
L
K
Kolonya
Sirke
Zeytinyağlı
su
Şerbet
BILEEN
L
Toprak
Çelik
Tunç
Lehim
M
Gazoz
Deniz
suyu
Gazoz
Deniz
suyu
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
2. Aşağıdaki tabloda K, L ve M çözeltilerini oluş- turan maddelerin fiziksel hålleri belirtilmiştir. Çözeltiler SIVI-SIVI Sivi-Gaz Kati-Katı B) K Do Buna göre K, L ve M çozeltileri aşağıdaki- lerden hangisinde verilenler olabilir? (C) L K Kolonya Sirke Zeytinyağlı su Şerbet BILEEN L Toprak Çelik Tunç Lehim M Gazoz Deniz suyu Gazoz Deniz suyu
93. X: Katı Sıvı çözelti
Y: SIVI - SIVI Çözelti
A)
2+3=5
(B)
Z: Sivi - gaz çözelti
Yukarıda X, Y ve Z çözeltilerini oluşturan maddelerin fiziksel hâlleri verilmiştir.
Buna göre verilen çözeltilere ait örnekler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
D)
X
Gazoz
Tuzlu su
Şekerli su
Kolonya
Y
Sirke
√3+44
Zeytinyağlı su
Kolonya
Şekerli su
FEN BİLİMLERİ
Z
Şekerli su
Gazoz
Gazoz
Soda
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
93. X: Katı Sıvı çözelti Y: SIVI - SIVI Çözelti A) 2+3=5 (B) Z: Sivi - gaz çözelti Yukarıda X, Y ve Z çözeltilerini oluşturan maddelerin fiziksel hâlleri verilmiştir. Buna göre verilen çözeltilere ait örnekler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? D) X Gazoz Tuzlu su Şekerli su Kolonya Y Sirke √3+44 Zeytinyağlı su Kolonya Şekerli su FEN BİLİMLERİ Z Şekerli su Gazoz Gazoz Soda
9. Öğretmen öğrencilerden damıtma ile bileşen
lerine ayrılan günlük hayatta karşılaştığımız
karışımlar ile ilgili bir afiş hazırlamalarını is-
temiştir.
Buna göre öğrencilerden hangisi afişi
yanlış hazırlamıştır?
Ali
Ezgi
Petrol
Şerbet
B)
Sevda
DY
Deniz suyu
Hakan
Yağmur Suyu
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
9. Öğretmen öğrencilerden damıtma ile bileşen lerine ayrılan günlük hayatta karşılaştığımız karışımlar ile ilgili bir afiş hazırlamalarını is- temiştir. Buna göre öğrencilerden hangisi afişi yanlış hazırlamıştır? Ali Ezgi Petrol Şerbet B) Sevda DY Deniz suyu Hakan Yağmur Suyu
Burcu, babasına kek yapmasında yardım etmeye karar verdi. Birlikte malzemelerin hepsini ölçülerine
göre ayırıp tezgâha koydular. Burcu önce katı maddelerin birbiriyle karıştırılması gerektiğini düşündü
ğü için un ve şekeri karıştırdı. Babası bunu görünce Burcu'ya evde başka un kalmadığını, bu yüzden
kek yapmaya devam edemeyeceklerini söyledi. Kek için öncelikle şeker ve yumurtanın karıştırılması
gerekir dedi. Burcu'nun babasıyla beraber kek yapabilmeye devam etmesi için un ve şekeri birbirinden
nasıl ayıracağını bulması gerekiyordu.
I. Buharlaştırma
II. Çöktürme
III. Suda çözdürme
IV. Çökeltiyi ayırma
3.
Burcu, un-şeker karışımını ayırabilmek için yukarıdaki işlemleri hangi sırayla gerçekleştirmeli-
dir?
A) II-IV-III – I
B) III-IV-1 - ||
C) III-II-IV-1
D) II-III-I-IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
Burcu, babasına kek yapmasında yardım etmeye karar verdi. Birlikte malzemelerin hepsini ölçülerine göre ayırıp tezgâha koydular. Burcu önce katı maddelerin birbiriyle karıştırılması gerektiğini düşündü ğü için un ve şekeri karıştırdı. Babası bunu görünce Burcu'ya evde başka un kalmadığını, bu yüzden kek yapmaya devam edemeyeceklerini söyledi. Kek için öncelikle şeker ve yumurtanın karıştırılması gerekir dedi. Burcu'nun babasıyla beraber kek yapabilmeye devam etmesi için un ve şekeri birbirinden nasıl ayıracağını bulması gerekiyordu. I. Buharlaştırma II. Çöktürme III. Suda çözdürme IV. Çökeltiyi ayırma 3. Burcu, un-şeker karışımını ayırabilmek için yukarıdaki işlemleri hangi sırayla gerçekleştirmeli- dir? A) II-IV-III – I B) III-IV-1 - || C) III-II-IV-1 D) II-III-I-IV
Bir öğrenci çözünme hızının Sıcaklık ve maddenin temas yüzeyiyle ilişkisini araştırmak için üç aşamadan oluşan bir
Jeney yapıyor Ogrencinin ilk iki aşamada kullandığı düzenek ve yaptığı işlemler aşağıda verilmiştir.
1
3
Kap içine 5 gram toz şeker
atarak çözünme süresini ölçüyor.
20°C
100 ml su
3 Kap içine 5 gram toz şeker
atarak çözünme süresini ölçüyor.
Buna göre öğrencinin deneyini amacına uygun şekilde tamamlaması için 3. aşamada kullanması gereken
düzenek ve yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Tüm düzeneklerde aynı şekilde karıştırma işlemi
uygulanmıştır.)
30°C
100 ml su
Kap içine toplam kütlesi 5 gram
olan 3 adet küp şeker atarak
çözünme süresini ölçüyor.
2
30°C
150 ml su
Kap içine toplam kütlesi 5 gram olan 3 adet
küp şeker atarak çözünme süresini ölçüyor.
30 C
100 ml su
3
Kap içine 10 gram toz şeker
atarak çözünme süresini ölçüyor.
20°C
100 ml su
3 Kap içine toplam kütlesi 5 gram
olan 1 adet küp şeker atarak
çözünme süresini ölçüyor.
20°C
100 ml su
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
Bir öğrenci çözünme hızının Sıcaklık ve maddenin temas yüzeyiyle ilişkisini araştırmak için üç aşamadan oluşan bir Jeney yapıyor Ogrencinin ilk iki aşamada kullandığı düzenek ve yaptığı işlemler aşağıda verilmiştir. 1 3 Kap içine 5 gram toz şeker atarak çözünme süresini ölçüyor. 20°C 100 ml su 3 Kap içine 5 gram toz şeker atarak çözünme süresini ölçüyor. Buna göre öğrencinin deneyini amacına uygun şekilde tamamlaması için 3. aşamada kullanması gereken düzenek ve yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Tüm düzeneklerde aynı şekilde karıştırma işlemi uygulanmıştır.) 30°C 100 ml su Kap içine toplam kütlesi 5 gram olan 3 adet küp şeker atarak çözünme süresini ölçüyor. 2 30°C 150 ml su Kap içine toplam kütlesi 5 gram olan 3 adet küp şeker atarak çözünme süresini ölçüyor. 30 C 100 ml su 3 Kap içine 10 gram toz şeker atarak çözünme süresini ölçüyor. 20°C 100 ml su 3 Kap içine toplam kütlesi 5 gram olan 1 adet küp şeker atarak çözünme süresini ölçüyor. 20°C 100 ml su
nomjer changer wetens
bilgileri verilmiştir.
Buna göre;
Madde
OFFER
Z X
Yukanda A. ve Ikanşımlanını meydana getiren maddeler ve miktarları grafiklerde verilmiştir.
Kanşımlar ile ilgili;
OLDED
A kanşumi, özelliği her yerinde aynı olan karışımdır.
karışımı, çözücü ve çözünenden oluşur.
karışımını oluşturan maddelerin dağılımı karışımın her yerinde aynı değildir.
Madde
kanşımında x maddesi çözünendir.
ile T maddesi homojen karisim olusturabilir.
V
A kanşımı soda olabilir ve buna göre X karbondioksit Y ise su olur.
Znin yoğunlugnin yoğunluğunda, büyük olabil
cikarimlarından hangiler yapılabili
A) I vel
Madde
I, III ve IV
DT. II, III ve IV
113
Ortaokul Fen Bilgisi
Karışımlar
nomjer changer wetens bilgileri verilmiştir. Buna göre; Madde OFFER Z X Yukanda A. ve Ikanşımlanını meydana getiren maddeler ve miktarları grafiklerde verilmiştir. Kanşımlar ile ilgili; OLDED A kanşumi, özelliği her yerinde aynı olan karışımdır. karışımı, çözücü ve çözünenden oluşur. karışımını oluşturan maddelerin dağılımı karışımın her yerinde aynı değildir. Madde kanşımında x maddesi çözünendir. ile T maddesi homojen karisim olusturabilir. V A kanşımı soda olabilir ve buna göre X karbondioksit Y ise su olur. Znin yoğunlugnin yoğunluğunda, büyük olabil cikarimlarından hangiler yapılabili A) I vel Madde I, III ve IV DT. II, III ve IV 113