Katı Basıncı Soruları

2. Kapalı bir kap içerisinde bulunan sivi maddenin oluşturacağı
basınç derinlikle doğru orantılı olarak değişir. Bu durumu an-
latmak için hazırlanan şekildeki gibi bir kap su ile dolduruluyor.
Su
K
M
A) M > L > K
C) M> K>L
2h
Eşit miktar hava ile şişirilmiş üç özdeş balon su içinde K, L ve
M noktalarına konuluyor. Bu noktalardaki sıvı basınçları etki-
sinde kalmaları sağlanıyor.
3h
Buna göre, başlangıçta eşit hacimdeki balonların K, L, M
noktalarında sahip olacakları hacimler arasındaki ilişki na-
sıl olur?
B) L> M > K
D) K > L > M
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
2. Kapalı bir kap içerisinde bulunan sivi maddenin oluşturacağı basınç derinlikle doğru orantılı olarak değişir. Bu durumu an- latmak için hazırlanan şekildeki gibi bir kap su ile dolduruluyor. Su K M A) M > L > K C) M> K>L 2h Eşit miktar hava ile şişirilmiş üç özdeş balon su içinde K, L ve M noktalarına konuluyor. Bu noktalardaki sıvı basınçları etki- sinde kalmaları sağlanıyor. 3h Buna göre, başlangıçta eşit hacimdeki balonların K, L, M noktalarında sahip olacakları hacimler arasındaki ilişki na- sıl olur? B) L> M > K D) K > L > M
ifadelerden hangisi doğrudur?
Sekil I'de açık hava basıncı etkisi gözlenmezken Şekil Il'de gözlenir.
6) Çaydanlık içerisindeki basınç açık hava basıncından fazla olduğu için çay dökülmemiştir.
Caydanlığın içerisindeki çayın sıcak olması açık hava basıncını azaltmıştır.
D) Sakit Il'de yapılan işlem çayın açık hava basıncı etkisi ile akmasını sağlamıştır.
25.
Su roketi yapmak için bir miktar su doldurulmuş pet şişeyle görseldeki düzenek hazırlanır. Ardından, pet şişe içerisine
bir pompa yardımı ile hava basılır. Artık pet şişe ayaklarıyla bir rokettir. Roket serbest bırakılınca içindeki su, atmosfer
basinci ile roketin içindeki hava basıncı eşit oluncaya kadar yüksek hızda dışarı çıkar. Suyun dışarıya itilmesi ile oluşan
tepki kuvveti roketi yukarı doğru firlatır.
Roket
Pet sise
Su
Su roketi modeli
Hava pompası
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? (Pet şişe, esnek olmayan kalın plastikten üretilmiştir.)
A) Deney ayni miktar hava basılarak öncekinden daha yüksek bir tepede yapılırsa roket daha az yükselir.
B) Açık hava basıncı gişedeki gaz basıncından büyük olduğu için, su yüksek basınçla şişeden dışarı çıkar.
C) Deneyde pet şişeye su yerine farklı bir sivi konulursa bu sivi da roketin yukarı doğru firlamasını sağlar.
D) Roketin en yüksek seviyeye çıkması için şişeyi tamamen su ile doldurulduktan sonra hava basmalıdır.
26.
Deniz seviyesinde yapılan bir deneyde şekildeki tabak içine yanmakta olan bir mum ve boyalı su konuluyor (Şekil-1).
Bir bardak ters çevrilerek yanan mumun üzerine kapatılıyor. Bir süre sonra mumun söndüğü ve boyalı suyun bardakta
yükseldiği görülüyor (Şekil-2)
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
ifadelerden hangisi doğrudur? Sekil I'de açık hava basıncı etkisi gözlenmezken Şekil Il'de gözlenir. 6) Çaydanlık içerisindeki basınç açık hava basıncından fazla olduğu için çay dökülmemiştir. Caydanlığın içerisindeki çayın sıcak olması açık hava basıncını azaltmıştır. D) Sakit Il'de yapılan işlem çayın açık hava basıncı etkisi ile akmasını sağlamıştır. 25. Su roketi yapmak için bir miktar su doldurulmuş pet şişeyle görseldeki düzenek hazırlanır. Ardından, pet şişe içerisine bir pompa yardımı ile hava basılır. Artık pet şişe ayaklarıyla bir rokettir. Roket serbest bırakılınca içindeki su, atmosfer basinci ile roketin içindeki hava basıncı eşit oluncaya kadar yüksek hızda dışarı çıkar. Suyun dışarıya itilmesi ile oluşan tepki kuvveti roketi yukarı doğru firlatır. Roket Pet sise Su Su roketi modeli Hava pompası Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? (Pet şişe, esnek olmayan kalın plastikten üretilmiştir.) A) Deney ayni miktar hava basılarak öncekinden daha yüksek bir tepede yapılırsa roket daha az yükselir. B) Açık hava basıncı gişedeki gaz basıncından büyük olduğu için, su yüksek basınçla şişeden dışarı çıkar. C) Deneyde pet şişeye su yerine farklı bir sivi konulursa bu sivi da roketin yukarı doğru firlamasını sağlar. D) Roketin en yüksek seviyeye çıkması için şişeyi tamamen su ile doldurulduktan sonra hava basmalıdır. 26. Deniz seviyesinde yapılan bir deneyde şekildeki tabak içine yanmakta olan bir mum ve boyalı su konuluyor (Şekil-1). Bir bardak ters çevrilerek yanan mumun üzerine kapatılıyor. Bir süre sonra mumun söndüğü ve boyalı suyun bardakta yükseldiği görülüyor (Şekil-2)
Fen Bilimleri
5. Fen bilimleri öğretmeninin sinifta yaptığ
deneyin aşamalan-şöyledir:
• Içi su dolu plastik şişeyi alarak kapağı
kaplıyken şişeyi yan tarafından deliyor.
Delikten su akışı gerçekleşmediği göz-
lemleniyor.
• Şişenin kapağını açtıktan sonra delikten
suyun aktığı gözlemleniyor.
• Şişenin kapağını kapatıyor ve kısa bir
süre sonra suyun akışının kesildiği göz-
lemleniyor.
0-0-0
Bu deneyle ilgili olarak yapılan aşağıda-
ki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Bu deneyle açık hava basıncının varlığı
kanıtlanır.
B) Kapak açıldığında suyun akmasında sıvı
basıncı da etkilidir.
Kapak açıldığında suyun akmasında sa-
dece açık hava basıncı etkilidir.
D) Bu deneyde sıvının cinsinin veya yük-
sekliğinin basınca etkisi gözlenmez.
ISEM YAYINCILIK
ISEM YAYINCILIK
ISEM YAYINCILIK
ISEM YAYINCILIK
ISEM YAYINCILIK
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
Fen Bilimleri 5. Fen bilimleri öğretmeninin sinifta yaptığ deneyin aşamalan-şöyledir: • Içi su dolu plastik şişeyi alarak kapağı kaplıyken şişeyi yan tarafından deliyor. Delikten su akışı gerçekleşmediği göz- lemleniyor. • Şişenin kapağını açtıktan sonra delikten suyun aktığı gözlemleniyor. • Şişenin kapağını kapatıyor ve kısa bir süre sonra suyun akışının kesildiği göz- lemleniyor. 0-0-0 Bu deneyle ilgili olarak yapılan aşağıda- ki yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Bu deneyle açık hava basıncının varlığı kanıtlanır. B) Kapak açıldığında suyun akmasında sıvı basıncı da etkilidir. Kapak açıldığında suyun akmasında sa- dece açık hava basıncı etkilidir. D) Bu deneyde sıvının cinsinin veya yük- sekliğinin basınca etkisi gözlenmez. ISEM YAYINCILIK ISEM YAYINCILIK ISEM YAYINCILIK ISEM YAYINCILIK ISEM YAYINCILIK
8. Yatay bir zemine konulan ve yüzey alanları şekildeki gibi olan katı bir cisim aşağıda verilmiştir.
25
Cisim kesikli çizgilerle gösterilen yerlerden düzgün şekilde kesilerek üç parçaya ayrılıyor. Ayrılan parçalar tek-
rar zemine konuluyor.
A) P₁>P₂>P3
2
3S
3
Buna göre parçaların zeminde oluşturdukları basınçlar P₁, P₂ ve P3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağı-
dakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
B) P3>P₂>P₁
C) P₂ = P3 > P₁ burgob D) P₁ > P3> P₂
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
8. Yatay bir zemine konulan ve yüzey alanları şekildeki gibi olan katı bir cisim aşağıda verilmiştir. 25 Cisim kesikli çizgilerle gösterilen yerlerden düzgün şekilde kesilerek üç parçaya ayrılıyor. Ayrılan parçalar tek- rar zemine konuluyor. A) P₁>P₂>P3 2 3S 3 Buna göre parçaların zeminde oluşturdukları basınçlar P₁, P₂ ve P3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağı- dakilerin hangisinde doğru verilmiştir? B) P3>P₂>P₁ C) P₂ = P3 > P₁ burgob D) P₁ > P3> P₂
2.
A)
B)
C)
FEN BİLİMLERİ
D)
||
Yukarıdaki kapalı kaplarda h yüksekliğine kadar aynı cins sivi bulunmaktadır. Bu durumlarda kapların tabanları-
na uyguladıkları sıvı basınçları 3P'dir. Kapların üst yüzleri alt yüzlerine gelecek şekilde kaplar ters çevrilecektir.
Buna göre kapların tabanlarında oluşacak sıvı basınçları aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki gibi olabi-
lir?
I
3P
2P
P
4P
35
20
Sıcaklık (°C)
||
3P
4P
2P
2P
III
3P
3P
2P
3P
|||
IV
3P
3P
2P
3P
RP
35
30
IV
Sıcaklık (°C)
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
2. A) B) C) FEN BİLİMLERİ D) || Yukarıdaki kapalı kaplarda h yüksekliğine kadar aynı cins sivi bulunmaktadır. Bu durumlarda kapların tabanları- na uyguladıkları sıvı basınçları 3P'dir. Kapların üst yüzleri alt yüzlerine gelecek şekilde kaplar ters çevrilecektir. Buna göre kapların tabanlarında oluşacak sıvı basınçları aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki gibi olabi- lir? I 3P 2P P 4P 35 20 Sıcaklık (°C) || 3P 4P 2P 2P III 3P 3P 2P 3P ||| IV 3P 3P 2P 3P RP 35 30 IV Sıcaklık (°C)
3. Uni
de yapilan K. L ve M kaplan ile aşağıda belirtilen işlemier Apağıda verilen şekillerde içinde aynı derinlikte sular bulunan özdes spiseler, aynı maddeden üretilen ve hacimleri
belirtilen kaplar ile aynı kalınlıkta fakat farklı uzunlukta olan kırmızı ve mavi renkli pipetler kullanılarak oluşturulan
K, L ve M düzenekleri gösterilmiştir. Düzeneklerdeki şişe kapaklarına açılan iki delikten birine aynı uzunluktaki
kimizi renkli pipetier, diğerine ise farklı uzunluktaki mavi pipetler su aizdimmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Pipet-
lerden su akmaması için uç kısımlanı tıkaçlar kullanılarak kapatılmıştır.
L Düzeneği
K Düzeneği
Lka
25
L kabi
ana svilar dolduruluyor ve kapların zemine uygu
h₂
M kabi
hu
38
M kabi
38
y ons maddeden yapılan farklı hacimli küreler
matarianının eşit olduğu gözlemleniyor.
M kabi
5.
Test-7
Sige
Tikaç
Tikaç
H
35
Sige --
Tikaç
Tikaç
Sise-
Tikaç
Tikaç
Sivi Basıncı
M Düzeneği
28
35
Tüm düzeneklerde sadece mavi pipetlerin ucundaki tıkaçlar çıkarıldığında pipetlerden su akmadığı görülüyor.
Daha sonra kırmızı pipetlerin ucundaki tıkaçlar aynı anda çıkarılarak mavi pipetlerden kaplara su akması sağlanı
yor ve eşit süre sonra tüm bikaçlar tekrar yerlerine takılıyor.
Buna göre gerçekleştirilen işlem sonucu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (Pipetler
de bulunan suların kaplardaki sıvı basınçlanna etkileri önemsenmemektedir.)
A) Şişelerden dökülen sulanın ağırlıkları arasında M>L>K ilişkisi vardır.
B). Şişelerden dökülen sulann kaplara uyguladiği basınçlar arasında L> K-M ilişkisi vardır.
C) Sulann döküldüğü kapların zemine uyguladığı basınçlar arasinda LMK ilişkisi vardır.
0) Sipelerde kalan sultanın kirmizi pipetlerin alt ucundaki basınçları arasında M>L>Kiligkisi vardır.
Bir öğrenci, özdeş bölmelerden oluşan farklı bü
yüklük ve şekillerdeki 1, 2 ve 3. kaplara doldur-
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
3. Uni de yapilan K. L ve M kaplan ile aşağıda belirtilen işlemier Apağıda verilen şekillerde içinde aynı derinlikte sular bulunan özdes spiseler, aynı maddeden üretilen ve hacimleri belirtilen kaplar ile aynı kalınlıkta fakat farklı uzunlukta olan kırmızı ve mavi renkli pipetler kullanılarak oluşturulan K, L ve M düzenekleri gösterilmiştir. Düzeneklerdeki şişe kapaklarına açılan iki delikten birine aynı uzunluktaki kimizi renkli pipetier, diğerine ise farklı uzunluktaki mavi pipetler su aizdimmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Pipet- lerden su akmaması için uç kısımlanı tıkaçlar kullanılarak kapatılmıştır. L Düzeneği K Düzeneği Lka 25 L kabi ana svilar dolduruluyor ve kapların zemine uygu h₂ M kabi hu 38 M kabi 38 y ons maddeden yapılan farklı hacimli küreler matarianının eşit olduğu gözlemleniyor. M kabi 5. Test-7 Sige Tikaç Tikaç H 35 Sige -- Tikaç Tikaç Sise- Tikaç Tikaç Sivi Basıncı M Düzeneği 28 35 Tüm düzeneklerde sadece mavi pipetlerin ucundaki tıkaçlar çıkarıldığında pipetlerden su akmadığı görülüyor. Daha sonra kırmızı pipetlerin ucundaki tıkaçlar aynı anda çıkarılarak mavi pipetlerden kaplara su akması sağlanı yor ve eşit süre sonra tüm bikaçlar tekrar yerlerine takılıyor. Buna göre gerçekleştirilen işlem sonucu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (Pipetler de bulunan suların kaplardaki sıvı basınçlanna etkileri önemsenmemektedir.) A) Şişelerden dökülen sulanın ağırlıkları arasında M>L>K ilişkisi vardır. B). Şişelerden dökülen sulann kaplara uyguladiği basınçlar arasında L> K-M ilişkisi vardır. C) Sulann döküldüğü kapların zemine uyguladığı basınçlar arasinda LMK ilişkisi vardır. 0) Sipelerde kalan sultanın kirmizi pipetlerin alt ucundaki basınçları arasında M>L>Kiligkisi vardır. Bir öğrenci, özdeş bölmelerden oluşan farklı bü yüklük ve şekillerdeki 1, 2 ve 3. kaplara doldur-
AE
9. Birbirinden farklı ağırlıklara sahip, eşit boyutlardaki K, L ve M küpleri kullanılarak numaralı düzenekler oluş-
turuluyor.
8
K<LLM
C)
Kuma Batma Miktarı (cm)
1
1
2
Kuma Batma Miktarı (cm)
3
2
M>LYK
K küpünün ağırlığı L'den, L küpünün ağırlığı M'den az olduğuna göre verilen düzeneklerin kuma bat-
ma miktarlarını gösteren aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur?
16
A
(B)
K
3
L
Düzenek
M
Düzenek
K
2
D)
M
1
3
Kuma Batma Miktarı (cm)
1
Kum zemin
2
Kuma Batma Miktarı (cm)
2
3
3
Düzenek
Düzenek
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
AE 9. Birbirinden farklı ağırlıklara sahip, eşit boyutlardaki K, L ve M küpleri kullanılarak numaralı düzenekler oluş- turuluyor. 8 K<LLM C) Kuma Batma Miktarı (cm) 1 1 2 Kuma Batma Miktarı (cm) 3 2 M>LYK K küpünün ağırlığı L'den, L küpünün ağırlığı M'den az olduğuna göre verilen düzeneklerin kuma bat- ma miktarlarını gösteren aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur? 16 A (B) K 3 L Düzenek M Düzenek K 2 D) M 1 3 Kuma Batma Miktarı (cm) 1 Kum zemin 2 Kuma Batma Miktarı (cm) 2 3 3 Düzenek Düzenek
6.
25
K
2S
S
S
28
M
S
rive
Aynı maddeden yapılmış K, L, M cisimlerinin kum ze-
min üzerindeki konumları verilmiştir.
Buna göre K, L, M cisimlerinin yüzeye uyguladıkla-
ri basınç kuvvetlerini büyükten küçüğe sıralayınız?
A) K - L - M
B) L-K-M
C) M-L-K
D) K-M-L
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
6. 25 K 2S S S 28 M S rive Aynı maddeden yapılmış K, L, M cisimlerinin kum ze- min üzerindeki konumları verilmiştir. Buna göre K, L, M cisimlerinin yüzeye uyguladıkla- ri basınç kuvvetlerini büyükten küçüğe sıralayınız? A) K - L - M B) L-K-M C) M-L-K D) K-M-L
A
2S
B.
JA
S
4S
Taban alanları 2S, S, 4S olan A, B, C cisimlerinin ze-
minde oluşturdukları basınçlar birbirine eşittir.
Buna göre;
13.
IB cisminin ağırlığı en fazladır.
TA'nın zemine uyguladığı kuvvet, C'den daha fazla-
dır.
agric
II A, B, C cisimlerinin hepsinin basınç kuvveti eşittir.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D, II ve III
1
1
1
1
1
1
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
A 2S B. JA S 4S Taban alanları 2S, S, 4S olan A, B, C cisimlerinin ze- minde oluşturdukları basınçlar birbirine eşittir. Buna göre; 13. IB cisminin ağırlığı en fazladır. TA'nın zemine uyguladığı kuvvet, C'den daha fazla- dır. agric II A, B, C cisimlerinin hepsinin basınç kuvveti eşittir. ifadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D, II ve III 1 1 1 1 1 1
1. Eşit zamanda eşit miktarda su akıtan bir musluk eş bölmeli aşağıdaki kabı 6 saniyede doldurmaktadır. K noktasındaki
basıncın zamanla değişimini ölçen bir araştırmacı elde ettiği veriler ile basıç-zaman grafiği çizmek istemektedir.
Buna göre araştırmacının çizdiği grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir
A)
B)
Basing
C)
3P
2P
P
3P
2P
P
Basınç
1 2 3 4 5 6
Basınç
1
2 3
4 5 6
►Zaman (s)
-Zaman (s)
D)
3P
2P
P
O
3 4 5 6
Basınç
3P
1
2P
P
1 2 3 4 5 6
-Zaman (s)
-Zaman (s)
bulun
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
1. Eşit zamanda eşit miktarda su akıtan bir musluk eş bölmeli aşağıdaki kabı 6 saniyede doldurmaktadır. K noktasındaki basıncın zamanla değişimini ölçen bir araştırmacı elde ettiği veriler ile basıç-zaman grafiği çizmek istemektedir. Buna göre araştırmacının çizdiği grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir A) B) Basing C) 3P 2P P 3P 2P P Basınç 1 2 3 4 5 6 Basınç 1 2 3 4 5 6 ►Zaman (s) -Zaman (s) D) 3P 2P P O 3 4 5 6 Basınç 3P 1 2P P 1 2 3 4 5 6 -Zaman (s) -Zaman (s) bulun
2. Aşağıdaki gibi yerleştirilmiş bir masa üzerinde-tepsiye konulmuş bir yaş pasta ve tepsinin yanında boş bir tabak bulun-
maktadır.
Tepsi
Masa
GUNAY
YAYINLARI
N
Bir öğrenci masa üstündeki malzemeler ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmektedir.
1. İşlem: Yaş pasta yatay olarak ikiye kesilerek üst kısmındaki parça boş tabağa konuyor.
2. İşlem: Tepsi üstünde kalan pasta dikey olarak ikiye kesilerek kesilen parçalardan birisi yeniyor.
8. Sınıf
3. işlem: Tabak ve üstündeki yaş pasta masadan alınarak mutfak tezgahına kaldırılıyor.
Buna göre yapılan işlemler sonucunda gerçekleşen basınç değişimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Tabak
A). işlem sonunda masanın yere yaptığı basınç değişmemiştir.
2. işlem sonunda yaş pastanın tepsiye uyguladığı basınç azalmıştır.
C) 2. işlem sonunda hem tepsinin masaya hem de masanın yere yaptığı basınç azalmıştır.
D) 3. işlem sonunda masanın yere yaptığı basınç azalmıştır.
Fen Bilimleri
Kamp'ı Keşfet
43
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
2. Aşağıdaki gibi yerleştirilmiş bir masa üzerinde-tepsiye konulmuş bir yaş pasta ve tepsinin yanında boş bir tabak bulun- maktadır. Tepsi Masa GUNAY YAYINLARI N Bir öğrenci masa üstündeki malzemeler ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmektedir. 1. İşlem: Yaş pasta yatay olarak ikiye kesilerek üst kısmındaki parça boş tabağa konuyor. 2. İşlem: Tepsi üstünde kalan pasta dikey olarak ikiye kesilerek kesilen parçalardan birisi yeniyor. 8. Sınıf 3. işlem: Tabak ve üstündeki yaş pasta masadan alınarak mutfak tezgahına kaldırılıyor. Buna göre yapılan işlemler sonucunda gerçekleşen basınç değişimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tabak A). işlem sonunda masanın yere yaptığı basınç değişmemiştir. 2. işlem sonunda yaş pastanın tepsiye uyguladığı basınç azalmıştır. C) 2. işlem sonunda hem tepsinin masaya hem de masanın yere yaptığı basınç azalmıştır. D) 3. işlem sonunda masanın yere yaptığı basınç azalmıştır. Fen Bilimleri Kamp'ı Keşfet 43
FEN BILIMLERI
16. Efe, ağırlıkları aynı olan K ve L oyuncak kamyonlarını kum zemine koyup arkasından ittirdiğinde tekerleklerinin
kumda oluşturduğu iz derinliklerinin farklı olduğunu gözlemliyor.
III.
K Aracı
oo
Buna göre K ve L kamyonlarının kumda bıraktıkları iz derinliklerinin farklı olmasının nedeni;
1.
8. Sinif
L Aracı
Kurşun kalem iki parmak arasında tutulup her iki ucuna da kuvvet uygu-
landığında parmaklarda farklı acı hissedilmesi
Ağırlıkları farklı, ayakkabı numaraları aynı olan iki çocuktan birinin aya-
ğını kaldırarak, diğerinin ise iki ayak üstünde aynı kum zeminde durma-
si ve kuma gömülme miktarlarının farklı olması
durumlarından hangileri ile benzerlik gösterir?
B) I ve III
A) Yalnızl
Ağırlıkları aynı, ayakkabı numaraları farklı olan iki çocuğun aynı kum
zeminde durması ve kuma gömülme miktarlarının farklı olması
C) II ve III
20
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
FEN BILIMLERI 16. Efe, ağırlıkları aynı olan K ve L oyuncak kamyonlarını kum zemine koyup arkasından ittirdiğinde tekerleklerinin kumda oluşturduğu iz derinliklerinin farklı olduğunu gözlemliyor. III. K Aracı oo Buna göre K ve L kamyonlarının kumda bıraktıkları iz derinliklerinin farklı olmasının nedeni; 1. 8. Sinif L Aracı Kurşun kalem iki parmak arasında tutulup her iki ucuna da kuvvet uygu- landığında parmaklarda farklı acı hissedilmesi Ağırlıkları farklı, ayakkabı numaraları aynı olan iki çocuktan birinin aya- ğını kaldırarak, diğerinin ise iki ayak üstünde aynı kum zeminde durma- si ve kuma gömülme miktarlarının farklı olması durumlarından hangileri ile benzerlik gösterir? B) I ve III A) Yalnızl Ağırlıkları aynı, ayakkabı numaraları farklı olan iki çocuğun aynı kum zeminde durması ve kuma gömülme miktarlarının farklı olması C) II ve III 20 D) I, II ve III
FEN BİLİMLERİ
17. Hikmet oyuncak arabasının sivi basıncı yardımıyla hareket etmesini sağlamak için aşağıdaki işlemleri gerçekleş
tiriyor:
.
.
Oyuncak arabanın üstüne sivi deposu yerleştiriyor.
Oyuncak arabanın ön kismina pervane bağlıyor.
Pervaneyi kayış yardımıyla tekerleğe bağlıyor.
Sivi deposunun üst kismina kapak, alt kismina boru ve vana bağlıyor.
Sivi deposuna h yüksekliğinde sivi yerleştiriliyor.
Pervane
Boru
Vana
Depo kapağı
Sivi deposu
K sivisi
Kayış
Hikmet vanayı açtığında borudan akan K sivisinin pervaneyi, pervanenin de tekerleği döndürmesini sağlayarak
oyuncak arabasını hareket ettirebiliyor. Oyuncak arabasının daha hızlı ilerlemesi için de borudan akan sivi basin-
cini artırmaya çalışıyor.
Buna göre Hikmet;
1.
K SIVISI yerine daha az hacimde olacak şekilde K'den yoğun bir sivi yerleştirebilir.
II. K sivisinin h derinliğini artırabilir.
III. Depodaki K sivisinin üstüne, depo doluncaya kadar K sivisina karışmayan ve yoğunluğu daha küçük olan
başka bir sivi dökebilir.
değişikliklerinden hangilerini yaparsa kesinlikle amacına ulaşabilir? (Depo kapağı açık konumdadır.)
B) I've ll
A Yalnız il
C) I ve III
D) Il ve Ill
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
FEN BİLİMLERİ 17. Hikmet oyuncak arabasının sivi basıncı yardımıyla hareket etmesini sağlamak için aşağıdaki işlemleri gerçekleş tiriyor: . . Oyuncak arabanın üstüne sivi deposu yerleştiriyor. Oyuncak arabanın ön kismina pervane bağlıyor. Pervaneyi kayış yardımıyla tekerleğe bağlıyor. Sivi deposunun üst kismina kapak, alt kismina boru ve vana bağlıyor. Sivi deposuna h yüksekliğinde sivi yerleştiriliyor. Pervane Boru Vana Depo kapağı Sivi deposu K sivisi Kayış Hikmet vanayı açtığında borudan akan K sivisinin pervaneyi, pervanenin de tekerleği döndürmesini sağlayarak oyuncak arabasını hareket ettirebiliyor. Oyuncak arabasının daha hızlı ilerlemesi için de borudan akan sivi basin- cini artırmaya çalışıyor. Buna göre Hikmet; 1. K SIVISI yerine daha az hacimde olacak şekilde K'den yoğun bir sivi yerleştirebilir. II. K sivisinin h derinliğini artırabilir. III. Depodaki K sivisinin üstüne, depo doluncaya kadar K sivisina karışmayan ve yoğunluğu daha küçük olan başka bir sivi dökebilir. değişikliklerinden hangilerini yaparsa kesinlikle amacına ulaşabilir? (Depo kapağı açık konumdadır.) B) I've ll A Yalnız il C) I ve III D) Il ve Ill
15.
5G
4G
3G
A Ağırlık
X Y Z
4S
2S
S
A Yüzey Alanı
X Y Z
I 16.
1
Ağırlık ve yüzey alanı grafikleri verilen X, Y ve Z
cisimlerinin zeminde oluşturdukları basınç kuvvet-
leri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Y>X> Z
B) X>Z>Y
C)Y>Z>X
D) Z> Y>X
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
15. 5G 4G 3G A Ağırlık X Y Z 4S 2S S A Yüzey Alanı X Y Z I 16. 1 Ağırlık ve yüzey alanı grafikleri verilen X, Y ve Z cisimlerinin zeminde oluşturdukları basınç kuvvet- leri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Y>X> Z B) X>Z>Y C)Y>Z>X D) Z> Y>X
Z-
J
Değişmez.
20. Günlük hayatta birçok alanda kullanılan :
liğa sahip bazı araçlar aşağıda gösterilmektedir.
7OHTO
AK= L = M
C) K>M>L
Test No
20844
Eşit miktardaki yükü bu araçlarla taşıdığımızda,
araçların yere uyguladığı basınçların karşılaştı-
rılması aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?
8
9
10
11
2
3
4
5
6
K
ABC
C
YO
M
D
L
B)K>L>M
D)L>M>K
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
aynı ağır-
ABCD
-
TEST BITTL
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
Z- J Değişmez. 20. Günlük hayatta birçok alanda kullanılan : liğa sahip bazı araçlar aşağıda gösterilmektedir. 7OHTO AK= L = M C) K>M>L Test No 20844 Eşit miktardaki yükü bu araçlarla taşıdığımızda, araçların yere uyguladığı basınçların karşılaştı- rılması aşağıdakilerden hangisinde doğru veril- miştir? 8 9 10 11 2 3 4 5 6 K ABC C YO M D L B)K>L>M D)L>M>K 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 aynı ağır- ABCD - TEST BITTL
Test 06
Ünite Değerlendirme - I
3. Begüm Hanım'ın atölyesinde gerçekleştirdiği işlemden bazı kesitler aşağıda verilmiştir.
Begüm Hanım h derinliğinde su bulunan havuz içerisinde
makas yardımıyla camı kesiyor. Camı kestikten sonra camin
ovallik verdiği kısmında küçük çatlamalar meydana geliyor.
Eski görünüm vermek istediği ürünlerde bu yöntemi kullanıyor.
2h
Begüm Hanım 2h derinliğinde su bulunan havuz
içerisinde makas yardımıyla camı kesiyor.
Kestiği camda düzgün bir ovallik elde ediyor.
Yeni görünümlü ürünlerde bu yöntemi kullanıyor.
II. işlem
1. işlem
Buna göre, camı kesmek için Begüm Hanım'ın yaptığı işlemler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?
A) Suyun derinliğini iki katına çıkartarak sıvı basıncını iki katına çıkartmış ve camda çatlamalar olmaması sağlamış-
tir.
B) Begüm Hanım, cami hava ortamı yerine su ortamında keserek açık hava basıncından faydalanmaktadır.
CII. kesme işleminde sıvı derinliğini artırmadan su yerine zeytinyağı kullansaydı yine aynı sonuca ulaşırdı.
D) II. kesme işlemini atölye yerine rakımı daha yüksek bir ortamda yapılsaydı yine aynı sonuca ulaşırdı.
A.
Aşay
Ülk
Ortaokul Fen Bilgisi
Katı Basıncı
Test 06 Ünite Değerlendirme - I 3. Begüm Hanım'ın atölyesinde gerçekleştirdiği işlemden bazı kesitler aşağıda verilmiştir. Begüm Hanım h derinliğinde su bulunan havuz içerisinde makas yardımıyla camı kesiyor. Camı kestikten sonra camin ovallik verdiği kısmında küçük çatlamalar meydana geliyor. Eski görünüm vermek istediği ürünlerde bu yöntemi kullanıyor. 2h Begüm Hanım 2h derinliğinde su bulunan havuz içerisinde makas yardımıyla camı kesiyor. Kestiği camda düzgün bir ovallik elde ediyor. Yeni görünümlü ürünlerde bu yöntemi kullanıyor. II. işlem 1. işlem Buna göre, camı kesmek için Begüm Hanım'ın yaptığı işlemler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söy- lenebilir? A) Suyun derinliğini iki katına çıkartarak sıvı basıncını iki katına çıkartmış ve camda çatlamalar olmaması sağlamış- tir. B) Begüm Hanım, cami hava ortamı yerine su ortamında keserek açık hava basıncından faydalanmaktadır. CII. kesme işleminde sıvı derinliğini artırmadan su yerine zeytinyağı kullansaydı yine aynı sonuca ulaşırdı. D) II. kesme işlemini atölye yerine rakımı daha yüksek bir ortamda yapılsaydı yine aynı sonuca ulaşırdı. A. Aşay Ülk