Kimyasal Tepkimeler Soruları

B
B
FEN BİLİMLERİ
Deneme Sınavi-1
18. Bir araştırmacı yaptığı deneyde kalsiyum karbonatın üzerine hidroklorik asit döküyor. Kalsiyum karbonat ve hid-
roklorik asit arasındaki tepkime sonucunda resimdeki gibi gaz çıkışı gerçekleşiyor. Olaya ait tepkime denklemi
aşağıdaki gibidir.
B
B
SAYISAL BÖLÜM
B
Tüp
Kauçuk
boa
10
Hidroklorik
-aut
Karbondioksit
balonu
Kayum karbonat
B
Caco,+2HCI CaC+CO,H,O
Bu tepkimeyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanliştır? (Tepkime kapalı bir ortamda ve artansız
gerçekleşmiştir.)
Tepkin
Tepkimeye giren HCI'nin kütlesi, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir.
0) Tepkime boyunca atom chosjeri korunmuştur.
B
Tepkimenin ürünler kısmındaki madde çeşidi, tepkimeye girenler kısmındaki madde çeşidinden fazladır.
kamindal
B) Tepkimedeki Co, ve H₂O raiktarı zamanla artarken CaCO, miktan zamanla azalır.
19. Bir kimyasal tepkimedeki maddelerin kütle-paman grafikleri aşağıdaki gibidir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
B B FEN BİLİMLERİ Deneme Sınavi-1 18. Bir araştırmacı yaptığı deneyde kalsiyum karbonatın üzerine hidroklorik asit döküyor. Kalsiyum karbonat ve hid- roklorik asit arasındaki tepkime sonucunda resimdeki gibi gaz çıkışı gerçekleşiyor. Olaya ait tepkime denklemi aşağıdaki gibidir. B B SAYISAL BÖLÜM B Tüp Kauçuk boa 10 Hidroklorik -aut Karbondioksit balonu Kayum karbonat B Caco,+2HCI CaC+CO,H,O Bu tepkimeyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanliştır? (Tepkime kapalı bir ortamda ve artansız gerçekleşmiştir.) Tepkin Tepkimeye giren HCI'nin kütlesi, ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. 0) Tepkime boyunca atom chosjeri korunmuştur. B Tepkimenin ürünler kısmındaki madde çeşidi, tepkimeye girenler kısmındaki madde çeşidinden fazladır. kamindal B) Tepkimedeki Co, ve H₂O raiktarı zamanla artarken CaCO, miktan zamanla azalır. 19. Bir kimyasal tepkimedeki maddelerin kütle-paman grafikleri aşağıdaki gibidir.
4.
3.
19. DENEME
Aşağıda bir kimyasal tepkimeye ait tanecik modeli veril-
miştir.
88
+
8
Buna göre verilen model ile ilgili;
1. Tepkimeye giren ve tepkimede oluşan ürünlerde
atom sayısı korunmuştur.
Oo
Ox
II. Molekül sayısı değişmemiştir.
III. Tepkimede bağ kırılımı ve bağ oluşumu gerçekleş-
miştir.
numaralandırılmış yargılardan hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve III
C) II ve III
CaCO, (k)
Esnek balon
Yayınları
Mozaik
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
4. 3. 19. DENEME Aşağıda bir kimyasal tepkimeye ait tanecik modeli veril- miştir. 88 + 8 Buna göre verilen model ile ilgili; 1. Tepkimeye giren ve tepkimede oluşan ürünlerde atom sayısı korunmuştur. Oo Ox II. Molekül sayısı değişmemiştir. III. Tepkimede bağ kırılımı ve bağ oluşumu gerçekleş- miştir. numaralandırılmış yargılardan hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III D) I, II ve III C) II ve III CaCO, (k) Esnek balon Yayınları Mozaik
daha çabuk bozulur. Yiyecekler buzdolaplarına konularak sıcaklık düşürülür. Böylece yiyeceklerin uzun süre
Yiyeceklerin bozulmasının nedeni bakterilerin yol açtığı bozulma tepkimeleridir. Yiyecekler sıcak havalarda
saklanması sağlanır.
gra-
Nihan, bir bilim dergisinde yer alan yukarıdaki bilgiyi okuduktan sonra bu bilgiyi derste işlediği "Kimyasal
Tepkimeler" konusu ile birleştiriyor. Daha sonra tepkime hızı ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi gösteren bir
fik çiziyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Nihan'ın çizdiği grafik olabilir?
Tepkime Hızı
A) Tepkime Hızı
Sıcaklık
B) Tepkime Hızı
Sıcaklık
Sıcaklık
D) Tepkime Hızı
Sıcaklık
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
daha çabuk bozulur. Yiyecekler buzdolaplarına konularak sıcaklık düşürülür. Böylece yiyeceklerin uzun süre Yiyeceklerin bozulmasının nedeni bakterilerin yol açtığı bozulma tepkimeleridir. Yiyecekler sıcak havalarda saklanması sağlanır. gra- Nihan, bir bilim dergisinde yer alan yukarıdaki bilgiyi okuduktan sonra bu bilgiyi derste işlediği "Kimyasal Tepkimeler" konusu ile birleştiriyor. Daha sonra tepkime hızı ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi gösteren bir fik çiziyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Nihan'ın çizdiği grafik olabilir? Tepkime Hızı A) Tepkime Hızı Sıcaklık B) Tepkime Hızı Sıcaklık Sıcaklık D) Tepkime Hızı Sıcaklık
Kimyasal Tepkimeler
5.
?
CaCO3(K)
CaOk) + CO2(g)
Kireç taşı (CaCO₂) ısıtıldığında, sönmemiş kireç (CaO)
ve karbondioksit (CO₂) gazına ayrışır. Ağzı açık bir kap-
ta 80 gram kireç taşı ısıtılıyor. Kaptaki katı kütlesinin
44,8 grama düştüğü ölçülüyor.
Buna göre, açığa çıkan karbondioksit gazı kaç
gramdir?
A) 35,2
B) 36,8
C) 39,2
D) 44,8
7. X+Y
aşağıdaki
6
A) 120
49
40
18
Buna göre
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
Kimyasal Tepkimeler 5. ? CaCO3(K) CaOk) + CO2(g) Kireç taşı (CaCO₂) ısıtıldığında, sönmemiş kireç (CaO) ve karbondioksit (CO₂) gazına ayrışır. Ağzı açık bir kap- ta 80 gram kireç taşı ısıtılıyor. Kaptaki katı kütlesinin 44,8 grama düştüğü ölçülüyor. Buna göre, açığa çıkan karbondioksit gazı kaç gramdir? A) 35,2 B) 36,8 C) 39,2 D) 44,8 7. X+Y aşağıdaki 6 A) 120 49 40 18 Buna göre
Aşağıda verilen ürünlerden hangisi ülkemizde
yeterince bulunmayan ve kimya endüstrisi İçin
en çok ithal edilen ürünler arasında yer alır?
A) Plastik ürünler
B) Mineral yakıtlar ve yağlar
C) Kauçuk
D) Gübre
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
Aşağıda verilen ürünlerden hangisi ülkemizde yeterince bulunmayan ve kimya endüstrisi İçin en çok ithal edilen ürünler arasında yer alır? A) Plastik ürünler B) Mineral yakıtlar ve yağlar C) Kauçuk D) Gübre
18.
A) HOT
TA grubuna yerleşmesinde kimyasal özellik benzerliği dikkate alınmamıştır.
C) Helyumun yerleşiminde son katmanındaki elektron sayısı dikkate alınmıştır.
BY 2. periyottaki tüm elementlerin son katmanlarındaki elektron sayıları farklıdır.
DY Grup numarası aynı olan elementlerin katman sayıları farklıdır.
Sodyum
Klor
Kükürt
Birbiri içinde
karıştırılıyor.
Mıknatıs
Demir tozu
Murden hangisi söylenemez?
Sodyum Klorür
Kükürt tozu + Demir tozu
20
Ga
21
Ge
As
Se
Br
Bir araştırmacı deney tüpü içine belli oranlarda koy-
duğu klor gazı ile sodyum katısını karıştırdığında ye-
mek tuzu elde ediyor.
Aynı araştırmacı başka bir deney tüpü içine belli
oranlarda koyduğu kükürt ile demir tozu karışımını
Isıttığında demir tozlarının artık mıknatıs tarafından
çekilmediği katı bir madde elde ediyor.
Kr
Mıknatısa yapışan
demir tozu yok
Araştırmacının yaptığı deneylerde maddelerdeki değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Her iki tepkimede de maddelerin molekül sayıları korunmuştur.
B Her iki kapta da atomlar arasında yeni bağlar oluşmuştur.
Her iki tepkimede de kaplardaki toplam atom sayısı değişir.
Dy Bileşik oluşumu için her zaman kimyasal tepkime gerekmez.
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
18. A) HOT TA grubuna yerleşmesinde kimyasal özellik benzerliği dikkate alınmamıştır. C) Helyumun yerleşiminde son katmanındaki elektron sayısı dikkate alınmıştır. BY 2. periyottaki tüm elementlerin son katmanlarındaki elektron sayıları farklıdır. DY Grup numarası aynı olan elementlerin katman sayıları farklıdır. Sodyum Klor Kükürt Birbiri içinde karıştırılıyor. Mıknatıs Demir tozu Murden hangisi söylenemez? Sodyum Klorür Kükürt tozu + Demir tozu 20 Ga 21 Ge As Se Br Bir araştırmacı deney tüpü içine belli oranlarda koy- duğu klor gazı ile sodyum katısını karıştırdığında ye- mek tuzu elde ediyor. Aynı araştırmacı başka bir deney tüpü içine belli oranlarda koyduğu kükürt ile demir tozu karışımını Isıttığında demir tozlarının artık mıknatıs tarafından çekilmediği katı bir madde elde ediyor. Kr Mıknatısa yapışan demir tozu yok Araştırmacının yaptığı deneylerde maddelerdeki değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Her iki tepkimede de maddelerin molekül sayıları korunmuştur. B Her iki kapta da atomlar arasında yeni bağlar oluşmuştur. Her iki tepkimede de kaplardaki toplam atom sayısı değişir. Dy Bileşik oluşumu için her zaman kimyasal tepkime gerekmez. Diğer sayfaya geçiniz.
9.
111-D
IV Y
III → Y
IV - D
Maddelerin birbiri ile etkileşime girmeleri sonucu molekül
yapılarının değişmesi, yeni maddelerin oluşması olayı kim-
yasal tepkime olarak adlandırılır.
-D
Y
IV-D
Ill-D
IV Y
Alp kimyasal bir tepkimeye ait kütle-zaman grafiğini yandaki
gibi çizmiştir.
Grafiği yorumlayan Alp'in arkadaşları;
1. Tepkime-senunda beş yeni ürün oluşmuşturu
II. X, Y ve Z maddelerinin içerdiği toplam atom sayısı T ve
V maddelerinin içerdiği toplam atom-sayısından daha fazladır.
III. Tepkime sonunda kapta X Y, Z ve T maddeleri bulunur.
IV. V maddesinin kütlesi zamanla azalmıştır.
Bilimleri Testi
BLI-D
IND
All D
IV-D
90
60
50
20
10
you
CI→D
INY
III Ap
IV→Y
Kütle (g)
N-Y
yorumlarını yapıyorlar.
Buna göre yapılan yorumların doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak eşleştirilmesi hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?
WI-D
T+V=X+4+2
Z
→ Y
Zaman
III → D
IV → D
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
9. 111-D IV Y III → Y IV - D Maddelerin birbiri ile etkileşime girmeleri sonucu molekül yapılarının değişmesi, yeni maddelerin oluşması olayı kim- yasal tepkime olarak adlandırılır. -D Y IV-D Ill-D IV Y Alp kimyasal bir tepkimeye ait kütle-zaman grafiğini yandaki gibi çizmiştir. Grafiği yorumlayan Alp'in arkadaşları; 1. Tepkime-senunda beş yeni ürün oluşmuşturu II. X, Y ve Z maddelerinin içerdiği toplam atom sayısı T ve V maddelerinin içerdiği toplam atom-sayısından daha fazladır. III. Tepkime sonunda kapta X Y, Z ve T maddeleri bulunur. IV. V maddesinin kütlesi zamanla azalmıştır. Bilimleri Testi BLI-D IND All D IV-D 90 60 50 20 10 you CI→D INY III Ap IV→Y Kütle (g) N-Y yorumlarını yapıyorlar. Buna göre yapılan yorumların doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak eşleştirilmesi hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? WI-D T+V=X+4+2 Z → Y Zaman III → D IV → D Diğer sayfaya geçiniz.
3. Aşağıda kapalı kaplarda bulunan K ve L maddelerinin başka bir kapalı kapta bir araya getirilerek tepkimeye girmesi sonucu
maddesinin oluştuğu kaptaki tanecikler gösterilmiştir.
A)
32
K
OO
K maddesinin
kütlesi (g)
OO
32 g
Zaman
B)
+
16
Buna göre gerçekleşen tepkime ile ilgili olarak çizilen aşağıda grafiklerden hangisi doğrudur? (Kapların kütleleri önem-
senmemektedir.)
888
L maddesinin
kütlesi (g)
888
Zaman
16 g
C)
48
M maddesinin
kütlesi (g)
11-11
M
Zaman
& L
9 8
48 g
D) Molekül sayısı
Zaman
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
3. Aşağıda kapalı kaplarda bulunan K ve L maddelerinin başka bir kapalı kapta bir araya getirilerek tepkimeye girmesi sonucu maddesinin oluştuğu kaptaki tanecikler gösterilmiştir. A) 32 K OO K maddesinin kütlesi (g) OO 32 g Zaman B) + 16 Buna göre gerçekleşen tepkime ile ilgili olarak çizilen aşağıda grafiklerden hangisi doğrudur? (Kapların kütleleri önem- senmemektedir.) 888 L maddesinin kütlesi (g) 888 Zaman 16 g C) 48 M maddesinin kütlesi (g) 11-11 M Zaman & L 9 8 48 g D) Molekül sayısı Zaman
10. Sabit hacimli kapalı bir kapta KCIO3 katısı Isıtıldığında
2KCIO3(k) → 2KCl (k) + 302(g)
tepkimesi gerçekleşmektedir.
Bu tepkime ile ilgili çizilen;
A Oksijen atomu
sayısı
FEN BİLİMLERİ
Zaman
grafiklerinden hangileri doğru olur?
A) Yalnız
B) I ve II
A Katı kütlesi
11
Zaman
C) II ve III
kütlesi
E
III
2 LC, 10
Zaman
D) I, II ve III
2120429
12. K, L, M ve Ne
Verile
1. K
m.
IV.
ifa
F
13
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
10. Sabit hacimli kapalı bir kapta KCIO3 katısı Isıtıldığında 2KCIO3(k) → 2KCl (k) + 302(g) tepkimesi gerçekleşmektedir. Bu tepkime ile ilgili çizilen; A Oksijen atomu sayısı FEN BİLİMLERİ Zaman grafiklerinden hangileri doğru olur? A) Yalnız B) I ve II A Katı kütlesi 11 Zaman C) II ve III kütlesi E III 2 LC, 10 Zaman D) I, II ve III 2120429 12. K, L, M ve Ne Verile 1. K m. IV. ifa F 13
4. ÜNİTE
240
Madde ve Endüstri
II. Proton S
III. Çekirdeklerindeki pozitif yük
niceliklerinden hangilerini doğru tahmin etmişti
A) Yame 1
B-Yalnız I
4. içerdiği atomlar bilinmeyen saf bir bileşiğin oksijen ile tepkimeye girmesi sağlanarak bileşiğin yapısındaki a
ler, tepkime esnasında oluşan su ve karbondioksidin tamamını tutabilmektedir. Bilinmeyen bileşiğin bulunduğ
lan belirlemeye yarayan düzenek şekilde gösterilmiştir. Düzenekte kütleleri verilen tutucu bölümlerdeki madde
bölüme ısı verilerek kimyasal tepkime başlatılıyor.
O₂
542
4001
Bilinmeyen
bileşik
288
C) I vo
Hidrogen
14292254
542
400
200 gram
Ho tutucu Car
HO
CO₂ tutucu
Bileşiğin tamamı bittiği anda oksijen girişi engelleniyor, ısıtıcı söndürülüyor, tutucu maddelerin kütlesi şekildeki
gibi değişiyor.
254 gram
200 gram
→ Tutulmayan
madde çıkışı
288 gram
→ Herhangi bir
madde çıkışı
olmuyor.
Bu kimyasal tepkime ile ilgili,
✓
1. Bileşiğin yapısında hidrojen ve karbon atomu bulunur.
II. Tutulmayan madde çıkışı olmaması tepkime sonucu sadece su ve karbondioksidin oluştuğunu gösterir.
III. Tepkimeye giren bilinmeyen bileşiğin kütlesi 142 gramdan azdık
verilenlerden hangileri doğrudur?
Artan madde
A) Yalnız I
B) I ve II
142'de dabilir amad!.
CI ve III
D) I, II ve III
ikinclu
tuz ruhunun sulu çözeltisine daldırılıyor.
II. aşama
Saf
tuz ruhu.
Old fuz ruhun
III. aşama
Tuz ruhunun
sulu çözeltisi
Üçüncü aşamada renk değiştiren pH kâğıtlarında el
1
0 1 2 3 4
Yapılan bu deneyler neticesinde,
1. Su, asitlerin elektrik iletkenliğini etkiler
II. Asitlerin pH değeri, çözeltide bulunar
III. Bazik maddelere su eklenirse pH de
çıkarımlarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) I ve II
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
4. ÜNİTE 240 Madde ve Endüstri II. Proton S III. Çekirdeklerindeki pozitif yük niceliklerinden hangilerini doğru tahmin etmişti A) Yame 1 B-Yalnız I 4. içerdiği atomlar bilinmeyen saf bir bileşiğin oksijen ile tepkimeye girmesi sağlanarak bileşiğin yapısındaki a ler, tepkime esnasında oluşan su ve karbondioksidin tamamını tutabilmektedir. Bilinmeyen bileşiğin bulunduğ lan belirlemeye yarayan düzenek şekilde gösterilmiştir. Düzenekte kütleleri verilen tutucu bölümlerdeki madde bölüme ısı verilerek kimyasal tepkime başlatılıyor. O₂ 542 4001 Bilinmeyen bileşik 288 C) I vo Hidrogen 14292254 542 400 200 gram Ho tutucu Car HO CO₂ tutucu Bileşiğin tamamı bittiği anda oksijen girişi engelleniyor, ısıtıcı söndürülüyor, tutucu maddelerin kütlesi şekildeki gibi değişiyor. 254 gram 200 gram → Tutulmayan madde çıkışı 288 gram → Herhangi bir madde çıkışı olmuyor. Bu kimyasal tepkime ile ilgili, ✓ 1. Bileşiğin yapısında hidrojen ve karbon atomu bulunur. II. Tutulmayan madde çıkışı olmaması tepkime sonucu sadece su ve karbondioksidin oluştuğunu gösterir. III. Tepkimeye giren bilinmeyen bileşiğin kütlesi 142 gramdan azdık verilenlerden hangileri doğrudur? Artan madde A) Yalnız I B) I ve II 142'de dabilir amad!. CI ve III D) I, II ve III ikinclu tuz ruhunun sulu çözeltisine daldırılıyor. II. aşama Saf tuz ruhu. Old fuz ruhun III. aşama Tuz ruhunun sulu çözeltisi Üçüncü aşamada renk değiştiren pH kâğıtlarında el 1 0 1 2 3 4 Yapılan bu deneyler neticesinde, 1. Su, asitlerin elektrik iletkenliğini etkiler II. Asitlerin pH değeri, çözeltide bulunar III. Bazik maddelere su eklenirse pH de çıkarımlarından hangilerine ulaşılır? A) Yalnız I B) I ve II
Aşağıdaki grafiklerde tepkimeye giren maddeler ve
ürünlerin kütleleri verilmiştir.
A Kütle (g)
6,4
?
CH₂O₂ Tepkimeye
girenler
2
4,4
3,6
◆ Kütle (g)
CO₂ H₂O Ürünler
2
4
Buna göre, tepkime başlangıcında CH ün kütle-
si aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) 14,4 g
B) 8 g
C) 6,4 g
D) 1,6 g
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
Aşağıdaki grafiklerde tepkimeye giren maddeler ve ürünlerin kütleleri verilmiştir. A Kütle (g) 6,4 ? CH₂O₂ Tepkimeye girenler 2 4,4 3,6 ◆ Kütle (g) CO₂ H₂O Ürünler 2 4 Buna göre, tepkime başlangıcında CH ün kütle- si aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) 14,4 g B) 8 g C) 6,4 g D) 1,6 g
6. Ayşe Öğretmen aşağıdaki tepkime modeliyle ilgili ola-
rak aşağıdaki grafiği tahtaya çiziyor.
O
Kütle (gram)
20
+
10
Y₂,
12
5
-X
Zaman (dk.)
Kapalı bir kapta gerçekleşen bu tepkime ile ilgili
hangisi yanlıştır?
A) Tepkimeye 10 gram Y, girmiştir.
2
B) Tepkime sonunda kapta 30 gr madde vardır.
C) Tepkime sonucunda 30 gram ürün oluşur.
D) Tepkimeye giren X ve Y₂'nin miktarı zamanla azal-
mıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
6. Ayşe Öğretmen aşağıdaki tepkime modeliyle ilgili ola- rak aşağıdaki grafiği tahtaya çiziyor. O Kütle (gram) 20 + 10 Y₂, 12 5 -X Zaman (dk.) Kapalı bir kapta gerçekleşen bu tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır? A) Tepkimeye 10 gram Y, girmiştir. 2 B) Tepkime sonunda kapta 30 gr madde vardır. C) Tepkime sonucunda 30 gram ürün oluşur. D) Tepkimeye giren X ve Y₂'nin miktarı zamanla azal- mıştır.
FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER
9. Aşağıda yapılan deneyde, cam kapta bulunan renksiz
çözeltiye damlalıkla farklı bir renksiz çözelti damlatılı-
yor ve kabın dibinde mavi renkli katı madde oluşuyor.
Renksiz çözelti
Cam kap
Damlalık
Renksiz çözelti
► Mavi renkli
katı madde
Bu deney ve sonucuna göre aşağıdaki çıkarımlar-
dan hangisi yanlıştır?
A) Damlalıktaki çözelti ile cam kaptaki çözelti arasında
kimyasal tepkime gerçekleşmiştir.
B) Damlalıktaki çözelti ile kabın dibinde oluşan mavi
renkli maddenin kimyasal özellikleri farklıdır.
C) Damlalıktaki çözelti ile cam kaptaki çözelti farklı
maddedir.
Mavi renkli madde, cam kaptaki çözeltinin katı ha-
lidir.
KUZUCEEYAYINLARI
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER 9. Aşağıda yapılan deneyde, cam kapta bulunan renksiz çözeltiye damlalıkla farklı bir renksiz çözelti damlatılı- yor ve kabın dibinde mavi renkli katı madde oluşuyor. Renksiz çözelti Cam kap Damlalık Renksiz çözelti ► Mavi renkli katı madde Bu deney ve sonucuna göre aşağıdaki çıkarımlar- dan hangisi yanlıştır? A) Damlalıktaki çözelti ile cam kaptaki çözelti arasında kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. B) Damlalıktaki çözelti ile kabın dibinde oluşan mavi renkli maddenin kimyasal özellikleri farklıdır. C) Damlalıktaki çözelti ile cam kaptaki çözelti farklı maddedir. Mavi renkli madde, cam kaptaki çözeltinin katı ha- lidir. KUZUCEEYAYINLARI
3. Kapalı bir kapta gerçekleşen bir kimyasal tepkime
Kütle (g)
Grafik ile ilgili aşağıdaki etkinlik kartı hazırlanmıştır.
A)
Tepkime sonunda
kapta iki çeşit madde
bulunur
B
Tepkime sopúnga
kapte 75 g madde
bulanur.
M
N
Lo's
Zaman(dk)
Tepkimeye giren
maddeler kve ter
M maddesi
tepkimenip
-ürünterladendir.
Buna göre etkinlik kartindaki doğru olan ifadeler ile yanlış olan ifadeler farklı renklerle renklerdirilirse kartın son
görüntüsü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
SA
25
25
D)
the
Untadas
13
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
3. Kapalı bir kapta gerçekleşen bir kimyasal tepkime Kütle (g) Grafik ile ilgili aşağıdaki etkinlik kartı hazırlanmıştır. A) Tepkime sonunda kapta iki çeşit madde bulunur B Tepkime sopúnga kapte 75 g madde bulanur. M N Lo's Zaman(dk) Tepkimeye giren maddeler kve ter M maddesi tepkimenip -ürünterladendir. Buna göre etkinlik kartindaki doğru olan ifadeler ile yanlış olan ifadeler farklı renklerle renklerdirilirse kartın son görüntüsü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? SA 25 25 D) the Untadas 13
TEST - 51
Kimyasal Tep
3. Sodyum poliakrilat iyi derecede emici özelliğe sahip, birçok molekülün kimyasal bağlarla bir araya gelmesiyle oluşan çok
büyük moleküllerden meydana gelen bir maddedir.
Aşağıda sodyum poliakrilatın değişime uğrayarak çocuk bezlerindeki emici malzemeye dönüşmesinin gözlemlendiği et-
kinlik verilmiştir.
Etkinlik Adı: Çocuk bezlerindeki emici maddeyi elde edelim
Malzemeler: Sodyum poliakrilat, su ve gida boyası
Emici Maddenin Yapılışı:
Yeşil gıda boyası ile
renklendirdiğimiz suyu,
sodyum poliakrilatın üstüne
dökelim.
Kısa bir süre sonra emici
maddenin oluştuğunu
gözlemleriz.
Oluşturulan emici maddenin
üzerine renklendirilmemiş
suyu dökelim.
Emici maddenin suyu
emmesi sonucunda kabi
ters çevirdiğimizde, suyun
dökülmediğini gözlemleriz.
Yapılan etkinlik sonucu sadece bir madde oluştuğuna göre gerçekleşen kimyasal tepkime ile ilgili aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sodyum poliakrilat ve renklendirilmiş suyun kendi özelliklerini kaybetmesi sonucu emici bir madde olan ürün elde edil-
un kendi
miştir.
BY Sodyum poliakrilat ve renklendirilmiş suyun içindeki atomların sayı ve cinsi, emici maddenin içinde bulunan atomların
sayı ve cinsi ile aynıdır.
C) Sodyum poliakrilat ve renklendirilmiş suyun toplam kütlesi, oluşan emici maddenin toplam kütlesi ile aynıdır.
Sodyum poliakrilat ve renklendirilmiş suda bulunan atomlar ile emici maddenin içindeki atomlar aynı olduğu için tepki-
meye giren ve oluşan maddelerin molekül yapıları da aynıdır.
un N maddelerinin oluşum grafiği aşağıdaki gibidir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
TEST - 51 Kimyasal Tep 3. Sodyum poliakrilat iyi derecede emici özelliğe sahip, birçok molekülün kimyasal bağlarla bir araya gelmesiyle oluşan çok büyük moleküllerden meydana gelen bir maddedir. Aşağıda sodyum poliakrilatın değişime uğrayarak çocuk bezlerindeki emici malzemeye dönüşmesinin gözlemlendiği et- kinlik verilmiştir. Etkinlik Adı: Çocuk bezlerindeki emici maddeyi elde edelim Malzemeler: Sodyum poliakrilat, su ve gida boyası Emici Maddenin Yapılışı: Yeşil gıda boyası ile renklendirdiğimiz suyu, sodyum poliakrilatın üstüne dökelim. Kısa bir süre sonra emici maddenin oluştuğunu gözlemleriz. Oluşturulan emici maddenin üzerine renklendirilmemiş suyu dökelim. Emici maddenin suyu emmesi sonucunda kabi ters çevirdiğimizde, suyun dökülmediğini gözlemleriz. Yapılan etkinlik sonucu sadece bir madde oluştuğuna göre gerçekleşen kimyasal tepkime ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sodyum poliakrilat ve renklendirilmiş suyun kendi özelliklerini kaybetmesi sonucu emici bir madde olan ürün elde edil- un kendi miştir. BY Sodyum poliakrilat ve renklendirilmiş suyun içindeki atomların sayı ve cinsi, emici maddenin içinde bulunan atomların sayı ve cinsi ile aynıdır. C) Sodyum poliakrilat ve renklendirilmiş suyun toplam kütlesi, oluşan emici maddenin toplam kütlesi ile aynıdır. Sodyum poliakrilat ve renklendirilmiş suda bulunan atomlar ile emici maddenin içindeki atomlar aynı olduğu için tepki- meye giren ve oluşan maddelerin molekül yapıları da aynıdır. un N maddelerinin oluşum grafiği aşağıdaki gibidir.
7. Yandaki tepkimede X atomunda
tepkime sonucunda,
I. Proton sayısı
II. Nötron sayısı
III. Elektron sayısı
niceliklerinden hangileri değişmiş
olabilir?
A) Yalnız III
QONITELIK
VAVIDLARI
B) I ve II
6 proton
belektron
Girenler
3X₂ + Y₂
2
342
363
J
C) II ve III
Ürünler
2X₂Y
İPUCU-5
nötron çekirdekteki yüksüz tanecik
proton: çekirdekteki (+) yüklü tanecik
elektron: yörüngedeki (-) yüklü tanecik
D) I, II ve III
12
Ortaokul Fen Bilgisi
Kimyasal Tepkimeler
7. Yandaki tepkimede X atomunda tepkime sonucunda, I. Proton sayısı II. Nötron sayısı III. Elektron sayısı niceliklerinden hangileri değişmiş olabilir? A) Yalnız III QONITELIK VAVIDLARI B) I ve II 6 proton belektron Girenler 3X₂ + Y₂ 2 342 363 J C) II ve III Ürünler 2X₂Y İPUCU-5 nötron çekirdekteki yüksüz tanecik proton: çekirdekteki (+) yüklü tanecik elektron: yörüngedeki (-) yüklü tanecik D) I, II ve III 12