Kütle ve Ağırlık İlişkisi Soruları

еAеH. L
Beni.
D)
C) Her S
B)
Geld
Kont
6. Hangis
A)
Onu
Bu t
güzel
D)
C)
Sen
B)
A) On
hangisia
5. Sifat-
A) Sifat
altı çizi
4."Ölü
C) Yog
A) He
yoğur
3."Saz
D) (
C) E
B) L
U
A)
2.Aş
D)
(3
B)
A)
1.A
Koray oyuncak arabasını 3 farklı zeminde eşit mesafe çekerek uyguladığı kuvvetleri dinamometre ile ölçüyor ve aşa-
didaki grafiği elde ediyor.
Zemin 1
A) Hali
B) Beton
C) Mermer
D) Hali
etki etmez.
Uygulanan kuvvet (N)
Zemin 1 Zemin 2 Zemin 3
Verilen grafiğe göre Koray'ın oyuncak arabayı hareket ettirmeye çalıştığı zeminler aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
Zemin 2
Beton
Mermer
Halı
Mermer
Zemin 3
Mermer
Halı
Beton
Beton
Zeminler
23
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
еAеH. L Beni. D) C) Her S B) Geld Kont 6. Hangis A) Onu Bu t güzel D) C) Sen B) A) On hangisia 5. Sifat- A) Sifat altı çizi 4."Ölü C) Yog A) He yoğur 3."Saz D) ( C) E B) L U A) 2.Aş D) (3 B) A) 1.A Koray oyuncak arabasını 3 farklı zeminde eşit mesafe çekerek uyguladığı kuvvetleri dinamometre ile ölçüyor ve aşa- didaki grafiği elde ediyor. Zemin 1 A) Hali B) Beton C) Mermer D) Hali etki etmez. Uygulanan kuvvet (N) Zemin 1 Zemin 2 Zemin 3 Verilen grafiğe göre Koray'ın oyuncak arabayı hareket ettirmeye çalıştığı zeminler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Zemin 2 Beton Mermer Halı Mermer Zemin 3 Mermer Halı Beton Beton Zeminler 23
1. A arabasının belirli zaman diliminde aldığı yolu gösteren tablo aşağıda verilmiştir.
A arabası
Yol (m)
0
120
C)
120
60
Buna göre A arabasının sürat-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
Sürat (m/s)
B)
Sürat (m/s)
0
1
Surat (m/s)
120
2
Zaman (s)
2
0
3
Zaman (s)
Zaman(s)
D)
480
360
240
120
480
0
Sürat (m/s)
240
1
0
240
1
2
2
2
3
360
3
4
4
480
Zaman (s)
Zaman (s)
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
1. A arabasının belirli zaman diliminde aldığı yolu gösteren tablo aşağıda verilmiştir. A arabası Yol (m) 0 120 C) 120 60 Buna göre A arabasının sürat-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Sürat (m/s) B) Sürat (m/s) 0 1 Surat (m/s) 120 2 Zaman (s) 2 0 3 Zaman (s) Zaman(s) D) 480 360 240 120 480 0 Sürat (m/s) 240 1 0 240 1 2 2 2 3 360 3 4 4 480 Zaman (s) Zaman (s)
7.SINIF
3. ÜNİTE
KUVVET VE ENERJİ
Kuvvet ve Ağırlık İlişkisi
************
ÖDEV
NO: 05
752
) Aşağıda bir Dünya ve Dağ modeli verilmiş, üzerindeki bazı noktalar işaret-
inmiştir. Buna göre verilen modeller üzerindeki noktalarda bulunan bir cismin
ğırlığını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
A) A
ağırl
pota
B
S
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
7.SINIF 3. ÜNİTE KUVVET VE ENERJİ Kuvvet ve Ağırlık İlişkisi ************ ÖDEV NO: 05 752 ) Aşağıda bir Dünya ve Dağ modeli verilmiş, üzerindeki bazı noktalar işaret- inmiştir. Buna göre verilen modeller üzerindeki noktalarda bulunan bir cismin ğırlığını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. A) A ağırl pota B S
işlemlerden hangileri tek başına yapıldığında bilye
A) Yalniz II
BF ve Il
14. Sürtünmesi önemsenmeyen düzenekte şekildeki
konumdan serbest bırakılan cisim sırasıyla K, L ve
M noktalarından geçerek hareketini sürdürüyor.
A)
Düzenegin
Yatay
Buna göre cisme belirtilen noktalarda etki eden
yer çekimi kuvvetinin yönü hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
B)
(C)
D)
K
↓
✓
✓
FEN BİLİMLERİ
M
↑
↑
↓
M
↓
→ ✓
C) ve
15. Hipotez:
cismin al
Verilen
düzleme
narak 2
Bun
han
24
A)
B
C
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
işlemlerden hangileri tek başına yapıldığında bilye A) Yalniz II BF ve Il 14. Sürtünmesi önemsenmeyen düzenekte şekildeki konumdan serbest bırakılan cisim sırasıyla K, L ve M noktalarından geçerek hareketini sürdürüyor. A) Düzenegin Yatay Buna göre cisme belirtilen noktalarda etki eden yer çekimi kuvvetinin yönü hangi seçenekte doğru verilmiştir? B) (C) D) K ↓ ✓ ✓ FEN BİLİMLERİ M ↑ ↑ ↓ M ↓ → ✓ C) ve 15. Hipotez: cismin al Verilen düzleme narak 2 Bun han 24 A) B C
7. SINIF
ANANTARE
K
HAM
FEN BİLİMLERİ
13. Şekildeki bilye, düzeneğin K noktasından serbest bırakıldığında L noktasına ulaşamadan geri dönüyor.
Buna göre,
1. Bilyenin yüzeyini zımparaladıktan sonra K noktasından serbest bırakmak
U Bilyeyi K noktasından belirli bir hızla atmak
Düzeneğin yüzeyini zeytinyağı ile yağlamak
işlemlerden hangileri tek başına yapıldığında bilye L noktasını geçerek düzeneği terkedebilir?
A) Yalnız II
B) ve Il
Cyi ve III
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
7. SINIF ANANTARE K HAM FEN BİLİMLERİ 13. Şekildeki bilye, düzeneğin K noktasından serbest bırakıldığında L noktasına ulaşamadan geri dönüyor. Buna göre, 1. Bilyenin yüzeyini zımparaladıktan sonra K noktasından serbest bırakmak U Bilyeyi K noktasından belirli bir hızla atmak Düzeneğin yüzeyini zeytinyağı ile yağlamak işlemlerden hangileri tek başına yapıldığında bilye L noktasını geçerek düzeneği terkedebilir? A) Yalnız II B) ve Il Cyi ve III D) II ve III
1. Mars ve Dünya gezegenlerine ait bazı kıyaslama bilgileri aşağıdaki görseller kullanılarak verilmiştir.
Kütle
Yer çekimi
Dünya
(Madde Miktari)
10m
m
Mars
Ağırlık
Dünya'da
100
Mars'da
38
Dünya
Mars
Bilgi: Kütle çekimi evrendeki temel kuvvetlerdendir. Dünya'mızda da bu kuvvet olduğu için yaşama şansına
sahibiz. Gezegenlerin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekimine yer çekimi adı verilir.
Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Gezegenler, üzerlerinde bulunan cisimlere belli bir kütle çekimi uygular.
B) Uygulanan çekim kuvveti ile gezegenlerin kütlesi arasında ilişki kurulabilir.
C) Gezegenlerin uyguladıkları çekim kuvvetleri birbirinden farklı olabilir.
D) Gezegenlerin yer çekiminden ötürü cisimlerin kütleleri de değişebilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
1. Mars ve Dünya gezegenlerine ait bazı kıyaslama bilgileri aşağıdaki görseller kullanılarak verilmiştir. Kütle Yer çekimi Dünya (Madde Miktari) 10m m Mars Ağırlık Dünya'da 100 Mars'da 38 Dünya Mars Bilgi: Kütle çekimi evrendeki temel kuvvetlerdendir. Dünya'mızda da bu kuvvet olduğu için yaşama şansına sahibiz. Gezegenlerin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekimine yer çekimi adı verilir. Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? A) Gezegenler, üzerlerinde bulunan cisimlere belli bir kütle çekimi uygular. B) Uygulanan çekim kuvveti ile gezegenlerin kütlesi arasında ilişki kurulabilir. C) Gezegenlerin uyguladıkları çekim kuvvetleri birbirinden farklı olabilir. D) Gezegenlerin yer çekiminden ötürü cisimlerin kütleleri de değişebilir.
12. Bir voleybol maçında file üzerinde topun ve
oyuncuların bulunduğu durum aşağıdaki gibi
gözlemlenmiştir.
0
Bu gözlemin devamında topun 1 numaralı
oyuncunun olduğu tarafa düştüğü bilindiği-
ne göre;
File
Bileşke kuvvetin büyüklüğünün sıfır olmaması
II. Topa uygulanan kuvvetlerin yönünün birbirin-
den farklı olması
III. Topa uygulanan kuvvetlerin uygulama nokta-
larının farklı olması
A) Yalnız
C) II ve Ill
olaylarından hangileri bu durumun gerçek-
leşmesini sağlamış olabilir?
13. Elif ile Borm
8) I ve Il
D) I, II ve III
maya kapmak için asağıda-
14. Bin
ay
ra
M
di
1.
11.
ifa
g
A
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
12. Bir voleybol maçında file üzerinde topun ve oyuncuların bulunduğu durum aşağıdaki gibi gözlemlenmiştir. 0 Bu gözlemin devamında topun 1 numaralı oyuncunun olduğu tarafa düştüğü bilindiği- ne göre; File Bileşke kuvvetin büyüklüğünün sıfır olmaması II. Topa uygulanan kuvvetlerin yönünün birbirin- den farklı olması III. Topa uygulanan kuvvetlerin uygulama nokta- larının farklı olması A) Yalnız C) II ve Ill olaylarından hangileri bu durumun gerçek- leşmesini sağlamış olabilir? 13. Elif ile Borm 8) I ve Il D) I, II ve III maya kapmak için asağıda- 14. Bin ay ra M di 1. 11. ifa g A
9.
S
4s
Ege
4s
Orçun
Aynı kutuyu sürtünmeli yüzeyde Ege ve Or-
çun şekilde görüldüğü gibi farklı konumlarda
sabit süratlerle hareket ettiriyorlar.
Buna göre,
Her iki durumda da kutuya etki eden sür-
tünme kuvveti eşittir. X
Yalnız I
ve III
II. Kutuyu çekmek için Ege daha fazla kuv-
vet uygulamaktadır.
Her ki durumda da kutuların sıcaklığı art-
maktadır. V
yargılarından hangisi ya da hangileri doğ-
rudur?
GLITESHIN NOVI
BYalnız II
porye
ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
9. S 4s Ege 4s Orçun Aynı kutuyu sürtünmeli yüzeyde Ege ve Or- çun şekilde görüldüğü gibi farklı konumlarda sabit süratlerle hareket ettiriyorlar. Buna göre, Her iki durumda da kutuya etki eden sür- tünme kuvveti eşittir. X Yalnız I ve III II. Kutuyu çekmek için Ege daha fazla kuv- vet uygulamaktadır. Her ki durumda da kutuların sıcaklığı art- maktadır. V yargılarından hangisi ya da hangileri doğ- rudur? GLITESHIN NOVI BYalnız II porye ve III
e
n
5.
sn. aralığında araç yol alma-
mıştır.
III. Aracın (0-5) sn. aralığında sürati
8 m/sn.dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) II ve III
fit
30
20
Konum(m)
5 8 10
B) I ve III
D) I, II ve III
Zaman(sn.)
Konum-zaman grafiği verilen hareketli-
nin 8-10 sn, zaman aralığında sürati kaç
m/sn.dir?
A) 15
1970
B) 10
C) 5 D) 3
6. SINIF TDSB/B SERİSİ
143
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
e n 5. sn. aralığında araç yol alma- mıştır. III. Aracın (0-5) sn. aralığında sürati 8 m/sn.dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II C) II ve III fit 30 20 Konum(m) 5 8 10 B) I ve III D) I, II ve III Zaman(sn.) Konum-zaman grafiği verilen hareketli- nin 8-10 sn, zaman aralığında sürati kaç m/sn.dir? A) 15 1970 B) 10 C) 5 D) 3 6. SINIF TDSB/B SERİSİ 143
3.
K
Kuvvetin Ölçülmesi
SM
K
A) 1 B) 2
2 an
B)
K, L ve M cisimleri özdeş dinamometrele-
re şekildeki gibi asılmıştır.
S
M
TEL
Buna göre, L cismi bu dinamometreye
tek başına asılırsa dinamometrenin yayı
kaç birim uzar?
(Her bölme 1 birimdir.)
C) 3 0 D) 4
OA
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
3. K Kuvvetin Ölçülmesi SM K A) 1 B) 2 2 an B) K, L ve M cisimleri özdeş dinamometrele- re şekildeki gibi asılmıştır. S M TEL Buna göre, L cismi bu dinamometreye tek başına asılırsa dinamometrenin yayı kaç birim uzar? (Her bölme 1 birimdir.) C) 3 0 D) 4 OA
y)
vodafone TR
en
eri
7.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
K
A)
Ek
L
M
Şekildeki düzenekte K noktasında V süratine sa-
hip olan top, L noktasından da aynı süratle geçi-
yor ve M noktasında duruyor.
00:23
Buna göre, topun kinetik enerjisinin (Ek) za-
mana (t) bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
K L M
C) Ek
K L M
B)
3
Ek
K L M
D) Ex
%70
KLM
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
y) vodafone TR en eri 7. BAHÇEŞEHİR KOLEJİ K A) Ek L M Şekildeki düzenekte K noktasında V süratine sa- hip olan top, L noktasından da aynı süratle geçi- yor ve M noktasında duruyor. 00:23 Buna göre, topun kinetik enerjisinin (Ek) za- mana (t) bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? K L M C) Ek K L M B) 3 Ek K L M D) Ex %70 KLM
5.
K
Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda K cismi,
1. konumdan serbest bırakıldıktan sonra 2. ve 3.
konumlardan geçiyor.
1. 2. konuma gelirken kinetik enerjisi azalır.
II. 2. konumda kinetik enerji maksimum, potansi-
yel enerji minimumdur.
III. 3. konuma geldiğinde kinetik enerji minimum,
potansiyel enerji maksimum olur.
A) Yalnız I
C) II ve III
Buna göre, yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
h
2h
K
3h
K
X
Y
N
B) Yalnız II
D) I, II ve III
2h Y
3h
h
N
X
Yer
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
5. K Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda K cismi, 1. konumdan serbest bırakıldıktan sonra 2. ve 3. konumlardan geçiyor. 1. 2. konuma gelirken kinetik enerjisi azalır. II. 2. konumda kinetik enerji maksimum, potansi- yel enerji minimumdur. III. 3. konuma geldiğinde kinetik enerji minimum, potansiyel enerji maksimum olur. A) Yalnız I C) II ve III Buna göre, yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? h 2h K 3h K X Y N B) Yalnız II D) I, II ve III 2h Y 3h h N X Yer
12.
D) Esneklik potansiyel enerji →→ Kinetik enerji →
Çekim potansiyel enerji
Sırtında çanta ile merdiven çıkan
adam
iş
yapar
Bebek arabasını
iterek hareket ettiren
anne
iş
iş
yapar yapmaz
A) O
B) ★
iş
yapmaz
Halının üzerindeki
arabayı hareket etti-
ren çocuk
O
iş
iş
yapar yapmaz
Yukarıdaki eylemleri gerçekleştiren kişilerin
fiziksel anlamda iş yapıp yapmadığına karar
vererek ilerlenildiğinde hangi sembole ulaşı-
lır?
A
C) O
D) A
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
12. D) Esneklik potansiyel enerji →→ Kinetik enerji → Çekim potansiyel enerji Sırtında çanta ile merdiven çıkan adam iş yapar Bebek arabasını iterek hareket ettiren anne iş iş yapar yapmaz A) O B) ★ iş yapmaz Halının üzerindeki arabayı hareket etti- ren çocuk O iş iş yapar yapmaz Yukarıdaki eylemleri gerçekleştiren kişilerin fiziksel anlamda iş yapıp yapmadığına karar vererek ilerlenildiğinde hangi sembole ulaşı- lır? A C) O D) A
BİLİMLERİ
BAHÇEŞEHİR KOLEJÍ
11.
12.
TEST
3
Sıkıştırılmış yayın ucundaki basketbol topu, yay
serbest bırakıldığında şekildeki yolu takip ederek
potaya ulaşıyor.
Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda ger-
çekleşen bu olayda enerji dönüşümleri hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
A) Çekim potansiyel enerji →→ Kinetik enerji →
Esneklik potansiyel enerji
B) Kinetik enerji → Esneklik potansiyel enerji →
Çekim potansiyel enerji
C) Esneklik potansiyel enerji →Çekim potansiyel
enerji → Kinetik enerji
D) Esneklik potansiyel enerji →→→ Kinetik enerji →
Çekim potansiyel enerji
Sırtında çanta ile merdiven çıkan
adam
iş
yapar
iş
yapmaz
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
BİLİMLERİ BAHÇEŞEHİR KOLEJÍ 11. 12. TEST 3 Sıkıştırılmış yayın ucundaki basketbol topu, yay serbest bırakıldığında şekildeki yolu takip ederek potaya ulaşıyor. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda ger- çekleşen bu olayda enerji dönüşümleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Çekim potansiyel enerji →→ Kinetik enerji → Esneklik potansiyel enerji B) Kinetik enerji → Esneklik potansiyel enerji → Çekim potansiyel enerji C) Esneklik potansiyel enerji →Çekim potansiyel enerji → Kinetik enerji D) Esneklik potansiyel enerji →→→ Kinetik enerji → Çekim potansiyel enerji Sırtında çanta ile merdiven çıkan adam iş yapar iş yapmaz
3.
Tahir Öğretmen, aşağıda kütleleri ve kum zemin-
den yükseklikleri belirtilen K, L, M ve N demir bil-
yelerle ilgili deney düzeneklerini hazırlamıştır.
5m
3h
K
Ave
2m (
h
11
ve
5m M
h
Deney Sabit Bağımsız
düzenekleri değişken değişken
X
Yükseklik
m (N)
Tahir öğretmen, çekim potansiyel enerjisinin bağ-
li olduğu faktörleri belirlemek için öğrencilerden
önce hipotez oluşturmalarını sonra gerekli deney
düzeneklerini seçmelerini istemiştir.
Kemal: A ve no'lu deney düzenekleriyle "Çe
kim potansiyei enerjisi, yüksekiik arttıkça artar"
görüşünü incelerim.
1
Deney
Sabit Bağımsız
düzenekleri değişken değişken
Y
Kütle
4h
Kum
IV zemin
Fatma: ve deney düzenekleriyle "Çekim--
potansiyel enerjisi, küte artikça artar" görüşünü
incelerim.
Bağımlı
değişken
Kum zeminde
bıraktığı derinlik
A) || IV |||
Yükseklik
B) I |||
||
Kütle
C)
||
||| Yükseklik
D)
IV
Kütle
Bağımlı
değişken
Kum zeminde
bıraktığı derinlik
Buna göre, A, ve sembolleriyle, X ve Y
yerine aşağıdaki seçeneklerden hangisi ya-
zılırsa deneylerle ilgili hazırlanan rapor kısmı
doğru tamamlanmış olur?
Kütle
Yükseklik
Kum zemin
Kum zemin
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
3. Tahir Öğretmen, aşağıda kütleleri ve kum zemin- den yükseklikleri belirtilen K, L, M ve N demir bil- yelerle ilgili deney düzeneklerini hazırlamıştır. 5m 3h K Ave 2m ( h 11 ve 5m M h Deney Sabit Bağımsız düzenekleri değişken değişken X Yükseklik m (N) Tahir öğretmen, çekim potansiyel enerjisinin bağ- li olduğu faktörleri belirlemek için öğrencilerden önce hipotez oluşturmalarını sonra gerekli deney düzeneklerini seçmelerini istemiştir. Kemal: A ve no'lu deney düzenekleriyle "Çe kim potansiyei enerjisi, yüksekiik arttıkça artar" görüşünü incelerim. 1 Deney Sabit Bağımsız düzenekleri değişken değişken Y Kütle 4h Kum IV zemin Fatma: ve deney düzenekleriyle "Çekim-- potansiyel enerjisi, küte artikça artar" görüşünü incelerim. Bağımlı değişken Kum zeminde bıraktığı derinlik A) || IV ||| Yükseklik B) I ||| || Kütle C) || ||| Yükseklik D) IV Kütle Bağımlı değişken Kum zeminde bıraktığı derinlik Buna göre, A, ve sembolleriyle, X ve Y yerine aşağıdaki seçeneklerden hangisi ya- zılırsa deneylerle ilgili hazırlanan rapor kısmı doğru tamamlanmış olur? Kütle Yükseklik Kum zemin Kum zemin
1. Grafikte bazı gezegenlerin kütleleri arasındaki iliş-
ki gösterilmiştir.
las vay
Kütle
eß
YOU
Gezegenler
Buna göre grafikteki bilgilerden yararlanarak
aşağıda verilen ifadelerden hangisine ulaşıla-
bilir?
K
L M N
A) Bir cisme uygulanan en büyük kütle çekim kuv-
veti değeri K gezegeninde ölçülür.
BYL gezegeninin sahip olduğu kütle çekim kuvveti
M'den büyük K'dan küçüktür.
C) M ve N gezegenlerinde aynı kütle çekim kuvve-
ti değerine ulaşmak için kütleleri farklı cisimler-
den yararlanılmalıdır.
D) 10 kg kütleye sahip bir cisme uygulanan kütle
çekim kuvveti N ve L gezegenlerinde aynı de-
ğere sahiptir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
1. Grafikte bazı gezegenlerin kütleleri arasındaki iliş- ki gösterilmiştir. las vay Kütle eß YOU Gezegenler Buna göre grafikteki bilgilerden yararlanarak aşağıda verilen ifadelerden hangisine ulaşıla- bilir? K L M N A) Bir cisme uygulanan en büyük kütle çekim kuv- veti değeri K gezegeninde ölçülür. BYL gezegeninin sahip olduğu kütle çekim kuvveti M'den büyük K'dan küçüktür. C) M ve N gezegenlerinde aynı kütle çekim kuvve- ti değerine ulaşmak için kütleleri farklı cisimler- den yararlanılmalıdır. D) 10 kg kütleye sahip bir cisme uygulanan kütle çekim kuvveti N ve L gezegenlerinde aynı de- ğere sahiptir.