Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi Soruları

B
SINIF
i
n
18. Araştırma Sorusu I: Durmakta olan bir cismin durmaya
devam etmesi için cisme uygulanan bileşke kuvvet nasıl
olmalıdır?
Araştırma Sorusu II: Sabit süratli bir cismin hareketine
sabit süratle devam etmesi için cisme uygulanan bileşke
kuvvet nasıl olmalıdır?
regasen asu
impeg 0.
Bir öğrenci, araştırma sorularını cevaplayabilmek için
özdeş cisimlerle ve sürtünmenin ihmal edildiği bazı dü-
zenekler kuruyor. Aşağıdaki düzeneklerde ilk durumları
verilen cisimlere daha sonra etki eden kuvvetleri uygula-
yarak gözlem yapıyor.
Bati
20 N-
20 N
Ilk durum: Doğu yönünde
sabit süratle hareket etmektedir.
|||
30 N
B
Ilk durum: Hareketsiz
V
A)
B)
C)
D)
5 N
Ilk durum: Batı yönünde
sabit süratle hareket etmektedir.
Araştırma
Sorusu I
30 N
I ve II
III ve IV
III ve IV
V ve VI
5 N
Doğu
20 N-
B
25 N
lik durum: Doğu yönünde
sabit süratle hareket etmektedir.
IV
lik durum: Hareketsiz
30 N
VI
Araştırma
Sorusu II
Buna göre, öğrenci araştırma sorularını cevaplaya-
bilmek için numaralı düzeneklerden hangilerini kul-
lanabilir?
III ve IV
I ve II
V ve VI
I ve II
15 N
25 N
lik durum: Batı yönünde
sabit süratle hareket etmektedir.
35 N
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
B SINIF i n 18. Araştırma Sorusu I: Durmakta olan bir cismin durmaya devam etmesi için cisme uygulanan bileşke kuvvet nasıl olmalıdır? Araştırma Sorusu II: Sabit süratli bir cismin hareketine sabit süratle devam etmesi için cisme uygulanan bileşke kuvvet nasıl olmalıdır? regasen asu impeg 0. Bir öğrenci, araştırma sorularını cevaplayabilmek için özdeş cisimlerle ve sürtünmenin ihmal edildiği bazı dü- zenekler kuruyor. Aşağıdaki düzeneklerde ilk durumları verilen cisimlere daha sonra etki eden kuvvetleri uygula- yarak gözlem yapıyor. Bati 20 N- 20 N Ilk durum: Doğu yönünde sabit süratle hareket etmektedir. ||| 30 N B Ilk durum: Hareketsiz V A) B) C) D) 5 N Ilk durum: Batı yönünde sabit süratle hareket etmektedir. Araştırma Sorusu I 30 N I ve II III ve IV III ve IV V ve VI 5 N Doğu 20 N- B 25 N lik durum: Doğu yönünde sabit süratle hareket etmektedir. IV lik durum: Hareketsiz 30 N VI Araştırma Sorusu II Buna göre, öğrenci araştırma sorularını cevaplaya- bilmek için numaralı düzeneklerden hangilerini kul- lanabilir? III ve IV I ve II V ve VI I ve II 15 N 25 N lik durum: Batı yönünde sabit süratle hareket etmektedir. 35 N
TÖDEV
12
W
• Genel Tekrar
F=8N
1. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemdeki cismin, yatay doğrultu-
daki 20 N büyüklüğünde kuvvet ile 5 m yer değiştirmesi sağ-
lanıyor.
28
Y
4 m
Buna göre, kuvvetin yaptığı iş kaç J'dir?
A) 4
B) 10
C) 25
D) 50
TROUXY
Yatay
3
E) 100
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
TÖDEV 12 W • Genel Tekrar F=8N 1. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemdeki cismin, yatay doğrultu- daki 20 N büyüklüğünde kuvvet ile 5 m yer değiştirmesi sağ- lanıyor. 28 Y 4 m Buna göre, kuvvetin yaptığı iş kaç J'dir? A) 4 B) 10 C) 25 D) 50 TROUXY Yatay 3 E) 100
16. Bir cismin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için cisme
kuvvet uygulanmalı ve cisim kuvvet doğrultusunda
yol almalıdır.
Bir alışveriş merkezinde özdeş arabalardan boş olan
araba F kuvvetiyle mağazanın bir ucundan diğer ucu-
na kadar itiliyor.
Malzeme dolu araba ise 2F kuvvetiyle birinci araba-
nın aldığı yolun yarısı kadar yani mağazanın yarısına
kadar itiliyor.
F
2F
1. araba
2. araba
12
Buna göre yapılan işlerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
(Sürtünme kuvvetleri ihmal ediliyor.)
A) Boş araba iş yapmaz, dolu araba iş yapar.
B) Dolu arabanın yaptığı iş boş arabadan daha fazla-
dır.
2x
X
C) Boş ve dolu arabanın yaptığı işler eşittir.
D) Dolu arabanın yaptığı iş boş arabanın yaptığı işin
yarısı kadardır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
16. Bir cismin fiziksel anlamda iş yapabilmesi için cisme kuvvet uygulanmalı ve cisim kuvvet doğrultusunda yol almalıdır. Bir alışveriş merkezinde özdeş arabalardan boş olan araba F kuvvetiyle mağazanın bir ucundan diğer ucu- na kadar itiliyor. Malzeme dolu araba ise 2F kuvvetiyle birinci araba- nın aldığı yolun yarısı kadar yani mağazanın yarısına kadar itiliyor. F 2F 1. araba 2. araba 12 Buna göre yapılan işlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Sürtünme kuvvetleri ihmal ediliyor.) A) Boş araba iş yapmaz, dolu araba iş yapar. B) Dolu arabanın yaptığı iş boş arabadan daha fazla- dır. 2x X C) Boş ve dolu arabanın yaptığı işler eşittir. D) Dolu arabanın yaptığı iş boş arabanın yaptığı işin yarısı kadardır.
2.
3.1
2. Ü
2. UI
3. NA
1. BÖL
2. BÖLÜ
3. BÖLÜM
3. ÜNİTE 1
3. UNITED
Siste
15. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için cisme kuvvet uygulanması ve cismin uygulanan kuvvet doğrultu-
sunda hareket etmesi gerekir.
Orgoninna
Aşağıda bir işçinin gün içinde gerçekleştirdiği bazı eylemler numaralandırılarak gösterilmiştir.
İşçi kucağına verilen çuvalı
merdivenlerden çıkarak
inşaatın 1. katına çıkarıyor.
2
✓
İşçi yerdeki çuvalı
tutarak yerden kaldırıyor.
Buna göre işçinin fiziksel anlamda yaptığı işle ilgili,
1. 1. durumda yaptığı iş en fazladır.
II. 2. durumda yaptığı iş, 3. durumda yaptığı işten azdır.
III. Üç durumda da iş yapmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur? (Çuvallar özdesi
A) Yalnız I
B) I ve 11
C) I ve
İşçi omzuna yüklenen iki
çuvalla birlikte yatay bir yol
üzerinde 10 metre ilerliyor.
D) II ve III
TEST BİTTİ.
JIZI KONTROL EDİNİZ.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
2. 3.1 2. Ü 2. UI 3. NA 1. BÖL 2. BÖLÜ 3. BÖLÜM 3. ÜNİTE 1 3. UNITED Siste 15. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için cisme kuvvet uygulanması ve cismin uygulanan kuvvet doğrultu- sunda hareket etmesi gerekir. Orgoninna Aşağıda bir işçinin gün içinde gerçekleştirdiği bazı eylemler numaralandırılarak gösterilmiştir. İşçi kucağına verilen çuvalı merdivenlerden çıkarak inşaatın 1. katına çıkarıyor. 2 ✓ İşçi yerdeki çuvalı tutarak yerden kaldırıyor. Buna göre işçinin fiziksel anlamda yaptığı işle ilgili, 1. 1. durumda yaptığı iş en fazladır. II. 2. durumda yaptığı iş, 3. durumda yaptığı işten azdır. III. Üç durumda da iş yapmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? (Çuvallar özdesi A) Yalnız I B) I ve 11 C) I ve İşçi omzuna yüklenen iki çuvalla birlikte yatay bir yol üzerinde 10 metre ilerliyor. D) II ve III TEST BİTTİ. JIZI KONTROL EDİNİZ.
2. Aynı miktar su barındıran iki barajın alabileceği su yükseklikleri ve barajların genişlikleri aşağıdakı
şekilde gösterilmiştir.
20
K BARAJI
1230 m
130 m
L BARAJI
986 m
210 m
1360
1196
K barajının alabileceği su yüksekliği 130 m ve genişliği 1230 m'dir. L barajının alabileceği su yüksekliği
210 m ve genişliği 986 m'dir. Barajların su çıkış kapakları aynı büyüklükte ve yerden aynı yükseklikte
bulunmaktadırlar.Barajların, tamamen su ile doldukları bir anda kapakları açılıyor.
ilk anda baraj kapaklarından fışkıran suların sahip oldukları kinetik enerjileri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
barajından fışkıran suların kinetik enerjisi daha büyüktür çünkü baraj su genişliği daha fazladır.
L barajından işkıran suların kinetik enerjisi daha büyüktür çünkü baraj su yüksekliği daha fazladır.
K barajından fışkıran suların kinetik enerjisi daha büyüktür çünkü baraj su yüksekliği daha azdır.
D) L barajından fışkıran suların kinetik enerjisi daha büyüktür çünkü baraj su genişliği daha azdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
2. Aynı miktar su barındıran iki barajın alabileceği su yükseklikleri ve barajların genişlikleri aşağıdakı şekilde gösterilmiştir. 20 K BARAJI 1230 m 130 m L BARAJI 986 m 210 m 1360 1196 K barajının alabileceği su yüksekliği 130 m ve genişliği 1230 m'dir. L barajının alabileceği su yüksekliği 210 m ve genişliği 986 m'dir. Barajların su çıkış kapakları aynı büyüklükte ve yerden aynı yükseklikte bulunmaktadırlar.Barajların, tamamen su ile doldukları bir anda kapakları açılıyor. ilk anda baraj kapaklarından fışkıran suların sahip oldukları kinetik enerjileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? barajından fışkıran suların kinetik enerjisi daha büyüktür çünkü baraj su genişliği daha fazladır. L barajından işkıran suların kinetik enerjisi daha büyüktür çünkü baraj su yüksekliği daha fazladır. K barajından fışkıran suların kinetik enerjisi daha büyüktür çünkü baraj su yüksekliği daha azdır. D) L barajından fışkıran suların kinetik enerjisi daha büyüktür çünkü baraj su genişliği daha azdır.
C) II ve III
12. Çin astronotlar Ay yüzeyinde dinamometreyle bir
cismin ağırlığını 60 N olarak ölçüyorlar.
A) 6 Kg
C) 36 Kg
DI, II ve III
Buna göre astronotların ölçtüğü cismin kütlesi
aşağıdakilerden hangisidir? (Dünya'nın çekim
kuvveti Ay'ın çekim kuvvetinin altı katına eşittir.)
MUBA
YAYINLADI
B) 1 Kg
D) 360 N
36
MUBA YAYINLARI
14. Görselde hareketsiz bir cisme etki eden üç kuvvet
sonucunda cismin hareketi verilmiştir.
F₁
3
2
Hareketsiz
A) Yalnız F₁
F₂ ve F3
F.
Hareket yönü
Buna göre cisme etki eden kuvvetlerden han-
gisi veya hangileri iş yapmıştır?
B) F, ve F,
F₁, F₂ ve F₂
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
C) II ve III 12. Çin astronotlar Ay yüzeyinde dinamometreyle bir cismin ağırlığını 60 N olarak ölçüyorlar. A) 6 Kg C) 36 Kg DI, II ve III Buna göre astronotların ölçtüğü cismin kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? (Dünya'nın çekim kuvveti Ay'ın çekim kuvvetinin altı katına eşittir.) MUBA YAYINLADI B) 1 Kg D) 360 N 36 MUBA YAYINLARI 14. Görselde hareketsiz bir cisme etki eden üç kuvvet sonucunda cismin hareketi verilmiştir. F₁ 3 2 Hareketsiz A) Yalnız F₁ F₂ ve F3 F. Hareket yönü Buna göre cisme etki eden kuvvetlerden han- gisi veya hangileri iş yapmıştır? B) F, ve F, F₁, F₂ ve F₂
Etkinlik 15
Fo
For
Kuvvet ve Enerji
Esneklik potansiyel enerjisi ile ilgili aşağıda yapılan deneyde, 30 cm uzunluğunki
yay, boyları 10 cm, 20 cm ve 25 cm kalacak şekilde özdeş arabalar ile sikiştiriliyor
ve arabalar aynı anda serbest bırakılıyor. Buna göre;
1. Arabalara yüklenen esneklik potansiyel enerjilerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
2. Arabaların aldığı yolları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
3. Deneyin değişkenlerini belirleyiniz.
Bağımlı Değişken
Bağımsız Değişken
4. Deney ile ilgili bir sonuç cümlesi yazınız.
Kontrol Değişkeni
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
Etkinlik 15 Fo For Kuvvet ve Enerji Esneklik potansiyel enerjisi ile ilgili aşağıda yapılan deneyde, 30 cm uzunluğunki yay, boyları 10 cm, 20 cm ve 25 cm kalacak şekilde özdeş arabalar ile sikiştiriliyor ve arabalar aynı anda serbest bırakılıyor. Buna göre; 1. Arabalara yüklenen esneklik potansiyel enerjilerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 2. Arabaların aldığı yolları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 3. Deneyin değişkenlerini belirleyiniz. Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken 4. Deney ile ilgili bir sonuç cümlesi yazınız. Kontrol Değişkeni
A
:
3.
biliyor.
80 cm
Kuvvet uygulandığında şekli değişen uygula-
Inan kuvvet ortadan kalktığında eski haline ge-
lebilen cisimlere esnek cisim denir.
II. Esnek cisimlerdeki esneme miktarı uygulanan
kuvvete bağlıdır.
III. Esnek cisimlerdeki esneme miktarı sınırsız de-
ğildir.
ifadelerden hangileri söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Esnek cisimler ile ilgili;
I. Paket lastiği ve yay cisimler esnek cisim örne-
ğidir.
DENEME 9
|||
30 cm
IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
A : 3. biliyor. 80 cm Kuvvet uygulandığında şekli değişen uygula- Inan kuvvet ortadan kalktığında eski haline ge- lebilen cisimlere esnek cisim denir. II. Esnek cisimlerdeki esneme miktarı uygulanan kuvvete bağlıdır. III. Esnek cisimlerdeki esneme miktarı sınırsız de- ğildir. ifadelerden hangileri söylenebilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III Esnek cisimler ile ilgili; I. Paket lastiği ve yay cisimler esnek cisim örne- ğidir. DENEME 9 ||| 30 cm IV
7. Görseldeki yaya başlangıçta yerde durmakta olan X
cismi asılmıştır.
X
X cismi ve X cisminin yaya asılması sonucu mey-
dana gelen değişimlerle ilgili aşağıdaki ifadeler
den hangisi yanlıştır?
A) X cisminin çekim potansiyel enerjisi artmıştır.
Yayda esneklik potansiyel enerjisi depolanmıştır.
Başlangıçta X cismi kinetik enerjiye sahiptir.
D) Yay üzerinde yer çekimi kuvveti iş yapmıştır.
COL
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
7. Görseldeki yaya başlangıçta yerde durmakta olan X cismi asılmıştır. X X cismi ve X cisminin yaya asılması sonucu mey- dana gelen değişimlerle ilgili aşağıdaki ifadeler den hangisi yanlıştır? A) X cisminin çekim potansiyel enerjisi artmıştır. Yayda esneklik potansiyel enerjisi depolanmıştır. Başlangıçta X cismi kinetik enerjiye sahiptir. D) Yay üzerinde yer çekimi kuvveti iş yapmıştır. COL
D) Cisim en fazla K yüzeyinde hareket eder.
2. Görselde balık kartalının havadan suya avlanma dalışı
sırasında üç farklı kanat pozisyonu verilmiştir.
Olçme, Değerlendirme ve Sinav Hizmetlen
Bu dalışın serbest düşme hareketine benzer olduğu
dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
.
MEB
A) Kartalın 1 konumundan 3 konumuna inmesi potansi-
yel enerjisini azaltmıştır.
B) Kartal en yüksek hıza 3 konumunda ulaşmıştır.
C) Kartal suya çarptığı anda kinetik enerjisi azalmaya
başlar.
D) Kartal 3 konumundayken hava direnci etkisi en faz-
ladır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
D) Cisim en fazla K yüzeyinde hareket eder. 2. Görselde balık kartalının havadan suya avlanma dalışı sırasında üç farklı kanat pozisyonu verilmiştir. Olçme, Değerlendirme ve Sinav Hizmetlen Bu dalışın serbest düşme hareketine benzer olduğu dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? . MEB A) Kartalın 1 konumundan 3 konumuna inmesi potansi- yel enerjisini azaltmıştır. B) Kartal en yüksek hıza 3 konumunda ulaşmıştır. C) Kartal suya çarptığı anda kinetik enerjisi azalmaya başlar. D) Kartal 3 konumundayken hava direnci etkisi en faz- ladır.
4. Aşağıda sabit süratle hareketlerle hareket eden üç koşucunun yarışa başlama ve yarış çizgisine varış anın-
daki durumları verilmiştir.
Sefa
Ahmet
Umut
Zaman (s)
Sefa
Başlama Anı
Bitiş Anı
Buna göre yarışçıların sürat - zaman grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru çizilmiştir?
A)
Sürat (m/s)
Surat (m/s)
D) Sürat (m/s)
Ahmet
Unut
Zaman (s)
Umut
C)
Ahmet
Sürat (m/s)
Umut
Sefa
Ahmet
Sefa
FINISH
Zaman (s)
Kuvvet ve Hareket
Umut
Sefa
Ahmet
Zaman (s)
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
4. Aşağıda sabit süratle hareketlerle hareket eden üç koşucunun yarışa başlama ve yarış çizgisine varış anın- daki durumları verilmiştir. Sefa Ahmet Umut Zaman (s) Sefa Başlama Anı Bitiş Anı Buna göre yarışçıların sürat - zaman grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru çizilmiştir? A) Sürat (m/s) Surat (m/s) D) Sürat (m/s) Ahmet Unut Zaman (s) Umut C) Ahmet Sürat (m/s) Umut Sefa Ahmet Sefa FINISH Zaman (s) Kuvvet ve Hareket Umut Sefa Ahmet Zaman (s)
geçip
eril
em dades cisimlerle aşağıdaki düzenekleri kurmuştur.
L cismi
11
M cismi
lib
| || III IV
doğru fırlatıyor. Ilk süratleri farklı olan K, L, M ve N cisimlerinin zemine ulaştığı andaki süratleri birbirine eşittir
Görkem, özdeş cisimleri, sürtünme kuvvetleri grafikte verilmiş olan I, II, III ve IV numaralı eğik düzlemlerden aşağı
Sürtünme kuvveti (N)
→Eğik düzlemler
IV
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) cisminin başlangıçtaki kinetik enerjisi, M cismininkinden büyüktür.
L cisminin sahip olduğu enerjinin isi enerjisine dönüşen kısmı, N cismininkinden büyüktür.
CM cismi I numaralı eğik düzlemde hareket etseydi, son hızı daha büyük olurdu.
BN cisminin toplam enerjisinin bir kısmı hareket boyunca isi enerjisine dönüşmüştür.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
geçip eril em dades cisimlerle aşağıdaki düzenekleri kurmuştur. L cismi 11 M cismi lib | || III IV doğru fırlatıyor. Ilk süratleri farklı olan K, L, M ve N cisimlerinin zemine ulaştığı andaki süratleri birbirine eşittir Görkem, özdeş cisimleri, sürtünme kuvvetleri grafikte verilmiş olan I, II, III ve IV numaralı eğik düzlemlerden aşağı Sürtünme kuvveti (N) →Eğik düzlemler IV Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) cisminin başlangıçtaki kinetik enerjisi, M cismininkinden büyüktür. L cisminin sahip olduğu enerjinin isi enerjisine dönüşen kısmı, N cismininkinden büyüktür. CM cismi I numaralı eğik düzlemde hareket etseydi, son hızı daha büyük olurdu. BN cisminin toplam enerjisinin bir kısmı hareket boyunca isi enerjisine dönüşmüştür.
Test 09
5. Oğretmen iş konusunu anlatırken aşağıdaki görsellerden yararlanmıştır.
L. Durum:
Özdeş tuğlalardan bir düz yolda aşınırken diğeri merdivenlerden çıkarılarak eşit miktarda yol alinmi
II. Durum :
2
Farklı kütlelerdeki kızaklara farklı şiddette Ryvvetler uygulanarak eşit miktarda yol alınmıştır.
Görseller incelendiğinde,
Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ettirilmelidir.
L. durumda yükler eşit olduğu için fiziksel anlamda yapılan işler birbirine eşittir
. II. durumda cisme uygulanak kuvvet artarsa cisim üzerinde yapılan iş artar.
ifadelerinden hangilen söylenemez?
AXYalnız II
fivell
Cave III
DIT, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
Test 09 5. Oğretmen iş konusunu anlatırken aşağıdaki görsellerden yararlanmıştır. L. Durum: Özdeş tuğlalardan bir düz yolda aşınırken diğeri merdivenlerden çıkarılarak eşit miktarda yol alinmi II. Durum : 2 Farklı kütlelerdeki kızaklara farklı şiddette Ryvvetler uygulanarak eşit miktarda yol alınmıştır. Görseller incelendiğinde, Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ettirilmelidir. L. durumda yükler eşit olduğu için fiziksel anlamda yapılan işler birbirine eşittir . II. durumda cisme uygulanak kuvvet artarsa cisim üzerinde yapılan iş artar. ifadelerinden hangilen söylenemez? AXYalnız II fivell Cave III DIT, II ve III
Test 09
#f
Unite Degerlendirme 11
8. Oğretmen iş konusunu anlatırken aşağıdaki görsellerden yararlanmıştır.
1. Durum :
II. Durum :
50
Özdeş tuğlalardan biri düz yolda Jaşınırken diğeri merdivenlerden çıkarılarak eşit miktarda yol alınmıştır
Farklı kütlelerdeki kızaklara farklı şiddette kuvvetler uygulanarak eşit miktarda yol alınmıştır.
Görseller incelendiğinde,
Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ettirilmelidir.
X
#1. durumda yükler eşit olduğu için fiziksel anlamda yapılan işler birbirine eşittir.
W. II. durumda cisme uygulanak kuvvet artarsa cisim üzerinde yapılan iş artar.
ifadelerinden hangilen söylenemez
AYalnız II
offvell
Cve III
BT, II ve III
X
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
Test 09 #f Unite Degerlendirme 11 8. Oğretmen iş konusunu anlatırken aşağıdaki görsellerden yararlanmıştır. 1. Durum : II. Durum : 50 Özdeş tuğlalardan biri düz yolda Jaşınırken diğeri merdivenlerden çıkarılarak eşit miktarda yol alınmıştır Farklı kütlelerdeki kızaklara farklı şiddette kuvvetler uygulanarak eşit miktarda yol alınmıştır. Görseller incelendiğinde, Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ettirilmelidir. X #1. durumda yükler eşit olduğu için fiziksel anlamda yapılan işler birbirine eşittir. W. II. durumda cisme uygulanak kuvvet artarsa cisim üzerinde yapılan iş artar. ifadelerinden hangilen söylenemez AYalnız II offvell Cve III BT, II ve III X
2.
EV
A) 6
-12 km-
Postaneye mektup atmak için evden saat 09:00 da
çıkan Ahmet, saat 10:30 da postaneye varıyor.
Buna göre Ahmet'in tüm yol boyunca sabit sürati
PAFarmace
kaç km/h'dir?
B) 8
POSTANE
C) 10
D) 12
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
2. EV A) 6 -12 km- Postaneye mektup atmak için evden saat 09:00 da çıkan Ahmet, saat 10:30 da postaneye varıyor. Buna göre Ahmet'in tüm yol boyunca sabit sürati PAFarmace kaç km/h'dir? B) 8 POSTANE C) 10 D) 12
11.
Uzama Miktarı (cm)
8
6
4
2
0 10 20 30 40
→→Kuvvet (N)
Şekildeki dinamometreye farklı büyüklükteki kuvvetler uygulandığında dinamometre yayındaki
uzama miktarları grafikte verilmiştir. Buna göre bu dinamometreye 60 N'luk bir kuvvet uygulandığın-
da yaydaki uzama kaç cm olur?
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
11. Uzama Miktarı (cm) 8 6 4 2 0 10 20 30 40 →→Kuvvet (N) Şekildeki dinamometreye farklı büyüklükteki kuvvetler uygulandığında dinamometre yayındaki uzama miktarları grafikte verilmiştir. Buna göre bu dinamometreye 60 N'luk bir kuvvet uygulandığın- da yaydaki uzama kaç cm olur?