Kuvvetin Ölçülmesi Soruları

zamanla aşınması
Araçların lastiklerinin
Otomobillerin istenilen
47. Öğretmen üzerine bazı olaylar yazarak renkli kartlar hazırlamıştır.
D) Il ve Ill
I ve Il
G)
BY ve Ill
A) Yalnız II
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
(Ill. Birimi Newton'dur.
Eşit kollu terazi ile ölçülür.
II.
FEN DI IMLEDİ
1: Cisimlerin hızını azaltabilir.
46. Kuvvet ile ilgili,
D) Dinamometre
C) Eşit kollu terazi
B Baskül
A) Termometre
45. Aşağıda verilen ölçü aletlerinden hangisi kuvveti ölçmek için kullanılır?
1. Programin olası
korku, cinsellik ve örnek olu
sigaranın aşırı kullanımı, ma
küfür) olarak belirlenmiştir.
2. Programın hangi yaş grubun
göre yaş grupları, Tüm izley
alınmıştır.
Bir programın hangi türde zararlı içe
olduğunu belirleyebilmek için bir son
Formu" başlığı altında ulaşılabilir. B
yayıncı kuruluşların görevlendirdiği
kodlayıcılar tarafından elektronik or
göre sonuç, otomatik olarak saptanm
ve hangi yaş grubu için önerildiğini
"Semboller" başlığı altında görülebil
Bir Programın Sembolünü Nereden
Programin televizyonda yayımı esnas
programların duyurularıyla veya ilan
bu web sayfasında 'arama' başlığı al
anlama geldiği bildirilmektedir...
Televizyonda birden fazla semboi gö
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvetin Ölçülmesi
zamanla aşınması Araçların lastiklerinin Otomobillerin istenilen 47. Öğretmen üzerine bazı olaylar yazarak renkli kartlar hazırlamıştır. D) Il ve Ill I ve Il G) BY ve Ill A) Yalnız II ifadelerinden hangileri yanlıştır? (Ill. Birimi Newton'dur. Eşit kollu terazi ile ölçülür. II. FEN DI IMLEDİ 1: Cisimlerin hızını azaltabilir. 46. Kuvvet ile ilgili, D) Dinamometre C) Eşit kollu terazi B Baskül A) Termometre 45. Aşağıda verilen ölçü aletlerinden hangisi kuvveti ölçmek için kullanılır? 1. Programin olası korku, cinsellik ve örnek olu sigaranın aşırı kullanımı, ma küfür) olarak belirlenmiştir. 2. Programın hangi yaş grubun göre yaş grupları, Tüm izley alınmıştır. Bir programın hangi türde zararlı içe olduğunu belirleyebilmek için bir son Formu" başlığı altında ulaşılabilir. B yayıncı kuruluşların görevlendirdiği kodlayıcılar tarafından elektronik or göre sonuç, otomatik olarak saptanm ve hangi yaş grubu için önerildiğini "Semboller" başlığı altında görülebil Bir Programın Sembolünü Nereden Programin televizyonda yayımı esnas programların duyurularıyla veya ilan bu web sayfasında 'arama' başlığı al anlama geldiği bildirilmektedir... Televizyonda birden fazla semboi gö
985.ETKİNLİK
Kuvvet, metre ile olçatür
50
Newton
Kuvvet birimi Newton'die
esner.
SORULAR
Kuvvet uygulanan her cisim harekete geçer.
Dinamometrede hassas ölçüm için kalın yay kullanılmalidir.
Dinamometre yayların esnemne özelliğinden faydalanılarak
yapdmiştir.
Dinamometreye uygulanan kuvvet arttıkça yay daha çok
Alinan Toplam Puanlar
INCI
KN UZUN DINAMOMETRE KIMDEY
HAKAN
FATMA
SELIN
Doğru Yanlış Yarilg
Doğru Yanlı Doğru Yantis
Yanlış Yanlış Yanlış Doğru
Yanlış
Doğru Doğru Yanlış
Doğru Doğru Yanlış Doğru
Doğru Yanlış Doğru Doğru
Yukarıdaki tabloda Inci, Hakan, Fat-
ma ve Selin'in ifadeleri nasıl değerlen-
dirdikleri verilmiştir. İfadenin doğruluğu
ya da yanlışlığını bilen kişi 5 puan kaza-
nir. 1 puan 1 Newton'dir. Tüm ifadeler
tamamlandıktan sonra aldıkları top-
lam puanlanı bulunuz.
Toplam puanlar, maksimum 50 New-
ton ölçebilen 10 bölmeli dinamomet-
relerde ölçüldüğünde ölçüm çubukları
kaç birim uzar? Uzama miktarı ve
ölçüm çubuklarını yandaki dinamo-
metrelere çizerek gösteriniz. En çok
uzayan dinamometrenin kime ait ol-
duğunu bulunuz.
FEN BİLİMLERİ/Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme/ Kuvvet ve Hareket
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvetin Ölçülmesi
985.ETKİNLİK Kuvvet, metre ile olçatür 50 Newton Kuvvet birimi Newton'die esner. SORULAR Kuvvet uygulanan her cisim harekete geçer. Dinamometrede hassas ölçüm için kalın yay kullanılmalidir. Dinamometre yayların esnemne özelliğinden faydalanılarak yapdmiştir. Dinamometreye uygulanan kuvvet arttıkça yay daha çok Alinan Toplam Puanlar INCI KN UZUN DINAMOMETRE KIMDEY HAKAN FATMA SELIN Doğru Yanlış Yarilg Doğru Yanlı Doğru Yantis Yanlış Yanlış Yanlış Doğru Yanlış Doğru Doğru Yanlış Doğru Doğru Yanlış Doğru Doğru Yanlış Doğru Doğru Yukarıdaki tabloda Inci, Hakan, Fat- ma ve Selin'in ifadeleri nasıl değerlen- dirdikleri verilmiştir. İfadenin doğruluğu ya da yanlışlığını bilen kişi 5 puan kaza- nir. 1 puan 1 Newton'dir. Tüm ifadeler tamamlandıktan sonra aldıkları top- lam puanlanı bulunuz. Toplam puanlar, maksimum 50 New- ton ölçebilen 10 bölmeli dinamomet- relerde ölçüldüğünde ölçüm çubukları kaç birim uzar? Uzama miktarı ve ölçüm çubuklarını yandaki dinamo- metrelere çizerek gösteriniz. En çok uzayan dinamometrenin kime ait ol- duğunu bulunuz. FEN BİLİMLERİ/Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme/ Kuvvet ve Hareket
2. Kuvvet cisimler üzerinde çeşitli etkilere neden olur.
K
M
↑
Yukarıda kuvvetin etkilerine ait görseller verilmiştir.
Bu görsellerdeki etkilerin neler olduğuyla ilgili,
1. İfade_Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir.
2. Ifade Kuvvet cisimleri çeker.
3. Ifade Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirir.
yukarıda verilen ifadeler ile görseller eşleştirilirse hangi görsel kullanılmadan kalır?
A) K
C) M
B) L
*1
N
D) N
çalışkan)
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvetin Ölçülmesi
2. Kuvvet cisimler üzerinde çeşitli etkilere neden olur. K M ↑ Yukarıda kuvvetin etkilerine ait görseller verilmiştir. Bu görsellerdeki etkilerin neler olduğuyla ilgili, 1. İfade_Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir. 2. Ifade Kuvvet cisimleri çeker. 3. Ifade Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirir. yukarıda verilen ifadeler ile görseller eşleştirilirse hangi görsel kullanılmadan kalır? A) K C) M B) L *1 N D) N çalışkan)
şekildeki g
UNITE 3: Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
Kuvvetin Ölçülmesi
1. Esneklik sının aşılmadan, özdeş dinamometrelere farklı cisimler aslidginda dinamometrelerdek uzama miktaran ye
kildeki gibi oluyor. Murat görsel ile ilgili tabloda verilen ifadeler doğru ise D. yanlış ise Y harf yazıyor
n
bozulur.
30 N
İFADELER
K cisminin uyguladığı kuvvet 18 N'dur.
Dinamometrenin esneklik sının 40 N ise K ve L cisimleri birlikte asildiğinda dinamometrenin yay
K
B) D-D-Y-D
Dinamometrenin her bir bölmesi 5 N'a karşılık gelmektedir.
L cisminin uyguladığı kuvvet 28 N ise 30 Nluk cisim asıldığında dinamometre 5 bölmeden daha fazla
uzardı.
Murat tüm ifadeleri hatasız bir şekilde cevapladığına göre, cevap bölümü yukandan aşağıya doğru s
hangisi gibi olmalıdır?
A) D-Y-D-Y
C) D-D-Y-Y
CEVAP (DIY)
IT
X
D)Y-D-Y-D
2. Farklı cins dinamometreler ile kurulan görseldeki düzenekte II. dinamometre, L. dinamometreye göre da
değer göstermektedir.
N
X
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvetin Ölçülmesi
şekildeki g UNITE 3: Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme Kuvvetin Ölçülmesi 1. Esneklik sının aşılmadan, özdeş dinamometrelere farklı cisimler aslidginda dinamometrelerdek uzama miktaran ye kildeki gibi oluyor. Murat görsel ile ilgili tabloda verilen ifadeler doğru ise D. yanlış ise Y harf yazıyor n bozulur. 30 N İFADELER K cisminin uyguladığı kuvvet 18 N'dur. Dinamometrenin esneklik sının 40 N ise K ve L cisimleri birlikte asildiğinda dinamometrenin yay K B) D-D-Y-D Dinamometrenin her bir bölmesi 5 N'a karşılık gelmektedir. L cisminin uyguladığı kuvvet 28 N ise 30 Nluk cisim asıldığında dinamometre 5 bölmeden daha fazla uzardı. Murat tüm ifadeleri hatasız bir şekilde cevapladığına göre, cevap bölümü yukandan aşağıya doğru s hangisi gibi olmalıdır? A) D-Y-D-Y C) D-D-Y-Y CEVAP (DIY) IT X D)Y-D-Y-D 2. Farklı cins dinamometreler ile kurulan görseldeki düzenekte II. dinamometre, L. dinamometreye göre da değer göstermektedir. N X
4.
Beyza
Irmak
Serhan
Cenk
Sezgin
Burcu
En az kuvvet uygulayan öğrenci
Beyza'nın iki katı kadar kuvvet uygulayan öğrenci
Irmak'ın 4 katı kadar kuvvet uygulayan öğrenci
Beyza'nın 6 kati kadar kuvvet uygulayan öğrenci
Serhan'ın yarısı kadar kuvvet uygulayan öğrenci
Cenk'in yarısı kadar kuvvet uygulayan öğrenci
Yandaki listede bir sınıfta bulunan öğ-
rencilerin halat çekme oyununda uy-
guladıkları kuvvetlerle ilgili olarak ba-
zi bilgiler verilmiştir.
Halat çekme oyunu için Barış Öğretmen bu öğrencilerden rastgele iki takım oluşturuyor.
1. Takım: Beyza, Irmak ve Cenk
2. Takım: Serhan, Sezgin ve Burcu
Barış Öğretmen yarışma sırasında kurduğu takımlann dengeli olmadığını görünce, takımlardaki kuvvet dengesini
sağlamak için iki öğrencinin yerlerini değiştiriyor.
Buna göre Barış Öğretmen hangi iki öğrencinin yerlerini değiştirmelidir?
A) Beyza ve Sezgin
B) Irmak ve Burcu
D) Serhan ve Beyza
C) Cenk ve Serhan
E) Sezgin ve Cenk
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvetin Ölçülmesi
4. Beyza Irmak Serhan Cenk Sezgin Burcu En az kuvvet uygulayan öğrenci Beyza'nın iki katı kadar kuvvet uygulayan öğrenci Irmak'ın 4 katı kadar kuvvet uygulayan öğrenci Beyza'nın 6 kati kadar kuvvet uygulayan öğrenci Serhan'ın yarısı kadar kuvvet uygulayan öğrenci Cenk'in yarısı kadar kuvvet uygulayan öğrenci Yandaki listede bir sınıfta bulunan öğ- rencilerin halat çekme oyununda uy- guladıkları kuvvetlerle ilgili olarak ba- zi bilgiler verilmiştir. Halat çekme oyunu için Barış Öğretmen bu öğrencilerden rastgele iki takım oluşturuyor. 1. Takım: Beyza, Irmak ve Cenk 2. Takım: Serhan, Sezgin ve Burcu Barış Öğretmen yarışma sırasında kurduğu takımlann dengeli olmadığını görünce, takımlardaki kuvvet dengesini sağlamak için iki öğrencinin yerlerini değiştiriyor. Buna göre Barış Öğretmen hangi iki öğrencinin yerlerini değiştirmelidir? A) Beyza ve Sezgin B) Irmak ve Burcu D) Serhan ve Beyza C) Cenk ve Serhan E) Sezgin ve Cenk
han-
ölç.
2. Yandaki dinamometreye 30 N'luk
bir cisim asıldığında yay 2 birim
uzamaktadır.
Bu dinamometreye 75 N'luk
R cismi tek başına asıldığın-
da dinamometrenin şekli aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğ-
ru verilmiştir? (Her bölme 1 bi-
rimdir.)
A) Q
R
B) Q
R
c) a
R
30 N
D) Q
AYDIN YAYINLARI
30f
7
R
a
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvetin Ölçülmesi
han- ölç. 2. Yandaki dinamometreye 30 N'luk bir cisim asıldığında yay 2 birim uzamaktadır. Bu dinamometreye 75 N'luk R cismi tek başına asıldığın- da dinamometrenin şekli aşa- ğıdakilerden hangisinde doğ- ru verilmiştir? (Her bölme 1 bi- rimdir.) A) Q R B) Q R c) a R 30 N D) Q AYDIN YAYINLARI 30f 7 R a
UNITE 3: Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
Kuvvetin Ölçülmesi
7. A ve B dinamometreleri ile kurulan şekildeki düzeneklerden yola çıkarak aşağıda-
ki şemada bazı ifadeler verilmiştir.
8.
A dinamometresinde
kullanılan yayın kalın-
lığı, B dinamometre-
sindekine göre daha
fazladır.
D
Sabit tutulan de-
ğişken nedir?
Y
I ve II ile gösterilen düze-
neklerde cismin ağırlığının,
yaydaki uzama miktarına
olan etkisi incelenmiştir.
D
Yayın uzamasına
etki eden faktör
nedir?
Y
Bağımlı
Değişken
A ve B dinamometrele-
rinde her bir bölmenin
magkarşılık geldiği değerler
aynıdır.
D
Bağımsız değişken
nedir?
B
A
Dinamometresi Dinamometresi
I.
Bağımlı değişken
nedir?
B) Cismin ağırlığı
D) Yayların kalınlığı
TEST 3
3
Düzeneklere göre verilen ifadelerin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğuna karar verilerek ilerlendiğinde ulaşılan
çıkıştaki sorunun cevabı hangi seçenekte verilmiştir? (Dinamometrelerde kullanılan yaylar aynı cins maddeden
yapılmıştır.)
A) Yayların cinsi
C) Yaydaki uzama miktarı
X
II.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvetin Ölçülmesi
UNITE 3: Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme Kuvvetin Ölçülmesi 7. A ve B dinamometreleri ile kurulan şekildeki düzeneklerden yola çıkarak aşağıda- ki şemada bazı ifadeler verilmiştir. 8. A dinamometresinde kullanılan yayın kalın- lığı, B dinamometre- sindekine göre daha fazladır. D Sabit tutulan de- ğişken nedir? Y I ve II ile gösterilen düze- neklerde cismin ağırlığının, yaydaki uzama miktarına olan etkisi incelenmiştir. D Yayın uzamasına etki eden faktör nedir? Y Bağımlı Değişken A ve B dinamometrele- rinde her bir bölmenin magkarşılık geldiği değerler aynıdır. D Bağımsız değişken nedir? B A Dinamometresi Dinamometresi I. Bağımlı değişken nedir? B) Cismin ağırlığı D) Yayların kalınlığı TEST 3 3 Düzeneklere göre verilen ifadelerin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğuna karar verilerek ilerlendiğinde ulaşılan çıkıştaki sorunun cevabı hangi seçenekte verilmiştir? (Dinamometrelerde kullanılan yaylar aynı cins maddeden yapılmıştır.) A) Yayların cinsi C) Yaydaki uzama miktarı X II.
46. Mert, kuvvetin cisimler üzerindeki
yavaşlatma ve durdurma etkisini
gözlemlemek istiyor.
Mert'in bu gözlemi basketbol topu
kullanarak yapabilmesi için aşağı-
dakilerden hangisini uygulaması
gerekir?
A) Topa ip bağlayarak döndürmesi
B) Duran topa kuvvet uygulaması
C) Hareket eden topa, topun hareketi
ile aynı yönde kuvvet uygulaması
D) Hareket eden topa, topun hareketi
ile zıt yönde yavaşça kuvvet uy-
gulaması
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvetin Ölçülmesi
46. Mert, kuvvetin cisimler üzerindeki yavaşlatma ve durdurma etkisini gözlemlemek istiyor. Mert'in bu gözlemi basketbol topu kullanarak yapabilmesi için aşağı- dakilerden hangisini uygulaması gerekir? A) Topa ip bağlayarak döndürmesi B) Duran topa kuvvet uygulaması C) Hareket eden topa, topun hareketi ile aynı yönde kuvvet uygulaması D) Hareket eden topa, topun hareketi ile zıt yönde yavaşça kuvvet uy- gulaması
Hareket hâlindeki oyuncak arabasına
hareketin tersi yönünde bir kuvvet
uygulayan Erkan, arabanın yavaşla-
yıp durduğunu gördü.
aşağıdakilerden hangisine ulaşa-
Buna göre Erkan, yaptığı etkinlikle
16.
bilir?
A) Duran cisimler itilerek hareket etti-
rilebilir.
B) Duran cisimler çekilerek hareket
ettirilebilir.
C) Hareket eden cisimler itilerek dur-
durulabilir.
D) Hareket eden cisimlerin hızı itile-
rek arttırılabilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvetin Ölçülmesi
Hareket hâlindeki oyuncak arabasına hareketin tersi yönünde bir kuvvet uygulayan Erkan, arabanın yavaşla- yıp durduğunu gördü. aşağıdakilerden hangisine ulaşa- Buna göre Erkan, yaptığı etkinlikle 16. bilir? A) Duran cisimler itilerek hareket etti- rilebilir. B) Duran cisimler çekilerek hareket ettirilebilir. C) Hareket eden cisimler itilerek dur- durulabilir. D) Hareket eden cisimlerin hızı itile- rek arttırılabilir.
leşime denir.
D) Cisimlerin rengini, tanecik yapısını değiştirebilen
enerji akışına denir.
etki-
2. Kuvvet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kuvvetin belirli bir yönü vardır.
B) Kuvvet N harf ile gösterilir.
C) Kuvvet cisimler arasında alınıp verilebilir
D) Kuvvetin birimi F'dir.
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi fiziksel anlamda işin
6.
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvetin Ölçülmesi
leşime denir. D) Cisimlerin rengini, tanecik yapısını değiştirebilen enerji akışına denir. etki- 2. Kuvvet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kuvvetin belirli bir yönü vardır. B) Kuvvet N harf ile gösterilir. C) Kuvvet cisimler arasında alınıp verilebilir D) Kuvvetin birimi F'dir. 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi fiziksel anlamda işin 6.
7)
A)
B)
C)
D)
4 N
1 N
K
↓↑
L
R
Cisimlere etki eden bileşke kuvvetlerin büyüklüğü ve
yönü seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
6 N
K
2N
6 N
2N
2N
2 N
R
3 N
↑
3 N
↑
1 N
↑
3 N
1 N
2 N
M
R
M
1N
1N
↑
1N
1N
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvetin Ölçülmesi
7) A) B) C) D) 4 N 1 N K ↓↑ L R Cisimlere etki eden bileşke kuvvetlerin büyüklüğü ve yönü seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? 6 N K 2N 6 N 2N 2N 2 N R 3 N ↑ 3 N ↑ 1 N ↑ 3 N 1 N 2 N M R M 1N 1N ↑ 1N 1N
5.
K
M
A) K>L>M>N
C) L>N>M>K
IV
Şekildeki dinamometrelerin tamamı özdeş ol-
duğuna göre K, L, M ve N cisimlerinin dinamo-
metreye uyguladığı kuvvetleri büyükten küçü-
ğe sıralayınız?
B) L>N>K>M
D)N>L>K>M
N
www.ariyayin.com
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvetin Ölçülmesi
5. K M A) K>L>M>N C) L>N>M>K IV Şekildeki dinamometrelerin tamamı özdeş ol- duğuna göre K, L, M ve N cisimlerinin dinamo- metreye uyguladığı kuvvetleri büyükten küçü- ğe sıralayınız? B) L>N>K>M D)N>L>K>M N www.ariyayin.com
11. Yeşim hafta sonu babasıyla uçurtma uçurmaya git-
miştir.
a
Yeşim'in ipi tutarken uçurtmaya uyguladığı kuv-
vet "a", rüzgarın uçurtmaya havadayken uygula-
dığı kuvvet "b" olduğuna göre;
I.
b> a ise uçurtmayı tutan ipte gerilme kuvveti
oluşur.
11.
a> b ise uçurtma yere doğru yaklaşır.
III. a = b ise uçurtma dengelenmiş kuvvetlerin
etkisinde olur.
yargılarından hangileri doğrudur? (Uçurtmanın
ağırlığı ihmal edilmiştir.)
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvetin Ölçülmesi
11. Yeşim hafta sonu babasıyla uçurtma uçurmaya git- miştir. a Yeşim'in ipi tutarken uçurtmaya uyguladığı kuv- vet "a", rüzgarın uçurtmaya havadayken uygula- dığı kuvvet "b" olduğuna göre; I. b> a ise uçurtmayı tutan ipte gerilme kuvveti oluşur. 11. a> b ise uçurtma yere doğru yaklaşır. III. a = b ise uçurtma dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olur. yargılarından hangileri doğrudur? (Uçurtmanın ağırlığı ihmal edilmiştir.) A) Yalnız I C) II ve III B) I ve II D) I, II ve III
12. Öğretmen, öğrencilerden aşağıdaki yönergele-
re uygun olarak defterlerine kuvvet çizimi yap-
malarını ister.
3
IISSSSSSSSSS
2
Büyüklük (Birim)
F₁
Yukarıdaki grafikte büyüklüğü ve-
rilen F, ve F₂ kuvvetlerinden; her
ikisinini de aynı doğrultuda, F, i ku-
zey yönünde, Fyi de buna zıt yön-
Öğretmen de çiziniz.
Ertuğrul defterine çizimleri aşağıdaki gibi yapar.
F₂
Bati
Kuzey
+
Güney
A) Yalnız I
C) II ve III
F₁
Doğu
Kuvvet
F2
Ertuğrul'un Defteri
Ertuğrul'un çizimleri ile ilgili,
1. F, ve F₂ kuvvetlerinin büyüklüklerini doğru
çizmiştir.
11. F, ve F₂ kuvvetlerinin doğrultularını doğru
çizmiştir.
III. F, kuvvetinin yönünü yanlış, F₂ kuvvetinin
yönünü doğru çizmiştir.
değerlendirmelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvetin Ölçülmesi
12. Öğretmen, öğrencilerden aşağıdaki yönergele- re uygun olarak defterlerine kuvvet çizimi yap- malarını ister. 3 IISSSSSSSSSS 2 Büyüklük (Birim) F₁ Yukarıdaki grafikte büyüklüğü ve- rilen F, ve F₂ kuvvetlerinden; her ikisinini de aynı doğrultuda, F, i ku- zey yönünde, Fyi de buna zıt yön- Öğretmen de çiziniz. Ertuğrul defterine çizimleri aşağıdaki gibi yapar. F₂ Bati Kuzey + Güney A) Yalnız I C) II ve III F₁ Doğu Kuvvet F2 Ertuğrul'un Defteri Ertuğrul'un çizimleri ile ilgili, 1. F, ve F₂ kuvvetlerinin büyüklüklerini doğru çizmiştir. 11. F, ve F₂ kuvvetlerinin doğrultularını doğru çizmiştir. III. F, kuvvetinin yönünü yanlış, F₂ kuvvetinin yönünü doğru çizmiştir. değerlendirmelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II D) I, II ve III
mlesini
ngi se
Dinamometrenin içindeki yaya uygulanan
kuvvetin büyüklüğü ile yayın uzama mikta
ri arasında nasıl bir ilişki söz konusudur?
A) Doğru orantı
C) Orta orantı
B) Ters orantı
D) Birleşik orantı
FEN BİLİMLER
9.
1.
EŞIL
Il. Birimi gram (g)
ifade edilir.
III. G harfi ile gösteril
Yukarıda verilenlere
özelliklerindendir?
A) Yalnız I
C) II ve III
FEN BİLİMLERİ
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvetin Ölçülmesi
mlesini ngi se Dinamometrenin içindeki yaya uygulanan kuvvetin büyüklüğü ile yayın uzama mikta ri arasında nasıl bir ilişki söz konusudur? A) Doğru orantı C) Orta orantı B) Ters orantı D) Birleşik orantı FEN BİLİMLER 9. 1. EŞIL Il. Birimi gram (g) ifade edilir. III. G harfi ile gösteril Yukarıda verilenlere özelliklerindendir? A) Yalnız I C) II ve III FEN BİLİMLERİ
ff. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındaki cisimler ya durur ya da sabit süratle hareketine devam ederler.
Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeki cisimler hızlanır ya da yavaşlar. Aşağıda dört aracın hareket
durumları ve yönleri verilmiştir.
F3
2
3
Bu hareket durumları verilen özdeş arabalara uygulanacak olan F₁, F₂, F3, F4 ve F. kuvvetlerinin yön ve
büyüklükleri aşağıdaki tablodaki gibidir.
Fo
Fo
Hareketsiz
◄
FA
2. Araç
F₁ ve F
Fo
F₁
Süper
1 birim
1 birim
Sınav kafası
Her araca bu kuvvetlerden iki tanesi aynı anda uygulanacaktır.
Araçlar ve uygulanacak kuvvetler aşağıda verildiği gibi olduğuna göre,
4
1. Araç
F₁ ve F₁
3. Araç
F₂ ve Fo
4. Araç
F₂ ve F₁
hangi araç kuvvetler uygulanmaya başladıktan sonra hızlanarak hareketine devam eder?
N
A) 1. araç
B) 2. araç
C) 3. araç
D) 4. araç
veller
Ortaokul Fen Bilgisi
Kuvvetin Ölçülmesi
ff. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındaki cisimler ya durur ya da sabit süratle hareketine devam ederler. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeki cisimler hızlanır ya da yavaşlar. Aşağıda dört aracın hareket durumları ve yönleri verilmiştir. F3 2 3 Bu hareket durumları verilen özdeş arabalara uygulanacak olan F₁, F₂, F3, F4 ve F. kuvvetlerinin yön ve büyüklükleri aşağıdaki tablodaki gibidir. Fo Fo Hareketsiz ◄ FA 2. Araç F₁ ve F Fo F₁ Süper 1 birim 1 birim Sınav kafası Her araca bu kuvvetlerden iki tanesi aynı anda uygulanacaktır. Araçlar ve uygulanacak kuvvetler aşağıda verildiği gibi olduğuna göre, 4 1. Araç F₁ ve F₁ 3. Araç F₂ ve Fo 4. Araç F₂ ve F₁ hangi araç kuvvetler uygulanmaya başladıktan sonra hızlanarak hareketine devam eder? N A) 1. araç B) 2. araç C) 3. araç D) 4. araç veller