Lamba Parlaklığı Soruları

2+3=5
FEN BİLİMLERİ
90. X, Y ve Z cisimlerinin Dünya üzerinde belirtilen noktalarda dinamometre ile ölçülen değerleri aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
2.
3
Cisim
X
Z
Mozaik M
morajk
Konum
1
2
3
Buna göre ölçümü yapılan X, Y ve Z cisimleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) X, Y ve Z cisimlerinin tabloda yer alan değerleri, kütleleri olarak ifade edilir.
B) Y cismi 1 numaralı konumda dinamometreye asılsaydı ölçülen değer 60 N'den daha büyük olurdu.
C) Cisimlerin kütleleri belirtilen noktalarda eşit kollu terazi ile ölçülmüş olsaydı en küçük değer Z cisminin olurdu.
D) Üç cisimde aynı noktada özdeş dinamometrelere asılsaydı X cisminin dinamometrede gösterdiği değer en
büyük olurdu.
Yayınları
Ölçülen Değer (N)
60 N
60 N
60 N
92. Sürtünmesiz orta
miktarları hesapl
II.
III.
IV.
60
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
2+3=5 FEN BİLİMLERİ 90. X, Y ve Z cisimlerinin Dünya üzerinde belirtilen noktalarda dinamometre ile ölçülen değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2. 3 Cisim X Z Mozaik M morajk Konum 1 2 3 Buna göre ölçümü yapılan X, Y ve Z cisimleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) X, Y ve Z cisimlerinin tabloda yer alan değerleri, kütleleri olarak ifade edilir. B) Y cismi 1 numaralı konumda dinamometreye asılsaydı ölçülen değer 60 N'den daha büyük olurdu. C) Cisimlerin kütleleri belirtilen noktalarda eşit kollu terazi ile ölçülmüş olsaydı en küçük değer Z cisminin olurdu. D) Üç cisimde aynı noktada özdeş dinamometrelere asılsaydı X cisminin dinamometrede gösterdiği değer en büyük olurdu. Yayınları Ölçülen Değer (N) 60 N 60 N 60 N 92. Sürtünmesiz orta miktarları hesapl II. III. IV. 60
SUREÇ ANALİZİ
5. 6,4 g Cu ile 19,6 g H₂SO4 artansız ve kalansız olarak
tepkimeye giriyor. Tepkime sonucunda
●
•
16 g CuSO4
3,6 g H₂O ve
bir miktar da SO₂ gazi
oluşuyor.
Tepkimede oluşan SO₂ gazının kütlesi kaç gr'dır?
A) 6,4
B) 3,6
C) 2,2
D) 1,8
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
SUREÇ ANALİZİ 5. 6,4 g Cu ile 19,6 g H₂SO4 artansız ve kalansız olarak tepkimeye giriyor. Tepkime sonucunda ● • 16 g CuSO4 3,6 g H₂O ve bir miktar da SO₂ gazi oluşuyor. Tepkimede oluşan SO₂ gazının kütlesi kaç gr'dır? A) 6,4 B) 3,6 C) 2,2 D) 1,8
2-) Aşağıdaki tepkime ile ilgili soruları yanıtlayınız.
a) Atomların sayısı ve türü korunmuş mudur?..
b) Tepkimeye giren maddelerin adı nedir?..
c) Tepkime sonunda oluşan maddenin adı nedir?
"?" yere yazılması gereken değer kaç gramdır?.......
d)
C +
Karbon +
12g
0₂
Oksijen
?......
CO₂
Karbondioksit
44g
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
2-) Aşağıdaki tepkime ile ilgili soruları yanıtlayınız. a) Atomların sayısı ve türü korunmuş mudur?.. b) Tepkimeye giren maddelerin adı nedir?.. c) Tepkime sonunda oluşan maddenin adı nedir? "?" yere yazılması gereken değer kaç gramdır?....... d) C + Karbon + 12g 0₂ Oksijen ?...... CO₂ Karbondioksit 44g
B.
Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirleyerek uygun kutucuğu işaretleyiniz.
1. Termik santrallerde doğal gaz kullanılarak elektrik enerjisi elde edilir.
Doğru:
Yanlış:
2. Biyokütle, yenilenemez enerji kaynağıdır.
Doğru:
Yanlış:
3. Tüm enerji kaynaklarının asıl kaynağı güneş enerjisidir.
Doğru : 0
4. Mazot, benzin Sıvı yakıtlardandır.
Doğru:
Yanlış:
Yanlış:
204
791
E2C9A
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
B. Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirleyerek uygun kutucuğu işaretleyiniz. 1. Termik santrallerde doğal gaz kullanılarak elektrik enerjisi elde edilir. Doğru: Yanlış: 2. Biyokütle, yenilenemez enerji kaynağıdır. Doğru: Yanlış: 3. Tüm enerji kaynaklarının asıl kaynağı güneş enerjisidir. Doğru : 0 4. Mazot, benzin Sıvı yakıtlardandır. Doğru: Yanlış: Yanlış: 204 791 E2C9A
inlan
13. Bilgi: 21 Haziran tarihinde Dünya üzerindeki
her hangi bir noktadan kuzeye doğru gidildikçe
gündüz süresi uzar. 21 Aralık tarihinde ise bu
olayın tam tersi yaşanır.
Lis
Yengeç Dönencesi
Ekvator
Oğlak Dönencesi
yaz
Yukarıdaki dünya modelinde 2030 FIFA Dün-
ya Kupası'na ev sahipliği yapmak için başvu-
ran ülkelerin yerleri gösterilmiştir.
.K
2030 FIFA Dünya Kupası için ev sahibi ülke
aşağıda verilen kriterlere göre seçilecektir.
Turnuvanın yapılacağı tarih aralığı 15 Ara-
lik-12 Ocak'tır.
Turnuva ilkbahar-yaz mevsiminde yapı-
lacaktır.
• Turnuvada maçlar gündüz oynanacağın-
dan gündüz süresi en fazla olan ülke seçi-
lecektir.
Verilen kriterlere göre turnuvaya ev sahip-
liği yapacak ülke aşağıdakilerden hangisi-
dir?
AN
B) M
C)L
D) K
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
inlan 13. Bilgi: 21 Haziran tarihinde Dünya üzerindeki her hangi bir noktadan kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar. 21 Aralık tarihinde ise bu olayın tam tersi yaşanır. Lis Yengeç Dönencesi Ekvator Oğlak Dönencesi yaz Yukarıdaki dünya modelinde 2030 FIFA Dün- ya Kupası'na ev sahipliği yapmak için başvu- ran ülkelerin yerleri gösterilmiştir. .K 2030 FIFA Dünya Kupası için ev sahibi ülke aşağıda verilen kriterlere göre seçilecektir. Turnuvanın yapılacağı tarih aralığı 15 Ara- lik-12 Ocak'tır. Turnuva ilkbahar-yaz mevsiminde yapı- lacaktır. • Turnuvada maçlar gündüz oynanacağın- dan gündüz süresi en fazla olan ülke seçi- lecektir. Verilen kriterlere göre turnuvaya ev sahip- liği yapacak ülke aşağıdakilerden hangisi- dir? AN B) M C)L D) K
413
Yapılan iş miktarı uygulanan kuvvet ile alınan yolun uzunluğuna bağlıdır. İş birimi olarak joule kullanılır.
AF
G
10 N
15 N
20 N
30 N
Yukarıdaki eşit hacimli, ağırlıkları farklı cisimler kaldırılarak sıra ile üst üste konuluyor.
Buna göre ağırlıklar aşağıdaki durumlardan hangisine getirilirse yapılan iş en fazla olur?
A)
B)
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
413 Yapılan iş miktarı uygulanan kuvvet ile alınan yolun uzunluğuna bağlıdır. İş birimi olarak joule kullanılır. AF G 10 N 15 N 20 N 30 N Yukarıdaki eşit hacimli, ağırlıkları farklı cisimler kaldırılarak sıra ile üst üste konuluyor. Buna göre ağırlıklar aşağıdaki durumlardan hangisine getirilirse yapılan iş en fazla olur? A) B) D)
1. Aşağıda iki çaprazlama yapılmaktadır. Düz tohumlu K ve L bezelyeleri ile buruşuk tohumlu M bezelyeleri çaprazlanıyor. Tohum
şekli bakımından düz tohumlu bezelyeler 1. kaba, buruşuk tohumlu bezelyeler 2. kaba konuluyor.
K
Düz tohum
X
M
Buruşuk tohum
1. kap
B)
2. kap
M
FEN BİLİMLERİ Kalıtım
Buruşuk tohum
C) 1
X
Sadece K bezelyesinin saf döl baskın olduğu bilindiğine göre, 1. ve 2. kaptaki bezelye sayıları oranı aşağıdakilerden han-
gisi olur?
A) ²2/2
Düz tohum
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
1. Aşağıda iki çaprazlama yapılmaktadır. Düz tohumlu K ve L bezelyeleri ile buruşuk tohumlu M bezelyeleri çaprazlanıyor. Tohum şekli bakımından düz tohumlu bezelyeler 1. kaba, buruşuk tohumlu bezelyeler 2. kaba konuluyor. K Düz tohum X M Buruşuk tohum 1. kap B) 2. kap M FEN BİLİMLERİ Kalıtım Buruşuk tohum C) 1 X Sadece K bezelyesinin saf döl baskın olduğu bilindiğine göre, 1. ve 2. kaptaki bezelye sayıları oranı aşağıdakilerden han- gisi olur? A) ²2/2 Düz tohum D)
20. Şekilde periyodik sistemin bir kısmı ve periyodik sistemdeki bazı elementlerin yerleri verilmiştir.
H
Li
Na Mg
K
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?)
Na elementi 1A grubunda yer alır.
He elementi soygaz grubunda yer alır.
TÖDER-LGS-1
P
O
He
Ne
Ar
✓
B) K elementinin atom numarası en büyüktür
DMg elementi 2. periyot 3A grubunda yer alır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
20. Şekilde periyodik sistemin bir kısmı ve periyodik sistemdeki bazı elementlerin yerleri verilmiştir. H Li Na Mg K Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?) Na elementi 1A grubunda yer alır. He elementi soygaz grubunda yer alır. TÖDER-LGS-1 P O He Ne Ar ✓ B) K elementinin atom numarası en büyüktür DMg elementi 2. periyot 3A grubunda yer alır.
TEST
1
S-3TIMO
A
16. Bilgi: Kaptaki sıvının derinliği arttıkça sıvı basıncı artar.
Bir öğrenci kaplarda bulunan sıvıları kullanarak sıvı basıncı ile ilgili verilen bilgiyi desteklemek istiyor Öğrencinin bunun için
kullandığı A ve B noktalarından aynı boyutlarda delinmiş özdeş iki kap aşağıda verilmiştir.
OA
OB
FEN BİLİMLERİ
2. kap
4 2 1
BASING Y>X>Z
1. kap
Buna göre öğrenci bu bilgiyi desteklemek için aşağıdaki ifadelerden hangisini yapmalıdır?
A1. kaba tamamen su doldurup delikten çıkan suyun zeminde aldığı yolu hesaplaması yeterlidir.
B) 1. kaba önce tamamen su koyup delikten fışkıran suyun zeminde aldığı yolu ölçüp not etmeli, sonra yine 1. kaba tama-
men alkol koyup aynı işlemi tekrarlamalıdır.
1. kaba tamamen su koyup delikten fışkıran suyun zeminde aldığı yolu ölçüp not etmeli, sonra 2. kaba da tamamen su
koyup aynı işlemi tekrarlamalıdır.
1. kaba alkol, 2. kaba zeytinyağı doldurmalı ve deliklerden fışkıran sıvıların zeminde aldığı yolları kıyaslaması yeterlidir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
TEST 1 S-3TIMO A 16. Bilgi: Kaptaki sıvının derinliği arttıkça sıvı basıncı artar. Bir öğrenci kaplarda bulunan sıvıları kullanarak sıvı basıncı ile ilgili verilen bilgiyi desteklemek istiyor Öğrencinin bunun için kullandığı A ve B noktalarından aynı boyutlarda delinmiş özdeş iki kap aşağıda verilmiştir. OA OB FEN BİLİMLERİ 2. kap 4 2 1 BASING Y>X>Z 1. kap Buna göre öğrenci bu bilgiyi desteklemek için aşağıdaki ifadelerden hangisini yapmalıdır? A1. kaba tamamen su doldurup delikten çıkan suyun zeminde aldığı yolu hesaplaması yeterlidir. B) 1. kaba önce tamamen su koyup delikten fışkıran suyun zeminde aldığı yolu ölçüp not etmeli, sonra yine 1. kaba tama- men alkol koyup aynı işlemi tekrarlamalıdır. 1. kaba tamamen su koyup delikten fışkıran suyun zeminde aldığı yolu ölçüp not etmeli, sonra 2. kaba da tamamen su koyup aynı işlemi tekrarlamalıdır. 1. kaba alkol, 2. kaba zeytinyağı doldurmalı ve deliklerden fışkıran sıvıların zeminde aldığı yolları kıyaslaması yeterlidir.
a) Gizlilik
45) Öğretmenlerin
a) Gizlilik
Güvenlik
Erişilebi
çalışma sorularını pdf olarak yayınlamaları bilgi güvenliği unsurlarından
b) Güvenlik
c) Erişilebilirlik
d) Bütünlük
irememesi" bilgi güvenliği
hangisine örnek
unsurlarınd
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
a) Gizlilik 45) Öğretmenlerin a) Gizlilik Güvenlik Erişilebi çalışma sorularını pdf olarak yayınlamaları bilgi güvenliği unsurlarından b) Güvenlik c) Erişilebilirlik d) Bütünlük irememesi" bilgi güvenliği hangisine örnek unsurlarınd
19.
Ahmet ara tatilde köyüne dedesini ziyarete gitmiştir. Bu ziyareti
sırasında köyün yan tarafındaki dağın yamacında çocukların
kar üzerinde kaydığını görmüştür. Bunu üzerine Ahmet kayak
yapılan yere gidip kaymaya çalışmaktadır. Fakat ayakka-
bılarının kışlık bot olmasından dolayı diğer çocuklar kadar
uzağa kayamamaktadır. Bu durum Ahmet için büyük bir sorun
olmuştur.
Yukarıda Ahmet'in ara tatilde başından geçen bir olay anlatıl-
maktadır.
Buna göre Ahmet'in yaşadığı sorun ile ilgili aşağıdaki
seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) Ahmet'in sorununun nedeni ayakkabılarının altının fazla
pürüzlü olmasından dolayı sürtünmenin fazla olmasıdır.
B) Ahmet ayakkabılarının etrafına bir poşet geçirirse sorununu
çözülebilir.
C) Ahmet'e etki eden sürtünme kuvveti diğer çocuklara etki
edenden daha fazladır.
D) Ahmet ve diğer çocuklar yamaçtan kayarken hareketlerini
zorlaştıran sadece hava direncidir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
19. Ahmet ara tatilde köyüne dedesini ziyarete gitmiştir. Bu ziyareti sırasında köyün yan tarafındaki dağın yamacında çocukların kar üzerinde kaydığını görmüştür. Bunu üzerine Ahmet kayak yapılan yere gidip kaymaya çalışmaktadır. Fakat ayakka- bılarının kışlık bot olmasından dolayı diğer çocuklar kadar uzağa kayamamaktadır. Bu durum Ahmet için büyük bir sorun olmuştur. Yukarıda Ahmet'in ara tatilde başından geçen bir olay anlatıl- maktadır. Buna göre Ahmet'in yaşadığı sorun ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? A) Ahmet'in sorununun nedeni ayakkabılarının altının fazla pürüzlü olmasından dolayı sürtünmenin fazla olmasıdır. B) Ahmet ayakkabılarının etrafına bir poşet geçirirse sorununu çözülebilir. C) Ahmet'e etki eden sürtünme kuvveti diğer çocuklara etki edenden daha fazladır. D) Ahmet ve diğer çocuklar yamaçtan kayarken hareketlerini zorlaştıran sadece hava direncidir.
Canlıların sahip olduğu gen yapısına genotip; genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özellik-
lere ise fenotip adı verilir. Genotipte yer alan her genin özelliği fenotipte görülmeyebilir. Bu genlere çekinik gen
adı verilir. Çekinik genler küçük harfle, baskın genler ise çekinik geni ifade eden harfin büyük harfiyle gösterilir.
Genonipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere homozigot gen, bir baskın bir çekinik
gen yan yana olduğunda ise bunlara heterozigot gen denir. Baskın bir gen homozigot veya heterozigot durum-
da olduğunda etkisini gösterebilirken çekinik gen sadece homozigot olduğunda etkisini gösterir.
Bezelyelerde yuvarlak tohumun buruşuk tohuma baskın olduğu bilgisine sahip olan bir öğrenci aşağıdaki çap-
razlamaları yapmaktadır.
MM mm
Mm Mm Mm Mm.
MM, MM, mm, mm
Homozigot
Homozigot
baskın - Homozigot çekinik V
II. Heterozigot baskın - Homozigot çekinik
Mun
III. Homozigot baskın - Heterozigot baskın MM Mm V
Buna göre öğrencinin yapmış olduğu hangi çaprazlamalar sonucunda oluşan yavruların genotip oranı,
fenotip oranı ile aynı olur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
10 <<
C) I ve II.
D) II ve III.
8. Sınıf Fen Bilimleri
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
Canlıların sahip olduğu gen yapısına genotip; genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özellik- lere ise fenotip adı verilir. Genotipte yer alan her genin özelliği fenotipte görülmeyebilir. Bu genlere çekinik gen adı verilir. Çekinik genler küçük harfle, baskın genler ise çekinik geni ifade eden harfin büyük harfiyle gösterilir. Genonipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere homozigot gen, bir baskın bir çekinik gen yan yana olduğunda ise bunlara heterozigot gen denir. Baskın bir gen homozigot veya heterozigot durum- da olduğunda etkisini gösterebilirken çekinik gen sadece homozigot olduğunda etkisini gösterir. Bezelyelerde yuvarlak tohumun buruşuk tohuma baskın olduğu bilgisine sahip olan bir öğrenci aşağıdaki çap- razlamaları yapmaktadır. MM mm Mm Mm Mm Mm. MM, MM, mm, mm Homozigot Homozigot baskın - Homozigot çekinik V II. Heterozigot baskın - Homozigot çekinik Mun III. Homozigot baskın - Heterozigot baskın MM Mm V Buna göre öğrencinin yapmış olduğu hangi çaprazlamalar sonucunda oluşan yavruların genotip oranı, fenotip oranı ile aynı olur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. 10 << C) I ve II. D) II ve III. 8. Sınıf Fen Bilimleri
FEN BİLİMLERİ
10. Aşağıda Ay'ın Dünya etrafındaki dolanımı sıra-
sında bulunduğu konumlar numaralandırılarak
verilmiştir.
, Güneş
A
4
3
2
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 15 Mayıs'ta 1. konumda olan Ay aynı yılın 22
Mayıs tarihinde ilk dördün evresinde görünür.
B) 21 Nisan'da 3. konumda olan Ay aynı yılın
14 Nisan tarihinde son dördün evresinde gö-
rülür.
C) Ay 3. ve 4. konumlar ile 2. ve 3. konumlar
arasında şişkin ay evresinde görünür.
D) Ay, hilal şeklinde gözlemlendikten 3 - 4 gün
sonra yeni ay evresinde gözlemlenebilir.
11. Öykü küre şeklinde bir taş parçasının yüzeyini
Ay'ın yüzeyine benzetmek istemektedir.
12.
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
FEN BİLİMLERİ 10. Aşağıda Ay'ın Dünya etrafındaki dolanımı sıra- sında bulunduğu konumlar numaralandırılarak verilmiştir. , Güneş A 4 3 2 Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 15 Mayıs'ta 1. konumda olan Ay aynı yılın 22 Mayıs tarihinde ilk dördün evresinde görünür. B) 21 Nisan'da 3. konumda olan Ay aynı yılın 14 Nisan tarihinde son dördün evresinde gö- rülür. C) Ay 3. ve 4. konumlar ile 2. ve 3. konumlar arasında şişkin ay evresinde görünür. D) Ay, hilal şeklinde gözlemlendikten 3 - 4 gün sonra yeni ay evresinde gözlemlenebilir. 11. Öykü küre şeklinde bir taş parçasının yüzeyini Ay'ın yüzeyine benzetmek istemektedir. 12.
choose
te about
Bir boyacı; boyayacağı okul duvarı için farklı yoğunluktaki beyaz ve siyah boyalarla tamamen dolu kutulardan, belir
tarlarda boya alıp karıştırma kutusunda boyaları birbirine karıştırmıştır.
yan
2
245
F. Sınıf
= 24
S
Beyaz boya
kutusu
2h
S
Siyah boya
kutusu
h
us
2S
Karıştırma
kutusu
13=2
4.25
2
Boyacının boyaları karıştırmadan önce ve boyaları karıştırdıktan sonra, boyaların kutuların tabanlarına yapt
Sıvı basınçları için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Karıştırmadan önce beyaz boya kutusuna yapılan sıvı basıncı, karıştırma kutusundaki sıvı basıncından büyüktür.
B) Boyalar karıştırıldıktan sonra beyaz ve siyah boya kutusuna yapılan sıvı basıncı, karıştırma kutusuna yapılan sivi L
çından küçüktür.
C) Boyalar karıştırıldıktan sonra beyaz ve siyah boya kutusuna yapılan sıvı basıncı azalmıştır.
D Karıştırmadan önce siyah boya kutusuna yapılan sivi basıncı, beyaz boya kutusundaki sivi basıncından küçüktı
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
choose te about Bir boyacı; boyayacağı okul duvarı için farklı yoğunluktaki beyaz ve siyah boyalarla tamamen dolu kutulardan, belir tarlarda boya alıp karıştırma kutusunda boyaları birbirine karıştırmıştır. yan 2 245 F. Sınıf = 24 S Beyaz boya kutusu 2h S Siyah boya kutusu h us 2S Karıştırma kutusu 13=2 4.25 2 Boyacının boyaları karıştırmadan önce ve boyaları karıştırdıktan sonra, boyaların kutuların tabanlarına yapt Sıvı basınçları için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Karıştırmadan önce beyaz boya kutusuna yapılan sıvı basıncı, karıştırma kutusundaki sıvı basıncından büyüktür. B) Boyalar karıştırıldıktan sonra beyaz ve siyah boya kutusuna yapılan sıvı basıncı, karıştırma kutusuna yapılan sivi L çından küçüktür. C) Boyalar karıştırıldıktan sonra beyaz ve siyah boya kutusuna yapılan sıvı basıncı azalmıştır. D Karıştırmadan önce siyah boya kutusuna yapılan sivi basıncı, beyaz boya kutusundaki sivi basıncından küçüktı
BASINÇ
Dünya'yı saran atmosfer tabakasındaki gazların oluş-
turduğu basınca açık hava basıncı adı verilir. Açık ha-
va basıncı ile ilgili araştırma yapan bir öğrenci, Bilim
ve Teknik Dergisi'nde aşağıdaki makaleye rastlıyor.
S
Magdeburg deneyi
Alman bilim insanı ve Magdeburg'un belediye başkanı, pistonlu bir hava pompası icat etmiştir. Bi-
lim insanı 50 cm çapında, içi boş bir küre hazırlamıştır. Küre birbirine geçmeli iki parçadan oluş-
muştur ve kapatıldığında hava geçirmemektedir. Bilim insanı pompa ile kürenin içindeki havayı bo-
şaltmış, kürenin iki yarısını atlara bağlamıştır. Yaptığı bir gösteride her takımda sekizer, başka bir
gösteride on beşer at bulunmasına rağmen atlar yarım küreleri birbirinden ayırmayı başaramamış-
tır. Bilim insanı yarım kürelerden birisi üzerindeki vanayı açtıktan sonra hava içeri girerek yarım kü-
reler birbirinden ayrılmıştır.
Bilim ve Teknik Dergisi, Nisan 2013, s.64., İstanbul.
Makaleyi okuyan öğrenci aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz?
A) Bu deney açık hava basıncının varlığını kanıtlar.
B) Küre içerisindeki hava çekildiğinde küre dışına etki eden açık hava basıncı küre içerisindeki basınç-
tan büyük olduğundan yarım küreler birbirinden ayrılamamıştır.
C) Hava, temas ettiği yüzeylere basınç uygular.
DYükseklere çıkıldıkça havanın yoğunluğu azaldığından açık hava basıncı azalır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
BASINÇ Dünya'yı saran atmosfer tabakasındaki gazların oluş- turduğu basınca açık hava basıncı adı verilir. Açık ha- va basıncı ile ilgili araştırma yapan bir öğrenci, Bilim ve Teknik Dergisi'nde aşağıdaki makaleye rastlıyor. S Magdeburg deneyi Alman bilim insanı ve Magdeburg'un belediye başkanı, pistonlu bir hava pompası icat etmiştir. Bi- lim insanı 50 cm çapında, içi boş bir küre hazırlamıştır. Küre birbirine geçmeli iki parçadan oluş- muştur ve kapatıldığında hava geçirmemektedir. Bilim insanı pompa ile kürenin içindeki havayı bo- şaltmış, kürenin iki yarısını atlara bağlamıştır. Yaptığı bir gösteride her takımda sekizer, başka bir gösteride on beşer at bulunmasına rağmen atlar yarım küreleri birbirinden ayırmayı başaramamış- tır. Bilim insanı yarım kürelerden birisi üzerindeki vanayı açtıktan sonra hava içeri girerek yarım kü- reler birbirinden ayrılmıştır. Bilim ve Teknik Dergisi, Nisan 2013, s.64., İstanbul. Makaleyi okuyan öğrenci aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz? A) Bu deney açık hava basıncının varlığını kanıtlar. B) Küre içerisindeki hava çekildiğinde küre dışına etki eden açık hava basıncı küre içerisindeki basınç- tan büyük olduğundan yarım küreler birbirinden ayrılamamıştır. C) Hava, temas ettiği yüzeylere basınç uygular. DYükseklere çıkıldıkça havanın yoğunluğu azaldığından açık hava basıncı azalır.
Kalbimizin sol tarafında
kan, sağ tarafında
Kanın atardamar duvarına yaptığı baskıya
➤ Kan hücreleri olan
Kan ile doku arasında madde alışverişini.
Büyük kan dolaşımı
➤ Küçük kan dolaşımı
➤ Alyuvar hücreleri
➤ Vücudumuza giren mikroplara karşı vücudumuzu savunmakla.
.... dışındaki tüm atardamarlar oksijence zengin kan taşır.
sağlar.
başlar ve
denir.
başlar ve
sayesinde hücrelere
kan bulunur.
. taşır.
biter.
biter.
hücreleri görevlidir.
kan pıhtılaşmasında görev alır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Lamba Parlaklığı
Kalbimizin sol tarafında kan, sağ tarafında Kanın atardamar duvarına yaptığı baskıya ➤ Kan hücreleri olan Kan ile doku arasında madde alışverişini. Büyük kan dolaşımı ➤ Küçük kan dolaşımı ➤ Alyuvar hücreleri ➤ Vücudumuza giren mikroplara karşı vücudumuzu savunmakla. .... dışındaki tüm atardamarlar oksijence zengin kan taşır. sağlar. başlar ve denir. başlar ve sayesinde hücrelere kan bulunur. . taşır. biter. biter. hücreleri görevlidir. kan pıhtılaşmasında görev alır.