Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları Soruları

MADDE DÖNGÜLERİ VE ÇEVRE SORUNLARI-1
5. Üreticiler ürettikleri, tüketiciler ise besin zinciri yolu ile elde ettider besinlerin bir kismini solunum yoluyla atmoste
re karbondioksit olarak geri verir. Ayrıca fosil yakıtlanın yanmasi, o üretici ve tüketicilerin aynstinclar tanda
parçalanması ile yapılarındaki karbon, karbondioksit olarak yine atmosfere verilir. Canh ve cansiz çevre arasinda
karbonun bu şekilde dolanımına karbon döngüsü denir.
Görselde doğadaki döngülerden biri olan karbon döngüsü modellenmiştir.
Fotosentez
CO₂
(Karbondioksit)
Solunum
Fosil yakıt
Yanma
Solunum
TEST
Verilen bilgilere göre,
1. Bitkiler atmosferdeki karbondioksiti hem azaltıcı hem de artinici etki yapar.
II. Fosil yakıt kullanımının artması atmosferdeki CO₂ miktarını artır.
III. Karbon, fotosentez yapan canlıların tüketiciler tarafından kullanılmasıyla bu canlıların da yapısına girer.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Il ve Ill
D) I, II ve M
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
MADDE DÖNGÜLERİ VE ÇEVRE SORUNLARI-1 5. Üreticiler ürettikleri, tüketiciler ise besin zinciri yolu ile elde ettider besinlerin bir kismini solunum yoluyla atmoste re karbondioksit olarak geri verir. Ayrıca fosil yakıtlanın yanmasi, o üretici ve tüketicilerin aynstinclar tanda parçalanması ile yapılarındaki karbon, karbondioksit olarak yine atmosfere verilir. Canh ve cansiz çevre arasinda karbonun bu şekilde dolanımına karbon döngüsü denir. Görselde doğadaki döngülerden biri olan karbon döngüsü modellenmiştir. Fotosentez CO₂ (Karbondioksit) Solunum Fosil yakıt Yanma Solunum TEST Verilen bilgilere göre, 1. Bitkiler atmosferdeki karbondioksiti hem azaltıcı hem de artinici etki yapar. II. Fosil yakıt kullanımının artması atmosferdeki CO₂ miktarını artır. III. Karbon, fotosentez yapan canlıların tüketiciler tarafından kullanılmasıyla bu canlıların da yapısına girer. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) Il ve Ill D) I, II ve M
AAAAAA A
Fabrika bacaları otomobil egzozlarından çıkan
zehirli gazlar (CO2, NO2, SO₂) havada yağmur
damlaları ile birleşerek asit yağmurlarını oluşturur.
33.
Asit yağmurlarının
pH değeri 5,6 dan
küçüktür.
D
Y
Y
Asit yağmurları toprağın
miheral bakımından
fakirleşmesine neden
olur.
D
Y
Yukarıdaki ifadeler Doğru ise (D) yanlış ise (Y)
yolu takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşılır?
(A)
B)
C)
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
AAAAAA A Fabrika bacaları otomobil egzozlarından çıkan zehirli gazlar (CO2, NO2, SO₂) havada yağmur damlaları ile birleşerek asit yağmurlarını oluşturur. 33. Asit yağmurlarının pH değeri 5,6 dan küçüktür. D Y Y Asit yağmurları toprağın miheral bakımından fakirleşmesine neden olur. D Y Yukarıdaki ifadeler Doğru ise (D) yanlış ise (Y) yolu takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşılır? (A) B) C) D)
7. Farklı cins atomların bir araya gelmesi ile oluşan saf maddelere bileşik denir. Bileşikler formüllerle
gösterilir.
Aşağıda iki farklı bileşik örneği verilmiştir.
Hidrojen peroksit
Su ve hidrojen peroksit bileşiği aynı atomlardan oluşmalarına rağmen birbirinden çok farklı iki mad-
dedir. Su; yaşamın sürekliliği için çok gerekli bir bileşik, hidrojen peroksit ise temizlik ve kâğıt sanayi
gibi birçok alanda kullanılan bir bileşiktir.
Su ve hidrojen peroksitle ilgili verilen bilgiler değerlendirildiğinde;
Su
1. Aynı elementlerin farklı oranlarda bir araya gelmesi ile farklı bileşikler oluşur.
Bileşikler kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler, kendilerine has özellikleri olur.
Farklı atomların biraraya gelmesi sonucu farklı bileşikler oluşur.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II
BI ve Il
Cve III
Il ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
7. Farklı cins atomların bir araya gelmesi ile oluşan saf maddelere bileşik denir. Bileşikler formüllerle gösterilir. Aşağıda iki farklı bileşik örneği verilmiştir. Hidrojen peroksit Su ve hidrojen peroksit bileşiği aynı atomlardan oluşmalarına rağmen birbirinden çok farklı iki mad- dedir. Su; yaşamın sürekliliği için çok gerekli bir bileşik, hidrojen peroksit ise temizlik ve kâğıt sanayi gibi birçok alanda kullanılan bir bileşiktir. Su ve hidrojen peroksitle ilgili verilen bilgiler değerlendirildiğinde; Su 1. Aynı elementlerin farklı oranlarda bir araya gelmesi ile farklı bileşikler oluşur. Bileşikler kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler, kendilerine has özellikleri olur. Farklı atomların biraraya gelmesi sonucu farklı bileşikler oluşur. çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız II BI ve Il Cve III Il ve III
10108 ||
Juplan değerlendirmelerden hangileri doğrudur?
B) II ve IV
C), Il ve il
CLEVEN
14. ORNEK
Güneş ışığı atmosfere girdikten sonra bir kısmı geri yansır. Atmosferdeki sera gazian bu yansimay engel-
leyerek atmosferin isinmasına sebep olur. Bu etkiye sera etkisi denir.
Bu durumu modellemek isteyen bir öğretmen aşağıdaki düzeneği hazırlıyor.
1. Şeffaf naylon
2. Şeffaf naylon
Sera gazlarının etkisini daha iyi gözlemlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Şeffaf naylonlar arasına ışığın kavanozdan tekrar yansımasını engelleyecek gaz doldurulabilir.
B) 2. şeffaf naylon yerine ayna konulabilir.
C) Şeffaf naylonlar kaldırılıp yerine ışık geçirmeyen maddeler konabilir.
D) Kavanoz daha büyük olursa ve fener kapatılırsa daha iyi gözlemlenir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
10108 || Juplan değerlendirmelerden hangileri doğrudur? B) II ve IV C), Il ve il CLEVEN 14. ORNEK Güneş ışığı atmosfere girdikten sonra bir kısmı geri yansır. Atmosferdeki sera gazian bu yansimay engel- leyerek atmosferin isinmasına sebep olur. Bu etkiye sera etkisi denir. Bu durumu modellemek isteyen bir öğretmen aşağıdaki düzeneği hazırlıyor. 1. Şeffaf naylon 2. Şeffaf naylon Sera gazlarının etkisini daha iyi gözlemlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Şeffaf naylonlar arasına ışığın kavanozdan tekrar yansımasını engelleyecek gaz doldurulabilir. B) 2. şeffaf naylon yerine ayna konulabilir. C) Şeffaf naylonlar kaldırılıp yerine ışık geçirmeyen maddeler konabilir. D) Kavanoz daha büyük olursa ve fener kapatılırsa daha iyi gözlemlenir.
FOTOSENTEZ-1
GRACTIO
1. Fotosentez, bitkilerin su (suda çözünmüş mineraller), karbondioksit ve Güneş ışığını kullanarak besin ve oksijen
Gretmesidir. Bitkiler, ürettikleri besinin fazlasını nişasta olarak biriktirir.
lyot çözeltisi, besinlerde karbonhidrat veya nişasta bulunup bulunmadığını anlamamızı sağlayan bir ayıraçtır. İyot
çözeltisi, karbonhidrat veya nişasta varlığında mavi-mor renk alır.
Bir öğrenci evlerinin bahçesinde bulunan ağacın yeşil renkli bir yaprağına aşağıdaki işlemleri uyguluyor.
Yaprağı su ile doldurduğu behere atarak beheri üç
ayak üzerine koyuyor. Isıtıcıyı açarak yaprağı iki
dakika boyunca kaynatıyor ve ardından beheri üç
ayak üzerinden alıyor.
İyot çözeltisi
YENİ TARZ
Cam
Deney tüpü
Alkol.
Beher
TEST
3
Sıcak su
Yaprak
A) Sıcaklık fotosentez hızını etkiler mi?
B) Yaprakta fotosentez ürünü depolanır mı?
C) Bitkilerin alkol varlığındaki fotosentez hızı, su varlığındakine göre yüksek midir?
D) Fotosentez sonucu oluşan oksijen, bitkinin diğer bölümlerine yapraktan mi iletilir?
Yaprağı beher içinden çıkarıp bir deney tüpüne yer-
leştiriyor. Deney tüpüne alkol ekleyerek içinde sıcak
su bulunan behere daldırıyor. Deney tüpünü beher
içinde bir süre bekletiyor.
Yaprağı deney tüpünden çıkararak bir su kabı içinde duruluyor.
Daha sonra yaprağı bir cam yüzey üzerine koyarak üzerine iyot
çözeltisi damlatıyor.
Öğrenci, yaprak üzerine iyot çözeltisi damlattığında çözeltinin mavi-mor renge dönüştüğünü gözlemliyor.
Buna göre öğrenci, yaptığı işlemlerle aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulabilir?
8. Sinif Fen Bilimler Soru Bankası
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
FOTOSENTEZ-1 GRACTIO 1. Fotosentez, bitkilerin su (suda çözünmüş mineraller), karbondioksit ve Güneş ışığını kullanarak besin ve oksijen Gretmesidir. Bitkiler, ürettikleri besinin fazlasını nişasta olarak biriktirir. lyot çözeltisi, besinlerde karbonhidrat veya nişasta bulunup bulunmadığını anlamamızı sağlayan bir ayıraçtır. İyot çözeltisi, karbonhidrat veya nişasta varlığında mavi-mor renk alır. Bir öğrenci evlerinin bahçesinde bulunan ağacın yeşil renkli bir yaprağına aşağıdaki işlemleri uyguluyor. Yaprağı su ile doldurduğu behere atarak beheri üç ayak üzerine koyuyor. Isıtıcıyı açarak yaprağı iki dakika boyunca kaynatıyor ve ardından beheri üç ayak üzerinden alıyor. İyot çözeltisi YENİ TARZ Cam Deney tüpü Alkol. Beher TEST 3 Sıcak su Yaprak A) Sıcaklık fotosentez hızını etkiler mi? B) Yaprakta fotosentez ürünü depolanır mı? C) Bitkilerin alkol varlığındaki fotosentez hızı, su varlığındakine göre yüksek midir? D) Fotosentez sonucu oluşan oksijen, bitkinin diğer bölümlerine yapraktan mi iletilir? Yaprağı beher içinden çıkarıp bir deney tüpüne yer- leştiriyor. Deney tüpüne alkol ekleyerek içinde sıcak su bulunan behere daldırıyor. Deney tüpünü beher içinde bir süre bekletiyor. Yaprağı deney tüpünden çıkararak bir su kabı içinde duruluyor. Daha sonra yaprağı bir cam yüzey üzerine koyarak üzerine iyot çözeltisi damlatıyor. Öğrenci, yaprak üzerine iyot çözeltisi damlattığında çözeltinin mavi-mor renge dönüştüğünü gözlemliyor. Buna göre öğrenci, yaptığı işlemlerle aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulabilir? 8. Sinif Fen Bilimler Soru Bankası
D) Asit yağmurlarının cansız maddelere etkis!
Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarına
karşı alınacak önlemlerden değildir?
A) Toplu taşımaya önem vermek
B) Temiz enerji kaynakları kullanmak
C) Fabrikalarda gaz salınımını denetlemek
D) Yanardağ patlamalarını engelleyecek proje-
ler üretmek
baz-
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
D) Asit yağmurlarının cansız maddelere etkis! Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarına karşı alınacak önlemlerden değildir? A) Toplu taşımaya önem vermek B) Temiz enerji kaynakları kullanmak C) Fabrikalarda gaz salınımını denetlemek D) Yanardağ patlamalarını engelleyecek proje- ler üretmek baz-
INDA SORULAR-4
mış
inin
-
8.
ünite
4
Bir öğrenci asit yağmurları ile ilgili poster hazırlı-
yor.
Öğrencinin hazırladığı posterin konusunu en
iyi ifade eden başlık hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
A) Asitler metal kaplarda saklanmalıdır.
B) Asit yağmurlarının sebepleri
C) Asit yağmurlarının olumsuz etkileri
D) Asit yağmurlarının cansız maddelere etkisi
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
INDA SORULAR-4 mış inin - 8. ünite 4 Bir öğrenci asit yağmurları ile ilgili poster hazırlı- yor. Öğrencinin hazırladığı posterin konusunu en iyi ifade eden başlık hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Asitler metal kaplarda saklanmalıdır. B) Asit yağmurlarının sebepleri C) Asit yağmurlarının olumsuz etkileri D) Asit yağmurlarının cansız maddelere etkisi
3. Emre'nin, küresel iklim değişikliği ile ilgili yaptı-
ğı bir araştırmada elde ettiği bazı bulgular aşa-
ğıdaki gibi sıralanmıştır:
1. Hızlı nüfus artışı
II. Buzulların erimesi
III. Yeşil alanların azalması
Araştırma sonucu ulaştığı olaylar ile ilgili
aşağıda verilenlerden hangisinin doğru oldu-
ğu söylenemez?
A) I. olayın meydana gelmesi, III. olayın gerçek-
leşmesini engeller.
B) II. olay, küresel iklim değişikliğinin sonuçları
arasındadır.
C) I. olay kontrol altına alınırsa II. olayın gerçek-
leşme ihtimali azalabilir.
D) I. olay, küresel iklim değişikliğinin sebepleri
arasındadır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
3. Emre'nin, küresel iklim değişikliği ile ilgili yaptı- ğı bir araştırmada elde ettiği bazı bulgular aşa- ğıdaki gibi sıralanmıştır: 1. Hızlı nüfus artışı II. Buzulların erimesi III. Yeşil alanların azalması Araştırma sonucu ulaştığı olaylar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisinin doğru oldu- ğu söylenemez? A) I. olayın meydana gelmesi, III. olayın gerçek- leşmesini engeller. B) II. olay, küresel iklim değişikliğinin sonuçları arasındadır. C) I. olay kontrol altına alınırsa II. olayın gerçek- leşme ihtimali azalabilir. D) I. olay, küresel iklim değişikliğinin sebepleri arasındadır.
4.
Karbondioksit
Oksijen
Yukarıdaki şekilde bir bitkinin yaprağında gerçek-
leşen fotosentez olayı gösterilmiştir. Hest
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
liştir?
A) Bitki, fotosentez olayını güneş ışığı varlığında
yapabilir.
B) Bu olayda bitkide üreme gerçekleşir.
C) Fotosentez sırasında yapraktan atmosfere ok-
sijen verilir.
D) Yaprakta besin üterilirken havadan karbondi-
oksit alınır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
4. Karbondioksit Oksijen Yukarıdaki şekilde bir bitkinin yaprağında gerçek- leşen fotosentez olayı gösterilmiştir. Hest Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- liştir? A) Bitki, fotosentez olayını güneş ışığı varlığında yapabilir. B) Bu olayda bitkide üreme gerçekleşir. C) Fotosentez sırasında yapraktan atmosfere ok- sijen verilir. D) Yaprakta besin üterilirken havadan karbondi- oksit alınır.
8. Kuzey Buz Denizi'nin
Ortalama Alan
Alan (milyon kilometrekare)
7.5
0,6
04
0,2
-04
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız 1
C) II ve III
de pedis ABZA
:Sıcaklık
:Ortalama alan
Yukarıda verilen grafikte, Kuzey Buz Denizi'nde küre-
sel ısınmadan dolayı sıcaklık artışına bağlı olarak buzul
alanlardaki meydana gelen değişim grafiği verilmiştir.
Verilen grafiğe göre;
Byl ve il
D) I, II ve Ill
Yillar
1. Sıcaklık arttıkça eriyen buzul alan artmıştır.
II. Son 10 sene içerisinde Dünya üzerinde su seviyele-
rinde yükselme meydana gelmiştir.
III. Eriyen buzul kütlesi sonucunda, Kuzey Buz Denizi'n-
de hava olayları değişmeye başlamıştır/
A
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
8. Kuzey Buz Denizi'nin Ortalama Alan Alan (milyon kilometrekare) 7.5 0,6 04 0,2 -04 yargılarından hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız 1 C) II ve III de pedis ABZA :Sıcaklık :Ortalama alan Yukarıda verilen grafikte, Kuzey Buz Denizi'nde küre- sel ısınmadan dolayı sıcaklık artışına bağlı olarak buzul alanlardaki meydana gelen değişim grafiği verilmiştir. Verilen grafiğe göre; Byl ve il D) I, II ve Ill Yillar 1. Sıcaklık arttıkça eriyen buzul alan artmıştır. II. Son 10 sene içerisinde Dünya üzerinde su seviyele- rinde yükselme meydana gelmiştir. III. Eriyen buzul kütlesi sonucunda, Kuzey Buz Denizi'n- de hava olayları değişmeye başlamıştır/ A
Deneme »
5. Maden ocaklarında yapılan kazılardan çıkarılan ve içinde altın bulunan kayaçlar çeşitli yöntemlerle küçük parçala-
ra ayrılır. Bu kayaçların içinden bazı yöntemler ile altın ayrıştırılarak en küçük altın taneleri elde edilir. Ülkemizde
altın yatakları olmasına rağmen tüketime yetmediği için yurt dışından satın alınan ürünler arasında yer almaktadır.
Aşağıdaki haritada ülkemizdeki altın madeninin elde edildiği bölgeler gösterilmiştir.
KARADENIZ
BULGARISTAN
YUN
MARMARA DENG
Havran
BALIKESIR KUTAHYA ESKİŞEHİR
Bergama
MANISA
IZHR Salih
Menderes
USAK
AKDENIZ
40 350 00 100 150 200
K
Strihisar
Kire
KASTAMONU
KKTC
GKRY
Kocasinan
KAYSERİ
GUNOSHANE
ERZINCAN
ELAZIO
Ma
Cip
RIZE
Erga DIYABAKIR
SURİYE
Margal
merkeden
pe merked
ARTVIN
GÜRCİSTAN
ERMENISTAN
IRAK
TÜRKİYE ALTIN MADENİ HARİTASI
ŞARETLER
IRAN
Altın madeni yatakan
Yan urun olarak elde
edilen an maders atarian
N
Verilen haritaya ve metne göre altın elementi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?
A) Ülkenin tüm bölgelerinden aynı yöntemler kullanılarak çıkarılır.
B) Kastamonu'da kayaçlarla karışım oluşturmuş şekilde bulunur.
C) Ege Bölgesi'nde başka elementlerle bileşik hâlinde bulunur.
D) Ekonomik değeri düşük olan bir elementtir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
Deneme » 5. Maden ocaklarında yapılan kazılardan çıkarılan ve içinde altın bulunan kayaçlar çeşitli yöntemlerle küçük parçala- ra ayrılır. Bu kayaçların içinden bazı yöntemler ile altın ayrıştırılarak en küçük altın taneleri elde edilir. Ülkemizde altın yatakları olmasına rağmen tüketime yetmediği için yurt dışından satın alınan ürünler arasında yer almaktadır. Aşağıdaki haritada ülkemizdeki altın madeninin elde edildiği bölgeler gösterilmiştir. KARADENIZ BULGARISTAN YUN MARMARA DENG Havran BALIKESIR KUTAHYA ESKİŞEHİR Bergama MANISA IZHR Salih Menderes USAK AKDENIZ 40 350 00 100 150 200 K Strihisar Kire KASTAMONU KKTC GKRY Kocasinan KAYSERİ GUNOSHANE ERZINCAN ELAZIO Ma Cip RIZE Erga DIYABAKIR SURİYE Margal merkeden pe merked ARTVIN GÜRCİSTAN ERMENISTAN IRAK TÜRKİYE ALTIN MADENİ HARİTASI ŞARETLER IRAN Altın madeni yatakan Yan urun olarak elde edilen an maders atarian N Verilen haritaya ve metne göre altın elementi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir? A) Ülkenin tüm bölgelerinden aynı yöntemler kullanılarak çıkarılır. B) Kastamonu'da kayaçlarla karışım oluşturmuş şekilde bulunur. C) Ege Bölgesi'nde başka elementlerle bileşik hâlinde bulunur. D) Ekonomik değeri düşük olan bir elementtir.
IV
BAHÇEŞEHİR KOLEJÍ
AY 1
6
23
1
23
->>
a
b
C
OUD
C
a
2
K
B) 1
1
A) Buharlaşma Erime
B) Kırağılaşma Yoğuşma
C) Süblimleşme
Buharlaşma
D) Yoğuşma
Kırağılaşma
((b)
3
3
23
M
2
7. Bir maddenin katı, sıvı, gaz hâlleri K, L ve M harf-
lerinden biri ile gösterilmiştir. Bu harfler arasında
kalan oklar ise bazı hâl değişim olaylarını temsil
etmektedir.
3
akilerden
→ b
↑
a
2 numaralı olay donma olduğuna göre 1 ve 3
numaralı olaylar aşağıdaki hâl değişimlerin-
den hangileridir?
Mevcu
problemin
Sinirlen
Malze
kullar
2 Düze
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
IV BAHÇEŞEHİR KOLEJÍ AY 1 6 23 1 23 ->> a b C OUD C a 2 K B) 1 1 A) Buharlaşma Erime B) Kırağılaşma Yoğuşma C) Süblimleşme Buharlaşma D) Yoğuşma Kırağılaşma ((b) 3 3 23 M 2 7. Bir maddenin katı, sıvı, gaz hâlleri K, L ve M harf- lerinden biri ile gösterilmiştir. Bu harfler arasında kalan oklar ise bazı hâl değişim olaylarını temsil etmektedir. 3 akilerden → b ↑ a 2 numaralı olay donma olduğuna göre 1 ve 3 numaralı olaylar aşağıdaki hâl değişimlerin- den hangileridir? Mevcu problemin Sinirlen Malze kullar 2 Düze
FEN BİLİMLERİ KAMP-1 YARIYIL
Bilgi: Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından çok Dünya'dan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu yansıyan
sinlar sera gazları tarafından tutulur. Bu durum küresel ısınmaya neden olur.
Sera gazları
Koronavirüs
Öncesi
Yansıma
Bugünlerde tüm insanlığın mücadele ettiği COVID 19 yeni koronavirüs hastalığı nedeniyle Dünya nüfusunun
yarısı karantinaya alındı. Ülkeler arası uçuşlar durduruldu. İnsanların sokağa çıkması yasaklandı. Zorunlu du-
rumlar hariç araç ve hava trafiği durma noktasına geldi.
Yeryüzü
Bilim insanları Dünya'da hava kirliliğinin bu yıl ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye ineceğini
açıkladı.
Koronavirüs
Sonrası
Ukraine
Turkey
Yukarıda koronavirüs öncesi ve sonrası ülkeler arası uçuş yoğunluğunu gösteren haritalar verilmiştir.
Verilen bilgi ve görsel incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) İnsan faaliyetlerinin azalması küresel ısınmayı önlemede yardımcı olabilir.
B) İnsanlar için ölümcül olan bu tür salgınlar doğal yaşam içinde bir tehdittir.
C) Hava trafiğindeki azalma atmosfere salınan sera gazlarının azalmasına neden olur.
D) Dünya çapında etkili olan bu tip salgın hastalıklar fosil yakıt tüketiminin azalmasına neden olabilir.
47
KAMP-1
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
FEN BİLİMLERİ KAMP-1 YARIYIL Bilgi: Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından çok Dünya'dan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu yansıyan sinlar sera gazları tarafından tutulur. Bu durum küresel ısınmaya neden olur. Sera gazları Koronavirüs Öncesi Yansıma Bugünlerde tüm insanlığın mücadele ettiği COVID 19 yeni koronavirüs hastalığı nedeniyle Dünya nüfusunun yarısı karantinaya alındı. Ülkeler arası uçuşlar durduruldu. İnsanların sokağa çıkması yasaklandı. Zorunlu du- rumlar hariç araç ve hava trafiği durma noktasına geldi. Yeryüzü Bilim insanları Dünya'da hava kirliliğinin bu yıl ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye ineceğini açıkladı. Koronavirüs Sonrası Ukraine Turkey Yukarıda koronavirüs öncesi ve sonrası ülkeler arası uçuş yoğunluğunu gösteren haritalar verilmiştir. Verilen bilgi ve görsel incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A) İnsan faaliyetlerinin azalması küresel ısınmayı önlemede yardımcı olabilir. B) İnsanlar için ölümcül olan bu tür salgınlar doğal yaşam içinde bir tehdittir. C) Hava trafiğindeki azalma atmosfere salınan sera gazlarının azalmasına neden olur. D) Dünya çapında etkili olan bu tip salgın hastalıklar fosil yakıt tüketiminin azalmasına neden olabilir. 47 KAMP-1
5. Yeşil bitkiler tarafından gerçekleştirilen,
1. Karbondioksit ve sudan besin üretilmesi
II. Besinlerden ATP üretilmesi
III. Hücrenin çevresiyle madde alışverişi yapması
olaylarından hangileri, ışıksız ortamlarda da mey-
dana gelebilir?
A) Yalnız II
C) I ve III
B) I ve II
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
5. Yeşil bitkiler tarafından gerçekleştirilen, 1. Karbondioksit ve sudan besin üretilmesi II. Besinlerden ATP üretilmesi III. Hücrenin çevresiyle madde alışverişi yapması olaylarından hangileri, ışıksız ortamlarda da mey- dana gelebilir? A) Yalnız II C) I ve III B) I ve II D) II ve III
1.
DENEME
3. Emin yıldızlar ile ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlıyor.
Küçük kütleli yıldızlar
sonunda; beyaz cüce
haline gelirken, büyük
kütleli yıldızlar mutlaka
karadelik oluşturur.
Yıldızların yaşam-
larına nasıl devam
edecekleri başlan-
gıçtaki kütlelerine
bağlıdır.
Yıldızlar bulutsu adı veri-
len gaz ve toz bulutların-
dan oluşur.
Yıldızlarda gerçek-
leşen enerji dönüşü-
mü sonsuza kadar
sürer.
Arkadaşı tabloda doğru olduğunu düşündüğü bil-
gileri yeşil kalemiyle, yanlış olduğunu düşündüğü
bilgileri kırmızı kalemiyle boyar ve aşağıdaki görü-
nümü elde eder.
Buna göre Emin'in arkadaşı kaç tane bilgiyi
doğru boyamıştır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
Yıldızlar nasıl
Ka
ve
ha
ve
S
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
1. DENEME 3. Emin yıldızlar ile ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. Küçük kütleli yıldızlar sonunda; beyaz cüce haline gelirken, büyük kütleli yıldızlar mutlaka karadelik oluşturur. Yıldızların yaşam- larına nasıl devam edecekleri başlan- gıçtaki kütlelerine bağlıdır. Yıldızlar bulutsu adı veri- len gaz ve toz bulutların- dan oluşur. Yıldızlarda gerçek- leşen enerji dönüşü- mü sonsuza kadar sürer. Arkadaşı tabloda doğru olduğunu düşündüğü bil- gileri yeşil kalemiyle, yanlış olduğunu düşündüğü bilgileri kırmızı kalemiyle boyar ve aşağıdaki görü- nümü elde eder. Buna göre Emin'in arkadaşı kaç tane bilgiyi doğru boyamıştır? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 Yıldızlar nasıl Ka ve ha ve S
BAZLAR - II
10. Defne, asit yağmurlarının oluşumu ve etkileri ile
ilgili aşağıdaki posteri hazırlamıştır.
H₂O
088
BOO
800 000
H₂SO4
HNO,
3
Defne'nin hazırladığı bu postere bakılarak
aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A Asit yağmurları, çevredeki canlılara zarar verir.
H₂SO, asidinin oluşmasına SO₂ ve su etkile-
2
şimi sebep olmuştur.
C) Yerdeki suyun miktarı artarsa oluşan asit
yağmurunun pH değeri değişmez.
SO₂ ve NO₂ gazları asit yağmurlarının oluşu-
munda etkilidir.
11. Nuran Hanım, portakalları mermer tezgâh üze-
rinde kesiyor. Daha sonra, kestiği portakallar-
dan elde ettiği suların bir kısmını metal bardak-
lara doldururken bir ken
Ortaokul Fen Bilgisi
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
BAZLAR - II 10. Defne, asit yağmurlarının oluşumu ve etkileri ile ilgili aşağıdaki posteri hazırlamıştır. H₂O 088 BOO 800 000 H₂SO4 HNO, 3 Defne'nin hazırladığı bu postere bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A Asit yağmurları, çevredeki canlılara zarar verir. H₂SO, asidinin oluşmasına SO₂ ve su etkile- 2 şimi sebep olmuştur. C) Yerdeki suyun miktarı artarsa oluşan asit yağmurunun pH değeri değişmez. SO₂ ve NO₂ gazları asit yağmurlarının oluşu- munda etkilidir. 11. Nuran Hanım, portakalları mermer tezgâh üze- rinde kesiyor. Daha sonra, kestiği portakallar- dan elde ettiği suların bir kısmını metal bardak- lara doldururken bir ken