Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Soruları

müştür.
28
8.
Sınıf
Yarıyıl Tekrar Testi (Madde ve Endüstri)
29
1. Daghan Fen Bilimleri dersinde her metalin farklı özellikleri olduğunu ve buna bağlı olarak kullanım alanlarının da
farklı olabileceğini öğrenmiştir.
Dağhan yazın hobi olarak babasıyla birlikte eşit büyüklükte iki adet maket planör yapıyorlar. Birinci planörde göv-
deyi demir metalinden ikinci planörde ise gövdeyl alüminyum metalinden yapıyorlar.
Buna göre yapılan bu çalışma sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Yolcu uçaklarında daha sağlam olduğu için demir elementi kullanılmalıdır.
veye yerleştirip paketleyecektir.
1. planör
2. planör
Daha sonra eşit motor kullanmalarına rağmen 1. planörün yerden yükselmediğini, 2. planörün ise yerden yüksel-
diğini gözlemliyor.
B) Tren raylarında daha sağlam olduğu için alüminyum elementi yerine demir elementi tercih edilmelidir.
C) Yolcu uçaklarında alüminyum elementi demir elementine göre daha hafif olduğu için tercih edilebilir.
D) Çiftçilerin kullandığı balta yapımında daha sağlam olduğu için alüminyum elementi yerine demir elementi tercih
edilmelidir.
11
27
gibi çerçevenin bir
m bir kare oluştur-
eki paketien-
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
müştür. 28 8. Sınıf Yarıyıl Tekrar Testi (Madde ve Endüstri) 29 1. Daghan Fen Bilimleri dersinde her metalin farklı özellikleri olduğunu ve buna bağlı olarak kullanım alanlarının da farklı olabileceğini öğrenmiştir. Dağhan yazın hobi olarak babasıyla birlikte eşit büyüklükte iki adet maket planör yapıyorlar. Birinci planörde göv- deyi demir metalinden ikinci planörde ise gövdeyl alüminyum metalinden yapıyorlar. Buna göre yapılan bu çalışma sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Yolcu uçaklarında daha sağlam olduğu için demir elementi kullanılmalıdır. veye yerleştirip paketleyecektir. 1. planör 2. planör Daha sonra eşit motor kullanmalarına rağmen 1. planörün yerden yükselmediğini, 2. planörün ise yerden yüksel- diğini gözlemliyor. B) Tren raylarında daha sağlam olduğu için alüminyum elementi yerine demir elementi tercih edilmelidir. C) Yolcu uçaklarında alüminyum elementi demir elementine göre daha hafif olduğu için tercih edilebilir. D) Çiftçilerin kullandığı balta yapımında daha sağlam olduğu için alüminyum elementi yerine demir elementi tercih edilmelidir. 11 27 gibi çerçevenin bir m bir kare oluştur- eki paketien-
ir.
en
OLEJİ
7.
Tanecikleri
öteleme
hareketi
yapar.
Sıkıştırıla-
mazlar.
2
Tanecikleri
arasındaki
boşluk
en fazladır.
3
Maddenin
en düzensiz
hâlidir.
Gaz maddelerinin özellikleri balonların üzerine ya-
zılmıştır.
Buna göre, tüm balonlarda doğru ifadelerin ya-
zılması için kaç numaralı balon patlatılmalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
ir. en OLEJİ 7. Tanecikleri öteleme hareketi yapar. Sıkıştırıla- mazlar. 2 Tanecikleri arasındaki boşluk en fazladır. 3 Maddenin en düzensiz hâlidir. Gaz maddelerinin özellikleri balonların üzerine ya- zılmıştır. Buna göre, tüm balonlarda doğru ifadelerin ya- zılması için kaç numaralı balon patlatılmalıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Ünite Değerlendirme Testi 2
5. Maddenin en düzensiz hâlidir.
Belirli bir şekli ve hacmi yoktur.
Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok azdır.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki maddelerden
hangisine aittir?
A)
C)
Su
Demir
B)
D)
Su buharı
Zeytinyağı
R KOLEJİ
7.
S
m
8.
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Ünite Değerlendirme Testi 2 5. Maddenin en düzensiz hâlidir. Belirli bir şekli ve hacmi yoktur. Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok azdır. Yukarıdaki özellikler aşağıdaki maddelerden hangisine aittir? A) C) Su Demir B) D) Su buharı Zeytinyağı R KOLEJİ 7. S m 8.
ya,
ağıdaki
bölge-
3. Birbirine karışmayan Kve L
sıvıları aynı kaba konuldu-
ğunda aşağıdaki gibi dur-
maktadır.
Buna göre K ve L sıvıları ile
ilgili,
TEST 01
L SIVISI
K SIVISI
I. K sıvısının yoğunluğu, L sıvısının yoğunlu-
ğundan küçüktür.
A) Yalnız I
C) I ve III
II. K sıvısının yoğunluğu, L sıvısının yoğunlu-
ğundan büyüktür.
III. K sıvısının kütlesi, L sıvısının kütlesinden
büyüktür.
çıkarımlarından hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yalnız II
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
ya, ağıdaki bölge- 3. Birbirine karışmayan Kve L sıvıları aynı kaba konuldu- ğunda aşağıdaki gibi dur- maktadır. Buna göre K ve L sıvıları ile ilgili, TEST 01 L SIVISI K SIVISI I. K sıvısının yoğunluğu, L sıvısının yoğunlu- ğundan küçüktür. A) Yalnız I C) I ve III II. K sıvısının yoğunluğu, L sıvısının yoğunlu- ğundan büyüktür. III. K sıvısının kütlesi, L sıvısının kütlesinden büyüktür. çıkarımlarından hangileri kesinlikle doğrudur? B) Yalnız II D) II ve III
6. Bir etkinlikte ayrı kaplarda bulunan farklı gazlar Şekil 1'de
verilmiştir. Daha sonra M musluğu açılarak gazların son
durumu ise Şekil 2'de gösterilmiştir.
Kapalı M musluğu
Şekil 1
Açık M musluğu
Şekil 2
Bu etkinlik sonucunda,
I. Gazların belli bir şekli ve hacmi yoktur.
II. Gazlar öteleme hareketi yapabilir.
III. Gazlar sıkıştırılabilir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
3
7. Bir kapta bulunan 50 cm³ kuru kumun üzerine 50 cm³
su döküldüğünde su ve kum karışımının son hacminin
70 cm³ olduğu gözlemleniyor.
Buna göre,
1. Kum taneciklerinin gerçek hacmi 35 cm³ tür.
II. Kum taneciklerinin arasındaki boşluklara su tane-
cikleri girmiştir.
III. Kum tanecikleri ve su tanecikleri arasında toplam
30 cm³ boşluk vardır.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
6. Bir etkinlikte ayrı kaplarda bulunan farklı gazlar Şekil 1'de verilmiştir. Daha sonra M musluğu açılarak gazların son durumu ise Şekil 2'de gösterilmiştir. Kapalı M musluğu Şekil 1 Açık M musluğu Şekil 2 Bu etkinlik sonucunda, I. Gazların belli bir şekli ve hacmi yoktur. II. Gazlar öteleme hareketi yapabilir. III. Gazlar sıkıştırılabilir. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II A) Yalnız I D) II ve III 3 7. Bir kapta bulunan 50 cm³ kuru kumun üzerine 50 cm³ su döküldüğünde su ve kum karışımının son hacminin 70 cm³ olduğu gözlemleniyor. Buna göre, 1. Kum taneciklerinin gerçek hacmi 35 cm³ tür. II. Kum taneciklerinin arasındaki boşluklara su tane- cikleri girmiştir. III. Kum tanecikleri ve su tanecikleri arasında toplam 30 cm³ boşluk vardır. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III
3.
Kırmızı turnusol
kâğıdı
o ditsimaanisiqay
Sirkeli
su
Mavi turnusol
kâğıdı
Çamaşır
suyu
Tuz ruhu
Amonyak
Deney yapan bir grup öğrenci yukarıdaki
kaplarda bulunan maddelerin asit mi yok-
nevria) sa baz mı olduğunu anlamak için sıvıların
içerisine belirtilen turnusol kâğıtlarını batırıp
kâğıtlardaki renk değişimlerini gözlemliyor.
Bu deneyin sonucuna göre aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) Sirkeli suya batırılan turnusol kâğıdının
rengi değişmez.
B) Çamaşır suyuna batırılan turnusol kâğı-
dının rengi kırmızıya dönüşür.
Seving
belirle
C) Amonyak içerisine batırılan turnusol kâ-
ğıdının rengi maviye dönüşür.
D) Tuz ruhu içerisine batırılan turnusol kâ-
ğıdının rengi kırmızıya dönüşür.
Sevin
suda
Saf s
H
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
3. Kırmızı turnusol kâğıdı o ditsimaanisiqay Sirkeli su Mavi turnusol kâğıdı Çamaşır suyu Tuz ruhu Amonyak Deney yapan bir grup öğrenci yukarıdaki kaplarda bulunan maddelerin asit mi yok- nevria) sa baz mı olduğunu anlamak için sıvıların içerisine belirtilen turnusol kâğıtlarını batırıp kâğıtlardaki renk değişimlerini gözlemliyor. Bu deneyin sonucuna göre aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A) Sirkeli suya batırılan turnusol kâğıdının rengi değişmez. B) Çamaşır suyuna batırılan turnusol kâğı- dının rengi kırmızıya dönüşür. Seving belirle C) Amonyak içerisine batırılan turnusol kâ- ğıdının rengi maviye dönüşür. D) Tuz ruhu içerisine batırılan turnusol kâ- ğıdının rengi kırmızıya dönüşür. Sevin suda Saf s H
Verilen poğaça tarifine göre;
Poğaça Tarifi
1. Bir kabın içinde süt ve şeker, şeker görünmeyin-
ceye kadar karıştırılarak üzerine bir paket maya
eklenir ve yaklaşık beş dakika beklenir.
2. Aynı kabın içine bir su bardağı yoğurt, yarım çay
bardağı sıvı yağ, iki adet yumurta konularak çır-
pilir.
3. Çırpılan karışımın içine üç su bardağı un eklene-
rek yoğurulur.
4. Yoğurulan hamurdan küçük parçalar alınarak şe-
kil verilir ve önceden ısıtılmış fırında pişirilir.
Deneme
1.
Şeker sütün içinde çözünmüştür.
II. Çırpılan karışım, un eklenip karıştırılmadan önce homojendir.
III. Yoğurulan hamur belirli oranda maddelerin bir araya gelmesi ile oluştuğu için bileşiklere örnektir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Verilen poğaça tarifine göre; Poğaça Tarifi 1. Bir kabın içinde süt ve şeker, şeker görünmeyin- ceye kadar karıştırılarak üzerine bir paket maya eklenir ve yaklaşık beş dakika beklenir. 2. Aynı kabın içine bir su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, iki adet yumurta konularak çır- pilir. 3. Çırpılan karışımın içine üç su bardağı un eklene- rek yoğurulur. 4. Yoğurulan hamurdan küçük parçalar alınarak şe- kil verilir ve önceden ısıtılmış fırında pişirilir. Deneme 1. Şeker sütün içinde çözünmüştür. II. Çırpılan karışım, un eklenip karıştırılmadan önce homojendir. III. Yoğurulan hamur belirli oranda maddelerin bir araya gelmesi ile oluştuğu için bileşiklere örnektir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III
51
365.
18. Aşağıda bazı yağış şekilleri ile ilgili açıklamalar verilmiştir.
Yeryüzüne yakın yerlerdeki su buharının soğuk nesne-
ler üzerinde yoğuşması ile oluşan su damlacıklarıdır.
.
.
Havadaki su buharının soğuk havanın etkisi ile buz kris-
tallerine dönüşüp yeryüzüne inmesidir.
Sıcak ve nemli hava kütlesindeki su damlacıklarının ani-
den soğuyarak donması sonucu oluşan buz tanecikleridir.
Buna göre aşağıda verilen yağış türlerinden hangisine
ait bir açıklama bulunmamaktadır?
Kar
Çiy
B
Dolu
Yağmur
8. SINIF DENEME-3
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
51 365. 18. Aşağıda bazı yağış şekilleri ile ilgili açıklamalar verilmiştir. Yeryüzüne yakın yerlerdeki su buharının soğuk nesne- ler üzerinde yoğuşması ile oluşan su damlacıklarıdır. . . Havadaki su buharının soğuk havanın etkisi ile buz kris- tallerine dönüşüp yeryüzüne inmesidir. Sıcak ve nemli hava kütlesindeki su damlacıklarının ani- den soğuyarak donması sonucu oluşan buz tanecikleridir. Buna göre aşağıda verilen yağış türlerinden hangisine ait bir açıklama bulunmamaktadır? Kar Çiy B Dolu Yağmur 8. SINIF DENEME-3
A)
C)
Madde
K
M
L
L
M
Y L
K
K
M
K, L, M sıvılarının belli hacimlerdeki kütle değerle-
ri tabloda verilmiştir.
Kütle (g)
25
10
40
Bu sıvıların büyük bir kap içindeki görünüm-
leri aşağıdakilerden hangisi gibidir? (Sivilar
birbirine karışmıyor)
B)
D)
K
L
M
Hacim (cm³)
M
L
5
K
5
10
ALI UZUN- FEN Bİ
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
A) C) Madde K M L L M Y L K K M K, L, M sıvılarının belli hacimlerdeki kütle değerle- ri tabloda verilmiştir. Kütle (g) 25 10 40 Bu sıvıların büyük bir kap içindeki görünüm- leri aşağıdakilerden hangisi gibidir? (Sivilar birbirine karışmıyor) B) D) K L M Hacim (cm³) M L 5 K 5 10 ALI UZUN- FEN Bİ
2. Özdeş kaplara, belirtilen miktarlarda ve si-
caklıklardaki sular aşağıda verildiği gibi kon-
muştur.
K
60°C
200 gram
su
L
60°C
ALK-L-M
CT-M-K
100 gram
su
M
70°C
200 gram
su
Daha sonra bu kapların içine aynı büyüklük-
te ve eşit miktarda küp şekerler atılmıştır.
Bu kaplardaki şekerlerin çözünme hız-
larının büyükten küçüğe sıralaması,
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
-BK-M-L
D) M K-L
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
2. Özdeş kaplara, belirtilen miktarlarda ve si- caklıklardaki sular aşağıda verildiği gibi kon- muştur. K 60°C 200 gram su L 60°C ALK-L-M CT-M-K 100 gram su M 70°C 200 gram su Daha sonra bu kapların içine aynı büyüklük- te ve eşit miktarda küp şekerler atılmıştır. Bu kaplardaki şekerlerin çözünme hız- larının büyükten küçüğe sıralaması, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? -BK-M-L D) M K-L
brular
bi özelli
olmays
thyips
Soru Çözümü >>
3. Maddeleri birbirinden ayırmayı sağlayan özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri denir. Erime noktası, kaynama
noktası, donma noktası maddeler için ayırt edici özelliklerdir.
Saf K, L ve M maddelerinin düzenli olarak ısıtılmasına ve soğutulmasına bağlı olarak çizilen sıcaklık-zaman grafikleri
aşağıdaki gibidir.
45
25
20
Sıcaklık (°C)
Zaman (dk)
Sıcaklık (°C)
15
5
-5
Kazanım 1: Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime,
donma, kaynama noktalarını belirler.
Verilen grafiklere göre hangi maddeler farklı cinstir?
A) K ve L
B) K ve M
Zaman (dk)
L
20
Sıcaklık (°C)
0
-5
C) L ve M
Zaman (dk)
M
D) K, L ve M
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
brular bi özelli olmays thyips Soru Çözümü >> 3. Maddeleri birbirinden ayırmayı sağlayan özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri denir. Erime noktası, kaynama noktası, donma noktası maddeler için ayırt edici özelliklerdir. Saf K, L ve M maddelerinin düzenli olarak ısıtılmasına ve soğutulmasına bağlı olarak çizilen sıcaklık-zaman grafikleri aşağıdaki gibidir. 45 25 20 Sıcaklık (°C) Zaman (dk) Sıcaklık (°C) 15 5 -5 Kazanım 1: Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. Verilen grafiklere göre hangi maddeler farklı cinstir? A) K ve L B) K ve M Zaman (dk) L 20 Sıcaklık (°C) 0 -5 C) L ve M Zaman (dk) M D) K, L ve M
6. Fen bilimleri dersinde öğrenciler bileşik ve
elementlerle ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir.
Cemile
Cure
Emine
Na saf maddedir.
CO, bileşiktir.
be
NaCl, kendini oluşturan
elementlerin özelliğini gösterir.
H, molekül yapılıdır.
Fatih
Osman
Buna göre, hangi öğrencinin verdiği bilgi
yanlıştır?
A) Cemile
C) Emine
D) Osman
8.
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
6. Fen bilimleri dersinde öğrenciler bileşik ve elementlerle ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir. Cemile Cure Emine Na saf maddedir. CO, bileşiktir. be NaCl, kendini oluşturan elementlerin özelliğini gösterir. H, molekül yapılıdır. Fatih Osman Buna göre, hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır? A) Cemile C) Emine D) Osman 8.
4. Dört öğrenci, aşağıda kutu içinde verilen bilgileri doğ-
ru ya da yanlış olarak değerlendirip adlarının yazılı ol-
duğu çıkışa ulaşıyor.
Bir sıvı her sıcaklıkta buharlaşır ancak her si-
caklıkta kaynamaz.
Doğru
Buharlaşma sıvının her ta-
rafında olur ancak kayna-
ma sadece sıvı yüzeyinde
gerçekleşir.
Doğru
Oya
Yanlış
Alp
A) Oya - Ece
C) Alp - Ece
Yanlış
Sıvı buharlaşırken ısı alır
ancak kaynamaya de-
vam etmesi için ısı alma-
sına gerek yoktur.
Doğru
Ece
Buna göre, hangi iki öğrenci, değerlendirmelerinde
karşılaştığı ifadelerden birini doğru diğerini yanlış
değerlendirmiştir?
Yanlış
Can
B) Oya - Can
D) Alp - Can
Fen Bilimleri
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
4. Dört öğrenci, aşağıda kutu içinde verilen bilgileri doğ- ru ya da yanlış olarak değerlendirip adlarının yazılı ol- duğu çıkışa ulaşıyor. Bir sıvı her sıcaklıkta buharlaşır ancak her si- caklıkta kaynamaz. Doğru Buharlaşma sıvının her ta- rafında olur ancak kayna- ma sadece sıvı yüzeyinde gerçekleşir. Doğru Oya Yanlış Alp A) Oya - Ece C) Alp - Ece Yanlış Sıvı buharlaşırken ısı alır ancak kaynamaya de- vam etmesi için ısı alma- sına gerek yoktur. Doğru Ece Buna göre, hangi iki öğrenci, değerlendirmelerinde karşılaştığı ifadelerden birini doğru diğerini yanlış değerlendirmiştir? Yanlış Can B) Oya - Can D) Alp - Can Fen Bilimleri
7
3.
Birden fazla elementin belirli oran-
larda birleşerek oluşturdukları saf
maddelere karisim denir.
D
Karışımı oluşturan
maddeler fiziksel
yöntemlerle ayrıştı-
rılabilirler.
D
1. çıkış
Karışımı oluşturan
maddeler arasında
belirli bir oran yok-
tur.
A) I. çıkış
C) III. çıkış
D
Y
III. çıkış IV. çıkış
II. çıkış
Yukarıdaki ifadelerin doğru (D) veya yanlış (Y)
oldukları değerlendirilip ilerlenildiğinde hangi
çıkışa ulaşılır?
B) II. çıkış
D) IV. çıkış
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
7 3. Birden fazla elementin belirli oran- larda birleşerek oluşturdukları saf maddelere karisim denir. D Karışımı oluşturan maddeler fiziksel yöntemlerle ayrıştı- rılabilirler. D 1. çıkış Karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir oran yok- tur. A) I. çıkış C) III. çıkış D Y III. çıkış IV. çıkış II. çıkış Yukarıdaki ifadelerin doğru (D) veya yanlış (Y) oldukları değerlendirilip ilerlenildiğinde hangi çıkışa ulaşılır? B) II. çıkış D) IV. çıkış
Hal Değişimleri
5.
Nermin
Soğuk hava depolarında sebze ve
meyvelerin kış günlerinde donma-
ması için depo içine su dolu kaplar
konulur. Bu durumda su donarken
dışarıya ısı verir.
A) Yalnız Emre
Emre
Buna göre, hangi öğrencinin yorumları doğrudur?
B) Nermin ve Gül
Belediye araçları yollara tuz dökmektedir. Bu durum
soğuk ve karlı havalarda meydana gelir. Çünkü
tuzlu suyun donma noktası 0 °C'nin altına düşüyor.
Suyun donma noktasındaki düşüş, suya atılan tuz
miktarına bağlıdır. Yani tuz miktarı arttıkça donma
sıcaklığına ulaşmak daha da gecikir.
Yukarıda suyun donma sıcaklığının düşürülmesi ile
ilgili bilgiler verilmiştir.
Bu duruma benzer örneklerle ilgili bazı öğrencilerin
yorumları aşağıda verilmiştir.
Gül
Suyun içine tuz atmak yerine şeker at-
sak suyun donma ve kaynama sıcaklı-
ğını değiştiremeyiz. Çünkü tuz ve şeker
farklı maddelerdir.
Kışın otomobillerde antifriz kulla-
nılır. Antifriz maddesi donma si-
caklığını 0 °C'nin altına düşürür. Bu
sayede hava sıcaklığı 0 °C'nin altına
düştüğünde motor suyu donmaz,
motor zarar görmez.
C) Nermin ve Emre
D) Gül ve Emre
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Hal Değişimleri 5. Nermin Soğuk hava depolarında sebze ve meyvelerin kış günlerinde donma- ması için depo içine su dolu kaplar konulur. Bu durumda su donarken dışarıya ısı verir. A) Yalnız Emre Emre Buna göre, hangi öğrencinin yorumları doğrudur? B) Nermin ve Gül Belediye araçları yollara tuz dökmektedir. Bu durum soğuk ve karlı havalarda meydana gelir. Çünkü tuzlu suyun donma noktası 0 °C'nin altına düşüyor. Suyun donma noktasındaki düşüş, suya atılan tuz miktarına bağlıdır. Yani tuz miktarı arttıkça donma sıcaklığına ulaşmak daha da gecikir. Yukarıda suyun donma sıcaklığının düşürülmesi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu duruma benzer örneklerle ilgili bazı öğrencilerin yorumları aşağıda verilmiştir. Gül Suyun içine tuz atmak yerine şeker at- sak suyun donma ve kaynama sıcaklı- ğını değiştiremeyiz. Çünkü tuz ve şeker farklı maddelerdir. Kışın otomobillerde antifriz kulla- nılır. Antifriz maddesi donma si- caklığını 0 °C'nin altına düşürür. Bu sayede hava sıcaklığı 0 °C'nin altına düştüğünde motor suyu donmaz, motor zarar görmez. C) Nermin ve Emre D) Gül ve Emre
6.
C₂H4+302→2CO₂ + 2H₂O
Yukarıda kapalı bir kapta meydana gelen tepkime denklemi verilmiştir.
Buna göre, aşağıda verilen grafiklerden hangisi bu tepkime için çizilemez?
A Toplam kütle
B) Atom sayısı
C) Molekül sayısı
Zaman
Zaman
Dürü
DÜrün kütlesi
Zaman
Zama
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
6. C₂H4+302→2CO₂ + 2H₂O Yukarıda kapalı bir kapta meydana gelen tepkime denklemi verilmiştir. Buna göre, aşağıda verilen grafiklerden hangisi bu tepkime için çizilemez? A Toplam kütle B) Atom sayısı C) Molekül sayısı Zaman Zaman Dürü DÜrün kütlesi Zaman Zama