Maddenin Isı ile Etkileşimi Soruları

10 g şeker
Numaralanmış kaplardaki suların başlangıç sıcaklıkları ve kütleleri eşittir.
Su
1. kap
Isı verir
Su
II. kap
ticilarla isitiliyor. I. kaptaki su 100 °C'de, II. kaptaki su 106 °C'de ve III. kaptaki su 110 °C'de kaynamaya başlıyor.
II ve III. numaralı kaplara sırasıyla 10 gram ve 40 gram şeker ilave edilip çözülüyor. Daha sonra kaplar özdeş ISI-
Bu deney sonucuna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Su içerisine şeker ilave edilip çözülürse donma noktası düşer.
B) Su içerisinde çözülen katı miktarı arttıkça kaynama noktası yükselir.
C) Şekedi su karışımının belirli kaynama noktası yoktur.
D) Su saflığını kaybederse kaynama noktası değişir.
40 g şeker
Su
Isı verir
Isı alır
III. kap
Isı alır
Isısı değişmez
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
10 g şeker Numaralanmış kaplardaki suların başlangıç sıcaklıkları ve kütleleri eşittir. Su 1. kap Isı verir Su II. kap ticilarla isitiliyor. I. kaptaki su 100 °C'de, II. kaptaki su 106 °C'de ve III. kaptaki su 110 °C'de kaynamaya başlıyor. II ve III. numaralı kaplara sırasıyla 10 gram ve 40 gram şeker ilave edilip çözülüyor. Daha sonra kaplar özdeş ISI- Bu deney sonucuna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Su içerisine şeker ilave edilip çözülürse donma noktası düşer. B) Su içerisinde çözülen katı miktarı arttıkça kaynama noktası yükselir. C) Şekedi su karışımının belirli kaynama noktası yoktur. D) Su saflığını kaybederse kaynama noktası değişir. 40 g şeker Su Isı verir Isı alır III. kap Isı alır Isısı değişmez
19.
18.
FEN BİLİMLERİ
Şekildeki gibi birbirine sabitlenmiş metal çubuklar, O noktasından ısıtılmaktadır. Çubukların uçları-
na yapıştırılan özdeş mumlardan X ucundaki, Y'den önce erimeye başlamaktadır.
Bu durumun nedeni ile ilgili,
Cubuklardan X'in ısı iletkenliği Y'den fazla olabilir.
Il gubuklar aynı maddeden yapılmış ve aynı kalınlıkta ise X'in boyu Y'den kısa olabilir.
III.Y çubuğu ısı yalıtkanı olabilir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
Kütle (g) Hacim (cm³) Sıcaklık (°C)
D) I, II ve II
Oso
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
19. 18. FEN BİLİMLERİ Şekildeki gibi birbirine sabitlenmiş metal çubuklar, O noktasından ısıtılmaktadır. Çubukların uçları- na yapıştırılan özdeş mumlardan X ucundaki, Y'den önce erimeye başlamaktadır. Bu durumun nedeni ile ilgili, Cubuklardan X'in ısı iletkenliği Y'den fazla olabilir. Il gubuklar aynı maddeden yapılmış ve aynı kalınlıkta ise X'in boyu Y'den kısa olabilir. III.Y çubuğu ısı yalıtkanı olabilir. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Kütle (g) Hacim (cm³) Sıcaklık (°C) D) I, II ve II Oso
2. İlk sıcaklıkları eşit olan K, L ve M maddelerinden
K maddesinden 3 gram, L maddesinden 2 gram,
M maddesinden ise 1 gram alınarak ısıtılmıştır.
Verilen isi miktarı (J)
K
9-
3
2
M
-Sıcaklık artışı (°C)
1
Maddelerin isi miktarı-sıcaklık artış grafiği yu-
karıdaki gibi olduğuna göre,
1. Bu maddelerin aynı sıcaklıktaki eşit kütleleri so-
ğutulduğunda çevreye en çok ısıyı K maddesi
verir.e
II. Maddelerin öz ısıları arasındaki ilişki
K> M > L'dir.
III. Aynı sıcaklıktaki bu maddelerden eşit kütlelerde
alınıp aynı miktarda ısı verilseydi L'nin sıcaklığı
en yüksek olurdu.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
2. İlk sıcaklıkları eşit olan K, L ve M maddelerinden K maddesinden 3 gram, L maddesinden 2 gram, M maddesinden ise 1 gram alınarak ısıtılmıştır. Verilen isi miktarı (J) K 9- 3 2 M -Sıcaklık artışı (°C) 1 Maddelerin isi miktarı-sıcaklık artış grafiği yu- karıdaki gibi olduğuna göre, 1. Bu maddelerin aynı sıcaklıktaki eşit kütleleri so- ğutulduğunda çevreye en çok ısıyı K maddesi verir.e II. Maddelerin öz ısıları arasındaki ilişki K> M > L'dir. III. Aynı sıcaklıktaki bu maddelerden eşit kütlelerde alınıp aynı miktarda ısı verilseydi L'nin sıcaklığı en yüksek olurdu. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
Sorul
PLATIN TEST-3
Soru 2
60
İçlerinde eşit sıcaklıklarda ve eşit miktarlarda su ve zeytinyağı bulunan özdeş kaplar özdeş ortamlarda sıl denge sağlanıncaya
kadar bırakılıyorlar.
20°C'de hava ortamı
50°C
Su
50g
20°C'de hava ortamı
50°C
Zeytin
yağı
50g
Buna göre,
I. Son durumda ortamların sıcaklıkları eşit olur.
II. Son durumda su ve zeytinyağının sıcaklıkları eşit olur.
III. Son durumda suyun ortama verdiği ısı miktarı daha fazladır.
IV. Son durumda I numaralı ortamın sıcaklığı daha fazla olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (Suyun Öz Isısı Zeytinyağının öz ısısından büyüktür.)
A) Yalnız III
B) I ve II
C) III ve IV
D) II, III ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
Sorul PLATIN TEST-3 Soru 2 60 İçlerinde eşit sıcaklıklarda ve eşit miktarlarda su ve zeytinyağı bulunan özdeş kaplar özdeş ortamlarda sıl denge sağlanıncaya kadar bırakılıyorlar. 20°C'de hava ortamı 50°C Su 50g 20°C'de hava ortamı 50°C Zeytin yağı 50g Buna göre, I. Son durumda ortamların sıcaklıkları eşit olur. II. Son durumda su ve zeytinyağının sıcaklıkları eşit olur. III. Son durumda suyun ortama verdiği ısı miktarı daha fazladır. IV. Son durumda I numaralı ortamın sıcaklığı daha fazla olur. ifadelerinden hangileri doğrudur? (Suyun Öz Isısı Zeytinyağının öz ısısından büyüktür.) A) Yalnız III B) I ve II C) III ve IV D) II, III ve IV
MENE
450
UNITE
04
YENİ NESİL TEST - 5
1. Özdeş ısıtıcılar ve özdeş kaplar kullanılarak aşağıdaki düzenekler kuruluyor.
K kabi
L kabi
35
22
15
7
M
10
200 g
su
Zaman(dk)
Isıtıcı
B) Sıcaklık (°C)
36
32
25
21
10
K
L
36%
M
Do 00
10
K, L ve M kaplarında bulunan sıvılar 10 dakika boyunca ısıtılmaktadır.
Isıtılma işlemi sonucunda kaplarda oluşan sıcaklık-zaman grafikleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi
olabilir? (C> Calkol)
A) Sıcaklık (°C)
Maddenin Isıyla Etkileşimi
400 g
su
Isıtıcılar
Zaman(dk)
C) Sıcaklık (°C)
20
M
202
12
10
K
M kabi
10
200 g
alkol
HZ
A
Isıtıcı
D) Sıcaklık (°C)
K
L
M
Zaman(dk)
272050
17
12
10
3.
10 Zaman(dk)
Saf bir ma
saf madde
Farklı mad
Başlangıc
sıcaklığa
70°C'dal
miktarla
Buna göre
olması be
A)
4. Kütles
kurulu
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
MENE 450 UNITE 04 YENİ NESİL TEST - 5 1. Özdeş ısıtıcılar ve özdeş kaplar kullanılarak aşağıdaki düzenekler kuruluyor. K kabi L kabi 35 22 15 7 M 10 200 g su Zaman(dk) Isıtıcı B) Sıcaklık (°C) 36 32 25 21 10 K L 36% M Do 00 10 K, L ve M kaplarında bulunan sıvılar 10 dakika boyunca ısıtılmaktadır. Isıtılma işlemi sonucunda kaplarda oluşan sıcaklık-zaman grafikleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? (C> Calkol) A) Sıcaklık (°C) Maddenin Isıyla Etkileşimi 400 g su Isıtıcılar Zaman(dk) C) Sıcaklık (°C) 20 M 202 12 10 K M kabi 10 200 g alkol HZ A Isıtıcı D) Sıcaklık (°C) K L M Zaman(dk) 272050 17 12 10 3. 10 Zaman(dk) Saf bir ma saf madde Farklı mad Başlangıc sıcaklığa 70°C'dal miktarla Buna göre olması be A) 4. Kütles kurulu
3. Aynı sıcaklıkta bulunan X ve Y sıvıları özdeş kaplara eşit miktarlarda
konularak ısıtılmaya başlanıyor. X Sivisi 10 dakikada, Y sivisi da 16
dakikada kaynamaya başlıyor.
Sıvıların kaynama sırasında sıcaklıkları ölçüldüğünde X SIVISının kay-
nama sıcaklığının Y SIVISının kaynama sıcaklığından fazla olduğu tes-
pit ediliyor.
Buna göre X ve Y Sıvıları ile ilgili olarak;
LX ve Y farklı cins maddelerdir.
II. X SIVISının ÖZ ISISI Y SIVISından küçüktür.
III X SIVISının buharlaşma ışısı Y Sıvısından fazladır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnızl
B) Ive ll
C) II ve III
X
AU
D) I, II ve III
Y
1.
-1
öz
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
3. Aynı sıcaklıkta bulunan X ve Y sıvıları özdeş kaplara eşit miktarlarda konularak ısıtılmaya başlanıyor. X Sivisi 10 dakikada, Y sivisi da 16 dakikada kaynamaya başlıyor. Sıvıların kaynama sırasında sıcaklıkları ölçüldüğünde X SIVISının kay- nama sıcaklığının Y SIVISının kaynama sıcaklığından fazla olduğu tes- pit ediliyor. Buna göre X ve Y Sıvıları ile ilgili olarak; LX ve Y farklı cins maddelerdir. II. X SIVISının ÖZ ISISI Y SIVISından küçüktür. III X SIVISının buharlaşma ışısı Y Sıvısından fazladır. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnızl B) Ive ll C) II ve III X AU D) I, II ve III Y 1. -1 öz
15. Bir öğrenci eşit kütleli K, L ve M sıvılarını ve özdeş kapları kullanarak aşağıdaki deneyleri yapmıştır.
1. deney: K ve L sıvılarını farklı bir kap içerisinde karıştırıyor ve zamanla sıcaklıklarında meydana
gelen değişimin grafiği çiziyor.
K
30°C
Sınav Kodu: 0408
L
30°C
90°C
M
7777
70°C
2. deney: K ve M sıvılarını farklı bir kap içerisinde karıştırıyor ve zamanla sıcaklıklarında meyda-
na gelen değişimin grafiğini çiziyor.
K
90
50
30
Sıcaklık
L
K
18
Sıcaklık
70 Laital
M
50
30
K
Zaman
Buna göre deneyler incelendiğinde K, L ve M sıvılarının öz ısıları arasındaki ilişki için aşağı-
da verilenlerden hangisi söylenebilir?
A) K = L = M
B) K = M > L
C) K> L > M
Zaman
D) L>K=M
ÖZDEBİR YAYINLARI
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
15. Bir öğrenci eşit kütleli K, L ve M sıvılarını ve özdeş kapları kullanarak aşağıdaki deneyleri yapmıştır. 1. deney: K ve L sıvılarını farklı bir kap içerisinde karıştırıyor ve zamanla sıcaklıklarında meydana gelen değişimin grafiği çiziyor. K 30°C Sınav Kodu: 0408 L 30°C 90°C M 7777 70°C 2. deney: K ve M sıvılarını farklı bir kap içerisinde karıştırıyor ve zamanla sıcaklıklarında meyda- na gelen değişimin grafiğini çiziyor. K 90 50 30 Sıcaklık L K 18 Sıcaklık 70 Laital M 50 30 K Zaman Buna göre deneyler incelendiğinde K, L ve M sıvılarının öz ısıları arasındaki ilişki için aşağı- da verilenlerden hangisi söylenebilir? A) K = L = M B) K = M > L C) K> L > M Zaman D) L>K=M ÖZDEBİR YAYINLARI
8. Bir sıvının donma sıcaklığı (noktası) için,
Sıvının ulaşabildiği en düşük sıcaklık değeridir.
si veren sıvının sıcaklık değişiminin durduğu değerdir.
H. Sıvının katılaşmaya başladığı sıcaklıktır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Ive Il B) Lve IIICII ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
8. Bir sıvının donma sıcaklığı (noktası) için, Sıvının ulaşabildiği en düşük sıcaklık değeridir. si veren sıvının sıcaklık değişiminin durduğu değerdir. H. Sıvının katılaşmaya başladığı sıcaklıktır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Ive Il B) Lve IIICII ve III D) I, II ve III
8.
1. Kimya mühendisliği
II. Kimyager
III. Kimya teknisyeni
IV. Metalurji
Yukarıdaki meslek dallarından hangileri kimya en-
düstrisi alanında çalışma yapar?
A) I ve Il
C) I, II ve III
B) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV
11. A
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
8. 1. Kimya mühendisliği II. Kimyager III. Kimya teknisyeni IV. Metalurji Yukarıdaki meslek dallarından hangileri kimya en- düstrisi alanında çalışma yapar? A) I ve Il C) I, II ve III B) II, III ve IV D) I, II, III ve IV 11. A
ECOIN. A.2. PNÍM Cactos
emak far
abrana ve gepenie obynlerin veya olaylar
dekke en ban durumları aşağıdaki gibi
din bu ticari faaliyet alan kimya endüstrisine
ştinimasidir.
Test-3
Organik Yem
Fabrikaları
Dearunda fratilon
ya Endüstrisi
yapmaktır
Onceden kestirme (tahmin etme) veriore dayanarak gelecekteki olaylar veya var aimas beidenen yarar hakknda tahmin
sonraki woda bir yillik ithalat ihracat değerlerinin yanı sıra tablonun hermen tnda bu tablonun ait olduğu firmanın b
Test-3
yila ait hedef ve politikalan verilmiştir
(Milyon TL)
ENDÜSTRİYEL HOLDING GENEL DIS TICARET
300
250
200
150
100
50
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2012
2013
2014
2015
(3
80.0
79.0
B) Firmanın ihracat sütununda değişme beklenmez.
C) Firmanın ithalat ve ihracat sütunlarının boylan birbirine daha yakın olması beklenir.
D) Sarı sütununun yeşil sütundan daha büyük hale geçeceğine ulaşılabilir.
60.0
50.0
40.0
30.0
thracat
Ithalat
-Wracatm
ithalat
20,0
10.0.
0,0
Bir sonraki yıla ait hedef ve yürütülecek politikalar
. Dışandan alınan ürünlerin bir kısmı yerli üretimden karşılanacak
. Dışarıya satılan ürün miktar ve çeşitliliği artırılacak
Buna göre bu holdingin bir sonraki yıl grafik değerlerine ait yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Firmanın ithalat sütununda artış gerçekleşmesi beklenir.
Karlama
Orarw
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
ECOIN. A.2. PNÍM Cactos emak far abrana ve gepenie obynlerin veya olaylar dekke en ban durumları aşağıdaki gibi din bu ticari faaliyet alan kimya endüstrisine ştinimasidir. Test-3 Organik Yem Fabrikaları Dearunda fratilon ya Endüstrisi yapmaktır Onceden kestirme (tahmin etme) veriore dayanarak gelecekteki olaylar veya var aimas beidenen yarar hakknda tahmin sonraki woda bir yillik ithalat ihracat değerlerinin yanı sıra tablonun hermen tnda bu tablonun ait olduğu firmanın b Test-3 yila ait hedef ve politikalan verilmiştir (Milyon TL) ENDÜSTRİYEL HOLDING GENEL DIS TICARET 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 (3 80.0 79.0 B) Firmanın ihracat sütununda değişme beklenmez. C) Firmanın ithalat ve ihracat sütunlarının boylan birbirine daha yakın olması beklenir. D) Sarı sütununun yeşil sütundan daha büyük hale geçeceğine ulaşılabilir. 60.0 50.0 40.0 30.0 thracat Ithalat -Wracatm ithalat 20,0 10.0. 0,0 Bir sonraki yıla ait hedef ve yürütülecek politikalar . Dışandan alınan ürünlerin bir kısmı yerli üretimden karşılanacak . Dışarıya satılan ürün miktar ve çeşitliliği artırılacak Buna göre bu holdingin bir sonraki yıl grafik değerlerine ait yorumlardan hangisi doğrudur? A) Firmanın ithalat sütununda artış gerçekleşmesi beklenir. Karlama Orarw
2. K, L, M ve N sıvılarından eşit kütlelerde alınıp öz-
deş kaplarda özdeş ısıtıcılar ile ısıtılıyor. Sıvıların
sıcaklık-zaman grafikleri aşağıdaki gibi çiziliyor.
Sıcaklık (°C)
Sıcaklık (°C)
40
20
0
30
K
10
0
4
Sıcaklık (C)
Zaman
(dakika)
M
60
5 Zaman
(dakika)
B) L
40
30
0
L
Sıcaklık (°C)
8
M
N
Zaman
(dakika)
Buna göre hangi sıvının ısı değişimi en fazla-
dır?
ALK
10 Zaman
(dakika)
x
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
2. K, L, M ve N sıvılarından eşit kütlelerde alınıp öz- deş kaplarda özdeş ısıtıcılar ile ısıtılıyor. Sıvıların sıcaklık-zaman grafikleri aşağıdaki gibi çiziliyor. Sıcaklık (°C) Sıcaklık (°C) 40 20 0 30 K 10 0 4 Sıcaklık (C) Zaman (dakika) M 60 5 Zaman (dakika) B) L 40 30 0 L Sıcaklık (°C) 8 M N Zaman (dakika) Buna göre hangi sıvının ısı değişimi en fazla- dır? ALK 10 Zaman (dakika) x
7. Maddenin Isı ile etkileşimi konusunda araştırma yapan bir öğrenci aşağıdaki düzenekleri kurarak deneyi gerçekleşt
2. Düzenek
1. Düzenek
K ve L katı maddelerinin ilk sıcaklıklarını ölçerek özdeş kapların içine atmıştır. Özdeş ısıtıcıları da aynı anda a
Öğrenci her 5 dakikada bir maddelerin sıcaklıklarını ölçmüştür. Ölçüm ve gözlemlerine dayanarak aşağıdaki sıcak
Isıtma işlemine başlamıştır.
zaman grafiğini çizmiştir.
60
A
40
20
K
maddesi
0
Sıcaklık (°C)
BMaddelerin kütles
K
Crist
EKS
YAYINLAR
maddesi
→ Zaman (dk)
5
10
15 20
Verilenlere göre öğrencinin yaptığı bu deneyin sabit tutulan değişkenlerinden birisi aşağıdakilerden hangi
olamaz?
WERDAD
AZ ISI
C) Isıtılma süresi
Farklı maddelerden yap
atılmıştır. Cisimler ve su
bir mum tabakasının üz
konumları Şekil-Il'deki g
D) Maddelerin ilk sıcaklıkla
su
K
K ve L cisimlerinin
K cisminin öz
1.
II. Sudan ilk çıka
III. K cismi mum
çıkarımlarından
A) Yalnız I.
2. Öz ısı, maddele
Bir araştırmac
kütledeki doma
aynı anda çıka
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
7. Maddenin Isı ile etkileşimi konusunda araştırma yapan bir öğrenci aşağıdaki düzenekleri kurarak deneyi gerçekleşt 2. Düzenek 1. Düzenek K ve L katı maddelerinin ilk sıcaklıklarını ölçerek özdeş kapların içine atmıştır. Özdeş ısıtıcıları da aynı anda a Öğrenci her 5 dakikada bir maddelerin sıcaklıklarını ölçmüştür. Ölçüm ve gözlemlerine dayanarak aşağıdaki sıcak Isıtma işlemine başlamıştır. zaman grafiğini çizmiştir. 60 A 40 20 K maddesi 0 Sıcaklık (°C) BMaddelerin kütles K Crist EKS YAYINLAR maddesi → Zaman (dk) 5 10 15 20 Verilenlere göre öğrencinin yaptığı bu deneyin sabit tutulan değişkenlerinden birisi aşağıdakilerden hangi olamaz? WERDAD AZ ISI C) Isıtılma süresi Farklı maddelerden yap atılmıştır. Cisimler ve su bir mum tabakasının üz konumları Şekil-Il'deki g D) Maddelerin ilk sıcaklıkla su K K ve L cisimlerinin K cisminin öz 1. II. Sudan ilk çıka III. K cismi mum çıkarımlarından A) Yalnız I. 2. Öz ısı, maddele Bir araştırmac kütledeki doma aynı anda çıka
Bir maddeye dışardan isi verildiğinde moleküllerin toplam hareket enerjisi artti ign tas
cikler daha hızlı hareket eder. Bir madde soğutulduğunda ise moleküllerinin toplam har
enerjisi azaldığı için tanecikler daha yavaş hareket eder.
Bu durumla ilgili yapılan bir etkinlik aşağıdaki gibidir:
148
100 g Su
50 °C
10 Saf maddelerin hal değişimine ait grafik aşağıda verilmiştir.
200 g Su
Sıcaklık T
50 °C
lik sıcaklıkları ve cinsleri aynı olan iki madde ile ilgili öğrencilere ait yorumlar şu şekildedir.
Alt: Maddeler özdeş iki isitici ile ısıtılırsa miktarı az olan daha önce kaynama sıcaklığına var
Semra: 100 g su için kaynama sıcaklığı 100 °C, 200 g su için kaynama sıcaklığı 150 °C'd
Cenik: İki kaptaki sıvı içinde öz ısı değeri aynıdır.
Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur?
A) Yalnız Ali
B) Semra ve Cenk
C) Ali ve Semra
FEN BUMU
D) Ali ve Cenk
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
Bir maddeye dışardan isi verildiğinde moleküllerin toplam hareket enerjisi artti ign tas cikler daha hızlı hareket eder. Bir madde soğutulduğunda ise moleküllerinin toplam har enerjisi azaldığı için tanecikler daha yavaş hareket eder. Bu durumla ilgili yapılan bir etkinlik aşağıdaki gibidir: 148 100 g Su 50 °C 10 Saf maddelerin hal değişimine ait grafik aşağıda verilmiştir. 200 g Su Sıcaklık T 50 °C lik sıcaklıkları ve cinsleri aynı olan iki madde ile ilgili öğrencilere ait yorumlar şu şekildedir. Alt: Maddeler özdeş iki isitici ile ısıtılırsa miktarı az olan daha önce kaynama sıcaklığına var Semra: 100 g su için kaynama sıcaklığı 100 °C, 200 g su için kaynama sıcaklığı 150 °C'd Cenik: İki kaptaki sıvı içinde öz ısı değeri aynıdır. Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur? A) Yalnız Ali B) Semra ve Cenk C) Ali ve Semra FEN BUMU D) Ali ve Cenk
20.
A)
BY
O
D)
Hava
Şerbet
Kan
Deniz suyu
10
Süt
Türk kahvesi
Kolonya
Ayran V
100 mL su
10 g tuz
1
50 mL su
10 g tuz
4
B) I < IV = < ||
75 mL su
18 g tuz
|||
5
CU> IV>I> ||
100 mL su
20 g tuz
IV.
Çözeltilerdeki çözünen madde oranının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A) 1 = || > | > IV
D
D) III > || = IV > I
FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ.
DENEME-4
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
20. A) BY O D) Hava Şerbet Kan Deniz suyu 10 Süt Türk kahvesi Kolonya Ayran V 100 mL su 10 g tuz 1 50 mL su 10 g tuz 4 B) I < IV = < || 75 mL su 18 g tuz ||| 5 CU> IV>I> || 100 mL su 20 g tuz IV. Çözeltilerdeki çözünen madde oranının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 1 = || > | > IV D D) III > || = IV > I FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ. DENEME-4
13.
A) I ve Il
• X kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrışır.
• Y'den su buharlaştırıldığında kapta Z kalıyor.
• Z'nin yapısında tek tür atom vardır.
X, Y ve Z maddeleriyle ilgili verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Y saf maddedir.
C) Z saf maddedir.
B) X yapısında farklı tür atom içerir.
D) Z sembollerle gösterilir.
14. Atomların proton sayısı, kütle numarası, nötron ve elektron sayıları birbirinden farklı olabilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
13. A) I ve Il • X kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrışır. • Y'den su buharlaştırıldığında kapta Z kalıyor. • Z'nin yapısında tek tür atom vardır. X, Y ve Z maddeleriyle ilgili verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Y saf maddedir. C) Z saf maddedir. B) X yapısında farklı tür atom içerir. D) Z sembollerle gösterilir. 14. Atomların proton sayısı, kütle numarası, nötron ve elektron sayıları birbirinden farklı olabilir.
TEST
11
80
5. Erime sıcaklığındaki X, Y ve Z sıvıları özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor. Bu süre içinde her bir dakika sonrasında kaptaki kati
Sıvı miktarlarındaki değişim grafiklerdeki gibi oluyor.
Xmaddesi
MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİ
01. 2. 3. 4. 5.
Sıcaklık (°C)
Katı madde miktarı
Buna göre, yalnızca grafik ve yukarıda verilen bilgilerden faydalanarak,
X katısının öz ısı değeri, Y katısının öz ısı değerinden büyüktür.
XY katısının erime noktası, Z katısının erime noktasından büyüktür.
W.Z katısının erime Isısı, Y katısının erime ısısından büyüktür,
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
6. Saf X Sivisina ait sıcaklık-zaman grafiği aşağıda verilmiştir.
Y maddesi
0 1. 2. 3. 4. 5.
Sivi madde miktarı
C) I ve II
Z maddesi
0 1. 2. 3. 4. 5.
35 °C
Türkiye'de temelle
ya sektörü, sana
ürünlere olan ge
ara kimyasal ürü
huriyet dönemir
tesisleri devlet t
leşme hamlesi
olarak artmişti
maddelerin ü
Daha sonrak
rim yapmaya
olmadığı ve
1950'li yılla
şında doğr
Buna gör
Gelişin
38 °C
1.
7. Eşit kütleli X ve Y saf sıvıları özdeş ısıtıcılarla eşit süre isitil
yor. İlk sıcaklıkları eşit olan sıvıların son sıcaklıkları şekilde
belirtildiği gibi farklı oluyor.
D) II ve Il
Devle
1950
çıkarım
Lisanne
2. Kin
lar
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Isı ile Etkileşimi
TEST 11 80 5. Erime sıcaklığındaki X, Y ve Z sıvıları özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor. Bu süre içinde her bir dakika sonrasında kaptaki kati Sıvı miktarlarındaki değişim grafiklerdeki gibi oluyor. Xmaddesi MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİ 01. 2. 3. 4. 5. Sıcaklık (°C) Katı madde miktarı Buna göre, yalnızca grafik ve yukarıda verilen bilgilerden faydalanarak, X katısının öz ısı değeri, Y katısının öz ısı değerinden büyüktür. XY katısının erime noktası, Z katısının erime noktasından büyüktür. W.Z katısının erime Isısı, Y katısının erime ısısından büyüktür, çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III 6. Saf X Sivisina ait sıcaklık-zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Y maddesi 0 1. 2. 3. 4. 5. Sivi madde miktarı C) I ve II Z maddesi 0 1. 2. 3. 4. 5. 35 °C Türkiye'de temelle ya sektörü, sana ürünlere olan ge ara kimyasal ürü huriyet dönemir tesisleri devlet t leşme hamlesi olarak artmişti maddelerin ü Daha sonrak rim yapmaya olmadığı ve 1950'li yılla şında doğr Buna gör Gelişin 38 °C 1. 7. Eşit kütleli X ve Y saf sıvıları özdeş ısıtıcılarla eşit süre isitil yor. İlk sıcaklıkları eşit olan sıvıların son sıcaklıkları şekilde belirtildiği gibi farklı oluyor. D) II ve Il Devle 1950 çıkarım Lisanne 2. Kin lar