Maddenin Tanecikli Yapısı Soruları

verilmiş-
si,
nda be-
D) Selim ve Hakan
di özel-
Ankara Yayıncılık
3. Aşağıda karışımların sınıflandırılması tanecik
modeli ile gösterilmiştir.
Karışımlar
1. Karışım
2. Karışım
Bu sınıflandırmaya göre aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?
A) 1. karışımda, karışımı oluşturan maddelerin
dağılımı karışımın her yerinde aynıdır.
B) 1. karışım hava olabilir.
C) 2. karışıma dışarıdan bakıldığında karışımın
birden fazla madde içerdiği fark edilebilir.
D 2. karışım çözücü ve çözünen maddeden
oluşur.
Cüçlendiren Yarıyıl Tatil Kitabı
ANKARA
CHUK
Ele
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
verilmiş- si, nda be- D) Selim ve Hakan di özel- Ankara Yayıncılık 3. Aşağıda karışımların sınıflandırılması tanecik modeli ile gösterilmiştir. Karışımlar 1. Karışım 2. Karışım Bu sınıflandırmaya göre aşağıdaki ifadeler- den hangisi yanlıştır? A) 1. karışımda, karışımı oluşturan maddelerin dağılımı karışımın her yerinde aynıdır. B) 1. karışım hava olabilir. C) 2. karışıma dışarıdan bakıldığında karışımın birden fazla madde içerdiği fark edilebilir. D 2. karışım çözücü ve çözünen maddeden oluşur. Cüçlendiren Yarıyıl Tatil Kitabı ANKARA CHUK Ele
●
●
●
Tuz
Demir
Oksijen
Şeker
A) I ve II
C) I, II ve III
• Alkol
● Su
●
Helyum
● Altın
Verilen maddeler element ve bileşik olarak gruplandırıl-
mak isteniyor.
1. Saf madde mi? Su,
II. Aynı cins parçacıklardan mı oluşuyor?
III. Molekül yapılı mı?
IV. Tek cins atomdan mı oluşuyor?
Gruplamak için hangi soruların cevabının bilinmesi ye-
terh olmaz?
B) III ve IV
D) II, III ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
● ● ● Tuz Demir Oksijen Şeker A) I ve II C) I, II ve III • Alkol ● Su ● Helyum ● Altın Verilen maddeler element ve bileşik olarak gruplandırıl- mak isteniyor. 1. Saf madde mi? Su, II. Aynı cins parçacıklardan mı oluşuyor? III. Molekül yapılı mı? IV. Tek cins atomdan mı oluşuyor? Gruplamak için hangi soruların cevabının bilinmesi ye- terh olmaz? B) III ve IV D) II, III ve IV
ETKİNLİK -1
Başlangıçta sıvı hâlde bulunan saf K, L ve M maddelerine ait sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir. Grafikleri incele-
yerek soruları cevaplayınız.
60
50
40
30
20
10
0
Sıcaklık (°C)
2
4
CO
6
8
MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ
K
Zaman (dk)
120
100
80
60
40
20
0
Sıcaklık (°C)
2
4
6
L
8
Zaman (dk)
Sıcaklık (°C)
90
75
60
45
30
15
0
2
moddolerin hangi ayırt edici özellikleri bilinebilir? Kısaca yazınız.
4
6
M
Zaman (dk)
8
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
ETKİNLİK -1 Başlangıçta sıvı hâlde bulunan saf K, L ve M maddelerine ait sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir. Grafikleri incele- yerek soruları cevaplayınız. 60 50 40 30 20 10 0 Sıcaklık (°C) 2 4 CO 6 8 MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ K Zaman (dk) 120 100 80 60 40 20 0 Sıcaklık (°C) 2 4 6 L 8 Zaman (dk) Sıcaklık (°C) 90 75 60 45 30 15 0 2 moddolerin hangi ayırt edici özellikleri bilinebilir? Kısaca yazınız. 4 6 M Zaman (dk) 8
D. Aşağıda verilen modellerle ilgili element-bileşik ve atomik-molekül yapılı şeklinde
belirleyerek"" işareti koyunuz.
Element
Bileşik
Atomik
Moleküler
Glikoz
Kükürtdioksit
Hidroklorik asit
Element
Bilesiki
Atomik
Moleküler
E. Aşağıda bileşiklerle ilgili verilen tabloda boş kısımları doldurunuz.
Amonyak
NEN
Karbondioksit
NEN
Bileşiğin Adi Bileşiğin Formülü Bileşikteki Atom Sayısı Bileşikteki Elementlerin Adi
NEN
Element
Bileşik
Atomik
Moleküler
Element
Bileşik
Atomik
Moleküler
F. Atom modelleri verilen Y, Z ve C maddeleri ile ilgili verilen Ifadelerden doğru olanlara
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
D. Aşağıda verilen modellerle ilgili element-bileşik ve atomik-molekül yapılı şeklinde belirleyerek"" işareti koyunuz. Element Bileşik Atomik Moleküler Glikoz Kükürtdioksit Hidroklorik asit Element Bilesiki Atomik Moleküler E. Aşağıda bileşiklerle ilgili verilen tabloda boş kısımları doldurunuz. Amonyak NEN Karbondioksit NEN Bileşiğin Adi Bileşiğin Formülü Bileşikteki Atom Sayısı Bileşikteki Elementlerin Adi NEN Element Bileşik Atomik Moleküler Element Bileşik Atomik Moleküler F. Atom modelleri verilen Y, Z ve C maddeleri ile ilgili verilen Ifadelerden doğru olanlara
i.
8. Test
1.
2.
Karışımlar
Yukarıda bazı maddelere ait tanecik modelleri verilmiştir.
Homojen olma
Saf olma
Yukarıda verilen özellikler ile ilgili;
A, 1 ve 2. maddeler için ortaktır.
verilen maddelerin hepsi için ortak olabilir.
2 ve 3. maddeler için ortaktır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
I ve Il
haddevi olusturan maddeler kend
L
☐: Kimyasal yollarla ayrışma
D) I, II ve III
Ünite
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
i. 8. Test 1. 2. Karışımlar Yukarıda bazı maddelere ait tanecik modelleri verilmiştir. Homojen olma Saf olma Yukarıda verilen özellikler ile ilgili; A, 1 ve 2. maddeler için ortaktır. verilen maddelerin hepsi için ortak olabilir. 2 ve 3. maddeler için ortaktır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III I ve Il haddevi olusturan maddeler kend L ☐: Kimyasal yollarla ayrışma D) I, II ve III Ünite
4.
karışım
element
bilecik element
X, Y, Z ve T kaplarında bulunan maddelerin element, bileşik ve karışım oldukları biliniyor fakat
hangi maddelerin hangi kapta oldukları bilinmiyor.
Maddeler ile ilgili şu bilgiler veriliyor:
• Y maddesi kimyasal yolla X ve Z maddelerine ayrışabiliyor
• T maddesi, kendini meydana getiren X ve Y maddelerinin özelliklerini taşıyor
Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir?
A) Maddeler kaynatılırken X, Y ve Z kaplarındaki maddelerin sıcaklıkları değişmez.
BY maddesi kesinlikle bileşiktir.
X kabındaki madde, hiç bir yöntemle bileşenlerine ayrılamaz.
D) T maddesi tuzlu su olabilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
4. karışım element bilecik element X, Y, Z ve T kaplarında bulunan maddelerin element, bileşik ve karışım oldukları biliniyor fakat hangi maddelerin hangi kapta oldukları bilinmiyor. Maddeler ile ilgili şu bilgiler veriliyor: • Y maddesi kimyasal yolla X ve Z maddelerine ayrışabiliyor • T maddesi, kendini meydana getiren X ve Y maddelerinin özelliklerini taşıyor Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir? A) Maddeler kaynatılırken X, Y ve Z kaplarındaki maddelerin sıcaklıkları değişmez. BY maddesi kesinlikle bileşiktir. X kabındaki madde, hiç bir yöntemle bileşenlerine ayrılamaz. D) T maddesi tuzlu su olabilir.
3.
K SIVISI
Kalkol su olabilir.
L benzing M su olab in
III K sirke su Malkoolabilir.
XT.
2
3
Şekildeki 2. kapta bulunan L sivısının yarısı 1. kaba ekleniyor ve bu kapta L sivisi K SIVISI içerisin-
de tam olarak çözünüyor.
L Sivisının diğer yarısı 3. kaba ekleniyor ve bu kap içinde heterojen karışım oluşuyor.
Buna göre,
SIVISI
yorumlarından hangileri yapılabilir
Bj Yalnız II
A) Yalnız I
M SIVISI
Il ve III
1, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
3. K SIVISI Kalkol su olabilir. L benzing M su olab in III K sirke su Malkoolabilir. XT. 2 3 Şekildeki 2. kapta bulunan L sivısının yarısı 1. kaba ekleniyor ve bu kapta L sivisi K SIVISI içerisin- de tam olarak çözünüyor. L Sivisının diğer yarısı 3. kaba ekleniyor ve bu kap içinde heterojen karışım oluşuyor. Buna göre, SIVISI yorumlarından hangileri yapılabilir Bj Yalnız II A) Yalnız I M SIVISI Il ve III 1, II ve III
93. Bileşik ve karışımlar arasındaki farkları gözlemlemek isteyen Buse, su ve tuzlu suya ait tanecik modellerini
aşağıdaki gibi karşılaştırıyor.
Su tanecikleri
H
Buse yaptığı karşılaştırma sonucunda;
Bileşikte tek cins tanecik bulunurken, karışımda farklı cins tanecikler bulunmaktadır.
II. Hem karışım hem de bileşiklerde farklı tür elementler bulunur.
III. Karışımlar içerisinde bileşikler bulunabilir.
sonuçlarından hangilerine ulaşabilir?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) Ive III.
Tuzlu su tanecikleri
212
D) I, II ve III.
Na
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
93. Bileşik ve karışımlar arasındaki farkları gözlemlemek isteyen Buse, su ve tuzlu suya ait tanecik modellerini aşağıdaki gibi karşılaştırıyor. Su tanecikleri H Buse yaptığı karşılaştırma sonucunda; Bileşikte tek cins tanecik bulunurken, karışımda farklı cins tanecikler bulunmaktadır. II. Hem karışım hem de bileşiklerde farklı tür elementler bulunur. III. Karışımlar içerisinde bileşikler bulunabilir. sonuçlarından hangilerine ulaşabilir? A) I ve II. B) I ve III. C) Ive III. Tuzlu su tanecikleri 212 D) I, II ve III. Na
ddele-
ddele-
e isila-
madde-
eğişimi
5 °C'ye
rudur?
arasında bir orantı vardır.
mesi gereken isi 320 joule'dür.
Ø
B) L maddesinin 1 gramının erimesi için veril
C) K maddesinin hâl değiştirmeden 1 gramının
sıcaklığını 1°C yükseltmek için gereken Isı 2
Eşit kütledeki K ve L maddelerine eşit ısı ver-
diğimizde hål değiştirmemeleri durumunda
L'nin sıcaklığı K'den daha fazla artar.
joule'dür.
4. Beliz, eline bir miktar kolonya döktüğünde elin.
de bir serinlik hissi oluştuğunu fark etmiştir.
Buharlaşa
ISI alan
Buna göre;
güneş olan bir yerde olmasına rağmen top-
rak testideki suyun bir süre serin kalması,
II. yeni kesilmiş karpuzun güneşin altında bir
süre bekletildiğinde soğuması,
tırnaklarımızdaki ojeyi aseton ile temizledi-
ğimizde tırnaklarımızda serinlik hissetme-
miz
durumlarından hangileri Beliz'in elinin serin-
lemesine neden olan hâl değişimi sebebiyle
meydana gelmiş bir durumdur?
A) Yalnız
C) ve t
DIGI
B) Ive Hl. (0
II.
D) II ve III.
8. Sınıf Fen Bilimleri Kafası
Bun
A) 1
B) E
C)
D)
6. Sa
T
Z
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
ddele- ddele- e isila- madde- eğişimi 5 °C'ye rudur? arasında bir orantı vardır. mesi gereken isi 320 joule'dür. Ø B) L maddesinin 1 gramının erimesi için veril C) K maddesinin hâl değiştirmeden 1 gramının sıcaklığını 1°C yükseltmek için gereken Isı 2 Eşit kütledeki K ve L maddelerine eşit ısı ver- diğimizde hål değiştirmemeleri durumunda L'nin sıcaklığı K'den daha fazla artar. joule'dür. 4. Beliz, eline bir miktar kolonya döktüğünde elin. de bir serinlik hissi oluştuğunu fark etmiştir. Buharlaşa ISI alan Buna göre; güneş olan bir yerde olmasına rağmen top- rak testideki suyun bir süre serin kalması, II. yeni kesilmiş karpuzun güneşin altında bir süre bekletildiğinde soğuması, tırnaklarımızdaki ojeyi aseton ile temizledi- ğimizde tırnaklarımızda serinlik hissetme- miz durumlarından hangileri Beliz'in elinin serin- lemesine neden olan hâl değişimi sebebiyle meydana gelmiş bir durumdur? A) Yalnız C) ve t DIGI B) Ive Hl. (0 II. D) II ve III. 8. Sınıf Fen Bilimleri Kafası Bun A) 1 B) E C) D) 6. Sa T Z
3. Gaz hâlindeki bir maddenin kaynama sıcaklığın-
dan daha düşük sıcaklıktaki ortamla karşılaşması
sonucunda sıvı hâle geçmesine yoğuşma denir.
Sivi bir maddenin hâl değişimi ile ilgili aşağıdaki
deney yapılıyor.
Buna göre,
2
34
1.
1 numaralı madde ile 3 numaralı maddenin fi-
ziksel hâli aynıdır.
87113
MORO
II.
Maddenin 2 numaralı hâli sıkıştırılabilir.
III. Deneyde madde, 3 defa hål değiştirmiştir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
3. Gaz hâlindeki bir maddenin kaynama sıcaklığın- dan daha düşük sıcaklıktaki ortamla karşılaşması sonucunda sıvı hâle geçmesine yoğuşma denir. Sivi bir maddenin hâl değişimi ile ilgili aşağıdaki deney yapılıyor. Buna göre, 2 34 1. 1 numaralı madde ile 3 numaralı maddenin fi- ziksel hâli aynıdır. 87113 MORO II. Maddenin 2 numaralı hâli sıkıştırılabilir. III. Deneyde madde, 3 defa hål değiştirmiştir. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
UzemG
3.
K çözeltisi
Şekildeki K çözeltisine kırmızı turnusol kağıdı batırıldığında renginin maviye dönüştüğü gözleniyor. Daha sonra L çözeltisi K
çözeltisine eklenip karışımın içerisine tekrar kırmızı turnusol kağıdı batırıldığında renk değişiminin olmadığı gözleniyor.
Buna göre karışımın pH değişim grafiği;
7
APH
1
Zaman
verilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve il
gettist
APH
11
-L çözeltisi
C) I ve III
Zaman
APH
7
110
Dve III
Zaman
PREEPL
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
UzemG 3. K çözeltisi Şekildeki K çözeltisine kırmızı turnusol kağıdı batırıldığında renginin maviye dönüştüğü gözleniyor. Daha sonra L çözeltisi K çözeltisine eklenip karışımın içerisine tekrar kırmızı turnusol kağıdı batırıldığında renk değişiminin olmadığı gözleniyor. Buna göre karışımın pH değişim grafiği; 7 APH 1 Zaman verilenlerden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) I ve il gettist APH 11 -L çözeltisi C) I ve III Zaman APH 7 110 Dve III Zaman PREEPL
40. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin 100 cm³
hacimdeki kütlesi ve yoğunlukları verilmiştir.
Kütle (g)
Yoğunluk (g/cm³)
1930
92
780
Maddeler
Altın
Zeytinyağı
Demir
19,30
0,92
7,80
Buna göre bu maddelerle ilgili olarak,
1. Birim hacimdeki madde miktarı en fazla
olan zeytinyağıdır.
II. Eşit kütlede alındıklarında altın boşlukta en
az yeri kaplar
III. Bir sıvının içerisinde demir batıyorsa altın-
da batar.
L
verilen ifadelerden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I.
C) II ve III.
B) Yalnız II.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
40. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin 100 cm³ hacimdeki kütlesi ve yoğunlukları verilmiştir. Kütle (g) Yoğunluk (g/cm³) 1930 92 780 Maddeler Altın Zeytinyağı Demir 19,30 0,92 7,80 Buna göre bu maddelerle ilgili olarak, 1. Birim hacimdeki madde miktarı en fazla olan zeytinyağıdır. II. Eşit kütlede alındıklarında altın boşlukta en az yeri kaplar III. Bir sıvının içerisinde demir batıyorsa altın- da batar. L verilen ifadelerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. C) II ve III. B) Yalnız II. D) I, II ve III.
11.
Bahçeşehir
Koleji
III.
IV.
1.
II.
Modeli
A) Yalnız II
C) I ve IV
FEN BİLİN
Yapısı
Atomik yapılı element
Moleküler yapılı bileşik
Moleküler yapılı bileşik
Moleküler yapılı olmayan
bileşik
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
B) I ve III
D) III ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
11. Bahçeşehir Koleji III. IV. 1. II. Modeli A) Yalnız II C) I ve IV FEN BİLİN Yapısı Atomik yapılı element Moleküler yapılı bileşik Moleküler yapılı bileşik Moleküler yapılı olmayan bileşik Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? B) I ve III D) III ve IV
12. 1. Elektrik ve Isı iletkenliği çok iyi, manyetik ol-
mayan sert bir metaldir. Uzay teknolojisi gibi
birkaç özel alanda kullanılır.
II. Renksiz ve kokusuz bir gazdır. Proteinlerin
yapısında ve paketlenmiş gıdaların tazeliğini
korumak için soğutma amaçlı kullanılır.
III. Diş macunlarında, buzdolabı, klima ve deo-
dorantlarda kullanılır.
Bazı elementlerin kullanım alanları ile ilgili bilgiler
yukarıda verilmiştir.
BAHÇEŞEHİR KOLEJ
Buna göre I, II ve III numaralı kartlarda yazılı
olan bilgiler hangi elementlere aittir?
1
A) Berilyum
B) Azot
C) Karbon
D) Bor
Azot
Magnezyum
Bor
Karbon
Flor
Sodyum
Kalsiyum
Kalsiyum
1
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
12. 1. Elektrik ve Isı iletkenliği çok iyi, manyetik ol- mayan sert bir metaldir. Uzay teknolojisi gibi birkaç özel alanda kullanılır. II. Renksiz ve kokusuz bir gazdır. Proteinlerin yapısında ve paketlenmiş gıdaların tazeliğini korumak için soğutma amaçlı kullanılır. III. Diş macunlarında, buzdolabı, klima ve deo- dorantlarda kullanılır. Bazı elementlerin kullanım alanları ile ilgili bilgiler yukarıda verilmiştir. BAHÇEŞEHİR KOLEJ Buna göre I, II ve III numaralı kartlarda yazılı olan bilgiler hangi elementlere aittir? 1 A) Berilyum B) Azot C) Karbon D) Bor Azot Magnezyum Bor Karbon Flor Sodyum Kalsiyum Kalsiyum 1
4.
3.
8. SINIF FEN BİLİMLERİ
Fiziksel değişimlerde mad-
denin tanecikleri arasındaki
mesafe değişebilir.
00
Kimyasal değişimlerde ise
maddenin iç yapısında de-
ğişim meydana gelir.
Fiziksel ve kimyasal değişimle ilgili bazı yorumlar aşağıda
verilmiştir.
+
1. yprum : Suyun donarak buz haline gelmesinde madde-
nin tanecikleri arasındaki mesafe değişir.
II. yorum : Kartonun yanması olayında maddenin iç yapısı
değişime uğramış ve yeni madde oluşmuştur.
Yorumlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Sadece II. yorum doğrudur.
B) Sadece I. yorum doğrudur.
C) Her iki yorum da yanlıştır.
D) Her iki yorum da doğrudur.
23
Bir araştırmacı tasarladığı aşağıdaki cismi farklı kenarlan
zemine gelecek şekilde kum yüzeyde yuvarlıyor.
gs
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
4. 3. 8. SINIF FEN BİLİMLERİ Fiziksel değişimlerde mad- denin tanecikleri arasındaki mesafe değişebilir. 00 Kimyasal değişimlerde ise maddenin iç yapısında de- ğişim meydana gelir. Fiziksel ve kimyasal değişimle ilgili bazı yorumlar aşağıda verilmiştir. + 1. yprum : Suyun donarak buz haline gelmesinde madde- nin tanecikleri arasındaki mesafe değişir. II. yorum : Kartonun yanması olayında maddenin iç yapısı değişime uğramış ve yeni madde oluşmuştur. Yorumlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sadece II. yorum doğrudur. B) Sadece I. yorum doğrudur. C) Her iki yorum da yanlıştır. D) Her iki yorum da doğrudur. 23 Bir araştırmacı tasarladığı aşağıdaki cismi farklı kenarlan zemine gelecek şekilde kum yüzeyde yuvarlıyor. gs
8.
0
Ağzı açık bir kapta bulunan 40°C sicaklıktaki saf X SIVISI, Sıcaklığı -30°C olan dondurucunun içine konularak uzun süre
bekletiliyor. Dondurucuya konulan sıvının kütle-zaman grafiği aşağıdaki gibidir.
Sıvı kütlesi
t₁
A) I ve II
donma
Zaman
SIVI
Buna göre;
1. 0-t, zaman aralığında sıvı donmaktadır.
ll. t₁- t₂ zaman aralığında sıvının sıcaklığı azalmaktadır.
zaman aralığında kapta X maddesi iki farklı halde bulunur.
TITL
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
III:
B) I ve III
s+k
Sobit cour
C) ve III
- a nol değişimi yok.
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Maddenin Tanecikli Yapısı
8. 0 Ağzı açık bir kapta bulunan 40°C sicaklıktaki saf X SIVISI, Sıcaklığı -30°C olan dondurucunun içine konularak uzun süre bekletiliyor. Dondurucuya konulan sıvının kütle-zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Sıvı kütlesi t₁ A) I ve II donma Zaman SIVI Buna göre; 1. 0-t, zaman aralığında sıvı donmaktadır. ll. t₁- t₂ zaman aralığında sıvının sıcaklığı azalmaktadır. zaman aralığında kapta X maddesi iki farklı halde bulunur. TITL ifadelerinden hangileri yanlıştır? III: B) I ve III s+k Sobit cour C) ve III - a nol değişimi yok. D) I, II ve III