Makaralar Soruları

25.
ņ
Cemre Öğretmen, sesin madde ile etkileşmesi konusunu anlattıktan sonra, bir zemin üzerine bir çalar saat koyup
saate eşit uzaklıkta olacak şekilde 4 farklı madde yerleştiriyor. Daha sonra çalar saat çaldığında, hazırladığı mad-
delerin diğer tarafında ve eşit uzaklıktaki noktalardaki seslerin şiddetlerini ölçüyor. Ölçüm sonucuna göre yukarı-
daki grafiği çiziyor.
D
Ses Şiddet
C) Yalnız III
1.
A B C D
Buna göre;
1. Bir binada ses yalıtımı yapmak için kullanılacak en uygun malzeme 2 numaralı malzemedir.
II. Tanecikler arası boşluk 2>3>4>1
III. 2. madde 1. maddeye göre daha pürüzsüzdür.
IV. Sesin soğurulma miktarı ile duyulan ses ters orantılıdır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) I ve IV
B) I, II ve III
D) III ve IV
Konum
E) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
25. ņ Cemre Öğretmen, sesin madde ile etkileşmesi konusunu anlattıktan sonra, bir zemin üzerine bir çalar saat koyup saate eşit uzaklıkta olacak şekilde 4 farklı madde yerleştiriyor. Daha sonra çalar saat çaldığında, hazırladığı mad- delerin diğer tarafında ve eşit uzaklıktaki noktalardaki seslerin şiddetlerini ölçüyor. Ölçüm sonucuna göre yukarı- daki grafiği çiziyor. D Ses Şiddet C) Yalnız III 1. A B C D Buna göre; 1. Bir binada ses yalıtımı yapmak için kullanılacak en uygun malzeme 2 numaralı malzemedir. II. Tanecikler arası boşluk 2>3>4>1 III. 2. madde 1. maddeye göre daha pürüzsüzdür. IV. Sesin soğurulma miktarı ile duyulan ses ters orantılıdır. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) I ve IV B) I, II ve III D) III ve IV Konum E) II ve III
Uzunluk (m)
veril-
Yapılan işler eşittir.
Şekil-I
iş kolaylığı
HAYIR
Şekil-I
Şekil-11
iş kolaylığı
EVET
CEVAPLAR
Yapılan işler eşittir.
Şekil-I
Iş kolaylığı
EVET
Y
Aşağıda dört farklı kasnaktan oluşan bir sistem verilmiştir. Bu kasnaklardan X ve Y kasnakları öncə saat yönleri göz
ha sonra saat yönünün tersine dönme hareketi yaptığında diğer kasnakların dönme sayıları ve dönme yönleri göz-
lemleniyor.
CEVAPLAR
Şekil-11
Şekil-1
iş kazancı
HAYIR
N
KASNAKLAR
X
Y
T
YARIÇAPLARI
r/2
T
R
2r
Buna göre kasnak sistemindeki kasnaklar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
AX kasnağı saat yönünde döndüğünde Y kasnağıda saat yönünde dönmektedir. X
B) Y ve Z kasnakları aynı yönde ve aynı sayıda dönmektedir.
C) En az tur sayısına sahip olan kasnak T kasnağıdır. V
D) En fazla tur sayısına sahip olan kasnak X kasnağıdır.
8. SINIF FEN BİLİMLERİ 203
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
Uzunluk (m) veril- Yapılan işler eşittir. Şekil-I iş kolaylığı HAYIR Şekil-I Şekil-11 iş kolaylığı EVET CEVAPLAR Yapılan işler eşittir. Şekil-I Iş kolaylığı EVET Y Aşağıda dört farklı kasnaktan oluşan bir sistem verilmiştir. Bu kasnaklardan X ve Y kasnakları öncə saat yönleri göz ha sonra saat yönünün tersine dönme hareketi yaptığında diğer kasnakların dönme sayıları ve dönme yönleri göz- lemleniyor. CEVAPLAR Şekil-11 Şekil-1 iş kazancı HAYIR N KASNAKLAR X Y T YARIÇAPLARI r/2 T R 2r Buna göre kasnak sistemindeki kasnaklar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? AX kasnağı saat yönünde döndüğünde Y kasnağıda saat yönünde dönmektedir. X B) Y ve Z kasnakları aynı yönde ve aynı sayıda dönmektedir. C) En az tur sayısına sahip olan kasnak T kasnağıdır. V D) En fazla tur sayısına sahip olan kasnak X kasnağıdır. 8. SINIF FEN BİLİMLERİ 203
değer D1 dina-
değerden %50 daha faz-
Bicabileceği maksimum değer
na eşitse D dinamometresinin
mekliğini kaybetmiştir
ngileri doğrudur?
B) I ve III
D) I, II ve III
üzlemde yükü yukarı çı-
?
2
1. durum
L ve M
K ve L
L ve M
K ve M
kullanılmalıdır? (Sürtünmeler önemsenmeyecektir.)
11. durum
K ve M
L ve M
K ve L
L ve M
5 Çıkrık, silindir ve silindirin dönme miline bağlı bir koldan oluşur.
Kuyulardan su çekmek için kullanılan makineler çıkrığa örnek-
Yanda verilen çıkrık sistemiyle yapılan bir deneyde P yükü sı-
rasıyla K, L ve M noktalarından kuvvet uygulanarak dengelen-
miştir.
Deney sonucunda uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri ölçülerek
yukarıda yandaki grafik elde edilmiştir.
Buna göre yapılan deney ve elde edilen deney sonuçları ile
ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
P
9
+Kuvvet
I
A) Deneyde bağımsız değişken kuvvet kolunun uzunluğudur.
B) Çıkrıklarda kuvvet kolu uzunluğu arttıkça kuvvet kazancı ar-
tar.
C) Deney boyunca uygulanan kuvvetin büyüklüğü P yükünün
ağırlığından daha küçüktür.
D) Deneydeki çıkrıktan elde edilebilen maksimum kuvvet kazancı 3'dür.
K
K L M
2018
Kuvvet
kolu
M
8. SINIF FEN BİLİMLERİ 185
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
değer D1 dina- değerden %50 daha faz- Bicabileceği maksimum değer na eşitse D dinamometresinin mekliğini kaybetmiştir ngileri doğrudur? B) I ve III D) I, II ve III üzlemde yükü yukarı çı- ? 2 1. durum L ve M K ve L L ve M K ve M kullanılmalıdır? (Sürtünmeler önemsenmeyecektir.) 11. durum K ve M L ve M K ve L L ve M 5 Çıkrık, silindir ve silindirin dönme miline bağlı bir koldan oluşur. Kuyulardan su çekmek için kullanılan makineler çıkrığa örnek- Yanda verilen çıkrık sistemiyle yapılan bir deneyde P yükü sı- rasıyla K, L ve M noktalarından kuvvet uygulanarak dengelen- miştir. Deney sonucunda uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri ölçülerek yukarıda yandaki grafik elde edilmiştir. Buna göre yapılan deney ve elde edilen deney sonuçları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? P 9 +Kuvvet I A) Deneyde bağımsız değişken kuvvet kolunun uzunluğudur. B) Çıkrıklarda kuvvet kolu uzunluğu arttıkça kuvvet kazancı ar- tar. C) Deney boyunca uygulanan kuvvetin büyüklüğü P yükünün ağırlığından daha küçüktür. D) Deneydeki çıkrıktan elde edilebilen maksimum kuvvet kazancı 3'dür. K K L M 2018 Kuvvet kolu M 8. SINIF FEN BİLİMLERİ 185
24.)
Şekilde verilen basit makine türü ile ilgili;
3 FY
İfadelerinden kaç tanesi doğrudur?
B) 3
A) 4
25.)
Şe
X,
✓ Sabit makaradır.
Kuvvet kazancı sağlar.
İşten kazanç sağlar.
Kuvvetin yönü cismin
ağırlığının yönüne zıttır.
ne
ip
C
D) T
daki
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
24.) Şekilde verilen basit makine türü ile ilgili; 3 FY İfadelerinden kaç tanesi doğrudur? B) 3 A) 4 25.) Şe X, ✓ Sabit makaradır. Kuvvet kazancı sağlar. İşten kazanç sağlar. Kuvvetin yönü cismin ağırlığının yönüne zıttır. ne ip C D) T daki
MEB
BÖYLE SORAR
TÜRKÇE
Liselere Girty Sna
Soru Bankasında Bir k
HER TEST DO SORU
Zamania Varg
1
Steet Millim
50 Sore-75 Dala
PAIN SUNCE
İLK DOZ
8
EB 20231GS
SYLE SORAR
INKILAP TARIHI
ATATÜRKÇÜLÜK
EYLÜL-OCAK
RMAL DENEME
%100 UYUMLU
LISEL
GIRIS
2023 LGS
MEB
BÖYLE SORA
mar
Makaralar ve Palangalar
3. Makara ve ip ağırlıklarının önemsenmediği aşağıdaki düzenekte K ve L cisimleri dengededir.
K
Buna göre;
1. K ve L cisminin ağırlıkları birbirine eşittir.
II. L cismi 2 metre aşağı çekilirse K cismi 1 metre yukarı çıkar.
III. Sistemde iki adet sabit makara kullanılmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve Il
C) I ve III
NARTEST
Yer
D) II ve III
5.
alı olan
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
MEB BÖYLE SORAR TÜRKÇE Liselere Girty Sna Soru Bankasında Bir k HER TEST DO SORU Zamania Varg 1 Steet Millim 50 Sore-75 Dala PAIN SUNCE İLK DOZ 8 EB 20231GS SYLE SORAR INKILAP TARIHI ATATÜRKÇÜLÜK EYLÜL-OCAK RMAL DENEME %100 UYUMLU LISEL GIRIS 2023 LGS MEB BÖYLE SORA mar Makaralar ve Palangalar 3. Makara ve ip ağırlıklarının önemsenmediği aşağıdaki düzenekte K ve L cisimleri dengededir. K Buna göre; 1. K ve L cisminin ağırlıkları birbirine eşittir. II. L cismi 2 metre aşağı çekilirse K cismi 1 metre yukarı çıkar. III. Sistemde iki adet sabit makara kullanılmıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve Il C) I ve III NARTEST Yer D) II ve III 5. alı olan
ası enerjiyayınlanı
Skildeki K kasnağı ok yönünde döndürülüyor.
M
A) 1
A) 1
8
nerjiyayınları 8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası
on kagne astmas gerekir?
63
Buna göre; L, M, N ve P kasnaklarından kaç tanesi ok yönünün tersine döner?
B) 2
N
295
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
ası enerjiyayınlanı Skildeki K kasnağı ok yönünde döndürülüyor. M A) 1 A) 1 8 nerjiyayınları 8. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası on kagne astmas gerekir? 63 Buna göre; L, M, N ve P kasnaklarından kaç tanesi ok yönünün tersine döner? B) 2 N 295
Kuvvetten
yıp olabilir
C)
Tirnak makamı
Kazanç - Kayıp yoktur
✓
etleme yapılırken hata yapılmıştır?
D) Kasnaklar
D)
t bölmeli çubuğun ağırlığı ve sürtünmajer önemsenmediğine göre aşağıdakilerden hangisi her iki sistem
de aynı değildir?
Giriş kuvvetinin yönleri
Giriş kuvvetinin büyüklüğü
Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki sistem F kuvvetiyle dengelenmiştir.
D₁
Büyüklük
Buna göre, özdeş dinamometrelerde okunan değerler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir?
Büyüklük
A)
B) Büyüklük
D₁
D₂
D₂
Cikis kvetinin yönleri
D) Çıkış kuvvetinin büyüklüğü
D₂
D₁
D.
Dinamometreler
Yük
Dinamometreler
D)
D₁
Büyüklük
D₁
Dinamometreler
D₂
D₂
Dinamometreler
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
Kuvvetten yıp olabilir C) Tirnak makamı Kazanç - Kayıp yoktur ✓ etleme yapılırken hata yapılmıştır? D) Kasnaklar D) t bölmeli çubuğun ağırlığı ve sürtünmajer önemsenmediğine göre aşağıdakilerden hangisi her iki sistem de aynı değildir? Giriş kuvvetinin yönleri Giriş kuvvetinin büyüklüğü Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki sistem F kuvvetiyle dengelenmiştir. D₁ Büyüklük Buna göre, özdeş dinamometrelerde okunan değerler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir? Büyüklük A) B) Büyüklük D₁ D₂ D₂ Cikis kvetinin yönleri D) Çıkış kuvvetinin büyüklüğü D₂ D₁ D. Dinamometreler Yük Dinamometreler D) D₁ Büyüklük D₁ Dinamometreler D₂ D₂ Dinamometreler
Yandaki şekilde iç-
leri bir miktar su ile
dolu X, Y kovaları
şekildeki gibi den-
gededir.
Başarının
siniri vok
X
Y
h
Yukarı
Aşağı
Yer
kkcovacina bi
miktar daha
su ekdenirse Y
kovasının yerden
yüksekliği artan
Y kovasından
bir miktar su
alınırsa X
kovası yukarı
yönde hareket
eder
San
balon
Miray
Mavi
balon
Y kovasi h
kadar indirilirse X
kovasının yerden
yüksekliği 1,5h
kadar olur
Yeşil
balory
X kovani h kadar
açağı indirilirse
Ynin yerden
yüksekliği 2 h
kadar olur.
Kirmizi
balon
Miray, üzerinde yanlış ifade yazılı balonları
bırakırsa, elinde hangi renk balonlar kalır?
A) Yalnız mavi balon
B) Mavi ve yeşil balon
C) Kırmızı ve sarı balon
D) Mavi ve sarı balon
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
Yandaki şekilde iç- leri bir miktar su ile dolu X, Y kovaları şekildeki gibi den- gededir. Başarının siniri vok X Y h Yukarı Aşağı Yer kkcovacina bi miktar daha su ekdenirse Y kovasının yerden yüksekliği artan Y kovasından bir miktar su alınırsa X kovası yukarı yönde hareket eder San balon Miray Mavi balon Y kovasi h kadar indirilirse X kovasının yerden yüksekliği 1,5h kadar olur Yeşil balory X kovani h kadar açağı indirilirse Ynin yerden yüksekliği 2 h kadar olur. Kirmizi balon Miray, üzerinde yanlış ifade yazılı balonları bırakırsa, elinde hangi renk balonlar kalır? A) Yalnız mavi balon B) Mavi ve yeşil balon C) Kırmızı ve sarı balon D) Mavi ve sarı balon
14. Yanda palanga adı verilen
bileşik makara düzeneği ve-
rilmiştir.
Verilen düzenek ile ilgili
hangisi
aşağıdakilerden
doğrudur?
A) F kuvveti G ağırlığından
küçük olamaz.
B) Makara ağırlıkları uygu-
lanacak F kuvvetinin de-
ğerini etkilemez.
F
h
G
C) I ve Il numaralı makaralar yön değişimi sağlamıştır.
D) III numaralı makara yoldan kazanç elde etmeyi sağ-
temaged dokoly anys con
lar.
FENOMEN
III.
ifac
A)
3.
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
14. Yanda palanga adı verilen bileşik makara düzeneği ve- rilmiştir. Verilen düzenek ile ilgili hangisi aşağıdakilerden doğrudur? A) F kuvveti G ağırlığından küçük olamaz. B) Makara ağırlıkları uygu- lanacak F kuvvetinin de- ğerini etkilemez. F h G C) I ve Il numaralı makaralar yön değişimi sağlamıştır. D) III numaralı makara yoldan kazanç elde etmeyi sağ- temaged dokoly anys con lar. FENOMEN III. ifac A) 3.
III. Makara, yapılan iş
sağlamıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III
6. Bir yükün çatıya çıkarılması sırasında yük bir makaraya
bağlanmış ve ipin bir ucu bir yere sabitlenmiş iken diğer
ucundan yukarı çekilmektedir.
230
Yük
Kuvvet
Makara
Makara ve ip ağırlıklarının önemsenmeyeceği, yükün
dengede olduğu bir durumda aşağıdakilerden hangi-
si doğrudur?
A) Düzeneğin kurulma amacı yoldan kazanç sağlamak-
tır.
B) İpin bir ucunun sabit olması, düzeneğin sabit makara
düzeneği olduğu anlamına gelir.
C) Kuvvetten kazanç oranında yoldan kayıp gerçekleş-
miştir.
D) Yük makarasız bir şekilde aynı yükseklikte dengede
tutulursa harcanan enerji miktarı aynı olur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
III. Makara, yapılan iş sağlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 6. Bir yükün çatıya çıkarılması sırasında yük bir makaraya bağlanmış ve ipin bir ucu bir yere sabitlenmiş iken diğer ucundan yukarı çekilmektedir. 230 Yük Kuvvet Makara Makara ve ip ağırlıklarının önemsenmeyeceği, yükün dengede olduğu bir durumda aşağıdakilerden hangi- si doğrudur? A) Düzeneğin kurulma amacı yoldan kazanç sağlamak- tır. B) İpin bir ucunun sabit olması, düzeneğin sabit makara düzeneği olduğu anlamına gelir. C) Kuvvetten kazanç oranında yoldan kayıp gerçekleş- miştir. D) Yük makarasız bir şekilde aynı yükseklikte dengede tutulursa harcanan enerji miktarı aynı olur.
6. Bir yükün çatıya çıkarılması sırasında yük bir makaraya
bağlanmış ve ipin bir ucu bir yere sabitlenmiş iken diğer
ucundan yukarı çekilmektedir.
Kuvvet
Yük
Makara
A
Makara ve ip ağırlıklarının önemsenmeyeceği, yükün
dengede olduğu bir durumda aşağıdakilerden hangi-
si doğrudur?
A) Düzeneğin kurulma amacı yoldan kazanç sağlamak-
tır.
B) Ipin bir ucunun sabit olması, düzeneğin sabit makara
düzeneği olduğu anlamına gelir.
C) Kuvvetten kazanç oranında yoldan kayıp gerçekleş-
miştir.
D) Yük makarasız bir şekilde aynı yükseklikte dengede
tutulursa harcanan enerji miktarı aynı olur.
d
8. Bir
aşa
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
6. Bir yükün çatıya çıkarılması sırasında yük bir makaraya bağlanmış ve ipin bir ucu bir yere sabitlenmiş iken diğer ucundan yukarı çekilmektedir. Kuvvet Yük Makara A Makara ve ip ağırlıklarının önemsenmeyeceği, yükün dengede olduğu bir durumda aşağıdakilerden hangi- si doğrudur? A) Düzeneğin kurulma amacı yoldan kazanç sağlamak- tır. B) Ipin bir ucunun sabit olması, düzeneğin sabit makara düzeneği olduğu anlamına gelir. C) Kuvvetten kazanç oranında yoldan kayıp gerçekleş- miştir. D) Yük makarasız bir şekilde aynı yükseklikte dengede tutulursa harcanan enerji miktarı aynı olur. d 8. Bir aşa
SN
S
11. Aynı doğrultuda makaraların kullanıldığı palanga düze-
neğinde G yükü, ipe F kuvveti uygulanarak dengelenmiş
tir.
15
2
18
S
S
snugublo ebagamo Iban
Verilen düzenek ile ilgili aşağıdaki yorumlardan han-
gisi yanlıştır?
A) İki sabit ve bir hareketli makara yer almaktadır.
B) Hareketli makaranın varlığı kuvvet kazancı sağlamış-
tır.
CF kuvveti ile G ağırlığına eşittir.
D) Düzenek uygulanan kuvvetinin yönünün değişmesini
sağlamıştır.
FENOMEN
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
SN S 11. Aynı doğrultuda makaraların kullanıldığı palanga düze- neğinde G yükü, ipe F kuvveti uygulanarak dengelenmiş tir. 15 2 18 S S snugublo ebagamo Iban Verilen düzenek ile ilgili aşağıdaki yorumlardan han- gisi yanlıştır? A) İki sabit ve bir hareketli makara yer almaktadır. B) Hareketli makaranın varlığı kuvvet kazancı sağlamış- tır. CF kuvveti ile G ağırlığına eşittir. D) Düzenek uygulanan kuvvetinin yönünün değişmesini sağlamıştır. FENOMEN
SN
S
11. Aynı doğrultuda makaraların kullanıldığı palanga düze-
neğinde G yükü, ipe F kuvveti uygulanarak dengelenmiş
tir.
15
2
18
S
S
snugublo ebagamo Iban
Verilen düzenek ile ilgili aşağıdaki yorumlardan han-
gisi yanlıştır?
A) İki sabit ve bir hareketli makara yer almaktadır.
B) Hareketli makaranın varlığı kuvvet kazancı sağlamış-
tır.
CF kuvveti ile G ağırlığına eşittir.
D) Düzenek uygulanan kuvvetinin yönünün değişmesini
sağlamıştır.
FENOMEN
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
SN S 11. Aynı doğrultuda makaraların kullanıldığı palanga düze- neğinde G yükü, ipe F kuvveti uygulanarak dengelenmiş tir. 15 2 18 S S snugublo ebagamo Iban Verilen düzenek ile ilgili aşağıdaki yorumlardan han- gisi yanlıştır? A) İki sabit ve bir hareketli makara yer almaktadır. B) Hareketli makaranın varlığı kuvvet kazancı sağlamış- tır. CF kuvveti ile G ağırlığına eşittir. D) Düzenek uygulanan kuvvetinin yönünün değişmesini sağlamıştır. FENOMEN
ükselir.
F
idir.
D) Makaranın ağırlığı F kuvvetini etkiler ancak ihmal
edilmiştir.
2. Aşağıdaki sabit makara düzeneğinde 20 N'luk bir kuvvet
ile dengelenmiş 20 N'luk yük verilmiştir.
Bu durumdaki düzenek ile
ilgili;
1. Kuvvet ile yük hizası aynı
olmadığından kuvvetten
kayıp vardır.
sim II. Yükü yukarı çekebilmek
için uygulanması gere-
ken en küçük kuvvet 20N'
dan büyüktür.
r
G
P = 20 N
M
r
sabi
F = 20 N
III. Makaranın düzgün dairesel olması giriş ve çıkış kuv-
vetlerinin aynı olmasinda etkilidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
5. Yan
düz
öğr
rim
be
A)
B
C
6.
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
ükselir. F idir. D) Makaranın ağırlığı F kuvvetini etkiler ancak ihmal edilmiştir. 2. Aşağıdaki sabit makara düzeneğinde 20 N'luk bir kuvvet ile dengelenmiş 20 N'luk yük verilmiştir. Bu durumdaki düzenek ile ilgili; 1. Kuvvet ile yük hizası aynı olmadığından kuvvetten kayıp vardır. sim II. Yükü yukarı çekebilmek için uygulanması gere- ken en küçük kuvvet 20N' dan büyüktür. r G P = 20 N M r sabi F = 20 N III. Makaranın düzgün dairesel olması giriş ve çıkış kuv- vetlerinin aynı olmasinda etkilidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 5. Yan düz öğr rim be A) B C 6.
etiyle
A) F1-F2-F3
C) F1-F2>F3
B) F1<F22F3
D) F1-F2-F3
21.) Fen Bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerine
hareketli makaralar hakkında neler bildiklerini sormuştur.
Parmak kaldıran öğrenciler sırayla bildiklerini
söylemişlerdir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden
hangisinin söylediği bilgi yanlıştır?
B)Kuvvetten kazanç sağlar.
A) İşten kazanç sağlar
C) Yoldan kayıp vardır.
D) Makaralar aşağı ve yukarı doğru hareket edebilir.
di-
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
etiyle A) F1-F2-F3 C) F1-F2>F3 B) F1<F22F3 D) F1-F2-F3 21.) Fen Bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerine hareketli makaralar hakkında neler bildiklerini sormuştur. Parmak kaldıran öğrenciler sırayla bildiklerini söylemişlerdir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği bilgi yanlıştır? B)Kuvvetten kazanç sağlar. A) İşten kazanç sağlar C) Yoldan kayıp vardır. D) Makaralar aşağı ve yukarı doğru hareket edebilir. di-
15.)
5.)
322-4
P
Yanda verilen ağırlığı
önemsiz makara F
kuvvetiyle dengededir.
Yükün ağırlığı 82
Newton olduğuna göre, F
kuvveti káç Newton'dur?
A)41 B)21 C)82 D164
Yanda verilen
ağırlığı önemsiz
makara F kuvvetiyle
dengeleyen
büyüklükle
Ortaokul Fen Bilgisi
Makaralar
15.) 5.) 322-4 P Yanda verilen ağırlığı önemsiz makara F kuvvetiyle dengededir. Yükün ağırlığı 82 Newton olduğuna göre, F kuvveti káç Newton'dur? A)41 B)21 C)82 D164 Yanda verilen ağırlığı önemsiz makara F kuvvetiyle dengeleyen büyüklükle