Mayoz Soruları

25 Mahmut, X hücresinin bölünmesiyle ilgili
aşağıdaki şekli çizmiştir.
aAA
bb BB
I ca
O OU
C
A
Yeni oluşan hücreler
A
X
hücresi
Buna göre Mahmut, X hücresinin bö-
lünmesiyle ilgili aşağıdakilerden han-
gisini söyleyemez?
26.
A) X hücresi mayoz bölünme geçirmiştir.
B) X hücresinin bölünmesinde gen alış-
verişi gerçekleşmiştir.
C) X hücresi ile oluşan yeni hücrelerin ge-
netik yapısı aynıdır.
D) X hücresi üreme ana hücresidir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
25 Mahmut, X hücresinin bölünmesiyle ilgili aşağıdaki şekli çizmiştir. aAA bb BB I ca O OU C A Yeni oluşan hücreler A X hücresi Buna göre Mahmut, X hücresinin bö- lünmesiyle ilgili aşağıdakilerden han- gisini söyleyemez? 26. A) X hücresi mayoz bölünme geçirmiştir. B) X hücresinin bölünmesinde gen alış- verişi gerçekleşmiştir. C) X hücresi ile oluşan yeni hücrelerin ge- netik yapısı aynıdır. D) X hücresi üreme ana hücresidir.
5. Aşağıda insanın hayat döngüsü ve bu döngüde yer alan olay-
la P, R, S ve Tharfi ile gösterilmiştir.
Yumurtalık
(2n)
.
P
S
Testis
(2n)
R
Buna göre görselde gerçekleşen olaylarla ilgili,
I. P ve R ile gösterilen olaylar sonucunda kromozom sayısı
yanıya inmiş üreme hücresi clan P oluşmuştur.
II. S ile gösterilen olay sonucunda kromozom sayısı iki katı-
na çıkarak zigotu oluşturmuştur.
III. T ile gösterilen olay kromozom sayısının nesiller boyu ay-
ni kalmasını sağlar.
IV. S ve Tolaylar gerçekleşirken parça değişimi olayı da göz-
lemlenir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) I, II ve IV
B) Il ve Ill
D) I, II ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
5. Aşağıda insanın hayat döngüsü ve bu döngüde yer alan olay- la P, R, S ve Tharfi ile gösterilmiştir. Yumurtalık (2n) . P S Testis (2n) R Buna göre görselde gerçekleşen olaylarla ilgili, I. P ve R ile gösterilen olaylar sonucunda kromozom sayısı yanıya inmiş üreme hücresi clan P oluşmuştur. II. S ile gösterilen olay sonucunda kromozom sayısı iki katı- na çıkarak zigotu oluşturmuştur. III. T ile gösterilen olay kromozom sayısının nesiller boyu ay- ni kalmasını sağlar. IV. S ve Tolaylar gerçekleşirken parça değişimi olayı da göz- lemlenir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II C) I, II ve IV B) Il ve Ill D) I, II ve IV
vodafone TR
15.
1
Mayoz
bölünmede
Hücre bölünmesinin tek amacı yeni hücreler
meydana getirerek büyümeyi sağlamaktır.
çeşitlilik
sağlanmaz.
D
00:48
Y
1. çıkış 2. çıkış
Y
B) 3
Vücut hücresinde 46
kromozom bulunan
insanın üreme hücre-
sinde 46 kromozom
bulunur.
D
%80
3. çıkış
C) 2
Y
Yukarıdaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış
olduğuna karar verilerek ilerlenildiğinde h
çıkışa ulaşılır?
A) 4
4. çıkış
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
vodafone TR 15. 1 Mayoz bölünmede Hücre bölünmesinin tek amacı yeni hücreler meydana getirerek büyümeyi sağlamaktır. çeşitlilik sağlanmaz. D 00:48 Y 1. çıkış 2. çıkış Y B) 3 Vücut hücresinde 46 kromozom bulunan insanın üreme hücre- sinde 46 kromozom bulunur. D %80 3. çıkış C) 2 Y Yukarıdaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış olduğuna karar verilerek ilerlenildiğinde h çıkışa ulaşılır? A) 4 4. çıkış
6-Neva ve Sude'den biri mitoz digeri de mayo
Agili kart hazırlıyorlar.
D) I, II ve III
• Bazı canlılarda üremeyi sağlar.
• Büyüme ve gelişmeyi sağlar.
• Onarımı sağlar.
Casseromozom
Neva'nın kartı
Buna göre Sude'nin kartında aşağıdaki bilgi-
lerden hangisinin yazılması uygun olmaz?
MT+02
0
A Kromozom sayısı yarıya iner.
B) Kalitsal çeşitlilik oluşturur.
C) 4 yeni hücre oluşur.
D) Çekirdek ve sitoplazma bir kez bölünür.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
6-Neva ve Sude'den biri mitoz digeri de mayo Agili kart hazırlıyorlar. D) I, II ve III • Bazı canlılarda üremeyi sağlar. • Büyüme ve gelişmeyi sağlar. • Onarımı sağlar. Casseromozom Neva'nın kartı Buna göre Sude'nin kartında aşağıdaki bilgi- lerden hangisinin yazılması uygun olmaz? MT+02 0 A Kromozom sayısı yarıya iner. B) Kalitsal çeşitlilik oluşturur. C) 4 yeni hücre oluşur. D) Çekirdek ve sitoplazma bir kez bölünür.
4 36 kromozoma sahip bir canlının vücudunda
gerçekleşen mitoz ve mayoz bölünmeler gös-
terilmiştir.
Mitoz bölünme: Tek hücreli canlılarda üre-
meyi, çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme
ve yaraların onarılmasını sağlar.
Mayoz bölünme: Eşeyli üreyen canlılarda
üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar.
36
A) Kromozom sayısı yarıya iner.
B) Başlangıçta DNA kendisini kopyalar.
C) Tek hücreli canlılarda görülmez.
D) Tür içi çeşitliliği sağlar.
36
Mitoz
Verilen bilgilere göre Venn şemasına mitoz ve mayoz
bölünmenin özellikleri yazılırsa, seçeneklerden hangisi
taralı bölgeye yazılabilir?
36
Mitoz
18
18
36
18
18
18
Mayoz
Mayoz
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
4 36 kromozoma sahip bir canlının vücudunda gerçekleşen mitoz ve mayoz bölünmeler gös- terilmiştir. Mitoz bölünme: Tek hücreli canlılarda üre- meyi, çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve yaraların onarılmasını sağlar. Mayoz bölünme: Eşeyli üreyen canlılarda üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. 36 A) Kromozom sayısı yarıya iner. B) Başlangıçta DNA kendisini kopyalar. C) Tek hücreli canlılarda görülmez. D) Tür içi çeşitliliği sağlar. 36 Mitoz Verilen bilgilere göre Venn şemasına mitoz ve mayoz bölünmenin özellikleri yazılırsa, seçeneklerden hangisi taralı bölgeye yazılabilir? 36 Mitoz 18 18 36 18 18 18 Mayoz Mayoz
UNITE
3 Homolog kromozomlar arasında gerçekleşen parça değişimini göstermek için Zeki ve Metin bir etkin-
lik yapıyor.
Zeki
Metin
YENİ NESİL SORULAR-2
Zeki
Metin
Öncesi
Yapılan bu etkinlikte öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor.
Mert : Zeki ve Metin'in kıyafetleri homolog kromozomlar üzerindeki genleri temsil eder.
Sunay: Zeki ve Metin'in şapka değişikliği tür içi çeşitliliği sağlayan bir olaydır.
Umut: Bu bölünme türü sonucu kromozom sayısı aynı kalır.
Esra: Gerçekleşen bu olay mayoz bölünmede görülür.
Öğretmen, yapılan yorumlardan yalnızca bir tanesinin yanlış olduğunu belirtiyor.
Buna göre hangi öğrencinin yaptığı yorum seçeneklerdeki gibi düzeltilmelidir?
A) Mert: Genleri ifadesi yerine, DNA'ları eklenmelidir.
B) Sunay: Tür içi çeşitliliği yerine, tür içi devamlılığı yazılmalıdır.
C) Umut: Kromozom sayısı aynı kalır yerine, yarıya iner yazılmalıdır.
D) Esra: Mayoz bölünmede görülür yerine, mitoz yazılmalıdır.
Sonrası
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
UNITE 3 Homolog kromozomlar arasında gerçekleşen parça değişimini göstermek için Zeki ve Metin bir etkin- lik yapıyor. Zeki Metin YENİ NESİL SORULAR-2 Zeki Metin Öncesi Yapılan bu etkinlikte öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor. Mert : Zeki ve Metin'in kıyafetleri homolog kromozomlar üzerindeki genleri temsil eder. Sunay: Zeki ve Metin'in şapka değişikliği tür içi çeşitliliği sağlayan bir olaydır. Umut: Bu bölünme türü sonucu kromozom sayısı aynı kalır. Esra: Gerçekleşen bu olay mayoz bölünmede görülür. Öğretmen, yapılan yorumlardan yalnızca bir tanesinin yanlış olduğunu belirtiyor. Buna göre hangi öğrencinin yaptığı yorum seçeneklerdeki gibi düzeltilmelidir? A) Mert: Genleri ifadesi yerine, DNA'ları eklenmelidir. B) Sunay: Tür içi çeşitliliği yerine, tür içi devamlılığı yazılmalıdır. C) Umut: Kromozom sayısı aynı kalır yerine, yarıya iner yazılmalıdır. D) Esra: Mayoz bölünmede görülür yerine, mitoz yazılmalıdır. Sonrası
bölünmesi
HÜCRE VE BÖLÜNMELER
Aşağıdaki şemada bir canlıya ait 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait evreler gösterilmiştir.
*
B) I, II ve IV
3 32
M
Buna göre,
1. Kromozomlar arasında gen alışverişi (Crossing over) C evresinde gerçekleşir.
II. B evresi tamamlandıktan sonra kromozom sayısı yarıya inmiş olur.
III. Bu canlıda gerçekleşen bir mitoz bölünme sonucu ortaya çıkan hücrede 4 kromozom bulunur.
IV. Bu canlı kesinlikle çok hücrelidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
C) II, III ve IV
D
KARMA TEST - 3
D) I, II, III ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
bölünmesi HÜCRE VE BÖLÜNMELER Aşağıdaki şemada bir canlıya ait 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait evreler gösterilmiştir. * B) I, II ve IV 3 32 M Buna göre, 1. Kromozomlar arasında gen alışverişi (Crossing over) C evresinde gerçekleşir. II. B evresi tamamlandıktan sonra kromozom sayısı yarıya inmiş olur. III. Bu canlıda gerçekleşen bir mitoz bölünme sonucu ortaya çıkan hücrede 4 kromozom bulunur. IV. Bu canlı kesinlikle çok hücrelidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I, II ve III C) II, III ve IV D KARMA TEST - 3 D) I, II, III ve IV
1
Bu Etkinlik ve Ödev sett Meun-GÖKTÜRK tarafından hazırlanmıştır. Etkinlik/Ödev seti ve diğer setler için www.fensepetim.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. 2021
K
7.SINIF
2. ÜNİTE
HÜCRE VE BÖLÜNMELER
Mitoz ve Mayoz
A) Aşağıda mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili ifadeler verilmiştir. Verilen ifadeleri venr
şemasına yerleştiriniz.
MITOZA
WIMMBADicund
1. Vücut hücrelerinde görülür.
2. n Kromozomlu hücreler oluşur.
3. Kromozom sayısı değişmez.
4. Sonucunda hücre sayısı artar.
ORTAK
PETOST THEOTO
5. Oluşan hücrelerin genetiği farklıdır.
6. Sonucunda 4 yeni hücre oluşur.
7. Kromozomlar arasında parça değişimi gözlenmez.
8. Çekirdek bölünmesi görülür.
9. Tek hücreli carlarda üremeyi sağlar.
10. Bölünme öncesinde DNA kendini eşler.
G Hücresi
F\27
10
MAYOZ
ETKİNLİK
NO: 04
11. Oluşan hücreler yeniden bölüme geçirebilir.
12. İki aşamada gerçekleşir.
13. Kromozomlar arası parça değişimi gözlenir.
14. Tek aşamada gerçekleşir.
15. Sperm, yumurta ve polen hücreleri oluşur.
16. Sonucunda 2 yeni hücre oluşur.
17. Kromozomlar hücrenin ortasına dizilir.
18. Eşey hücrelerinin oluşumunu sağlar.
19. Belirli evreler sonucu gerçekleşir.
20. Üreme ana hücrelerinde görülür.
B) Aşağıda, geyik ve tavşan canlılarından alınan hücrelerin bölünme aşamaları verilmiştir. Buna
göre bu cümlelerden doğru olanların başına "✔", yanlış olanların başına "X" işareti koyunuz.
✔ X
THücresi iki aşamada bölünmüştür.
T hücresinde parça değişimi meydana gelmiştir.
G hücresi geylğin derl hücresi olabilir.
G hücresi mitoz bölünme geçirmiştir.
G hücresi geyiğin üreme hücresi olabilir.
T hücrest bölünürken DNA kendini eşlemiştir
T hücresi mayoz bölünme geçirmiştir.
T hücresinde mitoz bölünme meydana gelmiştir.
SE
G hücresinde oluşan hücrelerin genetik yapıları birbirinin aynısıdır.
THücresi
Bu Etkinlik ve Ödev setl Metin GÖKTÜRK tarafından hazırlanmıştır. Etkinlik/Ödev seti ve diğer setler Icin www.fancanation - balat...
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
1 Bu Etkinlik ve Ödev sett Meun-GÖKTÜRK tarafından hazırlanmıştır. Etkinlik/Ödev seti ve diğer setler için www.fensepetim.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. 2021 K 7.SINIF 2. ÜNİTE HÜCRE VE BÖLÜNMELER Mitoz ve Mayoz A) Aşağıda mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili ifadeler verilmiştir. Verilen ifadeleri venr şemasına yerleştiriniz. MITOZA WIMMBADicund 1. Vücut hücrelerinde görülür. 2. n Kromozomlu hücreler oluşur. 3. Kromozom sayısı değişmez. 4. Sonucunda hücre sayısı artar. ORTAK PETOST THEOTO 5. Oluşan hücrelerin genetiği farklıdır. 6. Sonucunda 4 yeni hücre oluşur. 7. Kromozomlar arasında parça değişimi gözlenmez. 8. Çekirdek bölünmesi görülür. 9. Tek hücreli carlarda üremeyi sağlar. 10. Bölünme öncesinde DNA kendini eşler. G Hücresi F\27 10 MAYOZ ETKİNLİK NO: 04 11. Oluşan hücreler yeniden bölüme geçirebilir. 12. İki aşamada gerçekleşir. 13. Kromozomlar arası parça değişimi gözlenir. 14. Tek aşamada gerçekleşir. 15. Sperm, yumurta ve polen hücreleri oluşur. 16. Sonucunda 2 yeni hücre oluşur. 17. Kromozomlar hücrenin ortasına dizilir. 18. Eşey hücrelerinin oluşumunu sağlar. 19. Belirli evreler sonucu gerçekleşir. 20. Üreme ana hücrelerinde görülür. B) Aşağıda, geyik ve tavşan canlılarından alınan hücrelerin bölünme aşamaları verilmiştir. Buna göre bu cümlelerden doğru olanların başına "✔", yanlış olanların başına "X" işareti koyunuz. ✔ X THücresi iki aşamada bölünmüştür. T hücresinde parça değişimi meydana gelmiştir. G hücresi geylğin derl hücresi olabilir. G hücresi mitoz bölünme geçirmiştir. G hücresi geyiğin üreme hücresi olabilir. T hücrest bölünürken DNA kendini eşlemiştir T hücresi mayoz bölünme geçirmiştir. T hücresinde mitoz bölünme meydana gelmiştir. SE G hücresinde oluşan hücrelerin genetik yapıları birbirinin aynısıdır. THücresi Bu Etkinlik ve Ödev setl Metin GÖKTÜRK tarafından hazırlanmıştır. Etkinlik/Ödev seti ve diğer setler Icin www.fancanation - balat...
3. Aşağıda bir hücre bölünmesine ait model verilmiştir. Bu modelde bazı evreler harflerle belirtilmiştir.
1
K
alla
-XX XX
XX
Buna göre bu bölünme ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Eşeyli üreyen canlılarda üreme ana hücrelerinde görülen bir bölünmedir.
B) K bölümünde canlılarda kalıtsal çeşitliliğe neden olan olay gerçekleşir. V
C) L bölümünün başında DNA kendini tekrar eşlemez.
D) M bölümünde oluşan hücrelerin kromozom sayıları başlangıçtaki hücre ile aynıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
3. Aşağıda bir hücre bölünmesine ait model verilmiştir. Bu modelde bazı evreler harflerle belirtilmiştir. 1 K alla -XX XX XX Buna göre bu bölünme ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? A) Eşeyli üreyen canlılarda üreme ana hücrelerinde görülen bir bölünmedir. B) K bölümünde canlılarda kalıtsal çeşitliliğe neden olan olay gerçekleşir. V C) L bölümünün başında DNA kendini tekrar eşlemez. D) M bölümünde oluşan hücrelerin kromozom sayıları başlangıçtaki hücre ile aynıdır.
ilmiştir.
plazmik
kulum
1
8.
Bir defa mitoz bölünme geçirdiği bilinen bir hücreye ait aşağıdaki grafikler çizilmiştir.
II. Hücre sayısı
1. Krómozom sayısı
LI
Başlangıç
Bölünme
sonunda
→ Zaman
2
III. Sitoplazmanın bölünme sayısı
2
Bölünme sırasında
Buna göre, çizilen grafiklerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
Başlangıç
Zaman
Bölünme
sonunda
→ Zaman
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
ilmiştir. plazmik kulum 1 8. Bir defa mitoz bölünme geçirdiği bilinen bir hücreye ait aşağıdaki grafikler çizilmiştir. II. Hücre sayısı 1. Krómozom sayısı LI Başlangıç Bölünme sonunda → Zaman 2 III. Sitoplazmanın bölünme sayısı 2 Bölünme sırasında Buna göre, çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III Başlangıç Zaman Bölünme sonunda → Zaman D) I, II ve III
10. 30 kg'lık bir cismin Ekvator ve Kutup noktasında kütlesi
ve ağırlıkları ölçülüyor.
Buna göre ölçüm sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur? (1kg yaklaşık 10 N'dur.)
A) Cismin Kutup noktasındaki kütlesi 30 kg'dır.
B) Cismin Ekvator'da kütlesi 30 kg'dan fazladır.
C) Cismin Ekvator'daki ağırlığı 30 N'dur.
D) Cismin Kutup noktasındaki ağırlığı Ekvator'daki ağırlı-
ğından azdır.
11. Yandaki modelde kromozomları boncuk-
larla modellenmiş bir hücre verilmiştir.
İlker, bu hücrenin mayoz ve mitoz bölünme
geçirmesi hâlinde oluşan hücrelerden birer
tanesinin modelini yapmak istiyor.
Buna göre İlker hangi renkten, kaç boncuğa ihtiyaç
duyar? (K: Kırmızı, Y: Yeşil, S: Sarı, M: Mavi)
A) 3K, 3Y, 3S ve 3M
C) 2K, 2Y, 3S ve 3M
7. SINIF 01KDS-3 (B Serisi)
B) 3K, 3Y, 2S ve 3M
D) 2K, 3Y, 2S ve 3M
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
10. 30 kg'lık bir cismin Ekvator ve Kutup noktasında kütlesi ve ağırlıkları ölçülüyor. Buna göre ölçüm sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifade- lerden hangisi doğrudur? (1kg yaklaşık 10 N'dur.) A) Cismin Kutup noktasındaki kütlesi 30 kg'dır. B) Cismin Ekvator'da kütlesi 30 kg'dan fazladır. C) Cismin Ekvator'daki ağırlığı 30 N'dur. D) Cismin Kutup noktasındaki ağırlığı Ekvator'daki ağırlı- ğından azdır. 11. Yandaki modelde kromozomları boncuk- larla modellenmiş bir hücre verilmiştir. İlker, bu hücrenin mayoz ve mitoz bölünme geçirmesi hâlinde oluşan hücrelerden birer tanesinin modelini yapmak istiyor. Buna göre İlker hangi renkten, kaç boncuğa ihtiyaç duyar? (K: Kırmızı, Y: Yeşil, S: Sarı, M: Mavi) A) 3K, 3Y, 3S ve 3M C) 2K, 2Y, 3S ve 3M 7. SINIF 01KDS-3 (B Serisi) B) 3K, 3Y, 2S ve 3M D) 2K, 3Y, 2S ve 3M
Aşağıda hayvan hücresinde gerçekleşen ma-
yoz bölünmeye ait bazı evreler şematik ola-
rak gösterilmiştir. Buna göre bu evrelerden
hangisi, mayoz 1'e aittir?
A)
C)
8
XX
XX
XX
XX
"1
83
BY
D)
Hoca
Sor
<>
<>
X X
*********
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
Aşağıda hayvan hücresinde gerçekleşen ma- yoz bölünmeye ait bazı evreler şematik ola- rak gösterilmiştir. Buna göre bu evrelerden hangisi, mayoz 1'e aittir? A) C) 8 XX XX XX XX "1 83 BY D) Hoca Sor <> <> X X *********
4.
1. Çekirdek ve sitoplazma bölünmesinin gerçek
leşmesi notenia
2. Kromozomlarda gen alışverişinin meydana gel-
mesi
3. Homolog kromozomların birbirinden ayrılması
4. Bir hücreden dört yeni hücre oluşması
5. Yeni oluşan hücrelerde kromozom sayısının ko-
runması
6. Bölünme öncesinde genetik materyalin kopya
lanması
Bahar'ın defterine yazdığı yukarıdaki özelliklerde
hangileri mitoz ve mayoz bölünme için ortaktır?
A) 1 ve 6
C) 2, 3 ve 5
B) 3 ve 6
D) 3, 4 ve 6
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
4. 1. Çekirdek ve sitoplazma bölünmesinin gerçek leşmesi notenia 2. Kromozomlarda gen alışverişinin meydana gel- mesi 3. Homolog kromozomların birbirinden ayrılması 4. Bir hücreden dört yeni hücre oluşması 5. Yeni oluşan hücrelerde kromozom sayısının ko- runması 6. Bölünme öncesinde genetik materyalin kopya lanması Bahar'ın defterine yazdığı yukarıdaki özelliklerde hangileri mitoz ve mayoz bölünme için ortaktır? A) 1 ve 6 C) 2, 3 ve 5 B) 3 ve 6 D) 3, 4 ve 6
12. Aşağıda, insanlarda cinsiyet oluşumu ile ilgili bir şema verilmiştir.
22 + X
Yumurta
hücresi
44 + XX
Dişi
Anne
44 + XX
22 + X
Yumurta
hücresi
Genel Değerlendirme - 3
44 + XY
Erkek
Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?
Baba
44 + XY
22 + X
Sperm
hücresi
15
44 + XX
Dişi
22+ Y
Sperm
hücresi
A) Bir sperm hücresi, iki çeşit eşey kromozomu içerir.
Insanlarda cinsiyet, babadan gelen eşey kromozomu tarafından belirlenir.
Bir çocuğun dişi olma ihtimali ile erkek olma ihtimali eşittir.
Dosanın vücut hücrelerinde 44, üreme hücrelerinde 22 vücut kromozomu bulunur.
44 + XY
Erkek
SINAN KUZUCU
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
12. Aşağıda, insanlarda cinsiyet oluşumu ile ilgili bir şema verilmiştir. 22 + X Yumurta hücresi 44 + XX Dişi Anne 44 + XX 22 + X Yumurta hücresi Genel Değerlendirme - 3 44 + XY Erkek Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Baba 44 + XY 22 + X Sperm hücresi 15 44 + XX Dişi 22+ Y Sperm hücresi A) Bir sperm hücresi, iki çeşit eşey kromozomu içerir. Insanlarda cinsiyet, babadan gelen eşey kromozomu tarafından belirlenir. Bir çocuğun dişi olma ihtimali ile erkek olma ihtimali eşittir. Dosanın vücut hücrelerinde 44, üreme hücrelerinde 22 vücut kromozomu bulunur. 44 + XY Erkek SINAN KUZUCU
Asda görselleri verilen kütle takımınının üzerinde mayoz ve mitoz bölünmenin özellikleri yazmaktadır.
12.
Kromozom saysı yarıya düşer.
Vücut hücrelerinde görülür.
Kalıtsal çeşitlilik oluşmaz.
Yaraların iyileşmesini sağlar.
5 6
345
5.
6.
7.
8.
8
Parça değişimi gözlenir.
Iki aşamada gerçekleşir.
Canlının yaşamı boyunca devam eder.
Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
Bu kütle takımı kullanılarak eşit kollu terazi ile K, L ve M cisimlerinin kütleleri ölçülmüş ve aşağıdaki durumlar ortaya
pkmıştır.
04
126
784
Üzerinde mitoz bölünmenin özellikleri yazan kütle takımının kütleleri ile üzerinde mayoz bölünmenin özellikleri yazan
kütle takımının kütleleri kendi içinde birbirine eşittir. Ancak üzerinde mayozun özellikleri yazanlar mitozun özellikleri ya-
zanlardan kütlece daha büyüktür.
Buna göre K, L ve M cisimlerinin kütleleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) K = L = M
B)M>K>L
C) L>K>M
D) L>M>K
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
Asda görselleri verilen kütle takımınının üzerinde mayoz ve mitoz bölünmenin özellikleri yazmaktadır. 12. Kromozom saysı yarıya düşer. Vücut hücrelerinde görülür. Kalıtsal çeşitlilik oluşmaz. Yaraların iyileşmesini sağlar. 5 6 345 5. 6. 7. 8. 8 Parça değişimi gözlenir. Iki aşamada gerçekleşir. Canlının yaşamı boyunca devam eder. Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Bu kütle takımı kullanılarak eşit kollu terazi ile K, L ve M cisimlerinin kütleleri ölçülmüş ve aşağıdaki durumlar ortaya pkmıştır. 04 126 784 Üzerinde mitoz bölünmenin özellikleri yazan kütle takımının kütleleri ile üzerinde mayoz bölünmenin özellikleri yazan kütle takımının kütleleri kendi içinde birbirine eşittir. Ancak üzerinde mayozun özellikleri yazanlar mitozun özellikleri ya- zanlardan kütlece daha büyüktür. Buna göre K, L ve M cisimlerinin kütleleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) K = L = M B)M>K>L C) L>K>M D) L>M>K
BÖLÜNMELER
1 yı-
teri-
yük
u ile
« kü-
lekt-
tiril-
1. Tüm canlılarda çeşitli nedenlerle hücre
bölünmesi olayı görülür.
Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleş-
mesi hücre bölünmesi ile olabilir?
A) Canlıların büyümesi
B) Döllenme olayı
C) Yaraların onarılması
D) Canlıların çoğalması
..***
Feis
Yayınlan
Ortaokul Fen Bilgisi
Mayoz
BÖLÜNMELER 1 yı- teri- yük u ile « kü- lekt- tiril- 1. Tüm canlılarda çeşitli nedenlerle hücre bölünmesi olayı görülür. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleş- mesi hücre bölünmesi ile olabilir? A) Canlıların büyümesi B) Döllenme olayı C) Yaraların onarılması D) Canlıların çoğalması ..*** Feis Yayınlan