Mevsimlerin Oluşumu Soruları

7.
LI BIL
A
Aşağıda güneş ışınlarının Dünya'ya yıl içinde dik geldiği noktaları gösteren şematik bir çizim ile K,
Güneş ışınlarının bir bölgeye geliş açısı ile cismin gölge boyu arasında ters orantı vardır.
L, M ve N şehirlerinin Dünya üzerindeki yerleri verilmiştir.
Kuzey Kutup Noktası
Yengeç Dönencesi
Ekvator-23 Eylül
Oğlak Dönencesi
Güneş ışınları dik açi ile düşmez
Temmuz
Ağustos
Ekim
Kasım
21 Haziran
21 Aralık
Mayıs
Nisan
Ocak
Şubat
Güneş ışınları dik açı ile düşmez.
Bir Kez 90°
21 Mart-Iki Kez 90°
Bir Kez 90°
Yengeç Dönencesi
Ekvator
Oğlak Dönencesi
Güney Kutup Noktası
Buna göre K, L, M ve N şehirlerinde düz bir zemine dik olarak yerleştirilen cisimlerin öğle vakti olu-
şan gölgeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi soylenemez
ANK şehrindeki cismin gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz.
Lşehrindeki cismin gölge boyu 21 Mart - 21 Haziran tarihleri arasında azalır. X
CM şehrindeki cismin gölge boyu 23 Eylül - 21 Aralık tarihleri arasında artar.
DN şehrindeki cismin gölge boyu 21 Aralık - 21 Mart tarihleri arasında azalır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
7. LI BIL A Aşağıda güneş ışınlarının Dünya'ya yıl içinde dik geldiği noktaları gösteren şematik bir çizim ile K, Güneş ışınlarının bir bölgeye geliş açısı ile cismin gölge boyu arasında ters orantı vardır. L, M ve N şehirlerinin Dünya üzerindeki yerleri verilmiştir. Kuzey Kutup Noktası Yengeç Dönencesi Ekvator-23 Eylül Oğlak Dönencesi Güneş ışınları dik açi ile düşmez Temmuz Ağustos Ekim Kasım 21 Haziran 21 Aralık Mayıs Nisan Ocak Şubat Güneş ışınları dik açı ile düşmez. Bir Kez 90° 21 Mart-Iki Kez 90° Bir Kez 90° Yengeç Dönencesi Ekvator Oğlak Dönencesi Güney Kutup Noktası Buna göre K, L, M ve N şehirlerinde düz bir zemine dik olarak yerleştirilen cisimlerin öğle vakti olu- şan gölgeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi soylenemez ANK şehrindeki cismin gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz. Lşehrindeki cismin gölge boyu 21 Mart - 21 Haziran tarihleri arasında azalır. X CM şehrindeki cismin gölge boyu 23 Eylül - 21 Aralık tarihleri arasında artar. DN şehrindeki cismin gölge boyu 21 Aralık - 21 Mart tarihleri arasında azalır.
FEN BİLİMLERİ
3.
0
2
21 Haziran
12-
Gece Süresi (Saat)
1
K Şehri
2 Konum
21 Mart
3
21 Aralık
B) Gündüz Süresi (Saat)
12
3 Konum
Şehir
L. Şehri
K
23 Eylül
Yukarıda Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımı ile deniz seviyesinden eşit yükseklikte bulunan K va
L şehirlerinin ocak ve temmuz aylarındaki sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Buna göre K ya da L. geh.
ri ile ilgili çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi hatalıdır?
GILL
Ocak Ayı Sıcaklık
Ortalaması (°C)
12
-5
0
25
Gece Süresi (Saat)
4 Konum
K Şehri
l
Temmuz Ayı Sıcaklık
Ortalaması (°C)
20
0
A
D) Gündüz Süresi (Saat)
124
L Sehi
FEN BİLİMLERİ
5.
Aşağıdaki grafikler
için çizilen gündü
ney Yarım Küre m
A) Süre (Saat)
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
FEN BİLİMLERİ 3. 0 2 21 Haziran 12- Gece Süresi (Saat) 1 K Şehri 2 Konum 21 Mart 3 21 Aralık B) Gündüz Süresi (Saat) 12 3 Konum Şehir L. Şehri K 23 Eylül Yukarıda Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımı ile deniz seviyesinden eşit yükseklikte bulunan K va L şehirlerinin ocak ve temmuz aylarındaki sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Buna göre K ya da L. geh. ri ile ilgili çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi hatalıdır? GILL Ocak Ayı Sıcaklık Ortalaması (°C) 12 -5 0 25 Gece Süresi (Saat) 4 Konum K Şehri l Temmuz Ayı Sıcaklık Ortalaması (°C) 20 0 A D) Gündüz Süresi (Saat) 124 L Sehi FEN BİLİMLERİ 5. Aşağıdaki grafikler için çizilen gündü ney Yarım Küre m A) Süre (Saat)
A
FEN BİLİMLERİ
1. Şekilde mevsim geçişlerinin yaşandığı bir tarihte Dünya'nın Güneş'e göre konumu veri
Dünya üzerindeki konumları bili
Z şehirlerinde bu tarihte,
P
Dönme ekseni
Yengeç Dönencesi
Ekvator çizgisi
Oğlak Dönencesi
•
.
Güneş ışınlarının öğle vakti X
de yeryüzü ile yaptığı açılar es
Güneş ışınları Z şehrine öğle
açı ile gelmektedir.
Güneş ışınlarının öğle vakti
yüzü ile yaptığı açı, Z şehrin
yaptığı açıdan küçüktür.
Buna göre bu tarihte X, Y ve Z şehirlerinde yaşanan
I. X ve Y şehirlerinde aynı mevsimler yaşanır.
X ve Z şehirlerinde gece ve gündüz süreleri eşittir.
Öğle vakti Z şehrinin birim yüzeyine düşen ısı miktarı en fazladır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A Yalnız III
B) I ve II
bilgileri veriliyor.
olaylarla ilgili,
Il ve ill
selde bir bölgede gündüz vakti esen rüzgârın yönü verilmiştir.
D) I, II ve
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
A FEN BİLİMLERİ 1. Şekilde mevsim geçişlerinin yaşandığı bir tarihte Dünya'nın Güneş'e göre konumu veri Dünya üzerindeki konumları bili Z şehirlerinde bu tarihte, P Dönme ekseni Yengeç Dönencesi Ekvator çizgisi Oğlak Dönencesi • . Güneş ışınlarının öğle vakti X de yeryüzü ile yaptığı açılar es Güneş ışınları Z şehrine öğle açı ile gelmektedir. Güneş ışınlarının öğle vakti yüzü ile yaptığı açı, Z şehrin yaptığı açıdan küçüktür. Buna göre bu tarihte X, Y ve Z şehirlerinde yaşanan I. X ve Y şehirlerinde aynı mevsimler yaşanır. X ve Z şehirlerinde gece ve gündüz süreleri eşittir. Öğle vakti Z şehrinin birim yüzeyine düşen ısı miktarı en fazladır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A Yalnız III B) I ve II bilgileri veriliyor. olaylarla ilgili, Il ve ill selde bir bölgede gündüz vakti esen rüzgârın yönü verilmiştir. D) I, II ve
4. Güneş ışınlannın dik veya dike yakın açılarla geldiği zamanlarda o yanm kürede yaz mevsimi yaşanır. Ya-
zın sıcaklıklar fazla olur. Bir cismin gölge boyu, Güneş ışınlarının dik gelmesi sebebiyle küçük olur. Gündüz
süreleri uzun, gece süreleri kısadır.
Bir şehrin son bir yılına ait sıcaklık değerlerini gösteren grafik verilmiştir.
Sıcaklık (C)
40
30-
20
10
0
-10-
-20+
2022 2023
-
Ocak
Mart
Şubat
Mayıs
Nisan
Temmuz
Ağustos
Haziran
Eylül
Ekim
A) Gölge boyunun en uzun olduğu aylar hangisidir?
B) En çok yağış alan ay hangisidir?
C) Hangi aylarda gece süreleri gündüz sürelerinden daha fazladır?
D) Bu şehir hangi yarım kürededir?
13
B KİTAPÇIĞI
Kasım
Buna göre yukarıdaki bilgilerden ve verilen grafikten yararlanarak aşağıdaki soruların hangisine
cevap verilemez?
Aralık
Aylar
8. SINIF LGS SAYISAL DENEM
8. SINIF
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
4. Güneş ışınlannın dik veya dike yakın açılarla geldiği zamanlarda o yanm kürede yaz mevsimi yaşanır. Ya- zın sıcaklıklar fazla olur. Bir cismin gölge boyu, Güneş ışınlarının dik gelmesi sebebiyle küçük olur. Gündüz süreleri uzun, gece süreleri kısadır. Bir şehrin son bir yılına ait sıcaklık değerlerini gösteren grafik verilmiştir. Sıcaklık (C) 40 30- 20 10 0 -10- -20+ 2022 2023 - Ocak Mart Şubat Mayıs Nisan Temmuz Ağustos Haziran Eylül Ekim A) Gölge boyunun en uzun olduğu aylar hangisidir? B) En çok yağış alan ay hangisidir? C) Hangi aylarda gece süreleri gündüz sürelerinden daha fazladır? D) Bu şehir hangi yarım kürededir? 13 B KİTAPÇIĞI Kasım Buna göre yukarıdaki bilgilerden ve verilen grafikten yararlanarak aşağıdaki soruların hangisine cevap verilemez? Aralık Aylar 8. SINIF LGS SAYISAL DENEM 8. SINIF
8. SINIF LGS SAYISAL DENEME
D) Bölgede alçak basınç alanı oluşur.
8. SINIF
2. Fen Bilimleri öğretmeni Cansu Hanım, Kuzey ve Güney yarım kürede yaşanan mevsimler ile ilgili olarak öğ-
rencilerin belirttiği aşağıdaki ifadeleri değerlendiriyor.
Yeliz
Yeşim
Serkan
Fatih
Güneş ışınları, Kuzey yarım küreye daha dik olarak geldiği
zaman bu yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyor olabilir.
Kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanırken, Güney yarım
kürede yaz mevsimi yaşanır.
Aynı zaman diliminde Güney yarım kürede gündüz süresi
uzarken, Kuzey yarım kürede gece süresi uzar.
Güneş ışınları Kuzey yarım küreye dar açıyla geldiği zaman
bu yarım kürede kış mevsimi yaşanıyor olabilir.
Buna göre, hangi öğrenci ya da öğrencilerin belirttikleri ifade doğrudur?
A) Yalnız Serkan
B) Yeliz ve Yeşim
C) Yeliz, Yeşim ve Fatih
D) Yeliz, Yeşim, Serkan ve Fatih
12
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
8. SINIF LGS SAYISAL DENEME D) Bölgede alçak basınç alanı oluşur. 8. SINIF 2. Fen Bilimleri öğretmeni Cansu Hanım, Kuzey ve Güney yarım kürede yaşanan mevsimler ile ilgili olarak öğ- rencilerin belirttiği aşağıdaki ifadeleri değerlendiriyor. Yeliz Yeşim Serkan Fatih Güneş ışınları, Kuzey yarım küreye daha dik olarak geldiği zaman bu yarım kürede yaz mevsimi yaşanıyor olabilir. Kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanırken, Güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Aynı zaman diliminde Güney yarım kürede gündüz süresi uzarken, Kuzey yarım kürede gece süresi uzar. Güneş ışınları Kuzey yarım küreye dar açıyla geldiği zaman bu yarım kürede kış mevsimi yaşanıyor olabilir. Buna göre, hangi öğrenci ya da öğrencilerin belirttikleri ifade doğrudur? A) Yalnız Serkan B) Yeliz ve Yeşim C) Yeliz, Yeşim ve Fatih D) Yeliz, Yeşim, Serkan ve Fatih 12
1.
Güneş ışınlarının geliş açısı ile gölge boyu ters
orantılıdır.
Aşağıda K şehrindeki bir trafik levhasının orijinal
boyu ile 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerinde öğle
vakti oluşan gölge boyları gösterilmiştir.
0
Levhanın orijinal
boyu
Levhanın
21 Aralık'taki
gölgesi
A) Yalnız II
Il ve III
Levhanın
21 Haziran'daki
gölgesi
Buna göre,
1. K şehri Oğlak Dönencesi üzerindedir.
II. Güneş ışınları 21 Aralık'ta K şehrine 21 Hazi-
ran'dakine göre daha dik açıyla düşer.
III. 21 Haziran'da K şehrinde kış mevsimi yaşanır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve III
D) I, Hve li
1
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
1. Güneş ışınlarının geliş açısı ile gölge boyu ters orantılıdır. Aşağıda K şehrindeki bir trafik levhasının orijinal boyu ile 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerinde öğle vakti oluşan gölge boyları gösterilmiştir. 0 Levhanın orijinal boyu Levhanın 21 Aralık'taki gölgesi A) Yalnız II Il ve III Levhanın 21 Haziran'daki gölgesi Buna göre, 1. K şehri Oğlak Dönencesi üzerindedir. II. Güneş ışınları 21 Aralık'ta K şehrine 21 Hazi- ran'dakine göre daha dik açıyla düşer. III. 21 Haziran'da K şehrinde kış mevsimi yaşanır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve III D) I, Hve li 1
3.
Turk ediyor.
gure aşağıda verilenlerden hangileri birbiri ile yer değiştirilirse hata düzeltilmiş olur?
-C-b
Atta
Ali ve Canan yaşadıkları yerler hakkında aşağıdaki bilgileri veriyorlar.
Canan: Dün en uzun gündüz yaşanıp gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başladı.
Ali: Yaşadığım yerde Dünya'nın diğer yarım küresine göre Güneş ışığı daha dik açı ile düşmektedir.
Buna göre Ali ve Canan'ın yaşadığı şehirler ve tarihlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanliştirg
A) Tarih 21 Haziran ise Ali'nin yaşadığı şehir kuzey yarım kürede yer almaktadır.
B) Tarih 22 Aralık ise Canan'ın yaşadığı şehir güney yarım kürede yer almaktadır.
C Tarih 21 Mart ile 21 Haziran arası ise Ali'nin yaşadığı şehir güney yarım kürede yer almaktadır.
DT Tarih 22 Haziran ise Canan'ın yaşadığı şehir kuzey yarım kürede yer almaktadır.
Fen Bilimleri Testi
B-b
DE-C
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
3. Turk ediyor. gure aşağıda verilenlerden hangileri birbiri ile yer değiştirilirse hata düzeltilmiş olur? -C-b Atta Ali ve Canan yaşadıkları yerler hakkında aşağıdaki bilgileri veriyorlar. Canan: Dün en uzun gündüz yaşanıp gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başladı. Ali: Yaşadığım yerde Dünya'nın diğer yarım küresine göre Güneş ışığı daha dik açı ile düşmektedir. Buna göre Ali ve Canan'ın yaşadığı şehirler ve tarihlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanliştirg A) Tarih 21 Haziran ise Ali'nin yaşadığı şehir kuzey yarım kürede yer almaktadır. B) Tarih 22 Aralık ise Canan'ın yaşadığı şehir güney yarım kürede yer almaktadır. C Tarih 21 Mart ile 21 Haziran arası ise Ali'nin yaşadığı şehir güney yarım kürede yer almaktadır. DT Tarih 22 Haziran ise Canan'ın yaşadığı şehir kuzey yarım kürede yer almaktadır. Fen Bilimleri Testi B-b DE-C Diğer sayfaya geçiniz.
2
ERİ TESTİ
DİKKAT BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACADIN TOPLAN SORU SANS 20DR BU BÖLMDEKİ SORULARLA ILGILI CEVAPLARINIZL
APAZONZORKEN BUNLERİ TEST SOLUMUNE SARETLEVINZ
Aşağıdaki görselde 21 Mart tarihinde Dupya'nin Güneş karşısındaki durumu gösterilmiştir.
Dünya
Gove-Sorbole
Güneş
Buna göre;
Pünya üzerindeki tüm noktalarda gece-gündüz süreleri eşitlenir.
Bu tarihten sonra güney yanm kürede ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar.
Güneş işinian kuzey yanm küre yüzeyinde giderek daha fazla isi enerjisi oluşturur.
Güneş şinlan öğle vakti Yengeç Dönencesi üzerindeki noktalara dik açı ile düşer.
yargılarından hangileri doğrudur?
ve Ill
A
Kerem iklim ve hava durumu ile ilgili aşağıdaki kartları hazırlıyor.
Hava Duru
D) II, III ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
2 ERİ TESTİ DİKKAT BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACADIN TOPLAN SORU SANS 20DR BU BÖLMDEKİ SORULARLA ILGILI CEVAPLARINIZL APAZONZORKEN BUNLERİ TEST SOLUMUNE SARETLEVINZ Aşağıdaki görselde 21 Mart tarihinde Dupya'nin Güneş karşısındaki durumu gösterilmiştir. Dünya Gove-Sorbole Güneş Buna göre; Pünya üzerindeki tüm noktalarda gece-gündüz süreleri eşitlenir. Bu tarihten sonra güney yanm kürede ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar. Güneş işinian kuzey yanm küre yüzeyinde giderek daha fazla isi enerjisi oluşturur. Güneş şinlan öğle vakti Yengeç Dönencesi üzerindeki noktalara dik açı ile düşer. yargılarından hangileri doğrudur? ve Ill A Kerem iklim ve hava durumu ile ilgili aşağıdaki kartları hazırlıyor. Hava Duru D) II, III ve IV
Y
E
4.
Şehirler
PRS
T
Ocak ayındaki
ortalama si-
caklık değer-
leri (°C)
32
29
6
Ağustos orta-
mala sıcaklık
değerleri (°C)
33
5
3
35
Yukarıdaki, tablolarda P, R, S ve T şehirlerinde ocak
ve ağustos aylarındaki ortalama sıcaklık değerleri
verilmiştir.
Bu tabloları inceleyen bir öğrenci,
1. P ve S farklı yarım kürededir.
II. R ve S Güney Yarım Küre'dedir.
III. T'de kış mevsimi yaşanırken P'de yaz mevsimi
yaşanır.
yargılarından hangilerine ulaşılır? (Şehirlerin hiç-
biri ekvator bölgesinde bulunmamaktadır.)
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
19
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
Y E 4. Şehirler PRS T Ocak ayındaki ortalama si- caklık değer- leri (°C) 32 29 6 Ağustos orta- mala sıcaklık değerleri (°C) 33 5 3 35 Yukarıdaki, tablolarda P, R, S ve T şehirlerinde ocak ve ağustos aylarındaki ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir. Bu tabloları inceleyen bir öğrenci, 1. P ve S farklı yarım kürededir. II. R ve S Güney Yarım Küre'dedir. III. T'de kış mevsimi yaşanırken P'de yaz mevsimi yaşanır. yargılarından hangilerine ulaşılır? (Şehirlerin hiç- biri ekvator bölgesinde bulunmamaktadır.) A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III. 19
Aldk
1. Aşağıdaki grafikte farklı şehirlere ait aynı tarihteki sıcaklık değerleri verilmiştir. K, L, M ve N şehirleri ekvator
kuşağında bulunmamaktadır.
C
35
30
25
20-
151
10
Sıcaklık (°C)
K L
M
N
Şehir
Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) K ve M şehirleri aynı yarım kürede olup yaz mevsimini yaşıyor olabilir.
B) Lşehri diğerlerinden farklı bir yarım kürede olup kış mevsimini yaşıyor olabilir.
C) N şehri ilkbahar mevsimini yaşarken K ve M şehri yaz, L şehri ise kış mevsimini yaşar.
K, M ve N şehirleri aynı yarım kürede olup K ve M gündüz saatlerini yaşarken, N şehri ise gece saat-
lerini yaşıyor olabilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
Aldk 1. Aşağıdaki grafikte farklı şehirlere ait aynı tarihteki sıcaklık değerleri verilmiştir. K, L, M ve N şehirleri ekvator kuşağında bulunmamaktadır. C 35 30 25 20- 151 10 Sıcaklık (°C) K L M N Şehir Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) K ve M şehirleri aynı yarım kürede olup yaz mevsimini yaşıyor olabilir. B) Lşehri diğerlerinden farklı bir yarım kürede olup kış mevsimini yaşıyor olabilir. C) N şehri ilkbahar mevsimini yaşarken K ve M şehri yaz, L şehri ise kış mevsimini yaşar. K, M ve N şehirleri aynı yarım kürede olup K ve M gündüz saatlerini yaşarken, N şehri ise gece saat- lerini yaşıyor olabilir.
D)
B)
20. Çuha çiçekleri sıcak ortamda yetiştirildiklerinde beyaz renkli, soğuk ortamlarda yetiştirildiklerinde kırmızı renk
çiçek açmaktadır
Sıcak Ortam
Soğuk Ortam
Dünya'nın eksen eğikliğinden dolayı herhangi bir bölgesine yıl içerisinde Güneş ışınlarının geliş açısında farklılık
görülmektedir. Güneş ışınını dik açı ile alan yerler, eğimli açı ile alan yerlerden fazla isinmaktadır.
Kuzey
Yanım Küre
KYK
11
Güney
Yarım Küre
Buna göre Dünya'nın şekilde verilen I ve II konumlarında Kuzey yarım küre ve Güney yarım kürede yetiş-
tirilen çuha çiçeklerinin renkleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (KYK: Kuzey yarım küre,
GYK: Güney yarım küre)
GYK
Kuzey
Yarım Küre
I
KYK
Güney
Yarım Küre
GYK
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
D) B) 20. Çuha çiçekleri sıcak ortamda yetiştirildiklerinde beyaz renkli, soğuk ortamlarda yetiştirildiklerinde kırmızı renk çiçek açmaktadır Sıcak Ortam Soğuk Ortam Dünya'nın eksen eğikliğinden dolayı herhangi bir bölgesine yıl içerisinde Güneş ışınlarının geliş açısında farklılık görülmektedir. Güneş ışınını dik açı ile alan yerler, eğimli açı ile alan yerlerden fazla isinmaktadır. Kuzey Yanım Küre KYK 11 Güney Yarım Küre Buna göre Dünya'nın şekilde verilen I ve II konumlarında Kuzey yarım küre ve Güney yarım kürede yetiş- tirilen çuha çiçeklerinin renkleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (KYK: Kuzey yarım küre, GYK: Güney yarım küre) GYK Kuzey Yarım Küre I KYK Güney Yarım Küre GYK
9. Güneş ışınlarının Dünya'ya geliş açısı ile ilgili yapılan etkinlikte Güneş el feneri, Dünya yüzeyi ise defter ile tem-
sil edilmiştir.
K
El feneri açısı
Defterde aydınlanan kare sayısı
Etkinlikte el fenerleri deftere eşit uzaklıkta K, L ve M açılarıyla yollanıyor ve defter üzerinde aydınlanan kareler
sayılarak aşağıdaki tablo oluşturuluyor.
70°
B) Yalnız II
Svett
K
12
L
32
M
D) II ve III
M
56
Sadece yapılan bu etkinlik ile;
LEtkinlikteki bağımlı değişken ışığın yüzeye geliş açısı, bağımsız değişken ise ışığın aydınlattığı alandır.
Güneş ışınlarının geliş açısı arttıkça aydınlanan bölgenin alanı azalır.
H. Güneş ışınlarının yüzeye dik açıyla geldiği bölgelerde yüzeyin sıcaklık artışı daha fazla olur.
ifadelerinden hangilerine ulaşılır?
A) YalzT
50⁰
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
9. Güneş ışınlarının Dünya'ya geliş açısı ile ilgili yapılan etkinlikte Güneş el feneri, Dünya yüzeyi ise defter ile tem- sil edilmiştir. K El feneri açısı Defterde aydınlanan kare sayısı Etkinlikte el fenerleri deftere eşit uzaklıkta K, L ve M açılarıyla yollanıyor ve defter üzerinde aydınlanan kareler sayılarak aşağıdaki tablo oluşturuluyor. 70° B) Yalnız II Svett K 12 L 32 M D) II ve III M 56 Sadece yapılan bu etkinlik ile; LEtkinlikteki bağımlı değişken ışığın yüzeye geliş açısı, bağımsız değişken ise ışığın aydınlattığı alandır. Güneş ışınlarının geliş açısı arttıkça aydınlanan bölgenin alanı azalır. H. Güneş ışınlarının yüzeye dik açıyla geldiği bölgelerde yüzeyin sıcaklık artışı daha fazla olur. ifadelerinden hangilerine ulaşılır? A) YalzT 50⁰
16. Dünya yüzeyinde farklı bölgelerde özdeş cisimlerin yıl içerisinde gölge boyundaki değişim grafikleri aşağıda verilmiştir.
AGölge Boyu
AGölge Boyu
Gölge Boyu
21
21
21
Mart Haziran
X Cismi
23
Eylül
Tarihler
Tarihler
21
21 21
23
Aralık Mart Haziran Eylül
Y Cismi
21
Aralık
21
Haziran
21
Mart
Z Cismi
Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin Dünya üzerindeki konumları aşağıdakilerden hangisidir?
D)
B)
C)
A)
Tarihler
23
Eylül
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
16. Dünya yüzeyinde farklı bölgelerde özdeş cisimlerin yıl içerisinde gölge boyundaki değişim grafikleri aşağıda verilmiştir. AGölge Boyu AGölge Boyu Gölge Boyu 21 21 21 Mart Haziran X Cismi 23 Eylül Tarihler Tarihler 21 21 21 23 Aralık Mart Haziran Eylül Y Cismi 21 Aralık 21 Haziran 21 Mart Z Cismi Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin Dünya üzerindeki konumları aşağıdakilerden hangisidir? D) B) C) A) Tarihler 23 Eylül
11, 12 ve 13. soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayınız.
Gündüzleri dağların yüksek kesimleri, düzlüklerden daha erken ısınır. Sulak alanlar ise suyun geç isinmasından
dolayı gündüzleri karalardan daha geç ısınırlar. Gece ise dağların yüksek kesimleri soğuk, sulak alanlar ise düzlük
karasal alanlara göre daha sıcaktır. (YBA: Yüksek Basınç Alanı, ABA: Alçak Basınç Alanı)
Dag
11. I ve Il numaralı bölgelerde gündüz oluşacak ba-
sınç alanları aşağıdakilerden hangisidir?
A) I →YBA
Il → ABA
C) I ABA
Il →YBA
||
Düzlük Karasal Alan
B) I→YBA
Il → YBA
A) ||| > | > 1
C) | > | > |
D) I ABA
II → ABA
12. Gündüz I ile II. ve II ile III. bölgeler arasında olu-
şacak rüzgârların yönü aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru verilmiştir?
A) Il'den l'e, Il'den Ill'e doğrudur.
B) Il'den l'e, Ill'den Il'ye doğrudur.
C) I'den Il'ye, Il'den Ill'e doğrudur.
D) I'den Il'ye, Ill'den Il'ye doğrudur.
13. Gündüz bu üç bölgede oluşacak hava basınç
değerlerinin doğru karşılaştırılmış hâli aşağıda-
kilerden hangisidir?
B) || > | >1
D) || > || = 1
Yer
Tarih
14. Bir bilim insanının vereceği konferanslarla ilgili tab-
lo ve bu yerlerin Dünya üzerindeki konumu aşağıda
verilmiştir.
|||
A)
B
Göl
X
10 Ocak
X
Kış
İlkbahar
İlkbahar
Kış
Y
30 Mart
OD
Buna göre bilim insanının X, Y ve Z şehirlerinc
bulunduğu tarihlerde hangi mevsimler yaşanı
İlkbahar
Yaz
Yaz
İlkbahar
Z
29 Ekim
YD
E
Sonbahar
Sonbahar
İlkbahar
kbahar
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
11, 12 ve 13. soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Gündüzleri dağların yüksek kesimleri, düzlüklerden daha erken ısınır. Sulak alanlar ise suyun geç isinmasından dolayı gündüzleri karalardan daha geç ısınırlar. Gece ise dağların yüksek kesimleri soğuk, sulak alanlar ise düzlük karasal alanlara göre daha sıcaktır. (YBA: Yüksek Basınç Alanı, ABA: Alçak Basınç Alanı) Dag 11. I ve Il numaralı bölgelerde gündüz oluşacak ba- sınç alanları aşağıdakilerden hangisidir? A) I →YBA Il → ABA C) I ABA Il →YBA || Düzlük Karasal Alan B) I→YBA Il → YBA A) ||| > | > 1 C) | > | > | D) I ABA II → ABA 12. Gündüz I ile II. ve II ile III. bölgeler arasında olu- şacak rüzgârların yönü aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? A) Il'den l'e, Il'den Ill'e doğrudur. B) Il'den l'e, Ill'den Il'ye doğrudur. C) I'den Il'ye, Il'den Ill'e doğrudur. D) I'den Il'ye, Ill'den Il'ye doğrudur. 13. Gündüz bu üç bölgede oluşacak hava basınç değerlerinin doğru karşılaştırılmış hâli aşağıda- kilerden hangisidir? B) || > | >1 D) || > || = 1 Yer Tarih 14. Bir bilim insanının vereceği konferanslarla ilgili tab- lo ve bu yerlerin Dünya üzerindeki konumu aşağıda verilmiştir. ||| A) B Göl X 10 Ocak X Kış İlkbahar İlkbahar Kış Y 30 Mart OD Buna göre bilim insanının X, Y ve Z şehirlerinc bulunduğu tarihlerde hangi mevsimler yaşanı İlkbahar Yaz Yaz İlkbahar Z 29 Ekim YD E Sonbahar Sonbahar İlkbahar kbahar
15. Ayçiçeğinin çiçek kısımları gün içinde Güneş'i takip ederek aşağıdaki gibi hareket eder. Geceleri ise tersi yönde
hareket ederek sabahki konumuna geri döner.
Buna göre Yengeç dönencesi üzerinde bulunan ayçiçeği tomurcuklarının 21 Aralık, 21 Mart, 23 Eylül ve
21 Haziran tarihlerindeki öğle vakti yönelimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
21 Aralık
21 Mart
23 Eylül
21 Haziran
A)
B)
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
15. Ayçiçeğinin çiçek kısımları gün içinde Güneş'i takip ederek aşağıdaki gibi hareket eder. Geceleri ise tersi yönde hareket ederek sabahki konumuna geri döner. Buna göre Yengeç dönencesi üzerinde bulunan ayçiçeği tomurcuklarının 21 Aralık, 21 Mart, 23 Eylül ve 21 Haziran tarihlerindeki öğle vakti yönelimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 21 Aralık 21 Mart 23 Eylül 21 Haziran A) B)
man geçer.
klığına bag
genellikle
geçer.
10. Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan özdeş sıvıların aynı sıcaklığa ulaşması için geçen zaman sıvının kütlesiyle doğru oran-
tılı olarak değişir. Kütlesi fazla olan sıvı daha geç ısınır.
Aşağıda özdeş ısıtıcılarla ısıtılan özdeş kaplardaki suların aynı sıcaklığa ulaşma süreleri altlarında verilmiştir.
A Kabi
B Kabi
C Kabi
250 ml
J
5 dakika
A) AY.D.
BO.D.
CIE
GÜNEŞ
500 ml
B) A → O.D.
B-E
C→Y.D.
10 dakika
Y.D
O.D.
21 Haziran
Buna göre A, B ve C kaplarında bulunan suların sıcaklıklarının eşit sürede aynı miktarda artması için
öğle vakti Dünya üzerinde verilen konumlardan hangilerine konulması uygun olabilir? (Yalnızca Güneş'in
Isıtıcı etkisi dikkate alınacaktır.)
C) A E
1000 ml
BO.D.
C➡Y.D.
I ve III.
20 dakika
D) A→Y.D.
B-E
C-O.D.
33
Ortaokul Fen Bilgisi
Mevsimlerin Oluşumu
man geçer. klığına bag genellikle geçer. 10. Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan özdeş sıvıların aynı sıcaklığa ulaşması için geçen zaman sıvının kütlesiyle doğru oran- tılı olarak değişir. Kütlesi fazla olan sıvı daha geç ısınır. Aşağıda özdeş ısıtıcılarla ısıtılan özdeş kaplardaki suların aynı sıcaklığa ulaşma süreleri altlarında verilmiştir. A Kabi B Kabi C Kabi 250 ml J 5 dakika A) AY.D. BO.D. CIE GÜNEŞ 500 ml B) A → O.D. B-E C→Y.D. 10 dakika Y.D O.D. 21 Haziran Buna göre A, B ve C kaplarında bulunan suların sıcaklıklarının eşit sürede aynı miktarda artması için öğle vakti Dünya üzerinde verilen konumlardan hangilerine konulması uygun olabilir? (Yalnızca Güneş'in Isıtıcı etkisi dikkate alınacaktır.) C) A E 1000 ml BO.D. C➡Y.D. I ve III. 20 dakika D) A→Y.D. B-E C-O.D. 33