Mitoz Soruları

10. Şemada bir hücrenin geçirdiği hücre bölünmesine ait evreler verilmiştir.
-1
-
Buna göre bölünme süresince aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez?
ADNA'nın kendisini kopyalayarak sayısını iki katına çıkarması döllenme
BY Sitoplazma bölünmesinin boğumlanma şeklinde gerçekleşmesi ayuan-mayoz
Kardeş kromatitlerinin birbirinden ayrılarak karşılıklı kutuplara çekilmesi Hayvan
Dy Bölünme sonucu bir hücreden aynı kalıtsal yapıda iki hücre oluşmasız
FEN BİLİMLERİ
22
<B
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
10. Şemada bir hücrenin geçirdiği hücre bölünmesine ait evreler verilmiştir. -1 - Buna göre bölünme süresince aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez? ADNA'nın kendisini kopyalayarak sayısını iki katına çıkarması döllenme BY Sitoplazma bölünmesinin boğumlanma şeklinde gerçekleşmesi ayuan-mayoz Kardeş kromatitlerinin birbirinden ayrılarak karşılıklı kutuplara çekilmesi Hayvan Dy Bölünme sonucu bir hücreden aynı kalıtsal yapıda iki hücre oluşmasız FEN BİLİMLERİ 22 <B
vodafone TR
İLİMLERİ
BAHÇEŞEHİR KOLEJI
10. Yandaki şekilde mitoz hücre
bölünmesinin bir evresi gösteril-
mektedir.
11.
00:52
88
Mayoz bölünmenin
canlılar için önemi
nedir? Ömek veriniz.
%80
TEST
2
88
88
68
Aşağıda verilen olaylardan hangisi şekil
gösterilen evreden sonra meydana gelir?
A) Homolog kromozomların ayrılması
B) Kalıtım materyalinin kendini eşlemesi
C) Sitoplazma bölünmesi
D) Kromozomların hücrenin ortasına dizilme
Mayoz bölünme canlılar aras
çeşitliliği sağlar ve tür için
kromozom sayısının sab
kalmasında etkilidir. Örneği
yumurta ikizleri hariç hiçbir
genetik olarak birbirinin ay
değildir. Ancak sağlıklı bi
insanların kromozom sayısı
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
vodafone TR İLİMLERİ BAHÇEŞEHİR KOLEJI 10. Yandaki şekilde mitoz hücre bölünmesinin bir evresi gösteril- mektedir. 11. 00:52 88 Mayoz bölünmenin canlılar için önemi nedir? Ömek veriniz. %80 TEST 2 88 88 68 Aşağıda verilen olaylardan hangisi şekil gösterilen evreden sonra meydana gelir? A) Homolog kromozomların ayrılması B) Kalıtım materyalinin kendini eşlemesi C) Sitoplazma bölünmesi D) Kromozomların hücrenin ortasına dizilme Mayoz bölünme canlılar aras çeşitliliği sağlar ve tür için kromozom sayısının sab kalmasında etkilidir. Örneği yumurta ikizleri hariç hiçbir genetik olarak birbirinin ay değildir. Ancak sağlıklı bi insanların kromozom sayısı
p Anahtarı
→Balık
→Semender
→Kaplumbağa
Tavuk
→ Domuz
→→Sığır
→ Tavşan
→İnsan
Görselde soldan sağa; Balık, Semender,
Kaplumbağa, Tavuk, Domuz, Sığır, Tavşan
ve İnsan canlılarının gelişim sürecindeki
bazı aşamaları gösterilmektedir.
3999398
+999999
(tas
Buna göre, görseldeki canlıların gelişim süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Canlının gelişim sürecinin tüm evrelerinde bir hücrenin kromozom sayısı sabit kalmıştır.
B) Canlıların gelişim sürecinde hücre sayısı zamanla artmıştır.
Gelişim sürecinde hücrelerde genetik çeşitlilik oluşmuştur.
D) Gelişim sürecinde art arda mitoz bölünmeler görülmüştür.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
p Anahtarı →Balık →Semender →Kaplumbağa Tavuk → Domuz →→Sığır → Tavşan →İnsan Görselde soldan sağa; Balık, Semender, Kaplumbağa, Tavuk, Domuz, Sığır, Tavşan ve İnsan canlılarının gelişim sürecindeki bazı aşamaları gösterilmektedir. 3999398 +999999 (tas Buna göre, görseldeki canlıların gelişim süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Canlının gelişim sürecinin tüm evrelerinde bir hücrenin kromozom sayısı sabit kalmıştır. B) Canlıların gelişim sürecinde hücre sayısı zamanla artmıştır. Gelişim sürecinde hücrelerde genetik çeşitlilik oluşmuştur. D) Gelişim sürecinde art arda mitoz bölünmeler görülmüştür.
3. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Tek hücreli canlılarda büyümeyi sağlar
B) Çok hücreli canlılarda yaraların onarılmasını sağlar.
CyBazı çok hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
D) Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
3. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tek hücreli canlılarda büyümeyi sağlar B) Çok hücreli canlılarda yaraların onarılmasını sağlar. CyBazı çok hücreli canlılarda üremeyi sağlar. D) Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
7.
A ve B hücreleri, aynı insana ait farklı üreme ana hüc-
releridir.
46 kromozomlu A üreme ana hücresinin bölünmesi
sonucu 46 kromozomlu iki yeni hücre oluşuyor.
46 kromozomlu B üreme ana hücresinin bölünmesi
sonucu 23 kromozomlu dört yeni hücre oluşuyor.
46
A Hücresi
46
46
23
23
B Hücresi
46
Buna göre aşağıda söylenenlerden hangisinin doğruluğu kesin değildir?
A) Üreme ana hücreleri, hem mitoz bölünme hem de mayoz bölünme geçirebilen hücrelerdir.
BA hücresinin bölünmesi sonucu oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri B hücresi ile aynıdır.
C) A ve B üreme ana hücreleri erkek bireyde olduğu için sperm ana hücresi olarak adlandırılır.
D) Deme ana hücrelerinin geçireceği tüm bölünme türlerinde kromozom sayısı yarıya iner.
23
23
i l
23
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
7. A ve B hücreleri, aynı insana ait farklı üreme ana hüc- releridir. 46 kromozomlu A üreme ana hücresinin bölünmesi sonucu 46 kromozomlu iki yeni hücre oluşuyor. 46 kromozomlu B üreme ana hücresinin bölünmesi sonucu 23 kromozomlu dört yeni hücre oluşuyor. 46 A Hücresi 46 46 23 23 B Hücresi 46 Buna göre aşağıda söylenenlerden hangisinin doğruluğu kesin değildir? A) Üreme ana hücreleri, hem mitoz bölünme hem de mayoz bölünme geçirebilen hücrelerdir. BA hücresinin bölünmesi sonucu oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri B hücresi ile aynıdır. C) A ve B üreme ana hücreleri erkek bireyde olduğu için sperm ana hücresi olarak adlandırılır. D) Deme ana hücrelerinin geçireceği tüm bölünme türlerinde kromozom sayısı yarıya iner. 23 23 i l 23
Bir hayvan hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmenin evreleri aşağıda verilmiştir.
6:0:0:0:0:8-8
3
2
4
5
Numaralanmış evrelerle ilgili öğrenciler sırasıyla tahtaya açıklamalar yazıyor.
Emre: 1 numaralı evrenin başında DNA kendisini eşleyerek kalıtsal madde miktarını iki katına çıkarır ve bu
sayede kromozomlar oluşur.
Seda: 2 numaralı evrede çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlar. Sentrozomların kutuplara çekilmeye baş-
lamasıyla iğ iplikleri oluşur.
Ceren: 3 numaralı evrede iğ ipliklerine yakalanan kromozomlar hücrenin ortasına dizilir.
Ahmet: 4 numaralı evrede kardeş kromotidler birbirinden ayrılarak kutuplara doğru çekilir.
Özge: 5 numaralı evrede çekirdek bölünmesi tamamlanarak sitoplazma bölünmeye başlar. Çekirdek zarı ve
çekirdekçik tekrar oluşur.
Kerem: 6 numaralı evrede bölünme tamamlanır ve kalıtsal özellikleri birbirinden farklı iki yeni hücre oluşur.
Buna göre hangi öğrenciler yaptığı açıklamada hata yapmıştır?
A) Yalnız Kerem
B) Emre ve Özge
C) Seda ve Ceren
D) Ahmet ve Kerem
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
Bir hayvan hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmenin evreleri aşağıda verilmiştir. 6:0:0:0:0:8-8 3 2 4 5 Numaralanmış evrelerle ilgili öğrenciler sırasıyla tahtaya açıklamalar yazıyor. Emre: 1 numaralı evrenin başında DNA kendisini eşleyerek kalıtsal madde miktarını iki katına çıkarır ve bu sayede kromozomlar oluşur. Seda: 2 numaralı evrede çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlar. Sentrozomların kutuplara çekilmeye baş- lamasıyla iğ iplikleri oluşur. Ceren: 3 numaralı evrede iğ ipliklerine yakalanan kromozomlar hücrenin ortasına dizilir. Ahmet: 4 numaralı evrede kardeş kromotidler birbirinden ayrılarak kutuplara doğru çekilir. Özge: 5 numaralı evrede çekirdek bölünmesi tamamlanarak sitoplazma bölünmeye başlar. Çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşur. Kerem: 6 numaralı evrede bölünme tamamlanır ve kalıtsal özellikleri birbirinden farklı iki yeni hücre oluşur. Buna göre hangi öğrenciler yaptığı açıklamada hata yapmıştır? A) Yalnız Kerem B) Emre ve Özge C) Seda ve Ceren D) Ahmet ve Kerem
(
I.
IT
4.) I. Çekirdek zarı eriyerek kaybolur.
II. Homolog kromozomlar birbiri üzerine
kıvrılarak parça değişimi olur.
III. Bitki hücresinde ara tamel oluşumu ile
sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.
Yukarıda verilen olaylardan hangisi veya hangileri
sadece mayoz bölünmede gerçekleşir?
A) I ve II
C) I ve III
B) Yalnız II
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
( I. IT 4.) I. Çekirdek zarı eriyerek kaybolur. II. Homolog kromozomlar birbiri üzerine kıvrılarak parça değişimi olur. III. Bitki hücresinde ara tamel oluşumu ile sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Yukarıda verilen olaylardan hangisi veya hangileri sadece mayoz bölünmede gerçekleşir? A) I ve II C) I ve III B) Yalnız II D) I, II ve III
1.
Bakteriler uygun koşullarda hızlı mitoz bölünme geçirirken, uygun olmayan koşullarda bölünme hızını azaltırlar.
Mitoz bölünme: Tek hücreli canlılarda bölünerek çoğalan bir üreme sistemidir.
2. Bölünme
A) 10
1. Bölünme
ave
66
----
--
66
Yukarıdaki şekilde bir bakteri olumsuz koşullarda ikiye bölünürken, uygun koşullarda ise üçe bölünerek çoğalmayı sağlar. Her
adımda sırasıyla olumsuz ve olumlu koşullarda çoğalıyor.
Buna göre, 2.64 tane bakteri olduğunda son olarak kaçıncı bölünmeyi tamamlamıştır?
2.(1-3)
olumsuz koşullarda üreme
B) 9
Lu
C) 11
olumlu koşullarda üreme
C
D) 12
olumbu
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
1. Bakteriler uygun koşullarda hızlı mitoz bölünme geçirirken, uygun olmayan koşullarda bölünme hızını azaltırlar. Mitoz bölünme: Tek hücreli canlılarda bölünerek çoğalan bir üreme sistemidir. 2. Bölünme A) 10 1. Bölünme ave 66 ---- -- 66 Yukarıdaki şekilde bir bakteri olumsuz koşullarda ikiye bölünürken, uygun koşullarda ise üçe bölünerek çoğalmayı sağlar. Her adımda sırasıyla olumsuz ve olumlu koşullarda çoğalıyor. Buna göre, 2.64 tane bakteri olduğunda son olarak kaçıncı bölünmeyi tamamlamıştır? 2.(1-3) olumsuz koşullarda üreme B) 9 Lu C) 11 olumlu koşullarda üreme C D) 12 olumbu
ell
13. Sema, mitoz ile ilgili bir sunum hazırlamıştır.
Bu sunumda elindeki kartonun ön kısmına
mitozun bir evresinin görselini çizerken, arka
kısmına ise bu evre ile ilgili bilgiler yazacaktır.
?
Sema, kartona çizdiği mitoza ait bir evre-
nin görseline göre arka kısma aşağıdaki-
lerden hangisini yazamaz?
A) Bu evreden sonra iki yeni hücre oluşumu
gözlenir
B) Bu evrede çekirdek zarı yeniden oluşmaya
başlamıştır.
Bu evrenin bir öncesindeki evrede kromo-
zomlar hücrenin tam ortasına dizilmiştir.
D) Bu evrede sitoplazma bölünmeye başla-
mıştır.
63
ma
Bu
ha
fac
ala
A)
B)
C
D
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
ell 13. Sema, mitoz ile ilgili bir sunum hazırlamıştır. Bu sunumda elindeki kartonun ön kısmına mitozun bir evresinin görselini çizerken, arka kısmına ise bu evre ile ilgili bilgiler yazacaktır. ? Sema, kartona çizdiği mitoza ait bir evre- nin görseline göre arka kısma aşağıdaki- lerden hangisini yazamaz? A) Bu evreden sonra iki yeni hücre oluşumu gözlenir B) Bu evrede çekirdek zarı yeniden oluşmaya başlamıştır. Bu evrenin bir öncesindeki evrede kromo- zomlar hücrenin tam ortasına dizilmiştir. D) Bu evrede sitoplazma bölünmeye başla- mıştır. 63 ma Bu ha fac ala A) B) C D
2.
Baran, "Mitoz sonucu genetik olarak birbirinin aynıstik
Serra, "Mitoz sonucu oluşan hücrelerin sitoplazma miktarları birbirinden farklı olabilir."
modellemiştir
M
(MLR)
MLL
MIK
Mitoz bölünme evreleri ile ilgili yerleştirme oyununda K, L ve M kutuları içerisine aşağıda belirtilen
evre görselleri konulmuştur.
L
bilgisin
LMK
Bu işlemler için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?
Kile L bölümüne yerleştirilen görsellerin yeri değiştirilirse tüm evreler sırası ile yerleşmiş olacaktır.
K ile M bölümüne yerleştirilen görsellerin yeri değiştirilirse tüm evreler sırası ile yerleşmiş olacaktır.
Once K ile M'de yer alan görsellerin yeri değiştirilir, daha sonra L'de bulunan görsel ile K yerine
yeni gelen görselin yeri değiştirilirse tüm evreler sırası ile yerleşmiş olacaktır.
D) Once K ile M'de yer alan görsellerin yeri değiştirilir daha sonra L'de bulunan görsel ile M yerine
yeni gelen görselin yeri değişitirilirse tüm evreler sırası ile yerleşmiş olacaktır.
48
S
4.
Mitoz ile ilgili yapılan bir etkinlikte
K
Mitoz; çok hücreli cam
masi, tek hücreli canl
mesi için çok önemlic
Bu panoda yer alan bilgilerd
verilen önerilerden hangisi
AL bilgisinde; bitki hücresinc
K bilgisinde; çok hücreli ca
pılmalıdır.
8L bilgisinde; hayvan hücre
dir.
D) K bilgisinde; tek hücreli ca
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
2. Baran, "Mitoz sonucu genetik olarak birbirinin aynıstik Serra, "Mitoz sonucu oluşan hücrelerin sitoplazma miktarları birbirinden farklı olabilir." modellemiştir M (MLR) MLL MIK Mitoz bölünme evreleri ile ilgili yerleştirme oyununda K, L ve M kutuları içerisine aşağıda belirtilen evre görselleri konulmuştur. L bilgisin LMK Bu işlemler için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? Kile L bölümüne yerleştirilen görsellerin yeri değiştirilirse tüm evreler sırası ile yerleşmiş olacaktır. K ile M bölümüne yerleştirilen görsellerin yeri değiştirilirse tüm evreler sırası ile yerleşmiş olacaktır. Once K ile M'de yer alan görsellerin yeri değiştirilir, daha sonra L'de bulunan görsel ile K yerine yeni gelen görselin yeri değiştirilirse tüm evreler sırası ile yerleşmiş olacaktır. D) Once K ile M'de yer alan görsellerin yeri değiştirilir daha sonra L'de bulunan görsel ile M yerine yeni gelen görselin yeri değişitirilirse tüm evreler sırası ile yerleşmiş olacaktır. 48 S 4. Mitoz ile ilgili yapılan bir etkinlikte K Mitoz; çok hücreli cam masi, tek hücreli canl mesi için çok önemlic Bu panoda yer alan bilgilerd verilen önerilerden hangisi AL bilgisinde; bitki hücresinc K bilgisinde; çok hücreli ca pılmalıdır. 8L bilgisinde; hayvan hücre dir. D) K bilgisinde; tek hücreli ca
2.
una, IVITLOZ sonucu olgan
modellemiştir
Mitoz bölünme evreleri ile ilgili yerleştirme oyununda K, L ve M kutuları içerisine aşağıda belirtilen
evre görselleri konulmuştur.
0.0.0
K
L
M
Bu işlemler için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?
Kile L bölümüne yerleştirilen görsellerin yeri değiştirilirse tüm evreler sırası ile yerleşmiş olacaktır.
K ile M bölümüne yerleştirilen görsellerin yeri değiştirilirse tüm evreler sırası ile yerleşmiş olacaktır.
Önce K ile M'de yer alan görsellerin yeri değiştirilir, daha sonra L'de bulunan görsel ile K yerine
yeni gelen görselin yeri değiştirilirse tüm evreler sırası ile yerleşmiş olacaktır.
D) Önce K ile M'de yer alan görsellerin yeri değiştirilir daha sonra L'de bulunan görsel ile M yerine
yeni gelen görselin yeri değişitirilirse tüm evreler sırası ile yerleşmiş olacaktır.
48
M
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
2. una, IVITLOZ sonucu olgan modellemiştir Mitoz bölünme evreleri ile ilgili yerleştirme oyununda K, L ve M kutuları içerisine aşağıda belirtilen evre görselleri konulmuştur. 0.0.0 K L M Bu işlemler için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? Kile L bölümüne yerleştirilen görsellerin yeri değiştirilirse tüm evreler sırası ile yerleşmiş olacaktır. K ile M bölümüne yerleştirilen görsellerin yeri değiştirilirse tüm evreler sırası ile yerleşmiş olacaktır. Önce K ile M'de yer alan görsellerin yeri değiştirilir, daha sonra L'de bulunan görsel ile K yerine yeni gelen görselin yeri değiştirilirse tüm evreler sırası ile yerleşmiş olacaktır. D) Önce K ile M'de yer alan görsellerin yeri değiştirilir daha sonra L'de bulunan görsel ile M yerine yeni gelen görselin yeri değişitirilirse tüm evreler sırası ile yerleşmiş olacaktır. 48 M
TEST 14: Mitoz - 3
Mehmet bisikletten düşerek dizini yere çarpmış
ve dizinde açık yara meydana gelmiştir.
Mehmet'in dizinin yarası 10-15 gün içinde tama-
men iyileşerek diz eski hâline dönmüştür.
İyileşme sırasında dizinde meydana gelen
değişimlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden han-
gisi yanlıştır?
A) Yaralanan bölgedeki sağlıklı hücreler mitoz
geçirerek hasar gören hücrelerin yerini alırlar.
B) Hücre sayısında artış meydana gelir.
C) Diz bölgesindeki hücrelerin kromozom sayısı
ikiye katlanarak devamlı artar.
3.
D) Yeni oluşan hücrelerin genetik yapısı mitoz
geçiren hücreler ile aynıdır.
2. Bir araştırmacı bir hücrenin mitoz aşamaların-
dan aşağıdakileri gözlemlemiştir.
Ortadan ikiye ayrılan kromozomlar iğ iplikle-
ri ile kutuplara doğru çekildi
Irr
re
a
n
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
TEST 14: Mitoz - 3 Mehmet bisikletten düşerek dizini yere çarpmış ve dizinde açık yara meydana gelmiştir. Mehmet'in dizinin yarası 10-15 gün içinde tama- men iyileşerek diz eski hâline dönmüştür. İyileşme sırasında dizinde meydana gelen değişimlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden han- gisi yanlıştır? A) Yaralanan bölgedeki sağlıklı hücreler mitoz geçirerek hasar gören hücrelerin yerini alırlar. B) Hücre sayısında artış meydana gelir. C) Diz bölgesindeki hücrelerin kromozom sayısı ikiye katlanarak devamlı artar. 3. D) Yeni oluşan hücrelerin genetik yapısı mitoz geçiren hücreler ile aynıdır. 2. Bir araştırmacı bir hücrenin mitoz aşamaların- dan aşağıdakileri gözlemlemiştir. Ortadan ikiye ayrılan kromozomlar iğ iplikle- ri ile kutuplara doğru çekildi Irr re a n
4.
a#0 ve m,n birer tam sayı
(a) = a ve
Bir pistte iki yarış arabası
katina, 2. araba hizini 1f
Ra
Daha
kaç k
A) 2
4.
Şekildeki periyodik tabloda ametal sınıfında yer alan Hidrojen elementi ile metal element sınıfında yer alan Lityum
elementi gösterilmiştir.
H
Li
Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi Hidrojen elementinin bulunduğu grupta tek ametal olduğunu an-
lamamız için yeterli olur?
A) Hidrojenin Isıyı ve elektriği iyi iletmediğinin bilinmesi
B) Lityum elementinin parlak olup ışığı yansıttığının bilinmesi
Test-28 1.C 2.A 3.B 4.B 5.C 6.D
C) Lityum elementinin bulunduğu grupta işlenebilirlik özelliğine sahip altı elementten en küçük atom numaralı
element olduğunun bilinmesi
D) Hidrojen elementinin bulunduğu grupta en küçük atom numarasına sahip olduğunun bilinmesi
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
4. a#0 ve m,n birer tam sayı (a) = a ve Bir pistte iki yarış arabası katina, 2. araba hizini 1f Ra Daha kaç k A) 2 4. Şekildeki periyodik tabloda ametal sınıfında yer alan Hidrojen elementi ile metal element sınıfında yer alan Lityum elementi gösterilmiştir. H Li Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi Hidrojen elementinin bulunduğu grupta tek ametal olduğunu an- lamamız için yeterli olur? A) Hidrojenin Isıyı ve elektriği iyi iletmediğinin bilinmesi B) Lityum elementinin parlak olup ışığı yansıttığının bilinmesi Test-28 1.C 2.A 3.B 4.B 5.C 6.D C) Lityum elementinin bulunduğu grupta işlenebilirlik özelliğine sahip altı elementten en küçük atom numaralı element olduğunun bilinmesi D) Hidrojen elementinin bulunduğu grupta en küçük atom numarasına sahip olduğunun bilinmesi
c
8.
B) Çekirdek büyüklüğü / Sitoplazma miktarı
Hücre zar yüzey alanı
Sitoplazma miktarı / Hücre zar yüzey alanı
D) Organel miktarı / Hücre hacmi
E) Çekirdek hacmi / Organel miktarı
Aşağıdaki şemada özdeş amiplerle yapılan deneyler
gösterilmiştir.
Deney 1
→
Belirli bir büyüklüğe ulaşan amip normal bölünmesini
gerçekleştirmiştir.
Deney 2
→
**
Bölünme büyüklüğüne ulaşmamış bir amipin sitoplaz-
masının bir kısmı kesiliyor. Çekirdeksiz kısım ölüyor.
Çekirdekli kısım kendini yeniliyor, fakat bölünme olmuyor.
Deney 3
Kendini
onarır.
Ölür.
Ölür.
Bölünme büyüklüğüne ulaşmış bir amipin sitoplazması-
nın bir kısmı kesiliyor. Çekirdeksiz kısım ölüyor. Çekir-
dekli kısım kendini onarıp bölünüyor.
Buna göre,
1. Büyüyen hücrede sitoplazmanın azaltılması bölün-
me emrinin verilmesini geciktirebilir.
II. Bölünme olgunluğuna ulaşmış hücrelerde sitop-
lazma / çekirdek oranının azaltılması bölünmeyi
durdurmaz. X
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız I
BY Yalnız II
III. Amipte hücre bölünme emri sitoplazma tarafından
verilir.
DII ve III
of
10. Sınıf / Extra Biyoloji
0₁
e) I ve II
E) I, II ve III
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
13
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
c 8. B) Çekirdek büyüklüğü / Sitoplazma miktarı Hücre zar yüzey alanı Sitoplazma miktarı / Hücre zar yüzey alanı D) Organel miktarı / Hücre hacmi E) Çekirdek hacmi / Organel miktarı Aşağıdaki şemada özdeş amiplerle yapılan deneyler gösterilmiştir. Deney 1 → Belirli bir büyüklüğe ulaşan amip normal bölünmesini gerçekleştirmiştir. Deney 2 → ** Bölünme büyüklüğüne ulaşmamış bir amipin sitoplaz- masının bir kısmı kesiliyor. Çekirdeksiz kısım ölüyor. Çekirdekli kısım kendini yeniliyor, fakat bölünme olmuyor. Deney 3 Kendini onarır. Ölür. Ölür. Bölünme büyüklüğüne ulaşmış bir amipin sitoplazması- nın bir kısmı kesiliyor. Çekirdeksiz kısım ölüyor. Çekir- dekli kısım kendini onarıp bölünüyor. Buna göre, 1. Büyüyen hücrede sitoplazmanın azaltılması bölün- me emrinin verilmesini geciktirebilir. II. Bölünme olgunluğuna ulaşmış hücrelerde sitop- lazma / çekirdek oranının azaltılması bölünmeyi durdurmaz. X yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız I BY Yalnız II III. Amipte hücre bölünme emri sitoplazma tarafından verilir. DII ve III of 10. Sınıf / Extra Biyoloji 0₁ e) I ve II E) I, II ve III 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 13
al
Düzenekler
X Y Z T
➤ Düzenekler
Addaks antiloplanının kürkleri mevsimlere göre renk değiştirir. Yazın sıcak hava-
larda kürkleri beyaz renk alırken kışın tekrardan kahverengine döner. Çarpık ve
büyük boynuzlan sayesinde kendilerini korumaya çalışan antiloplar vida boynuz
ceylanı olarak da tanınır. Yaşamlarını çöllerde sürdüren bu antilopların hem dişi
hem de erkeklerinin boynuzları sarmal halkalıdır. Kumlarda daha hızlı ve iyi ha-
reket edebilmeleri için düz taban bir ayak yapısına sahiptir. Addaks antilopları su
ihtiyaçlarını yedikleri bitkilerden karşılar. Diğer antilop türleri gibi hızlı olamayan bu
türün aşın avlanma sonucu sayıları tükenme tehlikesi altındadır.
Bu metne göre Addaks antiloplanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kürk renklerinin mevsimlere göre değişmesi düşmanlarından korunmalarını sağlayan bir adaptasyondur.
3) Ayaklarının taban yapısı bulunduğu çevreye uyum sağlamasını kolaylaştırmıştır.
C) Susuzluğa uzun süre dayanabilmeleri bitkilerden elde ettikleri su sayesindedir.
D) Çok hızlı koşamamalan sonucunda doğal seçilim ile yok olabilecek bir türdür.
C
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
al Düzenekler X Y Z T ➤ Düzenekler Addaks antiloplanının kürkleri mevsimlere göre renk değiştirir. Yazın sıcak hava- larda kürkleri beyaz renk alırken kışın tekrardan kahverengine döner. Çarpık ve büyük boynuzlan sayesinde kendilerini korumaya çalışan antiloplar vida boynuz ceylanı olarak da tanınır. Yaşamlarını çöllerde sürdüren bu antilopların hem dişi hem de erkeklerinin boynuzları sarmal halkalıdır. Kumlarda daha hızlı ve iyi ha- reket edebilmeleri için düz taban bir ayak yapısına sahiptir. Addaks antilopları su ihtiyaçlarını yedikleri bitkilerden karşılar. Diğer antilop türleri gibi hızlı olamayan bu türün aşın avlanma sonucu sayıları tükenme tehlikesi altındadır. Bu metne göre Addaks antiloplanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kürk renklerinin mevsimlere göre değişmesi düşmanlarından korunmalarını sağlayan bir adaptasyondur. 3) Ayaklarının taban yapısı bulunduğu çevreye uyum sağlamasını kolaylaştırmıştır. C) Susuzluğa uzun süre dayanabilmeleri bitkilerden elde ettikleri su sayesindedir. D) Çok hızlı koşamamalan sonucunda doğal seçilim ile yok olabilecek bir türdür. C
2.
198
Navigasyon cihazı
n
İnsanlarda büyüme ve gelişmeyi sağlayan
hücre bölünmesinde;
Ankara Yayıncılık
I. kromozomların hücrenin orta kısmına tek
sıra hâlinde dizilmesi,
II. iğ ipliklerinin salmasıyla kardeş kro-
matitler hücrenin zıt kutuplarına doğru
çekilmesi,
III. sitoplazmanın boğumlanarak bölünmesi
olaylarından hangileri gerçekleşir?
(A) Yalnız III.
B) I ve II.
C) Ive III.
DII ve III.
ankarayayincilik.com.tr
7. Sınıf Güçlenc
Ortaokul Fen Bilgisi
Mitoz
2. 198 Navigasyon cihazı n İnsanlarda büyüme ve gelişmeyi sağlayan hücre bölünmesinde; Ankara Yayıncılık I. kromozomların hücrenin orta kısmına tek sıra hâlinde dizilmesi, II. iğ ipliklerinin salmasıyla kardeş kro- matitler hücrenin zıt kutuplarına doğru çekilmesi, III. sitoplazmanın boğumlanarak bölünmesi olaylarından hangileri gerçekleşir? (A) Yalnız III. B) I ve II. C) Ive III. DII ve III. ankarayayincilik.com.tr 7. Sınıf Güçlenc