Mutasyon ve Modifikasyon Soruları

FEN BİLİMLERİ
19. 1. Eşeysiz üreyen canlılardaki mutasyon kalıtsal mıdır?
fret
2. Genlerin işleyişinin değişmesi modifikasyona neden olur mu? Evet
fret
3. Sıcaklığın düşük olduğu yerlerde domates bitkisinin uzadığı halde ürün vermemesi mutasyon mu-
dur?
Hayır
Ertan, Gökçe ve Defne öğretmenin sorduğu yukarıdaki sorulara aşağıdaki tabloda belirtilen cevapları
veriyor.
B)
Öğrenci
Ertan
22
Gökçe
Defne
Buna göre Ertan, Gökçe ve Defne kaçar tane yanlış cevap vermişlerdir?
Ertan
Defne
1
0
0
1
Gökçe
2
1
1
Hayır
Evet
Evet
1
2
2
Hayır
Evet
Evet
1
A
Kitapçık türü
3
Hayır
Evet
Hayır
Ortaokul Fen Bilgisi
Mutasyon ve Modifikasyon
FEN BİLİMLERİ 19. 1. Eşeysiz üreyen canlılardaki mutasyon kalıtsal mıdır? fret 2. Genlerin işleyişinin değişmesi modifikasyona neden olur mu? Evet fret 3. Sıcaklığın düşük olduğu yerlerde domates bitkisinin uzadığı halde ürün vermemesi mutasyon mu- dur? Hayır Ertan, Gökçe ve Defne öğretmenin sorduğu yukarıdaki sorulara aşağıdaki tabloda belirtilen cevapları veriyor. B) Öğrenci Ertan 22 Gökçe Defne Buna göre Ertan, Gökçe ve Defne kaçar tane yanlış cevap vermişlerdir? Ertan Defne 1 0 0 1 Gökçe 2 1 1 Hayır Evet Evet 1 2 2 Hayır Evet Evet 1 A Kitapçık türü 3 Hayır Evet Hayır
8.
11.
Anlarda an sütüyle beslenen dişi yavru kraliçe an
olurken çiçek tozu (polen) ile beslenen dişi yavru-
nun işçi an olması monosyr
Van kedisinin gözlerinin farklı renkte olmasi
Yukanda bazı canlılarda meydana gelen olaylar verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi vanketir
1. olay anlarda beslenme biçiminin genlerin işleyişinde değişiklik meydana getirebileceğini ispatlan
B) 11. olayda genlerin yapısı değişmiştir. V
Her iki olay da kalıtsal özellikledir.
D) 1. olay güneşin etkisiyle tenin bronzlaşması, II. olay bir kangurunun albino olması olayı ile
benzerlik gösterir.
I. DNA'da 4 çeşit nükleotid bulunur
II. Aynı ailenin çocuklarında DNA'lar üzerinde nükleotid dizilimleri aynıdır.
III. DNA üzerinde belli bir karakterden sorumlu kısım nükleotidlerden oluşur.
IV. Tüm nükleotidlerin yapısında ortak olarak adenin bazı bulunur.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mutasyon ve Modifikasyon
8. 11. Anlarda an sütüyle beslenen dişi yavru kraliçe an olurken çiçek tozu (polen) ile beslenen dişi yavru- nun işçi an olması monosyr Van kedisinin gözlerinin farklı renkte olmasi Yukanda bazı canlılarda meydana gelen olaylar verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi vanketir 1. olay anlarda beslenme biçiminin genlerin işleyişinde değişiklik meydana getirebileceğini ispatlan B) 11. olayda genlerin yapısı değişmiştir. V Her iki olay da kalıtsal özellikledir. D) 1. olay güneşin etkisiyle tenin bronzlaşması, II. olay bir kangurunun albino olması olayı ile benzerlik gösterir. I. DNA'da 4 çeşit nükleotid bulunur II. Aynı ailenin çocuklarında DNA'lar üzerinde nükleotid dizilimleri aynıdır. III. DNA üzerinde belli bir karakterden sorumlu kısım nükleotidlerden oluşur. IV. Tüm nükleotidlerin yapısında ortak olarak adenin bazı bulunur.
FEN BİLİMLERİ
BOLU
19. Aşağıdaki iki haberde iki farklı canlıda görülen değişimlerden bahsedilmektedir.
Padaung kabilesi kadınlarının kullandığı
boyun halkaları köprücük kemiği ve kabur-
gaları aşağı itiyor. Kemikler aşağı indikçe
halkalar yenileriyle değiştiriliyor ancak za-
manla boyun kasları zayıflıyor.
2012 yıllında Guiness Rekorlar Kitabı'na
giren Frank ve Lui lakaplı kedinin 3 göz,
2 burun ve 2 ağzı bulunmaktadır. Yaşama
şansı çok düşük olan bu çift başlı kedi 15
yaşına kadar hayatını devam ettirdi.
Verilen haberlerde canlılarda görülen değişimlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A Frank ve Lui lakaplı kedinin 3 gözlü olması genlerinin yapısında meydana gelen değişim sonucu oluşmuştur.
B) Padaung kabilesi kadınlarından boyun halkası kullananların kaslarının zayıflaması genlerin işleyişinde bir değişim oluşturma-
mıştır.
Frank ve Lui lakaplı kedinin 2 burun ve 2 ağızlı olması DNA'sının aynı gen bölgesinde meydana gelen bozulma sonucudur.
DPadaung kabilesi kadınlarının doğan kız çocukları da zayıf kas özelliğine sahiptir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mutasyon ve Modifikasyon
FEN BİLİMLERİ BOLU 19. Aşağıdaki iki haberde iki farklı canlıda görülen değişimlerden bahsedilmektedir. Padaung kabilesi kadınlarının kullandığı boyun halkaları köprücük kemiği ve kabur- gaları aşağı itiyor. Kemikler aşağı indikçe halkalar yenileriyle değiştiriliyor ancak za- manla boyun kasları zayıflıyor. 2012 yıllında Guiness Rekorlar Kitabı'na giren Frank ve Lui lakaplı kedinin 3 göz, 2 burun ve 2 ağzı bulunmaktadır. Yaşama şansı çok düşük olan bu çift başlı kedi 15 yaşına kadar hayatını devam ettirdi. Verilen haberlerde canlılarda görülen değişimlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A Frank ve Lui lakaplı kedinin 3 gözlü olması genlerinin yapısında meydana gelen değişim sonucu oluşmuştur. B) Padaung kabilesi kadınlarından boyun halkası kullananların kaslarının zayıflaması genlerin işleyişinde bir değişim oluşturma- mıştır. Frank ve Lui lakaplı kedinin 2 burun ve 2 ağızlı olması DNA'sının aynı gen bölgesinde meydana gelen bozulma sonucudur. DPadaung kabilesi kadınlarının doğan kız çocukları da zayıf kas özelliğine sahiptir.
DENEME
7
Canlı sayısı
4x
19. Aşağıda dört farklı canlının yaşadıkları doğal çevrede meydana gelen bir değişim sonucu değişiklikten önceki ve
sonraki birey sayılarına ait grafikler verilmiştir.
3x
2x
7. Hafta
X
Haftalık Kazanım Denemesi
h
X Y Z T
1. grafik
Ortam
değişikliği
sonucu
Canlı
Çanlı sayısı
4x
2x
X
Fen Bilimleri
Il
X Y Z T
2. grafik
X > H
9 (-1)
2 - (-1)
T> (+3)
Canlı
Canlı sayılarındaki değişim dikkate alındığında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) T canlısı yeni ortama X canlısına göre daha iyi uyum sağlamıştır.
B) Yeni ortama uyum yeteneği en iyi olan canlı T canlısıdır.
(C) canlısı Z canlısına göre ortam şartının değişiminden daha fazla etkilenmiştir.
Y
D)Y ve Z canlıları modifikasyona uğrayarak yeni uyum yeteneği geliştirebilir,
20. Canlıların çeşitli sebeplerden dolayı bulunduğu ortamlara fiziksel olarak uyumlarına adaptasyon denir.
Buna göre aşağıda verilen örneklerden hangisi bir adaptasyon durumudur?
Ortaokul Fen Bilgisi
Mutasyon ve Modifikasyon
DENEME 7 Canlı sayısı 4x 19. Aşağıda dört farklı canlının yaşadıkları doğal çevrede meydana gelen bir değişim sonucu değişiklikten önceki ve sonraki birey sayılarına ait grafikler verilmiştir. 3x 2x 7. Hafta X Haftalık Kazanım Denemesi h X Y Z T 1. grafik Ortam değişikliği sonucu Canlı Çanlı sayısı 4x 2x X Fen Bilimleri Il X Y Z T 2. grafik X > H 9 (-1) 2 - (-1) T> (+3) Canlı Canlı sayılarındaki değişim dikkate alındığında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) T canlısı yeni ortama X canlısına göre daha iyi uyum sağlamıştır. B) Yeni ortama uyum yeteneği en iyi olan canlı T canlısıdır. (C) canlısı Z canlısına göre ortam şartının değişiminden daha fazla etkilenmiştir. Y D)Y ve Z canlıları modifikasyona uğrayarak yeni uyum yeteneği geliştirebilir, 20. Canlıların çeşitli sebeplerden dolayı bulunduğu ortamlara fiziksel olarak uyumlarına adaptasyon denir. Buna göre aşağıda verilen örneklerden hangisi bir adaptasyon durumudur?
?
ir
15. Aşağıdaki tabloda bazı enerji kaynakları belli bir
kurala göre verilmiştir.
benzin
hava gazı
||
A)
B)
C)
D)
linyit
mazot
fuel oil
Kok kömürü
Gaz yağı
Dizel
Biyogaz
Gaz yağı
odun
Buna göre tablodaki I, II ve III numaraları ile
gösterilen kutulara aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
doğalgaz
Biyogaz
Kok kömürü
Kok kömürü
Biyogaz
Antrasit
Gaz yağı
Biyogaz
Gaz yağı
Kok kömürü
SES
Kaza
SES
Ortaokul Fen Bilgisi
Mutasyon ve Modifikasyon
? ir 15. Aşağıdaki tabloda bazı enerji kaynakları belli bir kurala göre verilmiştir. benzin hava gazı || A) B) C) D) linyit mazot fuel oil Kok kömürü Gaz yağı Dizel Biyogaz Gaz yağı odun Buna göre tablodaki I, II ve III numaraları ile gösterilen kutulara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? doğalgaz Biyogaz Kok kömürü Kok kömürü Biyogaz Antrasit Gaz yağı Biyogaz Gaz yağı Kok kömürü SES Kaza SES
8.
DENEME
3 FEN BİLİMLERİ
Mutasyona
neden olan
etken
Tüm organizma
mutasyonu
taşır.
Gametlerin yarısı
mutasyonu
taşır.
Gametler
(Sperm ve yumurta)
Embriyo
Organizma
Organizmanın
gametleri
Mutasyona
neden olan
etken
Etkilenen bölge
C) Il ve III.
Gametlerin hiçbirisi
mutasyonu
taşımaz.
Yukarıdaki görselde mutasyona neden olan bir çevresel faktörün insan vücudunda ve üreme hücrelerinde mu-
tasyona sebep olma durumları verilmiştir.
Buna göre;
1. Üreme hücrelerinde oluşan mutasyonlar bir sonraki nesle aktarılırlar.
II. Embriyo döneminde oluşan mutasyonlar sadece mutasyona uğrayan canlıyı etkiler.
JH. Mutasyonun kalıtsal olup olmaması mutasyona neden olan faktörün vücuttaki etkilediği yere bağlıdır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
9.
DH, II ve III.
D
C
a
Ortaokul Fen Bilgisi
Mutasyon ve Modifikasyon
8. DENEME 3 FEN BİLİMLERİ Mutasyona neden olan etken Tüm organizma mutasyonu taşır. Gametlerin yarısı mutasyonu taşır. Gametler (Sperm ve yumurta) Embriyo Organizma Organizmanın gametleri Mutasyona neden olan etken Etkilenen bölge C) Il ve III. Gametlerin hiçbirisi mutasyonu taşımaz. Yukarıdaki görselde mutasyona neden olan bir çevresel faktörün insan vücudunda ve üreme hücrelerinde mu- tasyona sebep olma durumları verilmiştir. Buna göre; 1. Üreme hücrelerinde oluşan mutasyonlar bir sonraki nesle aktarılırlar. II. Embriyo döneminde oluşan mutasyonlar sadece mutasyona uğrayan canlıyı etkiler. JH. Mutasyonun kalıtsal olup olmaması mutasyona neden olan faktörün vücuttaki etkilediği yere bağlıdır. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) I ve II. 9. DH, II ve III. D C a
DNA ken-
wapısında
ki görsel-
JA'daki
ncirn-
minda
6
ULTRAFEN
16. Aşağıdaki şemada verilen olayların mutasyon ya da modi-
fikasyon olma durumuna göre ilerlenerek ulaşılan rakamlar
yan yana yazılıp bir sayı elde ediliyor.
Yazın güneş ışınlarına fazia maruz
kalan insanların cilt kanserine
vakalanmas!
Sirke sineklerinin uzun sure
Tadyasvoniu ortamda bekletilmes
sonucunda gen yapısının
değişerek kıvnk kanatlı olması
Ari larvalarından arı sülü le
beslenenlerin kraliçe anı, polen ile
beslenenlerin işçi an olmas:
Mulasyon->>1
Modifikasyon 2
A
Mulasyon
Modifikasyon>4
Mutasyon →→5
Modifikasyon 6
Buna göre elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 135
B) 136
C) 236
D) 246
www.ultrafenakademi.com
Ortaokul Fen Bilgisi
Mutasyon ve Modifikasyon
DNA ken- wapısında ki görsel- JA'daki ncirn- minda 6 ULTRAFEN 16. Aşağıdaki şemada verilen olayların mutasyon ya da modi- fikasyon olma durumuna göre ilerlenerek ulaşılan rakamlar yan yana yazılıp bir sayı elde ediliyor. Yazın güneş ışınlarına fazia maruz kalan insanların cilt kanserine vakalanmas! Sirke sineklerinin uzun sure Tadyasvoniu ortamda bekletilmes sonucunda gen yapısının değişerek kıvnk kanatlı olması Ari larvalarından arı sülü le beslenenlerin kraliçe anı, polen ile beslenenlerin işçi an olmas: Mulasyon->>1 Modifikasyon 2 A Mulasyon Modifikasyon>4 Mutasyon →→5 Modifikasyon 6 Buna göre elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 135 B) 136 C) 236 D) 246 www.ultrafenakademi.com
İngiltere'deki Exeter Üniversitesi ve Pa-
ris'teki Doğa Tarihi Müzesi'nden bir grup
bilim insanı Amazonlarda yaşayan "Helico-
nius numata" türü kelebeklerin kuşların da-
mak tadına uymayan zehirli 6 tür kelebeğin
şekline bürünebildiğini gözlemledi.
Bilim insanları bu koruma kalkanının nesil-
den nesile geçebildiğine de dikkat çekti.
Araştırmaya imza atanlardan Mathieu Jo-
ran, "Heliconius Numata"ların tek bir kro-
mozomunda bulunan "süper genin" renk,
kanat gibi kelebeğin birçok özelliklerini
kontrol edebildiğini, bu kelebeklerin başka
kelebekler gibi görünerek av olmaktan kur-
tulabildiğini vurguladı.
Verilen metne göre "Heliconius numata" türü ke-
lebeklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Kelebeklerin şekil değiştirebilmesi yaşama şansla-
rini arttırmıştır.
B) Kelebekteki bu özellik kalıtsal olup oğul döllere
geçebilir.
C) Canlıların karakteristik özellikleri genlerinde şif-
relenmiştir.
D) Çevresel faktörlerle kelebeğin dış görünüşünde
meydana gelen değişiklikler canlının modifikas-
yon geçirdiğinin bir kanıtıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mutasyon ve Modifikasyon
İngiltere'deki Exeter Üniversitesi ve Pa- ris'teki Doğa Tarihi Müzesi'nden bir grup bilim insanı Amazonlarda yaşayan "Helico- nius numata" türü kelebeklerin kuşların da- mak tadına uymayan zehirli 6 tür kelebeğin şekline bürünebildiğini gözlemledi. Bilim insanları bu koruma kalkanının nesil- den nesile geçebildiğine de dikkat çekti. Araştırmaya imza atanlardan Mathieu Jo- ran, "Heliconius Numata"ların tek bir kro- mozomunda bulunan "süper genin" renk, kanat gibi kelebeğin birçok özelliklerini kontrol edebildiğini, bu kelebeklerin başka kelebekler gibi görünerek av olmaktan kur- tulabildiğini vurguladı. Verilen metne göre "Heliconius numata" türü ke- lebeklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kelebeklerin şekil değiştirebilmesi yaşama şansla- rini arttırmıştır. B) Kelebekteki bu özellik kalıtsal olup oğul döllere geçebilir. C) Canlıların karakteristik özellikleri genlerinde şif- relenmiştir. D) Çevresel faktörlerle kelebeğin dış görünüşünde meydana gelen değişiklikler canlının modifikas- yon geçirdiğinin bir kanıtıdır.
25.
8. SINIF
A canlısı
A canlısı
X ışınları
||
Bağımlı değişken: Hücrelerde yaşanan değişimler
Bağımsız değişken: X ışınları
Kontrol edilen değişken: Canlı türü ve sayısı, ortam
özellikleri
Yukarıdaki deney için yapılan yorumlardan han-
gisi hatalıdır?
A) II. kapta bulunan canlıların üreme hücrelerinde
meydana gelen bir hasar, yeni nesillere de akta-
rılır.
27.
B) X-ışınları ortadan kaldırıldığında canlının hücre-
lerinde meydana gelen değişimler zamanla kay-
bolur.
C) Deneyde, bağımlı değişkenin gerçekleşmesi
olayı mutasyona örnektir, yeni nesillere aktarıla-
bilir.
D) Bağımsız değişkenin etkisiyle I. kapta bulunan
canlı üreyebilirken, II. kapta bulunan canlı üreme
özelliğini kaybedebilir.
stortfen
Ortaokul Fen Bilgisi
Mutasyon ve Modifikasyon
25. 8. SINIF A canlısı A canlısı X ışınları || Bağımlı değişken: Hücrelerde yaşanan değişimler Bağımsız değişken: X ışınları Kontrol edilen değişken: Canlı türü ve sayısı, ortam özellikleri Yukarıdaki deney için yapılan yorumlardan han- gisi hatalıdır? A) II. kapta bulunan canlıların üreme hücrelerinde meydana gelen bir hasar, yeni nesillere de akta- rılır. 27. B) X-ışınları ortadan kaldırıldığında canlının hücre- lerinde meydana gelen değişimler zamanla kay- bolur. C) Deneyde, bağımlı değişkenin gerçekleşmesi olayı mutasyona örnektir, yeni nesillere aktarıla- bilir. D) Bağımsız değişkenin etkisiyle I. kapta bulunan canlı üreyebilirken, II. kapta bulunan canlı üreme özelliğini kaybedebilir. stortfen
kitapçığı
Bu testte 15 soru vardır. Süre 30 dakikadır.
Cevaplarınızı cevap kâğıdının FEN BİLİMLERİ TESTİ için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Bir cisim üzerine etki eden iki veya daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen etkiye bileşke kuvvet (net kuv-
vet) denir. Bir cisme etki eden kuvvetler aynı yönlü ve aynı doğrultulu ise kuvvetler toplanarak bileşke kuvvetin büyüklü-
ğü bulunur. Bir cisme etki eden kuvvetler aynı doğrultulu ve zıt yönlü ise büyük kuvvetten küçük kuvvet çıkarılarak bileş-
ke kuvvetin büyüklüğü bulunur.
Öğretmen Yeşim Hanım, "Kuvvet ve Hareket" ünitesi kapsamında öğrencilerine halat çekme oyunu oynatacaktır. Öğren-
cileri okul bahçesine çıkararak üç öğrenciden oluşan iki grup oluşturuyor. Daha sonra bu öğrencilerden bazılarının tek
başına uygulayabildiği kuvveti aşağıdaki tabloya kaydediyor.
Asya
15 N
İpek
10 N
Ece
?
Arda
?
Ege
20 N
Tarık
25 N
Öğrenciler, oyunda uygulayabildikleri en büyük kuvveti uyguladıklarında, halat dengelenmiş kuvvetler etkisinde kalıyor
ve oyunu kazanan olmuyor.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Asya, Arda ve Ege aynı grupta ise Ece ve Arda halata eşit büyüklükte kuvvet uygulamıştır.
B) İpek, Arda ve Ege aynı grupta ise Ece ve Arda halata eşit büyüklükte kuvvet uygulamıştır.
C) Asya, Ece ve Tarık aynı grupta ise Arda halata Ece'den 10 N daha fazla kuvvet uygulamıştır.
D) Ece, Ege ve Tarık aynı grupta ise Ece halata 5 N'lik Arda ise halata 25 N'lik kuvvet uygulamış olabilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mutasyon ve Modifikasyon
kitapçığı Bu testte 15 soru vardır. Süre 30 dakikadır. Cevaplarınızı cevap kâğıdının FEN BİLİMLERİ TESTİ için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Bir cisim üzerine etki eden iki veya daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen etkiye bileşke kuvvet (net kuv- vet) denir. Bir cisme etki eden kuvvetler aynı yönlü ve aynı doğrultulu ise kuvvetler toplanarak bileşke kuvvetin büyüklü- ğü bulunur. Bir cisme etki eden kuvvetler aynı doğrultulu ve zıt yönlü ise büyük kuvvetten küçük kuvvet çıkarılarak bileş- ke kuvvetin büyüklüğü bulunur. Öğretmen Yeşim Hanım, "Kuvvet ve Hareket" ünitesi kapsamında öğrencilerine halat çekme oyunu oynatacaktır. Öğren- cileri okul bahçesine çıkararak üç öğrenciden oluşan iki grup oluşturuyor. Daha sonra bu öğrencilerden bazılarının tek başına uygulayabildiği kuvveti aşağıdaki tabloya kaydediyor. Asya 15 N İpek 10 N Ece ? Arda ? Ege 20 N Tarık 25 N Öğrenciler, oyunda uygulayabildikleri en büyük kuvveti uyguladıklarında, halat dengelenmiş kuvvetler etkisinde kalıyor ve oyunu kazanan olmuyor. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Asya, Arda ve Ege aynı grupta ise Ece ve Arda halata eşit büyüklükte kuvvet uygulamıştır. B) İpek, Arda ve Ege aynı grupta ise Ece ve Arda halata eşit büyüklükte kuvvet uygulamıştır. C) Asya, Ece ve Tarık aynı grupta ise Arda halata Ece'den 10 N daha fazla kuvvet uygulamıştır. D) Ece, Ege ve Tarık aynı grupta ise Ece halata 5 N'lik Arda ise halata 25 N'lik kuvvet uygulamış olabilir.
erin
rine
ina
nlar
14. Aşağıda civanperçemi bitkisinin farklı rakımlarda (yüksekliklerde) ortalama boy durumları gösterilmiştir.
Civanperçemi bitkisinin farklı rakımlarda boy uzunluğu
Rakım
2500
1500
500
gondner.
0
Fen Bilimleri
50
→→ Bitki boyu
(cm)
100
Bir araştırmacı civanperçemi bitkisinin farklı rakımlarda farklı boylarda büyümesinin modifikasyon oldu-
ğunu düşünmektedir.
Buna göre araştırmacı aşağıdaki sonuçlardan hangisini elde ederse düşüncesinin yanlış oldu-
ğu sonucuna ulaşır?
A) 1500 metreden aldığı civanperçemi bitkisinin tohumunu 500 metrede ektikten sonra yeni oluşan
bitkinin boyunun 90 cm olduğunu fark ederse
C₁
B) 500 metreden aldığı civanperçemi fidanını 1500 metrede yetiştirdiğinde bitkinin boyunun 50 cm'yi
geçemediğini görürse
500 metreden aldığı civanperçemi bitkisinin tohumlarını 1500 metrede ektikten sonra oluşan yeni
bitkinin boyunun 90 cm olduğunu fark ederse
(D) 2500 metreye ektiği tohumların boylarının 25 cm civarında olduğunu fark ederse
avincilik.com.tr
Ortaokul Fen Bilgisi
Mutasyon ve Modifikasyon
erin rine ina nlar 14. Aşağıda civanperçemi bitkisinin farklı rakımlarda (yüksekliklerde) ortalama boy durumları gösterilmiştir. Civanperçemi bitkisinin farklı rakımlarda boy uzunluğu Rakım 2500 1500 500 gondner. 0 Fen Bilimleri 50 →→ Bitki boyu (cm) 100 Bir araştırmacı civanperçemi bitkisinin farklı rakımlarda farklı boylarda büyümesinin modifikasyon oldu- ğunu düşünmektedir. Buna göre araştırmacı aşağıdaki sonuçlardan hangisini elde ederse düşüncesinin yanlış oldu- ğu sonucuna ulaşır? A) 1500 metreden aldığı civanperçemi bitkisinin tohumunu 500 metrede ektikten sonra yeni oluşan bitkinin boyunun 90 cm olduğunu fark ederse C₁ B) 500 metreden aldığı civanperçemi fidanını 1500 metrede yetiştirdiğinde bitkinin boyunun 50 cm'yi geçemediğini görürse 500 metreden aldığı civanperçemi bitkisinin tohumlarını 1500 metrede ektikten sonra oluşan yeni bitkinin boyunun 90 cm olduğunu fark ederse (D) 2500 metreye ektiği tohumların boylarının 25 cm civarında olduğunu fark ederse avincilik.com.tr
Freda
Test -9: Mutasyon ve Modifikasyon
Bir öğrenci yapacağı sunumda modifikasyonun insanlar üzerindeki etkilerini araştırma verilerine dayanarak arka-
daşlanıyla paylaşacaktır. Modifikasyonun yalnızca genlerin işleyişinde değişikliğe neden olduğunu bilimsel olarak
açıklayacaktır. Öğrencinin sunumda kullanmak üzere hazırladığı görseller ile yaptığı çalışma sonucunda elde ettiği
bilgileri kaydettiği çizelge aşağıda verilmiştir.
Tek yumurta ikizlerinin oluşumu
Birey
Ömer
Songül
Fatih
Hatice
Saç şekli
Kıvırcık
Düz
Kıvırcık
Kıvırcık
Kilo
60 kg
50 kg
50 kg
50 kg
TO
Çift yumurta ikizlerinin oluşumu
Göz rengi
Kahverengi
Kahverengi
Kahverengi
Mavi
Ekstra
Sorular
Boy
170 cm
160 cm
150 cm
160 cm
Ten rengi
Açık
Koyu
Açık
Açık
Buna göre öğrencinin modifikasyonun etkilerini hangi öğrencileri karşılaştırarak anlatması en uygun olur?
A) Omer ile Songül
C) Songül ile Hatice
B) Ömer ile Fatih
D) Songül ile Fatih
3.
Soru Çözümü >»>
Sw
0720
Bir araştırmaçı öne sürdüğü
zdeş bitki tohumlanının be
zenli aralıklarla ve eşit mikt
nın Şekil 1'de gösterildiği
tohumları ovadaki bahçes
bitkilerin büyüyüp yeterli
Ovadaki ba
yetiştirdiği
Araştırmacı yaptığı
cümlesi aşağıdakiler
A) Çevresel faktörler
B) Çevresel faktörle
C) Çevresel faktörle
D) Çevresel faktörle
Ortaokul Fen Bilgisi
Mutasyon ve Modifikasyon
Freda Test -9: Mutasyon ve Modifikasyon Bir öğrenci yapacağı sunumda modifikasyonun insanlar üzerindeki etkilerini araştırma verilerine dayanarak arka- daşlanıyla paylaşacaktır. Modifikasyonun yalnızca genlerin işleyişinde değişikliğe neden olduğunu bilimsel olarak açıklayacaktır. Öğrencinin sunumda kullanmak üzere hazırladığı görseller ile yaptığı çalışma sonucunda elde ettiği bilgileri kaydettiği çizelge aşağıda verilmiştir. Tek yumurta ikizlerinin oluşumu Birey Ömer Songül Fatih Hatice Saç şekli Kıvırcık Düz Kıvırcık Kıvırcık Kilo 60 kg 50 kg 50 kg 50 kg TO Çift yumurta ikizlerinin oluşumu Göz rengi Kahverengi Kahverengi Kahverengi Mavi Ekstra Sorular Boy 170 cm 160 cm 150 cm 160 cm Ten rengi Açık Koyu Açık Açık Buna göre öğrencinin modifikasyonun etkilerini hangi öğrencileri karşılaştırarak anlatması en uygun olur? A) Omer ile Songül C) Songül ile Hatice B) Ömer ile Fatih D) Songül ile Fatih 3. Soru Çözümü >»> Sw 0720 Bir araştırmaçı öne sürdüğü zdeş bitki tohumlanının be zenli aralıklarla ve eşit mikt nın Şekil 1'de gösterildiği tohumları ovadaki bahçes bitkilerin büyüyüp yeterli Ovadaki ba yetiştirdiği Araştırmacı yaptığı cümlesi aşağıdakiler A) Çevresel faktörler B) Çevresel faktörle C) Çevresel faktörle D) Çevresel faktörle
5.
Örnekler
1. Spor yapan bireylerin kaslarının
gelişmesi
II. Güneş altında, saç renginin açıl-
masi
III. Kulak memesinin yapışık olması
İnsanlarda görülen yukarıdaki olay ve du-
rumlardan modifikasyon olanlar "✔" ile
işaretlendiğinde kaç numaralaı kutular
boş kalır?
A) Yalnız
13
B) Yalnız III
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Mutasyon ve Modifikasyon
5. Örnekler 1. Spor yapan bireylerin kaslarının gelişmesi II. Güneş altında, saç renginin açıl- masi III. Kulak memesinin yapışık olması İnsanlarda görülen yukarıdaki olay ve du- rumlardan modifikasyon olanlar "✔" ile işaretlendiğinde kaç numaralaı kutular boş kalır? A) Yalnız 13 B) Yalnız III D) II ve III
7. Aynı üreme hücrelerinde oluşan ve aynı gün doğan kardeş
yapılan aynıdır. Modifikasyonla ilgili bir deney için, farklı or-
lere tek yumurta ikizi denir. Tek yumurta ikizlerinin genetik
tamlarda büyüyen tek yumurta ikizlerinin kiloları ölçüldüğün-
de şekildeki sonuçla karşılaşılıyor.
Ahmet
110 kg
70 kg
Mehmet
Buna göre deneyin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Modifikasyonda genotipin etkili olmadığını göstermek
B) Modifikasyonda fenotipin değiştiğini göstermek
Modifikasyonda genotipin değiştiğini göstermek
D) Modifikasyonun sadece tek yumurta ikizlerinde gerçek-
leştiğini göstermek
Ortaokul Fen Bilgisi
Mutasyon ve Modifikasyon
7. Aynı üreme hücrelerinde oluşan ve aynı gün doğan kardeş yapılan aynıdır. Modifikasyonla ilgili bir deney için, farklı or- lere tek yumurta ikizi denir. Tek yumurta ikizlerinin genetik tamlarda büyüyen tek yumurta ikizlerinin kiloları ölçüldüğün- de şekildeki sonuçla karşılaşılıyor. Ahmet 110 kg 70 kg Mehmet Buna göre deneyin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Modifikasyonda genotipin etkili olmadığını göstermek B) Modifikasyonda fenotipin değiştiğini göstermek Modifikasyonda genotipin değiştiğini göstermek D) Modifikasyonun sadece tek yumurta ikizlerinde gerçek- leştiğini göstermek
FEN BİLİMLERİ-8
16.
17.
Uzun
Kısa
» 3
Miyotonik keçiler heyecanlandıklarında veya korktuklarında kasları 4-5 saniyeliği-
ne kitleniyor ve bundan dolayı bayılabiliyorlar. Kitlenen kaslar gevşeyince de kalkıp
hiçbir şey olmamış gibi koşmaya devam ediyorlar.
Verilen haber kesitine göre;
1. Miyotoni olarak adlandırılan bu olay, canlının gen yapısını etkilediği için mutasyon olarak adlandırır.
II. Miyotonik keçilerdeki gözlenen bu genetik hastalık, keçi sütünden insanlara geçebilir.
III. Miyotonik keçiler bir süre sonra tekrar eski hållerine döndükleri için gerçekleşen bu durum, modifi-
kasyon olarak adlandırılır.
yorumlarından hangilerinin doğruluğuna ulaşılabilir?
Yalnız I.
B) I ve II
Uzun
Tennessee keçileri olarak da anılan keçilerde bu davranışa neden olan hastalık adı
Kalıtsal Miyotoni (Tonik Spazm) isimli genetik bir hastalıktır. CLCN1 geninde mey-
dana gelen bir değişime bağlı olarak ortaya çıkan bu hastalık sadece keçilerde de-
ğil, birçok hayvan türünde ve dolayısıyla insanlarda da görülmektedir.
Uzun
Uzun
www.bbc.com
C) I ve It
D) II ve III.
Uzun boylu bezelye bitkisi ile kısa boylu hezelve
FE
19.
Ortaokul Fen Bilgisi
Mutasyon ve Modifikasyon
FEN BİLİMLERİ-8 16. 17. Uzun Kısa » 3 Miyotonik keçiler heyecanlandıklarında veya korktuklarında kasları 4-5 saniyeliği- ne kitleniyor ve bundan dolayı bayılabiliyorlar. Kitlenen kaslar gevşeyince de kalkıp hiçbir şey olmamış gibi koşmaya devam ediyorlar. Verilen haber kesitine göre; 1. Miyotoni olarak adlandırılan bu olay, canlının gen yapısını etkilediği için mutasyon olarak adlandırır. II. Miyotonik keçilerdeki gözlenen bu genetik hastalık, keçi sütünden insanlara geçebilir. III. Miyotonik keçiler bir süre sonra tekrar eski hållerine döndükleri için gerçekleşen bu durum, modifi- kasyon olarak adlandırılır. yorumlarından hangilerinin doğruluğuna ulaşılabilir? Yalnız I. B) I ve II Uzun Tennessee keçileri olarak da anılan keçilerde bu davranışa neden olan hastalık adı Kalıtsal Miyotoni (Tonik Spazm) isimli genetik bir hastalıktır. CLCN1 geninde mey- dana gelen bir değişime bağlı olarak ortaya çıkan bu hastalık sadece keçilerde de- ğil, birçok hayvan türünde ve dolayısıyla insanlarda da görülmektedir. Uzun Uzun www.bbc.com C) I ve It D) II ve III. Uzun boylu bezelye bitkisi ile kısa boylu hezelve FE 19.
2. Sürüngenlerin kış uykusuna yatması
Bazı balıklarda yuva yapma davranışının görül-
mesi
Bazı kuş ve memeli türlerinde kur yapma dav-
ranışlarının görülmesi
Spor yapan insanları kasların gelişmesi
Arı sütü ile beslenen larvaların kraliçe arı oluş-
ması
Bazı canlıların saç, kas, kirpik gibi yapılarının
bembeyaz olmasa, edificaven a demek olanlar
Öğretmen, Ali'den modifikasyona örnek olanları
şeklinde taramasını istemiştir. Her doğru ce-
vap için +4, yanlış için -2 puan alınacağına göre
Ali'nin puanı kaçtır?
A) 24
B) 18
C) 12
D) 8
Ortaokul Fen Bilgisi
Mutasyon ve Modifikasyon
2. Sürüngenlerin kış uykusuna yatması Bazı balıklarda yuva yapma davranışının görül- mesi Bazı kuş ve memeli türlerinde kur yapma dav- ranışlarının görülmesi Spor yapan insanları kasların gelişmesi Arı sütü ile beslenen larvaların kraliçe arı oluş- ması Bazı canlıların saç, kas, kirpik gibi yapılarının bembeyaz olmasa, edificaven a demek olanlar Öğretmen, Ali'den modifikasyona örnek olanları şeklinde taramasını istemiştir. Her doğru ce- vap için +4, yanlış için -2 puan alınacağına göre Ali'nin puanı kaçtır? A) 24 B) 18 C) 12 D) 8