Periyodik Sistem Soruları

4. Periyodik sistemde yer alan elementler-
le ilgili ilgili aşağıda verilenlerden han-
gisi yanlıştır?
A) Elementlerin çoğu metaldir,
B) Bazıları hem metal hem de ametal özel-
lik gösterebilirler.
t
C) Ametallerin hepsi parlak görünümlüdür.
D) Bazı ametaller oda sıcaklığında gaz
hâldedir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
4. Periyodik sistemde yer alan elementler- le ilgili ilgili aşağıda verilenlerden han- gisi yanlıştır? A) Elementlerin çoğu metaldir, B) Bazıları hem metal hem de ametal özel- lik gösterebilirler. t C) Ametallerin hepsi parlak görünümlüdür. D) Bazı ametaller oda sıcaklığında gaz hâldedir.
yısı),
sayıs
mek o ele.
erini bul.
alan
likleri
rdir.
kin-
b.
8.
B) Yalnız III
A) Yalnız I
Periyodik sistemde yer alan elementler, artan atom numaralarına göre dizilirler. Periyodik sis-
temde oluşan düşey sıralara grup, yatay sıralara ise periyot adı verilir.
Aşağıda bazı elementlerin periyodik sistemdeki yerleri gösterilmiştir.
tar
Z
C) I ve III
B) Yalnız III
V
L
Buna göre,
s
I. X ve Y aynı gruptadır. Bu nedenle fiziksel ve kimyasal özellikleri benzerlik gösterir.
II. Z ve V ayni periyottadır. Z metal, V ametal özellik gösterir.
III. Atom numarası en büyük olan L elementidir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
D), II ve III
orient
DY, II ve Ill
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
yısı), sayıs mek o ele. erini bul. alan likleri rdir. kin- b. 8. B) Yalnız III A) Yalnız I Periyodik sistemde yer alan elementler, artan atom numaralarına göre dizilirler. Periyodik sis- temde oluşan düşey sıralara grup, yatay sıralara ise periyot adı verilir. Aşağıda bazı elementlerin periyodik sistemdeki yerleri gösterilmiştir. tar Z C) I ve III B) Yalnız III V L Buna göre, s I. X ve Y aynı gruptadır. Bu nedenle fiziksel ve kimyasal özellikleri benzerlik gösterir. II. Z ve V ayni periyottadır. Z metal, V ametal özellik gösterir. III. Atom numarası en büyük olan L elementidir. ifadelerinden hangileri yanlıştır? D), II ve III orient DY, II ve Ill
6
mell
Sorular
1. Doğada keşfedilen element sayısı arttıkça
bilim insanları elementleri belirli özellikleri-
ne göre bir düzene sokmaya ve sınıflandır-
maya çalışmışlardır. Geçmişten günümü-
ze elementleri sınıflandırmak için pek çok
çalışma yapılmıştır. Bunun sonucunda da
elementlerin belirli bir düzende yer aldığı
periyodik sistem geliştirilmiştir.
Buna göre bilim insanlarının elementleri
sınıflandırmak için çalışmalar yapmala-
rının temel nedeni aşağıdakilerden han-
gisidir?
isem yayıncılık
A) Elementlerin fiziksel ve kimyasal özel-
liklerini daha kolay incelemek için
B) Yeni elementler keşfetmek için X
C) Arandığında istenen elementi kolayca
bulmak için
D) Elementlerin herkes tarafından tanın-
ması için
3. El
sa
ve
isem yay
C
4.
E
y
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
6 mell Sorular 1. Doğada keşfedilen element sayısı arttıkça bilim insanları elementleri belirli özellikleri- ne göre bir düzene sokmaya ve sınıflandır- maya çalışmışlardır. Geçmişten günümü- ze elementleri sınıflandırmak için pek çok çalışma yapılmıştır. Bunun sonucunda da elementlerin belirli bir düzende yer aldığı periyodik sistem geliştirilmiştir. Buna göre bilim insanlarının elementleri sınıflandırmak için çalışmalar yapmala- rının temel nedeni aşağıdakilerden han- gisidir? isem yayıncılık A) Elementlerin fiziksel ve kimyasal özel- liklerini daha kolay incelemek için B) Yeni elementler keşfetmek için X C) Arandığında istenen elementi kolayca bulmak için D) Elementlerin herkes tarafından tanın- ması için 3. El sa ve isem yay C 4. E y
Aynı Grupta Bulunan Elementler
20 20-
A) 1 ve 2
20 Ca
Be de 2e
3447
B1 ve 3
11 Na
Ayns Periyotta Bulunan Elementler
12Mg
89
30 30 30
Elementlerin Atom Yarıçapları 20Ca> 12Mg>4Be
Elementlerin Atom Yarıçapları 11Na> 12Mg> 13Al
Yukandaki tablolarda aym grupta bulunan bazı elementler ile ayni periyotta bulunan bazı elementlerin
elektron dağılımları gösterilmiştir. Elementlerin atom yarıçaplan arasındaki ilişki tabloların altında verildi-
gine göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri söylenebilir
Že de 2e
1. Periyodik sistemde aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru ilerlendikçe katman sayısı arttığı için atom yarı-
apı da artar.
2 Periyodik sistemde ayni periyotta soldan sağa doğru ilerlendikçe katman sayısı değişmez, ancak elemen-
tin atom yarıçapı azalır.
Hatman sayısı aynı olan elementlerden, atom numarası küçük olan elementinin atom yarıçapı da küçüktür,
13Al
C) 2 ve 3
30 de de
D) 1, 2 ve 3
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
Aynı Grupta Bulunan Elementler 20 20- A) 1 ve 2 20 Ca Be de 2e 3447 B1 ve 3 11 Na Ayns Periyotta Bulunan Elementler 12Mg 89 30 30 30 Elementlerin Atom Yarıçapları 20Ca> 12Mg>4Be Elementlerin Atom Yarıçapları 11Na> 12Mg> 13Al Yukandaki tablolarda aym grupta bulunan bazı elementler ile ayni periyotta bulunan bazı elementlerin elektron dağılımları gösterilmiştir. Elementlerin atom yarıçaplan arasındaki ilişki tabloların altında verildi- gine göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri söylenebilir Že de 2e 1. Periyodik sistemde aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru ilerlendikçe katman sayısı arttığı için atom yarı- apı da artar. 2 Periyodik sistemde ayni periyotta soldan sağa doğru ilerlendikçe katman sayısı değişmez, ancak elemen- tin atom yarıçapı azalır. Hatman sayısı aynı olan elementlerden, atom numarası küçük olan elementinin atom yarıçapı da küçüktür, 13Al C) 2 ve 3 30 de de D) 1, 2 ve 3
ejderha bulutsusu - Google Ar X
ikmuzesi.com
C
ay hin
DA 133. □ De
C
OF
Mavi Grup
7. Saf maddeler konusunu işleyen bir Fen Bilimleri Öğretmeni elementlerin sembolleri,
atom numaralan ve özelliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki element
saati oyununu tasarlamıştır.
- Öğrenciler 2'şer kişilik gruplara ayrılmıştır.
- Soldaki öğrenciler akrebi, sağdaki öğrenciler ise yelkovanı temsil etmektedir.
- Saatteki rakamlar elementlerin atom numaralarını temsil etmektedir.
- Her öğrenci temsil ettiği elementin özelliği hakkında önünde bulunan kartlara bilgi
yazacaktır.
Oyundaki öğrenci grupları ve cevapları aşağıdaki gibidir.
n
Sağ
Gatik depolama organel. - Goog x +
Sol
Ben Hidrojen Ben Lityumn
elementiyim elementiyim
Suyun
yapısında
bulunurum
Sembolüm
ise "L
harfidir.
Sarı Grup
Sol
Ben Helyum
elementim
Zeplin ve balon
gibi hava
taşıtlarinin
şiirilmesinde
kullandım.
Sağ
Ben Azot
elementiyim.
Sembolün ise
"N" haridir.
D) II, III, IV
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I, II ve Ill
Kırmızı Grup
Buna göre öğrenci cevapları ile ilgili;
1. Mavi grupta bulunan öğrencilerin açıklamalarının tamamı doğrudur.
II. Sari grupta bulunan öğrencilerden yalnızca sol tarafta bulunan öğrencinin açıkla-
ması doğrudur.
Sağ
Ben Flor
Ben Sodyum
elementiyim. elementiyim.
Sembolüm
"F" harfidir.
III. Sarı grupta bulunan saat 14.35'i gösterseydi her iki öğrencinin de açıklamaları
doğru olurdu.
E) LILIII.IV
Sol
IV Kırmızı grupta bulunan öğrencilerin açıklamalarının doğru olması için kartlarını
değiştirmeleri gerekir.
Q Ara
Sofra
tuzunda
bulunurum,
C) II ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
ejderha bulutsusu - Google Ar X ikmuzesi.com C ay hin DA 133. □ De C OF Mavi Grup 7. Saf maddeler konusunu işleyen bir Fen Bilimleri Öğretmeni elementlerin sembolleri, atom numaralan ve özelliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki element saati oyununu tasarlamıştır. - Öğrenciler 2'şer kişilik gruplara ayrılmıştır. - Soldaki öğrenciler akrebi, sağdaki öğrenciler ise yelkovanı temsil etmektedir. - Saatteki rakamlar elementlerin atom numaralarını temsil etmektedir. - Her öğrenci temsil ettiği elementin özelliği hakkında önünde bulunan kartlara bilgi yazacaktır. Oyundaki öğrenci grupları ve cevapları aşağıdaki gibidir. n Sağ Gatik depolama organel. - Goog x + Sol Ben Hidrojen Ben Lityumn elementiyim elementiyim Suyun yapısında bulunurum Sembolüm ise "L harfidir. Sarı Grup Sol Ben Helyum elementim Zeplin ve balon gibi hava taşıtlarinin şiirilmesinde kullandım. Sağ Ben Azot elementiyim. Sembolün ise "N" haridir. D) II, III, IV verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I, II ve Ill Kırmızı Grup Buna göre öğrenci cevapları ile ilgili; 1. Mavi grupta bulunan öğrencilerin açıklamalarının tamamı doğrudur. II. Sari grupta bulunan öğrencilerden yalnızca sol tarafta bulunan öğrencinin açıkla- ması doğrudur. Sağ Ben Flor Ben Sodyum elementiyim. elementiyim. Sembolüm "F" harfidir. III. Sarı grupta bulunan saat 14.35'i gösterseydi her iki öğrencinin de açıklamaları doğru olurdu. E) LILIII.IV Sol IV Kırmızı grupta bulunan öğrencilerin açıklamalarının doğru olması için kartlarını değiştirmeleri gerekir. Q Ara Sofra tuzunda bulunurum, C) II ve IV
12-
Bilgi
X elektriği ve ısıyı iyi iletir.
Y tel ve levha haline getirilebilir.
Z parlak veya mat olabilir.
Beyza öğretmen, X, Y ve Z elementlerinin
elektron dizilimlerini yukarıdaki gibi tahtaya
çizmiş ve aşağıdaki etkinliği Arif yapmıştır.
Noo
Doğru Yanlış
√
C) 1
√
1/
Inane
1
Buna göre Arif etkinlikte kaç tane doğru işa-
retleme yapmıştır?
A) 3
B) 2
D) 0
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
12- Bilgi X elektriği ve ısıyı iyi iletir. Y tel ve levha haline getirilebilir. Z parlak veya mat olabilir. Beyza öğretmen, X, Y ve Z elementlerinin elektron dizilimlerini yukarıdaki gibi tahtaya çizmiş ve aşağıdaki etkinliği Arif yapmıştır. Noo Doğru Yanlış √ C) 1 √ 1/ Inane 1 Buna göre Arif etkinlikte kaç tane doğru işa- retleme yapmıştır? A) 3 B) 2 D) 0
FEN BİLİMLERİ KAMP-4 YARIYIL
94. Periyodik tablonun ilk üç periyodunda bulunan X, Y, Z ve T elementleri ile verilen bilgiler aşağıdaki gibidir.
T elementinin atom numarası Z elementinden 2 fazladır.
Y ile X farklı gruplarda bulunan, işlenebilir özellikte elementlerdir.
T elementi doğada moleküler halde bulunur.
9
D)
●
●
•Anetal
Buna göre X, Y, Z ve T elementlerinin periyodik tablodaki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz?
A)
●
Y
X
A
2
Mozaik
X
Z
Y
T
T
Y
777
ZXT
Yayınlan
N
T
2m
W 4√2
852 16
32
LO/N
252
8
16√2
detayları verilen deneyleri hazırlıyor.
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
FEN BİLİMLERİ KAMP-4 YARIYIL 94. Periyodik tablonun ilk üç periyodunda bulunan X, Y, Z ve T elementleri ile verilen bilgiler aşağıdaki gibidir. T elementinin atom numarası Z elementinden 2 fazladır. Y ile X farklı gruplarda bulunan, işlenebilir özellikte elementlerdir. T elementi doğada moleküler halde bulunur. 9 D) ● ● •Anetal Buna göre X, Y, Z ve T elementlerinin periyodik tablodaki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? A) ● Y X A 2 Mozaik X Z Y T T Y 777 ZXT Yayınlan N T 2m W 4√2 852 16 32 LO/N 252 8 16√2 detayları verilen deneyleri hazırlıyor.
15.
1.Periyod
3.Periyod
2.Periyod 3
Li
1. Grup
6.Periyod
1
H
7.Periyod
4.Periyod
5.Periyod 37
Rb
11
Na Mg
19
K
DE BUON 2. Grup
Ca
55
Cs Ba
87
Fr Ra
F
58
21 22 23 24 25 26 27 28
Sc
Cr Mn Fe Co
Ni
Y
39 40
57-71
89-103
@
Metal
57
La
NF ON NI DI 8 F
Ac
Zr
72
104
Rf
58
Ce
89 90
Ametal Yanmetal
Th
V
41
Nb
73
Ta
59
Pr
42
Mo
105 106
Db
Sg
91
Pa
74
W
43
Tc
75
Re
107
Bh
60 61
Nd Pm
92 93
Np
U
44
45
Ru Rh
76 77 78
Os
Ir
Pt
108
109
Hs Mt
62
Sm
46
Pd
GAMA
94 95 96
Pu
1-2-5
29
Cu
47
Ag
HA
C) II ve III
63
65
64
Eu Gd Tb
97
Am Cm Bk
79
Au Hg
48
Cd
UUE
30
31
Zn Ga Ge
21 58 823. Grup
80 81
TI
98
Cf
2004. Grup
==
SARAA
SASAA
66 67
Dy
Ho
99
Es
3 38 98 g 25. Grup
100
Fm
As
06. Grup
Tm
3-4
52
▬▬
110
111 112
113
114
115 116 117 118
Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo
8. Grup
Yb
102
CE8-882 T 7. Grup
He
10
Ne
SAR
103
18
Ar
36
Kr
54
Xe
Periyodik tabloda yer alan elementler artan atom numarasına göre sıralanmaktadır. Atom numaraları ardışık
olan ve küçükten büyüğe doğru sıralaması X, Y ve Z şeklinde olan elementler ile ilgili;
I. X metal, Y yarimetal, Z ise ametal olabilir.
2>4>X
II. Değerlik elektron sayıları sıralanması Y > X> Z şeklinde olabilir
III. X, Y ve Z elementlerinden en az iki tanesi aynı periyotta bulunur.
Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) T ve H
D), II ve III
86
An
21
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
15. 1.Periyod 3.Periyod 2.Periyod 3 Li 1. Grup 6.Periyod 1 H 7.Periyod 4.Periyod 5.Periyod 37 Rb 11 Na Mg 19 K DE BUON 2. Grup Ca 55 Cs Ba 87 Fr Ra F 58 21 22 23 24 25 26 27 28 Sc Cr Mn Fe Co Ni Y 39 40 57-71 89-103 @ Metal 57 La NF ON NI DI 8 F Ac Zr 72 104 Rf 58 Ce 89 90 Ametal Yanmetal Th V 41 Nb 73 Ta 59 Pr 42 Mo 105 106 Db Sg 91 Pa 74 W 43 Tc 75 Re 107 Bh 60 61 Nd Pm 92 93 Np U 44 45 Ru Rh 76 77 78 Os Ir Pt 108 109 Hs Mt 62 Sm 46 Pd GAMA 94 95 96 Pu 1-2-5 29 Cu 47 Ag HA C) II ve III 63 65 64 Eu Gd Tb 97 Am Cm Bk 79 Au Hg 48 Cd UUE 30 31 Zn Ga Ge 21 58 823. Grup 80 81 TI 98 Cf 2004. Grup == SARAA SASAA 66 67 Dy Ho 99 Es 3 38 98 g 25. Grup 100 Fm As 06. Grup Tm 3-4 52 ▬▬ 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo 8. Grup Yb 102 CE8-882 T 7. Grup He 10 Ne SAR 103 18 Ar 36 Kr 54 Xe Periyodik tabloda yer alan elementler artan atom numarasına göre sıralanmaktadır. Atom numaraları ardışık olan ve küçükten büyüğe doğru sıralaması X, Y ve Z şeklinde olan elementler ile ilgili; I. X metal, Y yarimetal, Z ise ametal olabilir. 2>4>X II. Değerlik elektron sayıları sıralanması Y > X> Z şeklinde olabilir III. X, Y ve Z elementlerinden en az iki tanesi aynı periyotta bulunur. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) T ve H D), II ve III 86 An 21
14
«Deneme
9. A grubunda yer alan nötr hâldeki bir element atomunun elektron dağılımındaki katman sayısı o elementin periyot
numarasını, son katmanındaki elektron sayısı ise o elementin grup numarasını verir.
A grubunda olduğu bilinen bir elementin özellikleri ile ilgili su bilgiler veriliyor:
Isıya dayanıklıdır.
Isıyı iyi iletebilir.
Şekil verilebilir.
Kırılgan değildir.
3-650 (3
Buna göre özellikleri verilen elementin nötr hâldeki elektron katman modeli çizimi aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru gösterilmiştir?
A)
C
.
.
.
.
B)
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
14 «Deneme 9. A grubunda yer alan nötr hâldeki bir element atomunun elektron dağılımındaki katman sayısı o elementin periyot numarasını, son katmanındaki elektron sayısı ise o elementin grup numarasını verir. A grubunda olduğu bilinen bir elementin özellikleri ile ilgili su bilgiler veriliyor: Isıya dayanıklıdır. Isıyı iyi iletebilir. Şekil verilebilir. Kırılgan değildir. 3-650 (3 Buna göre özellikleri verilen elementin nötr hâldeki elektron katman modeli çizimi aşağıdakilerin hangi- sinde doğru gösterilmiştir? A) C . . . . B) D)
tir.
si-
me
na
1
Yukarıdaki cisimlerd
yel enerjisine sahiptir?
A) II
Yalarz || Yalnız y
I ve II
6p
6n
5p
6n
I, II ve III
Yukarıda atom modelleri verilen K ve L atomları ile
ilgili;
1. K atomu nötrdür.
2. Latomu nötrdür.
3. K atomu anyon, L atomu katyondur.
ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
tir. si- me na 1 Yukarıdaki cisimlerd yel enerjisine sahiptir? A) II Yalarz || Yalnız y I ve II 6p 6n 5p 6n I, II ve III Yukarıda atom modelleri verilen K ve L atomları ile ilgili; 1. K atomu nötrdür. 2. Latomu nötrdür. 3. K atomu anyon, L atomu katyondur. ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3
Ayşegül: +4
Nilsu: -2
A)
Ayşegül: +1
Nilsu:+1
Ō
Nilsu: +4
19.
9. Tuğçe, fen bilimleri dersinde gördüğü bir elementi merak ederek elementin ait olduğu grubu bu
yor ve bu grupta bulunan diğer elementlerin özelliklerini de belirleyip periyodik sistemde bu gu
boyuyor. Tuğçe, araştırdığı element ile ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşıyor.
Yeryüzünde en çok bulunan elementlerden biridir.
Oda sıcaklığında katı haldedir.
Bulunduğu grupta 3 tane metal vardır.
Topraklarda silis (SiO,) halinde bulunur.
Bu bilgilere göre Tuğçe'nin hakkında bilgi topladığı elementin yer aldığı bölüm aşağıdak
periyodik sistemlerin hangisinde doğru şekilde boyanmıştır?
Nilsu: +1
BY
D)
LOTEL
Ahme
atom
Han
AT
11. F
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
Ayşegül: +4 Nilsu: -2 A) Ayşegül: +1 Nilsu:+1 Ō Nilsu: +4 19. 9. Tuğçe, fen bilimleri dersinde gördüğü bir elementi merak ederek elementin ait olduğu grubu bu yor ve bu grupta bulunan diğer elementlerin özelliklerini de belirleyip periyodik sistemde bu gu boyuyor. Tuğçe, araştırdığı element ile ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşıyor. Yeryüzünde en çok bulunan elementlerden biridir. Oda sıcaklığında katı haldedir. Bulunduğu grupta 3 tane metal vardır. Topraklarda silis (SiO,) halinde bulunur. Bu bilgilere göre Tuğçe'nin hakkında bilgi topladığı elementin yer aldığı bölüm aşağıdak periyodik sistemlerin hangisinde doğru şekilde boyanmıştır? Nilsu: +1 BY D) LOTEL Ahme atom Han AT 11. F
4. Unite
14. Bir araştırmacı, çeşitli elektronik cihazlarında kullanılabilen bir elementi seçmek istiyor. Bu elemen-
ti bulduğunda aşağıdaki özelliklere sahip olduğunu söylüyor.
A)
Bu bilgilere göre araştırmacının kullanacağı element hangi seçenekte yeri boyanarak doğru
gösterilmiştir?
Be
Ne Mg
CH
132
U Be
Ne Mg
Parlak bir görünüme sahiptir.
Aynı zamanda sert ve koyu gri renklidir.
Karbonun elmas formuyla kimyasal ve fiziksel anlamda benzerlikler gösterir.
He
CNOF Ne
Al Si P S Cl Ar
BA
Sistem
He
NOF Ne
Al Si P S Cl Ar
B) H
U Be
Ne Mg
D) H
Li Be
Ne Mg
He
BC OF Ne
Al Si P S Cl Ar
He
BCNOF Ne
PSC Ar
Al
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
4. Unite 14. Bir araştırmacı, çeşitli elektronik cihazlarında kullanılabilen bir elementi seçmek istiyor. Bu elemen- ti bulduğunda aşağıdaki özelliklere sahip olduğunu söylüyor. A) Bu bilgilere göre araştırmacının kullanacağı element hangi seçenekte yeri boyanarak doğru gösterilmiştir? Be Ne Mg CH 132 U Be Ne Mg Parlak bir görünüme sahiptir. Aynı zamanda sert ve koyu gri renklidir. Karbonun elmas formuyla kimyasal ve fiziksel anlamda benzerlikler gösterir. He CNOF Ne Al Si P S Cl Ar BA Sistem He NOF Ne Al Si P S Cl Ar B) H U Be Ne Mg D) H Li Be Ne Mg He BC OF Ne Al Si P S Cl Ar He BCNOF Ne PSC Ar Al
3. Serdar, kendi periyodik tablosunu oluşturmak istiyor. Yatay
sıraların periyodu, dikey sütunların ise grupları temsil ettiğini
söyleyen Serdar tablosunu oluşturuyor ve bu tablo üzerine
üç tane element örneği yazıyor. Meydana getirdiği tabloda
sadece A grubu elementlerinin yer aldığını söylüyor.
Serdar'ın çizdiği tabloya göre aşağıdakilerden hangileri
doğrudur?
1. Serdar 1. periyodu tam olarak bilmemektedir.
II. Serdar, her çeşit element sınıfından (metal, ametal ve
yarı metalden) örnek vermiştir.
III. Serdar'ın verdiği örnek elementlerden sadece bir tanesi
doğada gaz halde bulunur.
e Il
B) I ve II
A)
C) II ve III
1
2
3
4
5
6
7
1 2
Y
X
3 4 5 6 7 8
T
D) I, II ve III
6. Periyc
kate a
nur. A
tablc
Aşağ
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
3. Serdar, kendi periyodik tablosunu oluşturmak istiyor. Yatay sıraların periyodu, dikey sütunların ise grupları temsil ettiğini söyleyen Serdar tablosunu oluşturuyor ve bu tablo üzerine üç tane element örneği yazıyor. Meydana getirdiği tabloda sadece A grubu elementlerinin yer aldığını söylüyor. Serdar'ın çizdiği tabloya göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 1. Serdar 1. periyodu tam olarak bilmemektedir. II. Serdar, her çeşit element sınıfından (metal, ametal ve yarı metalden) örnek vermiştir. III. Serdar'ın verdiği örnek elementlerden sadece bir tanesi doğada gaz halde bulunur. e Il B) I ve II A) C) II ve III 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Y X 3 4 5 6 7 8 T D) I, II ve III 6. Periyc kate a nur. A tablc Aşağ
N elementleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
)
mleri
eşik
unan
lerle
alın-
deki
Efen
M
Lityum
Sodyum Na
Karbon X
Klor C
F
18. BİLGİ: Periyodik tablodaki elementler kimyasal
özelliklerine göre metal, ametal ve yarı metal olarak
sınıflandırılırlar. Tablodaki ilk 18 elementin büyük
çoğunluğu ametal sınıfındadır.
N
Sodyum Na
Argon A
Hidrojen
Flor
Emine evde bulunan sebze, baklagil ve meyveleri
periyodik tablodaki ilk 18 elemente benzeterek tablo
üzerinde dizmek istiyor. Bunun için boş bir kartona
periyodik tablo şeklini renkli kalemlerle çizip kutu-
cukları aşağıdaki gibi numaralandırılıyor.
Mavug
3 4
11 12
2
5
6
7
8 9 10
13 14 15 16 17 18
Emine oluşturduğu tablonun 1, 4 ve 5 numaralı
bölümlerine sırasıyla havuç parçası, nohut ve
erik bıraktığına göre diğer yerlere gelebilecek
örnekler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?
Yayınları
A) 7 numaralı yere domates dilimi bırakabilirmeye
B) 11 numaralı yere fasulye bırakabilir.Szex
C) 14 numaralı yere bezelye bırakamaz.
D) 16 numaralı yere biber parçası bırakamaz.
7
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
N elementleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) mleri eşik unan lerle alın- deki Efen M Lityum Sodyum Na Karbon X Klor C F 18. BİLGİ: Periyodik tablodaki elementler kimyasal özelliklerine göre metal, ametal ve yarı metal olarak sınıflandırılırlar. Tablodaki ilk 18 elementin büyük çoğunluğu ametal sınıfındadır. N Sodyum Na Argon A Hidrojen Flor Emine evde bulunan sebze, baklagil ve meyveleri periyodik tablodaki ilk 18 elemente benzeterek tablo üzerinde dizmek istiyor. Bunun için boş bir kartona periyodik tablo şeklini renkli kalemlerle çizip kutu- cukları aşağıdaki gibi numaralandırılıyor. Mavug 3 4 11 12 2 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 Emine oluşturduğu tablonun 1, 4 ve 5 numaralı bölümlerine sırasıyla havuç parçası, nohut ve erik bıraktığına göre diğer yerlere gelebilecek örnekler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- lıştır? Yayınları A) 7 numaralı yere domates dilimi bırakabilirmeye B) 11 numaralı yere fasulye bırakabilir.Szex C) 14 numaralı yere bezelye bırakamaz. D) 16 numaralı yere biber parçası bırakamaz. 7
ENOMEN
FEN BİLİMLERİ
FENO
1. Periyot
2. Periyot
3. Periyot
FENOMEN
7. Öğretmen, öğrencilerine ipuçları vererek aşağıdaki periyodik tablo kesitinden bazı elementleri bulmasını istiyor.
elus
1A
->>>>
H 2A
Li
->>>
Be
→ Na Mg
FENOMEN
→ Metal
B) Argon
Ametal
FENOMEN
Sarmal Deneme 9
1. İpucu: 2. periyottaki en küçük atom numaralı ametal
2. İpucu: Atom numarası en büyük olan metal
3. İpucu: Soygaz olmayan en büyük atom numaralı ametal
8A
3A 4A 5A 6A 7A He
B C N O F Ne
Al Si P SC Ar
C) Karbon
Yarı metal
Buna göre öğrencilerin tahmin ettiği aşağıdaki elementlerden hangisine, öğretmenin verdiği ipuçlarına bakılarak
ulaşılamaz?
A) Alüminyum
D) Klor
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
ENOMEN FEN BİLİMLERİ FENO 1. Periyot 2. Periyot 3. Periyot FENOMEN 7. Öğretmen, öğrencilerine ipuçları vererek aşağıdaki periyodik tablo kesitinden bazı elementleri bulmasını istiyor. elus 1A ->>>> H 2A Li ->>> Be → Na Mg FENOMEN → Metal B) Argon Ametal FENOMEN Sarmal Deneme 9 1. İpucu: 2. periyottaki en küçük atom numaralı ametal 2. İpucu: Atom numarası en büyük olan metal 3. İpucu: Soygaz olmayan en büyük atom numaralı ametal 8A 3A 4A 5A 6A 7A He B C N O F Ne Al Si P SC Ar C) Karbon Yarı metal Buna göre öğrencilerin tahmin ettiği aşağıdaki elementlerden hangisine, öğretmenin verdiği ipuçlarına bakılarak ulaşılamaz? A) Alüminyum D) Klor
14
A
B
A ve B elementlerine ait elektron dağılımları yuka-
rida verilmiştir.
Buna göre A ve B elementleri için;
A'nın iyon yükü +3'tür.
II. B'nin iyon yükü -3'tür.
III. A ametalik özellik gösterirken, B metalik özel-
lik gösterir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
AYalnız III B) I ve II C) II ve III, II ve III
Yalnız
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem
14 A B A ve B elementlerine ait elektron dağılımları yuka- rida verilmiştir. Buna göre A ve B elementleri için; A'nın iyon yükü +3'tür. II. B'nin iyon yükü -3'tür. III. A ametalik özellik gösterirken, B metalik özel- lik gösterir. ifadelerinden hangileri doğrudur? AYalnız III B) I ve II C) II ve III, II ve III Yalnız