Periyodik Sistem Soruları

göre K maddesi ile ilgili,
Saf maddedir.
emboller ile gösterilebilir.
ziksel ve kimyasal yollarla baska man
Contabilir.
erden hangileri doğrudur?
hidrojen elementlerinin tan
ni yapabilir?
00 00
00 00
00 00
lanını inceleyen bir öğrenc
omlan aynidir.
arklı t

Ortaokul Fen Bilgisi

Periyodik Sistem Soru Çözümü

göre K maddesi ile ilgili, Saf maddedir. emboller ile gösterilebilir. ziksel ve kimyasal yollarla baska man Contabilir. erden hangileri doğrudur? hidrojen elementlerinin tan ni yapabilir? 00 00 00 00 00 00 lanını inceleyen bir öğrenc omlan aynidir. arklı tür atomlardan olu da moleküler yapıda bu B) Yalnız D) L' Il ve Il A) Klor Asagida bazi saf maddelerin tanecik yapilar gösteril OB verilen maddelerden hangisinden herhangi biri- Buna göre yukarıdaki tanecik modelleri aşağıda ne ait olamaz? A) Nitrik asit (HNO3) B) Azot (N) Sodyum Klorür (NaCl) D) Gümüş (Ag) 6 Aşağıda bazı elementlere ait özellikler verilmiştir. Element Saf Maddeler Sembolü Özellik Yumuşak ve kaygan özel- likte olup sofra tuzunda bulunur. ilaç, deterjan, ısıya daya- nikli cam ve seramik yapı- minda kullanılır. Buna göre tabloda boş bırakılan yerlerden her- hangi birine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? içme sularının dezenfek- te edilmesinde kullanılır. Yemek tuzunun yapısın- da bulunur. B) Lityum D) Na lan vortmagtir 8. Karbondioksit Buna göre aşağıda verilent A) Her ikisi de moleküler B) Her ikisi de iki farkh at oluşmuştur. C) Her ikisini de oluştura lerini kaybetmiştir. D) Her ikisi de formül is Aşağıda bazı bileşik Bütün canlıların ğimiz besinlerin cuttaki atık ma li rol oynar. Halk arasında zemesi olarak Yangın söndü pımında kulla Buna göre aşağ gisi yukarıda ö: hangi birine ait O O

13:44
Madde ve Endüstri
16.
HUI
H
U
Na
K
Cs
Be
Fr
Mg
Rb Sr
Ca Sc
Ba
Ra
Y
A) Yalnız Esra'nın
C) Esra ve Banu'nun
La
Esra
Badem
Arif
Banu
Ti
V
Zr Nb
Çocuklar, periyotların cadde, grupların sokak olarak ifade edildiği bir peri-
yodik sistem ilçesinde ikamet e

Ortaokul Fen Bilgisi

Periyodik Sistem Soru Çözümü

13:44 Madde ve Endüstri 16. HUI H U Na K Cs Be Fr Mg Rb Sr Ca Sc Ba Ra Y A) Yalnız Esra'nın C) Esra ve Banu'nun La Esra Badem Arif Banu Ti V Zr Nb Çocuklar, periyotların cadde, grupların sokak olarak ifade edildiği bir peri- yodik sistem ilçesinde ikamet ettiğimizi düşünelim. Evimizden çıkarak önce ilçenin 2. caddesinin 18. sokağında bulunan gözlükçüye uğrayıp sipariş ettiğimiz gözlüğü aldık. Ardından aynı caddenin 2. sokağındaki markete uğrayıp alışveriş yaptık ve işlerimizi tamamlayıp 3. caddenin 17. sokağındaki evimize ulaştık. Rf Db Ce HE Ta W Cr Pr 9.08.2022 13:42 Mo Tc Ru Mn Fe Nd Re Os Pm Sg Bh Hs Mt Co Ni Rh Pd Ir Sm Eu Pt Ds PY MONI n Cu 5 Zn Ag Cd B Al 3 sp Au Hg TI C Si Ge Sn N Rg Cn Uut FI P As Sb Pb Bi S 0 E Ne Se Br Te Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Po Tüm Medya Uup Lv Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Öğretmen yukarıda verilen küçük hikayeyi öğrencileriyle paylaştıktan sonra periyodik tabloyu öğren- cilerine göstererek "Anlatığım hikayeye göre uğradığımız yerlerdeki elementler ve özellikleri ile ilgili ne söyleyebilirsiniz?" şeklinde bir soru yöneltiyor. Uğradığımız sokaklardan birinde neon elementi bulunur. Alışveriş için uğradığımız sokaktaki element ametal özelliği gösterir. .LTE Uğradığımız yerlerdeki elementlerin tamamı oda koşullarında gaz hâlde bulunur. B) Esra ve Arif'in DArif ve Banu'nun Ar Öğrencilerin cevapları yukarıdaki gibi olduğuna göre, hangi öğrencilerin söylediği cevapla doğrudur? Kr Rn Uus FEN BU in

Test 01
ZOROCI
rin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin her sekiz elementte bir farklılaştığını görerek bunu müzikteki oktavın 8.
Ingiliz kimyacı John Newlands, döneminde bilinen 62 elementi atom kütlelerine göre sıralamış ve elementle
Elementlere ilk defa

Ortaokul Fen Bilgisi

Periyodik Sistem Soru Çözümü

Test 01 ZOROCI rin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin her sekiz elementte bir farklılaştığını görerek bunu müzikteki oktavın 8. Ingiliz kimyacı John Newlands, döneminde bilinen 62 elementi atom kütlelerine göre sıralamış ve elementle Elementlere ilk defa atom numarası veren Newlands'in çalışmalarını özetlediği konuşmasının bir kısmı qu sesi gibi bir çeşit tekrarlarının olduğunu ifade etmiştir. Çalışmaları "Oktavlar Kanunu" olarak da bilinmektedir lan görülür, Belirli sayı aralıklarında peş peşe dizilen elementler benzer özellikler gösterir. Bu ilişkinin Oktay şekildedir: "Elementler eş değerlerine göre düzenlenirse, aynı gruptaki elementlerin aynı yatay çizgide olduk Yasası'nı çağrıştırdığını öngörüyorum." H Be O F Na Mg Al Si P S 3X88F2 Gr Mn Fe Periyodik sistem Newlands'in Periyodik Tablosu Putr TI Pb Co/Ni Br Rb St Y Ce/La In Zn As Di/Mo Se Ro/Ru 2 228-58e Pd Ag Cd BaN Sn 1 Sb 9 Ta W Hg Nb Bi Au Os Bu metne bakılarak John Newlands in periyodik tablo çalışmaları için yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Periyodik tablo oluşturulurken elementlerin fiziksel özelliklerinin de benzerlik gösterdiğini belirtmiştir. B) Elementler modern periyodik tablo oluşturulmasında da kullanılan element özelliğine göre sıralanmıştır. C) Elementlerin özelliklerinin belirli aralıklarla tekrarlanması farklı bilimler ile ilişkilendirilmiştir. D) Oluşturulan her bir grupta yer alan elementlerin benzer özellikler göstereceği belirtilmiştir.

bulunan yeni elementlerin
Kalorjen
Karoyum
ha önce bulunan ele-
inde aşağıda verilen
in doğru olduğu söy-
mbold "K" olarak be-
kırmızı renkli ele-
a bulunabilir.
mbolü "C" olarak
enkli elementin
kle bulunamaz.
andan bazı bi
& Tombala adlı bir oyunda, kural

Ortaokul Fen Bilgisi

Periyodik Sistem Soru Çözümü

bulunan yeni elementlerin Kalorjen Karoyum ha önce bulunan ele- inde aşağıda verilen in doğru olduğu söy- mbold "K" olarak be- kırmızı renkli ele- a bulunabilir. mbolü "C" olarak enkli elementin kle bulunamaz. andan bazı bi & Tombala adlı bir oyunda, kurallar gereği torba içerisinden çekilen bir bilgi kartı içeriğine ait bölüm, oyun kartı üze- rinde var ise o bölümün üzeri bir kâğıt ile kapatılmaktadır. Oyunun başında ve gelen bilgi kartı içeriklerine göre mavi kâğıtlar kapatıldıktan sonraki bitiş hâli ile birlikte, oyunda torbadan çekilen bilgi kartları aşağıda verilmiştir. OYUN KARTI BAŞLANGIÇ SO, NaCl F K S Içerisinde kükürt ve oksi- jen elementleri yer alan moleküler bir bileşiğin formülüdür. Amonyak Azot BİLGİ KARTLARI 2 Molekül yapılı olmayan bir bileşiğe ait model gösterimidir. 3 NaCl OYUN KARTI BİTİŞ K Sembolü N olan elementtir. S Amonyak 4 Yapısında tek cins atom yer alan mad- denin modelidir. Oyun sürecinde sorulan sorulara göre mavi kâğıtların doğru kapatıldığı bilindiğine göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? (Bilgi kartında bulunan ifadenin temsil ettiği yer için birden fazla mavi kâğıt kullanılabilir.) A) Her elementin sembolü kendine özgüdür. Bu yüzden, bilgi kartındaki içerikten dolayı oyun kartı üzerinde sadece bir bölüm kapatılmış olmalıdır. 8) Elementler, tek cins atomdan oluşur. Bu yüzden, 4. bilgi kartındaki içerikten dolayı oyun kartı üzerinde iki farklı yerdeki modelin olduğu bölüm kapatılmış olmalıdır. C) Kükürt (S) ve Oksijen (O) ile gösterilen SO₂, moleküler bir bileşiğin formülüdür. Bu nedenle, 1. bilgi kartındaki bilgiden dolayı oyun kartı üzerinde sadece bir bölüm kapatılmış olmalıdır. D) Molekül yapılı olmayan bileşiklerin modeli "yığın" şeklinde gösterilir. Bu nedenle, 2. bilgi kartındaki bilgiden dolayı oyun kartı üzerinde iki bölüm kapatılmış olmalıdır. & Saf maddeler ile yapılan bir araştırmada bazı maddelerin içerdikleri atom sayıları ve atom çeşitleri ile il-

Sınavlara ve derslere çalışmanın en kolay yolu

Ücretsiz hesabını oluştur, kazandığın soru sorma haklarınla ve video konu anlatımları ile sınavlarına, derslerine hazırlan!

KAYDOL VE ÜCRETSİZ DENE
Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir