Periyodik Sistem Soruları

10.
1A
2A
Metal
A) Yalnız I
Ametal
Yarı metal
3A
4A 5A 6A
I. 1A grubundaki elementlerin tümü benzer kimyasal özellik gösterirler.
) )
2e-3e-
Bilgi: Ayni element sınıfında ve aynı grupta yer alan elementlerin kimyasal özellikleri benzerlik gösterir.
Yukarıd
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem Soru Çözümü
10. 1A 2A Metal A) Yalnız I Ametal Yarı metal 3A 4A 5A 6A I. 1A grubundaki elementlerin tümü benzer kimyasal özellik gösterirler. ) ) 2e-3e- Bilgi: Ayni element sınıfında ve aynı grupta yer alan elementlerin kimyasal özellikleri benzerlik gösterir. Yukarıdaki bilgiye göre periyodik tablonun şekilde verilen kesitinde yer alan elementler ile ilgili, 7A 8A II. Nötr hâldeki elektron dizilimi şeklinde olan element atomu ile 3. periyot 3A grubundaki ele- ment atomunun kimyasal özellikleri benzerdir. III. 2. periyottaki tüm ametaller benzer kimyasal özellik gösterir. ifadelerinden hangileri yanlıştır? B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
Sidaki bilgiler verilmiştir.
n, M elementidir.
myasal özellik
gösterir.
mentlerinin periyo
hangisi
ıdakilerden
B)
L
M
lektron
TEST-1
K
M
K
L
inin katman
ayıları veri
RIYODIK SİSTEM
I devre
1. devre
II. devre
MN
II. devre
sekildeki devreler, KL ve MN uçları
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem Soru Çözümü
Sidaki bilgiler verilmiştir. n, M elementidir. myasal özellik gösterir. mentlerinin periyo hangisi ıdakilerden B) L M lektron TEST-1 K M K L inin katman ayıları veri RIYODIK SİSTEM I devre 1. devre II. devre MN II. devre sekildeki devreler, KL ve MN uçlarına, farklı elementlerden yapılmış maddeler eklenerek tamamlanıyor. 1. devrede am- pun yandığı, II. devrede ise ampulün yanmadığı gözlemleniyor. Buna göre KL ve MN uçlarına eklenen elementlerin atomlarının elektron dağılımı aşağıdakilerden hangisi olabilir? TEST-1 olarak düs
4. Hakan Öğretmen periyodik tablo ile ilgili bir oyun tasarlamaktadır. Oyunda öğrencilerin periyodik tablodaki yerle-
rini bulmaları gereken elementlerle ilgili bilgi kartları ve üzerinde bazı elementlerin verildiği periyodik tablo bulun-
A)
B)
D)
maktadır
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem Soru Çözümü
4. Hakan Öğretmen periyodik tablo ile ilgili bir oyun tasarlamaktadır. Oyunda öğrencilerin periyodik tablodaki yerle- rini bulmaları gereken elementlerle ilgili bilgi kartları ve üzerinde bazı elementlerin verildiği periyodik tablo bulun- A) B) D) maktadır. 1 2 IA IIA Be Ahmet'in bulması gereken element ile ilgili bilgiler Grup numarası Silisyumdan küçüktür. Klor ile aynı periyotta yer alır. Grubunda hiç ametal ve yarı metal bulunmaz. 13 IIIA Ahmet'in bulduğu elementin yeri 2A grubu - 3. periyot 3A grubu - 2. periyot 2A grubu - 3. periyot 3A grubu - 3. periyot 14 15 16 VIA VA IVA Si VIIA 17 CI Oyunu Ahmet kazandığına göre, öğrencilerin buldukları elementlerin grup ve periyot numaraları aşağıda- kilerden hangisi gibi olabilir? 18 VIIIA Mehmet'in bulması gereken element ile ilgili bilgiler Bulunduğu periyotta tek element çeşidi vardır. Oda sıcaklığında gaz haldedir. Moleküler yapıdadır. Mehmet'in bulduğu elementin yeri 1A grubu - 1. periyot 1A grubu - 1. periyot 8A grubu - 1. periyot 8A grubu - 1. periyot
←
a
G
n
eba
Ne aramıştınız?
ATANAN SINAV: Istanbul ODM 2022 Hazırbulunuşluk Uygulaması 8. Sınıf Fen Bilimleri
12.
eta EBA, Eğitim Bilişim Aği, Ders, Haber, e-Dergi, e-Kitap, Video, Ses, Gorsel, e-Dokuman, Içerik Eğitim Bilişim Agi
https://ders.eba.gov.tr/d
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem Soru Çözümü
← a G n eba Ne aramıştınız? ATANAN SINAV: Istanbul ODM 2022 Hazırbulunuşluk Uygulaması 8. Sınıf Fen Bilimleri 12. eta EBA, Eğitim Bilişim Aği, Ders, Haber, e-Dergi, e-Kitap, Video, Ses, Gorsel, e-Dokuman, Içerik Eğitim Bilişim Agi https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/main/viewAssignment?favouritelistiD-0943715d0268806046ddd482e5fae848res. III Na Sodyum S Kükürt 11 A I ve Ill IV B Berilyum. Tabloda verilen element isimleri ve sembollerinden hangileri doğrudur? K Kalsiyum BI ve IV III ve III D Il ve IV A a to
UNITE
4
PERİYODİK SİST
●
0
Al Si
Fen Bilimleri Öğretmeni, Fazilet'e yukarıdaki ele-
mentlerin yazılı olduğu "Periyodik Cetvel"i göster-
miş ve incelemesini istemiştir. Daha sonra aşağı-
daki soruları cevaplayıp kullandığı element sembol-
lerini not almasın
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem Soru Çözümü
UNITE 4 PERİYODİK SİST ● 0 Al Si Fen Bilimleri Öğretmeni, Fazilet'e yukarıdaki ele- mentlerin yazılı olduğu "Periyodik Cetvel"i göster- miş ve incelemesini istemiştir. Daha sonra aşağı- daki soruları cevaplayıp kullandığı element sembol- lerini not almasını istemiştir. N Atom numarası en fazla olan element / ler Ametal sınıfında yer alan element / ler Aynı grupta yer alan element / ler Son yörüngesinde 8e- bulunan element / ler 3. periyotta yer alan element / ler Soygazlar sınıfında yer alan element / ler He Ne A) SiNaN (Sinan) C) NaLiN (Nalin) Öğretmen, Fazilet'in yukarıdaki kategorilere göre not aldığı element sembollerini kullanarak çeşitli isimler oluşturmasını istemiştir. Buna göre Fazilet aşağıdaki isimlerden hangisi- ni oluşturamaz? B) NeSiBe (Nesibe) D) NiHAI (Nihal)
+
eme
Aşağıdaki bazı elementlere ait bilgiler verilmiştir.
X elementinin atom numarası 11'dir.
Y elementi molekül yapılı bir elementtir.
Z elementinin kaynama ve erime noktası yüksektir.
T elementi Yelementi ile aynı grupta fakat farklı sınıfta bir element
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem Soru Çözümü
+ eme Aşağıdaki bazı elementlere ait bilgiler verilmiştir. X elementinin atom numarası 11'dir. Y elementi molekül yapılı bir elementtir. Z elementinin kaynama ve erime noktası yüksektir. T elementi Yelementi ile aynı grupta fakat farklı sınıfta bir elementtir. Buna göre bu elementlerin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? B) A) e ● Periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre yatay ve düşey sıralara yerleştirilmişlerdir. Yatay sıralara periyot düşey molelay sıralara grup denir. 11 8,1 8 EX C) Y X Ax T eya Y T N Z D) X X Z IA 3, periyal Sentez Test-2 grupu Y 2237 T N Y T ve Sog got
4. ÜNİTE
Periyodik cetvelde 7 periyot, 18 grup bulunmaktadır. Bu gruplardan 8 tanesi A grubu, 10 tanesi ise B grubu olarak ad
1A
A14
Mozaik
2A
B Grubu
Yayınları
C) 2
3A 4A 5A 6A 7A
Yukarıda verilen periyodik tabloda A gruplarında bulunan ilk 18 element tar
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem Soru Çözümü
4. ÜNİTE Periyodik cetvelde 7 periyot, 18 grup bulunmaktadır. Bu gruplardan 8 tanesi A grubu, 10 tanesi ise B grubu olarak ad 1A A14 Mozaik 2A B Grubu Yayınları C) 2 3A 4A 5A 6A 7A Yukarıda verilen periyodik tabloda A gruplarında bulunan ilk 18 element taranmıştır. Taralı elementler ile ilgili olarak; 1. 8A grubu elementlerinin tamamı doğada gaz hâlde bulunur. X II. 1A ve 2A grubu elementlerinin tamamı metaldir. III. 6A grubunda bulunan elementlerin son katmanlarındaki elektron sayıları aynıdır. IV. 8A grubunda bulunan elementlerin tamamının son katmanlarındaki elektron sayıları aynıdır. verilenlerden kaç tanesi doğrudur? B) 3 8A öğrencilerinden Daha sonra gösteren bir grafik çizmeleri Buna göre öğrencilerin A) Periyot numarası 3 2 3- K 2 1A Periyot numarası 2A K 1A
4.
Opak bir cisme ışık kaynağı dik açı ile tutulursa cis-
min gölge boyu 0 (Sıfır) olur.
Gölge Boyu
21
Aralık
21
21
23
Mart Haziran Eylül
► Tarihler
Opak bir cismin öğle vakti ölçülen gölge boyunun yı-
lın farklı tarihlerine göre değişimi yukarıdaki grafik
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem Soru Çözümü
4. Opak bir cisme ışık kaynağı dik açı ile tutulursa cis- min gölge boyu 0 (Sıfır) olur. Gölge Boyu 21 Aralık 21 21 23 Mart Haziran Eylül ► Tarihler Opak bir cismin öğle vakti ölçülen gölge boyunun yı- lın farklı tarihlerine göre değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre cisim Dünya üzerinde nerede bulu- nur? A) Kuzey Yarım Küre'de Yengeç dönencesinde B) Güney Yarım Küre Oğlak dönencesinde C) Kuzey Yarım Küre'de Yengeç dönencesine yakın D) Ekvator
2. Bütün maddeler atomdan oluşmasına rağmen
çeşitliliğini nedeni hangisidir?
A) Atomun yapısındaki proton, nötron ve elektron
sayısının farklı olması madde çeşitliliğine neden olur.
B) Atomun yapısındaki elektron sayısının farklı olması
madde çeşitliliğine
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem Soru Çözümü
2. Bütün maddeler atomdan oluşmasına rağmen çeşitliliğini nedeni hangisidir? A) Atomun yapısındaki proton, nötron ve elektron sayısının farklı olması madde çeşitliliğine neden olur. B) Atomun yapısındaki elektron sayısının farklı olması madde çeşitliliğine neden olur. C) Atomun yapısındaki molekül sayısının farklı olması madde çeşitliliğine neden olur. D) Atomun yapısındaki proton sayısının farklı olması madde çeşitliliğine neden olur.
12. Periyodik sistemin bir kısmı ve bu kısımda
yer alan bazı elementler K, L, M ve N ile şe-
kilde gösterilmiştir.
K
L
M N
Buna göre, bu elementlerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur?
A) M ve N elementleri aynı grupta yer alır.
B) K elementi bulun
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem Soru Çözümü
12. Periyodik sistemin bir kısmı ve bu kısımda yer alan bazı elementler K, L, M ve N ile şe- kilde gösterilmiştir. K L M N Buna göre, bu elementlerle ilgili aşağıda- kilerden hangisi doğrudur? A) M ve N elementleri aynı grupta yer alır. B) K elementi bulunduğu gruptaki tüm ele- mentlerle aynı kimyasal özelliklere sahiptir. C) N elementinin bulunduğu gruptaki tüm elementler oda koşullarında gaz hâldedir. D) L elementi 3A grubunda yer alan bir ame- taldir.
tlerin;
al özellik
ullarında fiziksel hål
ayısı
en hangileri aynıdır?
B) I vell
D) Il ve ill
18 elementinin olsu
bu kesitteki eleme
Periyodik Sistem
1. Aşağıda periyodik tablo verilmiştir.
11
H
Li
Na Mg
K
Rb
Cs
Fr
Be
Sr
Ba
Ra
if
RID
Sc
Y
IVB
Ti
Tienda
LIDU
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem Soru Çözümü
tlerin; al özellik ullarında fiziksel hål ayısı en hangileri aynıdır? B) I vell D) Il ve ill 18 elementinin olsu bu kesitteki eleme Periyodik Sistem 1. Aşağıda periyodik tablo verilmiştir. 11 H Li Na Mg K Rb Cs Fr Be Sr Ba Ra if RID Sc Y IVB Ti Tienda LIDUSTRI Rf VB La Ce V Hengkan Zr Nb Mo Tc VIS MAKE Cr Mn Fe Ohvation VIND Db Sg Hf Ta W Re Os Ir VIND Co w Via 11 Ni Cu MISH 12 SE N Zn B C Al Ga 2. Aşağıdaki periyodik tabloda bazı elementlerin yerleri farklı sembollerle belirtilmiştir. ng 1 P Si Ge As Se Sn Sb Ru Rh Pd Ag Cd In Pt Au Hg Tl Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv 011 Te Pb Bi Po PE Periyodik tablo ve yön belirten oklarla ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) I yönünde katman sayısı azalır. B) Il yönünde grup sayısı atar. C) I yönünde atom numarası artar. D) Il yönünde atomun son katmanındaki elektron sayısı değişmez. 1 1 He Er Tm Yb Lu Ne Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Ar Kr At Rn Ts Og Xe
DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
16. A, ve ★ şekilleriyle gösterilen elementlerin
atom numarasına göre sıralanması
verilmiştir.
A)
▲ ve ISI ve elektriği iyi iletir ve oda sıcak-
lığında katı hâldedir.
Buna göre bu elementlerin aşağıda bir
Ortaokul Fen Bilgisi
Periyodik Sistem Soru Çözümü
DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 16. A, ve ★ şekilleriyle gösterilen elementlerin atom numarasına göre sıralanması verilmiştir. A) ▲ ve ISI ve elektriği iyi iletir ve oda sıcak- lığında katı hâldedir. Buna göre bu elementlerin aşağıda bir kıs- mi verilen periyodik tablodaki yerleri nasıl olabilir? B) *, 8A grubunda yer alır, oda sıcaklığında gaz hâlindedir. * ★ *