Sabit Süratli Hareket Soruları

Gi
Görsellerde birbirine komşu olan A ve B bölgelerinde
gerçekleşen hava olayları verilmiştir.
Yükselici Hava Hareketi
A bölgesi
Görseller incelendiğinde;
1. A bölgesinde bulut oluşumu gözlenir.
II. B bölgesinde hava açıktır.
III. Rüzgâr B bölgesinden A bölgesine doğru eser.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III
on kay-
Alçalıcı Hava Hareketi
B bölgesi
1
B) I ve II
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
Gi Görsellerde birbirine komşu olan A ve B bölgelerinde gerçekleşen hava olayları verilmiştir. Yükselici Hava Hareketi A bölgesi Görseller incelendiğinde; 1. A bölgesinde bulut oluşumu gözlenir. II. B bölgesinde hava açıktır. III. Rüzgâr B bölgesinden A bölgesine doğru eser. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II ve III on kay- Alçalıcı Hava Hareketi B bölgesi 1 B) I ve II D) I, II ve III
isi 4 saatte 60 ki-
rat-zaman grafi-
t
KUVVET VE HAREKET
3 4
Zaman
8.
Sabit bir süratle K noktasından harekete baş
layan Ayşe ve Zeynep 600 metre uzaklıktaki L
noktasına gidiyorlar.
Ayşe KL arasındaki yolu 500 saniyede, Zeynep
ise 400 saniyede alıyorsa Ayşe ile Zeynep'in
VAyşe
süratlerinin oranı
kaçtır?
Vzeynep
A) //
B) 1
600
C)
D) 2
1.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
isi 4 saatte 60 ki- rat-zaman grafi- t KUVVET VE HAREKET 3 4 Zaman 8. Sabit bir süratle K noktasından harekete baş layan Ayşe ve Zeynep 600 metre uzaklıktaki L noktasına gidiyorlar. Ayşe KL arasındaki yolu 500 saniyede, Zeynep ise 400 saniyede alıyorsa Ayşe ile Zeynep'in VAyşe süratlerinin oranı kaçtır? Vzeynep A) // B) 1 600 C) D) 2 1.
5.
ÜNİTE 3
F₁-
8 N
8693245 019351
A) F, kuvveti, F, ten büyüktür.
F₂ kuvveti, F, den küçüktür.
C) F₁ kuvveti, F₂ ve F3 ün toplamına eşittir.
D) F, kuvveti, F₂ ve F3 ün toplamından büyüktür.
6N 2N
F2
-F3
8
Zaman (sn.)
Kamil, K cismine F₁, F₂ ve F3 kuvvetlerini uyguluyor ve cismin yaptığı harekete ait yukarıdaki
sürat-zaman grafiğini çiziyor.
K
Buna göre bu cisme etki eden kuvvetlerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır? (Sürtünmeler önemsizdir.)
3
Sürat (m/sn.)
7.
YENİ N
Bileşke Kuvvet
3 N
JAN
4 N
Sabit Süratli Hareket
1.
2.
TEST 2
100
60
20
Zaman (sn.)
Sürat (m/sn.)
Yukarıdaki tabloda hareket hâlin
Buna göre, bu aracın yol-zama
A) Yol(m)
B) Yol(m)
180
2004
140
120-
2
1
25
20
1 2 3 4 5 Zaman
(sn.)
Sürat(m/sn.)
3
20
60
40
20-
20
1 2
2007 20
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
5. ÜNİTE 3 F₁- 8 N 8693245 019351 A) F, kuvveti, F, ten büyüktür. F₂ kuvveti, F, den küçüktür. C) F₁ kuvveti, F₂ ve F3 ün toplamına eşittir. D) F, kuvveti, F₂ ve F3 ün toplamından büyüktür. 6N 2N F2 -F3 8 Zaman (sn.) Kamil, K cismine F₁, F₂ ve F3 kuvvetlerini uyguluyor ve cismin yaptığı harekete ait yukarıdaki sürat-zaman grafiğini çiziyor. K Buna göre bu cisme etki eden kuvvetlerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? (Sürtünmeler önemsizdir.) 3 Sürat (m/sn.) 7. YENİ N Bileşke Kuvvet 3 N JAN 4 N Sabit Süratli Hareket 1. 2. TEST 2 100 60 20 Zaman (sn.) Sürat (m/sn.) Yukarıdaki tabloda hareket hâlin Buna göre, bu aracın yol-zama A) Yol(m) B) Yol(m) 180 2004 140 120- 2 1 25 20 1 2 3 4 5 Zaman (sn.) Sürat(m/sn.) 3 20 60 40 20- 20 1 2 2007 20
11. Yol (m)
48
36
24-
12-
0
K
24km
512
Yol (m)
48
36
24-
12-
0
J
12
L km
hiz
Yol (m)
48-
36
24-
12-
0
ODS
AR
A) K aracının 1 saniyede aldığı yolu, L aracı 4 saniye alır.
B) L aracının sürati, M aracının süratinden azdır.
M
18km.
hiz
Yol (m)
48-
36-
24-
12.
0
C) K aracının 2 saniyede aldığı yolu, N aracı 16 saniyede alır.
D) M aracının 4 saniyede aldığı yol, K aracının 4 saniyede aldığı yoldan fazladır.
KYMY LYN
Jeneme
4 Zaman (s)
2 4 Zaman (s)
4 Zaman (s)
2 4 Zaman (s)
Yukarıda doğrusal bir yolda hareket etmekte olan K, L, M ve N araçlarının yol - zaman grafikleri veril-
miştir. Buna göre bu araçlarla ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
24
4
2
333
4444
3km
N
=12
Yol
2oneix Hız
48 = 24 km
2
36 =18kn
12-3
2
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
11. Yol (m) 48 36 24- 12- 0 K 24km 512 Yol (m) 48 36 24- 12- 0 J 12 L km hiz Yol (m) 48- 36 24- 12- 0 ODS AR A) K aracının 1 saniyede aldığı yolu, L aracı 4 saniye alır. B) L aracının sürati, M aracının süratinden azdır. M 18km. hiz Yol (m) 48- 36- 24- 12. 0 C) K aracının 2 saniyede aldığı yolu, N aracı 16 saniyede alır. D) M aracının 4 saniyede aldığı yol, K aracının 4 saniyede aldığı yoldan fazladır. KYMY LYN Jeneme 4 Zaman (s) 2 4 Zaman (s) 4 Zaman (s) 2 4 Zaman (s) Yukarıda doğrusal bir yolda hareket etmekte olan K, L, M ve N araçlarının yol - zaman grafikleri veril- miştir. Buna göre bu araçlarla ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? 24 4 2 333 4444 3km N =12 Yol 2oneix Hız 48 = 24 km 2 36 =18kn 12-3 2
Bir moleküle ait özellikler aşağıda verilmiştir.
• 2 farklı cins atomdan oluşur.
Toplam 4 atom içerir.
●
Özellikleri verilen molekülün modeli aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?
A)
B)
1.
Aşağıda atom modelleri ve bu modelleri ortaya atan bilim insanları verilmiştir.
Atom Modelleri
C)
Atomun yapısı güneş
etrafında dolanan
D)
88
Bilim İnsanları
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
Bir moleküle ait özellikler aşağıda verilmiştir. • 2 farklı cins atomdan oluşur. Toplam 4 atom içerir. ● Özellikleri verilen molekülün modeli aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? A) B) 1. Aşağıda atom modelleri ve bu modelleri ortaya atan bilim insanları verilmiştir. Atom Modelleri C) Atomun yapısı güneş etrafında dolanan D) 88 Bilim İnsanları
21.
Birim zamanda alınan yola sabit
süratli hareket denir.
Aynı sürede en fazla yol alan hare-
ketli, en süratlidir.
Geçen süreyi bulmak için sürat ali-
nan yola bölünmelidir
Aynı yolu en az sürede alan hare-
ketli, en süratlidir.
D
Y
Yukarıdaki tabloda bileşke kuvvet ile ilgili bil-
giler verilmiştir. Bu tabloyu bilgiler doğru ise
(D), yanlış ise (Y) olarak;
Saim: D-Y-D-Y
Fatma: Y-D-D-Y
Çağrı: Y-D-Y-D
Şebnem: D-Y-D-D
şeklinde doldurmuştur..
Her doğru verilen cevap için +10 puan, her
yanlış cevaptan -5 puan alan öğrenciler-
den hangileri sırası ile en çok ve en az pu-
anı almıştır?
A) Saim - Çağrı
B) Fatma - Şebnem
C) Çağrı-Saim-
D) Şebnem - Fatma
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
21. Birim zamanda alınan yola sabit süratli hareket denir. Aynı sürede en fazla yol alan hare- ketli, en süratlidir. Geçen süreyi bulmak için sürat ali- nan yola bölünmelidir Aynı yolu en az sürede alan hare- ketli, en süratlidir. D Y Yukarıdaki tabloda bileşke kuvvet ile ilgili bil- giler verilmiştir. Bu tabloyu bilgiler doğru ise (D), yanlış ise (Y) olarak; Saim: D-Y-D-Y Fatma: Y-D-D-Y Çağrı: Y-D-Y-D Şebnem: D-Y-D-D şeklinde doldurmuştur.. Her doğru verilen cevap için +10 puan, her yanlış cevaptan -5 puan alan öğrenciler- den hangileri sırası ile en çok ve en az pu- anı almıştır? A) Saim - Çağrı B) Fatma - Şebnem C) Çağrı-Saim- D) Şebnem - Fatma
4. Arda, Berke, Çağatay ve Ramiz hafta sonu
halı saha maçı yapmaya karar vermişlerdir.
Cumartesi günü saat 20.00 de halı sahanın
önünde buluşmak için sözleşmişlerdir.
Her birinin evleri ile halı saha arasındaki me-
safe ve her birinin sürati aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Yol (m)
Sürat(m/s)
75
150
2
250
5 50
4150
600
400
5
80
Buna göre, aynı anda evden çıkan bu dört
arkadaştan hangisi buluşma noktasına ilk
olarak gelir?
Arda
Berke
Çağatay
Ramiz
A) Arda
6) Çağatay
B) Berke
D) Ramiz
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
4. Arda, Berke, Çağatay ve Ramiz hafta sonu halı saha maçı yapmaya karar vermişlerdir. Cumartesi günü saat 20.00 de halı sahanın önünde buluşmak için sözleşmişlerdir. Her birinin evleri ile halı saha arasındaki me- safe ve her birinin sürati aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yol (m) Sürat(m/s) 75 150 2 250 5 50 4150 600 400 5 80 Buna göre, aynı anda evden çıkan bu dört arkadaştan hangisi buluşma noktasına ilk olarak gelir? Arda Berke Çağatay Ramiz A) Arda 6) Çağatay B) Berke D) Ramiz
11.
Görseldeki araçlar sabit süratle hareket et-
tiklerinde, çizilebilecek sürat - zaman grafiği
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Sürat
B) Sürat
C) Sürat
Uçak
Bisiklet
Uçak
Zaman
Bisiklet
Zaman
D) Sürat
Uçak
Bisiklet
Zaman
Uçak
Bisiklet
Zaman
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
11. Görseldeki araçlar sabit süratle hareket et- tiklerinde, çizilebilecek sürat - zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Sürat B) Sürat C) Sürat Uçak Bisiklet Uçak Zaman Bisiklet Zaman D) Sürat Uçak Bisiklet Zaman Uçak Bisiklet Zaman
Kuvvet ve Hareket
bileş
F4 ve 6. Bir öğrenci bir cisme etki eden kuvvetlerin
ke kuvvetini bulmak için aşağıda verilen çözümü
yapmıştır.
ağı-
em
cleri
tu-
de
e-
9
in
A)
Buna göre öğrenci belirtilen aşağıdaki cisim-
lerin hangisine etki eden bileşke kuvveti bul-
mak için uygulanmıştır?
C)
4 N
6 N
Çözüm
6
5
4
R= (F₁+F₂)-F3
R=(6+6)-4
R = 12-4
R=8N
1
6N B) 4N
4N 6N-
4N D)
6 N
6 N
10 N
-2 N
4N
7. Aşağıdaki grafikte beş farklı kuvvetin büyüklükleri
belirtilmiştir.
Büyüklük (N)
TES
1. Y
n
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
Kuvvet ve Hareket bileş F4 ve 6. Bir öğrenci bir cisme etki eden kuvvetlerin ke kuvvetini bulmak için aşağıda verilen çözümü yapmıştır. ağı- em cleri tu- de e- 9 in A) Buna göre öğrenci belirtilen aşağıdaki cisim- lerin hangisine etki eden bileşke kuvveti bul- mak için uygulanmıştır? C) 4 N 6 N Çözüm 6 5 4 R= (F₁+F₂)-F3 R=(6+6)-4 R = 12-4 R=8N 1 6N B) 4N 4N 6N- 4N D) 6 N 6 N 10 N -2 N 4N 7. Aşağıdaki grafikte beş farklı kuvvetin büyüklükleri belirtilmiştir. Büyüklük (N) TES 1. Y n
edion.
Sûra
A) Sürat
TEST 14
1. Aşağıda anlık konumu verilen sabit süratlere sahip I, II ve III numaralı araçlar bir süre sonra O noktasına yan
yana gelmiştir.
1
||| |||
500 m
Araç
Test 14
B) Sürat
O noktası
CA
300 m
Buna göre araçların süratleri arasındaki ilişki aşağıdaki hangi grafiklerin hangisinde doğru belirtil-
Omiştir?
2. Aşağıda birimkareler üzerinde konumları göste-
Araç
200 m
||
C) Sürat
C
Test 1/
Test 18 C CB
| || |||
A
Araç
C
6
CADA C
Kuvvet ve Hareket
D) Sürat
III
| || |||
Araç
3. Aşağıdaki grafikte F₁, F2, F3, F4 ve F5 kuvvetleri-
ükleri verilmiştir.
B
B
B
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
edion. Sûra A) Sürat TEST 14 1. Aşağıda anlık konumu verilen sabit süratlere sahip I, II ve III numaralı araçlar bir süre sonra O noktasına yan yana gelmiştir. 1 ||| ||| 500 m Araç Test 14 B) Sürat O noktası CA 300 m Buna göre araçların süratleri arasındaki ilişki aşağıdaki hangi grafiklerin hangisinde doğru belirtil- Omiştir? 2. Aşağıda birimkareler üzerinde konumları göste- Araç 200 m || C) Sürat C Test 1/ Test 18 C CB | || ||| A Araç C 6 CADA C Kuvvet ve Hareket D) Sürat III | || ||| Araç 3. Aşağıdaki grafikte F₁, F2, F3, F4 ve F5 kuvvetleri- ükleri verilmiştir. B B B
2. Aşağıda birimkareler üzerinde konumları göste-
rilen Buse, Aylin, Murat ve Burak sabit süratlerle
aynı anda harekete başlayarak O noktasına aynı
anda ulaşıyorlar.
Murat
A)
B)
C)
D)
Burak
En Az
Murat
Aylin
Buse
Burak
GUNAY
YAYINLARI
| || |||
Buse
Buna göre öğrencilerden süratı en az ve en
fazla olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
6. Sınıf
O noktası
Araç
Aylin
En Fazla
Buse
Burak
Murat
Aylin
3.
Fen Bilin
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
2. Aşağıda birimkareler üzerinde konumları göste- rilen Buse, Aylin, Murat ve Burak sabit süratlerle aynı anda harekete başlayarak O noktasına aynı anda ulaşıyorlar. Murat A) B) C) D) Burak En Az Murat Aylin Buse Burak GUNAY YAYINLARI | || ||| Buse Buna göre öğrencilerden süratı en az ve en fazla olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 6. Sınıf O noktası Araç Aylin En Fazla Buse Burak Murat Aylin 3. Fen Bilin
5. Şekilde K ve L araçlarına ait sürat - zaman grafiği ve-
rilmiştir.
80
60
0
A) I ve II
C) II ve III
A Sürat (m/sn)
10 20 30
K aracı
L aracı
Zaman (sn)
Buna göre,
I. K aracı 10 saniyede 80 m yol alır.
II. K aracı L aracından daha süratlidir.
II. K ve L araçları sabit süratli hareket yapmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve III
D) I, II ve III
71
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
5. Şekilde K ve L araçlarına ait sürat - zaman grafiği ve- rilmiştir. 80 60 0 A) I ve II C) II ve III A Sürat (m/sn) 10 20 30 K aracı L aracı Zaman (sn) Buna göre, I. K aracı 10 saniyede 80 m yol alır. II. K aracı L aracından daha süratlidir. II. K ve L araçları sabit süratli hareket yapmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve III D) I, II ve III 71
11.
K
L
5 m/sn
10 m/sn
50 m
50 m
Şekildeki yönlerde, belirtilen sabit süratlerle
yol alan araçlar ile ilgili aşağıdaki yorumlar-
dan hangisi yanlıştır?
A. I. durumda her saniyede araçlar arasında-
ki mesafe azalır.
B. II. durumda her saniyede araçlar arasında-
ki mesafe azalır.
C. II. durumda, belirli bir süre sonunda araç-
lar yan yana gelir.
D. I. durumda araçlar yan yana gelemez.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
11. K L 5 m/sn 10 m/sn 50 m 50 m Şekildeki yönlerde, belirtilen sabit süratlerle yol alan araçlar ile ilgili aşağıdaki yorumlar- dan hangisi yanlıştır? A. I. durumda her saniyede araçlar arasında- ki mesafe azalır. B. II. durumda her saniyede araçlar arasında- ki mesafe azalır. C. II. durumda, belirli bir süre sonunda araç- lar yan yana gelir. D. I. durumda araçlar yan yana gelemez.
D)48
ağırlığı
a F
gededir.
32
ma göre, F
wton'dur?
2 D164
ilen
emsiz
uvvetiyle
-
ou
20.) Aşağıda verilen sabit makaradaki 9N'luk yükü
dengeleyen F kuvvetleri ayrı ayrı verilmiştir. Bu kuvvetlerin
büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
9 N
D) I, II, III ve IV
A) F1-F2-F3
C) F1-F2-F3
B) F1<F24F3
D) F1 F2 F3
päretmen öğrencilerine
a-
ari
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
D)48 ağırlığı a F gededir. 32 ma göre, F wton'dur? 2 D164 ilen emsiz uvvetiyle - ou 20.) Aşağıda verilen sabit makaradaki 9N'luk yükü dengeleyen F kuvvetleri ayrı ayrı verilmiştir. Bu kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? 9 N D) I, II, III ve IV A) F1-F2-F3 C) F1-F2-F3 B) F1<F24F3 D) F1 F2 F3 päretmen öğrencilerine a- ari
EBA, Eğitim Bilişim Ağı, Ders, Hat x
→ CD
ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.948/index.html#/main/viewAssignment?favouriteListID=27c05
ecekteki Google Chrome güncellemelerini almak için Windows 10 veya sonraki bir sürümün yüklü olması gerekir. Bu bilgisayar Windows 7 kulla
eba
ATANAN SINAV: Sabit Süratli Hareket
8.
Alınan yol(m)
K
80
60-
40
20
0
+
Ne aramıştınız?
M
5 10 15 20 25 Zaman(s)
Tahtaya çizdiğim
alınan yol (m) -
zaman
grafiğindeki K, L,
M ve N
hareketlilerinden
hangisinin birim
zamandaki aldığı
yol en büyüktür?
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
EBA, Eğitim Bilişim Ağı, Ders, Hat x → CD ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.948/index.html#/main/viewAssignment?favouriteListID=27c05 ecekteki Google Chrome güncellemelerini almak için Windows 10 veya sonraki bir sürümün yüklü olması gerekir. Bu bilgisayar Windows 7 kulla eba ATANAN SINAV: Sabit Süratli Hareket 8. Alınan yol(m) K 80 60- 40 20 0 + Ne aramıştınız? M 5 10 15 20 25 Zaman(s) Tahtaya çizdiğim alınan yol (m) - zaman grafiğindeki K, L, M ve N hareketlilerinden hangisinin birim zamandaki aldığı yol en büyüktür?
TEST-2
1. Düz bir parkurda aynı anda koşmaya başlayan üç
sporcuya ait yol-zaman grafiği verilmiştir. Jant cofiği veril
Yol (m)
A
EL
seyma
36
24
18
Merve
Tuna
Şeyma
Zaman(s)
6
Bitiş çizgisine ilk olarak Şeyma, en son ise Tuna
ulaşmıştır.
Şeyma başlangıç çizgisinden bitiş çizgisine hiç
durmadan 12 saniyede ulaştığına göre 6. Sani-
yeden sonra sporcuların süratleri arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz?
A) Şeyma > Merve > Tuna
B) Şeyma > Merve = Tuna
C) Şeyma = Merve > Tuna
D) Şeyma > Tuna > Merve
1
2=4²
Sürat-2
2. Aşağıda iki farklı durumda aynı anda harekete
geçen V, ve V₂ süratli otomobiller verilmiştir.
240 m
1-şeymar
2- Mel
3-Jana
2. durumda aynı yönde hareket eden 1
3. Aşağıda
başlaya
Buna
I. Ka
II. Lar
yol
III. Ara
me
ifadel
A) Yal
C) II v
Gam:
koşm
Gamz
Elif
Ba
Gam
rinde
Bun
Ortaokul Fen Bilgisi
Sabit Süratli Hareket
TEST-2 1. Düz bir parkurda aynı anda koşmaya başlayan üç sporcuya ait yol-zaman grafiği verilmiştir. Jant cofiği veril Yol (m) A EL seyma 36 24 18 Merve Tuna Şeyma Zaman(s) 6 Bitiş çizgisine ilk olarak Şeyma, en son ise Tuna ulaşmıştır. Şeyma başlangıç çizgisinden bitiş çizgisine hiç durmadan 12 saniyede ulaştığına göre 6. Sani- yeden sonra sporcuların süratleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? A) Şeyma > Merve > Tuna B) Şeyma > Merve = Tuna C) Şeyma = Merve > Tuna D) Şeyma > Tuna > Merve 1 2=4² Sürat-2 2. Aşağıda iki farklı durumda aynı anda harekete geçen V, ve V₂ süratli otomobiller verilmiştir. 240 m 1-şeymar 2- Mel 3-Jana 2. durumda aynı yönde hareket eden 1 3. Aşağıda başlaya Buna I. Ka II. Lar yol III. Ara me ifadel A) Yal C) II v Gam: koşm Gamz Elif Ba Gam rinde Bun