Saf Maddeler Soruları

AM
Saf Maddeler-1
5. Aşağıdaki harflendirilmiş kartlarda bazı elementierin kullanım alanları verilmiştir.
A)
B)
C)
D)
a
He
I
Mozaik Yayınları
Zeplin, balon gibi
hava taşıtlarını
şişirmede kullanılır.
He
Ne
d
Organik bileşiklerin,
ve fosil yakıtların
yapısında bulunur.
He
b
O
He
H
He
Yukarıda verilen kullanım alanlarını değerlendirip uygun element sembolü ile eşleştirmek isteyen bir öğrencinin
tüm eşleştirmeleri hatalı yaptığı biliniyor.
Buna göre öğrencinin yaptığı eşleştirme aşağıdakilerden hangisi olabilir?
C
Li
Ne
Li
C
Suyun yapısında
bulunur. Ayrıca roket
yakıtı olarak kullanılır.
d
C
C
C
Li
Isıya dayanaklı cam
kaplarda ve roket
yakıtlarında kullanılır
e
N
B
Mozaik
B
H
"B
f
Ne
F
CH
Ne
B
(119)
Seramik ve cam
yapımında, pil
üretiminde kullanılır.
TEST
2:
Yayınları
6. Aşağıda Şükrü Bey ve ailesinin hafta sonunda geçirdiği eğlenceli tatili anlatan bir metin verilmiştir.
Renkli reklam aydınlat-
malarında, paratoner-
lerde ve televizyon
tüplerinde kullanılır. Ne
Şükrü Bey oksijen oranı yüksek olan Manisa Spil Dağı civarında bir ev kiraladı. Hafta sonu eşi ve çocuk-
larıyla burada vakit geçirmeyi tercih ediyordu. Kiraladığı evin büyük bir bahçesi, demir ve karbon karışımı
olan çelikten yapılmış büyük bir kapısı bulunuyordu. Hafta sonu kiraladıkları eve giderken markete uğrayıp
kalsiyum, fosfat ve sodyum bakımından zengin olan süt aldılar. Bahçesinde mangal yakmaktan zevk alan
Şükrü Bey'in yaktığı mangaldan ortaya çıkan karbondioksit gazı çocukları biraz rahatsız etse de neşelerini
kaçırmadı. Pişirdikleri eti afiyetle yiyen Şükrü Bey ve ailesi güzel bir hafta sonu geçirdiler.
Yukarıda verilen metinde adı geçen elementlerin sembolleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) O, Fe, C, NaCl, Ca, CO₂
B) O, Cu, C, H₂O
C) O, Fe, C, Ca, PO³, Na
D) O, Fe, C, Ca, Na
7. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası
4. ÜNİTE
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
AM Saf Maddeler-1 5. Aşağıdaki harflendirilmiş kartlarda bazı elementierin kullanım alanları verilmiştir. A) B) C) D) a He I Mozaik Yayınları Zeplin, balon gibi hava taşıtlarını şişirmede kullanılır. He Ne d Organik bileşiklerin, ve fosil yakıtların yapısında bulunur. He b O He H He Yukarıda verilen kullanım alanlarını değerlendirip uygun element sembolü ile eşleştirmek isteyen bir öğrencinin tüm eşleştirmeleri hatalı yaptığı biliniyor. Buna göre öğrencinin yaptığı eşleştirme aşağıdakilerden hangisi olabilir? C Li Ne Li C Suyun yapısında bulunur. Ayrıca roket yakıtı olarak kullanılır. d C C C Li Isıya dayanaklı cam kaplarda ve roket yakıtlarında kullanılır e N B Mozaik B H "B f Ne F CH Ne B (119) Seramik ve cam yapımında, pil üretiminde kullanılır. TEST 2: Yayınları 6. Aşağıda Şükrü Bey ve ailesinin hafta sonunda geçirdiği eğlenceli tatili anlatan bir metin verilmiştir. Renkli reklam aydınlat- malarında, paratoner- lerde ve televizyon tüplerinde kullanılır. Ne Şükrü Bey oksijen oranı yüksek olan Manisa Spil Dağı civarında bir ev kiraladı. Hafta sonu eşi ve çocuk- larıyla burada vakit geçirmeyi tercih ediyordu. Kiraladığı evin büyük bir bahçesi, demir ve karbon karışımı olan çelikten yapılmış büyük bir kapısı bulunuyordu. Hafta sonu kiraladıkları eve giderken markete uğrayıp kalsiyum, fosfat ve sodyum bakımından zengin olan süt aldılar. Bahçesinde mangal yakmaktan zevk alan Şükrü Bey'in yaktığı mangaldan ortaya çıkan karbondioksit gazı çocukları biraz rahatsız etse de neşelerini kaçırmadı. Pişirdikleri eti afiyetle yiyen Şükrü Bey ve ailesi güzel bir hafta sonu geçirdiler. Yukarıda verilen metinde adı geçen elementlerin sembolleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) O, Fe, C, NaCl, Ca, CO₂ B) O, Cu, C, H₂O C) O, Fe, C, Ca, PO³, Na D) O, Fe, C, Ca, Na 7. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası 4. ÜNİTE
D) Kaynama noktalarının farklı olmasına dayanan bu yöntem homojen karışımları ayırmak için kullanılır.
4. Görselde demir bir tencere ve tencerenin içinde bulunan suyun yapısının gösterildiği tanecik modeli verilmiştir.
Buna göre,
I. Tencerenin yapıldığı madde, atomik yapılı bir maddedir.
II. Su, molekül yapılı bir bileşiktir.
III. Tencereyi oluşturan madde saf maddedir ama su, saf madde değildir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
2
D) I, II ve III.
Ogretmen çok hücreli canlılara a
vererek bu yapıları sıralamaların
Czelleşmiş hücreler
Y
M
K
S
Benzer yapı ve gör
Benzer yapı ve ge
Canlıyı oluşturan
Bu tanımlara göre Asım ve
Asim'in sıralaması
YK M
Buna göre Asım ve Sel
A) Selma, kırmızı ve ye
doğru sıralamış olu
B) Asim, mavi ve kırm
doğru sıralamış olu
C) Asım çok hücreli c
D) Selma sıralaması
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
D) Kaynama noktalarının farklı olmasına dayanan bu yöntem homojen karışımları ayırmak için kullanılır. 4. Görselde demir bir tencere ve tencerenin içinde bulunan suyun yapısının gösterildiği tanecik modeli verilmiştir. Buna göre, I. Tencerenin yapıldığı madde, atomik yapılı bir maddedir. II. Su, molekül yapılı bir bileşiktir. III. Tencereyi oluşturan madde saf maddedir ama su, saf madde değildir. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. 2 D) I, II ve III. Ogretmen çok hücreli canlılara a vererek bu yapıları sıralamaların Czelleşmiş hücreler Y M K S Benzer yapı ve gör Benzer yapı ve ge Canlıyı oluşturan Bu tanımlara göre Asım ve Asim'in sıralaması YK M Buna göre Asım ve Sel A) Selma, kırmızı ve ye doğru sıralamış olu B) Asim, mavi ve kırm doğru sıralamış olu C) Asım çok hücreli c D) Selma sıralaması
3S
4. ÜNİTE
6. Özdeş K, L ve M kaplarına eşit miktarda sodyum hidroksit (NaOH), farklı şekilli X, Y, Z kaplarına aynı derinlikte nitrik asit (HNO.)
konmuştur.
NaOH
Kavrama lesti
3S
K
3S
NaOH
3S
B) X>/Z> Y
Asitler ve Bazlar
NaOH
h
h
3S
HNO3
C) X> Y>Z
S
HNO
3S
Y
3S
3S
3S
3S
X
L
M
K, L ve M kaplarındaki sıvılar, kaplar doluncaya kadar X, Y ve Z kaplarına eklenmiştir.
Kaplarda taşma olmadığına göre X, Y ve Z kaplarında oluşan maddelerin pH değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin
hangisinde doğru belirtilmiştir?
A) Y>X>Z
HNO
SN
D Z>X>Y
27
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
3S 4. ÜNİTE 6. Özdeş K, L ve M kaplarına eşit miktarda sodyum hidroksit (NaOH), farklı şekilli X, Y, Z kaplarına aynı derinlikte nitrik asit (HNO.) konmuştur. NaOH Kavrama lesti 3S K 3S NaOH 3S B) X>/Z> Y Asitler ve Bazlar NaOH h h 3S HNO3 C) X> Y>Z S HNO 3S Y 3S 3S 3S 3S X L M K, L ve M kaplarındaki sıvılar, kaplar doluncaya kadar X, Y ve Z kaplarına eklenmiştir. Kaplarda taşma olmadığına göre X, Y ve Z kaplarında oluşan maddelerin pH değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? A) Y>X>Z HNO SN D Z>X>Y 27
4. Bir kaba 80 g X maddesi ile 20 g Y maddesi
konuluyor ve iki madde tepkimeye giriyor. (X ve
Y maddeleri tamamen tükeniyor.) Tepkime so-
nucunda 100 g Z maddesi oluşuyor.
Aynı şartlarda kaba 40 g X maddesi ile 40 g Y
maddesi konulup tepkimeye girmesi sağla-
nırsa bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğru olur?
A) X ve Y maddeleri tamamen tükenir.
BX maddesi tamamen tükenirken, Y madde-
sinden 30 g artar.
C) Y maddesi tamamen tükenirken, X madde-
sinden 30 g artar.
D) X ve Y maddelerinden 20'şer g artar.
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
4. Bir kaba 80 g X maddesi ile 20 g Y maddesi konuluyor ve iki madde tepkimeye giriyor. (X ve Y maddeleri tamamen tükeniyor.) Tepkime so- nucunda 100 g Z maddesi oluşuyor. Aynı şartlarda kaba 40 g X maddesi ile 40 g Y maddesi konulup tepkimeye girmesi sağla- nırsa bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadeler- den hangisi doğru olur? A) X ve Y maddeleri tamamen tükenir. BX maddesi tamamen tükenirken, Y madde- sinden 30 g artar. C) Y maddesi tamamen tükenirken, X madde- sinden 30 g artar. D) X ve Y maddelerinden 20'şer g artar.
Element Bileşik
∞∞
∞
K
langileri elemente aittir?
ngileri bileşiğe aittir?
Aşağıdaki elementlerin sembolleri
Hangileri saf maddelere aittir?
1. Aynı cins taneciklerden oluşur.
2.
Tek cins atom içerir.
3.
7.
gileri moleküllerden oluşur?
4. Sembollerle gösterilir.
5.
6.
Saf maddedir.
Kimyasal yöntemlerle başka maddelere ayrıştırılabilir.
Molekül yapılı olabilir.
Farklı atomların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşur.
8. Kendisini oluşturan atomlar kendi özelliklerini kaybeder.
L
88
88
M
PA
N
nool
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
Element Bileşik ∞∞ ∞ K langileri elemente aittir? ngileri bileşiğe aittir? Aşağıdaki elementlerin sembolleri Hangileri saf maddelere aittir? 1. Aynı cins taneciklerden oluşur. 2. Tek cins atom içerir. 3. 7. gileri moleküllerden oluşur? 4. Sembollerle gösterilir. 5. 6. Saf maddedir. Kimyasal yöntemlerle başka maddelere ayrıştırılabilir. Molekül yapılı olabilir. Farklı atomların belli bir oranda bir araya gelmesiyle oluşur. 8. Kendisini oluşturan atomlar kendi özelliklerini kaybeder. L 88 88 M PA N nool
8.
9.
Periyodik tabloda sembollerle gösterilmiş
gruplarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?
grubundaki elementlerin son katmanında 1
elektron bulunur.
grubu toprak alkali metaller olarak da adlan-
dırılır.
C) grubu elementi ile grubu elementi arasın-
da bileşik oluşmaz.
D) grubu elementleri soy gaz olarak adlandırı-
lir.
Organik baz sayısı
500-
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
8. 9. Periyodik tabloda sembollerle gösterilmiş gruplarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? grubundaki elementlerin son katmanında 1 elektron bulunur. grubu toprak alkali metaller olarak da adlan- dırılır. C) grubu elementi ile grubu elementi arasın- da bileşik oluşmaz. D) grubu elementleri soy gaz olarak adlandırı- lir. Organik baz sayısı 500-
14. Aynı ya da farklı cins en az iki atomun birbirine
bağlanması sonucu oluşan atom gruplarına mo-
lekül denir. Moleküllerin sahip oldukları atom sa-
yıları birbirleriyle farklılık gösterebilir.
Şekilde I, II, III ve IV moleküllerinin tanecik mo-
delleri gösterilmiştir.
mekl
eşittir?
UAS
88
A) I ve II.
DE
C) I ve III.
Şekil 1
Şekil III
Şekil IV
Buna göre hangi molekül modellerinin bir
molekülünde bulunan atom sayısı birbirine
Şekil II
B) II ve IV.
D) III ve IV.
16.
30
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
14. Aynı ya da farklı cins en az iki atomun birbirine bağlanması sonucu oluşan atom gruplarına mo- lekül denir. Moleküllerin sahip oldukları atom sa- yıları birbirleriyle farklılık gösterebilir. Şekilde I, II, III ve IV moleküllerinin tanecik mo- delleri gösterilmiştir. mekl eşittir? UAS 88 A) I ve II. DE C) I ve III. Şekil 1 Şekil III Şekil IV Buna göre hangi molekül modellerinin bir molekülünde bulunan atom sayısı birbirine Şekil II B) II ve IV. D) III ve IV. 16. 30
APISI
sine
"e
1
SAF MADDELER
Aşağıda bazı kavramlar açıklamalar ile sey
tirilecektir.
Saf
Bileşik
Element
Sembol
Aynı tür atomlardan oluşan
saf maddedir.
A) Saf
C) Element
Içinde kendinden başka
madde bulundurmayan
maddelerdir.
Elementlerin hartierie gts-
terilmesidir.
Buna göre kavramlar ve açıklamalar eşleş
tirildiğinde hangi kavram açıkta kalır?
B Bileşik
D) Sembol
2. Elementlerle ilgili aşağıdaki özelliklerden
hangisi yanlıştır?
A) Tek cins atomdan oluşurlar.
V
B) Sembollerle gösterilirler. V
C Kimyasal yollarla protonlarına ayrılırlar. X
D) Atomik ya da moleküler yapılı olabilirler. V
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
APISI sine "e 1 SAF MADDELER Aşağıda bazı kavramlar açıklamalar ile sey tirilecektir. Saf Bileşik Element Sembol Aynı tür atomlardan oluşan saf maddedir. A) Saf C) Element Içinde kendinden başka madde bulundurmayan maddelerdir. Elementlerin hartierie gts- terilmesidir. Buna göre kavramlar ve açıklamalar eşleş tirildiğinde hangi kavram açıkta kalır? B Bileşik D) Sembol 2. Elementlerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? A) Tek cins atomdan oluşurlar. V B) Sembollerle gösterilirler. V C Kimyasal yollarla protonlarına ayrılırlar. X D) Atomik ya da moleküler yapılı olabilirler. V
(HT
M-H
Maddeler
Özellikler
13. Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerine A, B, Cve D özelliklerini ve aşağıdaki gibi bazı maddelerin bu
özelliklere sahip olma durumlarını vermiştir.
H₂
A,C,D
es
Y
H
NaCl
B,D
Buna göre;
A özelliği maddenin moleküler yapılı olması olabilir.
B özelliği en az iki atomdan oluşma durumu olabilir.
C özelliği atomik yapılı olma durumu olabilir.
IV D özelliği maddelerin saf olma durumu olabilir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) I ve III
-B) II ve IV
diotomik Sotonik
CO₂
A,B,D
122
C) I, II ve IV
duemen
Fe
C,D
D) I, II, III ve IV
00
2.
O
C
Yukaric
aşağıd
A) Ele
ler
B) C
C) C
D) C
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
(HT M-H Maddeler Özellikler 13. Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerine A, B, Cve D özelliklerini ve aşağıdaki gibi bazı maddelerin bu özelliklere sahip olma durumlarını vermiştir. H₂ A,C,D es Y H NaCl B,D Buna göre; A özelliği maddenin moleküler yapılı olması olabilir. B özelliği en az iki atomdan oluşma durumu olabilir. C özelliği atomik yapılı olma durumu olabilir. IV D özelliği maddelerin saf olma durumu olabilir. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) I ve III -B) II ve IV diotomik Sotonik CO₂ A,B,D 122 C) I, II ve IV duemen Fe C,D D) I, II, III ve IV 00 2. O C Yukaric aşağıd A) Ele ler B) C C) C D) C
19.
Proton sayısı
20
12
8
K
L
M
24
60
A) K'deki (-) tanecik sayısı, (+) sayısından fazladır,
B) L'nin çekirdekteki parçacık sayısı 0'dır.
C) M'de pozitif tanecik sayısı negatiften fazladır.
DL ve M'nin yüklü taneciklerinin toplamı 60'tır.
Elektron sayısı
10 12 16
Grafikte K, L ve M elementlerinin proton ve elektron sayıları verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
19. Proton sayısı 20 12 8 K L M 24 60 A) K'deki (-) tanecik sayısı, (+) sayısından fazladır, B) L'nin çekirdekteki parçacık sayısı 0'dır. C) M'de pozitif tanecik sayısı negatiften fazladır. DL ve M'nin yüklü taneciklerinin toplamı 60'tır. Elektron sayısı 10 12 16 Grafikte K, L ve M elementlerinin proton ve elektron sayıları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
6. Atomun yapısıyla ilgili olarak,
1. Elektronun kütlesi, proton ve nötronun kütle-
sinden daha büyüktür.
II. Elektronlar, atomun kütlesini oluşturur.
III. Bir elementin farklı atomlarının nötron sayı-
ları farklı olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
C) I ve II.
B) Yalnız III.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
6. Atomun yapısıyla ilgili olarak, 1. Elektronun kütlesi, proton ve nötronun kütle- sinden daha büyüktür. II. Elektronlar, atomun kütlesini oluşturur. III. Bir elementin farklı atomlarının nötron sayı- ları farklı olabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. C) I ve II. B) Yalnız III. D) I, II ve III.
(1
D
D
John Dalton'a göre
bütün maddeler aynı tür
atomlardan oluşmuştur.
Democritus maddeleri
oluşturan taneciklere
atomus adını vermiştir.
B)
Y
↓
Y
Thomson atomu
üzümlü keke
benzetmiştir.
D
↓
Y
Yukarıda birbiri ile bağlantılı cümleleri içe-
ren bir etkinlik verilmiştir. Bu etkinlikteki
cümlelerin doğru ya da yanlış olduğuna ka-
rar verilerek ilgili ok yönünde ilerlendiğin-
de, hangi sembole ulaşılması gerekir?
(A) ★
()
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
(1 D D John Dalton'a göre bütün maddeler aynı tür atomlardan oluşmuştur. Democritus maddeleri oluşturan taneciklere atomus adını vermiştir. B) Y ↓ Y Thomson atomu üzümlü keke benzetmiştir. D ↓ Y Yukarıda birbiri ile bağlantılı cümleleri içe- ren bir etkinlik verilmiştir. Bu etkinlikteki cümlelerin doğru ya da yanlış olduğuna ka- rar verilerek ilgili ok yönünde ilerlendiğin- de, hangi sembole ulaşılması gerekir? (A) ★ () D)
lan
ement as
ve elektron ile ilgili bilgiler verilmiştir.
ilgili bilgilerin numaralarini ait oldukları parçacığın altındaki kutucuğa yazınız.
2
3
1
4
5
6
7
8
Katmanlarda dolanırım.
Çekirdekte bulunurum.
Atomun hacmini belirlerim.
Atomun kütlesinin büyük bir kısmını ben oluştururum
Atomun kütlesini belirlemede ben de görev alırım.
9
Diğer parçacıklara göre kütlem ihmal edilebilecek kadar küçüktür.
10 Elektronlara çekim kuvveti uygularım.
Pozitif yüklü taneciğim.
Negatf yüklü taneciğim.
Yüksüz taneciğim.
Bilgiler
Proto
Nötron
Elektron
TANE TANE OGREN
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
lan ement as ve elektron ile ilgili bilgiler verilmiştir. ilgili bilgilerin numaralarini ait oldukları parçacığın altındaki kutucuğa yazınız. 2 3 1 4 5 6 7 8 Katmanlarda dolanırım. Çekirdekte bulunurum. Atomun hacmini belirlerim. Atomun kütlesinin büyük bir kısmını ben oluştururum Atomun kütlesini belirlemede ben de görev alırım. 9 Diğer parçacıklara göre kütlem ihmal edilebilecek kadar küçüktür. 10 Elektronlara çekim kuvveti uygularım. Pozitif yüklü taneciğim. Negatf yüklü taneciğim. Yüksüz taneciğim. Bilgiler Proto Nötron Elektron TANE TANE OGREN
hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız !
B) Il ve ill
2. Aşağıda bazı maddelerin yapıtaşlarına ait model gösterimleri verilmiştir.
su
I, III ve IV
CAM
SODANI
TUZ.
Buna göre bu maddeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Cam sürahi atomik yapılı elementten oluşmuştur.
BŞeker molekülünde çok sayıda element atomu vardır
C) Su molekül yapılı bir bileşiktir.
D) Tuz moleküllerinde iki farklı element atomu bulunur
Soruların video çözümleri
D) , # velV
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız ! B) Il ve ill 2. Aşağıda bazı maddelerin yapıtaşlarına ait model gösterimleri verilmiştir. su I, III ve IV CAM SODANI TUZ. Buna göre bu maddeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Cam sürahi atomik yapılı elementten oluşmuştur. BŞeker molekülünde çok sayıda element atomu vardır C) Su molekül yapılı bir bileşiktir. D) Tuz moleküllerinde iki farklı element atomu bulunur Soruların video çözümleri D) , # velV
2. Bir madde için hazırlanan bilgi kartı aşağıda verilmiştir.
Tanecik modeli
Biltest
1. Saf maddedir.
Formüllerle gösterilir.
3. Kendinden daha basit madde-
lere ayrıştırılabilir.
4. Aynı cins moleküllerden oluşur.
6 Kendini oluşturan maddelerin
özelliklerini taşımaz.
Buna göre karttaki tanecik modeli yerine;
görseli yapıştırılırsa kartın bilimsel anlamda doğru
olması için numaralanarak belirtilen özelliklerden
hangisi ya da hangilerinin değiştirilmesi gerekir?
A) Yalnız 3
C) 3 ve 5
B) 2 ve 5
D) 1, 2 ve 4
4.
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
2. Bir madde için hazırlanan bilgi kartı aşağıda verilmiştir. Tanecik modeli Biltest 1. Saf maddedir. Formüllerle gösterilir. 3. Kendinden daha basit madde- lere ayrıştırılabilir. 4. Aynı cins moleküllerden oluşur. 6 Kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşımaz. Buna göre karttaki tanecik modeli yerine; görseli yapıştırılırsa kartın bilimsel anlamda doğru olması için numaralanarak belirtilen özelliklerden hangisi ya da hangilerinin değiştirilmesi gerekir? A) Yalnız 3 C) 3 ve 5 B) 2 ve 5 D) 1, 2 ve 4 4.
miştir.
tir.
r?
hen
an
FEN BİLİMLERİ
19. Aşağıda bazı elementler ve kullanım alanları verilmiştir.
Berilyum
Bor
Cam Kaplar
Lityum
Uzay Mekigi
Azot
Pil
Yukarıda verilen eşleştirmede hata yapılmıştır.
Buna göre hangi elementin kullanım alanı hatalı
verilmiştir?
A) Bor
C) Lityum
B) Berilyum
D) Azot
Zeplin
Ortaokul Fen Bilgisi
Saf Maddeler
miştir. tir. r? hen an FEN BİLİMLERİ 19. Aşağıda bazı elementler ve kullanım alanları verilmiştir. Berilyum Bor Cam Kaplar Lityum Uzay Mekigi Azot Pil Yukarıda verilen eşleştirmede hata yapılmıştır. Buna göre hangi elementin kullanım alanı hatalı verilmiştir? A) Bor C) Lityum B) Berilyum D) Azot Zeplin