Sesin Yayılması Soruları

5.
D
28
Ortam farklılığında
sesler farklı duyulur.
D
Ses boşlukta daha
süratli yayılır.
Ses maddenin titreşimi sonucu oluşan bir enerjidir.
48
6s
Y
Işık, sesten
daha süratlidir.
88
D
Yazın sesimiz kış
aylarına göre daha
süratlidir.
D
Gök gürültüsünden
sonra şimşek gözlenir.
10s
Ses, Siv ortamda
katı ortamlara göre
daha hızlı yayılır.
D
12s 149
18s
Ses ile ilgili yukanda verilen kavram haritasını doğru şekilde takip eden bir öğrenci doğru çıkışa ulaştıktan sonra
çıkışta yazan süreyi not ediyor. Daha sonra yankı oluştuğunu bildiği bir vadi karşısında belirli bir uzaklıktan bağır-
dığında yazmış olduğu süre kadar sonra kendi sesini duymak istiyor.
Buna göre öğrenci vadiden kaç m uzaktan bağırmalıdır? (Sesin havadaki sürati 340 m/sn'dir)
E) 3400 m
C) 1360 m
D) 2040 m
A) 680 m
B) 1020 m
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Yayılması
5. D 28 Ortam farklılığında sesler farklı duyulur. D Ses boşlukta daha süratli yayılır. Ses maddenin titreşimi sonucu oluşan bir enerjidir. 48 6s Y Işık, sesten daha süratlidir. 88 D Yazın sesimiz kış aylarına göre daha süratlidir. D Gök gürültüsünden sonra şimşek gözlenir. 10s Ses, Siv ortamda katı ortamlara göre daha hızlı yayılır. D 12s 149 18s Ses ile ilgili yukanda verilen kavram haritasını doğru şekilde takip eden bir öğrenci doğru çıkışa ulaştıktan sonra çıkışta yazan süreyi not ediyor. Daha sonra yankı oluştuğunu bildiği bir vadi karşısında belirli bir uzaklıktan bağır- dığında yazmış olduğu süre kadar sonra kendi sesini duymak istiyor. Buna göre öğrenci vadiden kaç m uzaktan bağırmalıdır? (Sesin havadaki sürati 340 m/sn'dir) E) 3400 m C) 1360 m D) 2040 m A) 680 m B) 1020 m
n
?
SE
Maddeyi Niteleyen Özellikler
Belli bir yer kaplayan canlı ve
her şeye
madde denir.
cansız
4. Pürüzsüz Renksiz
Buna göre hangisi madde değil-
dir?
A) Ses B) Hava
C) Kalem
Yukarıdaki özellikler
deye ait olabilir?
A) Sünger
C)
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Yayılması
n ? SE Maddeyi Niteleyen Özellikler Belli bir yer kaplayan canlı ve her şeye madde denir. cansız 4. Pürüzsüz Renksiz Buna göre hangisi madde değil- dir? A) Ses B) Hava C) Kalem Yukarıdaki özellikler deye ait olabilir? A) Sünger C)
06
BULMACA
7
2
5
SOLDAN SAĞA
2. Sesin yayılmadığı ortam
4. İşitmemizi sağlayan organımız
7. İnsanlar tarafından üretilen ses
kaynağı
6
3
Tar
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. İnsanlar tarafından üretilmemiş ışık
kaynağı
3. Ses şiddetinin çok yüksek olduğu
durumlarda çalışanların takması
gereken alet
HAZ
Küçük ke
yönerge
bazıları
basarse
probler
için bas
doğru
yardım
elimizc
da-20
5. Ses kaynağının yaklaşıp uzaklaştığını
ondaki değişimden anlarız.
6. Doğal isi ve ışık kaynağımızdır.
+
Bağ
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Yayılması
06 BULMACA 7 2 5 SOLDAN SAĞA 2. Sesin yayılmadığı ortam 4. İşitmemizi sağlayan organımız 7. İnsanlar tarafından üretilen ses kaynağı 6 3 Tar YUKARIDAN AŞAĞIYA 1. İnsanlar tarafından üretilmemiş ışık kaynağı 3. Ses şiddetinin çok yüksek olduğu durumlarda çalışanların takması gereken alet HAZ Küçük ke yönerge bazıları basarse probler için bas doğru yardım elimizc da-20 5. Ses kaynağının yaklaşıp uzaklaştığını ondaki değişimden anlarız. 6. Doğal isi ve ışık kaynağımızdır. + Bağ
15. Arabalardaki park sensörlerinin çalışma prensibi araştırılarak bununla ilgili bir proje yapılıyor.
.
"Bip" sesi çıkaran ufak bir
hoparlör
Oyuncak araba
• Kısa mesafeleri ölçebilen
ultrasonik sensör
Kullanılan malzemeler
.
Çalışma prensibi
Ultrasonik sensör ses dalgalarının yayılmasını sağlar.
• Yayılan ses dalgaları oyuncak arabanın etrafındaki
engellere çarparak geri döner.
• Gidiş-dönüş arasındaki süre engelin uzaklığını belirler.
Oyuncak araba engele yaklaştıkça hoparlörün çıkardığı
ses uzar.
.
Yapılan projeye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sesin yansıma özelliğinden yararlanılmıştır.
B) Ses dalgaları gaz ortamda yayılmıştır.
C) Cisimden uzaklaştıkça "bip" sesi kısalmıştır.
D) Ses dalgaları cisme yaklaştıkça sesin şiddeti artmıştır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Yayılması
15. Arabalardaki park sensörlerinin çalışma prensibi araştırılarak bununla ilgili bir proje yapılıyor. . "Bip" sesi çıkaran ufak bir hoparlör Oyuncak araba • Kısa mesafeleri ölçebilen ultrasonik sensör Kullanılan malzemeler . Çalışma prensibi Ultrasonik sensör ses dalgalarının yayılmasını sağlar. • Yayılan ses dalgaları oyuncak arabanın etrafındaki engellere çarparak geri döner. • Gidiş-dönüş arasındaki süre engelin uzaklığını belirler. Oyuncak araba engele yaklaştıkça hoparlörün çıkardığı ses uzar. . Yapılan projeye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sesin yansıma özelliğinden yararlanılmıştır. B) Ses dalgaları gaz ortamda yayılmıştır. C) Cisimden uzaklaştıkça "bip" sesi kısalmıştır. D) Ses dalgaları cisme yaklaştıkça sesin şiddeti artmıştır.
1
Etkinlik 2
MP3 Çalar
Aşağıda resimleri verilen ses teknolojilerinin isimlerini altlarına yazalım
Geçmişten günümüze doğru sıralayarak, ikinci sırada bulunan ses tek
nolojisinin özelliklerini yazalım.
Gramofon
2
3
... 1313051
de Ustalasma Zamanı!
4
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Yayılması
1 Etkinlik 2 MP3 Çalar Aşağıda resimleri verilen ses teknolojilerinin isimlerini altlarına yazalım Geçmişten günümüze doğru sıralayarak, ikinci sırada bulunan ses tek nolojisinin özelliklerini yazalım. Gramofon 2 3 ... 1313051 de Ustalasma Zamanı! 4
9. Ahmet havuz kenarındayken elindeki iki
metal kaşığı birbirine vurur, çıkan sesi dinler.
Daha sonra kendisi yine havuz kenarınday-
ken aynı kaşıkları havuzdaki suyun içinde
birbirine vurup çıkan sesi dinlediğinde ilk du-
rumdaki sesten farklı işitildiğini fark eder.
Ahmet'in yaptığı bu etkinlikten aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılır?
A) Ses katılarda, sıvılardan daha süratli ya-
yılır.
B) Ses kaynağının değişmesi sonucu ses
farklı işitilir.
C) Sesin yayıldığı ortamın değişmesi sonucu
ses farklı işitilir.
D) Ses en yavaş gazlarda yayılır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Yayılması
9. Ahmet havuz kenarındayken elindeki iki metal kaşığı birbirine vurur, çıkan sesi dinler. Daha sonra kendisi yine havuz kenarınday- ken aynı kaşıkları havuzdaki suyun içinde birbirine vurup çıkan sesi dinlediğinde ilk du- rumdaki sesten farklı işitildiğini fark eder. Ahmet'in yaptığı bu etkinlikten aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılır? A) Ses katılarda, sıvılardan daha süratli ya- yılır. B) Ses kaynağının değişmesi sonucu ses farklı işitilir. C) Sesin yayıldığı ortamın değişmesi sonucu ses farklı işitilir. D) Ses en yavaş gazlarda yayılır.
FEN BİLİMLERİ -4
4. Aşağıdakilerden hangisi ses kirlili-
ğinde alınması gereken önlemler-
den değildir?
A) Binalarda pencerelerin tek camlı
olması
Metro gibi yer altı ulaşımına önem
verilmesi
C) Gürültülü ortamlarda çalışanların
kulaklık takması
D) Motorlu taşıtların gereksiz korna
çalmalarının önlenmesi
7.
5. Aşağıdakilerden hangisi ses kirlili-
ği oluşturmaz?
B
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Yayılması
FEN BİLİMLERİ -4 4. Aşağıdakilerden hangisi ses kirlili- ğinde alınması gereken önlemler- den değildir? A) Binalarda pencerelerin tek camlı olması Metro gibi yer altı ulaşımına önem verilmesi C) Gürültülü ortamlarda çalışanların kulaklık takması D) Motorlu taşıtların gereksiz korna çalmalarının önlenmesi 7. 5. Aşağıdakilerden hangisi ses kirlili- ği oluşturmaz? B
in aynı sıcaklıktaki üç
ana sürati verilmiştir.
- Maddeler
rilen mad-
labilir?
C
suyu
8.
HIPER
Sibel film izlerken insanların demir yoluna kulaklarını daya-
yarak trenin geldiği hakkında yorum yaptıklarını görür.
Sibel, trenin gelip gelmediğini anlamak için neden böyle
yaptıklarını merak eder. Bu durumu babasına sorar.
Buna göre Sibel'in babası aşağıdaki yorumlardan han-
gisini yaparsa bu olayı doğru bir şekilde açıklamış olur?
A) Ses dalgalar hâlinde yayılır.
B) Ses, katılarda gazlara göre daha hızlı yayılır.
C) Ses yayılmak için maddesel ortama ihtiyaç duyar.
D) Aynı ses kaynağından çıkan ses farklı ortamlarda farklı işitilir.
9. Bir öğrenci aşağıdaki düzeneğin etrafında
Sesin Yayılması ve
Farklı Ortamlarda
Farklı Duyulması
TEST-1
10. Ses ile ilgili yapılan bir etkinlikte;
•
A B ve C kaplarına aynı maddenin üç
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Yayılması
in aynı sıcaklıktaki üç ana sürati verilmiştir. - Maddeler rilen mad- labilir? C suyu 8. HIPER Sibel film izlerken insanların demir yoluna kulaklarını daya- yarak trenin geldiği hakkında yorum yaptıklarını görür. Sibel, trenin gelip gelmediğini anlamak için neden böyle yaptıklarını merak eder. Bu durumu babasına sorar. Buna göre Sibel'in babası aşağıdaki yorumlardan han- gisini yaparsa bu olayı doğru bir şekilde açıklamış olur? A) Ses dalgalar hâlinde yayılır. B) Ses, katılarda gazlara göre daha hızlı yayılır. C) Ses yayılmak için maddesel ortama ihtiyaç duyar. D) Aynı ses kaynağından çıkan ses farklı ortamlarda farklı işitilir. 9. Bir öğrenci aşağıdaki düzeneğin etrafında Sesin Yayılması ve Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması TEST-1 10. Ses ile ilgili yapılan bir etkinlikte; • A B ve C kaplarına aynı maddenin üç
trafi
kar-
FI
stra-
Bilgi: Parlak yüzeyli, sert maddeler sesi çok yansıtır, az soğurur.
A)
B)
C)
D)
C
A
A
Tahta
Tahta
Pamuk
Hali
B
Yandaki daire grafiğinde bazı maddelerin sesi soğurma miktarları verilmiştir.
Buna göre A, B ve C harfleriyle gösterilen maddeler aşağıda verilenlerden
hangisi olabilir?
B
Hali
Pamuk
Hali
Tahta
Pamuk
Hali
Tahta
Pamuk
özelliklerini yazıp, sesin özelliklerini boş
Unite
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Yayılması
trafi kar- FI stra- Bilgi: Parlak yüzeyli, sert maddeler sesi çok yansıtır, az soğurur. A) B) C) D) C A A Tahta Tahta Pamuk Hali B Yandaki daire grafiğinde bazı maddelerin sesi soğurma miktarları verilmiştir. Buna göre A, B ve C harfleriyle gösterilen maddeler aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? B Hali Pamuk Hali Tahta Pamuk Hali Tahta Pamuk özelliklerini yazıp, sesin özelliklerini boş Unite
2.
Ses dalgası
100
bakteri
A) Yalnız II
Bir süre
sonra
100
bakteri
Buna göre yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?
B) I ve II
Şekil - 1
Ses dalgası gönderilen kaptaki
bakterilerin sayısının ve
genetik yapılarının zamanla
değişmediği görülüyor.
Yukarıdaki kaplarda bulunan aynı tür bakterilerle farklı ortamlarda deneyler yapılmıştır.
X-ışını
100
bakteri
1. Ses dalgası ile görüntü elde eden ultrason cihazları anne karnındaki bebeğin genetik yapısına zarar vermez.
II. Şekil -2'deki düzenekte mutasyon gerçekleşmiştir.
III. Şekil - 1'de ses dalgası yerine yüksek sıcaklık kullanılsaydı Şekil - 2 deki gibi mutasyon olabilirdi.
64
Bir süre
sonra
C) I ve III
30
bakteri
Şekil - 2
X ışını gönderilen kapta bakterilerin
sayısının zamanla azaldığı ve genetik
yapılarının değiştiği görülüyor.
D) I, II ve III
8. Sınıf Fen Bilimleri Calisma Fasiku
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Yayılması
2. Ses dalgası 100 bakteri A) Yalnız II Bir süre sonra 100 bakteri Buna göre yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? B) I ve II Şekil - 1 Ses dalgası gönderilen kaptaki bakterilerin sayısının ve genetik yapılarının zamanla değişmediği görülüyor. Yukarıdaki kaplarda bulunan aynı tür bakterilerle farklı ortamlarda deneyler yapılmıştır. X-ışını 100 bakteri 1. Ses dalgası ile görüntü elde eden ultrason cihazları anne karnındaki bebeğin genetik yapısına zarar vermez. II. Şekil -2'deki düzenekte mutasyon gerçekleşmiştir. III. Şekil - 1'de ses dalgası yerine yüksek sıcaklık kullanılsaydı Şekil - 2 deki gibi mutasyon olabilirdi. 64 Bir süre sonra C) I ve III 30 bakteri Şekil - 2 X ışını gönderilen kapta bakterilerin sayısının zamanla azaldığı ve genetik yapılarının değiştiği görülüyor. D) I, II ve III 8. Sınıf Fen Bilimleri Calisma Fasiku
3 Hz. Musa (a.s.)'in amcasının oğlu olan
ama ona inanmadığı gibi başına bela
olan ve tarihin en zengin insanı olarak
bilinen kişidir. 300 süslü cariye, 9000
hizmetinde adamı olan ve evinin kapı ve
duvardaki tabelaları altından olan, so-
nunda her şeyiyle beraber yerin dibine
batan zalim kişidir. Kıssada bu kişinin
zenginliklerinden, dünyaya olan bağlılı-
ğından ve bunun sonucunda cimrilik ve
şımarıklığından bahsedilir.
SADI
A) Karun
B) Hz. Süleyman
C) Firavun
D) Nemrut
ⒸSADIK UYGUN YAYINLARI
Musa kıssasında özellikleri verilen bu
kişi kimdir?
8.1.5.
SADIK UYGUN YAYINLARI
(Spot 2'ye göre)
ADIK UYGUN YAYINLARI
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Yayılması
3 Hz. Musa (a.s.)'in amcasının oğlu olan ama ona inanmadığı gibi başına bela olan ve tarihin en zengin insanı olarak bilinen kişidir. 300 süslü cariye, 9000 hizmetinde adamı olan ve evinin kapı ve duvardaki tabelaları altından olan, so- nunda her şeyiyle beraber yerin dibine batan zalim kişidir. Kıssada bu kişinin zenginliklerinden, dünyaya olan bağlılı- ğından ve bunun sonucunda cimrilik ve şımarıklığından bahsedilir. SADI A) Karun B) Hz. Süleyman C) Firavun D) Nemrut ⒸSADIK UYGUN YAYINLARI Musa kıssasında özellikleri verilen bu kişi kimdir? 8.1.5. SADIK UYGUN YAYINLARI (Spot 2'ye göre) ADIK UYGUN YAYINLARI
rir / ISI
r.
kay-
A
A
11. Sesi kaydetmek
Sesin şiddetini değiştirmeky
Ses yalıtımını sağlamak
İşitme yetimizi geliştirmek
A
Fen Bilimleri
Yukarıda verilenlerden hangisi ses teknolojile-
rinin yararlarından biri değildir?
A)
B) A
C)
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Yayılması
rir / ISI r. kay- A A 11. Sesi kaydetmek Sesin şiddetini değiştirmeky Ses yalıtımını sağlamak İşitme yetimizi geliştirmek A Fen Bilimleri Yukarıda verilenlerden hangisi ses teknolojile- rinin yararlarından biri değildir? A) B) A C)
0.
1. Egzozlara susturucu takılmas
as
II.
III.
Binalarda delikli tuğla kullanılması
Otoyol kenarlarına ağaç dikilmesi
IV.
Pencerelere çift cam takılması
Yukarıda verilenlerden hangisi ses yalıtımını
sağlamak için yapılan uygulamalardır?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I. Hi ve IV
D) I, II, III ve IV
SAKARYA
H
Ortaokul Fen Bilgisi
Sesin Yayılması
0. 1. Egzozlara susturucu takılmas as II. III. Binalarda delikli tuğla kullanılması Otoyol kenarlarına ağaç dikilmesi IV. Pencerelere çift cam takılması Yukarıda verilenlerden hangisi ses yalıtımını sağlamak için yapılan uygulamalardır? A) I ve III B) II ve IV C) I. Hi ve IV D) I, II, III ve IV SAKARYA H
1