Sıvı Basıncı Soruları

19. Su ve benzeri sıvıları koymaya yarayan emzikli kulplu kaplara "ibrik" denir. lb-
rikler, düz tabanlı, dipten başlayarak genişleyen yuvarlak gövdeli, dar ve uzun
boyunlu kaplardır.
X
u
Kulp +
M ibriği
Kibriği
Libriği
Buna göre şekildeki K, L ve M ibrikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Emzik
Boyun
Karın
Albrik, bir çeşit bileşik kap olduğu için ibriğin boyun ve emzik kısmındaki su seviyesi aynı olur.
B) brikler, emziklerinden taşıncaya kadar su ile doldurulursa tabanlarında oluşan sıvı basınçlarının sıralaması L>K>M
şeklinde olur.
brikler, emziklerinden taşıncaya kadar sırasıyla X, Y ve Z sıvılar ile doldurulduğunda tabanlarında oluşan sivi basınç
ları eşit ise; sıvıların yoğunluk sıralaması Y>Z> X şeklinde olur.
D) Dolu ibriklerin, tabandaki sıvı basınçlarının eşit olması için boşaltılacak su miktarları K> M şeklindedir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
19. Su ve benzeri sıvıları koymaya yarayan emzikli kulplu kaplara "ibrik" denir. lb- rikler, düz tabanlı, dipten başlayarak genişleyen yuvarlak gövdeli, dar ve uzun boyunlu kaplardır. X u Kulp + M ibriği Kibriği Libriği Buna göre şekildeki K, L ve M ibrikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Emzik Boyun Karın Albrik, bir çeşit bileşik kap olduğu için ibriğin boyun ve emzik kısmındaki su seviyesi aynı olur. B) brikler, emziklerinden taşıncaya kadar su ile doldurulursa tabanlarında oluşan sıvı basınçlarının sıralaması L>K>M şeklinde olur. brikler, emziklerinden taşıncaya kadar sırasıyla X, Y ve Z sıvılar ile doldurulduğunda tabanlarında oluşan sivi basınç ları eşit ise; sıvıların yoğunluk sıralaması Y>Z> X şeklinde olur. D) Dolu ibriklerin, tabandaki sıvı basınçlarının eşit olması için boşaltılacak su miktarları K> M şeklindedir.
9. Sıvı basıncına etki eden faktörleri gözlemlemek isteyen Rafet, aşağıdaki hipotezleri kuruyor:
1. hipotez: Sıvının basıncı, sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
2. hipotez: Sıvının basıncı, sıvının derinliği ile doğru orantılıdır.
Rafet, kapta su varken içine taşı yavaşça bırakıyor.
Buna göre,
200 cm³
A) Yalnız II.
I. Yapılan işlemle her iki hipotez de doğrulanabilir.
II. Yapılan işlemle yalnızca suyun derinliği arttığı için 2. hipotez doğrulanabilir.
III. Yapılan işlemle kabin tabanına etki eden basınç arttığı için 1. hipotez doğrulanabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III.
300 cm³
C) I ve II.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
9. Sıvı basıncına etki eden faktörleri gözlemlemek isteyen Rafet, aşağıdaki hipotezleri kuruyor: 1. hipotez: Sıvının basıncı, sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır. 2. hipotez: Sıvının basıncı, sıvının derinliği ile doğru orantılıdır. Rafet, kapta su varken içine taşı yavaşça bırakıyor. Buna göre, 200 cm³ A) Yalnız II. I. Yapılan işlemle her iki hipotez de doğrulanabilir. II. Yapılan işlemle yalnızca suyun derinliği arttığı için 2. hipotez doğrulanabilir. III. Yapılan işlemle kabin tabanına etki eden basınç arttığı için 1. hipotez doğrulanabilir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız III. 300 cm³ C) I ve II. D) I, II ve III.
L
A)
M
O I, II, III numaralı noktalardaki sivi basıncı P = P > P,'dir.
OK, L, M kollarındaki yükselen sıvı seviyesi hk = h₁ = h'dir.
OK, L ve M kollarındaki sıvıların kütlesi mk=m₁ = m'dir.
B)
Şekildeki bileşik kabın L kolundan bir musluk yardımıyla su akıtılıyor.
Buna göre, verilen ifadelerin doğru(D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar verilerek "/" ile işaretlenirse kutucukların
görünümü nasıl olur?
DY
D
✓
Y
DY
C)
DY
DY
✓
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
L A) M O I, II, III numaralı noktalardaki sivi basıncı P = P > P,'dir. OK, L, M kollarındaki yükselen sıvı seviyesi hk = h₁ = h'dir. OK, L ve M kollarındaki sıvıların kütlesi mk=m₁ = m'dir. B) Şekildeki bileşik kabın L kolundan bir musluk yardımıyla su akıtılıyor. Buna göre, verilen ifadelerin doğru(D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar verilerek "/" ile işaretlenirse kutucukların görünümü nasıl olur? DY D ✓ Y DY C) DY DY ✓
53. Özdeş düzgün altıgen ve küplerle aşağıdaki şekiller oluşturulmuştur. (Küp ve altıgenlerin ağırlıkları eşittir.)
y
A) x>y>z>t
B) t=y> x = Z
C) t>y>z>X
D) t = z>x=y
Z
t
Buna göre oluşturulan şekillerin zemine yaptıkları basınçlar arasındaki ilişki aşağıda verilenlerden hangisi gibi
olur?
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
53. Özdeş düzgün altıgen ve küplerle aşağıdaki şekiller oluşturulmuştur. (Küp ve altıgenlerin ağırlıkları eşittir.) y A) x>y>z>t B) t=y> x = Z C) t>y>z>X D) t = z>x=y Z t Buna göre oluşturulan şekillerin zemine yaptıkları basınçlar arasındaki ilişki aşağıda verilenlerden hangisi gibi olur?
4.
A)
3h
SIVI VE GAZLARDA BASING
BECERI TEMELLI TEST-7
GÜÇ
Zeynep, sivi basıncına etki eden faktörleri gözlemlemek için aşağıdaki hipotezleri kuruyor:
1. Hipotez: Sivi basıncı, sıvının yoğunluğu ile doğru orantilidir.
2. Hipotez: Sivi basıncı, sıvının derinliği ile doğru orantılıdır.
kaplara özdeş delikler açarak sıvıların akış uzaklıklarını ölçecektir. Zeynep'in bunun için hazırlad
Zeynep bu hipotezleri test etmek için özdeş kaplara tamamı dolacak şekilde su ve yağ koymuştur.
düzeneklerden ikisi aşağıda verilmiştir.
3.
3h
Su
Su
3h;
Buna göre Zeynep'in her iki hipotezi doğru test edebilmesi için kullanması gereken son kap
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
B)
Yağ
C)
3h
3h
Tüm sıvılar, içinde bulundukları kabın her tarafına yoğun
basınç uygular.
Yağ
Su
2h
2h
D)
3h
Yağ
2h
SIVI VE GAZLARDA E
5. Şekildeki gibi eşit hacim
Kap doluncaya k
sinde doğru ola
A) Basınç
2P
P
C) Basınç
3P
P
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
4. A) 3h SIVI VE GAZLARDA BASING BECERI TEMELLI TEST-7 GÜÇ Zeynep, sivi basıncına etki eden faktörleri gözlemlemek için aşağıdaki hipotezleri kuruyor: 1. Hipotez: Sivi basıncı, sıvının yoğunluğu ile doğru orantilidir. 2. Hipotez: Sivi basıncı, sıvının derinliği ile doğru orantılıdır. kaplara özdeş delikler açarak sıvıların akış uzaklıklarını ölçecektir. Zeynep'in bunun için hazırlad Zeynep bu hipotezleri test etmek için özdeş kaplara tamamı dolacak şekilde su ve yağ koymuştur. düzeneklerden ikisi aşağıda verilmiştir. 3. 3h Su Su 3h; Buna göre Zeynep'in her iki hipotezi doğru test edebilmesi için kullanması gereken son kap aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? B) Yağ C) 3h 3h Tüm sıvılar, içinde bulundukları kabın her tarafına yoğun basınç uygular. Yağ Su 2h 2h D) 3h Yağ 2h SIVI VE GAZLARDA E 5. Şekildeki gibi eşit hacim Kap doluncaya k sinde doğru ola A) Basınç 2P P C) Basınç 3P P
Aşa-
cir.
ve III
Huni
Balon-
Fen Bilimleri
SIVI
11. Başlangıçta h seviyesine kadar daldırılan huni, plastik hortumdaki su seviyesinin artmasını sağlamıştır. Daha
sonra yapılan bazı işlemler ile plastik hortumdaki sıvı seviyesinin değiştiği gözlemlenmiştir.
Plastik hortum
Plastik hortum
Plastik hortum
U borusu
1. durum
6 cm
Su
Huni
Haftalık Kazanım Denemesi
Balon-
SIVI
U borusu
2. durum
4 cm
Su
Huni
10. Hafta
Balon-
C) II ve III
SIVI
DENEME
10
3. durum
8 cm
U borusu
Su
Buna göre,
Huni derinlikleri eşit ise sıvıların yoğunlukları arasında 3 >1 > 2 ilişkisi vardır. 2 >> 3
II. Kullanılan sıvılar özdeş ise huni derinlikleri arasında 3 > 1 > 2 ilişkisi vardır.
III.) U borularındaki su yerine daha yoğun bir sıvı kullanılırsa borulardaki seviyeler arasındaki ilişki değişmez.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve III
12. Sıvı basıncına etki eden faktörlerden biri de derinliktir. Derinlik arttıkça kap tabanına etki eden sivi basıncı artar.
Aşağıda K, L ve M kaplarının özdeş musluklar yardımıyla doldurulurken kap tabanlarında oluşan sıvı basıncının
oricik olarak verilmiştir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
Aşa- cir. ve III Huni Balon- Fen Bilimleri SIVI 11. Başlangıçta h seviyesine kadar daldırılan huni, plastik hortumdaki su seviyesinin artmasını sağlamıştır. Daha sonra yapılan bazı işlemler ile plastik hortumdaki sıvı seviyesinin değiştiği gözlemlenmiştir. Plastik hortum Plastik hortum Plastik hortum U borusu 1. durum 6 cm Su Huni Haftalık Kazanım Denemesi Balon- SIVI U borusu 2. durum 4 cm Su Huni 10. Hafta Balon- C) II ve III SIVI DENEME 10 3. durum 8 cm U borusu Su Buna göre, Huni derinlikleri eşit ise sıvıların yoğunlukları arasında 3 >1 > 2 ilişkisi vardır. 2 >> 3 II. Kullanılan sıvılar özdeş ise huni derinlikleri arasında 3 > 1 > 2 ilişkisi vardır. III.) U borularındaki su yerine daha yoğun bir sıvı kullanılırsa borulardaki seviyeler arasındaki ilişki değişmez. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) I ve II B) I ve III D) I, II ve III 12. Sıvı basıncına etki eden faktörlerden biri de derinliktir. Derinlik arttıkça kap tabanına etki eden sivi basıncı artar. Aşağıda K, L ve M kaplarının özdeş musluklar yardımıyla doldurulurken kap tabanlarında oluşan sıvı basıncının oricik olarak verilmiştir.
grafiklerin
erin hang
Ourum
tedir.
-S
kara vardir.
me F kuv
selir.
?
ev
I ve IV
D)
Görselde verilen sistem dengededir.
R
Buna göre aşağıda verilen sistemlerden
hangisi dengede kalamaz?
B)
X
20
D)
---
Buna göre durumla
verilen ifadelerden
Düzeneklerde ku
K>L=Milik
Ou
Yoklerin yükselm
L>M>K
Düzeneklerdek
L=M>Kiligh
12. Görselde verilen
30N
Aşağıda verilem
lıklı yük F, ve F
Buna göre
ağırlıksız ka
A) 25
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
grafiklerin erin hang Ourum tedir. -S kara vardir. me F kuv selir. ? ev I ve IV D) Görselde verilen sistem dengededir. R Buna göre aşağıda verilen sistemlerden hangisi dengede kalamaz? B) X 20 D) --- Buna göre durumla verilen ifadelerden Düzeneklerde ku K>L=Milik Ou Yoklerin yükselm L>M>K Düzeneklerdek L=M>Kiligh 12. Görselde verilen 30N Aşağıda verilem lıklı yük F, ve F Buna göre ağırlıksız ka A) 25
TEST 16
1. Özdeş bölmelendirilmiş 9V hacmindeki bir kap bir dakikada Vaciminde su akıtan bir musluk tarafından tamamen
dolduruluyor.
Musluk
82
VVV
MVM
K L M
Buna göre K, L ve M noktalarındaki sıvı basınçları ile ilgili,
Basınç
I. 5. dakikada K ve L noktalarına etki eden sivi basınçları eşittir.
II. Kaptan su taşmaya başladığı anda K, L ve M noktalarına etki eden sıvı basınçları eşit olur.
V
III. 8. dakikada K, L ve M noktalarına etki eden sivi basınçları eşittir.
tirX
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
BI vell
C) 11 ven
D) Hve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
TEST 16 1. Özdeş bölmelendirilmiş 9V hacmindeki bir kap bir dakikada Vaciminde su akıtan bir musluk tarafından tamamen dolduruluyor. Musluk 82 VVV MVM K L M Buna göre K, L ve M noktalarındaki sıvı basınçları ile ilgili, Basınç I. 5. dakikada K ve L noktalarına etki eden sivi basınçları eşittir. II. Kaptan su taşmaya başladığı anda K, L ve M noktalarına etki eden sıvı basınçları eşit olur. V III. 8. dakikada K, L ve M noktalarına etki eden sivi basınçları eşittir. tirX ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız BI vell C) 11 ven D) Hve III
8. Bir şırınganın yan taraflarına iki delik açılıyor. Delikler ve
şırınganın ön tarafındaki delik tipa ile kapatılıp şırınganın
içi su ile dolduruluyor. Daha sonra şırınganın pistonu hız-
la ileri doğru itiliyor.
Piston
Tipa
A) Yalnız II
C) I ve III
Tipa
T Tipa
Su çıkıyor
Su
çıkıyor
Üç tipanın da aynı anda deliklerden fırladığı gözleniyor.
Yalnızca bu gözlemden sonra,
1. Sıvı miktarı arttıkça sıvı basıncı artar.
II. Sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her yöne iletir.
III. Sıvılar yalnızca bulundukları kabın tabanına basınç uy-
guiar
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Su
çıkıyor
B) I ve II
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
8. Bir şırınganın yan taraflarına iki delik açılıyor. Delikler ve şırınganın ön tarafındaki delik tipa ile kapatılıp şırınganın içi su ile dolduruluyor. Daha sonra şırınganın pistonu hız- la ileri doğru itiliyor. Piston Tipa A) Yalnız II C) I ve III Tipa T Tipa Su çıkıyor Su çıkıyor Üç tipanın da aynı anda deliklerden fırladığı gözleniyor. Yalnızca bu gözlemden sonra, 1. Sıvı miktarı arttıkça sıvı basıncı artar. II. Sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her yöne iletir. III. Sıvılar yalnızca bulundukları kabın tabanına basınç uy- guiar yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Su çıkıyor B) I ve II D) I, II ve III
3.
TEST 16
Bir hununin dar yüzeyine boru, geniş yüzeyine ise plastik balon bağlanıyor. Plastik borunun diğer ucuna U borusu bag
Tanıp içlerinde eşit hacimlerde su ve alkol bulunan kaplar kullanarak aşağıdaki işlemler yapılıyor.
40 cm
Su
40 cm
Alkol
Plastik boru
nu
Plastik Balon
Huni
Basing
U borusu
SIVI
1. İşlem: Huni suyun 20 cm derinliğine kadar daldırılıp U borusundaki sıvının yükselmesi h, olarak ölçülüyor.
2. işlem: Huni alkolün 20 cm derinliğine kadar daldırılıp U borusundaki sıvının yükselmesi h₂ olarak ölçülüyor.
3. işlem: Huni suyun 25 cm derinliğine kadar daldırılıp U borusundaki sıvının yükselmesi h, olarak ölçülüyor.
U borusundaki yükselmeler arasında h₂> h₁ > h₂ ilişkisi olduğu bilindiğine göre,
1.
Sıvı yoğunluğu ile sivi basıncı doğru orantlıdır.
II. Sivilar derinliği arttıkça sıvı basıncı da artar.
III. Sivilar üstüne uygulanan basıncı aynen iletir.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? (Su yoğunluğu, alkolden büyüktür.)
A) I ve Il
B) I ve Ill
C) II ve III
D) I, II ve Ill
TES
1.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
3. TEST 16 Bir hununin dar yüzeyine boru, geniş yüzeyine ise plastik balon bağlanıyor. Plastik borunun diğer ucuna U borusu bag Tanıp içlerinde eşit hacimlerde su ve alkol bulunan kaplar kullanarak aşağıdaki işlemler yapılıyor. 40 cm Su 40 cm Alkol Plastik boru nu Plastik Balon Huni Basing U borusu SIVI 1. İşlem: Huni suyun 20 cm derinliğine kadar daldırılıp U borusundaki sıvının yükselmesi h, olarak ölçülüyor. 2. işlem: Huni alkolün 20 cm derinliğine kadar daldırılıp U borusundaki sıvının yükselmesi h₂ olarak ölçülüyor. 3. işlem: Huni suyun 25 cm derinliğine kadar daldırılıp U borusundaki sıvının yükselmesi h, olarak ölçülüyor. U borusundaki yükselmeler arasında h₂> h₁ > h₂ ilişkisi olduğu bilindiğine göre, 1. Sıvı yoğunluğu ile sivi basıncı doğru orantlıdır. II. Sivilar derinliği arttıkça sıvı basıncı da artar. III. Sivilar üstüne uygulanan basıncı aynen iletir. çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? (Su yoğunluğu, alkolden büyüktür.) A) I ve Il B) I ve Ill C) II ve III D) I, II ve Ill TES 1.
12.
Hacim (cm³)
C
Kütle (g)
Birbirine karışmayan A, B ve C sıvılarının hacim - kütle grafiği yukarıda verilmiştir.
Bu sıvılarla ilgili;
D) I ve III
1. Sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki C> A > B şeklindedir.
II. Bu sıvılar bir kaba koyulduğunda ortada B Sıvısı olur.
III. A sıvısının yoğunluğu 1 g/cm³ ise B SIVISının yoğunluğu kesinlikle 2 g/cm³ dür.
IV. Bu grafiğe göre kütle sabitken hacim arttıkça yoğunluk azalır yorumu yapılabilir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) I ve II
B) II ve IV
C) I ve IV
E) I, III ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
12. Hacim (cm³) C Kütle (g) Birbirine karışmayan A, B ve C sıvılarının hacim - kütle grafiği yukarıda verilmiştir. Bu sıvılarla ilgili; D) I ve III 1. Sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki C> A > B şeklindedir. II. Bu sıvılar bir kaba koyulduğunda ortada B Sıvısı olur. III. A sıvısının yoğunluğu 1 g/cm³ ise B SIVISının yoğunluğu kesinlikle 2 g/cm³ dür. IV. Bu grafiğe göre kütle sabitken hacim arttıkça yoğunluk azalır yorumu yapılabilir. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) I ve II B) II ve IV C) I ve IV E) I, III ve IV
16.
Şekilde derinlerde yüzen dalgıçtan çıkan hava kabarcıkla-
rının yüzeye doğru olan hareketi verilmiştir.
Buna göre bu durum ile ilgili aşağıdaki yorumlardan
hangisi doğrudur?
A) Sıvıların basıncı derinlere doğru inildikçe azalır.
B) Hava kabarcıkları yüzeye doğru ilerledikçe üzerindeki
SIVI basıncı azalmıştır.
C) Hava kabarcıklarının içindeki gaz yoğunluğu her yerde
aynıdır.
D) Hava kabarcıkları içindeki gaz basıncı yukarılara doğ-
ru çıkıldıkça artar.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
16. Şekilde derinlerde yüzen dalgıçtan çıkan hava kabarcıkla- rının yüzeye doğru olan hareketi verilmiştir. Buna göre bu durum ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A) Sıvıların basıncı derinlere doğru inildikçe azalır. B) Hava kabarcıkları yüzeye doğru ilerledikçe üzerindeki SIVI basıncı azalmıştır. C) Hava kabarcıklarının içindeki gaz yoğunluğu her yerde aynıdır. D) Hava kabarcıkları içindeki gaz basıncı yukarılara doğ- ru çıkıldıkça artar.
mamen dolduruluyor.
5. Boyutları birbirinden farklı dikdörtgenler prizması şeklindeki üç farklı kap aynı sıcaklıktaki özdeş sıvılarla ta-
Sıvıların kap tabanında oluşturdukları sıvı basınçlarının büyüklüklerini sıralayabilmek için;
I. Sıvı yoğunluğu,
II. Kapların yükseklikleri,
hacimler
III. Kapların hacimleri
niceliklerinden hangilerinin bilinmesi yeterlidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
av
C) Ive Il
D) II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
mamen dolduruluyor. 5. Boyutları birbirinden farklı dikdörtgenler prizması şeklindeki üç farklı kap aynı sıcaklıktaki özdeş sıvılarla ta- Sıvıların kap tabanında oluşturdukları sıvı basınçlarının büyüklüklerini sıralayabilmek için; I. Sıvı yoğunluğu, II. Kapların yükseklikleri, hacimler III. Kapların hacimleri niceliklerinden hangilerinin bilinmesi yeterlidir? A) Yalnız I B) Yalnız II av C) Ive Il D) II ve III
S
FEN BİLİMLERI mand line 8
B
8. Sınıf Deneme Sınavı-3 (B)
Sıvıların üzerine uygulanan basıncın her yöne ve eşit büyüklükte iletilmesi prensibine Pascal Prensibi denir.
Ahmet Öğretmen sınıfta öğrencilerine yukarıdaki bilgiyi vermiş ve öğrencilerinden bu prensibin uygulandığı örnekler
vermelerini istemiştir.
Hidrolik fren sistemlerinde frene
bastığımızda fren sıvısına ba-
sınç uygulanır. Bu basınç teker-
leklerdeki pistonlara iletilir. Te-
kerlekte sürtünmeye neden olur.
Merve
Ağzı açık ve su dolu pet şiyede farklı
derinliklerde delik açıldığında suyun
farklı mesafelere ulaştığı gözlenir.
S
Gizem
Sema
Öğrencilerin verdikleri örnekler yukarıdaki gibi olduğuna göre, hangi öğrenciler bilgiye uygun örnek vermiş-
tir?
A) Merve ve Gizem
Araç ya da ağır eşyaları kaldırmak
için kullanılan hidrolik liftlerde küçük
pistona kuvvet uygulandığında bu-
radaki basın büyük pistona iletile-
rek cisim kaldırılır.
B) Merve ve Sema
C) Gizem ve Sema
D) Merve, Gizem ve Sema
6. Bitkilerin bir yerden başka bir yere taşınması sırasında hem devrilmelerinin zorlaştırılması hem de yer tasarrufunun
sağlanması için küp şeklinde karpuzlar üretiliyor.
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
S FEN BİLİMLERI mand line 8 B 8. Sınıf Deneme Sınavı-3 (B) Sıvıların üzerine uygulanan basıncın her yöne ve eşit büyüklükte iletilmesi prensibine Pascal Prensibi denir. Ahmet Öğretmen sınıfta öğrencilerine yukarıdaki bilgiyi vermiş ve öğrencilerinden bu prensibin uygulandığı örnekler vermelerini istemiştir. Hidrolik fren sistemlerinde frene bastığımızda fren sıvısına ba- sınç uygulanır. Bu basınç teker- leklerdeki pistonlara iletilir. Te- kerlekte sürtünmeye neden olur. Merve Ağzı açık ve su dolu pet şiyede farklı derinliklerde delik açıldığında suyun farklı mesafelere ulaştığı gözlenir. S Gizem Sema Öğrencilerin verdikleri örnekler yukarıdaki gibi olduğuna göre, hangi öğrenciler bilgiye uygun örnek vermiş- tir? A) Merve ve Gizem Araç ya da ağır eşyaları kaldırmak için kullanılan hidrolik liftlerde küçük pistona kuvvet uygulandığında bu- radaki basın büyük pistona iletile- rek cisim kaldırılır. B) Merve ve Sema C) Gizem ve Sema D) Merve, Gizem ve Sema 6. Bitkilerin bir yerden başka bir yere taşınması sırasında hem devrilmelerinin zorlaştırılması hem de yer tasarrufunun sağlanması için küp şeklinde karpuzlar üretiliyor.
6.
HD BY
Po=h
Yukarıda kurulan düzeneğin amacı nedir?
A)
Açık hava basıncının ölçümünde kullanılacak sıvının
yoğunluğunun önemsiz olduğunu ispatlamak.
B)
Sıvı basıncının ölçümünde kullanılacak sıvının yoğunluğunun
önemsiz olduğunu ispatlamak
Açık hava basıncının ölçümünde kullanılacak borunun
şeklinin önemsiz olduğunu ispatlamak.
D)
Sıvı basıncının ölçümünde kullanılacak kabın şeklinin
olduğunu ispatlamak.
Bodru Cevap C
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
6. HD BY Po=h Yukarıda kurulan düzeneğin amacı nedir? A) Açık hava basıncının ölçümünde kullanılacak sıvının yoğunluğunun önemsiz olduğunu ispatlamak. B) Sıvı basıncının ölçümünde kullanılacak sıvının yoğunluğunun önemsiz olduğunu ispatlamak Açık hava basıncının ölçümünde kullanılacak borunun şeklinin önemsiz olduğunu ispatlamak. D) Sıvı basıncının ölçümünde kullanılacak kabın şeklinin olduğunu ispatlamak. Bodru Cevap C
7.
C) I ve II
h
h
M
L
D) II ve III
K
L
B
A) Yalnız I
C) Yalnız III
A
C
Yukarıda A, B ve C kaplarında farklı türde sıvılar bu-
lunmaktadır.
M
A, B ve C kaplarının tabanına yapılan sıvı basıncı
ile ilgili;
1.
K
B kabının tabanındaki sıvı basıncı C kabının ta-
banındaki sıvı basıncından fazladır.
II. A kabinin tabanındaki sıvı basıncı B kabının ta-
banındaki sıvı basıncından fazladır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve III
D) I, II ve III
III. A kabinin tabanındaki sıvı basıncı C kabının ta-
banındaki sıvı basıncından fazladır.
Patron Kitap Kurumsal Deneme Sınavı 1
Ortaokul Fen Bilgisi
Sıvı Basıncı
7. C) I ve II h h M L D) II ve III K L B A) Yalnız I C) Yalnız III A C Yukarıda A, B ve C kaplarında farklı türde sıvılar bu- lunmaktadır. M A, B ve C kaplarının tabanına yapılan sıvı basıncı ile ilgili; 1. K B kabının tabanındaki sıvı basıncı C kabının ta- banındaki sıvı basıncından fazladır. II. A kabinin tabanındaki sıvı basıncı B kabının ta- banındaki sıvı basıncından fazladır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve III D) I, II ve III III. A kabinin tabanındaki sıvı basıncı C kabının ta- banındaki sıvı basıncından fazladır. Patron Kitap Kurumsal Deneme Sınavı 1