Solunum Sistemi Soruları

10.
1 yönü
2 yönü
Esnek ve gergin balon
Pipet
Y borusu
Plastik fanus
C) II, II ve IV
Balon
Yasin, solunum sistemi konusu ile ilgili yukarıdaki düzeneği hazırlar. Yasin, esnek ve gergin balonun
altındaki K noktasından önce 1 yönüne sonra da 2 yönüne doğru kuvvet uygular. Bu sırada düzenekteki
değişimleri gözlemler.
Buna göre Yasin'in hazırladığı düzenek ve yaptığı uygulamalarla ilgili,
1. 1 yönüne doğru kuvvet uygulaması soluk vermeyi, bu sırada balonların küçülmesi de akciğerlerin kü-
çülmesini temsil eder.
II. Modelde esnek ve gergin balon diyafram kasını, plastik fanus ise göğüs kafesini temsil etmektedir.
Ill. Soluk alma sırasında diyafram kasının düzleştiği, K noktasına 2 yönünde kuvvet uygulandığı sırada
gözlemlenir.
IV. Modelde pipet soluk borusunu, "Y" borusu ise bronşlanı temsil etmektedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) V
B) Il ve Ill
D) I, II, III ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Solunum Sistemi
10. 1 yönü 2 yönü Esnek ve gergin balon Pipet Y borusu Plastik fanus C) II, II ve IV Balon Yasin, solunum sistemi konusu ile ilgili yukarıdaki düzeneği hazırlar. Yasin, esnek ve gergin balonun altındaki K noktasından önce 1 yönüne sonra da 2 yönüne doğru kuvvet uygular. Bu sırada düzenekteki değişimleri gözlemler. Buna göre Yasin'in hazırladığı düzenek ve yaptığı uygulamalarla ilgili, 1. 1 yönüne doğru kuvvet uygulaması soluk vermeyi, bu sırada balonların küçülmesi de akciğerlerin kü- çülmesini temsil eder. II. Modelde esnek ve gergin balon diyafram kasını, plastik fanus ise göğüs kafesini temsil etmektedir. Ill. Soluk alma sırasında diyafram kasının düzleştiği, K noktasına 2 yönünde kuvvet uygulandığı sırada gözlemlenir. IV. Modelde pipet soluk borusunu, "Y" borusu ise bronşlanı temsil etmektedir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) V B) Il ve Ill D) I, II, III ve IV
9.
(L) Plastik Balon
Boru
Tipa
Pet Şişe
C) *,
(K) Plastik Balon
Yiğit, solunum sistemi konusuyla ilgili, öğretmeninin verdiği proje ödevini yukarıdaki gibi hazırlıyor.
Buna göre pet şişenin altındaki balonu önce aşağıya doğru çekiyor, daha sonra çektiği balonu serbest bırakıyor.
1. Durum:
II. Durum:
K balonu aşağıya doğru çekildiğinde
K balonu serbest bırakıldığında
1. ve II. durumda balonların aldığı şekil yukanda verilmiştir. Balonların aldığı şekillere göre;
AI. durumda gerçekleşen olay sonucunda, alveollerden kılcal damarlara oksijen (O₂) geçişi olur.
II. durumdaki olay sonucunda akciğerlerin iç basıncının azalması, karbondioksitin (CO₂) vücut dışına çıkmasına
neden olur.
* 1. durumda, kaburgalar arası kaslar kasılırken göğüs boşluğunun hacmi artar.
II. durumda, akciğer içinde bulunan siller sayesinde vücut dışına çıkan havanın nemi artar.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) A. O. *
B) A.,
D) A, O,
E) A, *
Ortaokul Fen Bilgisi
Solunum Sistemi
9. (L) Plastik Balon Boru Tipa Pet Şişe C) *, (K) Plastik Balon Yiğit, solunum sistemi konusuyla ilgili, öğretmeninin verdiği proje ödevini yukarıdaki gibi hazırlıyor. Buna göre pet şişenin altındaki balonu önce aşağıya doğru çekiyor, daha sonra çektiği balonu serbest bırakıyor. 1. Durum: II. Durum: K balonu aşağıya doğru çekildiğinde K balonu serbest bırakıldığında 1. ve II. durumda balonların aldığı şekil yukanda verilmiştir. Balonların aldığı şekillere göre; AI. durumda gerçekleşen olay sonucunda, alveollerden kılcal damarlara oksijen (O₂) geçişi olur. II. durumdaki olay sonucunda akciğerlerin iç basıncının azalması, karbondioksitin (CO₂) vücut dışına çıkmasına neden olur. * 1. durumda, kaburgalar arası kaslar kasılırken göğüs boşluğunun hacmi artar. II. durumda, akciğer içinde bulunan siller sayesinde vücut dışına çıkan havanın nemi artar. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) A. O. * B) A., D) A, O, E) A, *
s kat
19.
1. Soluk borusunun başlangıç kısmıdır.
II. Soluk verme ile içindeki ses telleri titreşir.V
III. Yutaktan gelen havanın iletimini sağlar.
IV. Yutma sırasında, yapısındaki kapağın kapanmasıyla soluk borusu kapanır.
Gırtlak ile ilgili verilen özellik ve görevlerden hangileri doğrudur?
Al ve Il
B) III ve IV
SH, III ve IV
DI, II, III ve IV
Ortaokul Fen Bilgisi
Solunum Sistemi
s kat 19. 1. Soluk borusunun başlangıç kısmıdır. II. Soluk verme ile içindeki ses telleri titreşir.V III. Yutaktan gelen havanın iletimini sağlar. IV. Yutma sırasında, yapısındaki kapağın kapanmasıyla soluk borusu kapanır. Gırtlak ile ilgili verilen özellik ve görevlerden hangileri doğrudur? Al ve Il B) III ve IV SH, III ve IV DI, II, III ve IV
2. Eren ve Zeliha soluk verme sırasında bir kişide gerçekleşen iki durumla ilgili aşağıdaki grafikleri çizmiş-
lerdir.
Eren Göğüs Kafesinin Hacmi
Saluk verne
Zaman
Zeliha
Diyafram Kasılması
Salukuerne
Zaman
Buna göre bu grafiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Soluk veren kişinin göğüs kafesinin hacmi daraldığı için Eren'in grafiği yanlıştır.
B) Soluk verme sırasında kişinin diyaframı gevşediği için Zeliha diyafram kasılma grafiğini azalan grafik
çizmiştir.
C) Akciğerlerden hava çıkışı olduğu sırada göğüs kafesinin hacmi sabit kaldığı için her iki grafik de yan-
liştır.
D) Eren, grafiği azalan grafik çizdiğinde soluk veren kişinin göğüs kafesinin hacmini doğru göstermiş
olur.
SAYISAL BÖLÜM
Ortaokul Fen Bilgisi
Solunum Sistemi
2. Eren ve Zeliha soluk verme sırasında bir kişide gerçekleşen iki durumla ilgili aşağıdaki grafikleri çizmiş- lerdir. Eren Göğüs Kafesinin Hacmi Saluk verne Zaman Zeliha Diyafram Kasılması Salukuerne Zaman Buna göre bu grafiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Soluk veren kişinin göğüs kafesinin hacmi daraldığı için Eren'in grafiği yanlıştır. B) Soluk verme sırasında kişinin diyaframı gevşediği için Zeliha diyafram kasılma grafiğini azalan grafik çizmiştir. C) Akciğerlerden hava çıkışı olduğu sırada göğüs kafesinin hacmi sabit kaldığı için her iki grafik de yan- liştır. D) Eren, grafiği azalan grafik çizdiğinde soluk veren kişinin göğüs kafesinin hacmini doğru göstermiş olur. SAYISAL BÖLÜM
KAZANIM TESTLERİ
89.
88.
Vücudumuz için gereken
mesi için vücuda oksijen gazı alınır.
enerjinin
Havadan alınan
oksijen ile vücutta
oluşan karbondi-
oksitin alışverişi-
nin yapıldığı organ
akciğerlerdir. kalptir.
üretebil-
besinin
Akciğerlerde
bronş adı verilen
ve iki kola ayrılan
yapıya
denir.
yemek soluk
borusu borusu
Verilen kutucuklardaki noktalı kısımlara ya-
zılması gereken doğru kavramın bulunduğu ok
yönünde ilerlendiğinde hangi sembol ile göste-
rilen çıkışa ulaşılır?
A) *
B) A
D) M
BILIN
11111
Ortaokul Fen Bilgisi
Solunum Sistemi
KAZANIM TESTLERİ 89. 88. Vücudumuz için gereken mesi için vücuda oksijen gazı alınır. enerjinin Havadan alınan oksijen ile vücutta oluşan karbondi- oksitin alışverişi- nin yapıldığı organ akciğerlerdir. kalptir. üretebil- besinin Akciğerlerde bronş adı verilen ve iki kola ayrılan yapıya denir. yemek soluk borusu borusu Verilen kutucuklardaki noktalı kısımlara ya- zılması gereken doğru kavramın bulunduğu ok yönünde ilerlendiğinde hangi sembol ile göste- rilen çıkışa ulaşılır? A) * B) A D) M BILIN 11111
Aşağıda solunum sistemini oluşturan bazı yapı ve
organlara ait açıklamalar yapılmıştır.
1. Üst üste dizilmiş kıkırdak halkalardan oluşur.
Salgıladığı madde sayesinde havadaki tozu
tutar.
II. Ses telleri burada bulunur.
III. Süngerimsi yapıdadır, sağda ve solda olmak
üzere iki tanedir.
IV. İçindeki kıllar ve mukus sayesinde toz ve mik-
roplar tutulur.
V. Burun ile ağız boşluğunu birleştirir.
Soluk alma sırasında havanın bu yapı ve organ-
belarda ilerleyişi ile ilgili yapılan sıralama için aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?
A) Doğru sıralama V-IV-III-II-I şeklinde olma-
lıdır.
B) II ve V yer değiştirirse sıralama doğru olur.
C) I ile III yer değiştirirse sıralama doğru olur.
D) Doğru sıralama IV-V-II-I-III şeklinde olmalıdır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Solunum Sistemi
Aşağıda solunum sistemini oluşturan bazı yapı ve organlara ait açıklamalar yapılmıştır. 1. Üst üste dizilmiş kıkırdak halkalardan oluşur. Salgıladığı madde sayesinde havadaki tozu tutar. II. Ses telleri burada bulunur. III. Süngerimsi yapıdadır, sağda ve solda olmak üzere iki tanedir. IV. İçindeki kıllar ve mukus sayesinde toz ve mik- roplar tutulur. V. Burun ile ağız boşluğunu birleştirir. Soluk alma sırasında havanın bu yapı ve organ- belarda ilerleyişi ile ilgili yapılan sıralama için aşağı- dakilerden hangisi söylenebilir? A) Doğru sıralama V-IV-III-II-I şeklinde olma- lıdır. B) II ve V yer değiştirirse sıralama doğru olur. C) I ile III yer değiştirirse sıralama doğru olur. D) Doğru sıralama IV-V-II-I-III şeklinde olmalıdır.
verilmiştir.
pulcukları
örevlidir.
ren mikrop-
par.
arlar görev-
?
5sterilmiş-
Toplar-
damar
i ifade-
n mikta-
Ankara Yayıncılık
FEN BİLİMLERİ
7. Aşağıda solunum sistemini oluşturan yapı ve
organlara ait görsel ile bu yapı ve organlara ait
bazı özellikler verilmiştir.
Y
D
S₂
Yutak +
Gırtlak 4
Sağ +
akciğer
Diyafram
Burun
Soluk
borusu
Sol
akciğer
➡Burundan gelen havayı gırtlağa iletir.
➡ Akciğerlerin genişleyip daralmasını sağlayan
kastır.
Alt tarafta iki kola ayrılarak gırtlaktan gelen
havanın akciğerlere taşınmasını sağlar.
A Burun ve akciğer
B) Burun ve diyafram
C) Akciğer ve yutak
D) Diyafram ve soluk borusu
5.
➡İçerisinde sesin oluşmasını sağlayan ses
telleri vardır.
Bu bilgiler arasında hangi yapı ve organla-
rın özelliklerine yer verilmemiştir?
GUN
8. Vücudu oluşturan tüm yapıların enerji ihtiyacı
besinlerin oksijenle yanması sonucunda elde
ertilir Oksiionin bu
Ortaokul Fen Bilgisi
Solunum Sistemi
verilmiştir. pulcukları örevlidir. ren mikrop- par. arlar görev- ? 5sterilmiş- Toplar- damar i ifade- n mikta- Ankara Yayıncılık FEN BİLİMLERİ 7. Aşağıda solunum sistemini oluşturan yapı ve organlara ait görsel ile bu yapı ve organlara ait bazı özellikler verilmiştir. Y D S₂ Yutak + Gırtlak 4 Sağ + akciğer Diyafram Burun Soluk borusu Sol akciğer ➡Burundan gelen havayı gırtlağa iletir. ➡ Akciğerlerin genişleyip daralmasını sağlayan kastır. Alt tarafta iki kola ayrılarak gırtlaktan gelen havanın akciğerlere taşınmasını sağlar. A Burun ve akciğer B) Burun ve diyafram C) Akciğer ve yutak D) Diyafram ve soluk borusu 5. ➡İçerisinde sesin oluşmasını sağlayan ses telleri vardır. Bu bilgiler arasında hangi yapı ve organla- rın özelliklerine yer verilmemiştir? GUN 8. Vücudu oluşturan tüm yapıların enerji ihtiyacı besinlerin oksijenle yanması sonucunda elde ertilir Oksiionin bu
3. Akciğerler solunum sırasında kasılıp gevşeme hareketi yapmaktadır. Aşağıda akciğerlerin yapmış olduğu
iki harekete ait görsel verilmiştir.
Şekil - I
Şekil - 11
Buna göre verilen hareketler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şekil-l de diyafram kası kasılır ve düzleşir.
B) Şekil-II de akciğerlerin hacmi küçülür.
C) Şekil-Il de akciğer temiz hava ile dolar.
D) Şekil-l de göğüs kafesi genişler.
Ortaokul Fen Bilgisi
Solunum Sistemi
3. Akciğerler solunum sırasında kasılıp gevşeme hareketi yapmaktadır. Aşağıda akciğerlerin yapmış olduğu iki harekete ait görsel verilmiştir. Şekil - I Şekil - 11 Buna göre verilen hareketler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Şekil-l de diyafram kası kasılır ve düzleşir. B) Şekil-II de akciğerlerin hacmi küçülür. C) Şekil-Il de akciğer temiz hava ile dolar. D) Şekil-l de göğüs kafesi genişler.
4, Can'ın K ve L durumlarında bir dakika içerisinde
wwww....
APARATE
soluk alıp verme sayısı aşağıdaki tabloda veril-
miştir.
Bir dakikada soluk
alıp verme sayısı
K durumu L durumu
20
Bu durumlarda ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
VEROR
30
A) Can K durumunda dış ortama daha çok kar-
bondioksit vermiştir.
Laz
B Can, L durumunda vücuduna daha çok oksi-
jen almıştır
Ar
Can, K durumunda oturuyorken L durumunda
koşuyor olabilir.
NET
WON
D Can, K durumunda uyuyorken L durumunda
NAUDO
TEOTONTA
yürüyor olabilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Solunum Sistemi
4, Can'ın K ve L durumlarında bir dakika içerisinde wwww.... APARATE soluk alıp verme sayısı aşağıdaki tabloda veril- miştir. Bir dakikada soluk alıp verme sayısı K durumu L durumu 20 Bu durumlarda ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? VEROR 30 A) Can K durumunda dış ortama daha çok kar- bondioksit vermiştir. Laz B Can, L durumunda vücuduna daha çok oksi- jen almıştır Ar Can, K durumunda oturuyorken L durumunda koşuyor olabilir. NET WON D Can, K durumunda uyuyorken L durumunda NAUDO TEOTONTA yürüyor olabilir.
an-
ZI-
2. Aşağıda iki farklı organa ait görseller verilmiştir.
AGO
1. organ
2. organ
Buna göre bu organlar ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerinden hangisi yanlıştır?
A) İki organ da atık maddeleri vücuttan uzaklaş-
tırdığı için boşaltım sistemine aittir.
B) İki organ da vücuttaki fazla suyun uzaklaştırıl-
masını sağlar.
C) 1. organ kan ile gaz alışverişini gerçekleşti-
rirken 2. organ kandaki üreyi süzerek idrarı
oluşturur.
D) 1. organ solunum sonucu oluşan karbondiok-
siti, 2. organ ise vücuttaki fazla tuzu uzaklaş-
tırmakla görevlidir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Solunum Sistemi
an- ZI- 2. Aşağıda iki farklı organa ait görseller verilmiştir. AGO 1. organ 2. organ Buna göre bu organlar ile ilgili aşağıdaki ifa- delerinden hangisi yanlıştır? A) İki organ da atık maddeleri vücuttan uzaklaş- tırdığı için boşaltım sistemine aittir. B) İki organ da vücuttaki fazla suyun uzaklaştırıl- masını sağlar. C) 1. organ kan ile gaz alışverişini gerçekleşti- rirken 2. organ kandaki üreyi süzerek idrarı oluşturur. D) 1. organ solunum sonucu oluşan karbondiok- siti, 2. organ ise vücuttaki fazla tuzu uzaklaş- tırmakla görevlidir.
delerin süzülmesin-
ki atık ve fazla
görev yapar.
r.
har.
ere görevleri yapan or
plerden hangisi
d
atıl-
AKİ SİSTEMLER
Sistemi
Üretilen idrarın atılınca-
ya kadar biriktirilmesi
sağlar.
ak verilmiştir.
ni oluşturan organla-
1. geçiş
Üretilen idrarın depolan-
mak üzere taşınmasını
sağlar.
A) Yalnız I
3. Aşağıda solunum sırasında gerçekleşen bir olay verilmiştir.
Oksijen
Alyuvar
20 Ocde
Yukarıdaki olayla ilgili;
I. Alyuvar oksijen taşınmasını sağlar.
II. 1. geçiş karaciğerde gerçekleşir.
III. 2. geçiş akciğerde gerçekleşir.
açıklamalardan hangileri doğrudur?
B) I ve II
KONU TESTİ
7
Cou
C) I ve III
Burun boşluğu
2. geçiş
Oksijen
D) II ve III
4. Aşağıdaki şekilde özellikleri tespit edilen havanın bulun-
duğu iki bölge gösterilmiştir.
a).
(1
Co
3
Ortaokul Fen Bilgisi
Solunum Sistemi
delerin süzülmesin- ki atık ve fazla görev yapar. r. har. ere görevleri yapan or plerden hangisi d atıl- AKİ SİSTEMLER Sistemi Üretilen idrarın atılınca- ya kadar biriktirilmesi sağlar. ak verilmiştir. ni oluşturan organla- 1. geçiş Üretilen idrarın depolan- mak üzere taşınmasını sağlar. A) Yalnız I 3. Aşağıda solunum sırasında gerçekleşen bir olay verilmiştir. Oksijen Alyuvar 20 Ocde Yukarıdaki olayla ilgili; I. Alyuvar oksijen taşınmasını sağlar. II. 1. geçiş karaciğerde gerçekleşir. III. 2. geçiş akciğerde gerçekleşir. açıklamalardan hangileri doğrudur? B) I ve II KONU TESTİ 7 Cou C) I ve III Burun boşluğu 2. geçiş Oksijen D) II ve III 4. Aşağıdaki şekilde özellikleri tespit edilen havanın bulun- duğu iki bölge gösterilmiştir. a). (1 Co 3
18. Aşağıda solunum sırasında akciğerlerde gerçekleşen gaz değişimi ve bu gazların alveol ve kılcal damarlardaki
miktarını gösteren iki grafik verilmiştir.
Alveol
Karbondioksit
(CO)
Kılcal kan
damarı
1
Zaman
11
Verilen grafiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I. Grafik soluk alma sırasında kılcal kan damarlarındaki oksijen miktarını gösteriyor olabilir.
B) II. Grafik soluk verme sırasında kılcal kan damarlarındaki karbondioksit miktarını gösteriyor olabilir.
CLI. Grafik soluk verme sırasında alveollerdeki karbondioksit miktarını gösteriyor olabilir.
D) H. Grafik soluk verme sırasında alveollerdeki karbondioksit miktarını gösteriyor olabilir.
Zaman
20. Güneş etrafında dolana
genler; Güneş'e farklı u
Gezegenlerin Güneş'e
Mass
Satorn
Gezegen
Neptün
Venüs
?
Dünya
Jüpite
?
Mer
Ur
Yukarıdal
Ortaokul Fen Bilgisi
Solunum Sistemi
18. Aşağıda solunum sırasında akciğerlerde gerçekleşen gaz değişimi ve bu gazların alveol ve kılcal damarlardaki miktarını gösteren iki grafik verilmiştir. Alveol Karbondioksit (CO) Kılcal kan damarı 1 Zaman 11 Verilen grafiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) I. Grafik soluk alma sırasında kılcal kan damarlarındaki oksijen miktarını gösteriyor olabilir. B) II. Grafik soluk verme sırasında kılcal kan damarlarındaki karbondioksit miktarını gösteriyor olabilir. CLI. Grafik soluk verme sırasında alveollerdeki karbondioksit miktarını gösteriyor olabilir. D) H. Grafik soluk verme sırasında alveollerdeki karbondioksit miktarını gösteriyor olabilir. Zaman 20. Güneş etrafında dolana genler; Güneş'e farklı u Gezegenlerin Güneş'e Mass Satorn Gezegen Neptün Venüs ? Dünya Jüpite ? Mer Ur Yukarıdal
UNIO
9.
dan oluşur. Ayrıca iç yüzey
niyle kaygan ve yapışkan özelliktedir.
Buna göre soluk borusunun verilen özellikleri;
İstemsiz çalışma
II. Havadaki zararlı maddeleri tutma
III. Havadaki oksijeni alıp kandaki karbondioksiti ver-
me
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesini sağ-
lar?
A) Yalnız I
C) II ve III
Soluk alma ve verme, birçok yönden birbirine zit ger-
çekleşen olaylardır. Solunum olayı ise soluk alma ve
verme olaylarından tamamen farklı bir olaydır.
B) I ve II
II ve III
Nimet, Hikmet, Hülya ve İlker solunum sistemi ile ilgili
olarak öğrendikleri bilgileri şu şekilde ifade ediyorlar:
Nimet
: Temiz kan vücuda alınır.
Hikmet: Havadaki oksijen vücuda alınır.
Hülya
İlker
: Vücuttaki karbondioksit havaya verilir.
: Doğumdan ölüme kadar devam eder.
Buna göre öğrencilerden hangileri sadece soluk
verme olayı hakkında bilgi vermiştir?
B) Nimet ve Hülya
D) Hülya ve İlker
A) Yalnız Hülya
C) Hikmet ve İlker
GUNAY
YAYINLARI
Bu
gil
1.
11
C
90
Ortaokul Fen Bilgisi
Solunum Sistemi
UNIO 9. dan oluşur. Ayrıca iç yüzey niyle kaygan ve yapışkan özelliktedir. Buna göre soluk borusunun verilen özellikleri; İstemsiz çalışma II. Havadaki zararlı maddeleri tutma III. Havadaki oksijeni alıp kandaki karbondioksiti ver- me olaylarından hangilerinin gerçekleşmesini sağ- lar? A) Yalnız I C) II ve III Soluk alma ve verme, birçok yönden birbirine zit ger- çekleşen olaylardır. Solunum olayı ise soluk alma ve verme olaylarından tamamen farklı bir olaydır. B) I ve II II ve III Nimet, Hikmet, Hülya ve İlker solunum sistemi ile ilgili olarak öğrendikleri bilgileri şu şekilde ifade ediyorlar: Nimet : Temiz kan vücuda alınır. Hikmet: Havadaki oksijen vücuda alınır. Hülya İlker : Vücuttaki karbondioksit havaya verilir. : Doğumdan ölüme kadar devam eder. Buna göre öğrencilerden hangileri sadece soluk verme olayı hakkında bilgi vermiştir? B) Nimet ve Hülya D) Hülya ve İlker A) Yalnız Hülya C) Hikmet ve İlker GUNAY YAYINLARI Bu gil 1. 11 C 90
5. Diyafram kasının düzleşip göğüs kaslarının kasıl-
dığı bir durumda göğüs boşluğunun hacmi ile ilgili
aşağıda verilen grafiklerden hangisi doğrudur?
A) Göğüs boşluğu
hacmi
B) Göğüs boşluğu
hacmi
→ Zaman
C) Göğüs boşluğu D) Göğüs boşluğu
hacmi
hacmi
→ Zaman
→ Zaman
→ Zaman
Ortaokul Fen Bilgisi
Solunum Sistemi
5. Diyafram kasının düzleşip göğüs kaslarının kasıl- dığı bir durumda göğüs boşluğunun hacmi ile ilgili aşağıda verilen grafiklerden hangisi doğrudur? A) Göğüs boşluğu hacmi B) Göğüs boşluğu hacmi → Zaman C) Göğüs boşluğu D) Göğüs boşluğu hacmi hacmi → Zaman → Zaman → Zaman
SINIF
FEN BİLİMLERİ
3. Gaz basıncı konusunu anlatan öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki posteri gösteriyor.
Soluk Verme
Soluk Alma
Kaburgalar arası kaslar ve
diyafram kası kasılır.
Diyafram düzleşir, göğüs
kafesi genişler. Akciğer-
lere hava dolar.
Kaburgalar arası kaslar ve
diyafram kası gevşer.
Diyafram kubbeleşir,
göğüs kafesi daralır.
Akciğerlerdeki hava dışarı
atılır.
Soluk alıp verme olayının, gazların basınç özelliklerinden yararlandığımız durumlara örnek olduğunu
söyleyen öğretmen, bu örneği açıklıyor.
Buna göre öğretmen bu olayı,
I. Gazlar, basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere hareket etme eğilimindedir.
II. Atmosferi oluşturan gazlar, atmosfer içindeki varlıklara basınç uygular.
III. Göğüs kafesi genişlediğinde akciğerlerdeki gazın basıncı azalır.
bilgilerinden hangileriyle açıklar?
A) Yalnız I
B've III
C) II ve III
D) ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Solunum Sistemi
SINIF FEN BİLİMLERİ 3. Gaz basıncı konusunu anlatan öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki posteri gösteriyor. Soluk Verme Soluk Alma Kaburgalar arası kaslar ve diyafram kası kasılır. Diyafram düzleşir, göğüs kafesi genişler. Akciğer- lere hava dolar. Kaburgalar arası kaslar ve diyafram kası gevşer. Diyafram kubbeleşir, göğüs kafesi daralır. Akciğerlerdeki hava dışarı atılır. Soluk alıp verme olayının, gazların basınç özelliklerinden yararlandığımız durumlara örnek olduğunu söyleyen öğretmen, bu örneği açıklıyor. Buna göre öğretmen bu olayı, I. Gazlar, basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere hareket etme eğilimindedir. II. Atmosferi oluşturan gazlar, atmosfer içindeki varlıklara basınç uygular. III. Göğüs kafesi genişlediğinde akciğerlerdeki gazın basıncı azalır. bilgilerinden hangileriyle açıklar? A) Yalnız I B've III C) II ve III D) ve III
7.
Baran'ın yaptığı bir hareket sırasında akciğerlerinin hacmi ve kanındaki oksijen miktarı grafiklerdeki gibi
değişiyor.
Akciğerlerin Hacmi
→ Zaman
Kandaki O₂ Miktarı
Zaman
Verilen grafiklere göre Baran'ın yaptığı hareket ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu hareket sırasında diyafram kasi kubbeleşerek gevşer.
B) Bu hareket soluk alma hareketidir.
Bu hareket sırasında alveollerden kılcal damarlara gaz geçişi gerçekleşir
D) Bu hareket sırasında göğüs kafesi genişler.
Ortaokul Fen Bilgisi
Solunum Sistemi
7. Baran'ın yaptığı bir hareket sırasında akciğerlerinin hacmi ve kanındaki oksijen miktarı grafiklerdeki gibi değişiyor. Akciğerlerin Hacmi → Zaman Kandaki O₂ Miktarı Zaman Verilen grafiklere göre Baran'ın yaptığı hareket ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bu hareket sırasında diyafram kasi kubbeleşerek gevşer. B) Bu hareket soluk alma hareketidir. Bu hareket sırasında alveollerden kılcal damarlara gaz geçişi gerçekleşir D) Bu hareket sırasında göğüs kafesi genişler.