Uzay Araştırmaları Soruları

3.
Tabloda meteorlarla ilgili ifadeler verilmiştir.
C)
Meteorlar Güneş
sistemindeki birçok
gezegene çarpabilir.
Gezegenlerin
atmosferleri meteorun
o gezegene
çarpmasını her
zaman engeller.
Ay yüzeyindeki
kraterler meteor
çarpması sonucu
oluşmuştur.
meteorların Dünya'ya
çarpma olasılığı artar.
Meteorlarla ilgili doğru ifade içeren kutucuk-
lar taranırsa tablo aşağıdakilerin hangisin-
deki gibi görünür?
A)
B)
Yılın belli
dönemlerinde
D)
Ortaokul Fen Bilgisi
Uzay Araştırmaları
3. Tabloda meteorlarla ilgili ifadeler verilmiştir. C) Meteorlar Güneş sistemindeki birçok gezegene çarpabilir. Gezegenlerin atmosferleri meteorun o gezegene çarpmasını her zaman engeller. Ay yüzeyindeki kraterler meteor çarpması sonucu oluşmuştur. meteorların Dünya'ya çarpma olasılığı artar. Meteorlarla ilgili doğru ifade içeren kutucuk- lar taranırsa tablo aşağıdakilerin hangisin- deki gibi görünür? A) B) Yılın belli dönemlerinde D)
xilerek daha
kuvvetin büyüklüğü ile do
reler-
9. Dünya'nın çevre-sinde değişik yörüngelerde dola-
nan ve artık herhangi bir işlevi olmayan insan yapı-
mi cisimlerin tümüne uzay kirliliği denir.
Dünya çevresindeki uzay kirliliğinin önüne geçe-
bilmek için aşağıda verilen önerilerden hangisi
diğerlerinden farklıdır?
A) Ömrünü tamamlamış parçalar Dünya atmosferi-
ne sürüklenebilir.
B) Uzay kirliliğine neden olan mevcut parçalar uza-
yın derinliklerine itilebilir.
C) Gönderilecek uydu ve araçların görev sonrasın-
da izlenebilecekleri hassas sistemler kurulabilir.
Uzay araçları görevleri sonrası Güneş etkisi ile
tamamen buharlaştırılabilir şekilde tasarlanabilir.
7. Sınıf
Ortaokul Fen Bilgisi
Uzay Araştırmaları
xilerek daha kuvvetin büyüklüğü ile do reler- 9. Dünya'nın çevre-sinde değişik yörüngelerde dola- nan ve artık herhangi bir işlevi olmayan insan yapı- mi cisimlerin tümüne uzay kirliliği denir. Dünya çevresindeki uzay kirliliğinin önüne geçe- bilmek için aşağıda verilen önerilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Ömrünü tamamlamış parçalar Dünya atmosferi- ne sürüklenebilir. B) Uzay kirliliğine neden olan mevcut parçalar uza- yın derinliklerine itilebilir. C) Gönderilecek uydu ve araçların görev sonrasın- da izlenebilecekleri hassas sistemler kurulabilir. Uzay araçları görevleri sonrası Güneş etkisi ile tamamen buharlaştırılabilir şekilde tasarlanabilir. 7. Sınıf
4. Tabloda bazı yapay uydularımız verilmiştir. Hâlen
aktif olan haberleşme uydularımız boyanacaktır.
C)
A)
Göktürk-1
FEN BİLİMLERİ
Türksat-4A
Buna göre doğru boyama yapıldığında tablo-
nun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi
olur?
B)
Türksat-1B
D)
Bilsat
20
Ortaokul Fen Bilgisi
Uzay Araştırmaları
4. Tabloda bazı yapay uydularımız verilmiştir. Hâlen aktif olan haberleşme uydularımız boyanacaktır. C) A) Göktürk-1 FEN BİLİMLERİ Türksat-4A Buna göre doğru boyama yapıldığında tablo- nun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? B) Türksat-1B D) Bilsat 20
EVSİMLER VE İKLİM
planie
a genel-
yuzden
cak bir
tiğinde
diğini
goz
20. Doğukan ve Batuhan, elindeki metal bilyeler ile
aşağıdaki deneyleri yapmıştır.
Isıtıcı
Doğukan
2100
Batuhan
kes
Doğukan: Elindeki metal bilyeyi, ısıtıcı karşısına
eksen eğikliği olmadan koymuştur
W
oco
Batuhan: Özdeş bilyeyi, Isıtıcı karsına eksen
eğikliği olacak şekilde koymuştur.
Özdeş bilyelerin ilk sıcaklıkları eşit ve ısıtıcı-
ya aynı mesafede olduğu bilindiğine göre,
1. Doğukan'ın yaptığı deneyde her iki dönence
üzerine aynı açıda ışınlar düsmektedir.
II. Batuhan'ın yaptığı deneydeki Kuzey Yarım
Küre'nin, Doğukan'ın yaptığı deneydeki Gü-
ney Yarım Küre'ye göre daha soğuk olması
beklenir.
III. Batuhan'ın yaptığı deneydeki duruma sahip.
Dünya'nın Kuzey Yarım Küre'sindeki gece
süresinin, gündüz süresine göre daha uzun
olması beklenir.
A Yalnız
C) II ve III
aynı süre yapılan deneyler ile ilgili verilen
yorumlardan hangileri doğrudur?
B) I ve ll
DIT, ve III
Pat
Ortaokul Fen Bilgisi
Uzay Araştırmaları
EVSİMLER VE İKLİM planie a genel- yuzden cak bir tiğinde diğini goz 20. Doğukan ve Batuhan, elindeki metal bilyeler ile aşağıdaki deneyleri yapmıştır. Isıtıcı Doğukan 2100 Batuhan kes Doğukan: Elindeki metal bilyeyi, ısıtıcı karşısına eksen eğikliği olmadan koymuştur W oco Batuhan: Özdeş bilyeyi, Isıtıcı karsına eksen eğikliği olacak şekilde koymuştur. Özdeş bilyelerin ilk sıcaklıkları eşit ve ısıtıcı- ya aynı mesafede olduğu bilindiğine göre, 1. Doğukan'ın yaptığı deneyde her iki dönence üzerine aynı açıda ışınlar düsmektedir. II. Batuhan'ın yaptığı deneydeki Kuzey Yarım Küre'nin, Doğukan'ın yaptığı deneydeki Gü- ney Yarım Küre'ye göre daha soğuk olması beklenir. III. Batuhan'ın yaptığı deneydeki duruma sahip. Dünya'nın Kuzey Yarım Küre'sindeki gece süresinin, gündüz süresine göre daha uzun olması beklenir. A Yalnız C) II ve III aynı süre yapılan deneyler ile ilgili verilen yorumlardan hangileri doğrudur? B) I ve ll DIT, ve III Pat
7
1.
kaçıncı olduğunu
anında öğren
DX
1957 yılında Sputnik-1 aracının uzaya fırlatıldığı gün, aslında hayatımıza
bir sorun daha girdi. Teknolojinin hızla gelişmesinin birçok faydası oldu-
ğu gibi, bazı zararları da mevcuttur. Günümüzde devletler ve şirketler
tarafından her geçen gün uzaya farklı araçlar gönderilmekte ve uzayın
izlenmesi sağlanmaktadır. Ne var ki insanoğlu bu sebeple uzayı da kir-
letmeye başlamış bulunmakta. Bu durum, gelecekteki 30 yıl içinde Dün-
ya'yı daha da çok etkileyecek bir sorun hâline gelecektir.
Yukarıdaki haberden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şılamaz?
A) Teknoloji geliştikçe uzay kirliliği azalmaktadır.
B) Gelecekte uzay kirliliği Dünya'daki canlılara zarar verebilir.
C) Uzay araçlarının uzayda atıklar bırakması bu kirliliğe örnektir.
D) Uzay kirliliği son 50 yılda ortaya çıkan bir sorundur.
Uzay Kirliliği
FENOMEN
ENOMEN
FENOMEN
1940 1950 1960
Zaman
Günümüz
2. Aşağıda geçmişte kullanılan Galileo teleskobu ile gelecekte kullanılması planlanan James Webb Uzay Teleskop-
larına ait bazı bilgiler verilmiştir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Uzay Araştırmaları
7 1. kaçıncı olduğunu anında öğren DX 1957 yılında Sputnik-1 aracının uzaya fırlatıldığı gün, aslında hayatımıza bir sorun daha girdi. Teknolojinin hızla gelişmesinin birçok faydası oldu- ğu gibi, bazı zararları da mevcuttur. Günümüzde devletler ve şirketler tarafından her geçen gün uzaya farklı araçlar gönderilmekte ve uzayın izlenmesi sağlanmaktadır. Ne var ki insanoğlu bu sebeple uzayı da kir- letmeye başlamış bulunmakta. Bu durum, gelecekteki 30 yıl içinde Dün- ya'yı daha da çok etkileyecek bir sorun hâline gelecektir. Yukarıdaki haberden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ula- şılamaz? A) Teknoloji geliştikçe uzay kirliliği azalmaktadır. B) Gelecekte uzay kirliliği Dünya'daki canlılara zarar verebilir. C) Uzay araçlarının uzayda atıklar bırakması bu kirliliğe örnektir. D) Uzay kirliliği son 50 yılda ortaya çıkan bir sorundur. Uzay Kirliliği FENOMEN ENOMEN FENOMEN 1940 1950 1960 Zaman Günümüz 2. Aşağıda geçmişte kullanılan Galileo teleskobu ile gelecekte kullanılması planlanan James Webb Uzay Teleskop- larına ait bazı bilgiler verilmiştir.
D) I, II ve III
uşmuştur.
rilebilir.
D) II ve III
7Eylül, gök cisimleri ve uzay konusu ödevini sınıfta sunarken arkadaşları kendisine sorular yöneltir. Eylül ise
cevap olarak; tahtaya bazı şekiller ve pişme sürecindeki kuru üzümlü ekmek görsellerini çizer.
3
3 cm 16 cm
20 cm
6 cm 32 cm
B.
cm
dich
Eylül, tahtaya çizdiği görselleri sorulan hangi soruya cevap vermekte kullanmış olabilir?
A) Dünya oluşumunun ilk başlarında Güneş'in yapısı ile aynı özelliklere mi sahipti?
B) Ömrü sona eren tüm yıldızlar, kütlelerine bakılmaksızın büyük bir patlama ile parçalanır mı?
C) Evren başlangıçtan beri genişliyor ise gök cisimleri geçmişte birbirlerine daha mı yakınlardı?
D) Evren sonsuzdan beri var ise, varlığı sonsuza kadar devam edecek mi?
FENOMEN
Ortaokul Fen Bilgisi
Uzay Araştırmaları
D) I, II ve III uşmuştur. rilebilir. D) II ve III 7Eylül, gök cisimleri ve uzay konusu ödevini sınıfta sunarken arkadaşları kendisine sorular yöneltir. Eylül ise cevap olarak; tahtaya bazı şekiller ve pişme sürecindeki kuru üzümlü ekmek görsellerini çizer. 3 3 cm 16 cm 20 cm 6 cm 32 cm B. cm dich Eylül, tahtaya çizdiği görselleri sorulan hangi soruya cevap vermekte kullanmış olabilir? A) Dünya oluşumunun ilk başlarında Güneş'in yapısı ile aynı özelliklere mi sahipti? B) Ömrü sona eren tüm yıldızlar, kütlelerine bakılmaksızın büyük bir patlama ile parçalanır mı? C) Evren başlangıçtan beri genişliyor ise gök cisimleri geçmişte birbirlerine daha mı yakınlardı? D) Evren sonsuzdan beri var ise, varlığı sonsuza kadar devam edecek mi? FENOMEN
2.
1,72
2, 3, 5
P4, 5, 6
3,6,8
1,4
7,8
Büyüklük sHo
2, 4, 5
6, 7, 8
1, 2, 3
AK → Evren
L→ Uzay
M→ Galaksi
K→ Uzay
LEvren
M→ Galaksi
Kavramlar
K
M
L
Evren, uzay ve galaksi kavramları arasındaki bü-
yüklük ilişkilerini göstermek için şekildeki sütun
grafiği çizilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde evren
uzay ve galaksi kavramları K, L ve M harfler
ile doğru eşleştirilmiştir?
DANCESEH
B) K→ Galaksi
→ Uzay
M → Evren
D) K→ Galaksi
Evren
-M Uzay
Ortaokul Fen Bilgisi
Uzay Araştırmaları
2. 1,72 2, 3, 5 P4, 5, 6 3,6,8 1,4 7,8 Büyüklük sHo 2, 4, 5 6, 7, 8 1, 2, 3 AK → Evren L→ Uzay M→ Galaksi K→ Uzay LEvren M→ Galaksi Kavramlar K M L Evren, uzay ve galaksi kavramları arasındaki bü- yüklük ilişkilerini göstermek için şekildeki sütun grafiği çizilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde evren uzay ve galaksi kavramları K, L ve M harfler ile doğru eşleştirilmiştir? DANCESEH B) K→ Galaksi → Uzay M → Evren D) K→ Galaksi Evren -M Uzay
LERI
üzerinde
Fen bilimleri öğretmeni, öğrencilerinden
takımyıldızlarının isimleri bulunan birer kart hazır-
lamalarını istemiştir. Hazırlanan kartlar aşağıdaki
gibidir.
BAHÇES
Tuana'nın Kartı
Ikaye-Zhang
• Andromeda
• Orion
●
Çoban
Aydın'ın Kartı
Büyükayı
Çoban
Küçükayı
4.
• Orion
TEST
1
Irmak'ın Kartı
Güneş
• Halley
Küçükayı
• Ejderha
A) Yalnız Tuana
B) Irmak ve Aydın
C) Aydın ve Meltem
D) Irmak, Aydın ve Meltem
Meltem'in Kartı
Ejderha
Çoban
●
●
Buna göre, öğrencilerin hazırladığı kartlardan
hangileri doğrudur?
Büyükayı
Küçükayı
6.28
I. Güneş, diğer yıldızlar, bulutsular, gezege
ve uyduların bir araya gelerek oluşturdu
dev sistemlerdir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Uzay Araştırmaları
LERI üzerinde Fen bilimleri öğretmeni, öğrencilerinden takımyıldızlarının isimleri bulunan birer kart hazır- lamalarını istemiştir. Hazırlanan kartlar aşağıdaki gibidir. BAHÇES Tuana'nın Kartı Ikaye-Zhang • Andromeda • Orion ● Çoban Aydın'ın Kartı Büyükayı Çoban Küçükayı 4. • Orion TEST 1 Irmak'ın Kartı Güneş • Halley Küçükayı • Ejderha A) Yalnız Tuana B) Irmak ve Aydın C) Aydın ve Meltem D) Irmak, Aydın ve Meltem Meltem'in Kartı Ejderha Çoban ● ● Buna göre, öğrencilerin hazırladığı kartlardan hangileri doğrudur? Büyükayı Küçükayı 6.28 I. Güneş, diğer yıldızlar, bulutsular, gezege ve uyduların bir araya gelerek oluşturdu dev sistemlerdir.
A) Yalnız Tuana
3) Irmak ve Aydın
C) Aydın ve Meltem
D) Irmak, Aydın ve Meltem
I. Güneş, diğer yıldızlar, bulutsular, gezegenler
ve uyduların bir araya gelerek oluşturdukları
dev sistemlerdir.
II. Kendiliğinden ısı ve ışık yayan gök cisimdir.
Dünya'dan gökyüzüne bakıldığında bir arada
görünen yıldız kümelerine denir.
IV. Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden ışık ge-
çirmeyen bulutsudur.
Yukarıda açıklamaları verilen kavramlar ilgili kut
cuklara yazılacaktır.
Buna göre, aşağıdaki kavramlardan han
nin açıklaması yoktur?
Galaksi
C Salma bulutsu
B) Yıldız
Takımyıldız
Ortaokul Fen Bilgisi
Uzay Araştırmaları
A) Yalnız Tuana 3) Irmak ve Aydın C) Aydın ve Meltem D) Irmak, Aydın ve Meltem I. Güneş, diğer yıldızlar, bulutsular, gezegenler ve uyduların bir araya gelerek oluşturdukları dev sistemlerdir. II. Kendiliğinden ısı ve ışık yayan gök cisimdir. Dünya'dan gökyüzüne bakıldığında bir arada görünen yıldız kümelerine denir. IV. Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden ışık ge- çirmeyen bulutsudur. Yukarıda açıklamaları verilen kavramlar ilgili kut cuklara yazılacaktır. Buna göre, aşağıdaki kavramlardan han nin açıklaması yoktur? Galaksi C Salma bulutsu B) Yıldız Takımyıldız
5.
B)
Bahcesehir
Kolej
Andromeda
Omektir.
Meteor
1
Gruplarıdır.
Gök cismi
Omektir. Örnektir.
FEN BILI
Ömektir.
1
Galaksi
Galaksi Samanyolu
Takımyıldız Ejderha
Meteor Samanyolu
Örnektir.
Yukarıdaki kavram haritasında I, II ve III ile
gösterilen kutucuklara hangi seçenekte veri-
lenler yazılabilir?
Gezegen
11
III
Sombrero Uzay sondası
Yıldız
Yıldız
Uydu
Yunanlı bilim insanı Hipparkhos,
yıldız haritalarını bugünküne yakın
dild
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
Ortaokul Fen Bilgisi
Uzay Araştırmaları
5. B) Bahcesehir Kolej Andromeda Omektir. Meteor 1 Gruplarıdır. Gök cismi Omektir. Örnektir. FEN BILI Ömektir. 1 Galaksi Galaksi Samanyolu Takımyıldız Ejderha Meteor Samanyolu Örnektir. Yukarıdaki kavram haritasında I, II ve III ile gösterilen kutucuklara hangi seçenekte veri- lenler yazılabilir? Gezegen 11 III Sombrero Uzay sondası Yıldız Yıldız Uydu Yunanlı bilim insanı Hipparkhos, yıldız haritalarını bugünküne yakın dild BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
7. Uzay kirliliği
Yalnızca grafikten yararlanarak,
1920 1930 1940 1950 1960 Günümüz
Uzay kirliliği 1950'li yıllardan itibaren oluşma-
ya başlamıştır.
Uzay kirliliğinin sebebi uzay çalışmaları s
nucu Dünya yörüngesine bırakılan
uydu ve roket parçalarıdır.
yapay
III. 1960'li yıllardan sonra uzay kirliliği artarak
devam etmiştir.
ifadelerin hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
Cve III
O
Zaman
Sorular
B) Yalnız III
D) II ve III
1.
8. Fen bilimleri dersinde gök cisimleri konusunu is
leyen Ahmet Öğretmen aklından bir gök cismi tu
muştur. Öğrencilerine üç soru sorma hakkı vere
öğretmen soruları aşağıdaki gibi cevaplamıştır.
Öğretmenin
Cevapları
Ortaokul Fen Bilgisi
Uzay Araştırmaları
7. Uzay kirliliği Yalnızca grafikten yararlanarak, 1920 1930 1940 1950 1960 Günümüz Uzay kirliliği 1950'li yıllardan itibaren oluşma- ya başlamıştır. Uzay kirliliğinin sebebi uzay çalışmaları s nucu Dünya yörüngesine bırakılan uydu ve roket parçalarıdır. yapay III. 1960'li yıllardan sonra uzay kirliliği artarak devam etmiştir. ifadelerin hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I Cve III O Zaman Sorular B) Yalnız III D) II ve III 1. 8. Fen bilimleri dersinde gök cisimleri konusunu is leyen Ahmet Öğretmen aklından bir gök cismi tu muştur. Öğrencilerine üç soru sorma hakkı vere öğretmen soruları aşağıdaki gibi cevaplamıştır. Öğretmenin Cevapları
ifadelerinden hangileri doğrudur?
BI ve III.
ADI
A) I ve II.
gs I, II
I, II ve III
5 Günlük hayatımızda kullanılan pek çok cihaz uzaya gönderilen uydu
sayesinde çalışmaktadır.
CNI ve III.
ve III
Buna göre,
I. Cep telefonları
II. Televizyonlar
III. Navigasyon cihazları
gibi cihazlardan hangileri uydular sayesinde kullanım amacına uygu
olarak çalışmaktadır?
A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III
D) I, II ve III
Gökyüzüne bakıldığında bir arada bulunan yıldız grupları "takımyıldız
Ortaokul Fen Bilgisi
Uzay Araştırmaları
ifadelerinden hangileri doğrudur? BI ve III. ADI A) I ve II. gs I, II I, II ve III 5 Günlük hayatımızda kullanılan pek çok cihaz uzaya gönderilen uydu sayesinde çalışmaktadır. CNI ve III. ve III Buna göre, I. Cep telefonları II. Televizyonlar III. Navigasyon cihazları gibi cihazlardan hangileri uydular sayesinde kullanım amacına uygu olarak çalışmaktadır? A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III D) I, II ve III Gökyüzüne bakıldığında bir arada bulunan yıldız grupları "takımyıldız
Atmosferdeki olayları sebep-sonuç ilişkisi içeri-
sinde anlamlandırmaya yönelik çalışmalar ya-
pan bilim dalına "meteoroloji" denir.
Meteorolojik veriler;
1. Yapay uydudan gelen bilgiler,
II. Meteoroloji balonu (radiosonde) ile toplanan bilgiler,
HL. Video kayıt cihazı ile gözlemlerle edinilen bilgiler
yöntemlerinden hangileriyle elde edilebilir?
Ave II
C) II ve III
B) I've III
D) I, II ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Uzay Araştırmaları
Atmosferdeki olayları sebep-sonuç ilişkisi içeri- sinde anlamlandırmaya yönelik çalışmalar ya- pan bilim dalına "meteoroloji" denir. Meteorolojik veriler; 1. Yapay uydudan gelen bilgiler, II. Meteoroloji balonu (radiosonde) ile toplanan bilgiler, HL. Video kayıt cihazı ile gözlemlerle edinilen bilgiler yöntemlerinden hangileriyle elde edilebilir? Ave II C) II ve III B) I've III D) I, II ve III
ucrelerinde görülen ve arka arkaya iki aşamada gerçekleşen hücre bölünmesidir.
mayoz bölünmesi gösterilmiştir.
Mayoz!
Homolog
Kromozomlar
1. Yavru
Hücreler
doku
Mayaz il
ağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
genetik dzellikleri aynidir
mozom sayılan birbirinden ve ana hücreden farklichr.
2. Yavru
Hucreler
sinde parça değişimi yapması tür içinde çeşitliliği arttıncı bir etki sağlar.
yeniden eşlenir ve mayoz evresi başlamış olur.
apılardan onlarda daha küçük olan bileşenlerden meydana gelirler.
NOED
tem
Zeema
n kuçuk parçadan, organizma haline gelene kadar hangi yapılar-
angisine ulaşılamaz?
12 Uydular Dünya yüzeyinden çok yükseklerde uçar. Bu nedenle Dünya'nın geniş bölgelerini aynı anda görebi
lirler. Uydulardan önce, TV sinyalleri çok ileri gitmezdi. Çünkü TV sinyalleri sadece duz çizgiler gibi ilerler. Bu
yüzden Dünya'nın eğrisini izlemek yerine uzaya giderler. Uzak mesafeli telefon görüşmeleri yapabilmek için bu
mesafede kablo çekmek gerekir ve kabloyu suyun altından götürmek oldukça zor ve maliyetli bir iştir. Oysa ile-
tişimde uydular kullanıldığında, TV sinyalleri ve telefon görüşmeleri bir uyduya gönderilir. bu uydu aracılığıyla
Dünya'nın farklı noktalarına gonderilebilir. Böylece Dünya'nın herhangi bir bölgesiyle iletişim çok daha kaliteli
ve kolay yapılır.
Yapay uydular, TV yayını ve telefon görüşmeleri dışında;
1. Uzaydaki diğer gökcisimlerini gözlemlemek +
II. Bilimsel amaçlar için canlı organizmalar taşımak
III. Askeri amaçlı gözetleme ve keşif yapmak +
verilenlerden hangileri için kullanılır?
A) Yalnızl
6) I-III
C) I-III
D) 1-11-111
Ortaokul Fen Bilgisi
Uzay Araştırmaları
ucrelerinde görülen ve arka arkaya iki aşamada gerçekleşen hücre bölünmesidir. mayoz bölünmesi gösterilmiştir. Mayoz! Homolog Kromozomlar 1. Yavru Hücreler doku Mayaz il ağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? genetik dzellikleri aynidir mozom sayılan birbirinden ve ana hücreden farklichr. 2. Yavru Hucreler sinde parça değişimi yapması tür içinde çeşitliliği arttıncı bir etki sağlar. yeniden eşlenir ve mayoz evresi başlamış olur. apılardan onlarda daha küçük olan bileşenlerden meydana gelirler. NOED tem Zeema n kuçuk parçadan, organizma haline gelene kadar hangi yapılar- angisine ulaşılamaz? 12 Uydular Dünya yüzeyinden çok yükseklerde uçar. Bu nedenle Dünya'nın geniş bölgelerini aynı anda görebi lirler. Uydulardan önce, TV sinyalleri çok ileri gitmezdi. Çünkü TV sinyalleri sadece duz çizgiler gibi ilerler. Bu yüzden Dünya'nın eğrisini izlemek yerine uzaya giderler. Uzak mesafeli telefon görüşmeleri yapabilmek için bu mesafede kablo çekmek gerekir ve kabloyu suyun altından götürmek oldukça zor ve maliyetli bir iştir. Oysa ile- tişimde uydular kullanıldığında, TV sinyalleri ve telefon görüşmeleri bir uyduya gönderilir. bu uydu aracılığıyla Dünya'nın farklı noktalarına gonderilebilir. Böylece Dünya'nın herhangi bir bölgesiyle iletişim çok daha kaliteli ve kolay yapılır. Yapay uydular, TV yayını ve telefon görüşmeleri dışında; 1. Uzaydaki diğer gökcisimlerini gözlemlemek + II. Bilimsel amaçlar için canlı organizmalar taşımak III. Askeri amaçlı gözetleme ve keşif yapmak + verilenlerden hangileri için kullanılır? A) Yalnızl 6) I-III C) I-III D) 1-11-111
8.
FEN
Güneş ve Ay'ın farklı büyüklükte olmasına rağ-
men aynı büyüklükte görünmesinin sebebini fark-
li bir etkinlikle anlatmak isteyen öğretmen sınıfa
straforlardan yapılmış yukarıdaki F, E ve N harfle-
rini getiriyor.
Bu harfleri farklı uzaklıklara koyarak aynı bü-
yüklükte görünmelerini sağlamak için strafor-
ları yerleştirme mesafesi nasıl olmalıdır?
A)
B)
C)
D)
En yakın
E
NFE
Orta
N
F
EF
E
En uzak
F
ENN
Ortaokul Fen Bilgisi
Uzay Araştırmaları
8. FEN Güneş ve Ay'ın farklı büyüklükte olmasına rağ- men aynı büyüklükte görünmesinin sebebini fark- li bir etkinlikle anlatmak isteyen öğretmen sınıfa straforlardan yapılmış yukarıdaki F, E ve N harfle- rini getiriyor. Bu harfleri farklı uzaklıklara koyarak aynı bü- yüklükte görünmelerini sağlamak için strafor- ları yerleştirme mesafesi nasıl olmalıdır? A) B) C) D) En yakın E NFE Orta N F EF E En uzak F ENN
2. Görevlerini tamamlayan uzay araçları özellikle
Dünya'ya dönerken kütle çekim kuvveti nede-
niyle çok yüksek hızlara ulaşır. Bu hızların uzay
aracında yaratacağı tahribatın önüne geçmek
için uzay araçları bu durumdan en az etkilene-
cek şekilde üretilir.
Bu açıklamadan yola çıkılarak,
1. Atmosferi oluşturan hava yüksek hızlarda
güçlü bir sürtünme oluşturarak uzay araçla-
rının yüzey sıcaklığını yükseltir.
II. Uzaya gönderilip tekrar Dünya'ya dönebilen
uzay araçları vardır.
III. Uzay araçlarının dış kaplaması pürüzsüz
maddelerden seçilerek yapılır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
Ortaokul Fen Bilgisi
Uzay Araştırmaları
2. Görevlerini tamamlayan uzay araçları özellikle Dünya'ya dönerken kütle çekim kuvveti nede- niyle çok yüksek hızlara ulaşır. Bu hızların uzay aracında yaratacağı tahribatın önüne geçmek için uzay araçları bu durumdan en az etkilene- cek şekilde üretilir. Bu açıklamadan yola çıkılarak, 1. Atmosferi oluşturan hava yüksek hızlarda güçlü bir sürtünme oluşturarak uzay araçla- rının yüzey sıcaklığını yükseltir. II. Uzaya gönderilip tekrar Dünya'ya dönebilen uzay araçları vardır. III. Uzay araçlarının dış kaplaması pürüzsüz maddelerden seçilerek yapılır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.