Yoğunluk Soruları

bi bir
şekil
OO
II.
III.
Eşit ha
X, Y ve Z maddelerinin yoğunlukları tabloda veril-
3.
miştir.
Buna göre,
I.
1100
YAYINLARI
atginded ngluğublo
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
2009
Madde
X
C) II ve III
Y
X ve Z aynı, Y farklı maddedir.
Eşit kütlede alındıklarında hacimleri Z>X>Y+
olur.
Birim hacimdeki madde miktarı en büyük olan Y maddesidir.
Z
Yoğunluk (g/cm³)
1,5
2
0,5
D) I, II ve III
br
gozlemlemiş
10/0 21 2
20
lid's
*****
tahta
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
bi bir şekil OO II. III. Eşit ha X, Y ve Z maddelerinin yoğunlukları tabloda veril- 3. miştir. Buna göre, I. 1100 YAYINLARI atginded ngluğublo ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II 2009 Madde X C) II ve III Y X ve Z aynı, Y farklı maddedir. Eşit kütlede alındıklarında hacimleri Z>X>Y+ olur. Birim hacimdeki madde miktarı en büyük olan Y maddesidir. Z Yoğunluk (g/cm³) 1,5 2 0,5 D) I, II ve III br gozlemlemiş 10/0 21 2 20 lid's ***** tahta
V
18. Ata, yoğunluk konusuyla ilgili aşağıdaki deneyi yapıyor.
1. İşlem
2. İşlem
Özdeş kaplara eşit hacimli ve
farklı kütlelere sahip, birbiri
içinde çözünmeyen X, Y ve Z
sıvılarını dolduruyor.
X, Y ve Z sivilarının yoğunluk-
larını hesaplayarak aşağıdaki
tabloya yazıyor.
B)
D)
500 g
X
750 g
250 g
Z
Madde Yoğunluk (g/cm³)
X
Y
Z
3. İşlem
X, Y ve Z sivilarını büyükçe bir
kaba boşaltıyor. Sıvıların bu
kap içindeki sıralanışını çize-
rek gösteriyor ve deney sonu-
cunda ulaştığı sonuç cümlesi-
ni yazarak deneyi bitiriyor.
Z SIVISI
X SIVISI Y SIVISI
Buna göre 3. işlemde ulaşılan sıvıların sıralanışı ve sonuç cümlesi aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak gösterilmiştir?
A)
Sonuç:
Sonuç: Maddenin kütlesi ile yoğunluğu arasında doğru orantılı bir
ilişki vardır. Bu yüzden en fazla kütleye sahip olan Y SIVISının yo-
ğunluğu en büyük, en az kütleye sahip olan Z sıvısının yoğunluğu
en küçüktür. Yoğunluğu en büyük Y Sıvısı en altta, yoğunluğu en
küçük olan X SIVISI en üstte kalır.
Sonuç: Maddenin hacmi ile yoğunluğu arasında doğru orantılı bir
ilişki vardır. Bu yüzden en fazla hacme sahip olan Y sıvısının yo-
ğunluğu en büyük, en az hacme sahip olan Z SIVISının yoğunluğu
en küçüktür. Yoğunluğu en büyük olan Y Sivisi en altta, yoğunluğu
en küçük olan X SIVISI en üstte kalır.
Sonuç: Maddenin kütlesinin maddenin hacmine oranı madde-
nin yoğunluğunu verir. Bu yüzden en büyük yoğunluk Y sıvısına,
en küçük yoğunluk ise Z sıvısına aittir. Yoğunluğu en büyük olan
madde en altta, yoğunluğu en küçük olan madde en üstte kalır.
Sonuç: Maddenin kütlesinin maddenin hacmine oranı madde-
nin yoğunluğunu verir. Bu yüzden en büyük yoğunluk Y sivisina,
en küçük yoğunluk ise Z sivisina aittir. Yoğunluğu en büyük olan
madde en üstte, yoğunluğu en küçük olan madde en altta kalır.
Z
X
Y
Z
X
Y
Z
X
Y
Y
X
Z
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
V 18. Ata, yoğunluk konusuyla ilgili aşağıdaki deneyi yapıyor. 1. İşlem 2. İşlem Özdeş kaplara eşit hacimli ve farklı kütlelere sahip, birbiri içinde çözünmeyen X, Y ve Z sıvılarını dolduruyor. X, Y ve Z sivilarının yoğunluk- larını hesaplayarak aşağıdaki tabloya yazıyor. B) D) 500 g X 750 g 250 g Z Madde Yoğunluk (g/cm³) X Y Z 3. İşlem X, Y ve Z sivilarını büyükçe bir kaba boşaltıyor. Sıvıların bu kap içindeki sıralanışını çize- rek gösteriyor ve deney sonu- cunda ulaştığı sonuç cümlesi- ni yazarak deneyi bitiriyor. Z SIVISI X SIVISI Y SIVISI Buna göre 3. işlemde ulaşılan sıvıların sıralanışı ve sonuç cümlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? A) Sonuç: Sonuç: Maddenin kütlesi ile yoğunluğu arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Bu yüzden en fazla kütleye sahip olan Y SIVISının yo- ğunluğu en büyük, en az kütleye sahip olan Z sıvısının yoğunluğu en küçüktür. Yoğunluğu en büyük Y Sıvısı en altta, yoğunluğu en küçük olan X SIVISI en üstte kalır. Sonuç: Maddenin hacmi ile yoğunluğu arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Bu yüzden en fazla hacme sahip olan Y sıvısının yo- ğunluğu en büyük, en az hacme sahip olan Z SIVISının yoğunluğu en küçüktür. Yoğunluğu en büyük olan Y Sivisi en altta, yoğunluğu en küçük olan X SIVISI en üstte kalır. Sonuç: Maddenin kütlesinin maddenin hacmine oranı madde- nin yoğunluğunu verir. Bu yüzden en büyük yoğunluk Y sıvısına, en küçük yoğunluk ise Z sıvısına aittir. Yoğunluğu en büyük olan madde en altta, yoğunluğu en küçük olan madde en üstte kalır. Sonuç: Maddenin kütlesinin maddenin hacmine oranı madde- nin yoğunluğunu verir. Bu yüzden en büyük yoğunluk Y sivisina, en küçük yoğunluk ise Z sivisina aittir. Yoğunluğu en büyük olan madde en üstte, yoğunluğu en küçük olan madde en altta kalır. Z X Y Z X Y Z X Y Y X Z
6. Taban yarıçapı a, yüksek-
liği 4a olan içi boş silindir
şeklindeki kap 24 bardak su
almaktadır.
a
B) 3
4a
Buna göre, yarı çapı a
olan içi boş yarım küre
aynı bardak ile kaç bardak su alır? (= 3 alınız.)
A) 2
C) 4
D) 5
a
E) 6
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
6. Taban yarıçapı a, yüksek- liği 4a olan içi boş silindir şeklindeki kap 24 bardak su almaktadır. a B) 3 4a Buna göre, yarı çapı a olan içi boş yarım küre aynı bardak ile kaç bardak su alır? (= 3 alınız.) A) 2 C) 4 D) 5 a E) 6
<< Deneme
12. Birbiri içinde çözünmeyen K, L, M ve N sıvılarının kütle - hacim grafiği aşağıdaki gibidir.
Kütle (g)
15
10
# 5+
0
K
10
20
M
30
N
40
09
C) L ve M
1
0,3
Hacim (cm³)
14
DONN
Buna göre verilen sıvılar bir cam kap içine eşit hacimde döküldüğünde sıvılardan hangileri en
altta veya en üstte olamaz?
A) K ve N
B) K ve L
D) M ve N
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
<< Deneme 12. Birbiri içinde çözünmeyen K, L, M ve N sıvılarının kütle - hacim grafiği aşağıdaki gibidir. Kütle (g) 15 10 # 5+ 0 K 10 20 M 30 N 40 09 C) L ve M 1 0,3 Hacim (cm³) 14 DONN Buna göre verilen sıvılar bir cam kap içine eşit hacimde döküldüğünde sıvılardan hangileri en altta veya en üstte olamaz? A) K ve N B) K ve L D) M ve N
cuk-
K
Su
Demir
Plastik top
Balon
Kurşun kalem
E
N
Çiğdem su dolu kaba Kve L cisimlerini attığında cisimlerin sudaki konumları gör-
seldeki gibi olmaktadır.
Buna göre K ve L maddeleri hangi seçenekteki maddeler olabilir?
K
L
A) Mantar tipa
B) Cam şişe
C) Yumurta
D) Çivi
B
C
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
cuk- K Su Demir Plastik top Balon Kurşun kalem E N Çiğdem su dolu kaba Kve L cisimlerini attığında cisimlerin sudaki konumları gör- seldeki gibi olmaktadır. Buna göre K ve L maddeleri hangi seçenekteki maddeler olabilir? K L A) Mantar tipa B) Cam şişe C) Yumurta D) Çivi B C
Bir maddenin sıcaklığındaki değişim grafikte verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
Buna göre,
I. Madde ısıtılmaktadır.
Madde başlangıçta katı haldedir ve önce erimiş sonra
kaynamıştır.
Li
Yalnız I
Il ve III
Zaman (dk)
III. Hal değiştirmeler süresince maddenin sıcaklığı değiş-
memiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
D) I, II ve III
22
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
Bir maddenin sıcaklığındaki değişim grafikte verilmiştir. Sıcaklık (°C) Buna göre, I. Madde ısıtılmaktadır. Madde başlangıçta katı haldedir ve önce erimiş sonra kaynamıştır. Li Yalnız I Il ve III Zaman (dk) III. Hal değiştirmeler süresince maddenin sıcaklığı değiş- memiştir. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II D) I, II ve III 22
3
22. Kütleleri eşit olan A ve B katılarının hacimleri sırasıyla
3 cm³ ve 12 cm³'tür.
Buna göre, A ve B katılarının yoğunluklarının
dA
aşağıdakilerden hangisinde doğru
da
verilmiştir?
oranı
A) 0,25 B) 1,2 C) 3,6
D) 4
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
3 22. Kütleleri eşit olan A ve B katılarının hacimleri sırasıyla 3 cm³ ve 12 cm³'tür. Buna göre, A ve B katılarının yoğunluklarının dA aşağıdakilerden hangisinde doğru da verilmiştir? oranı A) 0,25 B) 1,2 C) 3,6 D) 4
Sıvının Cinsi
K
L
M
A)
Birbirine karışmayan K, L ve M sıvılarına ait yo-
ğunluklar tabloda verilmiştir.
Buna göre, K, L ve M sıvılarını aynı kaba koy-
duğumuzda görüntüsü aşağıdakilerden hangi-
si gibi olur?
K
L
M
B)
Yoğunluk
3
L
K
M
2,97
1,2
C)
M
L
K
D)
L
M
K
209
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
Sıvının Cinsi K L M A) Birbirine karışmayan K, L ve M sıvılarına ait yo- ğunluklar tabloda verilmiştir. Buna göre, K, L ve M sıvılarını aynı kaba koy- duğumuzda görüntüsü aşağıdakilerden hangi- si gibi olur? K L M B) Yoğunluk 3 L K M 2,97 1,2 C) M L K D) L M K 209
4. Isi ve sıcaklık kavramları aşağıdaki cüm-
lelerin hangisinde doğru kullanılmıştır?
A) Bugün havanın ısısı çok yüksek.
B) (Termometrede ölçülen isi 20 °C'tur.
C)
D)
Su kaynarken sıcaklığı 100 °C'tur.
Islak çamaşırlar kururken etraftan
sıcaklık alır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
4. Isi ve sıcaklık kavramları aşağıdaki cüm- lelerin hangisinde doğru kullanılmıştır? A) Bugün havanın ısısı çok yüksek. B) (Termometrede ölçülen isi 20 °C'tur. C) D) Su kaynarken sıcaklığı 100 °C'tur. Islak çamaşırlar kururken etraftan sıcaklık alır.
2.
2)
Su
Beherglas içerisine yandaki gibi iki
cisim atılıyor ve cisimler şekildeki
gibi dengede kalıyor. (2 numaralı
cisim yüzmektedir. 1 numaralı ci-
sim ise batmıştır).
Cisimlerin ve suyun yoğunluk
değerleri ile ilgili olarak aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlış-
tır?
A) 1 numaralı cismin yoğunluğu suyun yoğunluğun-
dan büyüktür.
B) 2 numaralı cismin yoğunluğu 1 numaralı cismin
yoğunluğundan küçüktür.
C) 2 numaralı cismin yoğunluğu suyun yoğunluğun-
dan küçüktür.
D) 1 numaralı cisim ikiye bölünürse cisim suda yü
zebilir.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
2. 2) Su Beherglas içerisine yandaki gibi iki cisim atılıyor ve cisimler şekildeki gibi dengede kalıyor. (2 numaralı cisim yüzmektedir. 1 numaralı ci- sim ise batmıştır). Cisimlerin ve suyun yoğunluk değerleri ile ilgili olarak aşağı- daki ifadelerden hangisi yanlış- tır? A) 1 numaralı cismin yoğunluğu suyun yoğunluğun- dan büyüktür. B) 2 numaralı cismin yoğunluğu 1 numaralı cismin yoğunluğundan küçüktür. C) 2 numaralı cismin yoğunluğu suyun yoğunluğun- dan küçüktür. D) 1 numaralı cisim ikiye bölünürse cisim suda yü zebilir.
isim suda yüzer.
D) Cismin ağırlığı suyun ağırlığından fazladır.
52 Sınıfında yoğunlukla ilgili deney yapmak isteyen bir öğretmen elinde
sudan başka bir sıvı olmadığı için farklı renkte gıda boyalarını
kullanarak, deney tüplerine aynı ölçüde doldurduğu suları gida
boyaları lle renklendirerek değişik renkte sıvılar elde etmiştir.
Elde ettiği sıvılarda farklı sayıda
şeker çözündürerek, bu sıvıların
Yeşil
hepsini aynı deney tüpü içerisine
sırasıyla şınnga ile boşaltmıştır.- 5311
Mavi
Bunun sonucunda aşağıdaki
görseli verilen durum
Turuncu
Kırmızı
0 küp şckor
1 tane küp şeker
3 tane küp şeker
5 tane küp şeker
7 tane küp şeker
oluşmuştur.
Yukarıda hazırlanan deney tüpü ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi
doğrudur?
A) Farklı renkte gıda boyaları kullanılarak, değişik renkte sıvılar
oluşturulduğu için birbirine karışmamış böyle bir görüntü oluşmuştur.
B) Her bir sıvıda farklı miktarda şeker çözüldüğü için her bir sıvının
yoğunluğu birbirinden farklı olmuştur. Yoğunluk-lan farklı olan sıvılar
ise birbiri içinde karışmamış ve yoğunluk kulesi oluşmuştur.
C) Suda farklı sayıda şeker çözünmese de sonuçta aynı görüntü elde -
edilirdi
D) Turuncu renkte gıda boyası kullanılan sıvı en yoğun olduğu için en
yukarıda kalmıştır
Dalli hincaldi
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
isim suda yüzer. D) Cismin ağırlığı suyun ağırlığından fazladır. 52 Sınıfında yoğunlukla ilgili deney yapmak isteyen bir öğretmen elinde sudan başka bir sıvı olmadığı için farklı renkte gıda boyalarını kullanarak, deney tüplerine aynı ölçüde doldurduğu suları gida boyaları lle renklendirerek değişik renkte sıvılar elde etmiştir. Elde ettiği sıvılarda farklı sayıda şeker çözündürerek, bu sıvıların Yeşil hepsini aynı deney tüpü içerisine sırasıyla şınnga ile boşaltmıştır.- 5311 Mavi Bunun sonucunda aşağıdaki görseli verilen durum Turuncu Kırmızı 0 küp şckor 1 tane küp şeker 3 tane küp şeker 5 tane küp şeker 7 tane küp şeker oluşmuştur. Yukarıda hazırlanan deney tüpü ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur? A) Farklı renkte gıda boyaları kullanılarak, değişik renkte sıvılar oluşturulduğu için birbirine karışmamış böyle bir görüntü oluşmuştur. B) Her bir sıvıda farklı miktarda şeker çözüldüğü için her bir sıvının yoğunluğu birbirinden farklı olmuştur. Yoğunluk-lan farklı olan sıvılar ise birbiri içinde karışmamış ve yoğunluk kulesi oluşmuştur. C) Suda farklı sayıda şeker çözünmese de sonuçta aynı görüntü elde - edilirdi D) Turuncu renkte gıda boyası kullanılan sıvı en yoğun olduğu için en yukarıda kalmıştır Dalli hincaldi
AF MADDELER
wir
7.
I. Moleküler yapıda aynı cins ortamlardan
oluşur.
II. Suyun yapısında yer alır.
III. Kaynak yapımında, hibrit otomobil yakıt
olarak kullanılır.
Yukarıda özellikleri verilen madde seçe-
neklerden hangisinde doğru verilmiştir?
D) Cl₂
B) H₂
C) NH3
A) N₂
9.
Y
r
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
AF MADDELER wir 7. I. Moleküler yapıda aynı cins ortamlardan oluşur. II. Suyun yapısında yer alır. III. Kaynak yapımında, hibrit otomobil yakıt olarak kullanılır. Yukarıda özellikleri verilen madde seçe- neklerden hangisinde doğru verilmiştir? D) Cl₂ B) H₂ C) NH3 A) N₂ 9. Y r
3.
Sabit sıcaklıkta bulunan K katısının kütle - hacim de-
ğişimi grafikte verilmiştir.
AKütle (g)
60
40
20
30 60 90 Hacim (cm³)
Hiç bir sıvıda çözünmeyen K dan yapılan cisim aşa-
ğıda yoğunluğu verilen hangi sıvıda batar?
3
A) 0,50 g/cm³
C) 0,78 g/cm³
6. SINIF - Fen Bilimleri
3
B) 0,70 g/cm³
D) 1,00 g/cm³
4D Serisi Ⓡ
84
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
3. Sabit sıcaklıkta bulunan K katısının kütle - hacim de- ğişimi grafikte verilmiştir. AKütle (g) 60 40 20 30 60 90 Hacim (cm³) Hiç bir sıvıda çözünmeyen K dan yapılan cisim aşa- ğıda yoğunluğu verilen hangi sıvıda batar? 3 A) 0,50 g/cm³ C) 0,78 g/cm³ 6. SINIF - Fen Bilimleri 3 B) 0,70 g/cm³ D) 1,00 g/cm³ 4D Serisi Ⓡ 84
nda
urumda
tır.
esi
7
X²
Bilgi: Kuvvet, cismin bir noktasına uygulanır ve uygulanan bu kuvvetin yön, doğrultu ve büyüklük gibi
özellikleri vardır.
Verilen bu bilgiyi göstermek için Şekil -1'de masa üzerinde duran bir cismin hareket etmesini sağlayan
kuvvetin yönü, doğrultusu ve büyüklüğü aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
Şekil -1
Şekil - 2
Yön: Doğu
Doğrultu: Batı-Doğu
Büyüklük: 3 N
Masa
B
Cisim ++F
K
G
D
2
F₁+
F3
F₁
++F₂
Aynı cisme ve aynı masaya Şekil-2'de uygulanan kuvvetlere göre aşağıdaki yorumlardan hangi-
sinin doğru olduğu söylenemez?
A) Cisme uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri ve yönleri birbirinden farklıdır.
B) Uygulanan F, ve F3 kuvvetlerinin doğrultuları aynı, yönleri ve uygulama noktaları birbirinden farklıdır.
Masaya uygulanan kuvvetlerin bileşkesi ile cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi hem yön hem de
büyüklük olarak birbirinin aynısıdır.
D) Doğu yönünde uygulanan kuvvetlerin büyüklüklerinin toplamı, batı yönünde uygulanan kuvvetlerin
büyüklüklerinin toplamından daha fazladır.
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
nda urumda tır. esi 7 X² Bilgi: Kuvvet, cismin bir noktasına uygulanır ve uygulanan bu kuvvetin yön, doğrultu ve büyüklük gibi özellikleri vardır. Verilen bu bilgiyi göstermek için Şekil -1'de masa üzerinde duran bir cismin hareket etmesini sağlayan kuvvetin yönü, doğrultusu ve büyüklüğü aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. Şekil -1 Şekil - 2 Yön: Doğu Doğrultu: Batı-Doğu Büyüklük: 3 N Masa B Cisim ++F K G D 2 F₁+ F3 F₁ ++F₂ Aynı cisme ve aynı masaya Şekil-2'de uygulanan kuvvetlere göre aşağıdaki yorumlardan hangi- sinin doğru olduğu söylenemez? A) Cisme uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri ve yönleri birbirinden farklıdır. B) Uygulanan F, ve F3 kuvvetlerinin doğrultuları aynı, yönleri ve uygulama noktaları birbirinden farklıdır. Masaya uygulanan kuvvetlerin bileşkesi ile cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi hem yön hem de büyüklük olarak birbirinin aynısıdır. D) Doğu yönünde uygulanan kuvvetlerin büyüklüklerinin toplamı, batı yönünde uygulanan kuvvetlerin büyüklüklerinin toplamından daha fazladır.
Eşit kütleli K, L cisimleri sıvı içinde şekildeki konumda den-
gededir.
fir
Gx-f
SM
Buna göre, K, L cisimleri ile ilgili;
d=
1. Hacimleri eşittir. +
II. Özkütleleri eşittir.
A) Yalnız I
-
L
D) II ve III
yer
(yatay)
III. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. +
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
32-
E) I ve II
C) I ve III
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
Eşit kütleli K, L cisimleri sıvı içinde şekildeki konumda den- gededir. fir Gx-f SM Buna göre, K, L cisimleri ile ilgili; d= 1. Hacimleri eşittir. + II. Özkütleleri eşittir. A) Yalnız I - L D) II ve III yer (yatay) III. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. + yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız III 32- E) I ve II C) I ve III
DENEME 14
mililitre
6
5
2
1
0
ILLE
Bilgi
Dereceli silindir: Cam veya plastikten yapılmış sıvıların ha-
cimlerini ölçmek için kullanılan bir malzemedir. Her bir çizgi,
ölçülen sıvının miktarını gösteren bir laboratuvar aracıdır.
Buna göre dereceli silindir içinde olan sıvı miktarının mili-
litre cinsinden okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A Üç tam onda altı
3 B) Üç tam yüzde altı
CÜç tam onda iki
DSıfır tam onda üç
2. İngilizce Öğretmeni Ali, öğrencileri arasında kelime yarışması yapmaktadır. Bu yarışmada tahtaya dört öğrenci
çıkmakta, Ali Öğretmen'in yazdığı kelimenin anlamını tahtaya hızlı bir şekilde yazmaktadırlar.
Öğrenciler Kelimenin Anlamını Tahtaya Yazma Süreleri
Ortaokul Fen Bilgisi
Yoğunluk
DENEME 14 mililitre 6 5 2 1 0 ILLE Bilgi Dereceli silindir: Cam veya plastikten yapılmış sıvıların ha- cimlerini ölçmek için kullanılan bir malzemedir. Her bir çizgi, ölçülen sıvının miktarını gösteren bir laboratuvar aracıdır. Buna göre dereceli silindir içinde olan sıvı miktarının mili- litre cinsinden okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A Üç tam onda altı 3 B) Üç tam yüzde altı CÜç tam onda iki DSıfır tam onda üç 2. İngilizce Öğretmeni Ali, öğrencileri arasında kelime yarışması yapmaktadır. Bu yarışmada tahtaya dört öğrenci çıkmakta, Ali Öğretmen'in yazdığı kelimenin anlamını tahtaya hızlı bir şekilde yazmaktadırlar. Öğrenciler Kelimenin Anlamını Tahtaya Yazma Süreleri