Soru:

00 I. Feodalizm II. Kapitalizm I Sosyalizm yukarıdakilerden hangileri ile özdeşleştiği söylenebi- lir? A) Yalnız I D) I ve I B)

00
I. Feodalizm
II. Kapitalizm
I Sosyalizm
yukarıdakilerden hangileri ile özdeşleştiği söylenebi-
lir?
A) Yalnız I
D) I ve I
B) Yalnız II
Buna dayanarak;
I. komprador burjuvazi
II. tefeci bezirgan
III. ulusal burjuvazi
E) II ve HI
D) I ve II
İttihat ve Ter

00 I. Feodalizm II. Kapitalizm I Sosyalizm yukarıdakilerden hangileri ile özdeşleştiği söylenebi- lir? A) Yalnız I D) I ve I B) Yalnız II Buna dayanarak; I. komprador burjuvazi II. tefeci bezirgan III. ulusal burjuvazi E) II ve HI D) I ve II İttihat ve Terakki yönetimi siyasal milliyetçiliğe koşut olarak ekonomik alanda da milliyetçilik fikrini geliştirdi. C) Yalnız III kesimlerinden hangilerinin, yaratılması düşüncesi İtti- hat ve Terakki'nin temel politikası olduğu savunulabi- lir? A) Yalnız I B) Yalnız II E) II ve III Palme Yayınevi C) Yalnız III

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap