Soru:

1. 1. Özgürlük bilinci, aydın kafalarda kendine yer bulabilir. 2. Onun anlattıkları bana hiç inandırıcı gel- miyor. 3. Senin duy

1.
1. Özgürlük bilinci, aydın kafalarda kendine
yer bulabilir.
2. Onun anlattıkları bana hiç inandırıcı gel-
miyor.
3. Senin duygularını anlamakta güçlük
çekiyorum.
4. Evin sessizliği bazen acı verir insana.
Tahtaya yazılan tamlamaların hangisinde tamla-
yan da tamlanan da soyut isimdir?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

1. 1. Özgürlük bilinci, aydın kafalarda kendine yer bulabilir. 2. Onun anlattıkları bana hiç inandırıcı gel- miyor. 3. Senin duygularını anlamakta güçlük çekiyorum. 4. Evin sessizliği bazen acı verir insana. Tahtaya yazılan tamlamaların hangisinde tamla- yan da tamlanan da soyut isimdir? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.