Soru:

1. 3. Ye S YL Yukarıdaki haritada verilen alanlardaki denizler- de biyoçeşitliliğin fazla olmasında; DAkıntıların karşılaşma ala

1.
3.
Ye
S
YL
Yukarıdaki haritada verilen alanlardaki denizler-
de biyoçeşitliliğin fazla olmasında;
DAkıntıların karşılaşma alanları olmaları
Mercan sahalarında olmaları
Il Plankton ve oksijen miktarının fazla olması
durumlarından hangileriyle açıklanır?
B
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
At Yalnızt
D) Ive It
E) Il Ve III
a

1. 3. Ye S YL Yukarıdaki haritada verilen alanlardaki denizler- de biyoçeşitliliğin fazla olmasında; DAkıntıların karşılaşma alanları olmaları Mercan sahalarında olmaları Il Plankton ve oksijen miktarının fazla olması durumlarından hangileriyle açıklanır? B B) Yalnız 11 C) Yalnız III At Yalnızt D) Ive It E) Il Ve III a