Soru:

1) Aşağıdakilerden hangisi Fransızların Güney cephesinde başarısızlığa uğradığının bir kanıtı olarak göstertilemez? a) TBMM'yi r

1) Aşağıdakilerden hangisi Fransızların
Güney cephesinde başarısızlığa
uğradığının bir kanıtı olarak
göstertilemez?
a) TBMM'yi resmen tanıması
b) Ermenilerle işbirliği yapması
c) İşgal ettiği yerleri Ankara
Antlaşması ile boşaltması
d) Fransızların Misakımilli'yi
tanıması
e) Maraş ve Urfa'nın halk tarafından
kurtarılması

1) Aşağıdakilerden hangisi Fransızların Güney cephesinde başarısızlığa uğradığının bir kanıtı olarak göstertilemez? a) TBMM'yi resmen tanıması b) Ermenilerle işbirliği yapması c) İşgal ettiği yerleri Ankara Antlaşması ile boşaltması d) Fransızların Misakımilli'yi tanıması e) Maraş ve Urfa'nın halk tarafından kurtarılması