Soru:

1. DENEME 37. Aşağıda iki yörede yağışın mevsimlere dağılışı veril- miştir. 11 sferde e III Kış Yaz Kış Yaz İlkbahar Sonbahar İl

1. DENEME
37. Aşağıda iki yörede yağışın mevsimlere dağılışı veril-
miştir.
11
sferde
e III
Kış
Yaz
Kış
Yaz
İlkbahar
Sonbahar
İlkbahar
Sonbahar
Bu yörelerdeki meralarda en çok beslenen hay-
van türlerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakiler-
den hangisinde verilmiştir?
11
I
Manda
A)
B)
Kil keçisi
Sığır
Koyun
Tiftik keçisi
Koyun
Sığır
Koyun
D)
Manda
E)
Sığır
Yayıncılık

1. DENEME 37. Aşağıda iki yörede yağışın mevsimlere dağılışı veril- miştir. 11 sferde e III Kış Yaz Kış Yaz İlkbahar Sonbahar İlkbahar Sonbahar Bu yörelerdeki meralarda en çok beslenen hay- van türlerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakiler- den hangisinde verilmiştir? 11 I Manda A) B) Kil keçisi Sığır Koyun Tiftik keçisi Koyun Sığır Koyun D) Manda E) Sığır Yayıncılık