Soru:

10 8. Başkent Tokyo da dâhil olmak üzere 10 yıl kadar önce Japonya'nın hiçbir yerinde yabancı çalışanlara pek rast- lanmazdı. Ya

10
8. Başkent Tokyo da dâhil olmak üzere 10 yıl kadar önce
Japonya'nın hiçbir yerinde yabancı çalışanlara pek rast-
lanmazdı. Yabancı çalışan konusuna sıcak bakmayan
Japonya'da bu durumun değişmeye mahkûm olduğunu
görüyoruz.
Japonya'nın yaşadığı bu durumun temel nedeni aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Toplam nüfusun azalması
B) Genç nüfus oranın azalması
İstihdamın genişlemesi
iş kollarının çeşitlenmesi
Yatırımların artması

10 8. Başkent Tokyo da dâhil olmak üzere 10 yıl kadar önce Japonya'nın hiçbir yerinde yabancı çalışanlara pek rast- lanmazdı. Yabancı çalışan konusuna sıcak bakmayan Japonya'da bu durumun değişmeye mahkûm olduğunu görüyoruz. Japonya'nın yaşadığı bu durumun temel nedeni aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Toplam nüfusun azalması B) Genç nüfus oranın azalması İstihdamın genişlemesi iş kollarının çeşitlenmesi Yatırımların artması