Soru:

10. Aşağıdaki şekilde, bir yağış türünün oluşumu gösterilmiştir. Cephe Sıcak hava Soğuk hava Yeryüzü Bu yağış türüyle ilgili aşa

10. Aşağıdaki şekilde, bir yağış türünün oluşumu gösterilmiştir.
Cephe
Sıcak
hava
Soğuk
hava
Yeryüzü
Bu yağış türüyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yan-
lıştır?
A) Genellikle Orta Kuşak'ta görülen yağışlardır.
B) Soğuk ve sıcak hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında
oluşan yağışlardır.
C) Sıcak hava kütlesi, soğuk karakterli hava kütlesinin üstüne
doğru hareket eder.
D) Bu türden yağışlar, genellikle sıradağlanın denize dönük
yamaçlarında görülür.
E) Bir cephe boyunca yükselerek soğuyan havanın nem
taşıma kapasitesi düşer ve bağıl nem oranı artar.

10. Aşağıdaki şekilde, bir yağış türünün oluşumu gösterilmiştir. Cephe Sıcak hava Soğuk hava Yeryüzü Bu yağış türüyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yan- lıştır? A) Genellikle Orta Kuşak'ta görülen yağışlardır. B) Soğuk ve sıcak hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında oluşan yağışlardır. C) Sıcak hava kütlesi, soğuk karakterli hava kütlesinin üstüne doğru hareket eder. D) Bu türden yağışlar, genellikle sıradağlanın denize dönük yamaçlarında görülür. E) Bir cephe boyunca yükselerek soğuyan havanın nem taşıma kapasitesi düşer ve bağıl nem oranı artar.