Soru:

10. Doğru Yanlış 1 Zigot, döl yolunda ilerleyerek döl yatağına ulaşır. Döl yolu, döl yatağı ile dış ortam 2 arasındaki bağlantıy

10.
Doğru Yanlış
1
Zigot, döl yolunda ilerleyerek döl
yatağına ulaşır.
Döl yolu, döl yatağı ile dış ortam
2 arasındaki bağlantıyı sağlayan
esnek yapıdır.
3 Zigot döl yatağı yüzeyine tutunur.
Zigotun mitoz bölünme geçirmesi
4
sonucu embriyo oluşur.
Olgunlaşan yumurta, döl yolundan
5
geçerek yumurta kanalına ulaşır.
Yukarıdaki tabloda yapılan işaretlemelerden hangile-
ri doğru yapılmıştır?
A) 2,4 B) 1,4 C) 2,5 D) 1, 2, 3, 4

10. Doğru Yanlış 1 Zigot, döl yolunda ilerleyerek döl yatağına ulaşır. Döl yolu, döl yatağı ile dış ortam 2 arasındaki bağlantıyı sağlayan esnek yapıdır. 3 Zigot döl yatağı yüzeyine tutunur. Zigotun mitoz bölünme geçirmesi 4 sonucu embriyo oluşur. Olgunlaşan yumurta, döl yolundan 5 geçerek yumurta kanalına ulaşır. Yukarıdaki tabloda yapılan işaretlemelerden hangile- ri doğru yapılmıştır? A) 2,4 B) 1,4 C) 2,5 D) 1, 2, 3, 4