Soru:

10:14 1 SB Coğrafya - 1 Soru Bankası | RAUNT 10 Dünya'nın Eksen Hareketi | 17' 51" | 18' TESTİ BİTİR 019 60° 45° 30° 15° 0° 15 3

10:14 1
SB Coğrafya - 1 Soru Bankası | RAUNT
10 Dünya'nın Eksen Hareketi |
17' 51" | 18'
TESTİ BİTİR
019
60° 45° 30°
15°
0° 15
30° 45° 60
T
60°
1
45°
30°
15°
M
N
N
II
x
X
III
0°
15°
30°
IV
45°
S
60°
60° 45° 30°
15°
0° 15°
30° 45° 60°
Güneş ışınlarının X merkezine dik açı ile ulaştığı
bilgisine göre hangi merkezlerde oluşan gölge
boyları tam "güney" yönünü gösterir?
A N ve III
B
Tvel
M ve II
D
S ve IV
E
Yalnız X
2. SORU
• (A)(B)(0)
A
C
E

10:14 1 SB Coğrafya - 1 Soru Bankası | RAUNT 10 Dünya'nın Eksen Hareketi | 17' 51" | 18' TESTİ BİTİR 019 60° 45° 30° 15° 0° 15 30° 45° 60 T 60° 1 45° 30° 15° M N N II x X III 0° 15° 30° IV 45° S 60° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30° 45° 60° Güneş ışınlarının X merkezine dik açı ile ulaştığı bilgisine göre hangi merkezlerde oluşan gölge boyları tam "güney" yönünü gösterir? A N ve III B Tvel M ve II D S ve IV E Yalnız X 2. SORU • (A)(B)(0) A C E