Soru:

11 - Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ilk kanun aşağıdakilerden hangisidir? a) Nisab-ı Müzakere Kanunu b) Ağnam Resmi Kanun

11 - Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ilk kanun
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nisab-ı Müzakere Kanunu
b)
Ağnam Resmi Kanunu
c) Hiyanet-i Vataniye Kanunu
d) Firariler Hakkında Kanun
e)
Tevhid-i Tedrisat Kanunu

11 - Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ilk kanun aşağıdakilerden hangisidir? a) Nisab-ı Müzakere Kanunu b) Ağnam Resmi Kanunu c) Hiyanet-i Vataniye Kanunu d) Firariler Hakkında Kanun e) Tevhid-i Tedrisat Kanunu