Soru:

11-) ilk Türklerde yönetimde başarı devam ettiği sürece kağan tahtında otururdu. Ancak yönetimde siyasi ve ekonomik sıkıntılar y

11-) ilk Türklerde yönetimde başarı devam ettiği sürece
kağan tahtında otururdu. Ancak yönetimde siyasi ve
ekonomik sıkıntılar yaşanan kağandan Tanrı'nın, "kut"u geri
aldığına inanılır ve töreye göre kağan tahttan indirilirdi.
Bu bilgiye göre ilk Türklerde devlet yönetimi için
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) mutlakiyet yönetimi yoktur.
B) Kut inancı, hükümdarların sorumluluklarını arttırmıştır.
C) ilahi kaynaklı iktidar anlayışı hakimdir.
D) Devletin siyasi varlığını uzun süre koruması istenmiştir.
E) kut inancı, taht kavgalarının sona ermesine neden
olmuştur.

11-) ilk Türklerde yönetimde başarı devam ettiği sürece kağan tahtında otururdu. Ancak yönetimde siyasi ve ekonomik sıkıntılar yaşanan kağandan Tanrı'nın, "kut"u geri aldığına inanılır ve töreye göre kağan tahttan indirilirdi. Bu bilgiye göre ilk Türklerde devlet yönetimi için aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) mutlakiyet yönetimi yoktur. B) Kut inancı, hükümdarların sorumluluklarını arttırmıştır. C) ilahi kaynaklı iktidar anlayışı hakimdir. D) Devletin siyasi varlığını uzun süre koruması istenmiştir. E) kut inancı, taht kavgalarının sona ermesine neden olmuştur.