Soru:

12. Faşist yönetim anlayışlarının özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir

12. Faşist yönetim anlayışlarının özellikleriyle ilgili olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğu
söylenebilir?
A) Çoğulcu toplum düzenine karşıdır.
Devletsizliği öngörür.
C) Ekonomide korparatif bir anlayışı hayata geçirmek ister.
D) Milliyetçi ve ırkçı bir anlayışı politik arenada savunur.
E) Yayılmacı bir dış politika anlayışı söz konusudur.

12. Faşist yönetim anlayışlarının özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir? A) Çoğulcu toplum düzenine karşıdır. Devletsizliği öngörür. C) Ekonomide korparatif bir anlayışı hayata geçirmek ister. D) Milliyetçi ve ırkçı bir anlayışı politik arenada savunur. E) Yayılmacı bir dış politika anlayışı söz konusudur.