Soru:

12. I. Su baskınlarının artması. II. Kuraklığın artması. III. Canlı türlerinin azalması. Yukarıdakilerden hangileri güneş ışınla

12.
I. Su baskınlarının artması.
II. Kuraklığın artması.
III. Canlı türlerinin azalması.
Yukarıdakilerden hangileri güneş ışınlarının iklim üzerindeki
etkilerindendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

12. I. Su baskınlarının artması. II. Kuraklığın artması. III. Canlı türlerinin azalması. Yukarıdakilerden hangileri güneş ışınlarının iklim üzerindeki etkilerindendir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III